Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Výstavba multifunkční plochy a kompostovacích boxů, navýšení kapacity kompostárny

Zahájení zjišťovacího řízení EIA 
Číslo dokumentu: 2534-17
Vyvěšeno: 16.11.2017 - 1.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(561 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Zdravotní služba přeprava pacientů neodkladné péče pro území: Pardubický kraj. Navrhovatel: PDT doprava s.r.o., Trpišov 94, 538 21 Slatiňany.
Číslo dokumentu: 2533-17
Vyvěšeno: 16.11.2017 - 4.1.2018
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích - Doubravicích
Číslo dokumentu: 2532-17
Vyvěšeno: 16.11.2017 - 2.12.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

16/2/0741 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2531-17
Vyvěšeno: 15.11.2017 - 15.11.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(558 KB)

OŽPZ/17/23847 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce kulturního domu, obec Luková
Číslo dokumentu: 2530-17
Vyvěšeno: 15.11.2017 - 15.11.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(372 KB)

Záměr letního provozu v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě

Zahájení zjišťovacího řízení EIA
Číslo dokumentu: 2529-17
Vyvěšeno: 15.11.2017 - 1.12.2017
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(593 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2018

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018
Číslo dokumentu: 2528-17
Vyvěšeno: 15.11.2017 - 2.2.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Žádost o povolení provozu stavby stacionárních zdrojů dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o povolení provozu stacionárních zdrojů provozovatele MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, Praha - zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona, umístěných v provozovně TOP CENTRUM Žamberk
Číslo dokumentu: 2527-17
Vyvěšeno: 15.11.2017 - 1.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(60 KB)

Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou, Červená Voda

Zahájení zjišťovacího řízení EIA
Číslo dokumentu: 2526-17
Vyvěšeno: 15.11.2017 - 15.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(595 KB)

Povrchová úprava kovových dílů

Zahájení řízení o vydání integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 2525-17
Vyvěšeno: 15.11.2017 - 16.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Dotační program kanceláře hejtmana pro rok 2018

Výzva k předkládání žádostí a manuál pro žadatele. Dotační program na podporu rozvoje zahraničních a vnějších vztahů Pardubického kraje s důrazem na partnerské regiony.
Číslo dokumentu: 2523-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/17 u obce Čankovice
Číslo dokumentu: 2522-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 30.11.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(243 KB)

Podpora pořízení územních plánů

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018. Dotační program je vyhlášen na podporu zpracování (pořízení) územních plánů dle stavebního zákona.
Číslo dokumentu: 2521-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018. Dotační program je vyhlášen na podporu realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 2520-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(317 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2018 – dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Program je zaměřen na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 2519-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(880 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2018 v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Vyhlášení dotačních programů v sportu a volnočasových aktivit na rok 2018
Číslo dokumentu: 2518-17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(709 KB)

16/2/0058, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2517-17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 13.11.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018

Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury a památkové péče na rok 2018
Číslo dokumentu: 2516-17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(907 KB)

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb v roce 2018

Rada Pardubického kraje dne 13. 11. 2017 usnesením R/710/17 schválila program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb pro rok 2018
Číslo dokumentu: 2515-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.1.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2018

Rada Pardubického kraje dne 13. 11. 2017 usnesením R/710/17 schválila program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu pro rok 2018.
Číslo dokumentu: 2514-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.1.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018

Dotační program v uvedené oblasti je určen pro neziskový sektor a školská zařízení. Výzva obsahuje kompletní podmínky pro přidělení dotace – popis programu, formulář žádosti, návrh smlouvy a vzor vyúčtování. Výzva, včetně možnosti stažení jejích jednotlivých součástí, je zveřejněna rovněž na portálu Pardubického kraje v sekci probíhajících dotačních programů.
Číslo dokumentu: 2513-17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 31.1.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(546 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2018

Dotační program v uvedené oblasti je určen pro neziskový sektor a školská zařízení. Výzva obsahuje kompletní podmínky pro přidělení dotace – popis programu, formulář žádosti, návrh smlouvy a vzor vyúčtování. Výzva, včetně možnosti stažení jejích jednotlivých součástí, je zveřejněna rovněž na portálu Pardubického kraje v sekci probíhajících dotačních programů.
Číslo dokumentu: 2512-17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 31.1.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(561 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/37 v Pardubicích, u Parama
Číslo dokumentu: 2511-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 30.11.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(219 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/37 v Pardubicích, u Parama
Číslo dokumentu: 2510-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 30.11.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(210 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb

Vrbická Zelinková – rehabilitace s.r.o.
Číslo dokumentu: 2509-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(29 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb

Ordinace MUDr. Jitka Kösslerová
Číslo dokumentu: 2508-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(34 KB)

Výběrové řízení č. 48

Výběrové řízení č. 48 – pracovník oddělení kultury a památkové péče pro oblast dotací a investic – odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Číslo dokumentu: 2507-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 30.11.2017
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(29 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb

Ordinace MUDr. Jana Šťásková
Číslo dokumentu: 2506-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2017 – číslo OKR/17/23918

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Břehy
Číslo dokumentu: 2505-17
Vyvěšeno: 10.11.2017 - 10.11.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Provedení zákonné ochrany ložiska nerostů Litice nad Orlicí –Chlum a to stanovením ložiskové ochrany ve formě řešené rozšířením stávajícího dobývacího prostoru DP Litice nad Orlicí

Vrácení dokumentace EIA MŽP
Číslo dokumentu: 2504-17
Vyvěšeno: 10.11.2017 - 28.11.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(127 KB)

OŽPZ/17/23892 Smlouva o poskytnutí dotace

DVA: Polička – Střítež – výměna vodovodního řadu (I. etapa), Svazek obcí Vodovody Poličsko
Číslo dokumentu: 2503-17
Vyvěšeno: 10.11.2017 - 10.11.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(299 KB)

OŽPZ/17/23866 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Mladějov na Moravě – ČOV a splašková kanalizace – DSP, obec Mladějov na Moravě
Číslo dokumentu: 2502-17
Vyvěšeno: 10.11.2017 - 10.11.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

OŽPZ/17/23868 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace a ČOV Kočí – DÚR, obec Kočí
Číslo dokumentu: 2501-17
Vyvěšeno: 10.11.2017 - 10.11.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

OŽPZ/17/23897 Smlouva o poskytnutí dotace

EU: Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov s napojením ČOV Kladruby nad Labem, obec Kladruby nad Labem
Číslo dokumentu: 2500-17
Vyvěšeno: 10.11.2017 - 10.11.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Kozák Svitavy s.r.o. – Navýšení kapacity povrchových úprav, Lanškroun

Ukončení procesu posuzování EIA MŽP
Číslo dokumentu: 2499-17
Vyvěšeno: 10.11.2017 - 26.11.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(65 KB)

16/2/0516 Dohoda o ukončení smolouvy

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2498-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 9.11.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

16/2/0748 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2497-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 9.11.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(561 KB)

16/2/0746, Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2496-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 9.11.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(558 KB)

16/2/0743, Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2495-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 9.11.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(559 KB)

16/2/0046, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2494-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 9.11.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(120 KB)

Smlouva č. OSV/17/24362 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace na zajištění sociální služby – pečovatelská služba - Město Březová nad Svitavou
Číslo dokumentu: 2493-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 9.11.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OKSCR/17/23707, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žampach, boží muka, restaurování“.
Číslo dokumentu: 2492-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 9.11.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Záměr kraje

Pacht pozemku v katastrálním území Chrudim

Číslo dokumentu: 2491-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 15.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(562 KB)

Záměr kraje

Zřízení práva stavby v katastrálním území Pardubičky

Číslo dokumentu: 2490-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 12.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(617 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků

Číslo dokumentu: 2489-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 12.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Trusnov

Číslo dokumentu: 2488-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 12.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(428 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta a katastrálním území Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2487-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 12.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(457 KB)

Záměr kraje

Prodej pozemku v katastrálním území Chrtníky

Číslo dokumentu: 2486-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 12.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(46 KB)

Záměr kraje Žampach

Prodej pozemku v katastrálním území Žampach

Číslo dokumentu: 2485-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 12.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(53 KB)

Záměr kraje

Prodej pozemku v katastrálním území Žampach

Číslo dokumentu: 2484-17
Vyvěšeno: 9.11.2017 - 12.12.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(50 KB)
12345678910...