2.8.2021 21:10:02

Farma pro chov prasnic a prasniček Srní – nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 1211-21
Vyvěšeno: 2.8.2021 - 2.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(165 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pardubického kraje 12. 7. 2021

Číslo dokumentu: 1210-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v obci Slatiňany

Číslo dokumentu: 1209-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(323 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 43, Lanškroun, Albrechtice, Cotkytle; Mezilesí. Uzavírka a objízdné trasy. Silniční závod do vrchu, Maverick Hill Climb Czech, II. ročník Albr

Číslo dokumentu: 1208-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

OKSCR/21/73678 C1: Oprava šaten v suterénu budovy Sokolovny v Bystrém

Číslo dokumentu: 1207-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 29.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(999 KB)

Žádost o změnu povolení provozu společnosti MONTIFER-CZ s.r.o.pro zdroje umístěné v ulici Průmyslová Chrudim

Číslo dokumentu: 1206-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 16.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(71 KB)

Lokalita Nad Slonem – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1205-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 12.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(285 KB)

Modernizace betonárny

Číslo dokumentu: 1204-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(253 KB)

Stanovení aktualizace ZÚ a AZZÚ vodního toku Podolský potok v úseku ř.km 8,988 - 14,043

Číslo dokumentu: 1203-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1015 KB)

OEZ s.r.o. – Zařízení na povrchovou úpravu kovů – galvanovna – nabytí právní moci 11. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1202-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 31.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(166 KB)

OKSCR/21/73667 C1: Automatické zavlažování fotbalového hřiště v Rohovládové Bělé

Číslo dokumentu: 1201-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(489 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 35 a I. třídy č. 17, výstavba okružní křižovatky v obci Zámrsk, místní část Nová Ves. Výstavba OK + provizorní komunikace po dobu výstavby.

Číslo dokumentu: 1200-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(7 MB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, II/363, III/3639, III/3665, III/36625 Brněnec, Bělá nad Svitavou, Lavičné, Banín, Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1199-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(533 KB)

19/05/0515, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1198-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(487 KB)

OŠ/21/73516, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 1197-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(746 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele INTERCOLOR akciová společnost, Červená Voda

Číslo dokumentu: 1196-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 14.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení „Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035

Číslo dokumentu: 1195-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 18.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Malečská servisní s.r.o., Maleč

Číslo dokumentu: 1194-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 14.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(178 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě plynového kotle společnosti KVK Parabit a. s. Pardubice UMA

Číslo dokumentu: 1193-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(54 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/090676-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1192-21
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(350 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14, I/34, I/35, I/43

Číslo dokumentu: 1191-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 12.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(808 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) - Obec Mikulčice - OKŘ/21/73652

Číslo dokumentu: 1190-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(261 KB)

OŽPZ/21/72271 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží Dřeveš, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1189-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 43, Dolní Lipka most. ev. č. 43-087. Rekonstrukce mostu.

Číslo dokumentu: 1188-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(12 MB)

Provoz rafinérie – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1187-21
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 26.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(184 KB)

Usnesení o ustanovení opatrovníka Jaroslavu Škramovskému v řízení vedeného pod sp. zn. SpKrÚ 28446/2021 ve věci odnětí vlastnického práva

Číslo dokumentu: 1186-21
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(219 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Oseva Agri Chrudim, a.s., Kočí

Číslo dokumentu: 1185-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

Dohoda o partnerství v programové období 2021 – 2027 návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů MŽP

Číslo dokumentu: 1184-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(186 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I. třídy č. 35 v k. ú. Vysoké Mýto, úplná uzavírka železničního přejezdu P5161. Objízdné trasy.

Číslo dokumentu: 1183-21
Vyvěšeno: 22.7.2021 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(12 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k akci „Realizace úspor energie Gymnázium a SOŠ Přelouč

Číslo dokumentu: 1182-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(234 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele KOVOLAK Hlinsko s.r.o.

Číslo dokumentu: 1181-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(259 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u Moravské Třebové a na silnici I/34 u obce Opatov

Číslo dokumentu: 1180-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(446 KB)

OŽPZ/21/72363 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1179-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/72357 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1178-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/21/72351 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zabezpečení prodejny Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1177-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/72343 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1176-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72336 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1175-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/21/72323 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1174-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/21/72275 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1173-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/21/72236 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vpustě požární nádrže, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1172-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72224 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení zasedací místnosti, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1171-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/72223 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova odstavní plochy před místním hřbitovem, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1170-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/21/72208 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a sanace skladové haly, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1169-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/21/72198 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1168-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72197 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací v obci Ostrov, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1167-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72193 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevnění plochy před domem čp. 34 v majetku obce, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1166-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(547 KB)

OŽPZ/21/72183 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova vybavení obecního sálu, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1165-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(347 KB)

OŽPZ/21/72131 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava odvodnění místních komunikací – uličních vpustí, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1164-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/21/72128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení nádob na tříděný odpad, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1163-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/21/72114 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní studny, obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 1162-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/21/72109 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního prostoru, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 1161-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(387 KB)

OŽPZ/21/72022 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova pramene ve Starém Svojanově II. etapa, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 1160-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

OŽPZ/21/72015 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy chodníků a zpevněných ploch, obec Veliny

Číslo dokumentu: 1159-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/21/72006 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace 1. etapa, obec Tetov

Číslo dokumentu: 1158-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(604 KB)

OŽPZ/21/71995 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a doplnění herních prvků na dětském hřišti, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1157-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71974 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu garáže – II. etapa, obec Libišany

Číslo dokumentu: 1156-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/71970 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Kojice, obec Kojice

Číslo dokumentu: 1155-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71969 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce prostor v obecním domě č.p. 54, obec Jezbořice

Číslo dokumentu: 1154-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/71958 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace kuchyně MŠ Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1153-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/21/71957 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení štěpkovací techniky, obec Černá u Bohdanče

Číslo dokumentu: 1152-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/71901 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1151-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71896 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecním domě, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1150-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/21/71890 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v obci Vrbětice II. etapa, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1149-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71886 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1148-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71877 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu občanské vybavenosti, obec Otradov

Číslo dokumentu: 1147-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/21/71871 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecního objektu, obec Lozice

Číslo dokumentu: 1146-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(351 KB)

OŽPZ/21/71870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hřbitovní zdi, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1145-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/21/71854 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace stavebního pozemku a nákup mobiliáře, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1144-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/71840 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení - Bítovany

Číslo dokumentu: 1143-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/21/71836 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opěrná zeď a plot u úřadu včetně vývěsek, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1142-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

Farma Chroustovice – Chov nosnic – zahájení řízení o vydání integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1141-21
Vyvěšeno: 22.7.2021 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 u obce Časy

Číslo dokumentu: 1140-21
Vyvěšeno: 22.7.2021 - 7.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(324 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34, I/35, II/366, II/360, II/363, III/36024, III/3632

Číslo dokumentu: 1139-21
Vyvěšeno: 22.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(676 KB)

Soubor zařízení na výrobu čistých, laboratorních, speciálních a technických chemikálií ve výrobní divizi PENTA, Chrudim – nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 1138-21
Vyvěšeno: 22.7.2021 - 23.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(165 KB)

Farma pro chov prasnic a prasniček Srní – nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 1137-21
Vyvěšeno: 22.7.2021 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(163 KB)

OKSCR/21/73663, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu C1:“Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“

Číslo dokumentu: 1136-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(316 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I. třídy č. 36, ul. Kpt. Jaroše v Pardubicích, Uzavírka silnice pod nadjezdem v ulici Kyjevská.

Číslo dokumentu: 1135-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 5.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(8 MB)

OŽPZ/21/72360 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obecní prodejny, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1134-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72279 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny smíšeného zboží, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1133-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/21/72266 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1132-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/21/72247 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vrata budovy SDH, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 1131-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/72239 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 1130-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/21/72228 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení fasády obecního úřadu, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1129-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72225 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce manipulační plochy u sběrného místa, obec Studené

Číslo dokumentu: 1128-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/21/72190 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava pískovcových prvků kostela – etapa II, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 1127-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/72136 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace ke hřbitovu, obec Horní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1126-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72130 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1125-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/21/72127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 1124-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/72118 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Sýpka – obnova dřevěné podlahy v 1. NP, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1123-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/21/72115 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní části komunikace – II. etapa, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1122-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/72106 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě, obec Staré Město

Číslo dokumentu: 1121-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72101 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba autobusových čekáren, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1120-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72060 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úroky z úvěru – Borová, obec Borová

Číslo dokumentu: 1119-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/21/72007 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad, obec Trusnov

Číslo dokumentu: 1118-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

Zařízení pro výkrm prasat a odchovna prasniček Trusnov – nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 1117-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(165 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) - Obec Lužice - OKŘ/21/73651

Číslo dokumentu: 1116-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(206 KB)

OŽPZ/21/72002 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Venkovní zastřešená odpočinková zóna u obecního úřadu, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 1115-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(631 KB)

OŽPZ/21/71996 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování krytého zázemí u dětského hřiště a přístupového chodníku k dětskému hřišti, obec Spojil

Číslo dokumentu: 1114-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SUEZ CZ a.s., Praha

Číslo dokumentu: 1113-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

SEVEN – K, s.r.o. – Galvanovna – nabytí právní moci 4. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1112-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(167 KB)

Sjezdová trať F, zasněžování – Dolní Morava – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1111-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/21/71963 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na budově smíšeného zboží čp. 56, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1110-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71962 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu sběrných míst, obec Horní Ředice

Číslo dokumentu: 1109-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(442 KB)

OŽPZ/21/71959 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova občanské vybavenosti, obec Dříteč

Číslo dokumentu: 1108-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/71949 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodloužení chodníku a veřejného osvětlení v obci, obec Borek

Číslo dokumentu: 1107-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(634 KB)

OŽPZ/21/71899 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 1106-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21/71889 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace k víceúčelovému hřišti, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1105-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/21/71880 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v obci Předhradí, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1104-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/21/71876 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části MK – 3. ulice – vybudování zpomalovacích polštářů, obec Orel

Číslo dokumentu: 1103-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71874 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1102-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/71869 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Lokální opravy místních komunikací v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1101-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(360 KB)

OŽPZ/21/71868 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v obci Lány -3. etapa, obec Lány

Číslo dokumentu: 1100-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/21/71864 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1099-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(597 KB)

OŽPZ/21/71858 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník ke hřbitovu v Jenišovicích, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1098-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71852 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba chodníku v obci Holetín, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1097-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/71848 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního dmu čp. 43, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 1096-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34, I/37, I/17, I/35, II/306, II/353, II/354, II355, II/358, II/360, II/362, III/3061, III/3439, III/3545 a MK k.ú. Krouna

Číslo dokumentu: 1095-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

OŽPZ/21/72364 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1094-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72362 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Újezd u Chocně, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1093-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(895 KB)

OŽPZ/21/72350 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny KONZUM v obci Orličky, obec Orličky

Číslo dokumentu: 1092-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72349 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejen v Orlickém Podhůří, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1091-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/21/72345 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1090-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/21/72342 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní prodejna, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1089-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/72322 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu s potravinami obce Poříčí u Litomyšle, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1088-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/21/72290 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční příspěvek na provoz prodejny – Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1087-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/21/72265 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na podporu provozu prodejny potravin v Oldřiši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1086-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/21/72249 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Žichlínek, obec Žichlínek

Číslo dokumentu: 1085-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72235 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy obecního úřadu, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1084-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72234 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 1083-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/72233 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kulturního domu, obec Trpík

Číslo dokumentu: 1082-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72210 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy a fasády na obecní stodole, obec Seč

Číslo dokumentu: 1081-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/21/72209 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecní budově, obec Sázava

Číslo dokumentu: 1080-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72196 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova čekárny na Rozsoše, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1079-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/21/72195 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1078-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72186 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Místo pro přecházení přes silnici II/317 v obci, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 1077-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72185 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Hřbitov – oprava přístupové cesty a nové lavičky, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1076-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72182 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace – zadní cesta, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1075-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Žumberk od roku 2023 do vytěžení vymezené části – rozšíření DP Vížky – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1074-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

OŽPZ/21/72132 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Cesta na horní konec obce, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1071-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72120 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy hasičské zbrojnice a vybudování nového stání pro automobil, městys Kunvald

Číslo dokumentu: 1070-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/21/72096 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací – II. etapa, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1069-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/21/72094 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nízký lanový park a vertikální překážky, obec Osík

Číslo dokumentu: 1068-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72088 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce střechy a výměna střešní krytiny na kulturním domě čp. 33, obec Nedvězí

Číslo dokumentu: 1067-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/21/72024 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště ve Smolné, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1066-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/72023 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku kolem kulturního domu, obec Banín

Číslo dokumentu: 1065-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/21/72017 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády multifunkčního kulturního sálu, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 1064-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(645 KB)

OŽPZ/21/72012 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostku přes Lipoltickou svodnici, obec Urbanice

Číslo dokumentu: 1063-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72010 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VII. etapa, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1062-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71982 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba odpočinkových a sportovních míst na cykloturistické trase, obec Neratov

Číslo dokumentu: 1061-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(753 KB)

OŽPZ/21/71948 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku, obec Bezděkov

Číslo dokumentu: 1060-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(592 KB)

OŽPZ/21/71904 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 1059-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(612 KB)

OŽPZ/21/71894 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce vytápění v budově hasičské zbrojnice, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 1058-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/21/71883 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místní komunikace, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 1057-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 1056-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 27.8.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1055-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 27.8.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 1054-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 27.8.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1053-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 27.8.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 1052-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 27.8.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

ODSH/21/72651 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Prosetín

na pročištění dešťové kanalizace a odstranění znečištění na komunikacích v katastru obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35
Číslo dokumentu: 1051-21
Vyvěšeno: 13.7.2021 - 13.7.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(425 KB)

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí: “I/35 STARÉ MĚSTO, PŘIPOJENÍ NA D35“

Číslo dokumentu: 1050-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 2.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

19/05/1665, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1044-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/71879 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Pokřikov

Číslo dokumentu: 1043-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/21/71866 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování dětského hřiště v místní části Rychnov, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1042-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/71846 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecních komunikací, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 1041-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/21/71838 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení a prostranství před budovou OÚ, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 1040-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/21/71835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace ul. Okružní, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1039-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/71833 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a dveří v Základní škole Bojanov č.p. 90 – etapa č. VI, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 1038-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

19/05/0182 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1036-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(451 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1034-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71544 – obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1033-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(230 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71515 – obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1032-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(264 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71505 – obec Jedlová

Číslo dokumentu: 1031-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(222 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71502 – obec Hartinkov

Číslo dokumentu: 1030-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(218 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1027-21
Vyvěšeno: 8.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Komplex zařízení pro výrobu azo-pigmentů a speciálních barviv – oznámení o nabytí právní moci 13. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1026-21
Vyvěšeno: 8.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(166 KB)

19/05/0824, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1025-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/1667, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1024-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/73333 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, Ing.Václav Kroutil

Číslo dokumentu: 1023-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OŽPZ/21/72356 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1022-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(516 KB)

OŽPZ/21/72344 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1021-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(453 KB)

OŽPZ/21/72332 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny potravin, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 1020-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/21/72309 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 1019-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72241 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části komunikace, obec Vračovice – Orlov

Číslo dokumentu: 1018-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/21/72238 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava technického zázemí u KD ve Vinarech, obec Vinary

Číslo dokumentu: 1017-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72218 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce střešní krytiny na objektu č.p. 100 – II.etapa, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1016-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72206 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava pouličního osvětlení v místní části Sedlíšťka, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 1015-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/21/72204 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1014-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(454 KB)

OŽPZ/21/72201 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunikace k rodinným domkům, obec Písečná

Číslo dokumentu: 1013-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72192 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Luková

Číslo dokumentu: 1012-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72189 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava venkovní omítky mateřské školy Dolní Libchavy čp. 111, obec Libchavy

Číslo dokumentu: 1011-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(600 KB)

Prodejna potravin LIDL, ul. Brněnská, Jevíčko

Číslo dokumentu: 1006-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 5.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(187 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71546 - obec Zdechovice

Číslo dokumentu: 997-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(382 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71540- obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 996-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(299 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71534 - obec Spojil

Číslo dokumentu: 995-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(296 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71522 - obec Opatov

Číslo dokumentu: 994-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(279 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71510 - obec Krouna

Číslo dokumentu: 993-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(303 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71506 - obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 992-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(268 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 990-21
Vyvěšeno: 2.7.2021 - 18.8.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

OŽPZ/21/72184 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 989-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/21/72126 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 988-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OŽPZ/21/72113 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové oplocení okolo hřiště ve Vendolí, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 987-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72110 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Akustické úpravy stropu předsálí – kulturní dům Trpín, obec Trpín

Číslo dokumentu: 986-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/72107 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zřízení zpevněné plochy pro kontejnery na bioodpad, obec Strakov

Číslo dokumentu: 985-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72093 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy skladu ZŠ Opatovec, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 984-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72077 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení místních komunikací – I. etapa, obec Kamenec u Poličky

Číslo dokumentu: 983-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72076 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obslužné komunikace, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 982-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72075 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova obecního majetku v Janůvkách, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 981-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/21/72074 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení vodárenského pásma včetně brány a branky, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 979-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/72068 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Hartmanice, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 978-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/21/72064 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava stanovišť sběrných nádob v obci, obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 977-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/72013 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na parc.č. 418/22, obec Valy

Číslo dokumentu: 976-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/21/72005 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba kontejnerového stání na tříděný odpad, obec Svojšice

Číslo dokumentu: 975-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

19/05/0635, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 974-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OKSCR/21/71935 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace: Inovace naučné stezky Pernštejnskými rybníky

Číslo dokumentu: 973-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(426 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2020

Číslo dokumentu: 972-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(288 KB)

OŽPZ/21/72003 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování letního kulturního areálu v obci Strašov, obec Strašov

Číslo dokumentu: 971-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/21/71998 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 970-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71994 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava technické budovy u MŠ Slepotice, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 969-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71991 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Rokytno

Číslo dokumentu: 968-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/21/71986 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava silničních obrubníků na místních komunikacích, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 967-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(615 KB)

OŽPZ/21/71983 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava okolí obecní kaple 4. etapa, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 966-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

OŽPZ/21/71968 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 965-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(389 KB)

OŽPZ/21/71954 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní sběrný dvůr – zpevnění, oplocení a osvětlení, obec Časy

Číslo dokumentu: 964-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71951 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavba sběrného místa – 2. etapa, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 963-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/71892 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády víceúčelového zařízení č.p. 34 – 2. etapa, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 962-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/21/71881 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup sběrných nádob na separovaný odpad, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 961-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/21/71861 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Technika na údržbu veřejných ploch, obec Klešice

Číslo dokumentu: 960-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/21/71860 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník Kladno, obec Kladno

Číslo dokumentu: 959-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/21/71851 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejných prostranství – 2.etapa, obec Hodonín

Číslo dokumentu: 958-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(627 KB)

OŽPZ/21/71850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Hluboká

Číslo dokumentu: 957-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/71849 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu komunikací v obci Hamry, obec Hamry

Číslo dokumentu: 956-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 955-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(426 KB)

OŽPZ/21//72361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin v Tisové, obec Tisová

Číslo dokumentu: 954-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

19/05/0058,Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 953-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21//72359 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Konzum ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 952-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

19/05/0069,Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 951-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

OŽPZ/21//72340 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Poskytnutí příspěvku prodejně Konzum, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 950-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/21//72327 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 949-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/21//72264 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup zařízení pro prodejnu, obec Kočí

Číslo dokumentu: 948-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/21//72246 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střešní krytiny obecní dílny a garáží, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 947-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/21//72245 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice Nořín, obec Zálší

Číslo dokumentu: 946-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21//72242 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 945-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21//72237 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 944-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/72232 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy tělocvičny – dokončení, obec Tisová

Číslo dokumentu: 943-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/21/72226 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obložení v sále a šatně kulturního domu, obec Sudislav nad Orlicí

Číslo dokumentu: 942-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/21/72219 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení v obci Skořenice, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 941-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/21/72207 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hygienických koutků v základní škole, obec Řetová

Číslo dokumentu: 940-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/21/72179 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha u obce, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 939-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/21/72111 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Parkoviště u hřbitova, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 938-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72063 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení oprav hřbitovní zdi a oplocení hřbitova, obec Budislav

Číslo dokumentu: 937-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/72061 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Kulturního domu Borušov, obec Borušov

Číslo dokumentu: 936-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(535 KB)

OŽPZ/21/72059 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava schodů ke kostelu, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 935-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/21/72011 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitova, obec Újezd u Sezemic

Číslo dokumentu: 934-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/21/71992 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace veřejného osvětlení, obec Rybitví

Číslo dokumentu: 933-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/21/71984 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení u silnice I/35, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 932-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/71977 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Litošice

Číslo dokumentu: 931-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/71966 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní prodejny potravin – pokračování, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 930-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/71961 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu etapa III, obec Holotín

Číslo dokumentu: 929-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/71902 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Zájezdec

Číslo dokumentu: 928-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71873 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy č.p. 28 Holičky, obec Morašice

Číslo dokumentu: 927-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/71857 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 926-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/21/71834 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace, městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 925-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 924-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(426 KB)

Účet pro složení příspěvku na volební náklady

Dokument obsahuje informaci o zřízení zvláštního bankovního účtu ke úhradě příspěvku na volební náklady od politických stran, hnutí nebo jejich koalic, kandidujících ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dne 8. a 9. října 2021 v Pardubickém volebním kraji.
Číslo dokumentu: 916-21
Vyvěšeno: 24.6.2021 - 31.8.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(300 KB)

19/05/0560, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 914-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/0504, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 913-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

19/05/0438 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 911-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(466 KB)

19/05/0469 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 910-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

19/05/0250 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 906-21
Vyvěšeno: 22.6.2021 - 22.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(456 KB)

Rozpočtové opatření ze 7. 6. 2021

Číslo dokumentu: 904-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

OŽPZ/21/72329 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 893-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72317 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místního obchodu, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 892-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72296 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin a smíšeného zboží v Bezděčí u Trnávky, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 891-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72278 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení prodejny, obec Dubany

Číslo dokumentu: 890-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72229 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 889-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(496 KB)

OŽPZ/21/72227 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozní zázemí sportovního areálu v obci Sudslava, obec Sudslava

Číslo dokumentu: 888-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72187 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního objektu s víceúčelovým sálem, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 887-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72178 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení obce, obec Hrádek

Číslo dokumentu: 886-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(535 KB)

OŽPZ/21/72135 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce MK za obecním úřadem Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice

Číslo dokumentu: 885-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72134 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba chodníku a rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Horní Čermná

Číslo dokumentu: 884-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72121 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy MŠ Albrechtice, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 883-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72090 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha pod kontejnery v části obce Sedlišťka, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 882-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/21/72087 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 880-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72084 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi II. etapa, obec Makov

Číslo dokumentu: 879-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/21/72083 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v obci Linhartice, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 878-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/21/72078 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 877-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72062 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a čistírna odpadních vod Brněnec – úroky z úvěru, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 876-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/21/72045 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova místní komunikace 18d v obci Biskupice, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 875-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72026 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce domu č.p. 26 – Rychta, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 874-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/71997 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování místnosti pro komunitní setkávání občanů obce, obec Srnojedy

Číslo dokumentu: 873-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/71993 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pojezdová plocha pro odrážedla na hřišti MŠ, obec Semín

Číslo dokumentu: 872-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71531 – město Sezemice

Číslo dokumentu: 871-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(330 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71526 – obec Rabštějnská Lhota

Číslo dokumentu: 870-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(272 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71520 – obec Nasavrky

Číslo dokumentu: 869-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(256 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71513 – město Lázně Bohdaneč

Číslo dokumentu: 868-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(267 KB)

18/04/1065 – Dohoda a změně smlouvy o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 866-21
Vyvěšeno: 17.6.2021 - 17.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

OŽPZ/21/71987 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba veřejného osvětlení, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 862-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/21/71978 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Novostavba chodníku v obci Mikulovice, obec Mikulovice

Číslo dokumentu: 861-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71972 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Křičeň

Číslo dokumentu: 860-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/71964 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu chodníku od č.p. 30 k č.p. 44, obec Chrtníky

Číslo dokumentu: 859-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/21/71960 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace obecního úřadu Dubany, obec Dubany

Číslo dokumentu: 858-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71905 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad, městys Choltice

Číslo dokumentu: 857-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/21/71895 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace do Cítkova, obec Vápenný Podol

Číslo dokumentu: 856-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/21/71885 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Stolany

Číslo dokumentu: 855-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(454 KB)

OŽPZ/21/71872 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna zdrojů veřejného osvětlení, obec Mladońovice

Číslo dokumentu: 854-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(353 KB)

OŽPZ/21/71863 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výsadba zeleně v areálu sportovního, dětského a workoutového hřiště, obec Kočí

Číslo dokumentu: 852-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/71853 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení v místní části Hlína, obec Horka

Číslo dokumentu: 851-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/71843 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části sociálního zázemí kulturního domu, obec Bylany

Číslo dokumentu: 850-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/71842 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Bousov – splašková kanalizace – úroky z úvěru, obec Bousov

Číslo dokumentu: 849-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71841 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného rozhlasu – 2. etapa, obec Bořice

Číslo dokumentu: 848-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Letohrad

Číslo dokumentu: 847-21
Vyvěšeno: 17.6.2021 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(212 KB)

OŽPZ/21/72353 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Konzum, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 846-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/21/72301 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Desná

Číslo dokumentu: 845-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/21/72231 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava omítek společných prostor bytových domů, včetně nátěrů schodišťových zábradlí, obec Těchonín

Číslo dokumentu: 844-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/21/72230 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce čekáren na zastávkách autobusů, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 843-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21/72221 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací včetně obnovy veřejného osvětlení, obec Sopotnice

Číslo dokumentu: 842-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72200 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna kotlů za centrální kotel v bytovém domě obce čp. 66, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 841-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/72199 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 840-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72194 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava KD Nekoř, obec Nekoř

Číslo dokumentu: 839-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/21/72123 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Herní prvek Bošín, obec Bošín

Číslo dokumentu: 838-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

OŽPZ/21/72119 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova vybavení obecní knihovny v Dolní Čermné, městys Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 837-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/21/72108 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení obce Suchá Lhota II. etapa – dokončení, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 836-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/21/72103 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Sebranice – č.p. 277 - č.p. 274, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 835-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72099 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce fasády kulturního domu s vybudováním nového přístupového chodníku, obec Rohozná

Číslo dokumentu: 834-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72098 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna venkovních dveří u kulturního domu v Pusté Kamenici, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 833-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/72095 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístřešky na kola u školských zařízení, obec Pomezí

Číslo dokumentu: 832-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72066 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací Dlouhá Loučka II. etapa, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 831-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72020 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice v Neradu, obec Živanice

Číslo dokumentu: 830-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72016 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna topení v budově obecního úřadu č.p. 68 a 69, obec Veselí

Číslo dokumentu: 829-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/72001 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce VO a VR ve Starém Mateřově, obec Starý Mateřov

Číslo dokumentu: 828-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/71950 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup techniky na údržbu zeleně v obci, obec Brloh

Číslo dokumentu: 827-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/71891 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení a fasáda budovy čp. 76 – 2. etapa, obec Trojovice

Číslo dokumentu: 826-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71875 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dostavba skladu u č.p. 24 pro umístění techniky obce Načešice, obec Načešice

Číslo dokumentu: 825-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/21/71855 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu Hošťalovice – II.etapa, obec Hošťalovice

Číslo dokumentu: 824-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/71839 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava prostranství před hřbitovem a přístupové cesty na hřbitově ke kostelu v Běstvině. obec Běstvina

Číslo dokumentu: 823-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/71831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku – ulice u Školky, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 822-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OR/21/71774, Smlouva o poskytnutí dotace

z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“
Číslo dokumentu: 820-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(330 KB)

19/05/1037, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 811-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 11.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(241 KB)

OKSCR/21/72611 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: realizace akce Mladá scéna 2021

Číslo dokumentu: 804-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 9.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(349 KB)

19/05/1563, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 803-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 9.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/1747, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 802-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 9.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1350, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 788-21
Vyvěšeno: 7.6.2021 - 7.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OŽPZ/21/72347 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz obchodu, obec Lubník

Číslo dokumentu: 780-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/21/72338 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v Helvíkovicích, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 779-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72330 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum Běstovice, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 778-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/21/72314 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 777-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72305 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 776-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72293 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny Smíšeného zboží, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 775-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72263 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 774-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/21/72244 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostu ke hřbitovu, obec Záchlumí

Číslo dokumentu: 773-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/21/72240 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úprava v domě čp. 66 ve Vraclavi – obecní úřad, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 772-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72222 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Sruby

Číslo dokumentu: 771-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/21/72191 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Lubník

Číslo dokumentu: 770-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/21/72180 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 769-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/72133 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup sběrných nádob na tříděný odpad, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 768-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/72122 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 767-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/21/72116 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Vysoká

Číslo dokumentu: 766-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/21/72104 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Bezdrátový rozhlas obce Sedliště, obec Sedliště

Číslo dokumentu: 765-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72100 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stavby v kulturním areálu II. etapa, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 764-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/72092 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová – úroky z úvěru, obec Oldřiš

Číslo dokumentu: 763-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/21/72082 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecních prostranství a pořízení zahradní techniky, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 762-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/71965 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Terénní úpravy pro technické zázemí obce Chvojenec, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 761-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/72080 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava parku na návsi, zastřešení pergoly a osvětlení, obec Křenov

Číslo dokumentu: 760-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72070 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 759-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/72014 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava okolí obecního domu ve Vápně, obec Vápno

Číslo dokumentu: 758-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/71981 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v části obce Rybníku I., obec Němčice

Číslo dokumentu: 757-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(374 KB)

OŽPZ/21/71955 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce školní jídelny v MŠ Čeperka, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 756-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/21/71952 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava přístřešku u letního tanečního parketu, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 755-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71897 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova místních komunikací v intravilánu obce, obec Vítanov

Číslo dokumentu: 754-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/71887 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 753-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/21/71878 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 752-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

ODSH/21/72494 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Svitavy na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 747-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(414 KB)

ODSH/21/72496 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Skuteč na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 746-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(378 KB)

ODSH/21/72490 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Přelouč na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 745-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(372 KB)

ODSH/21/72487 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Polička na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 744-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(398 KB)

ODSH/21/72493 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Opatovice nad Labem na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 743-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(385 KB)

ODSH/21/72489 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Litomyšl na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 742-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(378 KB)

ODSH/21/72486 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Králíky na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 741-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(360 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71542 – obec Veselí

Číslo dokumentu: 740-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(249 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71537 – obec Trojovice

Číslo dokumentu: 739-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(239 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71539 – město Třemošnice

Číslo dokumentu: 738-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(264 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71536 – obec Těchonín

Číslo dokumentu: 737-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(339 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71535 – obec Starý Mateřov

Číslo dokumentu: 736-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(262 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71528 – obec Rybník

Číslo dokumentu: 735-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(256 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71516 – obec Lišnice

Číslo dokumentu: 734-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(242 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71514 – město Letohrad

Číslo dokumentu: 733-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(240 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71512 – obec Lány u Dašic

Číslo dokumentu: 732-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(247 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71511 – obec Kříčeň

Číslo dokumentu: 731-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(246 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71507 – obec Kameničky

Číslo dokumentu: 730-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(304 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71503 – obec Horní Čermná

Číslo dokumentu: 729-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(290 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71501 – obec Borek

Číslo dokumentu: 728-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(250 KB)

OŽPZ/21/72220 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy objektu č.p. 35 – prodejna, obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 726-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/21/72202 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava skladu hasičské a zahradní techniky a multiúčelového prostoru pro zájmovou činnost, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 725-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/21/72124 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Bučina

Číslo dokumentu: 724-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/72089 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy parketu Člupek, obec Němčice

Číslo dokumentu: 723-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72085 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místních komunikací – místní část Pacov, obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 722-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/72081 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Splašková kanalizace Kunčina – úroky z úvěru, obec Kunčina

Číslo dokumentu: 721-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72071 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sociálního zázemí v kulturním domě Formanka, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 720-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72069 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení opravy budovy obecního úřadu, obec Horky

Číslo dokumentu: 719-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/21/72067 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostu v obci Dolní Újezd, obec Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 718-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/21/72065 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zvelebení veřejných prostranství lidem v Čisté 2021, obec Čistá

Číslo dokumentu: 717-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 714-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

OŽPZ/21/72021 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi, město Bystré

Číslo dokumentu: 713-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71989 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna topení v tělocvičně Základní školy Rohovládova Bělá, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 711-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

OŽPZ/21/71973 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Kunětice

Číslo dokumentu: 710-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/21/71956 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Novostavba chodníku v obci Čepí, obec Čepí

Číslo dokumentu: 708-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/21/71953 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce sportovního hřiště v Hrachovišti, obec Býšť

Číslo dokumentu: 707-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71884 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník „A“ a „B“ v obci Sobětuchy, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 706-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(536 KB)

OŽPZ/21/71844 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava drobných památek ve Vranově a v Bratroňově, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 705-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/21/71837 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hřbitovní zdi, městys Žumberk

Číslo dokumentu: 704-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/21/71832 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace na náměstí, obec Seč

Číslo dokumentu: 702-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/71830 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v ulici Nad Nádrží, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 701-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

19/05/1718, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 700-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 698-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(66 KB)

OŠ/21/71811, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/21/71811, projekt Univerzita v pohybu

Číslo dokumentu: 693-21
Vyvěšeno: 27.5.2021 - 27.5.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(655 KB)

19/05/1725, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 668-21
Vyvěšeno: 27.5.2021 - 27.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

OŽPZ/21/72283 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny v Rohoznici, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 665-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72072 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Chotěnov

Číslo dokumentu: 664-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/21/72019 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecní prodejny, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 663-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72008 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna zastřešení u budovy obchodu, obec Turkovice

Číslo dokumentu: 662-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71990 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava skladu a úprava zázemí v areálu sportovního hřiště, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 661-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(451 KB)

OŽPZ/21/71980 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v ulici 9. května, obec Moravany

Číslo dokumentu: 660-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/21/71971 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava výtahu v čp.143, obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 659-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/71967 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Osvětlení víceúčelového hřiště, obec Jaroslav

Číslo dokumentu: 658-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/21/71893 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba skladu a garáží pro techniku obce Tuněchody, obec Tuněchody

Číslo dokumentu: 657-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/71867 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecní budovy č.p. 7 – V. etapa, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 656-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(644 KB)

OŽPZ/21/71859 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a vchodových dveří na budově č.p. 56 Filipov, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 655-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/71856 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu v majetku obce, obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 653-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/21/71749 Smlouva o poskytnutí dotace, Venkovní scéna, obec Dlouhá Třebová

Číslo dokumentu: 652-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71504 – obec Javorník

Číslo dokumentu: 650-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(272 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71543 – obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 649-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(246 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71538 – obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 648-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(256 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71532 – město Slatiňany

Číslo dokumentu: 647-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(248 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71530 – město Seč

Číslo dokumentu: 646-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(338 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71527 – obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 645-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(277 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71524 – město Proseč

Číslo dokumentu: 644-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(325 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71525 – obec Přepychy

Číslo dokumentu: 643-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(280 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71523 – obec Orel

Číslo dokumentu: 642-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(248 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71521 – obec Němčice

Číslo dokumentu: 641-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(265 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71508 – obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 640-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(290 KB)

OR/21/71779, Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor

Číslo dokumentu: 631-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(340 KB)

ODSH/21/72028 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 630-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(641 KB)

ODSH/21/72031 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt ,,Zpět na koleje: Restaurování historického osobního vozu B4u do plně provozního stavu"

Číslo dokumentu: 629-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(575 KB)

19/05/1104 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 628-21
Vyvěšeno: 21.5.2021 - 21.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(443 KB)

OKSCR/20/23586/1, Dodatek č.1: Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči

Číslo dokumentu: 622-21
Vyvěšeno: 18.5.2021 - 18.5.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(489 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 617-21
Vyvěšeno: 18.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

19/05/1450, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 606-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/1739,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 600-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

Číslo dokumentu: 593-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(278 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 –

Podprogram Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027

Číslo dokumentu: 592-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(312 KB)

19/05/1011, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 589-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 10.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

19/05/1143 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 581-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1206 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 580-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/1652, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 575-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(429 KB)

19/05/1714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 571-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(968 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 555-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

19/05/0253 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 553-21
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 5.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1148 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 552-21
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 5.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

OŠ/21/71575, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2021

Číslo dokumentu: 540-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 30.4.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(669 KB)

OŠ/21/71810, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/21/71810, XIII. ročník Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 532-21
Vyvěšeno: 29.4.2021 - 29.4.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(1 MB)

19/05/1749, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 528-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1744, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 527-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1742, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 526-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 525-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 524-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 523-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 522-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1748, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 521-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1746, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 520-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1743, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 519-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1745, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 518-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 517-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(992 KB)

19/05/1731, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 516-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 515-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/1728, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 514-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 513-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 512-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 511-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/1721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 510-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1720, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 509-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 508-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1716, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 507-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 506-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1710, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 505-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1633, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 500-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 26.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(409 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření ze 20. 4. 2021
Číslo dokumentu: 497-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

OSV/21/70916, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 485-21
Vyvěšeno: 21.4.2021 - 21.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0442 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 470-21
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 16.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

19/05/1404 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 469-21
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 16.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(465 KB)

Rozpočtové opatření ze dne 12. 4. 2021 v PDF

Číslo dokumentu: 467-21
Vyvěšeno: 15.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Pátá výzva (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – pozastavení příjmu žádostí

Číslo dokumentu: 456-21
Vyvěšeno: 13.4.2021 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(122 KB)

19/05/0499 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 455-21
Vyvěšeno: 13.4.2021 - 13.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

OSV/21/70984, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 444-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70925, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 443-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70920, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 442-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70985, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 432-21
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 7.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1497, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 431-21
Vyvěšeno: 6.4.2021 - 6.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(436 KB)

19/05/0531, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 430-21
Vyvěšeno: 6.4.2021 - 6.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

OSV/21/70915, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 424-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70926, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 423-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70983, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 422-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70986, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 421-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0603, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 410-21
Vyvěšeno: 30.3.2021 - 30.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(491 KB)

OSV/21/70900, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 396-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70977, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 395-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70954, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 394-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 3. 2021

Číslo dokumentu: 390-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

OSV/21/70919, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 384-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70929, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 383-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70930, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 382-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70962, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 381-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 376-21
Vyvěšeno: 23.3.2021 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OSV/21/70924, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 374-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70989, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 373-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70907, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 372-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70970, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 371-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70956, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 370-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70959, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 369-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70923, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 368-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Smlouva č. OSV/21/71015 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 362-21
Vyvěšeno: 19.3.2021 - 19.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1012 KB)

19/05/0824, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 360-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

OSV/21/70945, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 355-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70963, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 354-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70917, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 353-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70921, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 352-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1194 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 337-21
Vyvěšeno: 16.3.2021 - 16.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

OSV/21/70928, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 335-21
Vyvěšeno: 16.3.2021 - 16.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

17/03/0565 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 329-21
Vyvěšeno: 15.3.2021 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(380 KB)

19/05/1176 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 328-21
Vyvěšeno: 15.3.2021 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(448 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 3. 2021

Číslo dokumentu: 323-21
Vyvěšeno: 11.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 311-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(349 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 310-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(361 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk a ZPk ze dne 23. 2. 2021

Číslo dokumentu: 282-21
Vyvěšeno: 4.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

19/05/1676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 281-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 280-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/1271, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 279-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024“, dle § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 260-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(228 KB)

19/05/1284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 250-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1279, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 249-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(437 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 248-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(498 KB)

19/05/1389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 231-21
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 17.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(825 KB)

19/05/1375, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 206-21
Vyvěšeno: 10.2.2021 - 10.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1362, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 205-21
Vyvěšeno: 10.2.2021 - 10.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

19/05/0588, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 187-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

19/05/0504, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 186-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

19/05/0617, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 185-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

19/05/0367, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 184-21
Vyvěšeno: 5.2.2021 - 5.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(616 KB)

19/05/0761, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 179-21
Vyvěšeno: 4.2.2021 - 4.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 172-21
Vyvěšeno: 2.2.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 156-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 155-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 154-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/1703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 153-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1702, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 152-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(711 KB)

19/05/1699, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 151-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1698, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 150-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1697, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 149-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1696, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 148-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1695, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 147-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 146-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(987 KB)

19/05/1636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 145-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 144-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

19/05/0253 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 140-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

19/05/0525, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 139-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(433 KB)

19/05/0638, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 138-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(368 KB)

19/05/0161, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 130-21
Vyvěšeno: 25.1.2021 - 25.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(564 KB)

19/05/0518, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 128-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(625 KB)

19/05/0635, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 127-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(429 KB)

19/05/0621, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 126-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(638 KB)

19/05/0641, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 125-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

19/05/0359, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 123-21
Vyvěšeno: 21.1.2021 - 21.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2021

Číslo dokumentu: 116-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(337 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 115-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(250 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 114-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 113-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(223 KB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 112-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1014 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 111-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(468 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 110-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 – výzva k předkládání žádostí o podporu

Číslo dokumentu: 109-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(656 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 108-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 107-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1021 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 106-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 105-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2021

Číslo dokumentu: 104-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(333 KB)

Program Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 103-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 25.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 102-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

19/05/1422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 101-21
Vyvěšeno: 15.1.2021 - 15.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/0031, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 98-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(455 KB)

19/05/0053, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 97-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/0259 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 96-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(132 KB)

19/05/0250 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 95-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/0706, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 94-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

19/05/0665, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 91-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 13.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

19/05/0438, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 89-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 13.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/1612, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 47-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 46-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1569, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 45-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(732 KB)

19/05/1524, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 44-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/0392, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 30-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(372 KB)

19/05/0382, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 29-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

19/05/0346, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 28-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

19/05/1269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 27-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 26-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 12-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 6.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(447 KB)

19/05/1709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 9-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 8-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 7-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 6-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0662, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(483 KB)

ODSH/20/24807 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu havarijního stavu mostu

Číslo dokumentu: 2-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(427 KB)

19/05/0138, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3534-20
Vyvěšeno: 29.12.2020 - 29.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(451 KB)

19/05/0117, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3533-20
Vyvěšeno: 29.12.2020 - 29.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

OR/20/24782; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Projektová dokumentace vodní nádrž Holetín"

Číslo dokumentu: 3530-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(489 KB)

OR/20/24783; Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování dokumentace na projekt "Nástavba ZŠ Jaroměřice"

Číslo dokumentu: 3529-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

OR/20/24784; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na výstavbu objektu volnočasových aktivit v novém kulturním domě"; obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 3528-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

OR/20/24785; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na revitalizaci veřejného prostranství před KD a areálem zdraví Koclířov"

Číslo dokumentu: 3527-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

OR/20/24787; Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování projektu na "Rekonstrukce objektu střediska volného času, Javorník 105"

Číslo dokumentu: 3526-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(350 KB)

OR/20/24786; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na opravu a modernizaci místních komunikací obce Mikuleč"

Číslo dokumentu: 3525-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(366 KB)

OR/20/24788; Smlouva o poskytnutí dotace na

Číslo dokumentu: 3524-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(513 KB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 3522-20
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0482, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3521-20
Vyvěšeno: 21.12.2020 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

19/05/0469, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3520-20
Vyvěšeno: 21.12.2020 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/0654, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3519-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/1511, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3518-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/0058, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3517-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22549 Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodloužení termínu vyúčtování, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 3516-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(202 KB)

OŽPZ/20/22608 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 3515-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(236 KB)

OŽPZ/20/22615 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Změna názvu akce, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 3514-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(244 KB)

OŽPZ/20/23797 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace –Splašková kanalizace Říčky, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 3513-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(242 KB)

OŽPZ/20/22600 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního centra a dětského hřiště, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 3512-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

OŽPZ/20/24771 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 3511-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/24770 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Trpín

Číslo dokumentu: 3510-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/20/24767 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 3509-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/20/24779 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 3508-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

19/05/1544, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3507-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/0517, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3506-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(454 KB)

19/05/0646, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3505-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/0560, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3504-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/0515, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3503-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/0573, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3502-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(413 KB)

OKSCR/20/24800, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na „Tatenice, socha sv. Floriana, restaurování“

Číslo dokumentu: 3500-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(433 KB)

19/05/0323 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3499-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(424 KB)

19/05/0257 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3498-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

19/05/0191 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3497-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(453 KB)

19/05/0182 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3496-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(442 KB)

19/05/1245 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3495-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

OKSCR/20/24795, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Radhošť, kostel sv.Jiří, oprava hřbitovní zdi, I. etapa, úsek E2-

Číslo dokumentu: 3494-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(366 KB)

OKSCR/20/24798, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury na rok 2020; Neinv.dotace na „Mistrovice, kostel sv.Jana a Pavla, udržovací práce, oprava omítky, 3. et.

Číslo dokumentu: 3493-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

OKSCR/20/24797, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury na rok 2020; Neinv.dotace na akci Letohrad, oprava vnitř.schodiště východního křídla zámku, etapa 2020

Číslo dokumentu: 3492-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(450 KB)

19/05/1126 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3491-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

Smlouva č. OR/20/24545 o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 3490-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(827 KB)

19/05/1392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3482-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/20/23482 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 - II. kolo

Číslo dokumentu: 3479-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(309 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/20/22318 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020

Číslo dokumentu: 3478-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(227 KB)

19/05/1635, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3477-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/1621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3476-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0784, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3475-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(399 KB)

19/05/0956, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3472-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(827 KB)

19/05/0069, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3471-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

19/05/1435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3469-20
Vyvěšeno: 15.12.2020 - 15.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(821 KB)

19/05/1160 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3459-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1092 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3458-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23501 – Obec Lipovec

Číslo dokumentu: 3456-20
Vyvěšeno: 11.12.2020 - 11.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(494 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/20/23824 obci Bousov

Číslo dokumentu: 3447-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

19/05/1686, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3446-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1682, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3445-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1680, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3444-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3443-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/1329, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3442-20
Vyvěšeno: 8.12.2020 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22595 obci Pravy

Číslo dokumentu: 3421-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(585 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22682 obci Kukle

Číslo dokumentu: 3420-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy vodovodů a kanalizací OŽPZ/20/23802 obci Dolany

Číslo dokumentu: 3419-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů OŽPZ/20/24479

Číslo dokumentu: 3418-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(630 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22536 obci Holotín

Číslo dokumentu: 3417-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů: OŽPZ/20/24452

Číslo dokumentu: 3416-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů: OŽPZ/20/24464

Číslo dokumentu: 3415-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

19/05/1380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3412-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/1349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3411-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3396-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0587, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3395-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

Smlouva o poskytnutí finančního daru č. OKŘ/20/24184 – Město Heřmanův Městec - na nákup věcného vybavení JSDHO k provádění povodňových zabezpečovacích a záchranných prací a likvidace následků povodní

Číslo dokumentu: 3394-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(120 KB)

19/05/0896, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3393-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/0833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3392-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/23950 obci Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 3389-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/23810 obci Otradov

Číslo dokumentu: 3388-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

19/05/1203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3374-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/1213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3373-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1123, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3372-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk II

Číslo dokumentu: 3367-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III

Číslo dokumentu: 3366-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22849 obci Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 3364-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

19/05/1328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3363-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

OŽPZ/20/23811 Smlouva o poskytnutí dotace, Biskupice – vodovodní řady, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 3362-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/24000 Smlouva o poskytnutí dotace, Chodník Němčice, II/360, obec Němčice

Číslo dokumentu: 3361-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/23807 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Vortová, dokumentace pro stavební řízení, obec Vortová

Číslo dokumentu: 3360-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/20/23826 Smlouva o poskytnutí dotace, Dočišťovací nádrže pro dočištění splaškových vod z obce Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 3359-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22725 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Herní prvek, obec Bošín

Číslo dokumentu: 3358-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/20/23999 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v místní části Bor u Chroustovic, obec Rosice

Číslo dokumentu: 3353-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(686 KB)

19/05/1465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3352-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

OŽPZ/20/23842 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu v Hlásnici, obec Trpín

Číslo dokumentu: 3350-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/23809 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Bělešovice, Nové Holešovice, Lipec, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 3349-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/20/23801 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Nabočany, obec Nabočany

Číslo dokumentu: 3348-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/20/23792 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Lukavice, obec Lukavice

Číslo dokumentu: 3347-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/20/22629 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Benátky – 5. etapa, obec Benátky

Číslo dokumentu: 3346-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

19/05/1404, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3337-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1352, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3336-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(730 KB)

19/05/1397, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3335-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0887, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3330-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0886, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3329-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0877, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3328-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0863, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3327-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3326-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0031, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3324-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

19/05/0933, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3323-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(820 KB)

19/05/1672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3322-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1663, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3321-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

19/05/1260, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3320-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3319-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(710 KB)

19/05/1257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3318-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3317-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1255, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3316-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3315-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/1253, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3314-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(717 KB)

19/05/1251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3313-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1250, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3312-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3311-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(723 KB)

19/05/1248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3310-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3309-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/1246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3308-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3307-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1244, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3306-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3305-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3304-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3303-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3302-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3301-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3300-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3299-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3298-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1233, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3297-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1232, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3296-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3295-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3294-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3293-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3292-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3291-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3290-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3289-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3288-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3287-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3286-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3285-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

19/05/1216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3284-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3282-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1212, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3281-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1209, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3280-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/1205, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3279-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3278-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/1201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3277-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3276-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1198, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3275-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3274-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3273-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3272-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1191, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3271-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1190, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3270-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1189, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3269-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1188, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3268-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3267-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1186, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3266-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1185, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3265-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1184, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3264-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1183, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3263-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/1182, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3262-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1181, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3261-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3260-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3259-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3258-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1173, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3257-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3256-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3255-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3254-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1168, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3253-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1167, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3252-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1164, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3251-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1163, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3250-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1161, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3249-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3248-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1158, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3247-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1157, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3246-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/1156, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3245-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1155, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3244-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1154, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3243-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1152, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3241-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1151, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3240-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1150, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3239-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1148, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3238-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1147, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3237-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3236-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1145, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3235-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1142, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3234-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1141, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3233-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1140, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3232-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3231-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1136, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3230-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3229-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(592 KB)

19/05/1133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3228-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1130, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3227-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3226-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3225-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1127, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3224-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1125, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3223-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1124, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3222-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1122, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3221-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3220-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1120, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3219-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(717 KB)

19/05/1119, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3218-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/1117, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3217-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1115, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3216-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/1114, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3215-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1113, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3214-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3213-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/1088, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3212-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1243, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3211-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

19/05/1217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3210-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(933 KB)

19/05/1172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3209-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(955 KB)

19/05/1162, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3208-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/1139, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3207-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(951 KB)

19/05/1132, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3206-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

19/05/1311, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3205-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1300, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3204-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1299, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3203-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1285, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3202-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1264, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3201-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/1395, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3200-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3199-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3198-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1011, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3197-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22687 obci Mikuleč

Číslo dokumentu: 3185-20
Vyvěšeno: 11.11.2020 - 11.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22668 obci Hartinkov

Číslo dokumentu: 3184-20
Vyvěšeno: 11.11.2020 - 11.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

19/05/0826, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3179-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

19/05/1693, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3178-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1631, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3177-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1600, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3176-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1590, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3175-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3174-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1566, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3173-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3170-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(845 KB)

19/05/1074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3169-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/1072, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3168-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3167-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3166-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/1069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3165-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3164-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1067, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3163-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3162-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1063, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3161-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1061, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3160-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1059, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3159-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(808 KB)

19/05/1058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3158-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/1054, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3157-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3156-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1051, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3155-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1050, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3154-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3153-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1042, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3152-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/1041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3151-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3150-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1118,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3134-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

OŽPZ/20/23998 Smlouva o poskytnutí dotace, Doplnění herních prvků na dětské hřiště, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 3133-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22622 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků a veřejných ploch, obec Veliny

Číslo dokumentu: 3132-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/20/22732 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna autobusové zastávky a revitalizace jejího okolí, obec Dobříkov

Číslo dokumentu: 3131-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22549 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního úřadu, obec Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 3130-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(379 KB)

OŽPZ/20/22938 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 3129-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(284 KB)

OŽPZ/20/22608 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy obecního objektu, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 3128-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

OŽPZ/20/22691 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vchodu do mateřské školy, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 3127-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/20/22762 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce skladu hasičské a zahradní techniky a multiúčelového prostoru pro zájmovou činnost – etapa 2, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 3126-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/20/22763 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 3125-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/20/22787 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zasedací místnosti v budově obecního úřadu, obec Strážná

Číslo dokumentu: 3124-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

OŽPZ/20/22800 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace a chodníku, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 3123-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/20/22837 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin Dřeveš obec Tisovec

Číslo dokumentu: 3122-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/23825 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova , Dašice, město Dašice

Číslo dokumentu: 3121-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/20/23797 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Říčky – PD, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 3120-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OŽPZ/20/23946 Smlouva o poskytnutí dotace, Úprava sportovních areálů a rekonstrukce sociálního zázemí, obec Kočí

Číslo dokumentu: 3119-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/20/23947 Smlouva o poskytnutí dotace, Plynofikace 1. patra Mateřské školy Kočička, obec Kočí

Číslo dokumentu: 3118-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/20/23886 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Srch

Číslo dokumentu: 3117-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/20/23888 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 3116-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/20/23873 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Chmelík

Číslo dokumentu: 3115-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/20/23904 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, město Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 3114-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/20/23908 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky , obec Libecina

Číslo dokumentu: 3113-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/23834 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu Radiměř – SO2, obec Radiměř

Číslo dokumentu: 3112-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/20/23800 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Bítovany, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 3111-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/24194 Smlouva o poskytnutí dotace, Pasíčka – Zdroj vody a veřejné odběrné místo, obec Bor u Skutče

Číslo dokumentu: 3110-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/20/23833 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Vendolí, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 3109-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/23817 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Voleč, obec Voleč

Číslo dokumentu: 3108-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

19/05/0897, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3101-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/0892, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3100-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0890, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3099-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0889, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3098-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0885, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3097-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0882, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3096-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/0881, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3095-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0880, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3094-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0879, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3093-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0876, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3092-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/0875, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3091-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0872, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3090-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(710 KB)

19/05/0869, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3089-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0867, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3088-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

19/05/0866, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3087-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(816 KB)

19/05/0864, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3086-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0862, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3085-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0861, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3084-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0859, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3083-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0856, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3082-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0854, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3081-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0853, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3080-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/0851, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3079-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0850, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3078-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0849, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3077-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0844, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3076-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0898, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3075-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3074-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

OŽPZ/20/23806 Smlouva o poskytnutí dotace, Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa, obec Morašice

Číslo dokumentu: 3061-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/20/23796 Smlouva o poskytnutí dotace, Výstavba ČOV Mlýnice, obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 3060-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(530 KB)

19/05/1048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3059-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1024, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3058-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1016, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3057-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1013, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3056-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0945, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3055-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/0936, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3054-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0913, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3053-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

OKSCR/20/23961, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Verměřovice, oprava kulturního domu“

Číslo dokumentu: 3037-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(437 KB)

OKSCR/20/23967, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Předhradí, Hájenka čp. 21, obnova vstupu do objektu“

Číslo dokumentu: 3036-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(449 KB)

OKSCR/20/23959, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Nein.dotace na „Skořenice, restaurování krucifixu na toskánském sloupu v centru obce“

Číslo dokumentu: 3035-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

OKSCR/20/24110, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince, obnova zvonu v severní věži“

Číslo dokumentu: 3034-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(432 KB)

19/05/1507, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3028-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/1505, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3027-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/1497, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3026-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(729 KB)

19/05/1474, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3025-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/1466, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3024-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(715 KB)

19/05/1461, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3023-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1607, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3022-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1598, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3021-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/1596, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3020-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/1594, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3019-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1593, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3018-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1588, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3017-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1581, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3016-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1570, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3015-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/1568, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3014-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1551, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3013-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(840 KB)

19/05/1521, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3012-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1509, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3011-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1485, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3010-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3009-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0429, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3008-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(382 KB)

19/05/1079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3006-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3005-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3004-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3003-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1073, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3002-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3001-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3000-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2999-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2998-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2997-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2996-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/1052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2995-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1037, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2994-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2993-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1034, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2992-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2991-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2990-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2989-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/1029, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2988-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2987-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1026, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2986-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/1023, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2985-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1018, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2982-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1017, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2981-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1015, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2980-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/1014, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2979-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1012, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2978-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1008, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2977-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(725 KB)

19/05/1006, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2976-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1002, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2975-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1001, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2974-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1000, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2973-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0999, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2972-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0998, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2971-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/0994, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2970-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/0992, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2969-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/0991, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2968-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/0988, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2967-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0987, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2966-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/0986, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2965-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0985, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2964-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/0982, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2963-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0981, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2962-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0980, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2961-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(842 KB)

19/05/0979, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2960-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0975, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2958-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0973, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2957-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0972, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2956-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0971, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2955-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0967, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2954-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0966, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2953-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0964, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2952-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0962, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2951-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0961, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2950-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0959, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2949-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/0953, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2948-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0950, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2946-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/0946, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2945-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0944, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2943-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0940, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2942-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0939, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2941-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0938, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2940-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0935, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2939-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(819 KB)

19/05/0934, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2938-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0931, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2937-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0929, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2936-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/0924, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2935-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(813 KB)

19/05/0923, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2934-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0921, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2933-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/0917, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2932-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0916, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2931-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(817 KB)

19/05/0914, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2930-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/0908, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2929-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/0905, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2928-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0902, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2927-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2922-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1420, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2921-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(862 KB)

19/05/1402, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2920-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1398, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2919-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/1382, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2918-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1366, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2917-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1365, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2916-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1354, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2915-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1353, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2914-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1350, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2913-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(842 KB)

19/05/1331, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2912-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1306, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2911-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1288, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2910-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1281, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2909-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1278, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2908-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1440, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2907-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1434, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2906-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1433, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2905-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1429, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2904-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1417, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2903-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(705 KB)

19/05/1416, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2902-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1415, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2901-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1386, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2900-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/1378, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2899-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1359, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2898-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1343, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2897-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1321, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2896-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1312, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2895-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1307, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2894-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1296, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2893-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(843 KB)

19/05/1292, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2892-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1291, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2891-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1289, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2890-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1282, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2889-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/1280, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2888-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1265, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2887-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0494, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2886-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1112,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2880-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/1111,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2879-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1110,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2878-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

19/05/1109,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2877-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1107,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2876-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

19/05/1105,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2875-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1102,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2874-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(954 KB)

19/05/1100,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2873-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1099,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2872-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1098,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2871-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1097,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2870-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1096,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2869-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1095,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2868-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1094,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2867-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1093,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2866-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1090,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2865-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1087,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2864-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1086,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2863-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

19/05/1085,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2862-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1083,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2861-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0205,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2860-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1432, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2859-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1424, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2858-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1414, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2857-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1393, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2856-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2855-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(713 KB)

19/05/1387, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2854-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

19/05/1356, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2853-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1341, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2852-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

19/05/1339, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2851-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1334, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2850-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1319, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2849-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1317, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2848-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/1286, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2847-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1283, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2846-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1268, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2845-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1263, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2844-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(596 KB)

19/05/1262, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2843-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1230,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2839-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1211,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2838-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1210,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2837-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

19/05/1208,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2836-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1207,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2835-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1202,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2834-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1196,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2833-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1194,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2832-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(956 KB)

19/05/1437, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2831-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2830-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2829-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1192,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2828-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1427, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2827-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1426, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2826-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1425, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2825-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1421, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2824-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1419, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2823-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1178,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2822-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1418, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2821-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1176,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2820-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1412, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2819-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2818-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1407, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2817-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2816-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1165,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2815-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1400, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2814-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1396, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2813-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1174,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2812-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1394, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2811-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(821 KB)

19/05/1388, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2810-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1384, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2809-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1383, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2808-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1153,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2807-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1379, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2806-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1377, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2805-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1376, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2804-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1374, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2803-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1149,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2802-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1370, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2801-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1369, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2800-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1367, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2799-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1363, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2798-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(821 KB)

19/05/1361, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2797-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1360, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2796-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1137,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2795-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1357, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2794-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1116,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2793-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1355, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2792-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1346, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2791-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1104,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2790-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1336, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2789-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1335, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2788-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/1330, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2787-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1103,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2786-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1327, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2785-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(840 KB)

19/05/1324, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2784-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1082,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2783-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1322, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2782-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1320, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2781-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1081,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2780-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1316, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2779-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1315, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2778-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1310, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2777-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1309, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2776-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1308, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2775-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1305, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2774-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1303, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2773-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1302, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2772-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1298, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2771-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1290, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2770-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1276, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2769-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1275, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2768-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1274, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2767-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1273, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2766-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1272, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2765-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1267, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2764-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1270, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2763-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/1438, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2762-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1436, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2761-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(754 KB)

19/05/1428, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2760-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1423, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2759-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1413, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2758-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1411, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2757-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1410, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2756-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1409, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2755-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1403, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2754-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/1401, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2753-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1391, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2752-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

19/05/1381, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2751-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1368, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2750-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

19/05/1358, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2749-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1351, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2748-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1348, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2747-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1347, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2746-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1340, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2745-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1338, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2744-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1333, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2743-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(833 KB)

19/05/1332, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2742-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1326, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2741-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1325, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2740-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1323, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2739-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1318, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2738-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1314, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2737-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/1313, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2736-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1304, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2735-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1295, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2734-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1287, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2733-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1279, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2732-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(730 KB)

19/05/1277, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2731-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1266, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2730-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/1261, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2729-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1690, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2726-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1688, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2725-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1687, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2724-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1685, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2723-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1683, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2722-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1677, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2721-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1674, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2720-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1664, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2719-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/1655, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2718-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1653, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2717-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1652, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2716-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1648, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2715-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1645, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2714-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/1644, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2713-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1641, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2712-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1638, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2711-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1628, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2710-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1661, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2709-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1665, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2708-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/1694, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2707-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1692, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2706-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/1678, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2705-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/1673, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2704-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1669, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2703-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1667, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2702-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1659, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2701-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/1657, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2700-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1650, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2699-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/1637, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2698-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/1633, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2697-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1624, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2696-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/1689, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2694-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1632, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2693-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2692-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1620, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2691-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1615, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2690-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1614, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2689-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1613, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2688-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1608, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2687-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1606, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2686-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1605, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2685-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1604, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2684-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1599, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2683-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1591, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2682-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1589, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2681-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1587, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2680-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1586, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2679-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1585, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2678-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1580, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2677-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1578, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2676-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1573, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2675-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1564, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2674-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1563, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2673-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1561, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2672-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1559, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2671-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2670-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1552, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2669-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

19/05/1550, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2668-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1545, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2667-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(595 KB)

19/05/1542, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2666-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1541, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2665-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1540, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2664-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1539, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2663-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1525, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2662-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1517, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2661-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1508, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2660-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(830 KB)

19/05/1504, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2659-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1503, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2658-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/1501, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2657-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1499, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2656-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(711 KB)

19/05/1498, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2655-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1490, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2654-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1489, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2653-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1488, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2652-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1486, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2651-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1482, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2650-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/1479, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2649-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(816 KB)

19/05/1473, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2648-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2647-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1460, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2646-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(718 KB)

19/05/1458, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2645-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1455, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2644-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1447, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2643-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1441, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2642-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

OŽPZ/20/23939 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 2641-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22610 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství „U křížků“ v Horních a Dolních Raškovicích, obec Svinčany

Číslo dokumentu: 2640-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(534 KB)

OŽPZ/20/23808 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Žlebská Lhotka, dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2639-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/20/23795 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozstání - splašková kanalizace, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 2638-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(459 KB)

OŽPZ/20/22869 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2637-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/20/22864 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Březina

Číslo dokumentu: 2636-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/20/23952 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce místní komunikace, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2635-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(642 KB)

OŽPZ/20/23948 Smlouva o poskytnutí dotace, Zhotovení hřbitovní zdi na levé boční a levé části zadní strany hřbitova ve směru od vstupní brány, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2634-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/20/22806 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava venkovního schodiště a rampy obecního úřadu, obec Zálší

Číslo dokumentu: 2633-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/22804 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba garáží pro obecní techniku, obec Zádolí

Číslo dokumentu: 2632-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/20/22799 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních budov – 3. etapa, obec Vinary

Číslo dokumentu: 2631-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/20/22785 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Sruby

Číslo dokumentu: 2630-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(538 KB)

OŽPZ/20/22700 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního altánu a nákup rolet včetně plotu, obec Řídký

Číslo dokumentu: 2629-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/20/22694 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a rozšíření plochy pro kontejnery na tříděný odpad, obec Příluka

Číslo dokumentu: 2628-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/20/22681 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády a oplechování KD, obec Křenov

Číslo dokumentu: 2627-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/20/22672 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku, obec Chotěnov

Číslo dokumentu: 2626-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/20/22639 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obchodu, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2625-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/20/22605 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování depozitáře a schodiště u kulturního domu, obec Srnojedy

Číslo dokumentu: 2624-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/20/22591 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba chodníků – I. etapa, obec Morašice

Číslo dokumentu: 2623-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/20/22545 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Mateřská škola Kojice – oprava venkovních zpevněných ploch, obec Kojice

Číslo dokumentu: 2622-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/20/22523 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2621-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/20/22517 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy obecního úřadu, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 2620-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/20/22514 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení u obecního domu, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 2619-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22441 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny a zateplení střechy na budově č.p. 56 Filipov, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 2618-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

19/05/0899, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2616-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0895, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2615-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/0893, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2614-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/0888, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2613-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2612-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/0874, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2611-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0873, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2610-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

OKSCR/20/23955, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Voleč, restaurování litinového kříže na pískovcovém podstavci v o

Číslo dokumentu: 2609-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

19/05/0871, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2608-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0868, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2607-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0860, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2606-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0858, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2605-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

OKSCR/20/23954, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Nein.dotace na akci „Koldín, restaurování centrálního kamen. kříže s litinovou figurou J

Číslo dokumentu: 2604-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(533 KB)

19/05/0857, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2603-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0855, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2602-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0852, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2601-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0848, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2600-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0846, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2599-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

19/05/0845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2598-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

19/05/0842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2597-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2596-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2595-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2594-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0837, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2593-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0836, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2592-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0835, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2591-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0834, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2590-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0832, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2589-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/1666, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2588-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1656, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2587-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1643, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2586-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1627, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2585-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1623, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2584-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2583-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1619, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2582-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1597, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2581-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/1583, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2580-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1576, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2579-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2578-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(853 KB)

19/05/1567, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2577-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1562, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2576-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1555, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2575-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1546, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2574-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1535, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2573-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1534, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2572-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

19/05/1533, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2571-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1529, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2570-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1522, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2569-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1519, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2568-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1518, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2567-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

OKSCR/20/23584 Sportovní areál Veliny – hřiště a příslušenství Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2566-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23485 – Město jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2563-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(328 KB)

19/05/1078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2557-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2556-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2555-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2554-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2553-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/1049, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2551-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

OŠ/20/24094, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, projekt Podpora činnosti Centra pro mládež, vědu, techniku a inovace

Číslo dokumentu: 2550-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor školství
pdf(867 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23505 – Obec Načešice

Číslo dokumentu: 2549-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(273 KB)

OŽPZ/20/23840 Smlouva o poskytnutí dotace, Propojení vodovodních řadů v obci Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 2543-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/20/23827 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obce Janůvky prostřednictvím soustav DČOV, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 2542-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/23793 Smlouva o poskytnutí dotace, Dětřichov u Moravské Třebové – ČOV a splašková kanalizace, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2541-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/23791 Smlouva o poskytnutí dotace , Splašková tlaková kanalizace a ČOV Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 2540-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22932 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2539-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/22708 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace včetně vybudování parkoviště u kulturního domu, obec Telecí

Číslo dokumentu: 2538-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/20/22703 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stodoly a jejího okolí, obec Slatina

Číslo dokumentu: 2537-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/20/22679 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Doplnění veřejného osvětlení v obci, obec Koclířov

Číslo dokumentu: 2536-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(390 KB)

19/05/1502, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2535-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1495, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2534-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1491, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2533-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1487, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2532-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1477, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2531-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(969 KB)

19/05/1475, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2530-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1472, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2529-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1471, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2528-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1470, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2527-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1469, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2526-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1468, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2525-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/1464, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2524-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1457, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2523-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1454, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2522-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1450, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2521-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1448, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2520-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

OŽPZ/20/22539 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dobudování sportovního areálu – nové vytápění ve sportovních kabinách, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 2519-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

OŽPZ/20/22835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodeje Jednota, obec Řestoky

Číslo dokumentu: 2511-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(335 KB)

19/05/1055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2510-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2509-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1045, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2507-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1044, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2506-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(824 KB)

19/05/1043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2505-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/1040, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2504-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1038, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2503-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1036, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2502-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1028, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2501-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/1025, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2500-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(842 KB)

19/05/1022, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2499-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(704 KB)

19/05/1021, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2498-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1020, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2497-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1019, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2496-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1010, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2495-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1009, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2494-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1005, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2493-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1003, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2492-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0996, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2491-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0995, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2490-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0993, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2489-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0990, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2488-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/0989, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2487-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0984, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2486-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0983, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2485-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0978, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2483-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0977, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2482-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/0976, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2481-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0974, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2480-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0970, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2479-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0969, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2478-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0968, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2477-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/0965, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2476-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0960, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2475-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0957, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2474-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0955, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2473-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0954, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2472-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/0952, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2470-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0951, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2469-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

OŽPZ/20/23835 Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Sebranice rekonstrukce vodovodu – II. etapa, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 2468-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(536 KB)

19/05/0949, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2467-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0948, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2466-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0947, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2465-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0942, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2464-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0941, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2463-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0937, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2462-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0932, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2461-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0928, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2460-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0927, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2459-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0926, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2458-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0925, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2457-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0920, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2456-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0919, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2455-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/0918, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2454-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0915, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2453-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0912, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2452-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0911, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2451-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0910, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2450-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0909, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2449-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(713 KB)

19/05/0907, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2448-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0906, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2447-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0904, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2446-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/0901, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2445-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0900, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2444-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

OŽPZ/20/23803 Smlouva o poskytnutí dotace, Projektová dokumentace Vodovod a kanalizace Filipov, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 2443-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/23855 Smlouva o poskytnutí dotace, Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové, obec Borová

Číslo dokumentu: 2442-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/20/23876 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Čistá

Číslo dokumentu: 2441-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/20/23887 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Sloupnice

Číslo dokumentu: 2440-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(385 KB)

OŽPZ/20/23910 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Banín

Číslo dokumentu: 2439-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/20/23924 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Rudoltice

Číslo dokumentu: 2438-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/23627 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, Petr Mandlík

Číslo dokumentu: 2437-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/20/23790 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 2436-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/20/23815 Smlouva o poskytnutí dotace, Modernizace a stavební úpravy čistírny odpadních vod Březová nad Svitavou, město Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2435-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/20/23820 Smlouva o poskytnutí dotace, Trhová Kamenice Kanalizace a ČOV, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2434-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(343 KB)

OŽPZ/20/23951 Smlouva o poskytnutí dotace, Prodloužení vodovodu, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 2433-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(668 KB)

OŽPZ/20/23856 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie zlepšení hydrologického režimu Bylanky v Bylanech, obec Bylany

Číslo dokumentu: 2432-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

OŽPZ/20/22460 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba zpevněných ploch pro sběrná hnízda, obec Orel

Číslo dokumentu: 2431-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/20/22470 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Řestoky

Číslo dokumentu: 2430-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22507 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi u kulturního domu v Trhové Kamenici, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2429-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/20/22604 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejných prostranství, obec Spojil

Číslo dokumentu: 2428-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/20/22702 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení kulturního domu v obci Sklené, obec Sklené

Číslo dokumentu: 2427-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22726 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 2426-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/20/22755 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na p.č. 796/7 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 2425-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/22761 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce koupaliště, obec Písečná

Číslo dokumentu: 2424-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/20/22764 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní stodola – vrata a plášť budovy, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2423-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/20/22766 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení nástavby půdního prostoru obecního úřadu IV. etapa, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 2422-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(634 KB)

OŽPZ/20/22771 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství stavební parcely č. 31 a 111, obec Seč

Číslo dokumentu: 2421-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/20/23949 Smlouva o poskytnutí dotace, Veřejné osvětlení II. etapa, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 2420-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/20/22885 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Slatina

Číslo dokumentu: 2419-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/20/22909 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 2418-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(900 KB)

19/05/0704, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2406-20
Vyvěšeno: 8.10.2020 - 8.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(402 KB)

19/05/1618, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2396-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1617, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2395-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1610, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2394-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1602, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2393-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1601, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2392-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1584, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2391-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1579, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2390-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1577, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2389-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1560, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2388-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1554, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2387-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1553, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2386-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1549, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2385-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1548, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2384-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1537, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2383-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1536, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2382-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1532, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2381-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1531, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2380-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2379-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1528, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2378-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/1526, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubi