22.4.2019 2:37:34

Usnesení – Prodloužení lhůty rozhodnutí MěÚ Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1263-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 6.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(151 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/7 v úseku Podhořany u Ronova – Nový Dvůr

Číslo dokumentu: 1262-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 10.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(186 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Jesenčany - Mikulovice

Číslo dokumentu: 1261-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 10.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(338 KB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 1260-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 20.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(169 KB)

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje pro roky 2019 až 2020

Číslo dokumentu: 1258-19
Vyvěšeno: 17.4.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(622 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro provozovatele ORLÍK - KOMPRESORY, v. d.

Číslo dokumentu: 1257-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(116 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro provozovatele – SŽDC s. o., Praha

Číslo dokumentu: 1256-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(86 KB)

18/04/1830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1255-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(481 KB)

18/04/1829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1254-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(612 KB)

18/04/1827, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1253-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(621 KB)

18/04/1825, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1252-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(649 KB)

18/04/1824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1251-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(631 KB)

18/04/1822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1250-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 16.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(619 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 u obce Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1249-19
Vyvěšeno: 17.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(248 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v obci Bukovka

Číslo dokumentu: 1248-19
Vyvěšeno: 17.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(414 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro zvláštní užívání silnice I/43 – ul. Kpt. Jaroše mezi křižovatkami s MK Pod Viaduktem a Moravská z důvodu provádění stavebních prací na r

Číslo dokumentu: 1247-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(355 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu prasat – Kostěnice II“

Číslo dokumentu: 1246-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 20.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(168 KB)

Změna č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení intenzivního chovu prasat – Kostěnice I“

Číslo dokumentu: 1245-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 20.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(169 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Uhersko

Číslo dokumentu: 1244-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(601 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Uhersko

Číslo dokumentu: 1243-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(824 KB)

EcoWasteEnergy, s.r.o. – Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Drtírna tuhých odpadů) – nabytí právní moci 9. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1242-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(173 KB)

19/20543, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1241-19
Vyvěšeno: 15.4.2019 - 15.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(851 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Tereos TTD, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1240-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(205 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Spektrum s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1239-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(216 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatelky – paní Ivy Dvořákové (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1238-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(177 KB)

Nařízení Státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření – k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji
Číslo dokumentu: 1237-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(231 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 - Šedivec

Číslo dokumentu: 1236-19
Vyvěšeno: 15.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(235 KB)

Výběrové řízení č. 17/2019 – referent oddělení informatiky kanceláře ředitele úřadu – správce informačních a komunikačních technologií

Číslo dokumentu: 1235-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(36 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 19/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Jeníkovice na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1234-19
Vyvěšeno: 15.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(656 KB)

Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

Číslo dokumentu: 1233-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

Skládka Dolní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1232-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 13.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(170 KB)

Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA

Číslo dokumentu: 1231-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 13.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(169 KB)

Dodatek č. 2 k VPS na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Chvaletice a obcí Trnávka

Číslo dokumentu: 1230-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(500 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Jaroslav

Číslo dokumentu: 1229-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(596 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Jaroslav

Číslo dokumentu: 1228-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(818 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1227-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(611 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1226-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(831 KB)

17/03/0439, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 1225-19
Vyvěšeno: 11.4.2019 - 11.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(116 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MYKOL spol. s r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1224-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(212 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Domov pro seniory Heřmanův Městec (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1223-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(198 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o oc

Číslo dokumentu: 1222-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v úseku Borová - Krouna

Číslo dokumentu: 1221-19
Vyvěšeno: 11.4.2019 - 27.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(372 KB)

Výběrové řízení č. 16/2019 – Finanční manažer projektu Implementace krajského akčního plánu Pk – odbor rozvoje – dohoda o pracovní činnosti

Číslo dokumentu: 1220-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(35 KB)

Výběrové řízení č. 15/2019 – Finanční manažer projektu Implementace krajského akčního plánu Pk – odbor rozvoje

Číslo dokumentu: 1219-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(35 KB)

Autoneum CZ s.r.o. – Výrobní hala M5 – Autoneum CZ Choceň – nabytí právní moci 3. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1218-19
Vyvěšeno: 11.4.2019 - 14.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(171 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Chvojenec

Číslo dokumentu: 1217-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(730 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Chvojenec

Číslo dokumentu: 1216-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(607 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Veliny

Číslo dokumentu: 1215-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(765 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Veliny

Číslo dokumentu: 1214-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(594 KB)

18/04/1146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1213-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/34 u obce Borová (SY) z důvodu prací na rekonstrukci železničního přejezdu

Číslo dokumentu: 1212-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 24.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(306 KB)

19/20558, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1211-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(838 KB)

19/20562, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1210-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(785 KB)

19/20546, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1209-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(849 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Chrudimi

Číslo dokumentu: 1208-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 25.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(348 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 a I/37 v úseku Slatiňany - Chrudim

Číslo dokumentu: 1207-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 25.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(514 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele AGRO Liboměřice a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1206-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 25.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(236 KB)

Výroba organických specialit Ry 42, 43 a Ry 52, 53 – rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1205-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(169 KB)

Výroba fosgenu a izokyanátů – rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1204-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(167 KB)

Anorganické kyseliny – rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1203-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 9.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(168 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 mezi Brněncem a Březovou nad Svitavou z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci silnice I/43

Číslo dokumentu: 1202-19
Vyvěšeno: 9.4.2019 - 24.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(365 KB)

18/04/1286, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1201-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 5.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(659 KB)

18/04/1201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1200-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 5.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(617 KB)

18/04/1195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1199-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 5.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

18/04/1187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1198-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 5.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(614 KB)

18/04/1775, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1197-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 5.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(179 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1196-19
Vyvěšeno: 8.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(86 KB)

Odvolání do rozhodnutí o zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení Stavební úpravy objektu na parc.č. 573 v Třemošnici

Číslo dokumentu: 1195-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(355 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka

Číslo dokumentu: 1194-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(267 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele USSPA, s.r.o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 1193-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(311 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Schaeffler Production CZ s.r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 1192-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Jaroše 1129, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1191-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(263 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 1143, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1190-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(257 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 918, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1189-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(258 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Dukelská 969, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1188-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(261 KB)

Využívání odpadů na manipulační ploše umístěné v areálu řízené skládky Nasavrky – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1187-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(223 KB)

Závazné stanovisko pro provozovatele - EkoBi, s.r.o., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1186-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(209 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energo, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1184-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(197 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 11/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Žáravice na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1182-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(679 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 39/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Veselí na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1181-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(676 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 40/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Svojšice na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1180-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(669 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 25/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Selmice na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1179-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(663 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 3/2009 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Urbanice na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1178-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(650 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 37/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Vápno na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1177-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(670 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 27/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Břehy na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1176-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(638 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 15/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Přelovice na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1175-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(645 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 3. 2019

Číslo dokumentu: 1172-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(158 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jaroslav Ulman

Číslo dokumentu: 1171-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 1.7.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(50 KB)

18/04/1256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1169-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 3.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

18/04/1221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1166-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 3.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(630 KB)

18/04/1203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1164-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 3.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(637 KB)

18/04/1185, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1163-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 3.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(639 KB)

18/04/1180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1162-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 3.4.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Poběžovice u Holic

Číslo dokumentu: 1161-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(624 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a městem Horní Jelení

Číslo dokumentu: 1160-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(609 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Býšť

Číslo dokumentu: 1159-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(616 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Dolní Roveň

Číslo dokumentu: 1158-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(615 KB)

VPS na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Holice a obcí Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1157-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(606 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Býšť

Číslo dokumentu: 1156-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(726 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a městem Horní Jelení

Číslo dokumentu: 1155-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(736 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Dolní Roveň

Číslo dokumentu: 1154-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(922 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1153-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(829 KB)

VPS na úseku sociální péče, uzavřená mezi městem Holice a obcí Poběžovice u Holic

Číslo dokumentu: 1152-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(850 KB)

OŠ/19/20695, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2019

Číslo dokumentu: 1150-19
Vyvěšeno: 2.4.2019 - 2.4.2022
Vystavil: Odbor školství
pdf(467 KB)

VPS na úseku přestupků, uzavřená mezi městem Nasavrky a obcí Hodonín

Číslo dokumentu: 1148-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(989 KB)

VPS č. 9/2018 na úseku zajištění zápisů údajů v informačním systému EO, uzavřená mezi městem Přelouč a obcí Holotín

Číslo dokumentu: 1147-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(1 MB)

VPS č. 5/2018 na úseku SPOD, uzavřená mezi městem Přelouč a obcí Břehy

Číslo dokumentu: 1146-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(730 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 33/2008 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Hlavečník

Číslo dokumentu: 1145-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(689 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 3/2008 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Semín

Číslo dokumentu: 1144-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(629 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 46/2008 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Lipoltice

Číslo dokumentu: 1143-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(667 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 21/2008 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Strašov

Číslo dokumentu: 1142-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(627 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 8/2008 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Brloh

Číslo dokumentu: 1141-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(708 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 1/2013 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Chrtníky

Číslo dokumentu: 1140-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(684 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 4/2011 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1139-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(677 KB)

Dodatek č. 1 k VPS č. 35/2008 na úseku přestupků, uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 1138-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(650 KB)

VPS č. 11/2018 na úseku přestupků, uzavřená mezi městem Přelouč a obcí Řečany nad Labem

Číslo dokumentu: 1137-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(862 KB)

19/20511, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1135-19
Vyvěšeno: 1.4.2019 - 1.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(852 KB)

19/20508, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1134-19
Vyvěšeno: 1.4.2019 - 1.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(885 KB)

19/20557, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1133-19
Vyvěšeno: 1.4.2019 - 1.4.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(851 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – D35 Odpočívka Staré Město

Číslo dokumentu: 1130-19
Vyvěšeno: 3.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo) – zveřejnění dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 1127-19
Vyvěšeno: 1.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(106 KB)

18/04/1572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1125-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 29.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(663 KB)

Vyjádření CENIA k záměru Výroba recyklovaného hygienického papíru Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 1123-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(147 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Jednodenní zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území: Žamberecko

Číslo dokumentu: 1122-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru foniatrie pro území: město Litomyšl

Číslo dokumentu: 1121-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra – domácí ošetřovatelská péče pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1120-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický psycholog pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1119-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Specializovaná ambulantní zdravotní péče v oboru psychiatrie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1118-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

18/04/1371, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1116-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 27.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

19/20495, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1112-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 27.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(905 KB)

19/20570, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1111-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 27.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(762 KB)

19/20518, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1110-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 27.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(820 KB)

19/20525, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1109-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 27.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(843 KB)

19/20514, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1108-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 27.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(861 KB)

18/04/1742, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1107-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 27.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

Změna č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro výkrm prasat ve Starém Městě

Číslo dokumentu: 1092-19
Vyvěšeno: 27.3.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(170 KB)

18/04/1696, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1090-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1612, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1089-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1604, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1088-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(555 KB)

18/04/1602, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1087-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

OŠ/19/20457, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Brána vědění otevřená (BRAVO) 2019

Číslo dokumentu: 1085-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor školství
pdf(492 KB)

18/04/1432, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1084-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

18/04/1376, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1083-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(596 KB)

18/04/1389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1082-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(563 KB)

Skládka Kubíkovy Duby

Číslo dokumentu: 1078-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 24.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(167 KB)

OKSCR/19/20723, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019

Číslo dokumentu: 1074-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(268 KB)

18/04/1820, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1073-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1819, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1072-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(547 KB)

18/04/1818, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1071-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1815, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1070-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1814, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1069-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

18/04/1813, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1068-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(518 KB)

18/04/1812, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1067-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1811, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1066-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1810, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1065-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1809, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1064-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1718, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1063-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1717, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1062-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(563 KB)

18/04/1716, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1061-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1715, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1060-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1059-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1713, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1058-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1057-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1711, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1056-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1055-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(543 KB)

18/04/1708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1054-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1707, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1053-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1052-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1051-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1050-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1049-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1702, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1048-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

18/04/1701, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1047-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1046-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1698, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1045-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1697, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1044-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1694, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1043-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1693, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1042-19
Vyvěšeno: 25.3.2019 - 25.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

18/04/1692, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1041-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1304, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1039-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1303, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1038-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(667 KB)

18/04/1302, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1037-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1301, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1036-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(569 KB)

18/04/1299, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1035-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(592 KB)

18/04/1298, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1034-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1297, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1033-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(592 KB)

18/04/1296, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1032-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(685 KB)

18/04/1295, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1031-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

18/04/1294, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1030-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(573 KB)

18/04/1293, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1029-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1292, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1028-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(572 KB)

18/04/1290, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1027-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

18/04/1289, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1026-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

18/04/1288, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1025-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(603 KB)

18/04/1287, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1024-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1285, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1023-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1022-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(586 KB)

18/04/1283, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1021-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1282, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1020-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1280, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1019-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(594 KB)

18/04/1279, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1018-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1278, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1017-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(596 KB)

18/04/1277, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1016-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(613 KB)

18/04/1276, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1015-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(670 KB)

18/04/1275, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1014-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(594 KB)

18/04/1274, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1013-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(595 KB)

18/04/1273, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1012-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(567 KB)

18/04/1272, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1011-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1271, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1010-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1270, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1009-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1008-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

18/04/1268, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1007-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(675 KB)

18/04/1267, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1006-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(594 KB)

18/04/1266, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1005-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(592 KB)

18/04/1265, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1004-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1262, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1003-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(586 KB)

18/04/1261, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1002-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1260, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1001-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

18/04/1259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1000-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

18/04/1258, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 999-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(576 KB)

18/04/1257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 998-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 997-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1253, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 996-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(600 KB)

18/04/1252, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 995-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

18/04/1251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 994-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(603 KB)

18/04/1250, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 993-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(574 KB)

18/04/1249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 992-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(658 KB)

18/04/1248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 991-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(595 KB)

18/04/1247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 990-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(609 KB)

18/04/1246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 989-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 988-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1244, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 987-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

18/04/1243, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 986-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1242, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 985-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 984-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

18/04/1240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 983-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(562 KB)

18/04/1239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 982-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(606 KB)

18/04/1238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 981-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(621 KB)

18/04/1236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 980-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(600 KB)

18/04/1235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 979-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(618 KB)

18/04/1234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 978-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

18/04/1233, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 977-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(602 KB)

18/04/1232, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 976-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 975-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1230, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 974-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(558 KB)

18/04/1229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 973-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

18/04/1228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 972-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1227, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 971-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(623 KB)

18/04/1226, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 970-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(642 KB)

18/04/1225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 969-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(659 KB)

18/04/1224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 968-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(645 KB)

18/04/1223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 967-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(651 KB)

18/04/1222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 966-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(645 KB)

18/04/1690, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 965-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 964-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(647 KB)

18/04/1219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 963-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(637 KB)

18/04/1218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 962-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 961-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(640 KB)

18/04/1216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 960-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(636 KB)

18/04/1215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 959-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(639 KB)

18/04/1214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 958-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(640 KB)

18/04/1213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 957-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(630 KB)

18/04/1212, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 956-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1211, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 955-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1210, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 954-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(640 KB)

18/04/1209, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 953-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1208, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 952-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(613 KB)

18/04/1207, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 951-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(617 KB)

18/04/1206, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 950-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(612 KB)

18/04/1204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 949-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1202, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 948-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(597 KB)

18/04/1200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 947-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

18/04/1199, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 946-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1198, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 945-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(566 KB)

18/04/1197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 944-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(562 KB)

18/04/1196, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 943-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1194, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 942-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 941-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

18/04/1192, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 940-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(618 KB)

18/04/1191, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 939-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(614 KB)

18/04/1190, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 938-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(612 KB)

18/04/1189, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 937-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(618 KB)

18/04/1188, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 936-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(609 KB)

18/04/1186, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 935-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(637 KB)

18/04/1184, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 934-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(597 KB)

18/04/1183, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 933-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1182, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 932-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 3. 2019

Číslo dokumentu: 931-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

18/04/1181, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 930-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 929-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

18/04/1178, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 928-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 927-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(545 KB)

18/04/1176, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 926-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1175, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 925-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(563 KB)

18/04/1174, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 924-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(549 KB)

18/04/1172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 923-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

18/04/1171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 922-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(553 KB)

18/04/1170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 921-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(573 KB)

18/04/1169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 920-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(573 KB)

18/04/1168, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 919-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1688, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 918-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1687, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 917-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1686, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 916-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1684, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 915-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

18/04/1683, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 914-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1682, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 913-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1681, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 912-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1679, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 911-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1678, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 910-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1677, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 909-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

18/04/1676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 908-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(475 KB)

18/04/1674, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 907-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1444, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 906-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(572 KB)

18/04/1443, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 905-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(566 KB)

18/04/1442, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 904-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(661 KB)

18/04/1675, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 903-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1441, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 902-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 22.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 901-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1438, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 900-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(568 KB)

18/04/1673, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 899-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1437, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 898-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(609 KB)

18/04/1436, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 897-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 896-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 895-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1434, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 894-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1433, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 893-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(573 KB)

18/04/1431, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 892-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 891-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(570 KB)

18/04/1671, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 890-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1429, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 889-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

18/04/1670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 888-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(557 KB)

18/04/1428, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 887-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1427, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 886-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

18/04/1669, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 885-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1426, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 884-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

18/04/1425, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 883-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

18/04/1424, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 882-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(592 KB)

18/04/1423, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 881-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

18/04/1668, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 880-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 879-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(579 KB)

18/04/1667, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 878-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1421, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 877-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

18/04/1420, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 876-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1418, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 875-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1666, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 874-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(545 KB)

18/04/1417, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 873-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

18/04/1416, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 872-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(568 KB)

18/04/1415, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 871-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

18/04/1665, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 870-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1414, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 869-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(573 KB)

18/04/1412, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 868-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

18/04/1664, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 867-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1410, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 866-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(572 KB)

18/04/1409, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 865-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(564 KB)

18/04/1663, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 864-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 863-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1407, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 862-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

18/04/1406, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 861-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(570 KB)

18/04/1405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 860-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(570 KB)

18/04/1404, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 859-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1403, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 858-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(579 KB)

18/04/1401, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 857-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1662, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 856-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1400, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 855-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

18/04/1399, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 854-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(596 KB)

18/04/1661, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 853-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1398, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 852-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

18/04/1397, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 851-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(572 KB)

18/04/1660, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 850-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1396, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 849-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1395, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 848-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(601 KB)

18/04/1659, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 847-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

18/04/1394, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 846-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

18/04/1657, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 845-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(551 KB)

18/04/1393, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 844-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1656, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 843-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 842-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(515 KB)

18/04/1391, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 841-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

18/04/1654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 840-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1653, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 839-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 838-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

18/04/1388, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 837-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(563 KB)

18/04/1387, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 836-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(576 KB)

18/04/1386, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 835-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

18/04/1385, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 834-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(573 KB)

18/04/1384, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 833-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(564 KB)

18/04/1383, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 832-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1381, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 831-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 830-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

18/04/1378, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 829-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(597 KB)

18/04/1377, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 828-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

18/04/1375, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 827-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(572 KB)

18/04/1374, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 826-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

18/04/1373, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 825-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(570 KB)

18/04/1372, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 824-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1370, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 823-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(557 KB)

18/04/1369, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 822-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1368, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 821-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1367, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 820-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1366, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 819-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(570 KB)

18/04/1365, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 818-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

18/04/1364, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 817-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(586 KB)

18/04/1363, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 816-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(570 KB)

18/04/1362, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 815-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1361, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 814-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

18/04/1360, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 813-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

18/04/1359, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 812-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(591 KB)

18/04/1358, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 811-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(602 KB)

18/04/1357, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 810-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1356, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 809-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

18/04/1354, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 808-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1353, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 807-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

18/04/1352, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 806-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1351, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 805-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1350, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 804-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(579 KB)

18/04/1348, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 803-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(599 KB)

18/04/1347, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 802-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1346, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 801-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

18/04/1345, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 800-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(591 KB)

18/04/1344, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 799-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1343, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 798-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(599 KB)

18/04/1341, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 797-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

18/04/1340, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 796-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(574 KB)

18/04/1339, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 795-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1338, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 794-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

18/04/1337, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 793-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

18/04/1335, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 792-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

18/04/1333, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 791-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

18/04/1332, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 790-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1331, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 789-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(601 KB)

18/04/1330, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 788-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

18/04/1329, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 787-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 786-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(594 KB)

18/04/1327, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 785-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(578 KB)

18/04/1326, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 784-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

18/04/1325, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 783-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1324, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 782-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1323, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 781-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

18/04/1322, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 780-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(600 KB)

18/04/1321, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 779-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1318, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 778-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(617 KB)

18/04/1317, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 777-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1316, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 776-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(604 KB)

18/04/1315, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 775-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(572 KB)

18/04/1314, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 774-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1313, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 773-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1312, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 772-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(566 KB)

18/04/1311, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 771-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

18/04/1309, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 770-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(579 KB)

18/04/1308, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 769-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

18/04/1307, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 768-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(592 KB)

18/04/1305, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 767-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

19/20527, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 766-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(839 KB)

19/20524, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 765-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(850 KB)

19/20524, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 764-19
Vyvěšeno: 21.3.2019 - 21.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(859 KB)

18/04/1652, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 763-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1651, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 762-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 761-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1648, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 760-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1646, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 757-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1645, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 756-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1644, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 755-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1643, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 754-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1642, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 753-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1641, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 752-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1640, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 751-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(569 KB)

18/04/1639, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 750-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1638, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 749-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1637, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 748-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(583 KB)

18/04/1636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 747-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1635, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 746-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 745-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1633, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 744-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1632, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 743-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1631, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 742-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(547 KB)

18/04/1629, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 741-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1628, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 740-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 739-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1624, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 738-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1623, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 737-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 736-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(479 KB)

18/04/1620, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 735-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1619, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 734-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1618, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 733-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1617, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 732-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1616, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 731-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1615, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 730-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1614, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 729-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1552, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 728-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1543, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 727-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1476, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 726-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1609, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 722-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

18/04/1613, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 721-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1611, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 720-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1610, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 719-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1608, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 717-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1607, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 716-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1606, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 715-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1605, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 714-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1603, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 713-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1601, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 712-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1600, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 711-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1599, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 708-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

18/04/1598, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 707-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1597, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 706-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1596, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 704-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1595, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 703-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1594, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 702-19
Vyvěšeno: 20.3.2019 - 20.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1593, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 701-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 700-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1591, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 699-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(552 KB)

18/04/1590, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 698-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1589, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 697-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1588, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 696-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1587, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 695-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1586, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 694-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1584, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 693-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1583, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 692-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1582, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 691-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1581, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 690-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(545 KB)

18/04/1448, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 689-19
Vyvěšeno: 19.3.2019 - 19.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

19/20510, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 680-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(900 KB)

19/20544, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 679-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(873 KB)

19/20545, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 678-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(977 KB)

19/20488, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 677-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(897 KB)

19/20542, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 676-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(865 KB)

19/20571, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 675-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(870 KB)

18/04/1805, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 670-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1804, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 669-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1795, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 668-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1580, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 667-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1576, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 666-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1575, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 665-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1568, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 664-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1567, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 663-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1565, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 662-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1559, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 661-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1548, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 660-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(546 KB)

18/04/1540, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 659-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1537, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 658-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1534, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 657-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1531, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 656-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1512, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 655-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1508, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 654-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1504, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 653-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1500, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 652-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1498, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 651-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1492, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 650-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1491, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 649-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1469, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 648-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 18.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1782, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 646-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1147, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 645-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(595 KB)

18/04/1139, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 644-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(567 KB)

18/04/1123, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 643-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1092, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 642-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1090, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 641-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(566 KB)

18/04/1086, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 640-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(553 KB)

18/04/1043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 639-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 638-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(483 KB)

OSV/19/20513, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 637-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(874 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v k.ú. Borová u Poličky

Číslo dokumentu: 636-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(287 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v úseku Březová nad Svitavou – Moravská Chrastová

Číslo dokumentu: 635-19
Vyvěšeno: 18.3.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(255 KB)

18/04/1808, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 634-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1807, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 633-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1806, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 632-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1803, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 631-19
Vyvěšeno: 15.3.2019 - 15.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1801, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 630-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1800, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 629-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1799, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 628-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1798, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 627-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1797, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 626-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1796, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 625-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1579, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 624-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1578, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 623-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1577, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 622-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 621-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1573, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 620-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1571, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 619-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1570, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 618-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1566, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 617-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1564, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 616-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1563, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 615-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1562, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 614-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1560, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 613-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

18/04/1558, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 612-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1557, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 611-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 610-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(545 KB)

18/04/1777, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 609-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1774, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 608-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1752, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 607-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1749, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 606-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 605-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 604-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1720, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 603-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 602-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 601-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(543 KB)

18/04/1555, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 600-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1554, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 599-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1553, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 598-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1551, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 597-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1550, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 596-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1549, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 595-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1547, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 593-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1546, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 592-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1544, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 591-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1542, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 590-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1541, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 589-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1539, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 588-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1538, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 587-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1536, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 586-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1535, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 585-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1533, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 584-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1532, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 583-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 582-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1529, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 581-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1528, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 580-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1527, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 579-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1526, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 578-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1525, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 577-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1524, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 576-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1523, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 575-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1522, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 574-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1521, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 573-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1520, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 572-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1518, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 571-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1517, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 570-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1516, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 569-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1515, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 568-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1514, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 567-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1513, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 566-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1510, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 565-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1509, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 564-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1507, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 563-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1506, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 562-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1505, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 561-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1503, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 560-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1502, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 559-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1501, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 558-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1499, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 557-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1497, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 556-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1496, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 555-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1495, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 554-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(519 KB)

18/04/1494, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 553-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

18/04/1493, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 552-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1490, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 551-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1489, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 550-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1488, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 549-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1487, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 548-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1486, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 547-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1485, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 546-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1484, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 545-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1483, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 544-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1482, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 543-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1481, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 542-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1480, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 541-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1479, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 540-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1478, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 539-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1477, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 538-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1475, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 537-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1474, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 536-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1473, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 535-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1472, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 534-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1471, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 533-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

18/04/1470, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 532-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

18/04/1468, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 531-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1467, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 530-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1466, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 529-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 528-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1464, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 527-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1463, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 526-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1462, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 525-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1461, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 524-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1460, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 523-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1459, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 522-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1458, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 521-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1457, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 520-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1456, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 519-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1455, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 518-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

18/04/1454, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 517-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 516-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

18/04/1452, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 515-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(595 KB)

18/04/1451, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 514-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(609 KB)

18/04/1449, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 513-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

18/04/1447, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 512-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1446, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 511-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 14.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 2. 2019

Číslo dokumentu: 506-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

18/04/1794, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 500-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(547 KB)

18/04/1793, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 499-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1792, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 498-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1791, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 497-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1790, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 496-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1788, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 495-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1786, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 494-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1785, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 493-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1784, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 492-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1783, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 491-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1781, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 490-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1167, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 489-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1166, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 488-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1165, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 487-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1164, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 486-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1163, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 485-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(633 KB)

18/04/1162, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 484-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1161, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 483-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1160, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 482-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 480-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

18/04/1158, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 479-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1157, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 478-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(628 KB)

18/04/1156, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 477-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

18/04/1155, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 476-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(552 KB)

18/04/1154, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 475-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1153, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 474-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1152, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 473-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(621 KB)

18/04/1151, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 472-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(545 KB)

18/04/1150, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 471-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1149, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 470-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(563 KB)

18/04/1148, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 469-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1145, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 468-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1144, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 467-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1143, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 466-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1142, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 465-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1141, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 464-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

18/04/1140, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 463-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(574 KB)

18/04/1138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 462-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1137, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 461-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(568 KB)

18/04/1135, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 460-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(547 KB)

18/04/1134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 459-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 458-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1132, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 457-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1131, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 456-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1130, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 455-19
Vyvěšeno: 12.3.2019 - 12.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(596 KB)

18/04/1129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 452-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(600 KB)

18/04/1128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 451-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(546 KB)

18/04/1126, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 450-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1125, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 449-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1124, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 448-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1122, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 447-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1120, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 446-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

18/04/1117, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 445-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1112, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 444-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

18/04/1110, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 443-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 442-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1106, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 441-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(561 KB)

18/04/1105, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 440-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1104, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 439-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1103, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 438-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1101, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 437-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1100, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 436-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(548 KB)

18/04/1098, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 435-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(570 KB)

18/04/1096, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 434-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(563 KB)

18/04/1093, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 433-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1082, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 432-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(558 KB)

18/04/1079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 431-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

18/04/1073, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 430-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(553 KB)

18/04/1071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 429-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1067, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 428-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1063, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 427-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 426-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 425-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(551 KB)

18/04/1056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 424-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1054, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 423-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(543 KB)

18/04/1053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 422-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1051, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 421-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 420-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1040, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 419-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 418-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1034, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 417-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(543 KB)

18/04/1033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 416-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(546 KB)

18/04/1032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 415-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 414-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 407-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

18/04/1119, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 406-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1118, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 405-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1116, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 404-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1114, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 403-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1113, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 402-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1111, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 401-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(574 KB)

18/04/1109, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 400-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1107, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 399-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1102, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 398-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1099, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 397-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1097, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 396-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1095, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 395-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1091, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 394-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1089, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 393-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1088, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 392-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1087, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 391-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1085, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 390-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1084, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 389-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1083, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 388-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1081, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 387-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(563 KB)

18/04/1080, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 386-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 385-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

18/04/1077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 384-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 383-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 382-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 381-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1072, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 380-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 379-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 378-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 377-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 376-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1061, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 375-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 374-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1059, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 373-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 372-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 371-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 370-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 369-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 368-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(539 KB)

18/04/1045, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 367-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1042, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 366-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

18/04/1041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 365-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1037, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 364-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1036, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 363-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

18/04/1035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 362-19
Vyvěšeno: 11.3.2019 - 11.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(531 KB)

18/04/1780, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 357-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1779, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 356-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1778, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 355-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1776, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 354-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1775, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 353-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1773, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 352-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1772, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 351-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1771, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 350-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1770, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 349-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

18/04/1769, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 348-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1768, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 347-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

18/04/1767, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 346-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1766, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 345-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1765, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 344-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

18/04/1763, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 343-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(519 KB)

18/04/1762, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 342-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

18/04/1761, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 341-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

18/04/1760, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 340-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1759, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 339-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(523 KB)

18/04/1758, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 338-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

18/04/1754, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 337-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

18/04/1751, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 336-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 335-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(595 KB)

18/04/1748, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 334-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1747, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 333-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(522 KB)

18/04/1745, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 332-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1740, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 331-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(518 KB)

18/04/1739, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 330-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(537 KB)

18/04/1738, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 329-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1737, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 328-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1736, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 327-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1735, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 326-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 325-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1733, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 324-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 323-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1731, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 322-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

18/04/1730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 321-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 320-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

18/04/1725, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 319-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

18/04/1724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 318-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

18/04/1723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 317-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

18/04/1722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 316-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(521 KB)

18/04/1721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 315-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

18/04/1511, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 314-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

18/04/1379, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 313-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

18/04/1355, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 312-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(579 KB)

18/04/1342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 311-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

18/04/1306, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 310-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(588 KB)

18/04/1300, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 309-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

18/04/1205, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 308-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(615 KB)

18/04/1136, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 307-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

18/04/1068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 306-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 8.3.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(527 KB)

Výběrové řízení č. 12/2019 – pracovník oddělení dopravy – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 305-19
Vyvěšeno: 8.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(33 KB)

Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – MDDr. Kateřina Pavelková

Číslo dokumentu: 281-19
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 13.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(90 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 280-19
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 24.5.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(57 KB)

OŠ/19/20421, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, XII. ročník Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 274-19
Vyvěšeno: 4.3.2019 - 4.3.2022
Vystavil: Odbor školství
pdf(409 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 19. 2. 2019

Číslo dokumentu: 257-19
Vyvěšeno: 5.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 2. 2019

Číslo dokumentu: 240-19
Vyvěšeno: 26.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

17/03/0576, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 225-19
Vyvěšeno: 20.2.2019 - 20.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(215 KB)

17/03/0701, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 213-19
Vyvěšeno: 14.2.2019 - 14.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(196 KB)

17/03/0113,Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 210-19
Vyvěšeno: 13.2.2019 - 13.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(117 KB)

17/03/0236 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 207-19
Vyvěšeno: 12.2.2019 - 12.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(208 KB)

17/03/0202 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 206-19
Vyvěšeno: 12.2.2019 - 12.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(212 KB)

17/03/0334 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 205-19
Vyvěšeno: 12.2.2019 - 12.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(213 KB)

17/03/0250 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 203-19
Vyvěšeno: 7.2.2019 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(195 KB)

17/03/0345 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 202-19
Vyvěšeno: 7.2.2019 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(189 KB)

17/03/0327 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 201-19
Vyvěšeno: 7.2.2019 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(197 KB)

17/03/0280 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 200-19
Vyvěšeno: 7.2.2019 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(185 KB)

17/03/0254 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 199-19
Vyvěšeno: 7.2.2019 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(195 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 28. 1. 2019

Číslo dokumentu: 196-19
Vyvěšeno: 8.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(158 KB)

17/03/0737, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 184-19
Vyvěšeno: 1.2.2019 - 1.2.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(212 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019

Číslo dokumentu: 164-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

17/03/0965, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 163-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 23.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(193 KB)

17/03/0226, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 162-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 23.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(197 KB)

17/03/0436, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 155-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 23.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(208 KB)

17/03/0415 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 154-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 23.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(184 KB)

17/03/0540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 153-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 23.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(186 KB)

17/03/0392 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 152-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 23.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(181 KB)

17/03/0457 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 149-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 23.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(184 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0030

Číslo dokumentu: 135-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(203 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0156

Číslo dokumentu: 134-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(209 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0123

Číslo dokumentu: 133-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(203 KB)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0031

Číslo dokumentu: 132-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(221 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0046

Číslo dokumentu: 131-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(204 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0044

Číslo dokumentu: 130-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(307 KB)

Výběrové řízení č. 6/2019 – referent oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti - odbor dopravy

Číslo dokumentu: 116-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(34 KB)

17/03/1012, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 115-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(204 KB)

17/03/0981, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 114-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(203 KB)

17/03/0963, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 113-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(196 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0380

Číslo dokumentu: 112-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(121 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0349

Číslo dokumentu: 111-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(209 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0325

Číslo dokumentu: 110-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(202 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0308

Číslo dokumentu: 109-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(217 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0285

Číslo dokumentu: 108-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(226 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0677

Číslo dokumentu: 107-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(196 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0716

Číslo dokumentu: 106-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(195 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0731

Číslo dokumentu: 105-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(183 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0679

Číslo dokumentu: 104-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(241 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0630

Číslo dokumentu: 103-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(190 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0639

Číslo dokumentu: 102-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(184 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0633

Číslo dokumentu: 101-19
Vyvěšeno: 17.1.2019 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(192 KB)

17/03/0838, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 97-19
Vyvěšeno: 16.1.2019 - 16.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(183 KB)

17/03/0944, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 96-19
Vyvěšeno: 16.1.2019 - 16.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(187 KB)

17/03/0894, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 95-19
Vyvěšeno: 16.1.2019 - 16.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(199 KB)

17/03/0874, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 94-19
Vyvěšeno: 16.1.2019 - 16.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(200 KB)

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace 17/03/0697. Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 26-19
Vyvěšeno: 8.1.2019 - 8.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(121 KB)

Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace 17/03/0614. Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 25-19
Vyvěšeno: 8.1.2019 - 8.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(118 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0637. Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 24-19
Vyvěšeno: 8.1.2019 - 8.1.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(220 KB)

OŽPZ/18/25469 Smlouva o poskytnutí dotace, Dešťová a splašková kanalizace Býšť, obec Býšť

Číslo dokumentu: 10-19
Vyvěšeno: 3.1.2019 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/18/22336, obec Semín

Číslo dokumentu: 9-19
Vyvěšeno: 3.1.2019 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(128 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/18/22332, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 8-19
Vyvěšeno: 3.1.2019 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(134 KB)

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/18/22774, Regionální svazek obcí Bohdanečsko

Číslo dokumentu: 7-19
Vyvěšeno: 3.1.2019 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(128 KB)

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/18/22749, obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 6-19
Vyvěšeno: 3.1.2019 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(121 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č.OŽPZ/18/22324, obec Neratov

Číslo dokumentu: 5-19
Vyvěšeno: 3.1.2019 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(121 KB)

Galvanovna – 10. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-19
Vyvěšeno: 4.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(242 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 12. 2018

Číslo dokumentu: 1-19
Vyvěšeno: 2.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/18/22507, obec Voleč

Číslo dokumentu: 2871-18
Vyvěšeno: 27.12.2018 - 27.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(128 KB)

OR/18/25343 Smlouva o poskytnutí dotace, Multifunkční centrum Dolní Morava - I. etapa, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2870-18
Vyvěšeno: 21.12.2018 - 21.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(351 KB)

OKSCR/18/20358/1, Dodatek č. 1, Prodloužení termínu vyúčtování, Sdružená stezka pro cyklisty a chodce Skuteč - Předhradí

Číslo dokumentu: 2868-18
Vyvěšeno: 21.12.2018 - 21.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(141 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě OKŘ17/23838/ o poskytnutí individuální dotace na výstavbu – rekonstrukci požární zbrojnice - Obec Staré Město

Číslo dokumentu: 2866-18
Vyvěšeno: 20.12.2018 - 20.12.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(285 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě OKŘ17/23837/ o poskytnutí individuální dotace na výstavbu – rekonstrukci požární zbrojnice - Obec Ráby

Číslo dokumentu: 2865-18
Vyvěšeno: 20.12.2018 - 20.12.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(294 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě OKŘ17/23836/ o poskytnutí individuální dotace na výstavbu – rekonstrukci požární zbrojnice - Obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 2864-18
Vyvěšeno: 20.12.2018 - 20.12.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(304 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě OKŘ17/23835/ o poskytnutí individuální dotace na výstavbu – rekonstrukci požární zbrojnice - Obec Čankovice

Číslo dokumentu: 2863-18
Vyvěšeno: 20.12.2018 - 20.12.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(303 KB)

Rozpočet Pk na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Pk na roky 2020-2021

Číslo dokumentu: 2854-18
Vyvěšeno: 21.12.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor finanční
pdf(232 KB)

ODSH/18/24899, Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – profinancování slev za prodané čipové karty IREDO

Číslo dokumentu: 2847-18
Vyvěšeno: 18.12.2018 - 18.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(583 KB)

Dodatek ke smlouvě 17/03/0394, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2842-18
Vyvěšeno: 14.12.2018 - 14.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(208 KB)

Dodatek ke smlouvě 17/03/0539, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2827-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 12.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(183 KB)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0656

Číslo dokumentu: 2820-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 10.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(214 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0586

Číslo dokumentu: 2819-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 10.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(239 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0613

Číslo dokumentu: 2818-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 10.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(212 KB)

OKSCR/18/24741, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2813-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(328 KB)

OKSCR/18/24731, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC, město Hlinsko

Číslo dokumentu: 2812-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(388 KB)

OŽPZ/18/24764 Smlouva o poskytnutí dotace, Dostavba splaškové kanalizace Předhradí – II. etapa, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 2811-18
Vyvěšeno: 6.12.2018 - 6.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(285 KB)

18/24794, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na zřízení pietního místa věnovaného událostem I. sv. války v Bukovce

Číslo dokumentu: 2808-18
Vyvěšeno: 5.12.2018 - 5.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

18/24787, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na zřízení pietního místa věnovaného událostem I. sv. války v Helvíkovicích

Číslo dokumentu: 2807-18
Vyvěšeno: 5.12.2018 - 5.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

17/03/0779, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2804-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 4.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(198 KB)

OKSCR/18/25116, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Číslo dokumentu: 2803-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 4.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(376 KB)

OKSCR/18/24745, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC, konečný příjemce Kulturní centrum Letohrad

Číslo dokumentu: 2792-18
Vyvěšeno: 30.11.2018 - 30.11.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(368 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/18/20431 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2776-18
Vyvěšeno: 28.11.2018 - 28.11.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(275 KB)

OKR/18/24939, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – České Heřmanice

Číslo dokumentu: 2771-18
Vyvěšeno: 26.11.2018 - 26.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(715 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/18/20451 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2770-18
Vyvěšeno: 26.11.2018 - 26.11.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(287 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/18/20460 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2769-18
Vyvěšeno: 26.11.2018 - 26.11.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(301 KB)

OŽPZ/18/24766 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod lokalita Prosetín – Mokrýšov, obec Prosetín

Číslo dokumentu: 2765-18
Vyvěšeno: 22.11.2018 - 22.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(313 KB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Rozvoj SAS v Pk – 2. kolo dotačního řízení.

Číslo dokumentu: 2764-18
Vyvěšeno: 21.11.2018 - 28.6.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

OŽPZ/18/24765 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření kanalizační sítě části obce Platěnice – II. etapa, obec Moravany

Číslo dokumentu: 2761-18
Vyvěšeno: 20.11.2018 - 20.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

OŽPZ/18/24767 Smlouva o poskytnutí dotace, Kunčina - splašková kanalizace, obec Kunčina

Číslo dokumentu: 2759-18
Vyvěšeno: 20.11.2018 - 20.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(273 KB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2019 - dotační titul 9 – dotace na podporu obchodů a pojízdných prodejen. Příjem žádostí od 1.1.2019 do 20.2.2019. Další údaje na webu Pk

Číslo dokumentu: 2758-18
Vyvěšeno: 21.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(2 MB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/18/20456 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2755-18
Vyvěšeno: 19.11.2018 - 19.11.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(298 KB)

17/03/0777, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2754-18
Vyvěšeno: 19.11.2018 - 19.11.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(222 KB)

ODSH/18/20024, Smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace obci Morašice na opravu silnice Lažany - Říkovice

Číslo dokumentu: 2728-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(315 KB)

ODSH/18/24525, Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace obci Sopotnice na zakoupení minibusu

Číslo dokumentu: 2727-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(306 KB)

OKSCR/18/24776, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Číslo dokumentu: 2726-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(271 KB)

17/3/0552, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2725-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(209 KB)

17/3/0530, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2724-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(117 KB)

17/3/0389, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2723-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(117 KB)

Program Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2706-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(690 KB)

Program Tvář Pardubického kraje na rok 2019

Číslo dokumentu: 2705-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(576 KB)

OKSCR/18/24727, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC

Číslo dokumentu: 2704-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(355 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019

Číslo dokumentu: 2703-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(643 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2701-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(271 KB)

OKŘ/18/25006, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Staré Ždánice

Číslo dokumentu: 2697-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(719 KB)

OKŘ/18/25004, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Staré Jesenčany

Číslo dokumentu: 2696-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(669 KB)

OKŘ/18/25002, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Srch

Číslo dokumentu: 2695-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(669 KB)

OKŘ/18/24998, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Skuteč

Číslo dokumentu: 2694-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(672 KB)

OKŘ/18/24996, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Seč

Číslo dokumentu: 2693-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(707 KB)

OKŘ/18/24985, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Prachovice

Číslo dokumentu: 2692-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(710 KB)

OKŘ/18/24978, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Načešice

Číslo dokumentu: 2691-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(720 KB)

OKŘ/18/24971, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Libišany

Číslo dokumentu: 2690-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(712 KB)

OKŘ/18/24959, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Chornice

Číslo dokumentu: 2689-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(712 KB)

OKŘ/18/24957, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Choceň

Číslo dokumentu: 2688-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(710 KB)

OKŘ/18/24946, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 – Dolní Roveň

Číslo dokumentu: 2687-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(704 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/24945

Číslo dokumentu: 2686-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(628 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/24937

Číslo dokumentu: 2685-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 13.11.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(627 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2684-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(788 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2682-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2681-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 2680-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(5 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2679-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019. Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeob. prakt. lékařství a prakt. lékařství pro děti a dorost na území Pk a zejm. jeho venkovských částí.
Číslo dokumentu: 2678-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.3.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 2677-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2676-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 - Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2675-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2674-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(331 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2673-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(318 KB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2672-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(213 KB)

Dotační program: Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Pardubickém kraji 2019

Číslo dokumentu: 2671-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 30.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(341 KB)

Dotační program: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2019

Číslo dokumentu: 2670-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(330 KB)

17/03/0323, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2666-18
Vyvěšeno: 9.11.2018 - 9.11.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(123 KB)

17/03/0208, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2665-18
Vyvěšeno: 9.11.2018 - 9.11.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(115 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/18/20602 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2661-18
Vyvěšeno: 8.11.2018 - 8.11.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(286 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/18/20448 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2654-18
Vyvěšeno: 7.11.2018 - 7.11.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(302 KB)

OŽPZ/18/24288 Smlouva o poskytnutí dotace - Dostavba kanalizace a výstavba vertikálního štěrkového filtru s mechanickým předčištěním-PD, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2653-18
Vyvěšeno: 7.11.2018 - 7.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(322 KB)

OŽPZ/18/24286 Smlouva o poskytnutí dotace – Tlaková kanalizace Ostřešánky DSP, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 2652-18
Vyvěšeno: 6.11.2018 - 6.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

Smlouva č. OSV/18/24758 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (pečovatelská služba – Měst

Číslo dokumentu: 2647-18
Vyvěšeno: 2.11.2018 - 2.11.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(711 KB)

17/03/0298, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2636-18
Vyvěšeno: 1.11.2018 - 1.1.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(124 KB)

OŽPZ/18/24290 Smlouva o poskytnutí dotace, DVA: Dostavba splaškové kanalizace Orel – PD, obec Orel

Číslo dokumentu: 2630-18
Vyvěšeno: 31.10.2018 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(279 KB)

18/23882/1, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu pietního místa věnovaného I. sv. válce v Turkovicích

Číslo dokumentu: 2626-18
Vyvěšeno: 31.10.2018 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(988 KB)

OKSCR/18/24515, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žamberk, parní lokomobila, restaurování a uvedení do provo

Číslo dokumentu: 2618-18
Vyvěšeno: 29.10.2018 - 29.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(269 KB)

16/1/0239, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2604-18
Vyvěšeno: 23.10.2018 - 23.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(130 KB)

16/1/0238, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2603-18
Vyvěšeno: 23.10.2018 - 23.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(130 KB)

16/2/0052, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2582-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 19.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(128 KB)

17/03/0656 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2578-18
Vyvěšeno: 18.10.2018 - 18.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(213 KB)

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/264/18 dne 16. 10. 2018. Součástí dokumentu je i Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021), včetně výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 2575-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OŽPZ/18/24277 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Vodovod Borová – intenzifikace zdrojů, rekonstrukce vodovodu - DSP, obec Borová

Číslo dokumentu: 2574-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/18/24302 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Kanalizace a ČOV Kasalice – Kasaličky, obec Kasalice

Číslo dokumentu: 2573-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(275 KB)

OŽPZ/18/24262 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků v obci, městys Choltice

Číslo dokumentu: 2572-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

OŽPZ/18/24276 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Dostavba vodovodu Krouna – PD, obec Krouna

Číslo dokumentu: 2571-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(282 KB)

OKSCR/18/24515, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pardubice Palác Hybských - restaurování ozdobných prvků a balustrády v rámci obnovy fasády nám. Republiky“

Číslo dokumentu: 2569-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(339 KB)

16/2/0108, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2567-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(126 KB)

16/2/0034, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2566-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(123 KB)

16/1/0435, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2565-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(124 KB)

16/1/0310, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2564-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(127 KB)

16/1/0247, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2563-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(126 KB)

16/1/0246, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2562-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(127 KB)

16/1/0137, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2561-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(125 KB)

16/1/0106, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2560-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 17.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(126 KB)

OŽPZ/18/24300 Smlouva o poskytnutí dotace

EU: Kanalizace a ČOV Krouna – 1. etapa, obec Krouna

Číslo dokumentu: 2557-18
Vyvěšeno: 15.10.2018 - 15.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(266 KB)

OŽPZ/18/24305 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: ČOV Svratouch – Doplnění předčištění odpadních vod, obec Svratouch
Číslo dokumentu: 2550-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(279 KB)

OŽPZ/18/24280 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Výprachtice, rozšíření prameniště Vlčí Důl a Zaječín – PD, obec Výprachtice
Číslo dokumentu: 2549-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(280 KB)

OŽPZ/18/24283 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace Vojtěchov – DSP, obec Vojtěchov
Číslo dokumentu: 2548-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(267 KB)

OŽPZ/18/22339 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava fotbalových kabin, obec Srch
Číslo dokumentu: 2547-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(301 KB)

OŽPZ/18/24272 Smlouva o poskytnutí dotace

Systém odděleného sběru odpadů, obec Slepotice
Číslo dokumentu: 2546-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(314 KB)

OŽPZ/18/24297 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Přístavba VDH Labské Chrčice pč. 322/1, obec Labské Chrčice
Číslo dokumentu: 2545-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

OŽPZ/18/24287 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK – Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce – DSP, obec Kostelec u Heřmanova Městce
Číslo dokumentu: 2544-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(270 KB)

OŽPZ/18/24261 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejného prostranství, obec Strážná
Číslo dokumentu: 2543-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/24264 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Kanalizace a čistírna odpadních vod Brněnec, obec Brněnec
Číslo dokumentu: 2542-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(327 KB)

OŽPZ/18/24298 Smlouva o poskytnutí dotace

DVA: Obec Tisová – vodovod Zaháj – I. etapa, obec Tisová
Číslo dokumentu: 2541-18
Vyvěšeno: 12.10.2018 - 12.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(282 KB)

KH/18/24460 Smlouva o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace na kulturní vystoupení sborů v partnerských městech na Slovensku u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky

Číslo dokumentu: 2539-18
Vyvěšeno: 11.10.2018 - 11.10.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(395 KB)

OKSCR/18/24464, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, reprezentativní vila čp. 5, restaurování otvorových prvků“
Číslo dokumentu: 2524-18
Vyvěšeno: 4.10.2018 - 4.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(327 KB)

OŽPZ/18/24301 Smlouva o poskytnutí dotace

DVA: Kanalizace v obci Kolesa a Komárov – Semínská Vrata, obec Kladruby nad Labem
Číslo dokumentu: 2518-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(282 KB)

OŽPZ/18/24295 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Obec Sebranice, rekonstrukce vodovodu – I. etapa, obec Sebranice
Číslo dokumentu: 2517-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(279 KB)

OŽPZ/18/24282 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK- Splašková kanalizace a ČOV Raná – DSP, obec Raná
Číslo dokumentu: 2516-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(282 KB)

OŽPZ/18/24306 Smlouva o poskytnutí dotace

EU: Hroubovice – splašková kanalizace, obec Hroubovice
Číslo dokumentu: 2515-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(276 KB)

OŽPZ/18/24281 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Brandýs nad Orlicí, ul. Jiskrova – vodovod a kanalizace – PD, město Brandýs nad Orlicí
Číslo dokumentu: 2514-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(269 KB)

OŽPZ/18/24284 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace Horka – DSP, obec Horka
Číslo dokumentu: 2513-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

OŽPZ/18/24293 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Výstavba nového vodovodu DVD Telecí 1. etapa, obec Telecí

Číslo dokumentu: 2512-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(272 KB)

OŽPZ/18/24303 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Oprava kanalizace Morašice, obec Morašice 

Číslo dokumentu: 2511-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(307 KB)

OR/18/23885 Smlouva o poskytnutí dotace

Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2509-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OŽPZ/18/22491 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Zbudování veřejného osvětlení a rozhlasu v zástavbové zóně, obec Strašov
Číslo dokumentu: 2508-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OR/18/23839 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Červená Voda, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2507-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OKSCR/18/23931, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

 Neinvestiční dotace na realizaci akce „Moravská Třebová, část Udánky, p.č. 3340/78 - barokní kříž, restaurování, II. etapa“
Číslo dokumentu: 2506-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(299 KB)

OR/18/23877 Smlouva o poskytnutí dotace

Město Slatiňany, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2505-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23838 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Bystré, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2504-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23886 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Chrastavec, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2503-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23884 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Vranová Lhota, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2502-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23863 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Prachovice, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2501-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23858 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Němčice, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2500-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23856 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Mostek, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2499-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23855 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Mikulovice,  Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2498-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OKSCR/18/23947, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „České Heřmanice, sýpka, součást hospodářského dvora č.p. 49 - obnova odvětrávacího systému sýpky“

Číslo dokumentu: 2497-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(296 KB)

OKSCR/18/23267, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trpík, kaple sv. Anny - oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2496-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(290 KB)

OKSCR/18/23891, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Smrček, kostel sv. Anny - restaurování oltáře sv. Anny, II. etapa“

Číslo dokumentu: 2495-18
Vyvěšeno: 2.10.2018 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

OR/18/24519, Smlouva o poskytnutí dotace

Městys České Heřmanice, Sociální zázemí u Centra volnočasových aktivit v obci České Heřmanice

Číslo dokumentu: 2483-18
Vyvěšeno: 1.10.2018 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(283 KB)

17/03/0499 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2476-18
Vyvěšeno: 27.9.2018 - 27.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(591 KB)

17/03/0489 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2475-18
Vyvěšeno: 27.9.2018 - 27.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(579 KB)

17/03/0427 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2474-18
Vyvěšeno: 27.9.2018 - 27.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(573 KB)

17/03/0425 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2473-18
Vyvěšeno: 27.9.2018 - 27.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

17/03/0412 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2472-18
Vyvěšeno: 27.9.2018 - 27.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(600 KB)

17/03/0031, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2468-18
Vyvěšeno: 26.9.2018 - 26.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(270 KB)

OŽPZ/18/24292 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Výměna vodovodu Křenov – směr Pohledy, změna č. 1, Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Číslo dokumentu: 2464-18
Vyvěšeno: 26.9.2018 - 26.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

OŽPZ/18/24279 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Dostavba vodovodu SO „Teplice“ – I. etapa, vodovod Vrážné, SO „TEPLICE“

Číslo dokumentu: 2463-18
Vyvěšeno: 26.9.2018 - 26.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(279 KB)

OŽPZ/18/24294 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Výměna vodovodního řadu Chornice - ulice Biskupická, SO „Teplice“

Číslo dokumentu: 2462-18
Vyvěšeno: 26.9.2018 - 26.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(280 KB)

OŽPZ/18/24296 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82 po základní školu čp. 56 v obci Vidlatá Seč, Svaz obcí Vodovody Poličsko

Číslo dokumentu: 2461-18
Vyvěšeno: 26.9.2018 - 26.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(288 KB)

OŽPZ/18/24291 Smlouva o poskytnutí dotace

DVA: Hartmanice – doplňující zdroj vody, vrty HA-4, HA-5, obec Hartmanice
Číslo dokumentu: 2447-18
Vyvěšeno: 24.9.2018 - 24.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(337 KB)

OŽPZ/18/24289 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Chroustovice, místní část Lhota u Chroustovic – splašková kanalizace – DPS, městys Chroustovice
Číslo dokumentu: 2445-18
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(277 KB)

OŽPZ/18/24285 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK – Zaječice – splašková kanalizace DSP, obec Zaječice
Číslo dokumentu: 2444-18
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(256 KB)

OŽPZ/18/24278 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Bučina – rekonstrukce vodovodu – PD, obec Bučina
Číslo dokumentu: 2443-18
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(275 KB)

OŽPZ/18/24263 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné
Číslo dokumentu: 2442-18
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(259 KB)

OŽPZ/18/22302 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Autobusové čekárny Dolní Ředice, obec Dolní Ředice
Číslo dokumentu: 2441-18
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/18/24304 Smlouva o poskytnutí dotace

EU: Nasavrky III. etapa, dostavba kanalizace, město Nasavrky
Číslo dokumentu: 2440-18
Vyvěšeno: 21.9.2018 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(348 KB)

17/03/0157, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2432-18
Vyvěšeno: 20.9.2018 - 20.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

OKSCR/18/23933, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

 Neinvestiční dotace na realizaci akce „Sudislav, kaple Panny Marie - stavební obnova“
Číslo dokumentu: 2430-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(284 KB)

OKSCR/18/24158, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

 Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pardubice, Pernštýnské nám. - obnova fasády a oken měšťanského domu č.p. 49 "Pernštějnská apatyka"“
Číslo dokumentu: 2429-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(412 KB)

OŽPZ/18/22774 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko, Regionální svazek obcí Bohdanečsko
Číslo dokumentu: 2428-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(313 KB)

OŽPZ/18/22310 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba kapličky, obec Chvojenec
Číslo dokumentu: 2427-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

OŽPZ/18/22633 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce hasičské zbrojnice a okolí, obec Slatina
Číslo dokumentu: 2426-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(312 KB)

OŽPZ/18/22644 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava části místní komunikace 1567/2 – Žleb, obec Vítějeves
Číslo dokumentu: 2425-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(248 KB)

OŽPZ/18/22729 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Stavební úpravy objektu č.p. 100 – VII etapa (klubovna+knihovna), obec Semanín
Číslo dokumentu: 2424-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(314 KB)

OŽPZ/18/22730 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Zřízení sběrného místa v obci Skořenice – 1. etapa, nákup nemovitosti, obec Skořenice
Číslo dokumentu: 2423-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/18/22741 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava bytu č.2, Těchonín, čp.71, obec Těchonín
Číslo dokumentu: 2422-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(310 KB)

OŽPZ/18/22499 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Úhřetická Lhota
Číslo dokumentu: 2421-18
Vyvěšeno: 19.9.2018 - 19.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

17/03/0722, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2418-18
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 18.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

17/03/0753, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2417-18
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 18.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(538 KB)

17/3/0495 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2416-18
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 18.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(207 KB)

17/03/0472, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2415-18
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 18.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

17/03/0563, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2414-18
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 18.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

OKSCR/18/23990, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Karlštejn, Lovecký zámek - restaurátorský a technologický průzkum kamenných prvků, rozšířený průzkum maleb“

Číslo dokumentu: 2411-18
Vyvěšeno: 17.9.2018 - 17.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(300 KB)

OKSCR/18/23832, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Ronov nad Doubravou, č.p. 25 - celková oprava průčelí“

Číslo dokumentu: 2410-18
Vyvěšeno: 17.9.2018 - 17.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(336 KB)

17/03/0960, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2408-18
Vyvěšeno: 17.9.2018 - 17.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(553 KB)

17/03/0304, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2407-18
Vyvěšeno: 17.9.2018 - 17.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(536 KB)

17/03/0226, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2406-18
Vyvěšeno: 17.9.2018 - 17.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(534 KB)

17/03/0815, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2396-18
Vyvěšeno: 13.9.2018 - 13.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(545 KB)

17/03/0874, Dohoda o změně smlouvy

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 2395-18
Vyvěšeno: 14.9.2018 - 14.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(200 KB)

17/03/0790, Dohoda o ukončení smlouvy

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 2394-18
Vyvěšeno: 14.9.2018 - 14.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(120 KB)

OŽPZ/18/23666 Smlouva o poskytnutí dotace

Podpora třídění odpadů v Městysi Chroustovice, Městys Chroustovice
Číslo dokumentu: 2374-18
Vyvěšeno: 10.9.2018 - 10.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

OŽPZ/18/21886 Smlouva o poskytnutí dotace

DVA: Splašková kanalizace a ČOV Kočí (DSP), obec Kočí
Číslo dokumentu: 2373-18
Vyvěšeno: 10.9.2018 - 10.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(262 KB)

OŽPZ/18/22124 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Revitalizace zeleně podél komunikace p.č. 1523, obec Kočí
Číslo dokumentu: 2372-18
Vyvěšeno: 10.9.2018 - 10.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(259 KB)

OŽPZ/18/22496 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení v obci, obec Třebosice
Číslo dokumentu: 2370-18
Vyvěšeno: 10.9.2018 - 10.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(243 KB)

OR/18/23883 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Veliny, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2365-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OR/18/23882 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Turkovice, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2364-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23879 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Suchá Lhota, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2363-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23888 Smlouva o poskytnutí dotace

Město Polička, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2362-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OR/18/23862 Smlouva o poskytnutí dotace

Statutární město Pardubice, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2361-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23887 Smlouva o poskytnutí dotace

Město Králíky, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2360-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OR/18/23853 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Korouhev, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2359-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OR/18/23849 Smlouva o poskytnutí dotace

Město Chrudim, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2358-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23844 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Horní Újezd, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2357-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OR/18/23843 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Horní Čermná, Obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. sv. války
Číslo dokumentu: 2356-18
Vyvěšeno: 7.9.2018 - 7.9.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OKSCR/18/23948, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov č.p. 11 - oprava Lenního dvora, I. etapa“

Číslo dokumentu: 2350-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(368 KB)

OKSCR/18/23938, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Brandýs nad Orlicí, pomník J. A. Komenského - restaurování“

Číslo dokumentu: 2349-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(355 KB)

OKSCR/18/23918, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy-Lačnov, kříž se sochou J. Krista a reliéfem P. M. Bolestné - přemístění a restaurování kříže“

Číslo dokumentu: 2348-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(351 KB)

OKSCR/18/23896, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hamry-Svatojánské Lázně, kaplička sv. Jana Nepomuckého, rekonstrukce“

Číslo dokumentu: 2347-18
Vyvěšeno: 4.9.2018 - 4.9.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(345 KB)

OR/18/24315, Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje“

Obec Mladějov na Moravě, Rekonstrukce topení v budově kulturního domu 2. etapa
Číslo dokumentu: 2340-18
Vyvěšeno: 31.8.2018 - 31.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(318 KB)

17/03/0039, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji I – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 2329-18
Vyvěšeno: 30.8.2018 - 30.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(275 KB)

17/3/0425 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2324-18
Vyvěšeno: 29.8.2018 - 29.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(204 KB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2019

Cílem dotačního řízení je poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (část třetí, hlava I, díl 2 až 4 zákona o sociálních službách). Výzva schválena usnesením Rady Pardubického kraje R/1353/18 konané dne 27. 8. 2018.
Číslo dokumentu: 2320-18
Vyvěšeno: 28.8.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

OKSCR/18/23816, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Osík, č.p. 84 - restaurování štukového reliéfu sv. Floriana a dvou desek a pásek“

Číslo dokumentu: 2307-18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(333 KB)

OKSCR/18/23833, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Damníkov, čp. 1 - fara, zpracování projektové dokumentace obnovy“

Číslo dokumentu: 2306-18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(348 KB)

OKSCR/18/23822, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Ústí nad Orlicí, č.p. 12 - obnova fasády a renovace oken a dveří“

Číslo dokumentu: 2303-18
Vyvěšeno: 22.8.2018 - 22.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(338 KB)

OKSCR/18/23928, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Koclířov, pískovcová socha Ecce homo s reliéfem Panny Marie Bolestné u č.p. 97, restaurování“

Číslo dokumentu: 2296-18
Vyvěšeno: 21.8.2018 - 21.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(288 KB)

OKSCR/18/23916, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Polička, ul. Hegerova - restaurování "Božích muk" před č.p. 96“

Číslo dokumentu: 2295-18
Vyvěšeno: 21.8.2018 - 21.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(293 KB)

OKSCR/18/23914, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Polička, Modřec - litinový kříž na podstavci před kostelem, restaurování“

Číslo dokumentu: 2294-18
Vyvěšeno: 21.8.2018 - 21.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

OKSCR/18/23761, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Běstvina, kaple sv. Jana Nepomuckého, oprava interiéru“

Číslo dokumentu: 2287-18
Vyvěšeno: 17.8.2018 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(269 KB)

OKSCR/18/24096, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci projektu „Nákup cvirnovacího stroje k výrobě vzorovaných žinylkových textilií“

Číslo dokumentu: 2286-18
Vyvěšeno: 17.8.2018 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(317 KB)

OKSCR/18/23687, Smlouva o poskytnutí dotace

Město Lázně Bohdaneč, Zvýšení turistického potenciálu renesanční budovy radnice v Lázních Bohdanči – II. etapa

Číslo dokumentu: 2254-18
Vyvěšeno: 14.8.2018 - 14.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(310 KB)

OKSCR/18/23950, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Králíky, Dolní Hedeč - klášter servitů s chrámem Nanebevzetí Panny Marie, zahájení restaurátorských prací“

Číslo dokumentu: 2249-18
Vyvěšeno: 13.8.2018 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(290 KB)

OŽPZ/18/22529 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava autobusových zastávek, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 2244-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(307 KB)

OŽPZ/18/22135 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, obec Míčov - Sušice

Číslo dokumentu: 2232-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

OŽPZ/18/22613 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Mikuleč

Číslo dokumentu: 2231-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

OŽPZ/18/22647 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 2230-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(389 KB)

OŽPZ/18/22668 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Opravy mostů v obci, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2229-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/18/22728 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba zpevněné plochy na obecním dvoře, obec Seč

Číslo dokumentu: 2228-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/18/22901 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úhrada nákladů na provoz prodejny Albrechtice, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 2227-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(290 KB)

OŽPZ/18/22920 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 2226-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(282 KB)

OŽPZ/18/23667 Smlouva o poskytnutí dotace

Pořízení kontejneru na textil, štěpkovače a kompostérů pro obec Květná, obec Květná

Číslo dokumentu: 2225-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(304 KB)

OŽPZ/18/23668 Smlouva o poskytnutí dotace

Doplnění nádob a kontejnerů na tříděný odpad, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 2224-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OR/18/23291 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Újezd u Přelouče, Územní plán Újezd u Přelouče - návrh

Číslo dokumentu: 2223-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23290 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Trnávka, Územní plán Trnávka - návrh

Číslo dokumentu: 2222-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23289 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Sloupnice, Územní plán Sloupnice - návrh

Číslo dokumentu: 2221-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23288 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Rychnov na Moravě, Územní plán Rychnov na Moravě - návrh
Číslo dokumentu: 2220-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23287 Smlouva o poskytnutí dotace

Město Ronov nad Doubravou, Územní plán Ronov nad Doubravou - návrh
Číslo dokumentu: 2219-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23286 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Poříčí u Litomyšle, Územní plán Poříčí u Litomyšle – upravený návrh
Číslo dokumentu: 2218-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23284 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Líšnice, Územní plán Líšnice - návrh
Číslo dokumentu: 2217-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OR/18/23283 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Horní Bradlo, Územní plán Horní Bradlo - návrh
Číslo dokumentu: 2216-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23282 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Desná, Územní plán Desná - návrh
Číslo dokumentu: 2215-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OR/18/23280 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Dědová, Územní plán Dědová - návrh
Číslo dokumentu: 2214-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/18/23281 Smlouva o poskytnutí dotace

Město Brandýs nad Orlicí, Územní plán Brandýs nad Orlicí - návrh
Číslo dokumentu: 2213-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OKSCR/18/23830, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Staré Město u Moravské Třebové - oprava božích muk, pozemek p.č. 3871“

Číslo dokumentu: 2210-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(332 KB)

OKSCR/18/23815, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trhová Kamenice, usedlost č.p. 67 - obnova střechy“

Číslo dokumentu: 2209-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(332 KB)

OKSCR/18/23814, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrad Rabštejn - stabilizace a konzervace havarijního stavu hradu“

Číslo dokumentu: 2208-18
Vyvěšeno: 10.8.2018 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(334 KB)

OKSCR/18/23823, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Letohrad, Palackého, městský dům č.p.61 - obnova čelní fasády, výměna oken, oplechování říms“

Číslo dokumentu: 2204-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(336 KB)

OKSCR/18/23983, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Vraclav, kostel Nanebevzetí Panny Marie - vlhkostní průzkum a projekt sanace vlhkého zdiva“

Číslo dokumentu: 2203-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(288 KB)

OKSCR/18/23932, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Králíky - socha Vítězného Krista před hřbitovem, restaurování“

Číslo dokumentu: 2202-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(293 KB)

OKSCR/18/23943, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Vraclav, poutní kostel sv. Mikuláše - obnova fasády“

Číslo dokumentu: 2201-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(294 KB)

OKSCR/18/23917, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Bohuňov, hřbitov, kříž - rekonstrukce“

Číslo dokumentu: 2200-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(317 KB)

OKSCR/18/23892, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Chroustovice, náměstí, sloup se sochou Panny Marie, restaurování“

Číslo dokumentu: 2199-18
Vyvěšeno: 9.8.2018 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(294 KB)

17/03/0976, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 2187-18
Vyvěšeno: 7.8.2018 - 7.8.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(203 KB)

OKSCR/18/23981, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Čenkovice, kostel sv. Vavřince - restaurování vitrážových oken, II. etapa“

Číslo dokumentu: 2186-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(300 KB)

OKSCR/18/23988, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jamné nad Orlicí, kostel Nejsvětější Trojice - restaurování oltářní architektury II. etapa., dokončení pozlacovačských prací“
Číslo dokumentu: 2185-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(294 KB)

OKSCR/18/23813, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrochův Týnec, ul. Riegrova, dům č.p. 143 - rekonstrukce střechy“

Číslo dokumentu: 2183-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(331 KB)

OKSCR/18/23971, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pustá Kamenice, kostel sv. Anny - restaurování dveří do sakristie“
Číslo dokumentu: 2181-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(288 KB)

OKSCR/18/23960, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Raná u Hlinska, kostel sv. Jakuba, oprava varhan“

Číslo dokumentu: 2180-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(291 KB)

OKSCR/18/23955, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hroubovice, Židovský hřbitov - pokračování opravy, konzervace, stabilizace a restaurování náhrobků“

Číslo dokumentu: 2179-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(289 KB)

OKSCR/18/23959, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žamberk, Židovský hřbitov - dokončení opravy, konzervace, stabilizace a restaurování náhrobků“
Číslo dokumentu: 2178-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(289 KB)

OKSCR/18/23819, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Orlické Podhůří, Rviště - obnova venkovní omítky barokní sýpky na Perné (východní boční strana)“
Číslo dokumentu: 2177-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(333 KB)

OKSCR/18/23951, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrochův Týnec, čp. 1, zámek - celková obnova západní vstupní brány do areálu zámku“

Číslo dokumentu: 2176-18
Vyvěšeno: 6.8.2018 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(285 KB)

OKSCR/18/23764, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci akce „JSME 100 výstava mistra Cíglera a Motyčky“
Číslo dokumentu: 2175-18
Vyvěšeno: 3.8.2018 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(278 KB)

OKSCR/18/23968, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pardubice, Pardubičky, kostel sv. Jiljí - rozšířený restaurátorský průzkum nástěnných maleb v kostele“

Číslo dokumentu: 2174-18
Vyvěšeno: 3.8.2018 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(294 KB)

OKSCR/18/23910, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Choltice, zámek - výměna arkádových výplní“

Číslo dokumentu: 2173-18
Vyvěšeno: 3.8.2018 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

OKSCR/18/23911, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Litomyšl-Nedošín, socha sv. Václava, restaurování“
Číslo dokumentu: 2172-18
Vyvěšeno: 3.8.2018 - 3.8.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(365 KB)

OKSCR/18/23913, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Lubná u Poličky, kaple sv. Anny - restaurování vstupních dveří“

Číslo dokumentu: 2160-18
Vyvěšeno: 30.7.2018 - 30.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(303 KB)

OKSCR/18/23610, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Choceň-Hemže, sloup se sochou Panny Marie Immaculaty - restaurování“

Číslo dokumentu: 2158-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(296 KB)

OKSCR/18/23259, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Dolní Třešňovec - obnova kamenného podstavce a kovového kříže (p.p.č. 1332/1)“

Číslo dokumentu: 2157-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(299 KB)

OKSCR/18/23587, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Běstvina, Pařížov, soubor vodního mlýna č.p. 9 - rekonstrukce okenních a dveřních výplní“

Číslo dokumentu: 2155-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(334 KB)

OKSCR/18/23525, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Polička, ul. Riegrova, Městský dům č.p. 41 - statické zajištění zdiva a kleneb“

Číslo dokumentu: 2154-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(436 KB)

OKSCR/18/23467, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Radkov u Moravské Třebové, kamenný kříž na pozemku p.č. 84/2 a 819/10, restaurování“

Číslo dokumentu: 2153-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(280 KB)

OKSCR/18/23552, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Studnice, historický křížek, obnova“

Číslo dokumentu: 2152-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(302 KB)

OKSCR/18/23605, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Choceň, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování“

Číslo dokumentu: 2151-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(298 KB)

OKSCR/18/23596, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Choceň, Tyršovo nám., Mariánský sloup se sochami světců - restaurování“

Číslo dokumentu: 2150-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(298 KB)

OKSCR/18/23594, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí P. Marie - hřbitovní kaple, oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2149-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(346 KB)

OKSCR/18/23620, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Voděrady-Džbánov, Evangelický kostel - nátěr dřevěných oken s vitrážemi a vchodových dveří“

Číslo dokumentu: 2148-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(274 KB)

OKSCR/18/23526, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Rozstání u Moravské Třebové - kamenný kříž na p.č. 527/2, restaurování“

Číslo dokumentu: 2147-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(303 KB)

OKSCR/18/23465, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Rozstání u Moravské Třebové - stavebně udržovací práce na zvonici“

Číslo dokumentu: 2146-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(288 KB)

OKSCR/18/23618, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žumberk, socha sv. Jana Nepomuckého, restaurování“

Číslo dokumentu: 2145-18
Vyvěšeno: 27.7.2018 - 27.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(279 KB)

Smlouva č. ev. ODSH/18/23403 o poskytnutí dotace

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na financování slev z prodaných čipových karet IREDO za období od listopadu 2017 do května 2018.

Číslo dokumentu: 2138-18
Vyvěšeno: 25.7.2018 - 25.7.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(618 KB)

OŽPZ/18/22338 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků a vjezdů v obci Sopřeč, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 2135-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/22504 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků, obec Veliny

Číslo dokumentu: 2133-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/18/22620 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 2132-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/18/22626 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava Kulturního domu, obec Radkov

Číslo dokumentu: 2131-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(256 KB)

OŽPZ/18/22629 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace II. etapa, obec Řídký

Číslo dokumentu: 2130-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/18/22630 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Vybudování stání pro kontejnery, obec Sádek

Číslo dokumentu: 2129-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(257 KB)

OŽPZ/18/22655 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba zjednodušeného zastřešení zázemí chaty u koupaliště, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 2127-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(278 KB)

OŽPZ/18/22684 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava střechy na budově Obecního úřadu Ostrov, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 2126-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/18/22734 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce střechy na č.p. 98 – I. etapa, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 2125-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(329 KB)

OŽPZ/18/22887 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2124-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(263 KB)

OŽPZ/18/22132 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací v místní části Nové Lhotice, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 2123-18
Vyvěšeno: 24.7.2018 - 24.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(317 KB)

Smlouva č. OSV/18/20449 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace na zajištění sociální služby – pečovatelská služba, příjemce dotace Město Chrast

Číslo dokumentu: 2119-18
Vyvěšeno: 23.7.2018 - 23.7.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(797 KB)

OKSCR/18/22268, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Brloh, Cyklisté vítáni

Číslo dokumentu: 2116-18
Vyvěšeno: 23.7.2018 - 23.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(413 KB)

OKSCR/18/22258, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Svratouch, Rekonstrukce půdních prostor v čp. 231 „Muzeum historických motocyklů“ III. etapa, I. část

Číslo dokumentu: 2115-18
Vyvěšeno: 23.7.2018 - 23.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(360 KB)

OR/18/23699, Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje“

Obec Přívrat, Přívrat - eliminace ohrožení na komunikaci p.č. 815/1

Číslo dokumentu: 2114-18
Vyvěšeno: 20.7.2018 - 20.7.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(300 KB)

OKSCR/18/22973, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Krajské postupové přehlídky pro Pardubický kraj – Svitavy 2018“

Číslo dokumentu: 2112-18
Vyvěšeno: 20.7.2018 - 20.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(274 KB)

OŽPZ/18/22852 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Odkanalizování obce Lozice – úroky z úvěru, obec Lozice

Číslo dokumentu: 2110-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(322 KB)

OŽPZ/18/21883 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace Bítovany, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2109-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(285 KB)

OŽPZ/18/22098 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce objektu požární zbrojnice (II. etapa), obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2108-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(375 KB)

OŽPZ/18/22685 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Technické zázemí kulturního zařízení, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 2107-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

OŽPZ/18/22858 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu prodejny v Kovářově, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 2106-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(222 KB)

OŽPZ/18/22754 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Žampach

Číslo dokumentu: 2105-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(314 KB)

OŽPZ/18/22746 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava obecní budovy čp. 82 ve Voděradech a přidružené objekty dílny, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 2104-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(318 KB)

OŽPZ/18/22749 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníku podél silnice III/31118, obec Výprachtice
Číslo dokumentu: 2100-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/18/22739 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Stavba krytého přístřešku u dětského hřiště, obec Šedivec
Číslo dokumentu: 2099-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/18/22738 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce vnitřních prostor požární zbrojnice ve Svatém Jiří čp. 25, obec Svatý Jiří
Číslo dokumentu: 2098-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/18/22662 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rozšíření veřejného osvětlení v obci Helvíkovice, obec Helvíkovice
Číslo dokumentu: 2097-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

POV – Oprava budovy obecního úřadu Javorník 120, obec Javorník

POV – Oprava budovy obecního úřadu Javorník 120, obec Javorník
Číslo dokumentu: 2096-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/18/22656 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava obecních komunikací, obec Damníkov
Číslo dokumentu: 2095-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/18/22646 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava ústředního topení, obec Želivsko
Číslo dokumentu: 2094-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

OŽPZ/18/22637 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Pěstební opatření stromů Svojanov, městys Svojanov
Číslo dokumentu: 2093-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/18/22614 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Mladějov na Moravě
Číslo dokumentu: 2092-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(346 KB)

OŽPZ/18/22495 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Trusnov
Číslo dokumentu: 2091-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/18/22526 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava venkovní terasy a schodiště na Formance, obec Hradec nad Svitavou
Číslo dokumentu: 2090-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(372 KB)

OŽPZ/18/22490 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Stéblová
Číslo dokumentu: 2089-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/18/22487 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení, obec Staré Hradiště
Číslo dokumentu: 2088-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(392 KB)

OŽPZ/18/22336 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Odbahnění rybníka Malá Jalůvka, obec Semín
Číslo dokumentu: 2087-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(316 KB)

OŽPZ/18/22318 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava objektu ZŠ a MŠ, obec Lipoltice
Číslo dokumentu: 2086-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22306 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava povrchu sběrných míst, obec Horní Ředice
Číslo dokumentu: 2085-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/18/22169 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních a účelových komunikací obce Všeradov, obec Všeradov
Číslo dokumentu: 2084-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(442 KB)

OŽPZ/18/22157 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava střešního pláště prodejny, obec Střemošice
Číslo dokumentu: 2083-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(325 KB)

OKSCR/18/22061, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Veliny, C1: Víceúčelové hřiště Veliny
Číslo dokumentu: 2081-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(559 KB)

OŽPZ/18/22143 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení, obec Otradov
Číslo dokumentu: 2072-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(608 KB)

OŽPZ/18/22138 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce budovy č.p. 31 Skupice – Lojzička III, obec Morašice
Číslo dokumentu: 2071-18
Vyvěšeno: 19.7.2018 - 19.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

OŽPZ/18/22126 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba autobusové zastávky v Krásném, obec Krásné

Číslo dokumentu: 2070-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/18/22107 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Dědová

Číslo dokumentu: 2069-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(382 KB)

OŽPZ/18/22926 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Komplexní úprava veřejných prostranství, obec Zádolí

Číslo dokumentu: 2068-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(325 KB)

OŽPZ/18/22099 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna oken v základní škole Bojanov č.p. 90 – etapa č. III, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 2067-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/18/22120 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce objektu čp. 55 Jenišovice, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 2065-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

OŽPZ/18/21880 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Tlaková kanalizace Ostřešánky - DÚR, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 2062-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

OŽPZ/18/22516 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna oken a dveří v obecním obchodě, obec Březina

Číslo dokumentu: 2061-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/18/22508 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníku v ulici Soběslavova, Vysoké Chvojno – 2. etapa, obec Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 2060-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/18/22531 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava učebny Základní školy Janov, obec Janov

Číslo dokumentu: 2059-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/18/22855 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Plynofikace Dolní Čermná a Kanalizace a ČOV D. a H. Čermná, městys Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 2058-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(397 KB)

OŽPZ/18/22641 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – 1. Výstavba vjezdů k RD včetně opravy kanalizační vpusti, obec Újezdec

Číslo dokumentu: 2057-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/18/22303 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Komlexní úprava veřejného prostranství na parcelách 131/33, 131/34, a 131/71, obec Dubany

Číslo dokumentu: 2056-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/18/22166 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova místních komunikací v intravilánu obce, obec Vítanov

Číslo dokumentu: 2055-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/18/22174 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací v obci, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2054-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/18/22181 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Revitalizace pásu zeleně kolem nové výstavby rodinných domů v lokalitě Skalka, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 2053-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(385 KB)

OŽPZ/18/22159 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna oken a podlahové krytiny v budově č.p. 13 Svídnice, obec Svídnice

Číslo dokumentu: 2052-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/18/22161 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Parkourové venkovní hřiště, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2051-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(396 KB)

OŽPZ/18/22128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava obecní budovy č.p. 7  II. etapa, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 2050-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(327 KB)

OŽPZ/18/22130 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce KD čp. 26 – VIII. etapa, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 2049-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/18/22137 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce polní cesty Rtenín, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 2048-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/18/22140 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava požární nádrže Načešice, obec Načešice

Číslo dokumentu: 2047-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(379 KB)

OŽPZ/18/22111 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava povrchu komunikace v obci Hamry, obec Hamry

Číslo dokumentu: 2046-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(394 KB)

OŽPZ/18/22142 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Orel

Číslo dokumentu: 2045-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

OŽPZ/18/22106 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava obecních komunikací v Českých Lhoticích, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 2044-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/18/22488 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení v obci II. etapa, obec Staré Jesenčany

Číslo dokumentu: 2043-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(374 KB)

OŽPZ/18/22329 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 2042-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(456 KB)

OŽPZ/18/22724 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava Kulturního domu v Řepníkách, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 2041-18
Vyvěšeno: 18.7.2018 - 18.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/18/22677 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava střechy a bleskovodu hasičské zbrojnice – Lichkov čp. 186, obec Lichkov
Číslo dokumentu: 2038-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(390 KB)

OŽPZ/18/22866 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora prodejny Leštinka, obec Leštinka
Číslo dokumentu: 2037-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(276 KB)

OŽPZ/18/22885 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora obchodu v obci, obec Březina
Číslo dokumentu: 2036-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(281 KB)

OŽPZ/18/22671 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava části místní komunikace, obec Kameničná
Číslo dokumentu: 2035-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/18/22659 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova veřejného osvětlení – III. etapa, obec Dolní Morava
Číslo dokumentu: 2034-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(376 KB)

OŽPZ/18/22304 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Hlavečník
Číslo dokumentu: 2033-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(380 KB)

OŽPZ/18/22328 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba chodníku – směr Dobřenice, obec Pravy
Číslo dokumentu: 2032-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(389 KB)

OŽPZ/18/22769 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Veřejná prostranství v obcích svazku, nákup techniky na úpravu zeleně, Mikroregion Skutečsko - Ležáky
Číslo dokumentu: 2031-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(376 KB)

OŽPZ/18/22883 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Provoz prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Bezděčí u Trnávky
Číslo dokumentu: 2030-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(276 KB)

OŽPZ/18/22683 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – MŠ Rviště – obnova schodiště včetně zábradlí, obec Orlické Podhůří
Číslo dokumentu: 2029-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(313 KB)

OŽPZ/18/22745 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava obecních budov č.p. 21 a 67, obec Vinary
Číslo dokumentu: 2028-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/18/22737 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava budov v majetku obce VIII. etapa, obec Sudslava
Číslo dokumentu: 2027-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/18/22736 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace na návsi, obec Sudislav nad Orlicí
Číslo dokumentu: 2026-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/18/22727 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava a nátěr vnější fasády budovy OÚ a MŠ, obec Sázava
Číslo dokumentu: 2025-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(306 KB)

OŽPZ/18/22721 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Venkovní mobiliář, obec Přívrat
Číslo dokumentu: 2024-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/18/22673 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava obecní budovy včetně úpravy okolí – II. etapa, obec Koldín
Číslo dokumentu: 2023-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/18/22665 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba místní komunikace, obec Horní Třešňovec
Číslo dokumentu: 2022-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

OŽPZ/18/22621 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejného prostranství 1. etapa, obec Osík
Číslo dokumentu: 2021-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(374 KB)

OŽPZ/18/22530 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení, obec Chrastavec
Číslo dokumentu: 2020-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(375 KB)

OŽPZ/18/22506 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava obecního objektu, obec Vlčí Habřina
Číslo dokumentu: 2019-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/18/22503 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava tělocvičny a osvětlení v ZŠ Vápno, obec Vápno
Číslo dokumentu: 2018-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/18/22492 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava schodiště rozhledny a obnova prvků pro děti umístěných v areálu rozhledny Barborka, obec Svinčany
Číslo dokumentu: 2016-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

OŽPZ/18/22486 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení 1. etapa, obec Srnojedy
Číslo dokumentu: 2015-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(377 KB)

OŽPZ/18/22334 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Rokytno
Číslo dokumentu: 2014-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/18/22305 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Nákup multifunkčního komunálního traktoru, obec Holotín
Číslo dokumentu: 2013-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(380 KB)

OŽPZ/18/22301 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků – druhá část, obec Dolany
Číslo dokumentu: 2012-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/18/22179 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Centrum obce Břehy – úprava hlavní křižovatky a náves, obec Břehy
Číslo dokumentu: 2011-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 17.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(385 KB)

OŽPZ/18/22176 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna oken objektu obecního úřadu, obec Barchov

Číslo dokumentu: 2010-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/18/22168 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství a zeleně včetně příslušenství, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 2009-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/18/22164 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Parkoviště u Multifunkčního objektu v Úhřeticích, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 2008-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. OKŘ/17/20828 o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - 2017

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 2007-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(279 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21858

Účelová investiční dotace na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice – obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 2006-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21854

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 2005-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21853

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Vraclav

Číslo dokumentu: 2004-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21845

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Mostek

Číslo dokumentu: 2003-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21842

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – město Letohrad

Číslo dokumentu: 2002-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21840

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Krásné

Číslo dokumentu: 2001-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

OŽPZ/18/22150 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava hřbitovní zdi, obec Raná

Číslo dokumentu: 2000-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/18/22148 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků v obci Předhradí, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1999-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/18/22123 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava části místní komunikace – místní část Klešice, p.č. 361/1, obec Klešice

Číslo dokumentu: 1998-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(392 KB)

OŽPZ/18/22109 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba chodníků, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 1997-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/18/22104 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Přístavba objektu obecního úřadu, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 1996-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/18/21888 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Oprava vodovodu Trstěnice – I. etapa, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 1995-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(360 KB)

OŽPZ/18/21870 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace a ČOV Raná (DÚŘ), obec Raná

Číslo dokumentu: 1994-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(300 KB)

OŽPZ/18/22892 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Dotace na podporu provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 1993-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(274 KB)

OŽPZ/18/22919 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu obchodu, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1992-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(400 KB)

OŽPZ/18/21899 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Kamenec u Poličky – výměna vodovodu, Svazek obcí Vodovody Poličsko

Číslo dokumentu: 1991-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OKSCR/18/22049, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Morašice, C1: Rekonstrukce zázemí sportovního zařízení v areálu hřiště

Číslo dokumentu: 1989-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.5.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(400 KB)

OKSCR/18/22069, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Starý Mateřov, C1: Oprava multifunkčního hřiště ve Starém Mateřově

Číslo dokumentu: 1988-18
Vyvěšeno: 16.7.2018 - 16.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(395 KB)

OKSCR/18/23431, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Seč, kostel svatého Štěpána, restaurování a obnova dřevěných prvků na kostele“
Číslo dokumentu: 1986-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 13.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

16/2/0744, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1985-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 13.7.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(198 KB)

17/03/0099, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji I – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 1980-18
Vyvěšeno: 12.7.2018 - 12.7.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(269 KB)

OKSCR/18/23348, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Skuteč, Lhota - restaurování křížku a litinového krucifixu“
Číslo dokumentu: 1966-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(291 KB)

OKSCR/18/23520, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Janov u Litomyšle, kostel sv. Filipa a Jakuba - obnova varhan, 2. etapa“
Číslo dokumentu: 1961-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(322 KB)

OKSCR/18/23464, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Telecí, venkovská usedlost č.p. 122 - obnova roubenky“
Číslo dokumentu: 1960-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(338 KB)

OKSCR/18/23278, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost u Urbanů - obnova břidlicové střechy“
Číslo dokumentu: 1959-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 11.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(347 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2017, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo dokumentu: 1958-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 30.6.2019
Vystavil: Odbor finanční
pdf(103 KB)

16/02/0747, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1951-18
Vyvěšeno: 10.7.2018 - 10.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(177 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/21959

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO jednotky SDH obce – obec Zaječice
Číslo dokumentu: 1938-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(409 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/21958

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO jednotky SDH obce – obec Záchlumí
Číslo dokumentu: 1937-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(438 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/21931

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO jednotky SDH obce – obec Kunčina
Číslo dokumentu: 1936-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(424 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/21927

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO jednotky SDH obce – obec Klášterec nad Orlicí
Číslo dokumentu: 1935-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(403 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/21921

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO jednotky SDH obce – městys Choltice
Číslo dokumentu: 1934-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(437 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/21913

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO jednotky SDH obce – obec Cotkytle
Číslo dokumentu: 1933-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(414 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2018 - OKŘ/18/21914

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO jednotky SDH obce – obec Čistá
Číslo dokumentu: 1932-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(426 KB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2018 - OKR/18/21908

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – město Bystré
Číslo dokumentu: 1931-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(426 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21859

Účelová investiční dotace na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice – obec Rosice
Číslo dokumentu: 1930-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(476 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21857

Účelová investiční dotace na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice – obec Desná
Číslo dokumentu: 1929-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(480 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové

investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21856
Číslo dokumentu: 1928-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21852

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Vítějeves

Číslo dokumentu: 1927-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21851

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Třebovice

Číslo dokumentu: 1926-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21850

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Rosice
Číslo dokumentu: 1925-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21849

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1924-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21848

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Plch
Číslo dokumentu: 1923-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21847

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Nové Hrady
Číslo dokumentu: 1922-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21846

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Nová Ves u Jarošova
Číslo dokumentu: 1921-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21844

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Miřetice
Číslo dokumentu: 1920-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21843

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Lubná
Číslo dokumentu: 1919-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21841

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Květná

Číslo dokumentu: 1918-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21839

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Korouhev

Číslo dokumentu: 1917-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21838

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Koldín
Číslo dokumentu: 1916-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21837

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec Kladruby nad Labem

Číslo dokumentu: 1915-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelovéinvestiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21836

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Kameničná
Číslo dokumentu: 1914-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21835

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – město Jablonné nad Orlicí
Číslo dokumentu: 1913-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21834

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Chrastavec
Číslo dokumentu: 1912-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21833

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Chotěnov
Číslo dokumentu: 1911-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21832

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Choteč
Číslo dokumentu: 1910-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21831

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Horní Třešňovec
Číslo dokumentu: 1909-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21830

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Horní Heřmanice
Číslo dokumentu: 1908-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21829

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – městys Dolní Čermná
Číslo dokumentu: 1907-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(100 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21828

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1906-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21825

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Česká Rybná
Číslo dokumentu: 1905-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21824

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Červená Voda
Číslo dokumentu: 1904-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21823

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Černá u Bohdanče
Číslo dokumentu: 1903-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(102 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21822

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Bukovina nad Labem
Číslo dokumentu: 1902-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21821

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Březina
Číslo dokumentu: 1901-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(101 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/18/21820

Účelová investiční dotace na nový dopravní automobil – obec

Bezděčí u Trnávky
Číslo dokumentu: 1900-18
Vyvěšeno: 4.7.2018 - 4.7.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(102 KB)

OKSCR/18/23016, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2018

Investiční dotace na realizaci projektu „Vybavení depozitářů a stálé expozice bezpečnostními vitrínami a regály“
Číslo dokumentu: 1893-18
Vyvěšeno: 2.7.2018 - 2.7.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(378 KB)

OKSCR/18/22283, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Ostřešany, Dětské hřiště Ostřešany
Číslo dokumentu: 1888-18
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(391 KB)

OKSCR/18/22255, Smlouva o poskytnutí dotace

Městys Svojanov, Turistická zóna Za vodou II. etapa
Číslo dokumentu: 1887-18
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(465 KB)

OKSCR/18/22275, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Ostřetín, Turistická infrastruktura v území bitvy u Ostřetína roku 1758 (výroční oslavy)
Číslo dokumentu: 1886-18
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(372 KB)

16/2/0766, Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1883-18
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(554 KB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2019 - dotační tituly 1-5, 7, 8

Dotační program je vyhlášen na podporu obcí, svazků obcí, Místních akčních skupin Pardubického na rok 2019.  Příjem žádostí pro dotační tituly 1-5, 7, 8 je od 1. srpna 2018 do 30. září 2018. Další údaje též na webu kraje https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Číslo dokumentu: 1880-18
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(2 MB)

17/03/0418,Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 1879-18
Vyvěšeno: 28.6.2018 - 28.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(216 KB)

OKSCR/18/22068, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Vlčí Habřina, C1: TRIBUNA
Číslo dokumentu: 1876-18
Vyvěšeno: 27.6.2018 - 27.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(433 KB)

Dotační program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje"

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018. Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeob. prakt. lékařství a prakt. lékařství pro děti a dorost na území Pk a zejm. jeho venkovských částí.

Číslo dokumentu: 1875-18
Vyvěšeno: 27.6.2018 - 31.3.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

OKSCR/18/22261, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Přívrat, Statek U Kubů - oprava společenské/konferenční místnosti
Číslo dokumentu: 1871-18
Vyvěšeno: 26.6.2018 - 26.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(332 KB)

OKSCR/18/23473, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Chrast - Chrašice, kostel sv. Martina - nátěr šindelové střechy“

Číslo dokumentu: 1865-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(290 KB)

OKSCR/18/23471, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Petrůvka u Městečka Trnávky - pískovcový kříž s reliéfy a figurou ukřižovaného Krista, restaurování“

Číslo dokumentu: 1864-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(305 KB)

OKSCR/18/23470, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Městečko Trnávka, Lázy - pískovcové sousoší Panny Marie s Ježíškem a reliéfem sv. Floriána, restaurování“

Číslo dokumentu: 1863-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(305 KB)

OKSCR/18/23261, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jevíčko, Zadní Arnoštov - obnova kapličky“

Číslo dokumentu: 1862-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(367 KB)

OKSCR/18/23265, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jevíčko-předměstí, socha sv. Norberta, restaurování“

Číslo dokumentu: 1861-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(279 KB)

OKSCR/18/23334, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Záchlumí, Litice n. Orlicí - kaple Krista Dobrého pastýře, obnova původní dekorativní výzdoby, II. etapa“

Číslo dokumentu: 1860-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(296 KB)

OKSCR/18/23258, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Sudslava, č.p. 1 - restaurování rokokové výmalby sálu a secesní výmalby chodby“

Číslo dokumentu: 1859-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(339 KB)

OKSCR/18/23257, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Telecí, venkovská usedlost č.p. 144 - rekonstrukce“

Číslo dokumentu: 1858-18
Vyvěšeno: 22.6.2018 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(379 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0580

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 1853-18
Vyvěšeno: 21.6.2018 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(220 KB)

17/03/0584 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 1852-18
Vyvěšeno: 21.6.2018 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(546 KB)

17/03/0279, Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 1851-18
Vyvěšeno: 21.6.2018 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(553 KB)

OŽPZ/18/22931 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova veřejných prostranství v Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, Region Moravskotřebovska a Jevíčska
Číslo dokumentu: 1844-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(375 KB)

OŽPZ/18/22929 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka
Číslo dokumentu: 1843-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/18/22766 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rozvíjíme mikroregion II., Mikroregion Chrudimsko
Číslo dokumentu: 1842-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(374 KB)

OŽPZ/18/22097 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba nového hřiště za zámeckým parkem v Běstvině, obec Běstvina
Číslo dokumentu: 1841-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/18/22105 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Čankovice
Číslo dokumentu: 1840-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(394 KB)

OŽPZ/18/22118 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Synagoga Hroubovice – pietní park, obec Hroubovice
Číslo dokumentu: 1838-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(390 KB)

OŽPZ/18/22308 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava střechy na obecním domě č.p. 34, obec Choteč
Číslo dokumentu: 1837-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/18/22316 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba místní komunikace, obec Labské Chrčice
Číslo dokumentu: 1836-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(376 KB)

OŽPZ/18/22335 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna oken a dveří tělocvičny základní školy, obec Řečany nad Labem
Číslo dokumentu: 1835-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

OŽPZ/18/22623 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, p.č. 250/3, k.ú. Mladočov – I. etapa, obec Poříčí u Litomyšle
Číslo dokumentu: 1834-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(385 KB)

OŽPZ/18/22525 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace na p.č. 1278/2, obec Horní Újezd
Číslo dokumentu: 1833-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(317 KB)

OŽPZ/18/22527 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejného prostranství v obci Chmelík, obec Chmelík
Číslo dokumentu: 1832-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

OŽPZ/18/22609 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava fasády Obecního úřadu Kunčina, obec Kunčina
Číslo dokumentu: 1831-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(376 KB)

OŽPZ/18/22611 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Sadové úpravy v centru obce Makov – etapa II a, obec Makov
Číslo dokumentu: 1830-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(387 KB)

OŽPZ/18/22652 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace k Fygru, obec Čenkovice
Číslo dokumentu: 1829-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(398 KB)

OŽPZ/18/22661 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení dolní konec obce, obec Hejnice
Číslo dokumentu: 1828-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(396 KB)

OŽPZ/18/22667 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce vytápění sálu sokolovny – 2. etapa, obec Hrušová
Číslo dokumentu: 1827-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(361 KB)

OŽPZ/18/22672 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Klášterec nad Orlicí
Číslo dokumentu: 1826-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/18/22854 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Dolní Újezd – kanalizace, II. etapa – úroky z úvěru, obec Dolní Újezd
Číslo dokumentu: 1825-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(382 KB)

OŽPZ/18/22878 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Udržení provozu prodejny smíšeného zboží v obci, obec Choteč
Číslo dokumentu: 1824-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(277 KB)

OŽPZ/18/22889 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Prodejna smíšeného zboží v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd
Číslo dokumentu: 1823-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(273 KB)

OŽPZ/18/22676 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Leština
Číslo dokumentu: 1822-18
Vyvěšeno: 20.6.2018 - 20.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/18/22930 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova veřejných prostranství v obcích Mikroregionu Svitavsko, Mikroregion Svitavsko
Číslo dokumentu: 1821-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(304 KB)

OŽPZ/18/22779 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova veřejných prostranství a objektů v obcích Svazku obcí Košumberska 2018, Svazek obcí Košumberska
Číslo dokumentu: 1820-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

OŽPZ/18/22777 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Malé památky Orlicka, Sdružení obcí Orlicko
Číslo dokumentu: 1818-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/18/22770 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Vybavenost obcí mikroregionu Vysokomýtsko 2018, Mikroregion Vysokomýtsko
Číslo dokumentu: 1817-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(310 KB)

OŽPZ/18/22722 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací a prodloužení části komunikace, obec Pustina
Číslo dokumentu: 1816-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/18/22720 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení, obec Podlesí
Číslo dokumentu: 1815-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/18/22682 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava komunikace u Hubálků – Nekoř, obec Nekoř
Číslo dokumentu: 1814-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(360 KB)

OŽPZ/18/22681 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava budov v majetku obce, obec Nasavrky
Číslo dokumentu: 1813-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(259 KB)

OŽPZ/18/22680 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava prostranství u domu čp. 34 na poz. parc. 29/2, obec Mostek
Číslo dokumentu: 1812-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(306 KB)

OKSCR/18/22087, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Nekoř, C1: Oprava víceúčelového hřiště Nekoř
Číslo dokumentu: 1811-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(367 KB)

OŽPZ/18/22666 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Hrádek
Číslo dokumentu: 1810-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/18/22657 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba letního amfiteátru na starém hřišti, obec Dlouhá Třebová
Číslo dokumentu: 1809-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/18/22653 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Česká Rybná
Číslo dokumentu: 1808-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(354 KB)

OŽPZ/18/22648 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba chodníku, obec Běstovice
Číslo dokumentu: 1807-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

OŽPZ/18/22643 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce topení v budově obecního úřadu II. Etapa, obec Víska u Jevíčka
Číslo dokumentu: 1806-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(335 KB)

OŽPZ/18/22635 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce budovy mateřské školy Staré Město, obec Staré Město
Číslo dokumentu: 1805-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/18/22634 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejného prostranství, obec Sloupnice
Číslo dokumentu: 1804-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

OŽPZ/18/22632 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Veřejné osvětlení, obec Sedliště
Číslo dokumentu: 1803-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

OŽPZ/18/22628 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava technického zázemí v kulturním areálu, obec Rozstání
Číslo dokumentu: 1802-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(254 KB)

OŽPZ/18/22616 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava fasády Obecního Spolkového domu v Nedvězí, obec Nedvězí
Číslo dokumentu: 1801-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(338 KB)

OŽPZ/18/22610 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava zasedací místnosti a knihovny, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 1800-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(322 KB)

OŽPZ/18/22532 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Celková oprava kuchyně Mateřské školy v Jarošově, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 1799-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/22518 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníku před ZŠ v obci Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1796-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(312 KB)

OŽPZ/18/22517 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce chodníku – II. etapa, obec Březinky

Číslo dokumentu: 1795-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OŽPZ/18/22515 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce kuchyně kulturního domu včetně vybavení, obec Borová

Číslo dokumentu: 1794-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(304 KB)

OŽPZ/18/22511 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků – další etapa, obec Banín

Číslo dokumentu: 1793-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

OŽPZ/18/22500 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků v obci IV. etapa, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1792-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/22337 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1791-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(305 KB)

OŽPZ/18/22325 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava okolí bývalé hasičské nádrže, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 1790-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(327 KB)

OŽPZ/18/22319 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce místní komunikace, obec Litošice

Číslo dokumentu: 1789-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

OŽPZ/18/22300 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce VO a VR v obci Čepí – 7. etapa, obec Čepí

Číslo dokumentu: 1788-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(313 KB)

OŽPZ/18/22177 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Parkoviště u sportovního areálu, obec Borek

Číslo dokumentu: 1787-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22165 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava OÚ, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1786-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/18/22160 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava půdních prostor v čp. 231 II. etapa, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1785-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/18/22154 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků v obci, obec Řestoky

Číslo dokumentu: 1784-18
Vyvěšeno: 19.6.2018 - 19.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

OŽPZ/18/22133 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce obecního rozhlasu, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1783-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(278 KB)

OŽPZ/18/22127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce místní komunikace Františky, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1782-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/22125 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejného prostranství a nová autobusová zastávka, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1781-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(306 KB)

OKSCR/18/22237, Smlouva o poskytnutí dotace

Město Jevíčko, Informační panel s odpočívadlem u Mařínského hradiště a rumpálové studny, Jevíčko

Číslo dokumentu: 1780-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(360 KB)

OKSCR/18/22282, Smlouva o poskytnutí dotace

Město Luže, Cyklisté vítáni

Číslo dokumentu: 1779-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(365 KB)

OKSCR/18/22245, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Poříčí u Litomyšle, Umístění didaktických panelů na trasu naučné stezky Kolem Štimberka

Číslo dokumentu: 1778-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(374 KB)

OKSCR/18/22254, Smlouva o poskytnutí dotace

Město Luže, Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Luži – místní části Srbce

Číslo dokumentu: 1777-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(378 KB)

OKSCR/18/22284, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Vítějeves, Odpočinkové místo s dětským hřištěm a posezením v obci Vítějeves

Číslo dokumentu: 1776-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(330 KB)

OŽPZ/18/22112 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava střechy budovy čp. 5 (bývalá škola), obec Hluboká

Číslo dokumentu: 1772-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/18/22108 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Revitalizace veřejného prostoru 321/17 v obci, obec Dolní Bezděkov

Číslo dokumentu: 1771-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/18/22103 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava havarijního stavu topení v Kulturním domě Bylany, obec Bylany

Číslo dokumentu: 1770-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/18/21882 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Dostavba splaškové kanalizace Předhradí – II. etapa (DPS)

Číslo dokumentu: 1769-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(390 KB)

OŽPZ/18/21898 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Rozšíření vodojemu Svratouch, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1768-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(310 KB)

OŽPZ/18/21877 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Dolní Újezd, kanalizace Bořkov – DSP, obec Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 1767-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(295 KB)

OŽPZ/18/22928 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úpravy veřejných prostranství - zeleň náves Bukovka a Habřinka, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 1766-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/18/22927 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava zeleně a okolí rybníka, obec Jedousov

Číslo dokumentu: 1765-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(327 KB)

OŽPZ/18/22748 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna oken a vchodových dveří na obecním úřadě, obec Vračovice - Orlov

Číslo dokumentu: 1764-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(305 KB)

OŽPZ/18/22747 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Stavební úpravy v domě čp. 66 ve Vraclavi (budova obecního úřadu), obec Vraclav

Číslo dokumentu: 1763-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/18/22743 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava částí místní komunikace, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1762-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(302 KB)

OŽPZ/18/22853 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova občanské vybavenosti – úroky z úvěru, obec Dříteč

Číslo dokumentu: 1761-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(339 KB)

OKSCR/18/22264, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Borová, Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu Borová
Číslo dokumentu: 1755-18
Vyvěšeno: 15.6.2018 - 15.6.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(328 KB)

OKSCR/18/23260, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Javorník u Vysokého Mýta, Vysoká, usedlost č. p. 1 – rekonstrukce sálu IV. etapa, oprava dřev. podlahy“
Číslo dokumentu: 1753-18
Vyvěšeno: 14.6.2018 - 14.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(358 KB)

OR/18/23397, Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje“

Obec Biskupice, Technická zázemí obce Biskupice
Číslo dokumentu: 1751-18
Vyvěšeno: 13.6.2018 - 13.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(361 KB)

OR/18/23297, Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje“

Obec Bělá u Jevíčka, Společenské zařízení v Bělé u Jevíčka pro činnost místních spolků a pořádání kulturních akcí
Číslo dokumentu: 1750-18
Vyvěšeno: 13.6.2018 - 13.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

OŽPZ/18/22765 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Brněnec, Mikroregion Brněnec
Číslo dokumentu: 1735-18
Vyvěšeno: 13.6.2018 - 13.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(329 KB)

OKSCR/18/22249, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Sebranice, Workoutové prvky na poznávací stezce v Sebranicích
Číslo dokumentu: 1733-18
Vyvěšeno: 12.6.2018 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(364 KB)

OKSCR/18/22082, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Borová, C1: Oprava střechy zázemí sportovního zařízení
Číslo dokumentu: 1732-18
Vyvěšeno: 12.6.2018 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(403 KB)

OŽPZ/18/22146 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava budovy sportovního areálu, obec Pokřikov
Číslo dokumentu: 1714-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

OŽPZ/18/21879 Smlouva o poskytnutí dotace

DVA: Stavba kanalizace a ČOV – DSP, obec Lipovec
Číslo dokumentu: 1713-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(305 KB)

OŽPZ/18/21887 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Bělá nad Svitavou – rekonstrukce vodovodu II. etapa – PD, obec Bělá nad Svitavou
Číslo dokumentu: 1712-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(290 KB)

OŽPZ/18/22122 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba chodníku u silnice III/3439 u křižovatky – 1. etapa, obec Kladno
Číslo dokumentu: 1711-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(313 KB)

OŽPZ/18/22625 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Nákup vybavení do Kulturního domu, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 1710-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(269 KB)

OŽPZ/18/22156 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace na částech ppč.179/10, 305/3, 306/1 a306/5 k.ú. Sobětuchy, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 1709-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(319 KB)

OŽPZ/18/22631 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníku v obci Sebranice (1. etapa), obec Sebranice

Číslo dokumentu: 1708-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/18/22640 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava víceúčelového hřiště včetně pořízení herních prvků, obecTrpín

Číslo dokumentu: 1707-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(250 KB)

OŽPZ/18/22650 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava budovy Obecního úřadu Bučina, obec Bučina

Číslo dokumentu: 1706-18
Vyvěšeno: 8.6.2018 - 8.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(329 KB)

OŽPZ/18/22651 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava fasády Obecního úřadu Cotkytle, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1705-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/18/22660 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1704-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(307 KB)

OŽPZ/18/22663 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava střešní krytiny na budově obecního úřadu, obec Horní Čermná

Číslo dokumentu: 1703-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(286 KB)

OŽPZ/18/22687 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna podlahové krytiny v mateřské škole, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 1702-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(300 KB)

OŽPZ/18/22723 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Dokončení nástavby půdního prostoru obecního úřadu II. etapa, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 1701-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(303 KB)

OŽPZ/18/22719 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 1700-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/22731 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava střechy hasičské zbrojnice, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1699-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

OŽPZ/18/22900 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 1698-18
Vyvěšeno: 7.6.2018 - 7.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(277 KB)

OKSCR/18/22984, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „XIV. Smetanova výtvarná Litomyšl 2018“

Číslo dokumentu: 1691-18
Vyvěšeno: 6.6.2018 - 6.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(260 KB)

OKSCR/18/22535, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 1 – Podpora kulturních aktivit na rok 2018

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2018, 29. ročník“
Číslo dokumentu: 1683-18
Vyvěšeno: 5.6.2018 - 5.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(273 KB)

OŽPZ/18/22771 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Architektonické dědictví, Mikroregion Železné hory

Číslo dokumentu: 1681-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22764 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Drobná architektura Lanškrounska, Lanškrounsko
Číslo dokumentu: 1680-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(329 KB)

OŽPZ/18/22761 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova kulturního bohatství Mikroregionu Severo – Lanškrounsko 2018, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo - Lanškrounsko
Číslo dokumentu: 1679-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(325 KB)

17/03/0385,Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3
Číslo dokumentu: 1678-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(215 KB)

OKSCR/18/22276, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Žichlínek, Naučná stezka Říční krajina Žichlínku
Číslo dokumentu: 1676-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(329 KB)

OKSCR/18/22266, Smlouva o poskytnutí dotace

Město Seč, Rekonstrukce Turistického informačního centra Seč
Číslo dokumentu: 1675-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(446 KB)

OKSCR/18/22247, Smlouva o poskytnutí dotace

Město Letohrad, Fitness parky na Sádkách a Spořilově
Číslo dokumentu: 1674-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(386 KB)

OKSCR/18/22265, Smlouva o poskytnutí dotace

Město Dašice, Dašice – dětské hřiště Zminný
Číslo dokumentu: 1673-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(362 KB)

OŽPZ/18/22910 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu prodejny v obci Jehnědí, obec Jehnědí
Číslo dokumentu: 1672-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(255 KB)

OŽPZ/18/22908 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu prodejny Konzum v obci Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice
Číslo dokumentu: 1671-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(260 KB)

OŽPZ/18/22870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Prodejna potravin Dřeveš, obec Tisovec
Číslo dokumentu: 1670-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(275 KB)

OŽPZ/18/22856 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úroky z úvěru Splašková kanalizace Libchavy, obec Libchavy
Číslo dokumentu: 1669-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/18/22733 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba parkoviště u sokolovny, obec Sruby
Číslo dokumentu: 1668-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(312 KB)

OŽPZ/18/22732 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce a opravy místních komunikací včetně rekonstrukce obnovy veřejného osvětlení a kabelových rozvodů, obec Sopotnice
Číslo dokumentu: 1667-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(343 KB)

OŽPZ/18/22725 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava oplocení obecních nemovitostí včetně přilehlého chodníku, obec Řetová
Číslo dokumentu: 1666-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(302 KB)

OŽPZ/18/22686 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – 1. Fáze revitalizace středu obce Pastviny – Dětské hřiště, obec Pastviny
Číslo dokumentu: 1665-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(319 KB)

OŽPZ/18/22675 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava povrchu komunikace pč. 8274 a3263/1, městys Kunvald
Číslo dokumentu: 1664-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/22664 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba místní komunikace, obec Horní Heřmanice
Číslo dokumentu: 1663-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/18/22658 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výměna střešní krytiny budovy č.p. 29, obec Dobříkov
Číslo dokumentu: 1662-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(266 KB)

OŽPZ/18/22649 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace v obci Bošín, obec Bošín
Číslo dokumentu: 1661-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/18/22636 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava centra obce II. etapa, obec Suchá Lhota
Číslo dokumentu: 1660-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(321 KB)

OŽPZ/18/22624 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Revitalizace návrší v místní části Teplý kopec, obec Příluka
Číslo dokumentu: 1659-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(356 KB)

OŽPZ/18/22622 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Vybavení sokolovny, obec Pomezí
Číslo dokumentu: 1658-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/18/22619 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba místní komunikace – III. etapa, obec Oldřiš
Číslo dokumentu: 1657-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(330 KB)

OŽPZ/18/22618 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce obecního domu č.p. 43, 5. část, obec Nová Ves u Jarošova
Číslo dokumentu: 1656-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22608 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava fasády ZŠ, obec Křenov
Číslo dokumentu: 1655-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(307 KB)

OŽPZ/18/22509 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků – IV. část, obec Vyšehněvice
Číslo dokumentu: 1653-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/18/22505 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Nové hrací prvky do zahrady MŠ, obec Veselí
Číslo dokumentu: 1652-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(307 KB)

OŽPZ/18/22326 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce VO, obec Ostřetín
Číslo dokumentu: 1651-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(246 KB)

OŽPZ/18/22324 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba skladovací haly na mechanizaci, obec Neratov

Číslo dokumentu: 1650-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

OŽPZ/18/22312 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava požární zbrojnice, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 1649-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/18/22153 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v místní části Doubrava, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 1648-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/18/22144 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce přístupového chodníku do MŠ Perálec, obec Perálec

Číslo dokumentu: 1647-18
Vyvěšeno: 4.6.2018 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(400 KB)

OKSCR/18/22044, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Jehnědí, C1: Výměna oken a okapů na multifunkční budově ve sportovním areálu

Číslo dokumentu: 1644-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(362 KB)

OKSCR/18/22059, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Jaroslav, C1: Oprava sociálního zařízení kabin

Číslo dokumentu: 1643-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(340 KB)

OKSCR/18/22050, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Živanice, C1: Venkovní posilovací stroje

Číslo dokumentu: 1642-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(454 KB)

OKSCR/18/22043, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Luková, C1: Oprava podlahy a stropu v tělocvičně v Lukové

Číslo dokumentu: 1641-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(398 KB)

OKSCR/18/22079, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Pomezí, C1: Výměna umělého trávníku se zásypem z křemičitého písku

Číslo dokumentu: 1640-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(390 KB)

17/03/0323, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 1639-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(193 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0676

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 1638-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(217 KB)

17/03/0295, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 1636-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(208 KB)

17/03/0239, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 1635-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(205 KB)

OŽPZ/18/22775 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Komunikační dostupnost regionu Pastvinské přehrady, Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou

Číslo dokumentu: 1628-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(314 KB)

OŽPZ/18/22772 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Fit stezka v obcích mikroregionu – vytvoření čtyř lokalit, Podhůří Železných hor

Číslo dokumentu: 1627-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(310 KB)

OŽPZ/18/22767 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova veřejných prostranství v Mikroregionu Litomyšlsko, Mikroregion Litomyšlsko

Číslo dokumentu: 1626-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22760 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Veřejná prostranství v obcích Mikroregionu Holicko, Dobrovolný svazek obcí Holicka

Číslo dokumentu: 1625-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22755 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Opravy místních komunikací, obec Žichlínek

Číslo dokumentu: 1624-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(319 KB)

OŽPZ/18/22751 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava Obecního úřadu – 2. etapa, obec Zálší

Číslo dokumentu: 1623-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/18/22679 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací v k. ú. Luková a Květná u Lukové, obec Luková

Číslo dokumentu: 1621-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(332 KB)

OŽPZ/18/22678 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova povrchu kurtu, obec Lukavice
Číslo dokumentu: 1620-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(248 KB)

OŽPZ/18/22670 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení, obec Jehnědí
Číslo dokumentu: 1619-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/18/22654 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba odstavných ploch pro kontejnery na odpad, městys České Heřmanice
Číslo dokumentu: 1618-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(332 KB)

OŽPZ/18/22642 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce místních komunikací, obec Vendolí
Číslo dokumentu: 1617-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22638 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejného prostranství, obec Široký Důl
Číslo dokumentu: 1616-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(307 KB)

OŽPZ/18/22617 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace v Němčicích, obec Němčice
Číslo dokumentu: 1615-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(318 KB)

OŽPZ/18/22510 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rozšíření veřejného osvětlení a rekonstrukce místního rozhlasu, obec Živanice
Číslo dokumentu: 1614-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/18/22507 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce chodníků, obec Voleč
Číslo dokumentu: 1613-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/18/22502 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Valy
Číslo dokumentu: 1612-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(319 KB)

OŽPZ/18/22494 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků v Tetově, obec Tetov
Číslo dokumentu: 1611-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(322 KB)

OŽPZ/18/22323 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Nákup herních prvků, obec Němčice
Číslo dokumentu: 1610-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(313 KB)

OŽPZ/18/22320 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava komunikace na pozemku 163/1, obec Malé Výkleky
Číslo dokumentu: 1609-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(71 KB)

OŽPZ/18/22313 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV - Rekonstrukce střešní konstrukce objektu č.p. 54, obec Jezbořice
Číslo dokumentu: 1607-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(382 KB)

OŽPZ/18/22311 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce veřejného rozhlasu, obec Chýšť
Číslo dokumentu: 1606-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(321 KB)

OŽPZ/18/22309 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejného osvětlení, obec Chrtníky
Číslo dokumentu: 1605-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(333 KB)

OŽPZ/18/22299 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba nového chodníku ulice B. Němcové, obec Čeperka
Číslo dokumentu: 1604-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/18/22183 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava vjezdu u obecního domu, obec Časy
Číslo dokumentu: 1603-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/18/22162 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místností v budově obecního úřadu – Trojovice čp. 77 – 3. etapa, obec Trojovice
Číslo dokumentu: 1602-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(253 KB)

OŽPZ/18/22152 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace v Rosicích u koupaliště, obec Rosice
Číslo dokumentu: 1601-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(337 KB)

OŽPZ/18/22141 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Vybudování chodníku, město Nasavrky
Číslo dokumentu: 1599-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/18/22139 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Radnice – výměna oken, obec Mrákotín
Číslo dokumentu: 1598-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/18/22119 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava části místní komunikace, městys Chroustovice
Číslo dokumentu: 1597-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(278 KB)

OŽPZ/18/22330 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Výstavba garáže II. etapa, obec Přepychy
Číslo dokumentu: 1596-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(352 KB)

OŽPZ/18/22874 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu obchodu, obec Vysočina
Číslo dokumentu: 1595-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(280 KB)

OŽPZ/18/22879 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Podpora provozu prodejny v Rohoznici, obec Rohoznice
Číslo dokumentu: 1594-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(227 KB)

OŽPZ/18/21889 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Obec Jaroměřice – rekonstrukce kanalizace – 2. etapa, obec Jaroměřice
Číslo dokumentu: 1593-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(279 KB)

OŽPZ/18/21885 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Splašková kanalizace Mrákotín (DPS), obec Mrákotín
Číslo dokumentu: 1592-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/18/21884 Smlouva o poskytnutí dotace

DVA: Dostavba kanalizace Mrákotín (DÚR, DSP), obec Mrákotín
Číslo dokumentu: 1591-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(346 KB)

OŽPZ/18/21874 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Bousov – splašková kanalizace (DPS), obec Bousov
Číslo dokumentu: 1590-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/18/21892 Smlouva o poskytnutí dotace

EU: Prosetín – kanalizace a ČOV, obec Prosetín
Číslo dokumentu: 1588-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(314 KB)

OŽPZ/18/22102 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bousov – 2. etapa, obec Bousov
Číslo dokumentu: 1587-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/18/22752 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Stavební úpravy kulturního zařízení v zámeckém parku, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 1586-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(314 KB)

OŽPZ/18/22753 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava budovy obecního úřadu včetně vybavení, obec Zářecká Lhota
Číslo dokumentu: 1585-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/18/22674 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava sociálního zařízení v budově obecního úřadu obce Kosořín čp.33, obec Kosořín
Číslo dokumentu: 1584-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/18/22627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava fasády hasičské zbrojnice, obec Rohozná
Číslo dokumentu: 1583-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

OŽPZ/18/22520 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace Valovka, přilehlé zdi a koryta, obec Cerekvice nad Loučnou
Číslo dokumentu: 1582-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/18/22513 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Bohuňov
Číslo dokumentu: 1581-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/18/22113 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava parkoviště, obec Hodonín
Číslo dokumentu: 1580-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/18/22182 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Rekonstrukce čekáren na zastávkách hromadné dopravy, obec Býšť
Číslo dokumentu: 1579-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(377 KB)

OŽPZ/18/22136 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava zpevněných ploch u budov obce, obec Miřetice
Číslo dokumentu: 1578-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

OŽPZ/18/22175 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, Městys Žumberk
Číslo dokumentu: 1577-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(387 KB)

OŽPZ/18/22783 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací na území mikroregionu I. etapa, Svazek obcí za Letištěm
Číslo dokumentu: 1576-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(382 KB)

OŽPZ/18/22782 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Regionální škola obnovy a rozvoje venkova, Svazek obcí Za letištěm
Číslo dokumentu: 1575-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(394 KB)

OŽPZ/18/22781 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Obnova obecního mobiliáře, Svazek obcí pod Kunětickou horou
Číslo dokumentu: 1574-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(375 KB)

OŽPZ/18/22780 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Pořízení cvičebních prvků a vytvoření propagačního materiálu s mapou umístění v obcích, Svazek obcí Loučná
Číslo dokumentu: 1573-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

OŽPZ/18/22768 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Drobná komunální technika a vybavení pro obce Mikroregionu Poličsko, Mikroregion Poličsko
Číslo dokumentu: 1572-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

OŽPZ/18/22763 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Drobná komunální technika a vybavení pro obce Kraje Smetany a Martinů, Kraj Smetany a Martinů
Číslo dokumentu: 1571-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/18/22759 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Mobiliář na podporu akcí, Centrum Železných hor
Číslo dokumentu: 1570-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/18/21897 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Rekonstrukce vodovodu Řídký a modernizace vodojemu skupinového vodovodu Bohuňovice, Skupinový vodovod Bohuňovice
Číslo dokumentu: 1569-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/18/22778 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Úprava veřejných prostranství v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale
Číslo dokumentu: 1568-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(310 KB)

OŽPZ/18/22178 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníků, obec Brloh
Číslo dokumentu: 1567-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(370 KB)

OŽPZ/18/22115 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava veřejných hřišť v Horce, obec Horka
Číslo dokumentu: 1566-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/18/22114 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místní komunikace, obec Holetín
Číslo dokumentu: 1565-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/18/22497 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Turkovice
Číslo dokumentu: 1564-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(376 KB)

OŽPZ/18/22512 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníku Benátky – 3. Etapa, obec Benátky
Číslo dokumentu: 1563-18
Vyvěšeno: 30.5.2018 - 30.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/18/22615 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava chodníku k Rychtě, obec Morašice
Číslo dokumentu: 1560-18
Vyvěšeno: 29.5.2018 - 29.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/18/22740 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

POV – Oprava místních komunikací, obec Tatenice
Číslo dokumentu: 1558-18
Vyvěšeno: 29.5.2018 - 29.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství