21.10.2021 4:30:16

Žádost o povolení provozu zdroje pískovna Čeperka provozovatele České štěrkopísky spol. s r. o. Praha

Číslo dokumentu: 2209-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(256 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2208-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(648 KB)

19/05/2626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2207-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

OKSCR/21/74610, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci „Radhošť, kostel sv.Jiří, oprava hřbitovní zdi, II. etapa, dokonč. úseku E3 k márnici“

Číslo dokumentu: 2206-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(501 KB)

19/05/2229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2205-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2204-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/2215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2203-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2208, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2202-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

OSV/21/70977, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2201-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(596 KB)

OSV/21/70900, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2200-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(526 KB)

OSV/21/70954, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2199-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(589 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2198-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru kardiologie pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2197-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

19/05/2027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2196-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

OKSCR/21/74805 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2195-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(384 KB)

OKSCR/21/74799 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Mikroregion Maštale, svazek obcí

Číslo dokumentu: 2194-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(380 KB)

19/05/1795, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2193-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

OŽPZ/21/73796 Smlouva o poskytnutí dotace, Výstavba tlakové kanalizace a ČOV v obci Rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2192-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/21/73865 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Tržek, obec Tržek

Číslo dokumentu: 2191-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OKSCR/21/74882 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2190-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OKSCR/21/74805 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2189-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(384 KB)

OKSCR/21/74799 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Mikroregion Maštale, svazek obcí

Číslo dokumentu: 2188-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(380 KB)

Seznámení s podklady rozhodnutí, betonárka ZAPA Hlinsko, odvolací řízení

Číslo dokumentu: 2187-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(7 MB)

19/05/2627, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2186-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2185-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

19/05/2572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2184-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/2562, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2183-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2182-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2499 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2181-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2498 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2180-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2493 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2179-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(923 KB)

19/05/2490 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2178-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2480 Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2177-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/2457 Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2176-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(931 KB)

19/05/2453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2175-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2451, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2174-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2173-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2172-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(494 KB)

19/05/1978, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2171-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1967, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2170-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(939 KB)

19/05/1954, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2169-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1847, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2168-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2167-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(959 KB)

19/05/1843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2166-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2165-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/1780, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2164-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1772, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2163-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/2506, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2162-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení, stavba: I/17 Kočí, průtah, rekonstrukce vozovky, 2. etapa, SO 101 Komunikace

Číslo dokumentu: 2161-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 4.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(339 KB)

Výběrové řízení č. 31/2021 – pracovník oddělení dopravy, úsek dopravních přestupků – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 2160-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 5.11.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(36 KB)

19/05/2546, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2159-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

19/05/2544, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2158-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(854 KB)

19/05/2561, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2157-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2528, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2156-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2519, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2155-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

OSV/21/70923, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2154-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(591 KB)

OSV/21/70924, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2153-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(545 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 a I/17 u obce Chrudim a Slatiňany

Číslo dokumentu: 2152-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(350 KB)

19/05/2128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2151-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/2126, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2150-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2096, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2149-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2106, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2148-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/2074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2147-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2146-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2082, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2145-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2144-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(930 KB)

19/05/2011, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2143-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(967 KB)

19/05/2386, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2142-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(933 KB)

19/05/2370, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2141-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2325, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2140-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2321, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2139-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2285, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2138-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/2276, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2137-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(927 KB)

19/05/2269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2136-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/1946, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2135-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1922, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2134-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/1921, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2133-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1901, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2132-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele TIS – CR s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2131-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 3.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(286 KB)

19/05/2655, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2130-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2641, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2129-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/1868, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2128-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1866, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2127-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/1858, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2126-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

Doplnění zařízení pro výrobu organických specialit v objektech RY 52 a RY 53 – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2125-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(249 KB)

19/05/1645, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2124-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(221 KB)

19/05/2235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2123-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2122-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2121-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/2211, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2120-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2119-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2192, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2118-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2189, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2117-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2166, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2116-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2157, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2115-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

19/05/2139, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2114-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(930 KB)

Výstavba čtyř rodinných domů, Dolní Morava – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2113-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 8.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(327 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35, I/17 a III/3152 u Nové Vsi

Číslo dokumentu: 2112-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 3.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(231 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu v místech křižovatky silnic I/36 a II/298 v obci Sezemice

Číslo dokumentu: 2111-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 3.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(201 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 35, křižovatka se silnicí I. třídy č. 17, při výstavbě okružní křižovatky v obci Zámrsk, místní část Nová Ves.

Číslo dokumentu: 2110-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 2.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(5 MB)

Recyklační dvůr – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2109-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(248 KB)

19/05/2573, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2108-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

19/05/2515, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2107-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2526, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2106-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/2512, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2105-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 2104-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 1.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2103-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 1.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 2102-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 1.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 2101-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 1.12.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

OSV/21/70959, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2100-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(586 KB)

19/05/2392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2099-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2381, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2098-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2379, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2097-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2363, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2096-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2319, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2095-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2306, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2094-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2289, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2093-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2275, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2092-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/1950, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2091-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/2019, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2090-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 2089-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 2.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(421 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru anesteziologie a intenzivní medicína pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 2088-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 30.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

OŽPZ/21/71955 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní zdi, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 2087-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(227 KB)

19/05/2162, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2086-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/2135, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2085-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2122, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2084-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2116, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2083-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2110, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2082-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2054, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2081-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(849 KB)

19/05/2099, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2080-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/2079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2079-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2090, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2078-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/2083, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2077-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2076-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/1938, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2075-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/1935, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2074-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1912, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2073-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1904, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2072-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/1945, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2071-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

OKSCR/21/74536, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Červená Voda, sousoší Nejsvětější Trojice, záchrana sousoší, andělé, V. etapa“

Číslo dokumentu: 2070-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(502 KB)

OKSCR/21/74614, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Skuteč, restaurování pomníku Františka Rubeše“

Číslo dokumentu: 2069-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(505 KB)

OKSCR/21/74517, Smlouva o poskytnutí dotace z 3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám., restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Číslo dokumentu: 2068-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(505 KB)

19/05/1877, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2067-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/1862, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2066-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

RONAL CR s.r.o., Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol pro osobní automobily z této slitiny – výrobní závod na autokola W 17 Pardubice – nabytí právní moci 13. změny integr. povolení

Číslo dokumentu: 2065-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(228 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v obci Králíky

Číslo dokumentu: 2064-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 30.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(345 KB)

19/05/2255, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2063-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2062-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/2185, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2061-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2060-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2587, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2059-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1832, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2058-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

19/05/1824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2057-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2056-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1803, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2055-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/1794, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2054-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1759, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2053-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1750, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2052-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(877 KB)

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení stavby „I/17 Chrudim – Heřmanův Městec, OŽK“

Číslo dokumentu: 2051-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 1.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(411 KB)

OKSCR/21/74525, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Sádek, venkovská usedlost č.p. 28, obnova střešní šindelové krytiny“

Číslo dokumentu: 2050-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(682 KB)

OKSCR/21/74619, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci„Žamberk, ven.dům, Betlém č.p. 326, obnova exteriéru a komínu domu Prokopa Diviše“

Číslo dokumentu: 2049-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(504 KB)

OKSCR/21/74618, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci„Záchlumí, kaple Krista Dobrého pastýře,mříže pro zabezpečení a zpřístup. veřejnosti“

Číslo dokumentu: 2048-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(555 KB)

OKSCR/21/74523, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy-předměstí, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Číslo dokumentu: 2047-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(375 KB)

OKSCR/21/74521, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Choltice, obnova zámku, SHP včetně archivních rešerší“

Číslo dokumentu: 2046-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

19/05/2614, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2045-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2603, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2044-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/2602, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2043-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2601, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2042-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(875 KB)

19/05/2595, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2041-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2593, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2040-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/2589, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2039-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2588, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2038-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2554, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2037-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2553, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2036-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2540, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2035-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2535, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2034-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

19/05/2510, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2033-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1880, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2032-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1864, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2031-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1861, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2030-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1856, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2029-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2660, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2028-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2027-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/2633, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2026-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

Závěr zjišťovacího řízení „Moravská Třebová – Lokalita Jihozápad“

Číslo dokumentu: 2025-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 29.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

19/05/1994, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2024-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(847 KB)

19/05/1990, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2023-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1987, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2022-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2002, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2021-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2010, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2020-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2029, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2019-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2018-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2034, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2017-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/2041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2016-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/2048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2015-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(864 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice

Číslo dokumentu: 2014-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 27.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(355 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Polička

Číslo dokumentu: 2013-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 27.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(329 KB)

Výběrové řízení č. 30/2021 – vedoucí oddělení informatiky – kancelář ředitele úřadu

Číslo dokumentu: 2012-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 31.10.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(39 KB)

19/05/2259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2011-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/2256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2010-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/2252, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2009-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2230, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2008-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2007-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2207, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2006-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2205, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2005-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2004-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

OKSCR/21/73773- Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Mikroregion Brněnec

Číslo dokumentu: 2003-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(435 KB)

19/05/2496 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2002-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(936 KB)

19/05/2488 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2001-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(667 KB)

19/05/2472 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2000-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2427, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1999-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2423, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1998-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

19/05/2418, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1997-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/1999, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1996-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1977, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1995-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/1969, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1994-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(871 KB)

19/05/1958, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1993-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

Rozhodnutí o odvolání

Číslo dokumentu: 1992-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 27.10.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(283 KB)

19/05/2015, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1991-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(849 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

 

Číslo dokumentu: 1990-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(252 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1989-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(442 KB)

19/05/1332, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1988-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

19/05/2644, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1987-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2643, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1986-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1985-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1899, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1984-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1890, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1983-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1982-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1873, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1981-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/1865, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1980-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(859 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Lipoltice – č. OŽPZ/21/71976

Číslo dokumentu: 1979-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

Oznámení o zahájení změny územního rozhodnutí: I/35 Staré Město, připojení na D35“,k.ú.Gruna a Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1978-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 26.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(774 KB)

Výběrové řízení č. 29/2021 – pracovník a správce dotací pro oblast cestovního ruchu, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Číslo dokumentu: 1977-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 23.10.2021
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
pdf(35 KB)

OŽPZ/21/72073 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 1976-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(629 KB)

OŽPZ/21/72105 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce stodoly a jejího okolí 2, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1975-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/72325 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1974-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/21/73872 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce a přestrojení čerpací stanice Sklené, p.č. st. 114, obec Sklené

Číslo dokumentu: 1973-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/73776 Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení traktorového nosiče kontejnerů, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1972-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/21/73777 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod obce Rozhraní, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1971-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OŽPZ/21/73782 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava střechy-obecní úřad Přívrat, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1970-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OKSCR/21/73770 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1969-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(439 KB)

OKSCR/21/73772 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, městys Choltice

Číslo dokumentu: 1968-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

19/05/2454, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1967-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(808 KB)

19/05/2452, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1966-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2450, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1965-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2448, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1964-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2447, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1963-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2445, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1962-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2444, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1961-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2442, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1960-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2440, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1959-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/2437, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1958-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/2435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1957-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/2433, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1956-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2432, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1955-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1954-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele TIS – CR s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1953-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 28.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(310 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1952-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1951-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

19/05/2429, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1950-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

19/05/2422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1949-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

19/05/2421, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1948-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(430 KB)

19/05/2417, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1947-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(495 KB)

19/05/2415, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1946-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

19/05/2414, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1945-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(498 KB)

19/05/2412, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1944-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(504 KB)

19/05/2411, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1943-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(488 KB)

19/05/2410, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1942-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2409, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1941-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1940-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2407, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1939-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2404, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1938-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2403, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1937-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(867 KB)

19/05/2401, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1936-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2400, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1935-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 2 v Přelouči, výstavba cyklostezky, MK Dobrovského, MK Kolínská.

Číslo dokumentu: 1934-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 22.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(732 KB)

19/05/2399, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1933-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/1998, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1932-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1995, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1931-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/1992, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1930-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1988, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1929-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(964 KB)

19/05/1985, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1928-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1984, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1927-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1991, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1926-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1982, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1925-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1981, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1924-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1976, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1923-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1974, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1922-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/1973, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1921-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1972, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1920-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1968, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1919-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1966, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1918-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

19/05/1963, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1917-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/1959, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1916-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1957, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1915-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/1955, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1914-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/1953, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1913-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1951, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1912-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2501 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1911-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

19/05/2500 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1910-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2494 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1909-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2492 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1908-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(936 KB)

19/05/2491 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1907-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2489 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1906-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2486 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1905-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2571, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1904-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2485 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1903-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2604, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1902-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2483 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1901-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/2623, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1900-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2482 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1899-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2508, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1898-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2481 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1897-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2479 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1896-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2478 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1895-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/2477 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1894-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2476 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1893-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2475 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1892-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2471 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1891-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2470 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1890-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2468 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1889-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2465 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1888-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2461 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1887-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2459 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1886-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

19/05/2456 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1885-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(861 KB)

19/05/2366, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1884-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(823 KB)

19/05/2263, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1883-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(819 KB)

19/05/2253, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1882-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/2247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1881-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1880-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1879-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1878-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/2180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1877-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2184, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1876-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

19/05/2153, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1875-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2150, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1874-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2149, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1873-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2141, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1872-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1871-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1848, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1870-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1869-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1783, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1868-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1782, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1867-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(856 KB)

19/05/1781, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1866-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/1773, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1865-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1770, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1864-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1768, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1863-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1756, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1862-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(870 KB)

Dotěžení zásob v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec v lomu Zárubka a rekultivace ploch dotčených těžbou – vrácení dokumentace

Číslo dokumentu: 1861-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 21.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(257 KB)

19/05/2047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1860-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2012, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1858-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

Závěr zjišťovacího řízení koncepce Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2025

Číslo dokumentu: 1857-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 22.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(254 KB)

19/05/2396, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1856-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2388, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1855-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2378, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1854-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/2373, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1853-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(927 KB)

19/05/2361, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1852-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2360, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1851-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2357, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1850-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2355, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1849-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2352, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1848-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pardubického kraje – Východočeská galerie v Pardubicích

Číslo dokumentu: 1847-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 11.11.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(401 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 Brněnec, Moravská Chrastová a na silnicích II/363, III/3669, III/3665 a III/36625

Číslo dokumentu: 1846-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 22.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(377 KB)

SEVEN – K, s.r.o, Galvanovna – nabytí právní moci 5. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1845-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(228 KB)

Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost 2021 - 2027

Informace o vydání stanoviska k návrhu koncepce
Číslo dokumentu: 1844-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 21.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(200 KB)

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024

(ve znění ze dne 4. října 2021).
Číslo dokumentu: 1843-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(481 KB)

OKSCR/21/74514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce„Hrad Košumberk, oprava a statické zajištění jižní hradby“

Číslo dokumentu: 1842-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(493 KB)

OKSCR/21/74077, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost č.p. 2, sanace objektu, 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1841-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(670 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 extravilán a intravilán obce Rozhraní

Číslo dokumentu: 1840-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 21.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(435 KB)

19/05/2130, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1838-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2125, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1837-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2112, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1836-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2109, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1835-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2107, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1834-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2105, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1833-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2098, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1832-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(931 KB)

19/05/2094, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1831-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2089, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1830-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1829-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/2068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1828-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1827-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2348, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1826-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2346, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1825-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(939 KB)

19/05/2328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1824-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2308, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1822-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/2307, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1821-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2305, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1820-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2304, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1819-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2279, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1818-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2266, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1817-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1929, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1816-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1925, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1815-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(844 KB)

19/05/1911, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1814-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

OKSCR/21/73761 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Neratov

Číslo dokumentu: 1813-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

19/05/2618, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1812-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/2615, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1811-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/2606, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1810-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(973 KB)

19/05/2605, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1809-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2580, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1808-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2576, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1807-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2567, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1806-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2564, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1805-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

19/05/2549, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1804-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2521, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1803-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického kraje (2022 – 2025). Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 1802-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 31.1.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2514, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1801-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 – oznámení o vydání stanoviska k návrhu koncepce

Číslo dokumentu: 1800-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 27.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(185 KB)

OKSCR/21/73681 C1: Mantinely na víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1799-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(510 KB)

Vyhlášení VŘ – Zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra – domácí ošetřovatelská péče, domácí paliativní péče pro území: město Moravská Třebová včetně spádov

Číslo dokumentu: 1798-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 17.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(217 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 1797-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 17.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1796-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 17.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 1795-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 17.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1794-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 17.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

19/05/2039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1792-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2613, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1791-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2612, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1790-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2610, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1789-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2596, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1788-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1787-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2591, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1786-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(926 KB)

19/05/2581, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1785-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2578, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1784-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2565, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1783-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2559, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1782-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2557, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1781-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2555, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1780-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

19/05/2545, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1779-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/2543, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1778-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/2538, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1777-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/2537, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1776-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2525, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1775-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2509, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1774-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2505, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1773-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2049, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1772-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/2046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1771-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

19/05/2043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1770-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/2042, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1769-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1768-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1767-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2025, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1766-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2024, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1765-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2021, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1764-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/2014, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1763-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2008, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1762-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2006, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1761-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/1859, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1759-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2659, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1758-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1757-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(944 KB)

19/05/2647, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1756-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2635, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1755-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

19/05/1898, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1754-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1881, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1753-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1878, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1752-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1870, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1751-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1869, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1750-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1860, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1749-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1857, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1748-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/1854, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1747-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

OR/21/74652; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce sociálního zařízení v čp. 113; Obec Makov

Číslo dokumentu: 1746-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

19/05/2146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1745-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2144, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1744-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/2243, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1743-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1742-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

19/05/2228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1741-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2226, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1740-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1739-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1738-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1737-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2202, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1736-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/2199, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1735-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2196, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1734-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/2195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1733-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/2188, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1732-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/2171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1731-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2176, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1730-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1729-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2165, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1728-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/2152, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1727-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1849, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1726-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/1846, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1725-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1724-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/1839, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1723-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(867 KB)

19/05/1833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1722-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1721-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1720-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(943 KB)

19/05/1828, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1719-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1827, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1718-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/1826, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1717-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1825, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1716-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1820, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1715-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/1817, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1714-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1815, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1713-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1814, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1712-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/1812, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1711-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1807, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1710-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/1806, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1709-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1805, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1708-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/1804, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1707-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/1801, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1706-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1800, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1705-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/1791, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1704-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/1790, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1703-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1785, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1702-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/1765, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1701-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1762, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1700-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1758, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1699-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1757, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1698-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/1755, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1697-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1753, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1696-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2063, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1695-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1694-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(857 KB)

19/05/1751, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1693-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2132, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1692-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2127, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1691-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/2120, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1690-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(964 KB)

19/05/2119, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1689-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2113, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1688-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2103, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1687-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2102, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1686-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2101, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1685-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2087, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1684-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2084, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1683-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1682-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1681-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1680-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2093, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1679-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(965 KB)

19/05/2092, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1678-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1677-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1676-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1675-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1674-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/2053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1673-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2050, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1672-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(874 KB)

19/05/2085, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1671-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/2356, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1670-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1920, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1669-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1667-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1666-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1665-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1664-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/2246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1663-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1662-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1661-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1660-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1659-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1658-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1657-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1656-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1655-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/2218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1654-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/2210, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1653-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1652-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1651-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2190, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1650-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(875 KB)

19/05/2187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1649-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2186, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1648-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/2183, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1647-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2181, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1646-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1645-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2174, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1644-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/2173, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1643-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1642-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2167, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1641-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2393, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1640-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1639-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1638-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2377, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1637-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/2372, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1636-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2369, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1635-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1634-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

19/05/2345, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1633-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2326, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1632-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2317, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1631-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/2303, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1630-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(864 KB)

19/05/2291, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1629-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2274, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1628-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2281, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1627-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2270, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1626-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1941, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1625-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(973 KB)

19/05/1940, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1624-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/1903, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1623-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/1900, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1622-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1923, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1621-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

19/05/2398, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1620-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2384, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1619-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/2371, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1618-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2358, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1617-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2353, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1616-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2351 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1615-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/2344, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1614-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2339, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1613-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(808 KB)

19/05/2331, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1612-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2330, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1611-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2327, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1610-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2316, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1609-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2313, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1608-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2312, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1607-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2309, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1605-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2300, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1604-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2278, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1603-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(983 KB)

19/05/2277, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1602-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2273, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1601-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2271, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1600-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/2268, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1599-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2261, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1598-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/1949, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1597-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1947, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1596-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1943, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1595-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/1932, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1594-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1931, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1593-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1894, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1592-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/1930, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1591-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1891, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1590-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1926, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1589-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/1887, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1588-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1909, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1587-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1879, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1586-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/1875, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1585-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1867, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1584-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1908, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1583-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/1851, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1582-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1907, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1581-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1905, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1580-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1902, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1579-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2658, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1578-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1577-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2653, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1576-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2646, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1575-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2645, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1574-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2640, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1573-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/2639, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1572-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. a jednodenní zdrav. péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území:

okres Pardubice
Číslo dokumentu: 1570-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 11.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. a jednodenní zdrav. péče v oboru chirurgie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1569-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 11.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

OŽPZ/21/73885 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Krupín, Krupínské Paseky, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1564-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/21/73873 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Brčekoly, obec Rosice

Číslo dokumentu: 1563-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/73857 Smlouva o poskytnutí dotace, Brčekoly, Seslávky – splašková kanalizace, obec Rosice

Číslo dokumentu: 1562-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/73806 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dachov (DSP), obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1561-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OKSCR/21/74520, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na „Chvaletice 124,býv.škola, změna dokonč.stavby (et. II, č.IIb), repase a repliky otvorů ve 2.NP“

Číslo dokumentu: 1560-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(533 KB)

OKSCR/21/74605, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na realizaci akce „Mistrovice, kostel sv. Jana a Pavla, udržovací práce, oprava omítky, 4. etapa“

Číslo dokumentu: 1559-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(494 KB)

19/05/2630, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1558-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/2629, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1557-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2628, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1556-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1555-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2620, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1554-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2619, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1553-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2611, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1552-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2609, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1551-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2586, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1550-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

19/05/2584, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1549-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2583, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1548-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2579, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1547-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2575, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1546-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2569, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1545-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2563, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1544-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/2552, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1543-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2548, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1542-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2547, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1541-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(969 KB)

19/05/2542, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1540-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/2539, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1539-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

19/05/2536, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1538-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2532, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1537-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2531, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1536-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1535-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/2529, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1534-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2527, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1533-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2523, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1532-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2522, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1531-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2517, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1530-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2513, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1529-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2504, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1528-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2026, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1527-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2018, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1526-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

19/05/2017, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1525-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2007, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1524-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2161, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1523-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2156, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1522-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2154, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1521-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2148, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1520-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2145, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1519-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2143, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1518-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 1516-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 10.11.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

19/05/1194 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1509-21
Vyvěšeno: 21.9.2021 - 21.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

OKSCR/21/74518, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na akci „Sezemice, Husovo náměstí, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“.

Číslo dokumentu: 1508-21
Vyvěšeno: 20.9.2021 - 20.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(479 KB)

Výzva k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022

Číslo dokumentu: 1506-21
Vyvěšeno: 21.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(324 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1505-21
Vyvěšeno: 20.9.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu.

Číslo dokumentu: 1498-21
Vyvěšeno: 17.9.2021 - 1.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(118 KB)

OKSCR/21/73774 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Reg. svazek obcí Bohdanečsko

Číslo dokumentu: 1494-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 16.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(343 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Městysi Trhová Kamenice na kanalizaci a ČOV – č. OŽPZ/21/73855

Číslo dokumentu: 1488-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(599 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Trpín na opravu vodovodu v Hlásnici – č. OŽPZ/21/73871

Číslo dokumentu: 1487-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

19/05/1552, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1486-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

19/05/2419, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1479-21
Vyvěšeno: 13.9.2021 - 13.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(841 KB)

OKSCR/21/73747 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1475-21
Vyvěšeno: 10.9.2021 - 10.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(429 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Hartinkov na pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně – č. OŽPZ/21/73784

Číslo dokumentu: 1472-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Podlesí na vyvážečku dřeva – č. OŽPZ/21/73781

Číslo dokumentu: 1471-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu veřejného osvětlení obci Podlesí – č. OŽPZ/21/72203

Číslo dokumentu: 1470-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OKSCR/21/73757 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, město Holice

Číslo dokumentu: 1469-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(434 KB)

OKSCR/21/73771 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, město Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1468-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(437 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Dolní Újezd na kanalizaci – OŽPZ/21/73862

Číslo dokumentu: 1466-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Vrbatův Kostelec na kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73860

Číslo dokumentu: 1465-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Budislav na tlakovou splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73858

Číslo dokumentu: 1464-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Poběžovice u Přelouče na splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73851

Číslo dokumentu: 1463-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(347 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Rozstání na projektovou dokumentaci pro splaškovou kanalizaci – OŽPZ/21/73805

Číslo dokumentu: 1462-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(389 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Dolní Bezděkov na dokumentaci pro stavební povolení na splaškovou kanalizaci – OŽPZ/21/73804

Číslo dokumentu: 1461-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Korouhev na projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73800

Číslo dokumentu: 1460-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Nabočany na dokumentaci pro stavební povolení na kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73799

Číslo dokumentu: 1459-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Kunčina na pořízení kloubového teleskopického nakladače – č. OŽPZ/21/73785

Číslo dokumentu: 1458-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Podpora provozu obchodu obci Březina - č. OŽPZ/21/72298

Číslo dokumentu: 1457-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava vstupního schodiště a chodníku ke kapli, vč. opravy kolny obci Újezdec - č. OŽPZ/21/72112

Číslo dokumentu: 1456-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Rekonstrukce plynového vytápění v budově obecního úřadu obci Úhřetická Lhota dle smlouvy č. OŽPZ/21/72009

Číslo dokumentu: 1455-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava veřejného osvětlení obci Staré Jesenčany dle smlouvy č. OŽPZ/21/71999

Číslo dokumentu: 1454-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava místní komunikace obci Barchov dle smlouvy č. OŽPZ/21/71906

Číslo dokumentu: 1453-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava chodníku dle smlouvy č. OŽPZ/21/71847

Číslo dokumentu: 1452-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1449-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(301 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1448-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(323 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: Jablonné nad Orlicí a spádové obce

Číslo dokumentu: 1429-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 21.10.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1415-21
Vyvěšeno: 3.9.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

OŽPZ/21/73801 Smlouva o poskytnutí dotace, Úhřetická Lhota Splašková kanalizace, obec Úhřetická Lhota

Číslo dokumentu: 1407-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(345 KB)

OŽPZ/21/73874 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Nová Sídla – I.etapa, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1406-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/73886 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Stradouň, IV. etapa – 1. část, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1405-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(648 KB)

OKSCR/21/74061, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Hamry č.p. 25, venkovský dům, obnova dřevěné lomenice nad roubenou částí“

Číslo dokumentu: 1404-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(684 KB)

Výběrové řízení č. 26/2021 – vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1401-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 31.10.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(38 KB)

OKSCR/21/74144, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci „Janov u Litomyšle, restaurování sochařské výzdoby hřbitovní zdi u kostela sv. Filipa a Jakuba"

Číslo dokumentu: 1399-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OKSCR/21/74183, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Klášterec nad Orlicí, kostel Nejsv. Trojice, boční oltář sv.Anny, restaurování, další etapa.“

Číslo dokumentu: 1398-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(514 KB)

OKSCR/21/74055, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci„ Kočí, kostel Bartoloměje, obnova nátěru a výměna krytiny, nátěr věže, restaurování pilířů most

Číslo dokumentu: 1397-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(509 KB)

OKSCR/21/74069, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památ. péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Lány na Důlku, kostel sv. Jana Nepomuckého, dokončení elektroinstalace v kostele“

Číslo dokumentu: 1396-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(620 KB)

OKSCR/21/74079, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Polička, fara, zpracování PD k obnově vnějšího pláště a výměny střešní krytiny fary“

Číslo dokumentu: 1395-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(487 KB)

OKSCR/21/74058, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Nein.dotace na akci „Hroubovice, Židov.hřbitov, pokrač. opravy, konzervace, stabilizace, restaur. náhrobků“

Číslo dokumentu: 1394-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(486 KB)

OKSCR/21/74179, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památ. péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Žamberk, Židovský hřbitov, oprava střešní krytiny a konstrukcí na budově obřadní síně“

Číslo dokumentu: 1393-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(490 KB)

OKSCR/21/74182, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na akci „Nekoř, kostel sv. Mikuláše, restaurování kazatelny, vstupní etapa“

Číslo dokumentu: 1392-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(515 KB)

OKSCR/21/74160, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památ.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci „Řetová, kostel sv. Maří Magdalény, restaurování varhanní skříně a balustrády, II. et.“

Číslo dokumentu: 1391-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(510 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) – Obec Hrušky OKR/21/73650

Číslo dokumentu: 1390-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(223 KB)

OKSCR/21/74154, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památ.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na realizaci akce „Rudoltice, kostel sv. Petra a Pavla, restaurování empírového lustru“

Číslo dokumentu: 1388-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OKSCR/21/74181, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Písečná, kostel sv. Kateřiny, restaurátorský průzkum oken a dveř

Číslo dokumentu: 1387-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/73882 Smlouva o poskytnutí dotace, Obnova vodovodu v Čisté, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1385-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(340 KB)

OŽPZ/21/73811 Smlouva o poskytnutí dotace, Výtlačný a zásobovací vodovod obce Čistá, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1384-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(397 KB)

OŽPZ/21/73798 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková tlaková kanalizace obce Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1383-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(399 KB)

OŽPZ/21/73802 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1382-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/73807 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 1381-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/73852 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Raná, obec Raná

Číslo dokumentu: 1380-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/73856 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota- Nové Hrady- 2. etapa, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1379-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(511 KB)

OŽPZ/21/73859 Smlouva o poskytnutí dotace, ČS OV Radiměř – úprava jímky pro osazení strojně stíraných česlí, obec Radiměř

Číslo dokumentu: 1378-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/73863 Smlouva o poskytnutí dotace, Vegetační ČOV Květná I, obec Květná

Číslo dokumentu: 1377-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/73864 Smlouva o poskytnutí dotace, Podlažice – splašková kanalizace, 2. etapa, město Chrast

Číslo dokumentu: 1375-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/21/71898 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace k mokřadu, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 1374-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(451 KB)

OŽPZ/21/71903 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Zderaz

Číslo dokumentu: 1373-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/21/71908 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Dědová

Číslo dokumentu: 1372-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72086 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Společenské centrum Mikuleč, obec Mikuleč

Číslo dokumentu: 1371-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72091 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace, obec Nová Ves u Jarošova

Číslo dokumentu: 1370-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72097 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení zahrady v MŠ, obec Příluka

Číslo dokumentu: 1369-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/21/72129 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a navýšení kapacity veřejného osvětlení, obec Dobříkov

Číslo dokumentu: 1368-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

OŽPZ/21/72177 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace prostoru před kulturním domem, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 1367-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/21/72303 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1366-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OR/21/74324; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy hostince a prodejny čp. 52 - II. etapa; Obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1361-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(359 KB)

OKSCR/21/74180, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památ. péče v Pk na rok 2021; Neinvest. dotace na realizaci akce „Žamberk, kostel sv. Václava, obnova dveří kostela, zahájení“

Číslo dokumentu: 1360-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(494 KB)

OKSCR/21/74072, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Lázně Bohdaneč, kostel sv. Maří Magdalény, stratigrafické sondy v presbytáři a v lodi“

Číslo dokumentu: 1359-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(494 KB)

OKSCR/21/74163, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Tisová, venkovský dům č.p. 33, výměna střešní krytiny, latí, klempířské prvky, II. etapa“

Číslo dokumentu: 1358-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(684 KB)

OKSCR/21/74156, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Ústí nad Orlicí, Hartmanova vila, 17. listopadu č.p. 597, oprava hl. vchodu a terasy u věže

Číslo dokumentu: 1357-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(685 KB)

OKSCR/21/74065, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Sezemice, městs.dům čp. 94, oprava střechy, krovu, laťování a střeš. krytiny, 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1356-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(698 KB)

OKSCR/21/74148, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Svitavy, městs.dům, ul. Lanškrounská č.p. 381, restaurování štuk. výzdoby vestibulu, 2. et.

Číslo dokumentu: 1355-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(682 KB)

OKSCR/21/73769 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Seč

Číslo dokumentu: 1351-21
Vyvěšeno: 25.8.2021 - 25.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(441 KB)

OKSCR/21/73760 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Choceň

Číslo dokumentu: 1350-21
Vyvěšeno: 25.8.2021 - 25.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(439 KB)

OKSCR/21/73751 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Slatiňany

Číslo dokumentu: 1349-21
Vyvěšeno: 25.8.2021 - 25.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(441 KB)

OKSCR/21/74059, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Hamry, usedlost č.p. 14, obnova venk. omítek (čelní strany, štíty, SV strana obytné části)“

Číslo dokumentu: 1342-21
Vyvěšeno: 23.8.2021 - 23.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(695 KB)

OKSCR/21/74165, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Sudslava, bývalá fara čp. 1, restaurování výmalby, místnost 5, dokonč.“

Číslo dokumentu: 1341-21
Vyvěšeno: 23.8.2021 - 23.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(686 KB)

OKSCR/21/74063, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Lány na Důlku čp. 8, revitalizace špýcharu, štítu, střechy, podlahy, stropu“

Číslo dokumentu: 1340-21
Vyvěšeno: 23.8.2021 - 23.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(705 KB)

OKSCR/21/73767 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Prachovice

Číslo dokumentu: 1338-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(441 KB)

OKSCR/21/73758 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Koclířov

Číslo dokumentu: 1337-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

OKSCR/21/73762 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Letohrad

Číslo dokumentu: 1336-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

OKSCR/21/73768 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 1335-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

OKSCR/21/74039, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií: Restaurování části obrazové galerie rodu Hohenemsů

Číslo dokumentu: 1314-21
Vyvěšeno: 19.8.2021 - 19.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(269 KB)

OKSCR/21/73679, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu C1:“Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“

Číslo dokumentu: 1284-21
Vyvěšeno: 16.8.2021 - 16.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(317 KB)

OKSCR/21/74034, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk na rok 2021: Fotografická a textová dokumentace sbírkových předmětů, vytvoření kata

Číslo dokumentu: 1276-21
Vyvěšeno: 10.8.2021 - 10.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(735 KB)

OŽPZ/21/73779 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava budovy občanského vybavení Košinov, obec Studnice

Číslo dokumentu: 1262-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72341 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční podpora na provoz prodejny KONZUM, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1261-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/21/72331 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzumu v obci, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1260-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/21/72315 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny smíšeného zboží, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 1259-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/21/72243 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, obec Zádolí

Číslo dokumentu: 1258-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(523 KB)

OŽPZ/21/72205 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba zeleně – 3. etapa, obec Pustina

Číslo dokumentu: 1257-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/21/72188 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 1256-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/72181 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování místa pro kontejner na bioodpad, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1255-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/21/72125 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sociálního zařízení v kulturním domě č.p. 222, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1254-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/21/72117 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu č.p. 29, obec Želivsko

Číslo dokumentu: 1253-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72102 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace III. etapa, obec Řídký

Číslo dokumentu: 1252-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/21/72079 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dovybavení inventáře kulturního domu v Korouhvi č.p. 26, obec Korouhev

Číslo dokumentu: 1251-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/72025 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Benátky – 6. etapa, obec Benátky

Číslo dokumentu: 1250-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/72018 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1249-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/21/72004 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření a obnova veřejného osvětlení, obec Svinčany

Číslo dokumentu: 1248-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(590 KB)

OŽPZ/21/72000 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení odpočinkové zóny Staré Ždánice, obec Staré Ždánice

Číslo dokumentu: 1247-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(453 KB)

OŽPZ/21/71988 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení v o obci, obec Ráby

Číslo dokumentu: 1246-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/71979 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Mokošín – Jih, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 1245-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/71888 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření objektu obecního úřadu č.p. 99, obec Svídnice

Číslo dokumentu: 1243-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(519 KB)

OŽPZ/21/71865 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce bývalé školy – etapa a), obec Krásné

Číslo dokumentu: 1242-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1240-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73795 obci Brněnec

Číslo dokumentu: 1238-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(326 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73875 obci Trstěnice

Číslo dokumentu: 1237-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73850 obci Mrákotín

Číslo dokumentu: 1236-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73861 městu Proseč

Číslo dokumentu: 1235-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73854 obci Jaroměřice

Číslo dokumentu: 1234-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73853 obci Vojtěchov

Číslo dokumentu: 1233-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73849 obci Němčice

Číslo dokumentu: 1232-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73848 obci Kostěnice

Číslo dokumentu: 1231-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(398 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73797 obci Jaroměřice

Číslo dokumentu: 1230-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OKSCR/21/73746 - Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava rozhledny Borůvka

Číslo dokumentu: 1228-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(437 KB)

OKSCR/21/73754 - Smlouva o poskytnutí dotace, Zkvalitňování zázemí u Muzea dýmek

Číslo dokumentu: 1227-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

OKSCR/21/73742 - Smlouva o poskytnutí dotace, Turistická infrastruktura ve stolanském lomu – 2. etapa

Číslo dokumentu: 1225-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71533 – obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 1220-21
Vyvěšeno: 3.8.2021 - 3.8.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(294 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71529 – obec Řestoky

Číslo dokumentu: 1219-21
Vyvěšeno: 3.8.2021 - 3.8.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(293 KB)

Vyhlášení 3. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021

Číslo dokumentu: 1216-21
Vyvěšeno: 3.8.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(333 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pardubického kraje 12. 7. 2021

Číslo dokumentu: 1210-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

OKSCR/21/73678 C1: Oprava šaten v suterénu budovy Sokolovny v Bystrém

Číslo dokumentu: 1207-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 29.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(999 KB)

OKSCR/21/73667 C1: Automatické zavlažování fotbalového hřiště v Rohovládové Bělé

Číslo dokumentu: 1201-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(489 KB)

19/05/0515, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1198-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(487 KB)

OŠ/21/73516, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 1197-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(746 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) - Obec Mikulčice - OKŘ/21/73652

Číslo dokumentu: 1190-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(261 KB)

OŽPZ/21/72271 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží Dřeveš, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1189-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

OŽPZ/21/72363 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1179-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/72357 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1178-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/21/72351 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zabezpečení prodejny Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1177-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/72343 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1176-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72336 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1175-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/21/72323 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1174-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/21/72275 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1173-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/21/72236 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vpustě požární nádrže, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1172-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72224 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení zasedací místnosti, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1171-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/72223 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova odstavní plochy před místním hřbitovem, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1170-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/21/72208 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a sanace skladové haly, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1169-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/21/72198 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1168-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72197 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací v obci Ostrov, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1167-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72193 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevnění plochy před domem čp. 34 v majetku obce, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1166-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(547 KB)

OŽPZ/21/72183 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova vybavení obecního sálu, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1165-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(347 KB)

OŽPZ/21/72131 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava odvodnění místních komunikací – uličních vpustí, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1164-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/21/72128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení nádob na tříděný odpad, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1163-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/21/72114 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní studny, obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 1162-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/21/72109 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního prostoru, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 1161-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(387 KB)

OŽPZ/21/72022 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova pramene ve Starém Svojanově II. etapa, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 1160-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

OŽPZ/21/72015 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy chodníků a zpevněných ploch, obec Veliny

Číslo dokumentu: 1159-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/21/72006 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace 1. etapa, obec Tetov

Číslo dokumentu: 1158-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(604 KB)

OŽPZ/21/71995 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a doplnění herních prvků na dětském hřišti, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1157-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71974 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu garáže – II. etapa, obec Libišany

Číslo dokumentu: 1156-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/71970 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Kojice, obec Kojice

Číslo dokumentu: 1155-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71969 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce prostor v obecním domě č.p. 54, obec Jezbořice

Číslo dokumentu: 1154-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/71958 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace kuchyně MŠ Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1153-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/21/71957 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení štěpkovací techniky, obec Černá u Bohdanče

Číslo dokumentu: 1152-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/71901 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1151-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71896 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecním domě, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1150-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/21/71890 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v obci Vrbětice II. etapa, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1149-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71886 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1148-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71877 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu občanské vybavenosti, obec Otradov

Číslo dokumentu: 1147-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/21/71871 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecního objektu, obec Lozice

Číslo dokumentu: 1146-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(351 KB)

OŽPZ/21/71870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hřbitovní zdi, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1145-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/21/71854 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace stavebního pozemku a nákup mobiliáře, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1144-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/71840 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení - Bítovany

Číslo dokumentu: 1143-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/21/71836 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opěrná zeď a plot u úřadu včetně vývěsek, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1142-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OKSCR/21/73663, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu C1:“Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“

Číslo dokumentu: 1136-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(316 KB)

OŽPZ/21/72360 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obecní prodejny, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1134-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72279 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny smíšeného zboží, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1133-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/21/72266 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1132-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/21/72247 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vrata budovy SDH, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 1131-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/72239 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 1130-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/21/72228 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení fasády obecního úřadu, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1129-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72225 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce manipulační plochy u sběrného místa, obec Studené

Číslo dokumentu: 1128-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/21/72190 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava pískovcových prvků kostela – etapa II, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 1127-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/72136 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace ke hřbitovu, obec Horní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1126-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72130 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1125-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/21/72127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 1124-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/72118 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Sýpka – obnova dřevěné podlahy v 1. NP, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1123-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/21/72115 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní části komunikace – II. etapa, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1122-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/72106 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě, obec Staré Město

Číslo dokumentu: 1121-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72101 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba autobusových čekáren, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1120-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72060 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úroky z úvěru – Borová, obec Borová

Číslo dokumentu: 1119-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/21/72007 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad, obec Trusnov

Číslo dokumentu: 1118-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) - Obec Lužice - OKŘ/21/73651

Číslo dokumentu: 1116-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(206 KB)

OŽPZ/21/72002 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Venkovní zastřešená odpočinková zóna u obecního úřadu, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 1115-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(631 KB)

OŽPZ/21/71996 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování krytého zázemí u dětského hřiště a přístupového chodníku k dětskému hřišti, obec Spojil

Číslo dokumentu: 1114-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/21/71963 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na budově smíšeného zboží čp. 56, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1110-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71962 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu sběrných míst, obec Horní Ředice

Číslo dokumentu: 1109-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(442 KB)

OŽPZ/21/71959 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova občanské vybavenosti, obec Dříteč

Číslo dokumentu: 1108-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/71949 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodloužení chodníku a veřejného osvětlení v obci, obec Borek

Číslo dokumentu: 1107-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(634 KB)

OŽPZ/21/71899 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 1106-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21/71889 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace k víceúčelovému hřišti, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1105-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/21/71880 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v obci Předhradí, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1104-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/21/71876 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části MK – 3. ulice – vybudování zpomalovacích polštářů, obec Orel

Číslo dokumentu: 1103-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71874 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1102-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/71869 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Lokální opravy místních komunikací v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1101-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(360 KB)

OŽPZ/21/71868 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v obci Lány -3. etapa, obec Lány

Číslo dokumentu: 1100-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/21/71864 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1099-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(597 KB)

OŽPZ/21/71858 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník ke hřbitovu v Jenišovicích, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1098-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71852 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba chodníku v obci Holetín, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1097-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/71848 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního dmu čp. 43, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 1096-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72364 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1094-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72362 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Újezd u Chocně, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1093-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(895 KB)

OŽPZ/21/72350 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny KONZUM v obci Orličky, obec Orličky

Číslo dokumentu: 1092-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72349 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejen v Orlickém Podhůří, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1091-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/21/72345 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1090-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/21/72342 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní prodejna, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1089-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/72322 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu s potravinami obce Poříčí u Litomyšle, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1088-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/21/72290 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční příspěvek na provoz prodejny – Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1087-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/21/72265 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na podporu provozu prodejny potravin v Oldřiši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1086-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/21/72249 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Žichlínek, obec Žichlínek

Číslo dokumentu: 1085-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72235 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy obecního úřadu, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1084-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72234 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 1083-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/72233 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kulturního domu, obec Trpík

Číslo dokumentu: 1082-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72210 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy a fasády na obecní stodole, obec Seč

Číslo dokumentu: 1081-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/21/72209 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecní budově, obec Sázava

Číslo dokumentu: 1080-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72196 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova čekárny na Rozsoše, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1079-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/21/72195 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1078-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72186 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Místo pro přecházení přes silnici II/317 v obci, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 1077-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72185 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Hřbitov – oprava přístupové cesty a nové lavičky, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1076-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72182 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace – zadní cesta, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1075-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/21/72132 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Cesta na horní konec obce, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1071-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72120 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy hasičské zbrojnice a vybudování nového stání pro automobil, městys Kunvald

Číslo dokumentu: 1070-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/21/72096 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací – II. etapa, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1069-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/21/72094 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nízký lanový park a vertikální překážky, obec Osík

Číslo dokumentu: 1068-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72088 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce střechy a výměna střešní krytiny na kulturním domě čp. 33, obec Nedvězí

Číslo dokumentu: 1067-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/21/72024 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště ve Smolné, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1066-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/72023 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku kolem kulturního domu, obec Banín

Číslo dokumentu: 1065-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/21/72017 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády multifunkčního kulturního sálu, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 1064-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(645 KB)

OŽPZ/21/72012 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostku přes Lipoltickou svodnici, obec Urbanice

Číslo dokumentu: 1063-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72010 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VII. etapa, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1062-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71982 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba odpočinkových a sportovních míst na cykloturistické trase, obec Neratov

Číslo dokumentu: 1061-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(753 KB)

OŽPZ/21/71948 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku, obec Bezděkov

Číslo dokumentu: 1060-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(592 KB)

OŽPZ/21/71904 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 1059-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(612 KB)

OŽPZ/21/71894 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce vytápění v budově hasičské zbrojnice, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 1058-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/21/71883 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místní komunikace, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 1057-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

ODSH/21/72651 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Prosetín

na pročištění dešťové kanalizace a odstranění znečištění na komunikacích v katastru obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35
Číslo dokumentu: 1051-21
Vyvěšeno: 13.7.2021 - 13.7.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(425 KB)

19/05/1665, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1044-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/71879 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Pokřikov

Číslo dokumentu: 1043-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/21/71866 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování dětského hřiště v místní části Rychnov, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1042-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/71846 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecních komunikací, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 1041-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/21/71838 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení a prostranství před budovou OÚ, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 1040-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/21/71835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace ul. Okružní, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1039-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/71833 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a dveří v Základní škole Bojanov č.p. 90 – etapa č. VI, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 1038-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

19/05/0182 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1036-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(451 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1034-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71544 – obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1033-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(230 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71515 – obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1032-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(264 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71505 – obec Jedlová

Číslo dokumentu: 1031-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(222 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71502 – obec Hartinkov

Číslo dokumentu: 1030-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(218 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1027-21
Vyvěšeno: 8.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

19/05/0824, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1025-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/1667, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1024-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/73333 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, Ing.Václav Kroutil

Číslo dokumentu: 1023-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OŽPZ/21/72356 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1022-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(516 KB)

OŽPZ/21/72344 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1021-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(453 KB)

OŽPZ/21/72332 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny potravin, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 1020-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/21/72309 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 1019-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72241 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části komunikace, obec Vračovice – Orlov

Číslo dokumentu: 1018-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/21/72238 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava technického zázemí u KD ve Vinarech, obec Vinary

Číslo dokumentu: 1017-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72218 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce střešní krytiny na objektu č.p. 100 – II.etapa, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1016-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72206 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava pouličního osvětlení v místní části Sedlíšťka, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 1015-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/21/72204 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1014-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(454 KB)

OŽPZ/21/72201 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunikace k rodinným domkům, obec Písečná

Číslo dokumentu: 1013-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72192 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Luková

Číslo dokumentu: 1012-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72189 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava venkovní omítky mateřské školy Dolní Libchavy čp. 111, obec Libchavy

Číslo dokumentu: 1011-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(600 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71546 - obec Zdechovice

Číslo dokumentu: 997-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(382 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71540- obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 996-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(299 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71534 - obec Spojil

Číslo dokumentu: 995-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(296 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71522 - obec Opatov

Číslo dokumentu: 994-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(279 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71510 - obec Krouna

Číslo dokumentu: 993-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(303 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71506 - obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 992-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(268 KB)

OŽPZ/21/72184 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 989-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/21/72126 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 988-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OŽPZ/21/72113 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové oplocení okolo hřiště ve Vendolí, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 987-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72110 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Akustické úpravy stropu předsálí – kulturní dům Trpín, obec Trpín

Číslo dokumentu: 986-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/72107 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zřízení zpevněné plochy pro kontejnery na bioodpad, obec Strakov

Číslo dokumentu: 985-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72093 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy skladu ZŠ Opatovec, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 984-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72077 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení místních komunikací – I. etapa, obec Kamenec u Poličky

Číslo dokumentu: 983-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72076 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obslužné komunikace, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 982-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72075 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova obecního majetku v Janůvkách, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 981-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/21/72074 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení vodárenského pásma včetně brány a branky, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 979-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/72068 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Hartmanice, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 978-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/21/72064 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava stanovišť sběrných nádob v obci, obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 977-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/72013 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na parc.č. 418/22, obec Valy

Číslo dokumentu: 976-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/21/72005 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba kontejnerového stání na tříděný odpad, obec Svojšice

Číslo dokumentu: 975-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

19/05/0635, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 974-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OKSCR/21/71935 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace: Inovace naučné stezky Pernštejnskými rybníky

Číslo dokumentu: 973-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(426 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2020

Číslo dokumentu: 972-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(288 KB)

OŽPZ/21/72003 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování letního kulturního areálu v obci Strašov, obec Strašov

Číslo dokumentu: 971-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/21/71998 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 970-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71994 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava technické budovy u MŠ Slepotice, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 969-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71991 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Rokytno

Číslo dokumentu: 968-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/21/71986 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava silničních obrubníků na místních komunikacích, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 967-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(615 KB)

OŽPZ/21/71983 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava okolí obecní kaple 4. etapa, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 966-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

OŽPZ/21/71968 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 965-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(389 KB)

OŽPZ/21/71954 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní sběrný dvůr – zpevnění, oplocení a osvětlení, obec Časy

Číslo dokumentu: 964-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71951 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavba sběrného místa – 2. etapa, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 963-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/71892 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády víceúčelového zařízení č.p. 34 – 2. etapa, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 962-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/21/71881 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup sběrných nádob na separovaný odpad, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 961-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/21/71861 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Technika na údržbu veřejných ploch, obec Klešice

Číslo dokumentu: 960-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/21/71860 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník Kladno, obec Kladno

Číslo dokumentu: 959-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/21/71851 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejných prostranství – 2.etapa, obec Hodonín

Číslo dokumentu: 958-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(627 KB)

OŽPZ/21/71850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Hluboká

Číslo dokumentu: 957-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/71849 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu komunikací v obci Hamry, obec Hamry

Číslo dokumentu: 956-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 955-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(426 KB)

OŽPZ/21//72361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin v Tisové, obec Tisová

Číslo dokumentu: 954-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

19/05/0058,Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 953-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21//72359 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Konzum ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 952-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

19/05/0069,Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 951-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

OŽPZ/21//72340 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Poskytnutí příspěvku prodejně Konzum, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 950-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/21//72327 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 949-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/21//72264 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup zařízení pro prodejnu, obec Kočí

Číslo dokumentu: 948-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/21//72246 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střešní krytiny obecní dílny a garáží, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 947-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/21//72245 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice Nořín, obec Zálší

Číslo dokumentu: 946-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21//72242 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 945-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21//72237 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 944-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/72232 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy tělocvičny – dokončení, obec Tisová

Číslo dokumentu: 943-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/21/72226 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obložení v sále a šatně kulturního domu, obec Sudislav nad Orlicí

Číslo dokumentu: 942-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/21/72219 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení v obci Skořenice, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 941-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/21/72207 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hygienických koutků v základní škole, obec Řetová

Číslo dokumentu: 940-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/21/72179 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha u obce, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 939-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/21/72111 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Parkoviště u hřbitova, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 938-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72063 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení oprav hřbitovní zdi a oplocení hřbitova, obec Budislav

Číslo dokumentu: 937-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/72061 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Kulturního domu Borušov, obec Borušov

Číslo dokumentu: 936-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(535 KB)

OŽPZ/21/72059 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava schodů ke kostelu, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 935-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/21/72011 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitova, obec Újezd u Sezemic

Číslo dokumentu: 934-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/21/71992 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace veřejného osvětlení, obec Rybitví

Číslo dokumentu: 933-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/21/71984 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení u silnice I/35, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 932-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/71977 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Litošice

Číslo dokumentu: 931-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/71966 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní prodejny potravin – pokračování, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 930-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/71961 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu etapa III, obec Holotín

Číslo dokumentu: 929-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/71902 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Zájezdec

Číslo dokumentu: 928-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71873 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy č.p. 28 Holičky, obec Morašice

Číslo dokumentu: 927-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/71857 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 926-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/21/71834 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace, městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 925-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 924-21
Vyvěšeno: 28.6.2021 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(426 KB)

19/05/0560, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 914-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/0504, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 913-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

19/05/0438 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 911-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(466 KB)

19/05/0469 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 910-21
Vyvěšeno: 23.6.2021 - 23.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

19/05/0250 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 906-21
Vyvěšeno: 22.6.2021 - 22.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(456 KB)

Rozpočtové opatření ze 7. 6. 2021

Číslo dokumentu: 904-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

OŽPZ/21/72329 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 893-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72317 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místního obchodu, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 892-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72296 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin a smíšeného zboží v Bezděčí u Trnávky, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 891-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72278 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení prodejny, obec Dubany

Číslo dokumentu: 890-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72229 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 889-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(496 KB)

OŽPZ/21/72227 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozní zázemí sportovního areálu v obci Sudslava, obec Sudslava

Číslo dokumentu: 888-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72187 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního objektu s víceúčelovým sálem, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 887-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72178 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení obce, obec Hrádek

Číslo dokumentu: 886-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(535 KB)

OŽPZ/21/72135 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce MK za obecním úřadem Horní Heřmanice, obec Horní Heřmanice

Číslo dokumentu: 885-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72134 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba chodníku a rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Horní Čermná

Číslo dokumentu: 884-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72121 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy MŠ Albrechtice, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 883-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72090 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha pod kontejnery v části obce Sedlišťka, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 882-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/21/72087 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 880-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72084 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi II. etapa, obec Makov

Číslo dokumentu: 879-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/21/72083 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v obci Linhartice, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 878-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/21/72078 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 877-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72062 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a čistírna odpadních vod Brněnec – úroky z úvěru, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 876-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/21/72045 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova místní komunikace 18d v obci Biskupice, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 875-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72026 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce domu č.p. 26 – Rychta, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 874-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/71997 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování místnosti pro komunitní setkávání občanů obce, obec Srnojedy

Číslo dokumentu: 873-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/71993 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pojezdová plocha pro odrážedla na hřišti MŠ, obec Semín

Číslo dokumentu: 872-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71531 – město Sezemice

Číslo dokumentu: 871-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(330 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71526 – obec Rabštějnská Lhota

Číslo dokumentu: 870-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(272 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71520 – obec Nasavrky

Číslo dokumentu: 869-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(256 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71513 – město Lázně Bohdaneč

Číslo dokumentu: 868-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(267 KB)

18/04/1065 – Dohoda a změně smlouvy o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 866-21
Vyvěšeno: 17.6.2021 - 17.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

OŽPZ/21/71987 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba veřejného osvětlení, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 862-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/21/71978 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Novostavba chodníku v obci Mikulovice, obec Mikulovice

Číslo dokumentu: 861-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71972 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Křičeň

Číslo dokumentu: 860-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/71964 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu chodníku od č.p. 30 k č.p. 44, obec Chrtníky

Číslo dokumentu: 859-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/21/71960 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace obecního úřadu Dubany, obec Dubany

Číslo dokumentu: 858-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71905 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zvýšení estetické úrovně stanoviště na tříděný odpad, městys Choltice

Číslo dokumentu: 857-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/21/71895 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace do Cítkova, obec Vápenný Podol

Číslo dokumentu: 856-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/21/71885 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Stolany

Číslo dokumentu: 855-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(454 KB)

OŽPZ/21/71872 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna zdrojů veřejného osvětlení, obec Mladońovice

Číslo dokumentu: 854-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(353 KB)

OŽPZ/21/71863 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výsadba zeleně v areálu sportovního, dětského a workoutového hřiště, obec Kočí

Číslo dokumentu: 852-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/71853 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení v místní části Hlína, obec Horka

Číslo dokumentu: 851-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/71843 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části sociálního zázemí kulturního domu, obec Bylany

Číslo dokumentu: 850-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/71842 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Bousov – splašková kanalizace – úroky z úvěru, obec Bousov

Číslo dokumentu: 849-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71841 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného rozhlasu – 2. etapa, obec Bořice

Číslo dokumentu: 848-21
Vyvěšeno: 16.6.2021 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72353 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Konzum, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 846-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/21/72301 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Desná

Číslo dokumentu: 845-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/21/72231 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava omítek společných prostor bytových domů, včetně nátěrů schodišťových zábradlí, obec Těchonín

Číslo dokumentu: 844-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/21/72230 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce čekáren na zastávkách autobusů, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 843-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21/72221 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací včetně obnovy veřejného osvětlení, obec Sopotnice

Číslo dokumentu: 842-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72200 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna kotlů za centrální kotel v bytovém domě obce čp. 66, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 841-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/72199 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 840-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72194 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava KD Nekoř, obec Nekoř

Číslo dokumentu: 839-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/21/72123 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Herní prvek Bošín, obec Bošín

Číslo dokumentu: 838-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

OŽPZ/21/72119 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova vybavení obecní knihovny v Dolní Čermné, městys Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 837-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/21/72108 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení obce Suchá Lhota II. etapa – dokončení, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 836-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/21/72103 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Sebranice – č.p. 277 - č.p. 274, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 835-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72099 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce fasády kulturního domu s vybudováním nového přístupového chodníku, obec Rohozná

Číslo dokumentu: 834-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72098 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna venkovních dveří u kulturního domu v Pusté Kamenici, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 833-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/72095 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístřešky na kola u školských zařízení, obec Pomezí

Číslo dokumentu: 832-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72066 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací Dlouhá Loučka II. etapa, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 831-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72020 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice v Neradu, obec Živanice

Číslo dokumentu: 830-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72016 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna topení v budově obecního úřadu č.p. 68 a 69, obec Veselí

Číslo dokumentu: 829-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/72001 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce VO a VR ve Starém Mateřově, obec Starý Mateřov

Číslo dokumentu: 828-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/71950 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup techniky na údržbu zeleně v obci, obec Brloh

Číslo dokumentu: 827-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/71891 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení a fasáda budovy čp. 76 – 2. etapa, obec Trojovice

Číslo dokumentu: 826-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/71875 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dostavba skladu u č.p. 24 pro umístění techniky obce Načešice, obec Načešice

Číslo dokumentu: 825-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/21/71855 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu Hošťalovice – II.etapa, obec Hošťalovice

Číslo dokumentu: 824-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/71839 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava prostranství před hřbitovem a přístupové cesty na hřbitově ke kostelu v Běstvině. obec Běstvina

Číslo dokumentu: 823-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/71831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku – ulice u Školky, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 822-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OR/21/71774, Smlouva o poskytnutí dotace

z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“
Číslo dokumentu: 820-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(330 KB)

19/05/1037, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 811-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 11.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(241 KB)

OKSCR/21/72611 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: realizace akce Mladá scéna 2021

Číslo dokumentu: 804-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 9.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(349 KB)

19/05/1563, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 803-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 9.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/1747, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 802-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 9.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1350, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 788-21
Vyvěšeno: 7.6.2021 - 7.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OŽPZ/21/72347 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz obchodu, obec Lubník

Číslo dokumentu: 780-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/21/72338 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v Helvíkovicích, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 779-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/21/72330 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum Běstovice, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 778-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/21/72314 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 777-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72305 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 776-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72293 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny Smíšeného zboží, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 775-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72263 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 774-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/21/72244 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostu ke hřbitovu, obec Záchlumí

Číslo dokumentu: 773-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/21/72240 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úprava v domě čp. 66 ve Vraclavi – obecní úřad, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 772-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72222 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Sruby

Číslo dokumentu: 771-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/21/72191 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Lubník

Číslo dokumentu: 770-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/21/72180 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 769-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/72133 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup sběrných nádob na tříděný odpad, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 768-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/21/72122 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 767-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/21/72116 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Vysoká

Číslo dokumentu: 766-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/21/72104 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Bezdrátový rozhlas obce Sedliště, obec Sedliště

Číslo dokumentu: 765-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72100 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stavby v kulturním areálu II. etapa, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 764-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/72092 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová – úroky z úvěru, obec Oldřiš

Číslo dokumentu: 763-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/21/72082 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecních prostranství a pořízení zahradní techniky, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 762-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/71965 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Terénní úpravy pro technické zázemí obce Chvojenec, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 761-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/72080 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava parku na návsi, zastřešení pergoly a osvětlení, obec Křenov

Číslo dokumentu: 760-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72070 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 759-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/72014 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava okolí obecního domu ve Vápně, obec Vápno

Číslo dokumentu: 758-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/71981 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v části obce Rybníku I., obec Němčice

Číslo dokumentu: 757-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(374 KB)

OŽPZ/21/71955 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce školní jídelny v MŠ Čeperka, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 756-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/21/71952 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava přístřešku u letního tanečního parketu, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 755-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71897 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova místních komunikací v intravilánu obce, obec Vítanov

Číslo dokumentu: 754-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/71887 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 753-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/21/71878 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 752-21
Vyvěšeno: 3.6.2021 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

ODSH/21/72494 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Svitavy na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 747-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(414 KB)

ODSH/21/72496 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Skuteč na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 746-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(378 KB)

ODSH/21/72490 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Přelouč na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 745-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(372 KB)

ODSH/21/72487 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Polička na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 744-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(398 KB)

ODSH/21/72493 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Opatovice nad Labem na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 743-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(385 KB)

ODSH/21/72489 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Litomyšl na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 742-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(378 KB)

ODSH/21/72486 – Smlouva o poskytnutí dotace městu Králíky na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 741-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(360 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71542 – obec Veselí

Číslo dokumentu: 740-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(249 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71537 – obec Trojovice

Číslo dokumentu: 739-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(239 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71539 – město Třemošnice

Číslo dokumentu: 738-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(264 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71536 – obec Těchonín

Číslo dokumentu: 737-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(339 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71535 – obec Starý Mateřov

Číslo dokumentu: 736-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(262 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71528 – obec Rybník

Číslo dokumentu: 735-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(256 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71516 – obec Lišnice

Číslo dokumentu: 734-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(242 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71514 – město Letohrad

Číslo dokumentu: 733-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(240 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71512 – obec Lány u Dašic

Číslo dokumentu: 732-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(247 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71511 – obec Kříčeň

Číslo dokumentu: 731-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(246 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71507 – obec Kameničky

Číslo dokumentu: 730-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(304 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71503 – obec Horní Čermná

Číslo dokumentu: 729-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(290 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71501 – obec Borek

Číslo dokumentu: 728-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(250 KB)

OŽPZ/21/72220 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy objektu č.p. 35 – prodejna, obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 726-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/21/72202 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava skladu hasičské a zahradní techniky a multiúčelového prostoru pro zájmovou činnost, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 725-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/21/72124 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Bučina

Číslo dokumentu: 724-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/72089 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy parketu Člupek, obec Němčice

Číslo dokumentu: 723-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72085 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místních komunikací – místní část Pacov, obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 722-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/72081 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Splašková kanalizace Kunčina – úroky z úvěru, obec Kunčina

Číslo dokumentu: 721-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72071 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sociálního zázemí v kulturním domě Formanka, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 720-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72069 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení opravy budovy obecního úřadu, obec Horky

Číslo dokumentu: 719-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/21/72067 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostu v obci Dolní Újezd, obec Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 718-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/21/72065 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zvelebení veřejných prostranství lidem v Čisté 2021, obec Čistá

Číslo dokumentu: 717-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 714-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

OŽPZ/21/72021 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi, město Bystré

Číslo dokumentu: 713-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71989 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna topení v tělocvičně Základní školy Rohovládova Bělá, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 711-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

OŽPZ/21/71973 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Kunětice

Číslo dokumentu: 710-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/21/71956 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Novostavba chodníku v obci Čepí, obec Čepí

Číslo dokumentu: 708-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/21/71953 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce sportovního hřiště v Hrachovišti, obec Býšť

Číslo dokumentu: 707-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71884 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník „A“ a „B“ v obci Sobětuchy, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 706-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(536 KB)

OŽPZ/21/71844 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava drobných památek ve Vranově a v Bratroňově, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 705-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/21/71837 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hřbitovní zdi, městys Žumberk

Číslo dokumentu: 704-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/21/71832 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace na náměstí, obec Seč

Číslo dokumentu: 702-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/71830 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v ulici Nad Nádrží, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 701-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

19/05/1718, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 700-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

OŠ/21/71811, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/21/71811, projekt Univerzita v pohybu

Číslo dokumentu: 693-21
Vyvěšeno: 27.5.2021 - 27.5.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(655 KB)

19/05/1725, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 668-21
Vyvěšeno: 27.5.2021 - 27.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

OŽPZ/21/72283 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny v Rohoznici, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 665-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72072 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Chotěnov

Číslo dokumentu: 664-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/21/72019 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecní prodejny, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 663-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72008 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna zastřešení u budovy obchodu, obec Turkovice

Číslo dokumentu: 662-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71990 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava skladu a úprava zázemí v areálu sportovního hřiště, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 661-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(451 KB)

OŽPZ/21/71980 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v ulici 9. května, obec Moravany

Číslo dokumentu: 660-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/21/71971 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava výtahu v čp.143, obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 659-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/71967 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Osvětlení víceúčelového hřiště, obec Jaroslav

Číslo dokumentu: 658-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/21/71893 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba skladu a garáží pro techniku obce Tuněchody, obec Tuněchody

Číslo dokumentu: 657-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/71867 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecní budovy č.p. 7 – V. etapa, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 656-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(644 KB)

OŽPZ/21/71859 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a vchodových dveří na budově č.p. 56 Filipov, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 655-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/71856 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu v majetku obce, obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 653-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/21/71749 Smlouva o poskytnutí dotace, Venkovní scéna, obec Dlouhá Třebová

Číslo dokumentu: 652-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71504 – obec Javorník

Číslo dokumentu: 650-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(272 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71543 – obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 649-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(246 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71538 – obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 648-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(256 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71532 – město Slatiňany

Číslo dokumentu: 647-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(248 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71530 – město Seč

Číslo dokumentu: 646-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(338 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71527 – obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 645-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(277 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71524 – město Proseč

Číslo dokumentu: 644-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(325 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71525 – obec Přepychy

Číslo dokumentu: 643-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(280 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71523 – obec Orel

Číslo dokumentu: 642-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(248 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71521 – obec Němčice

Číslo dokumentu: 641-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(265 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71508 – obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 640-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 25.5.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(290 KB)

OR/21/71779, Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor

Číslo dokumentu: 631-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(340 KB)

ODSH/21/72028 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 630-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(641 KB)

ODSH/21/72031 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt ,,Zpět na koleje: Restaurování historického osobního vozu B4u do plně provozního stavu"

Číslo dokumentu: 629-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(575 KB)

19/05/1104 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 628-21
Vyvěšeno: 21.5.2021 - 21.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(443 KB)

OKSCR/20/23586/1, Dodatek č.1: Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči

Číslo dokumentu: 622-21
Vyvěšeno: 18.5.2021 - 18.5.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(489 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 617-21
Vyvěšeno: 18.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

19/05/1450, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 606-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/1739,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 600-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

Číslo dokumentu: 593-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(278 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 –

Podprogram Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027

Číslo dokumentu: 592-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(312 KB)

19/05/1011, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 589-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 10.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

19/05/1143 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 581-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1206 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 580-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/1652, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 575-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(429 KB)

19/05/1714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 571-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(968 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 555-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

19/05/0253 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 553-21
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 5.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1148 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 552-21
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 5.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

OŠ/21/71575, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2021

Číslo dokumentu: 540-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 30.4.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(669 KB)

OŠ/21/71810, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/21/71810, XIII. ročník Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 532-21
Vyvěšeno: 29.4.2021 - 29.4.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(1 MB)

19/05/1749, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 528-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1744, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 527-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1742, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 526-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 525-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 524-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 523-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 522-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1748, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 521-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1746, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 520-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1743, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 519-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1745, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 518-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 517-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(992 KB)

19/05/1731, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 516-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 515-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/1728, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 514-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 513-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 512-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 511-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/1721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 510-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1720, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 509-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 508-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1716, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 507-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 506-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1710, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 505-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1633, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 500-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 26.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(409 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření ze 20. 4. 2021
Číslo dokumentu: 497-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

OSV/21/70916, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 485-21
Vyvěšeno: 21.4.2021 - 21.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0442 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 470-21
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 16.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

19/05/1404 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 469-21
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 16.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(465 KB)

Rozpočtové opatření ze dne 12. 4. 2021 v PDF

Číslo dokumentu: 467-21
Vyvěšeno: 15.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Pátá výzva (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – pozastavení příjmu žádostí

Číslo dokumentu: 456-21
Vyvěšeno: 13.4.2021 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(122 KB)

19/05/0499 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 455-21
Vyvěšeno: 13.4.2021 - 13.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

OSV/21/70984, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 444-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70925, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 443-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70920, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 442-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70985, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 432-21
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 7.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1497, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 431-21
Vyvěšeno: 6.4.2021 - 6.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(436 KB)

19/05/0531, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 430-21
Vyvěšeno: 6.4.2021 - 6.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

OSV/21/70915, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 424-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70926, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 423-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70983, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 422-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70986, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 421-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0603, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 410-21
Vyvěšeno: 30.3.2021 - 30.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(491 KB)

OSV/21/70900, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 396-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70977, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 395-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70954, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 394-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 3. 2021

Číslo dokumentu: 390-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

OSV/21/70919, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 384-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70929, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 383-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70930, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 382-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70962, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 381-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 376-21
Vyvěšeno: 23.3.2021 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OSV/21/70924, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 374-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70989, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 373-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70907, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 372-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70970, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 371-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70956, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 370-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70959, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 369-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70923, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 368-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Smlouva č. OSV/21/71015 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 362-21
Vyvěšeno: 19.3.2021 - 19.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1012 KB)

19/05/0824, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 360-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

OSV/21/70945, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 355-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70963, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 354-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70917, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 353-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70921, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 352-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1194 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 337-21
Vyvěšeno: 16.3.2021 - 16.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

OSV/21/70928, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 335-21
Vyvěšeno: 16.3.2021 - 16.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

17/03/0565 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 329-21
Vyvěšeno: 15.3.2021 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(380 KB)

19/05/1176 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 328-21
Vyvěšeno: 15.3.2021 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(448 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 3. 2021

Číslo dokumentu: 323-21
Vyvěšeno: 11.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 311-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(349 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 310-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(361 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk a ZPk ze dne 23. 2. 2021

Číslo dokumentu: 282-21
Vyvěšeno: 4.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

19/05/1676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 281-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 280-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/1271, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 279-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024“, dle § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 260-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(228 KB)

19/05/1284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 250-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1279, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 249-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(437 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 248-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(498 KB)

19/05/1389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 231-21
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 17.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(825 KB)

19/05/1375, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 206-21
Vyvěšeno: 10.2.2021 - 10.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1362, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 205-21
Vyvěšeno: 10.2.2021 - 10.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

19/05/0588, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 187-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

19/05/0504, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 186-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

19/05/0617, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 185-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

19/05/0367, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 184-21
Vyvěšeno: 5.2.2021 - 5.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(616 KB)

19/05/0761, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 179-21
Vyvěšeno: 4.2.2021 - 4.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 172-21
Vyvěšeno: 2.2.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 156-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 155-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 154-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/1703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 153-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1702, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 152-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(711 KB)

19/05/1699, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 151-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1698, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 150-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1697, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 149-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1696, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 148-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1695, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 147-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 146-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(987 KB)

19/05/1636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 145-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 144-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

19/05/0253 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 140-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

19/05/0525, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 139-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(433 KB)

19/05/0638, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 138-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(368 KB)

19/05/0161, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 130-21
Vyvěšeno: 25.1.2021 - 25.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(564 KB)

19/05/0518, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 128-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(625 KB)

19/05/0635, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 127-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(429 KB)

19/05/0621, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 126-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(638 KB)

19/05/0641, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 125-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

19/05/0359, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 123-21
Vyvěšeno: 21.1.2021 - 21.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2021

Číslo dokumentu: 116-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(337 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 115-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(250 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 114-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 113-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(223 KB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 112-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1014 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 111-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(468 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 110-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 – výzva k předkládání žádostí o podporu

Číslo dokumentu: 109-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(656 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 108-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 107-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1021 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 106-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 105-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2021

Číslo dokumentu: 104-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(333 KB)

Program Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 103-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 25.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 102-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

19/05/1422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 101-21
Vyvěšeno: 15.1.2021 - 15.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/0031, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 98-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(455 KB)

19/05/0053, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 97-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/0259 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 96-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(132 KB)

19/05/0250 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 95-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/0706, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 94-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

19/05/0665, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 91-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 13.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

19/05/0438, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 89-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 13.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/1612, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 47-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 46-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1569, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 45-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(732 KB)

19/05/1524, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 44-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/0392, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 30-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(372 KB)

19/05/0382, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 29-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

19/05/0346, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 28-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

19/05/1269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 27-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 26-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 12-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 6.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(447 KB)

19/05/1709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 9-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 8-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 7-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 6-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0662, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(483 KB)

ODSH/20/24807 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu havarijního stavu mostu

Číslo dokumentu: 2-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(427 KB)

19/05/0138, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3534-20
Vyvěšeno: 29.12.2020 - 29.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(451 KB)

19/05/0117, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3533-20
Vyvěšeno: 29.12.2020 - 29.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

OR/20/24782; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Projektová dokumentace vodní nádrž Holetín"

Číslo dokumentu: 3530-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(489 KB)

OR/20/24783; Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování dokumentace na projekt "Nástavba ZŠ Jaroměřice"

Číslo dokumentu: 3529-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

OR/20/24784; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na výstavbu objektu volnočasových aktivit v novém kulturním domě"; obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 3528-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

OR/20/24785; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na revitalizaci veřejného prostranství před KD a areálem zdraví Koclířov"

Číslo dokumentu: 3527-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

OR/20/24787; Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování projektu na "Rekonstrukce objektu střediska volného času, Javorník 105"

Číslo dokumentu: 3526-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(350 KB)

OR/20/24786; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na opravu a modernizaci místních komunikací obce Mikuleč"

Číslo dokumentu: 3525-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(366 KB)

OR/20/24788; Smlouva o poskytnutí dotace na

Číslo dokumentu: 3524-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(513 KB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 3522-20
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0482, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3521-20
Vyvěšeno: 21.12.2020 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

19/05/0469, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3520-20
Vyvěšeno: 21.12.2020 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/0654, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3519-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/1511, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3518-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/0058, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3517-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22549 Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodloužení termínu vyúčtování, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 3516-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(202 KB)

OŽPZ/20/22608 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 3515-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(236 KB)

OŽPZ/20/22615 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Změna názvu akce, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 3514-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(244 KB)

OŽPZ/20/23797 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace –Splašková kanalizace Říčky, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 3513-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(242 KB)

OŽPZ/20/22600 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního centra a dětského hřiště, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 3512-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

OŽPZ/20/24771 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 3511-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/24770 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Trpín

Číslo dokumentu: 3510-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/20/24767 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 3509-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/20/24779 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 3508-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

19/05/1544, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3507-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/0517, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3506-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(454 KB)

19/05/0646, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3505-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/0560, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3504-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/0515, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3503-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/0573, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3502-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(413 KB)

OKSCR/20/24800, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na „Tatenice, socha sv. Floriana, restaurování“

Číslo dokumentu: 3500-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(433 KB)

19/05/0323 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3499-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(424 KB)

19/05/0257 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3498-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

19/05/0191 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3497-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(453 KB)

19/05/0182 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3496-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(442 KB)

19/05/1245 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3495-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

OKSCR/20/24795, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Radhošť, kostel sv.Jiří, oprava hřbitovní zdi, I. etapa, úsek E2-

Číslo dokumentu: 3494-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(366 KB)

OKSCR/20/24798, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury na rok 2020; Neinv.dotace na „Mistrovice, kostel sv.Jana a Pavla, udržovací práce, oprava omítky, 3. et.

Číslo dokumentu: 3493-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

OKSCR/20/24797, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury na rok 2020; Neinv.dotace na akci Letohrad, oprava vnitř.schodiště východního křídla zámku, etapa 2020

Číslo dokumentu: 3492-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(450 KB)

19/05/1126 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3491-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

Smlouva č. OR/20/24545 o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 3490-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(827 KB)

19/05/1392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3482-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/20/23482 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 - II. kolo

Číslo dokumentu: 3479-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(309 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/20/22318 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020

Číslo dokumentu: 3478-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(227 KB)

19/05/1635, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3477-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/1621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3476-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0784, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3475-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(399 KB)

19/05/0956, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3472-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(827 KB)

19/05/0069, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3471-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

19/05/1435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3469-20
Vyvěšeno: 15.12.2020 - 15.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(821 KB)

19/05/1160 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3459-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1092 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3458-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23501 – Obec Lipovec

Číslo dokumentu: 3456-20
Vyvěšeno: 11.12.2020 - 11.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(494 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/20/23824 obci Bousov

Číslo dokumentu: 3447-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

19/05/1686, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3446-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1682, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3445-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1680, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3444-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3443-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/1329, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3442-20
Vyvěšeno: 8.12.2020 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22595 obci Pravy

Číslo dokumentu: 3421-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(585 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22682 obci Kukle

Číslo dokumentu: 3420-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy vodovodů a kanalizací OŽPZ/20/23802 obci Dolany

Číslo dokumentu: 3419-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů OŽPZ/20/24479

Číslo dokumentu: 3418-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(630 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22536 obci Holotín

Číslo dokumentu: 3417-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů: OŽPZ/20/24452

Číslo dokumentu: 3416-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů: OŽPZ/20/24464

Číslo dokumentu: 3415-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

19/05/1380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3412-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/1349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3411-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3396-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0587, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3395-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

Smlouva o poskytnutí finančního daru č. OKŘ/20/24184 – Město Heřmanův Městec - na nákup věcného vybavení JSDHO k provádění povodňových zabezpečovacích a záchranných prací a likvidace následků povodní

Číslo dokumentu: 3394-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(120 KB)

19/05/0896, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3393-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/0833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3392-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/23950 obci Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 3389-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/23810 obci Otradov

Číslo dokumentu: 3388-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

19/05/1203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3374-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/1213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3373-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1123, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3372-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk II

Číslo dokumentu: 3367-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III

Číslo dokumentu: 3366-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22849 obci Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 3364-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

19/05/1328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3363-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

OŽPZ/20/23811 Smlouva o poskytnutí dotace, Biskupice – vodovodní řady, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 3362-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/24000 Smlouva o poskytnutí dotace, Chodník Němčice, II/360, obec Němčice

Číslo dokumentu: 3361-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/23807 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Vortová, dokumentace pro stavební řízení, obec Vortová

Číslo dokumentu: 3360-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/20/23826 Smlouva o poskytnutí dotace, Dočišťovací nádrže pro dočištění splaškových vod z obce Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 3359-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22725 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Herní prvek, obec Bošín

Číslo dokumentu: 3358-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/20/23999 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v místní části Bor u Chroustovic, obec Rosice

Číslo dokumentu: 3353-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(686 KB)

19/05/1465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3352-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

OŽPZ/20/23842 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu v Hlásnici, obec Trpín

Číslo dokumentu: 3350-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/23809 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Bělešovice, Nové Holešovice, Lipec, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 3349-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/20/23801 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Nabočany, obec Nabočany

Číslo dokumentu: 3348-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/20/23792 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Lukavice, obec Lukavice

Číslo dokumentu: 3347-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/20/22629 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Benátky – 5. etapa, obec Benátky

Číslo dokumentu: 3346-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

19/05/1404, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3337-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1352, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3336-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(730 KB)

19/05/1397, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3335-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0887, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3330-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0886, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3329-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0877, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3328-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0863, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3327-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3326-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0031, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3324-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

19/05/0933, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3323-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(820 KB)

19/05/1672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3322-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1663, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3321-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

19/05/1260, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3320-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3319-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(710 KB)

19/05/1257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3318-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3317-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1255, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3316-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3315-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/1253, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3314-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(717 KB)

19/05/1251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3313-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1250, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3312-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3311-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(723 KB)

19/05/1248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3310-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3309-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/1246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3308-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3307-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1244, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3306-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3305-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3304-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3303-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3302-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3301-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3300-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3299-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3298-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1233, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3297-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1232, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3296-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3295-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3294-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3293-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3292-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3291-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3290-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3289-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3288-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3287-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3286-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3285-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

19/05/1216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3284-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3282-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1212, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3281-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1209, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3280-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/1205, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3279-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3278-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/1201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3277-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3276-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1198, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3275-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3274-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3273-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3272-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023