16.5.2021 11:30:08

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/059606 - E

Číslo dokumentu: 615-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(65 KB)

Návrh stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Loučná v úseku ř.km 32,743 - 39,493

Číslo dokumentu: 611-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 1.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(2 MB)

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Břehy – sociálně-právní ochrana dětí

Číslo dokumentu: 610-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 29.5.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(1 MB)

Rozhodnutí o odvolání ve věci umístění stavby Jihovýchodního obchvatu I/2

Číslo dokumentu: 609-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(315 KB)

Modernizace zemědělského podniku VEMAS a.s. – rozhodnutí

Číslo dokumentu: 608-21
Vyvěšeno: 14.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(250 KB)

Výběrové řízení č. 16/2021 – vedoucí oddělení informatiky – kancelář ředitele úřadu

Číslo dokumentu: 607-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 2.6.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(39 KB)

19/05/1450, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 606-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

Přechodná úprava provozu MÚK Palackého, uzavírka tělesa okružní křižovatky na silnici I. třídy č. 36 u Celního úřadu a obchodního domu LIDL, doprava vedena přes MÚK Palackého ve značených koridorech.

Číslo dokumentu: 605-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(6 MB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36, III/29817 a MK Holubova v obci Holice

Číslo dokumentu: 604-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 29.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(242 KB)

Zařízení ke sběru, výkupu, úpravě a využívání odpadů tříděním a drcením – recyklační středisko Holice – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 603-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Gajer – Hřebeč, prodloužení termínu realizace II. etapy

Číslo dokumentu: 602-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(423 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 601-21
Vyvěšeno: 13.5.2021 - 25.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

19/05/1739,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 600-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 11 v km. cca 98,932, výstavba stanice HZS

Číslo dokumentu: 599-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(425 KB)

Oznámení-zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí:I/36 Staré město,připojení na D35 v k.ú.Borušov, Gruna a Dětřichov u Mor.Třebové

Číslo dokumentu: 598-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(846 KB)

KYB Manufacturing Czech, s.r.o. – Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chromem – oznámení o nabytí právní moci 13. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 596-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(166 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v obci Králíky, ul. 5. května

Číslo dokumentu: 595-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 28.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(342 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energetické služby, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 594-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 27.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(124 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

Číslo dokumentu: 593-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(278 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 –

Podprogram Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027

Číslo dokumentu: 592-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(312 KB)

Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení „Skladovací haly v areálu Semtín Zone UMA – náhrada stávajících hal“

Číslo dokumentu: 591-21
Vyvěšeno: 12.5.2021 - 27.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(231 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 14 integrovaného povolení – Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou

Číslo dokumentu: 590-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 10.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(166 KB)

19/05/1011, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 589-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 10.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Sezemice – Vysoké Chvojno - městská policie

Číslo dokumentu: 588-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 26.5.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(2 MB)

Rekonstrukce míchacího centra pro provoz 2 fluidních kotlů – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 587-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(240 KB)

Výběrové řízení č. 15/2021 – Správce informačních systémů a aplikačních portálů – kancelář ředitele úřadu

Číslo dokumentu: 586-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 23.5.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(36 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru ortodoncie pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 585-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Michala Sedláčka, Osík u Litomyšle

Číslo dokumentu: 584-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(205 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele USSPA s r. o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 583-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(205 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele AHP 3T s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 582-21
Vyvěšeno: 10.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(288 KB)

19/05/1143 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 581-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1206 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 580-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

Označení provizorních sjezdů na silnici I/36 I/37 v místě MÚK Palackého, Modernizace železničního uzlu Pardubice

Číslo dokumentu: 579-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 9.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(266 KB)

OOP – Stanovení ZÚ a AZZÚ Tichá Orlice ř.km 95,475 – 100,988

Číslo dokumentu: 578-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(14 MB)

Žádost o změnu povolení provozu ČS PHM MOL 367 Pardubice Hradecká

Číslo dokumentu: 577-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(51 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/055806-E

Číslo dokumentu: 576-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(54 KB)

19/05/1652, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 575-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(429 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TOMIL s.r.o., Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 574-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(316 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele JASOBAL s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 573-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(256 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele NPK a.s., Pardubice

Číslo dokumentu: 572-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

19/05/1714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 571-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 6.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(968 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zahradnictví Šťastný spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 570-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(202 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Astur & Qanto s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 569-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(305 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 568-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(204 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele H. R. G. spol. s r.o., Litomyšl

Číslo dokumentu: 567-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(356 KB)

Změna povolení provozu ČSPH MOL Přelouč

Číslo dokumentu: 566-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(51 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zemědělské družstvo "Růžový palouček", Morašice

Číslo dokumentu: 565-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(199 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele BAPA s.r.o., Letohrad

Číslo dokumentu: 564-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(207 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Stavební recyklace s.r.o., Sokolov

Číslo dokumentu: 563-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(310 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Služby města Králíky s.r.o., Králíky

Číslo dokumentu: 562-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(233 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ECOS Choceň s.r.o., Choceň

Číslo dokumentu: 561-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(342 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele CZ LOKO, a. s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 560-21
Vyvěšeno: 7.5.2021 - 24.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(284 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele AHP 3T s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 559-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 20.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Týnišťko

Číslo dokumentu: 558-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 22.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(347 KB)

Výběrové řízení č. 14/2021 – odbor školství – pracovník oddělení organizačního a vzdělávání

Číslo dokumentu: 557-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 22.5.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(34 KB)

Oznámení – zahájení zjišťovacího řízení Operační program Jan Amos Komenský 2021 -2027

Číslo dokumentu: 556-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 22.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 555-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Kpt. Jaroše

Číslo dokumentu: 554-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 22.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(339 KB)

19/05/0253 Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 553-21
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 5.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1148 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 552-21
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 5.5.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

Označení provizorního sjezdu na silnici I. třídy č. 36 v místě nadjezdu v ulici Kyjevská v Pardubicích.

Číslo dokumentu: 551-21
Vyvěšeno: 4.5.2021 - 21.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(246 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele České dráhy, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 550-21
Vyvěšeno: 5.5.2021 - 20.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(218 KB)

Nařízení státní veterinární správy

Ukončení mimořádných veterinárních opatření nařízená dne 19. 3. 2021 č.j. SVS/2021/036533-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji.

Číslo dokumentu: 549-21
Vyvěšeno: 4.5.2021 - 20.5.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(124 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Michala Sedláčka, Osík u Litomyšle

Číslo dokumentu: 547-21
Vyvěšeno: 4.5.2021 - 19.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(459 KB)

Závěr zjišťovacího řízení – BPS Jezbořice – změna vstupních surovin

Číslo dokumentu: 546-21
Vyvěšeno: 4.5.2021 - 19.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(240 KB)

Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2021/051198 -G

Číslo dokumentu: 545-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 17.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(36 KB)

Terminál JIH, duben 2021 – oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 544-21
Vyvěšeno: 3.5.2021 - 19.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

Přechodná úprava provozu na pozemku p. č. 1272/4 k. ú. Hylváty. Realizace kabelového vedení NN, Ústí nad Orlicí Příčný protlak komunikace.

Číslo dokumentu: 543-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 18.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(2 MB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v Trhové Kamenici v místě křižovatky II/343

Číslo dokumentu: 542-21
Vyvěšeno: 3.5.2021 - 19.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(479 KB)

Zatěžkávací zkouška mostu. Osazení přechodného dopravního značení bude provedeno v místě mostu ev. č. 36-010.2 na silnici I. třídy č. 36 v Pardubicích.

Číslo dokumentu: 541-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 18.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(336 KB)

OŠ/21/71575, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2021

Číslo dokumentu: 540-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 30.4.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(669 KB)

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci z programu Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 539-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 15.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(100 KB)

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ – zveřejnění přepracované dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 538-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 17.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

Karle – dostavba farmy dojnic – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 537-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 17.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(188 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele NPK a.s., Pardubice

Číslo dokumentu: 535-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 17.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(380 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru gynekologie a porodnictví pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 534-21
Vyvěšeno: 30.4.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

OŠ/21/71810, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/21/71810, XIII. ročník Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 532-21
Vyvěšeno: 29.4.2021 - 29.4.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(1 MB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Výsonín – Libáň, prodloužení termínu

Číslo dokumentu: 531-21
Vyvěšeno: 29.4.2021 - 17.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(409 KB)

Terénní úpravy Křenov, k.ú. Křenov – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 530-21
Vyvěšeno: 29.4.2021 - 29.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(189 KB)

19/05/1749, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 528-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1744, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 527-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1742, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 526-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 525-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 524-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 523-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 522-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1748, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 521-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1746, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 520-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1743, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 519-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1745, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 518-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 517-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(992 KB)

19/05/1731, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 516-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 515-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/1728, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 514-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 513-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 512-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 511-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/1721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 510-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1720, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 509-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 508-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1716, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 507-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 506-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1710, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 505-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 27.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

Oznámení o zahájení změny územního rozhodnutí na stavbu D35 Ostrov-Vysoké Mýto,Protihluková stěna,vpravo v km 33,1-33,9

Číslo dokumentu: 504-21
Vyvěšeno: 28.4.2021 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(862 KB)

Záměr kraje realizovat pronájem nebytových prostor v budově č.p. 12, 53002 Pardubice

Číslo dokumentu: 503-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 28.5.2021
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
pdf(725 KB)

19/05/1633, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 500-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 26.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(409 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření ze 20. 4. 2021
Číslo dokumentu: 497-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru psychiatrie pro území: okres Svitavy, okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 494-21
Vyvěšeno: 27.4.2021 - 9.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

OSV/21/70916, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 485-21
Vyvěšeno: 21.4.2021 - 21.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Vyhlášení VŘ - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra – domácí ošetřovatelská péče pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 484-21
Vyvěšeno: 22.4.2021 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 483-21
Vyvěšeno: 22.4.2021 - 4.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Změna č. 11 integrovaného povolení pro zařízení Výroba arylsulfokyselin a arylhydroxyderivátů ve výrobně Betanaftol

Číslo dokumentu: 481-21
Vyvěšeno: 21.4.2021 - 21.5.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(164 KB)

19/05/0442 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 470-21
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 16.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

19/05/1404 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 469-21
Vyvěšeno: 16.4.2021 - 16.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(465 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru urologie pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 468-21
Vyvěšeno: 19.4.2021 - 1.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(212 KB)

Rozpočtové opatření ze dne 12. 4. 2021 v PDF

Číslo dokumentu: 467-21
Vyvěšeno: 15.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru klinický logoped pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 460-21
Vyvěšeno: 15.4.2021 - 28.5.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Pátá výzva (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – pozastavení příjmu žádostí

Číslo dokumentu: 456-21
Vyvěšeno: 13.4.2021 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(122 KB)

19/05/0499 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 455-21
Vyvěšeno: 13.4.2021 - 13.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

OSV/21/70984, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 444-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70925, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 443-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70920, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 442-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 9.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území: město Chrudim

Číslo dokumentu: 437-21
Vyvěšeno: 9.4.2021 - 22.5.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

OSV/21/70985, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 432-21
Vyvěšeno: 7.4.2021 - 7.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1497, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 431-21
Vyvěšeno: 6.4.2021 - 6.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(436 KB)

19/05/0531, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 430-21
Vyvěšeno: 6.4.2021 - 6.4.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

OSV/21/70915, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 424-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70926, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 423-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70983, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 422-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70986, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 421-21
Vyvěšeno: 1.4.2021 - 1.4.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0603, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 410-21
Vyvěšeno: 30.3.2021 - 30.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(491 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Zdeňka Štefková

Číslo dokumentu: 407-21
Vyvěšeno: 30.3.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(28 KB)

OSV/21/70900, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 396-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70977, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 395-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70954, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 394-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 26.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 3. 2021

Číslo dokumentu: 390-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

OSV/21/70919, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 384-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70929, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 383-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70930, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 382-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70962, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 381-21
Vyvěšeno: 24.3.2021 - 24.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 376-21
Vyvěšeno: 23.3.2021 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OSV/21/70924, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 374-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70989, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 373-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70907, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 372-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70970, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 371-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70956, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 370-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70959, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 369-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70923, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 368-21
Vyvěšeno: 22.3.2021 - 22.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Smlouva č. OSV/21/71015 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 362-21
Vyvěšeno: 19.3.2021 - 19.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1012 KB)

19/05/0824, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 360-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

OSV/21/70945, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 355-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70963, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 354-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70917, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 353-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/21/70921, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 352-21
Vyvěšeno: 18.3.2021 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1194 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 337-21
Vyvěšeno: 16.3.2021 - 16.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

OSV/21/70928, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 335-21
Vyvěšeno: 16.3.2021 - 16.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

17/03/0565 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 329-21
Vyvěšeno: 15.3.2021 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(380 KB)

19/05/1176 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 328-21
Vyvěšeno: 15.3.2021 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(448 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 3. 2021

Číslo dokumentu: 323-21
Vyvěšeno: 11.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 311-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(349 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 310-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(361 KB)

Prodej pozemků v katastrálním území Přelouč ve výběrovém řízení formou obálkové metody

Číslo dokumentu: 291-21
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(1 MB)

Prodej pozemků v katastrálním území Přelouč ve výběrovém řízení formou obálkové metody

Číslo dokumentu: 290-21
Vyvěšeno: 5.3.2021 - 25.5.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(115 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk a ZPk ze dne 23. 2. 2021

Číslo dokumentu: 282-21
Vyvěšeno: 4.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

19/05/1676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 281-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 280-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/1271, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 279-21
Vyvěšeno: 3.3.2021 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024“, dle § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 260-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(228 KB)

19/05/1284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 250-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1279, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 249-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(437 KB)

19/05/0881, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 248-21
Vyvěšeno: 23.2.2021 - 23.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(498 KB)

19/05/1389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 231-21
Vyvěšeno: 17.2.2021 - 17.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(825 KB)

19/05/1375, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 206-21
Vyvěšeno: 10.2.2021 - 10.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1362, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 205-21
Vyvěšeno: 10.2.2021 - 10.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

19/05/0588, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 187-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

19/05/0504, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 186-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

19/05/0617, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 185-21
Vyvěšeno: 8.2.2021 - 8.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

19/05/0367, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 184-21
Vyvěšeno: 5.2.2021 - 5.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(616 KB)

19/05/0761, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 179-21
Vyvěšeno: 4.2.2021 - 4.2.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 172-21
Vyvěšeno: 2.2.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 156-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 155-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 154-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/1703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 153-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1702, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 152-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(711 KB)

19/05/1699, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 151-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1698, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 150-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1697, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 149-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1696, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 148-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1695, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 147-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 146-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(987 KB)

19/05/1636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 145-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 144-21
Vyvěšeno: 29.1.2021 - 29.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

19/05/0253 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 140-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(524 KB)

19/05/0525, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 139-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(433 KB)

19/05/0638, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 138-21
Vyvěšeno: 28.1.2021 - 28.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(368 KB)

19/05/0161, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 130-21
Vyvěšeno: 25.1.2021 - 25.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(564 KB)

19/05/0518, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 128-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(625 KB)

19/05/0635, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 127-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(429 KB)

19/05/0621, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 126-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(638 KB)

19/05/0641, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 125-21
Vyvěšeno: 22.1.2021 - 22.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

19/05/0359, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 123-21
Vyvěšeno: 21.1.2021 - 21.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2021

Číslo dokumentu: 116-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(337 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 115-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(250 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 114-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 113-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(223 KB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 112-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1014 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 111-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(468 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 110-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 – výzva k předkládání žádostí o podporu

Číslo dokumentu: 109-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(656 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 108-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 107-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1021 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 106-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 105-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2021

Číslo dokumentu: 104-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(333 KB)

Program Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 103-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 25.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 102-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

19/05/1422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 101-21
Vyvěšeno: 15.1.2021 - 15.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/0031, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 98-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(455 KB)

19/05/0053, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 97-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/0259 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 96-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(132 KB)

19/05/0250 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 95-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/0706, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 94-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 14.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

19/05/0665, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 91-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 13.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

19/05/0438, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 89-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 13.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/1612, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 47-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 46-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1569, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 45-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(732 KB)

19/05/1524, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 44-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/0392, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 30-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(372 KB)

19/05/0382, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 29-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(584 KB)

19/05/0346, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 28-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

19/05/1269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 27-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 26-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 7.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 12-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 6.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(447 KB)

19/05/1709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 9-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 8-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 7-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 6-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 5.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0662, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(483 KB)

ODSH/20/24807 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na opravu havarijního stavu mostu

Číslo dokumentu: 2-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 4.1.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(427 KB)

19/05/0138, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3534-20
Vyvěšeno: 29.12.2020 - 29.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(451 KB)

19/05/0117, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3533-20
Vyvěšeno: 29.12.2020 - 29.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

OR/20/24782; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Projektová dokumentace vodní nádrž Holetín"

Číslo dokumentu: 3530-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(489 KB)

OR/20/24783; Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování dokumentace na projekt "Nástavba ZŠ Jaroměřice"

Číslo dokumentu: 3529-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

OR/20/24784; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na výstavbu objektu volnočasových aktivit v novém kulturním domě"; obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 3528-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

OR/20/24785; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na revitalizaci veřejného prostranství před KD a areálem zdraví Koclířov"

Číslo dokumentu: 3527-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

OR/20/24787; Smlouva o poskytnutí dotace na zpracování projektu na "Rekonstrukce objektu střediska volného času, Javorník 105"

Číslo dokumentu: 3526-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(350 KB)

OR/20/24786; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Zpracování projektu na opravu a modernizaci místních komunikací obce Mikuleč"

Číslo dokumentu: 3525-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(366 KB)

OR/20/24788; Smlouva o poskytnutí dotace na

Číslo dokumentu: 3524-20
Vyvěšeno: 23.12.2020 - 23.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(513 KB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 3522-20
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0482, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3521-20
Vyvěšeno: 21.12.2020 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

19/05/0469, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3520-20
Vyvěšeno: 21.12.2020 - 21.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/0654, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3519-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/1511, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3518-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/0058, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3517-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22549 Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodloužení termínu vyúčtování, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 3516-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(202 KB)

OŽPZ/20/22608 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 3515-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(236 KB)

OŽPZ/20/22615 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Změna názvu akce, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 3514-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(244 KB)

OŽPZ/20/23797 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace –Splašková kanalizace Říčky, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 3513-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(242 KB)

OŽPZ/20/22600 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce oplocení u Multifunkčního centra a dětského hřiště, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 3512-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

OŽPZ/20/24771 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 3511-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/24770 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Trpín

Číslo dokumentu: 3510-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/20/24767 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 3509-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/20/24779 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 3508-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

19/05/1544, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3507-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/0517, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3506-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(454 KB)

19/05/0646, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3505-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/0560, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3504-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/0515, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3503-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

19/05/0573, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3502-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 18.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(413 KB)

OKSCR/20/24800, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na „Tatenice, socha sv. Floriana, restaurování“

Číslo dokumentu: 3500-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(433 KB)

19/05/0323 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3499-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(424 KB)

19/05/0257 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3498-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

19/05/0191 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3497-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(453 KB)

19/05/0182 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3496-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(442 KB)

19/05/1245 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3495-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

OKSCR/20/24795, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Radhošť, kostel sv.Jiří, oprava hřbitovní zdi, I. etapa, úsek E2-

Číslo dokumentu: 3494-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(366 KB)

OKSCR/20/24798, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury na rok 2020; Neinv.dotace na „Mistrovice, kostel sv.Jana a Pavla, udržovací práce, oprava omítky, 3. et.

Číslo dokumentu: 3493-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

OKSCR/20/24797, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury na rok 2020; Neinv.dotace na akci Letohrad, oprava vnitř.schodiště východního křídla zámku, etapa 2020

Číslo dokumentu: 3492-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(450 KB)

19/05/1126 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3491-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

Smlouva č. OR/20/24545 o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora přechodu na vysílací standard DVB-T2 pro zařízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 3490-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 17.12.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(827 KB)

Zveřejnění návrhů Národních plánů povodí, Plánů pro zvládání povodňových rizik a Plánů dílčích povodí k připomínkám

Číslo dokumentu: 3484-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(298 KB)

19/05/1392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3482-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/20/23482 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 - II. kolo

Číslo dokumentu: 3479-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(309 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKŘ/20/22318 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020

Číslo dokumentu: 3478-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(227 KB)

19/05/1635, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3477-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/1621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3476-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0784, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3475-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(399 KB)

19/05/0956, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3472-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(827 KB)

19/05/0069, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3471-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

19/05/1435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3469-20
Vyvěšeno: 15.12.2020 - 15.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(821 KB)

19/05/1160 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3459-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1092 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3458-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 14.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23501 – Obec Lipovec

Číslo dokumentu: 3456-20
Vyvěšeno: 11.12.2020 - 11.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(494 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/20/23824 obci Bousov

Číslo dokumentu: 3447-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

19/05/1686, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3446-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1682, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3445-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1680, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3444-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3443-20
Vyvěšeno: 9.12.2020 - 9.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/1329, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3442-20
Vyvěšeno: 8.12.2020 - 8.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22595 obci Pravy

Číslo dokumentu: 3421-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(585 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22682 obci Kukle

Číslo dokumentu: 3420-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy vodovodů a kanalizací OŽPZ/20/23802 obci Dolany

Číslo dokumentu: 3419-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů OŽPZ/20/24479

Číslo dokumentu: 3418-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(630 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/20/22536 obci Holotín

Číslo dokumentu: 3417-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů: OŽPZ/20/24452

Číslo dokumentu: 3416-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti lesního hospodářství – těžba kůrovcových stromů: OŽPZ/20/24464

Číslo dokumentu: 3415-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

19/05/1380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3412-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/1349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3411-20
Vyvěšeno: 4.12.2020 - 4.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3396-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0587, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3395-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

Smlouva o poskytnutí finančního daru č. OKŘ/20/24184 – Město Heřmanův Městec - na nákup věcného vybavení JSDHO k provádění povodňových zabezpečovacích a záchranných prací a likvidace následků povodní

Číslo dokumentu: 3394-20
Vyvěšeno: 1.12.2020 - 1.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(120 KB)

19/05/0896, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3393-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/0833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3392-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/23950 obci Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 3389-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/23810 obci Otradov

Číslo dokumentu: 3388-20
Vyvěšeno: 30.11.2020 - 30.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

19/05/1203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3374-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/1213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3373-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1123, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3372-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk II

Číslo dokumentu: 3367-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III

Číslo dokumentu: 3366-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22849 obci Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 3364-20
Vyvěšeno: 25.11.2020 - 25.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

19/05/1328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3363-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

OŽPZ/20/23811 Smlouva o poskytnutí dotace, Biskupice – vodovodní řady, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 3362-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/24000 Smlouva o poskytnutí dotace, Chodník Němčice, II/360, obec Němčice

Číslo dokumentu: 3361-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/23807 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Vortová, dokumentace pro stavební řízení, obec Vortová

Číslo dokumentu: 3360-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/20/23826 Smlouva o poskytnutí dotace, Dočišťovací nádrže pro dočištění splaškových vod z obce Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 3359-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22725 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Herní prvek, obec Bošín

Číslo dokumentu: 3358-20
Vyvěšeno: 24.11.2020 - 24.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/20/23999 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v místní části Bor u Chroustovic, obec Rosice

Číslo dokumentu: 3353-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(686 KB)

19/05/1465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3352-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

OŽPZ/20/23842 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu v Hlásnici, obec Trpín

Číslo dokumentu: 3350-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/23809 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Bělešovice, Nové Holešovice, Lipec, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 3349-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/20/23801 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Nabočany, obec Nabočany

Číslo dokumentu: 3348-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/20/23792 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Lukavice, obec Lukavice

Číslo dokumentu: 3347-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/20/22629 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Benátky – 5. etapa, obec Benátky

Číslo dokumentu: 3346-20
Vyvěšeno: 19.11.2020 - 19.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

19/05/1404, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3337-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1352, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3336-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(730 KB)

19/05/1397, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3335-20
Vyvěšeno: 18.11.2020 - 18.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0887, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3330-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0886, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3329-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0877, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3328-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0863, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3327-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3326-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0031, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3324-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

19/05/0933, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3323-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(820 KB)

19/05/1672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3322-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1663, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3321-20
Vyvěšeno: 16.11.2020 - 16.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

19/05/1260, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3320-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3319-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(710 KB)

19/05/1257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3318-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3317-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1255, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3316-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3315-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/1253, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3314-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(717 KB)

19/05/1251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3313-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1250, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3312-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3311-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(723 KB)

19/05/1248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3310-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3309-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/1246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3308-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3307-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1244, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3306-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3305-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3304-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3303-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3302-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3301-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3300-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3299-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3298-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1233, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3297-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1232, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3296-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3295-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3294-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3293-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3292-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3291-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3290-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3289-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3288-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3287-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3286-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3285-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

19/05/1216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3284-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3282-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1212, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3281-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1209, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3280-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/1205, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3279-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3278-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/1201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3277-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3276-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1198, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3275-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3274-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3273-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3272-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1191, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3271-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1190, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3270-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1189, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3269-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1188, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3268-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3267-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1186, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3266-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1185, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3265-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1184, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3264-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1183, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3263-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/1182, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3262-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1181, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3261-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3260-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3259-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3258-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1173, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3257-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3256-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3255-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3254-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1168, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3253-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1167, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3252-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1164, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3251-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1163, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3250-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1161, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3249-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3248-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1158, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3247-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1157, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3246-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/1156, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3245-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1155, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3244-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1154, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3243-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1152, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3241-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1151, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3240-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1150, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3239-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1148, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3238-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1147, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3237-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3236-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1145, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3235-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1142, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3234-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1141, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3233-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1140, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3232-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3231-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1136, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3230-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3229-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(592 KB)

19/05/1133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3228-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1130, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3227-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3226-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3225-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1127, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3224-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1125, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3223-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1124, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3222-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1122, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3221-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3220-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1120, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3219-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(717 KB)

19/05/1119, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3218-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/1117, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3217-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1115, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3216-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/1114, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3215-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1113, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3214-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3213-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/1088, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3212-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1243, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3211-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

19/05/1217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3210-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(933 KB)

19/05/1172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3209-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(955 KB)

19/05/1162, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3208-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/1139, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3207-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(951 KB)

19/05/1132, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3206-20
Vyvěšeno: 13.11.2020 - 13.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

19/05/1311, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3205-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1300, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3204-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1299, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3203-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1285, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3202-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1264, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3201-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/1395, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3200-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3199-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3198-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1011, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3197-20
Vyvěšeno: 12.11.2020 - 12.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22687 obci Mikuleč

Číslo dokumentu: 3185-20
Vyvěšeno: 11.11.2020 - 11.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22668 obci Hartinkov

Číslo dokumentu: 3184-20
Vyvěšeno: 11.11.2020 - 11.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

19/05/0826, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3179-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

19/05/1693, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3178-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1631, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3177-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1600, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3176-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1590, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3175-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3174-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1566, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3173-20
Vyvěšeno: 9.11.2020 - 9.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3170-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(845 KB)

19/05/1074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3169-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/1072, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3168-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3167-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3166-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/1069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3165-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3164-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1067, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3163-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3162-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1063, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3161-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1061, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3160-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1059, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3159-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(808 KB)

19/05/1058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3158-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/1054, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3157-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3156-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1051, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3155-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1050, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3154-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3153-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1042, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3152-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/1041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3151-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3150-20
Vyvěšeno: 6.11.2020 - 6.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1118,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3134-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

OŽPZ/20/23998 Smlouva o poskytnutí dotace, Doplnění herních prvků na dětské hřiště, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 3133-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22622 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků a veřejných ploch, obec Veliny

Číslo dokumentu: 3132-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/20/22732 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna autobusové zastávky a revitalizace jejího okolí, obec Dobříkov

Číslo dokumentu: 3131-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22549 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního úřadu, obec Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 3130-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(379 KB)

OŽPZ/20/22938 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 3129-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(284 KB)

OŽPZ/20/22608 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy obecního objektu, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 3128-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

OŽPZ/20/22691 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vchodu do mateřské školy, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 3127-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/20/22762 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce skladu hasičské a zahradní techniky a multiúčelového prostoru pro zájmovou činnost – etapa 2, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 3126-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/20/22763 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 3125-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/20/22787 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zasedací místnosti v budově obecního úřadu, obec Strážná

Číslo dokumentu: 3124-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

OŽPZ/20/22800 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace a chodníku, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 3123-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/20/22837 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin Dřeveš obec Tisovec

Číslo dokumentu: 3122-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/23825 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce kanalizace ul. Žižkova , Dašice, město Dašice

Číslo dokumentu: 3121-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/20/23797 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Říčky – PD, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 3120-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OŽPZ/20/23946 Smlouva o poskytnutí dotace, Úprava sportovních areálů a rekonstrukce sociálního zázemí, obec Kočí

Číslo dokumentu: 3119-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/20/23947 Smlouva o poskytnutí dotace, Plynofikace 1. patra Mateřské školy Kočička, obec Kočí

Číslo dokumentu: 3118-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/20/23886 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Srch

Číslo dokumentu: 3117-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/20/23888 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 3116-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/20/23873 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Chmelík

Číslo dokumentu: 3115-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/20/23904 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, město Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 3114-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/20/23908 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky , obec Libecina

Číslo dokumentu: 3113-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/23834 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu Radiměř – SO2, obec Radiměř

Číslo dokumentu: 3112-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/20/23800 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Bítovany, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 3111-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/24194 Smlouva o poskytnutí dotace, Pasíčka – Zdroj vody a veřejné odběrné místo, obec Bor u Skutče

Číslo dokumentu: 3110-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/20/23833 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Vendolí, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 3109-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/23817 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Voleč, obec Voleč

Číslo dokumentu: 3108-20
Vyvěšeno: 4.11.2020 - 4.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

19/05/0897, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3101-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/0892, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3100-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0890, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3099-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0889, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3098-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0885, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3097-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0882, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3096-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/0881, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3095-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0880, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3094-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0879, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3093-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0876, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3092-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/0875, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3091-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0872, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3090-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(710 KB)

19/05/0869, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3089-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0867, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3088-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

19/05/0866, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3087-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(816 KB)

19/05/0864, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3086-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0862, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3085-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0861, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3084-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0859, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3083-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0856, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3082-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0854, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3081-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0853, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3080-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/0851, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3079-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0850, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3078-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0849, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3077-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0844, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3076-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0898, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3075-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3074-20
Vyvěšeno: 3.11.2020 - 3.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

OŽPZ/20/23806 Smlouva o poskytnutí dotace, Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa, obec Morašice

Číslo dokumentu: 3061-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/20/23796 Smlouva o poskytnutí dotace, Výstavba ČOV Mlýnice, obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 3060-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(530 KB)

19/05/1048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3059-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1024, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3058-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1016, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3057-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1013, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3056-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0945, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3055-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/0936, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3054-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0913, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3053-20
Vyvěšeno: 2.11.2020 - 2.11.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

OKSCR/20/23961, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Verměřovice, oprava kulturního domu“

Číslo dokumentu: 3037-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(437 KB)

OKSCR/20/23967, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Předhradí, Hájenka čp. 21, obnova vstupu do objektu“

Číslo dokumentu: 3036-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(449 KB)

OKSCR/20/23959, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Nein.dotace na „Skořenice, restaurování krucifixu na toskánském sloupu v centru obce“

Číslo dokumentu: 3035-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

OKSCR/20/24110, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince, obnova zvonu v severní věži“

Číslo dokumentu: 3034-20
Vyvěšeno: 29.10.2020 - 29.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(432 KB)

19/05/1507, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3028-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/1505, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3027-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/1497, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3026-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(729 KB)

19/05/1474, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3025-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/1466, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3024-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(715 KB)

19/05/1461, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3023-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1607, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3022-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1598, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3021-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/1596, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3020-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/1594, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3019-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1593, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3018-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1588, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3017-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1581, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3016-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1570, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3015-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/1568, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3014-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1551, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3013-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(840 KB)

19/05/1521, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3012-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1509, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3011-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1485, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3010-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3009-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0429, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3008-20
Vyvěšeno: 23.10.2020 - 23.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(382 KB)

19/05/1079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3006-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3005-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3004-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3003-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1073, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3002-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3001-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 3000-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2999-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2998-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2997-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2996-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/1052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2995-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1037, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2994-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2993-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1034, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2992-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2991-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2990-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2989-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/1029, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2988-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2987-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1026, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2986-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/1023, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2985-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1018, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2982-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1017, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2981-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1015, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2980-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/1014, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2979-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1012, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2978-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1008, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2977-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(725 KB)

19/05/1006, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2976-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1002, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2975-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1001, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2974-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1000, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2973-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0999, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2972-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0998, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2971-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/0994, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2970-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/0992, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2969-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/0991, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2968-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/0988, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2967-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0987, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2966-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/0986, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2965-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0985, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2964-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/0982, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2963-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0981, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2962-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0980, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2961-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(842 KB)

19/05/0979, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2960-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0975, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2958-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0973, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2957-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0972, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2956-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0971, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2955-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0967, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2954-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0966, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2953-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0964, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2952-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0962, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2951-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0961, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2950-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0959, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2949-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/0953, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2948-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0950, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2946-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/0946, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2945-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0944, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2943-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0940, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2942-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0939, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2941-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0938, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2940-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0935, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2939-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(819 KB)

19/05/0934, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2938-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0931, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2937-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0929, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2936-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/0924, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2935-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(813 KB)

19/05/0923, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2934-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0921, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2933-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/0917, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2932-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0916, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2931-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(817 KB)

19/05/0914, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2930-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/0908, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2929-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/0905, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2928-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0902, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2927-20
Vyvěšeno: 22.10.2020 - 22.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2922-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1420, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2921-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(862 KB)

19/05/1402, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2920-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1398, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2919-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/1382, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2918-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1366, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2917-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1365, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2916-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1354, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2915-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1353, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2914-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1350, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2913-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(842 KB)

19/05/1331, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2912-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1306, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2911-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1288, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2910-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1281, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2909-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1278, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2908-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1440, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2907-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1434, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2906-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1433, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2905-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1429, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2904-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1417, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2903-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(705 KB)

19/05/1416, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2902-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1415, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2901-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1386, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2900-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/1378, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2899-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1359, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2898-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1343, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2897-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1321, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2896-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1312, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2895-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1307, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2894-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1296, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2893-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(843 KB)

19/05/1292, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2892-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1291, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2891-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1289, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2890-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1282, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2889-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/1280, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2888-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1265, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2887-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0494, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2886-20
Vyvěšeno: 21.10.2020 - 21.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1112,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2880-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/1111,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2879-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1110,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2878-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

19/05/1109,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2877-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1107,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2876-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

19/05/1105,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2875-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1102,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2874-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(954 KB)

19/05/1100,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2873-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1099,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2872-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1098,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2871-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1097,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2870-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1096,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2869-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1095,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2868-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1094,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2867-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1093,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2866-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1090,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2865-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1087,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2864-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1086,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2863-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

19/05/1085,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2862-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1083,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2861-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0205,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2860-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1432, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2859-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1424, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2858-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1414, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2857-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1393, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2856-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2855-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(713 KB)

19/05/1387, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2854-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

19/05/1356, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2853-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1341, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2852-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

19/05/1339, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2851-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1334, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2850-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1319, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2849-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1317, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2848-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/1286, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2847-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/1283, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2846-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1268, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2845-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1263, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2844-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(596 KB)

19/05/1262, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2843-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1230,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2839-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/1211,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2838-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1210,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2837-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

19/05/1208,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2836-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1207,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2835-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1202,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2834-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1196,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2833-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1194,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2832-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(956 KB)

19/05/1437, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2831-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2830-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2829-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1192,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2828-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1427, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2827-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1426, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2826-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1425, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2825-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1421, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2824-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1419, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2823-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1178,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2822-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1418, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2821-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1176,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2820-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1412, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2819-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2818-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1407, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2817-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2816-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1165,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2815-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1400, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2814-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

19/05/1396, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2813-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1174,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2812-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1394, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2811-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(821 KB)

19/05/1388, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2810-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1384, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2809-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1383, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2808-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1153,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2807-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/1379, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2806-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1377, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2805-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1376, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2804-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1374, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2803-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1149,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2802-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1370, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2801-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1369, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2800-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1367, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2799-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1363, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2798-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(821 KB)

19/05/1361, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2797-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1360, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2796-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1137,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2795-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1357, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2794-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1116,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2793-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/1355, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2792-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1346, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2791-20
Vyvěšeno: 20.10.2020 - 20.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1104,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2790-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1336, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2789-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1335, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2788-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/1330, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2787-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1103,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2786-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1327, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2785-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(840 KB)

19/05/1324, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2784-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1082,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2783-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1322, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2782-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1320, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2781-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1081,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2780-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1316, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2779-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1315, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2778-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1310, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2777-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1309, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2776-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1308, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2775-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1305, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2774-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1303, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2773-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1302, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2772-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1298, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2771-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1290, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2770-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1276, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2769-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1275, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2768-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1274, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2767-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1273, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2766-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1272, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2765-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1267, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2764-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1270, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2763-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/1438, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2762-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1436, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2761-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(754 KB)

19/05/1428, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2760-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1423, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2759-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1413, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2758-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1411, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2757-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1410, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2756-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1409, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2755-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1403, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2754-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/1401, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2753-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1391, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2752-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

19/05/1381, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2751-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1368, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2750-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

19/05/1358, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2749-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1351, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2748-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1348, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2747-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1347, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2746-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1340, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2745-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1338, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2744-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1333, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2743-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(833 KB)

19/05/1332, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2742-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1326, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2741-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1325, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2740-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1323, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2739-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1318, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2738-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1314, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2737-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/1313, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2736-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1304, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2735-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1295, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2734-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1287, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2733-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1279, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2732-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(730 KB)

19/05/1277, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2731-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1266, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2730-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/1261, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2729-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1690, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2726-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1688, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2725-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1687, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2724-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1685, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2723-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1683, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2722-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1677, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2721-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1674, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2720-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1664, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2719-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/1655, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2718-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1653, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2717-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1652, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2716-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1648, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2715-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1645, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2714-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/1644, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2713-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1641, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2712-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1638, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2711-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1628, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2710-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1661, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2709-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1665, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2708-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/1694, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2707-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1692, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2706-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/1678, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2705-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/1673, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2704-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1669, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2703-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1667, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2702-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1659, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2701-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/1657, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2700-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1650, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2699-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/1637, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2698-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/1633, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2697-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1624, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2696-20
Vyvěšeno: 19.10.2020 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/1689, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2694-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1632, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2693-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2692-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1620, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2691-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1615, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2690-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1614, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2689-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1613, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2688-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/1608, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2687-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1606, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2686-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1605, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2685-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1604, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2684-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1599, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2683-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

19/05/1591, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2682-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1589, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2681-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1587, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2680-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1586, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2679-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1585, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2678-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1580, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2677-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1578, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2676-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1573, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2675-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1564, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2674-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1563, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2673-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1561, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2672-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1559, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2671-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2670-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1552, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2669-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

19/05/1550, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2668-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1545, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2667-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(595 KB)

19/05/1542, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2666-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1541, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2665-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1540, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2664-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/1539, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2663-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1525, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2662-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1517, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2661-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1508, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2660-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(830 KB)

19/05/1504, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2659-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/1503, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2658-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/1501, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2657-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1499, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2656-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(711 KB)

19/05/1498, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2655-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1490, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2654-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1489, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2653-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1488, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2652-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1486, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2651-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1482, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2650-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/1479, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2649-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(816 KB)

19/05/1473, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2648-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2647-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1460, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2646-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(718 KB)

19/05/1458, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2645-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1455, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2644-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1447, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2643-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1441, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2642-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

OŽPZ/20/23939 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 2641-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22610 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství „U křížků“ v Horních a Dolních Raškovicích, obec Svinčany

Číslo dokumentu: 2640-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(534 KB)

OŽPZ/20/23808 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Žlebská Lhotka, dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2639-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/20/23795 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozstání - splašková kanalizace, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 2638-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(459 KB)

OŽPZ/20/22869 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2637-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/20/22864 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Březina

Číslo dokumentu: 2636-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/20/23952 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce místní komunikace, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2635-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(642 KB)

OŽPZ/20/23948 Smlouva o poskytnutí dotace, Zhotovení hřbitovní zdi na levé boční a levé části zadní strany hřbitova ve směru od vstupní brány, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2634-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/20/22806 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava venkovního schodiště a rampy obecního úřadu, obec Zálší

Číslo dokumentu: 2633-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/22804 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba garáží pro obecní techniku, obec Zádolí

Číslo dokumentu: 2632-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/20/22799 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních budov – 3. etapa, obec Vinary

Číslo dokumentu: 2631-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/20/22785 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Sruby

Číslo dokumentu: 2630-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(538 KB)

OŽPZ/20/22700 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního altánu a nákup rolet včetně plotu, obec Řídký

Číslo dokumentu: 2629-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/20/22694 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a rozšíření plochy pro kontejnery na tříděný odpad, obec Příluka

Číslo dokumentu: 2628-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/20/22681 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády a oplechování KD, obec Křenov

Číslo dokumentu: 2627-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/20/22672 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku, obec Chotěnov

Číslo dokumentu: 2626-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/20/22639 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obchodu, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2625-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/20/22605 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování depozitáře a schodiště u kulturního domu, obec Srnojedy

Číslo dokumentu: 2624-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/20/22591 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba chodníků – I. etapa, obec Morašice

Číslo dokumentu: 2623-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/20/22545 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Mateřská škola Kojice – oprava venkovních zpevněných ploch, obec Kojice

Číslo dokumentu: 2622-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/20/22523 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2621-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/20/22517 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy obecního úřadu, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 2620-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/20/22514 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení u obecního domu, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 2619-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22441 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny a zateplení střechy na budově č.p. 56 Filipov, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 2618-20
Vyvěšeno: 16.10.2020 - 16.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

19/05/0899, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2616-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0895, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2615-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/0893, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2614-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/0888, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2613-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2612-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/0874, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2611-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0873, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2610-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

OKSCR/20/23955, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Voleč, restaurování litinového kříže na pískovcovém podstavci v o

Číslo dokumentu: 2609-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

19/05/0871, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2608-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0868, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2607-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0860, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2606-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0858, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2605-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

OKSCR/20/23954, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Nein.dotace na akci „Koldín, restaurování centrálního kamen. kříže s litinovou figurou J

Číslo dokumentu: 2604-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(533 KB)

19/05/0857, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2603-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0855, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2602-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0852, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2601-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0848, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2600-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0846, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2599-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

19/05/0845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2598-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

19/05/0842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2597-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2596-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2595-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2594-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0837, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2593-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0836, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2592-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0835, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2591-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0834, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2590-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0832, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2589-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/1666, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2588-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1656, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2587-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1643, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2586-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1627, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2585-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1623, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2584-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2583-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1619, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2582-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1597, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2581-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/1583, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2580-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1576, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2579-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2578-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(853 KB)

19/05/1567, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2577-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1562, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2576-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1555, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2575-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1546, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2574-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1535, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2573-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1534, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2572-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

19/05/1533, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2571-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1529, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2570-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1522, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2569-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1519, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2568-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1518, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2567-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

OKSCR/20/23584 Sportovní areál Veliny – hřiště a příslušenství Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2566-20
Vyvěšeno: 15.10.2020 - 15.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23485 – Město jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2563-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(328 KB)

19/05/1078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2557-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2556-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/1062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2555-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2554-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2553-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/1049, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2551-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

OŠ/20/24094, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, projekt Podpora činnosti Centra pro mládež, vědu, techniku a inovace

Číslo dokumentu: 2550-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor školství
pdf(867 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23505 – Obec Načešice

Číslo dokumentu: 2549-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(273 KB)

OŽPZ/20/23840 Smlouva o poskytnutí dotace, Propojení vodovodních řadů v obci Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 2543-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/20/23827 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obce Janůvky prostřednictvím soustav DČOV, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 2542-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/23793 Smlouva o poskytnutí dotace, Dětřichov u Moravské Třebové – ČOV a splašková kanalizace, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2541-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/23791 Smlouva o poskytnutí dotace , Splašková tlaková kanalizace a ČOV Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 2540-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22932 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2539-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/22708 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace včetně vybudování parkoviště u kulturního domu, obec Telecí

Číslo dokumentu: 2538-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/20/22703 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stodoly a jejího okolí, obec Slatina

Číslo dokumentu: 2537-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/20/22679 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Doplnění veřejného osvětlení v obci, obec Koclířov

Číslo dokumentu: 2536-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(390 KB)

19/05/1502, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2535-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1495, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2534-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1491, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2533-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1487, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2532-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1477, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2531-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(969 KB)

19/05/1475, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2530-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1472, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2529-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1471, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2528-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1470, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2527-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1469, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2526-20
Vyvěšeno: 14.10.2020 - 14.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1468, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2525-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/1464, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2524-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1457, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2523-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1454, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2522-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1450, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2521-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1448, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2520-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

OŽPZ/20/22539 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dobudování sportovního areálu – nové vytápění ve sportovních kabinách, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 2519-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

OŽPZ/20/22835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodeje Jednota, obec Řestoky

Číslo dokumentu: 2511-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(335 KB)

19/05/1055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2510-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2509-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1045, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2507-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1044, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2506-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(824 KB)

19/05/1043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2505-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/1040, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2504-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1038, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2503-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1036, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2502-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1028, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2501-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/1025, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2500-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(842 KB)

19/05/1022, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2499-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(704 KB)

19/05/1021, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2498-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1020, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2497-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1019, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2496-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1010, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2495-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1009, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2494-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1005, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2493-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1003, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2492-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0996, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2491-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0995, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2490-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0993, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2489-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0990, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2488-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/0989, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2487-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0984, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2486-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0983, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2485-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0978, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2483-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0977, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2482-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/0976, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2481-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0974, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2480-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/0970, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2479-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0969, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2478-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0968, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2477-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/0965, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2476-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0960, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2475-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0957, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2474-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0955, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2473-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0954, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2472-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/0952, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2470-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0951, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2469-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

OŽPZ/20/23835 Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Sebranice rekonstrukce vodovodu – II. etapa, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 2468-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(536 KB)

19/05/0949, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2467-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0948, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2466-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0947, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2465-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0942, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2464-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0941, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2463-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0937, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2462-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0932, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2461-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0928, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2460-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0927, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2459-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/0926, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2458-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0925, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2457-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0920, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2456-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0919, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2455-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/0918, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2454-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0915, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2453-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0912, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2452-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0911, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2451-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0910, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2450-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0909, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2449-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(713 KB)

19/05/0907, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2448-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0906, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2447-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0904, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2446-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/0901, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2445-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0900, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2444-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

OŽPZ/20/23803 Smlouva o poskytnutí dotace, Projektová dokumentace Vodovod a kanalizace Filipov, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 2443-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/23855 Smlouva o poskytnutí dotace, Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové, obec Borová

Číslo dokumentu: 2442-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/20/23876 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Čistá

Číslo dokumentu: 2441-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(309 KB)

OŽPZ/20/23887 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Sloupnice

Číslo dokumentu: 2440-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(385 KB)

OŽPZ/20/23910 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Banín

Číslo dokumentu: 2439-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/20/23924 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Rudoltice

Číslo dokumentu: 2438-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/23627 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, Petr Mandlík

Číslo dokumentu: 2437-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/20/23790 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 2436-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/20/23815 Smlouva o poskytnutí dotace, Modernizace a stavební úpravy čistírny odpadních vod Březová nad Svitavou, město Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2435-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/20/23820 Smlouva o poskytnutí dotace, Trhová Kamenice Kanalizace a ČOV, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2434-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(343 KB)

OŽPZ/20/23951 Smlouva o poskytnutí dotace, Prodloužení vodovodu, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 2433-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(668 KB)

OŽPZ/20/23856 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie zlepšení hydrologického režimu Bylanky v Bylanech, obec Bylany

Číslo dokumentu: 2432-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

OŽPZ/20/22460 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba zpevněných ploch pro sběrná hnízda, obec Orel

Číslo dokumentu: 2431-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/20/22470 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Řestoky

Číslo dokumentu: 2430-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22507 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi u kulturního domu v Trhové Kamenici, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2429-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/20/22604 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejných prostranství, obec Spojil

Číslo dokumentu: 2428-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/20/22702 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení kulturního domu v obci Sklené, obec Sklené

Číslo dokumentu: 2427-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22726 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 2426-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/20/22755 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na p.č. 796/7 v k.ú. Nové Hrady u Skutče, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 2425-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/22761 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce koupaliště, obec Písečná

Číslo dokumentu: 2424-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/20/22764 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní stodola – vrata a plášť budovy, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2423-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/20/22766 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení nástavby půdního prostoru obecního úřadu IV. etapa, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 2422-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(634 KB)

OŽPZ/20/22771 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství stavební parcely č. 31 a 111, obec Seč

Číslo dokumentu: 2421-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/20/23949 Smlouva o poskytnutí dotace, Veřejné osvětlení II. etapa, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 2420-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/20/22885 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Slatina

Číslo dokumentu: 2419-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/20/22909 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 2418-20
Vyvěšeno: 12.10.2020 - 12.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(900 KB)

19/05/0704, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2406-20
Vyvěšeno: 8.10.2020 - 8.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(402 KB)

19/05/1618, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2396-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1617, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2395-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1610, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2394-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1602, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2393-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1601, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2392-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1584, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2391-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1579, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2390-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1577, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2389-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1560, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2388-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1554, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2387-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1553, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2386-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1549, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2385-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1548, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2384-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1537, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2383-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1536, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2382-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/1532, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2381-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/1531, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2380-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2379-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1528, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2378-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/1526, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2377-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/1523, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2376-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1520, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2375-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1516, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2374-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1513, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2373-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/1510, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2372-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1500, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2371-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1494, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2370-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/1493, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2369-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(808 KB)

19/05/1492, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2368-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1483, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2367-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1481, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2366-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(992 KB)

19/05/1480, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2365-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1478, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2364-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1467, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2363-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/1462, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2362-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1459, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2361-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/1456, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2360-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/1452, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2359-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/1451, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2358-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/1446, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2357-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1445, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2356-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/1444, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2355-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(715 KB)

19/05/1443, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2354-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/1442, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2353-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

OKSCR/20/23944, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Veliny, kostel sv. Mikuláše, oprava v kostele“

Číslo dokumentu: 2352-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(386 KB)

Smlouva o poskytnutí finančního daru na nákup repasované CAS - OKŘ/20/23980 - Obec Prosetín

Číslo dokumentu: 2330-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(215 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23465 – Obec Bystřec

Číslo dokumentu: 2329-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(256 KB)

ODSH/20/23710 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2328-20
Vyvěšeno: 7.10.2020 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(403 KB)

OŽPZ/20/23832 Smlouva o poskytnutí dotace, Výstavba vodovodu v Hradci nad Svitavou II. etapa, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2327-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/20/23822 Smlouva o poskytnutí dotace, ČOV a kanalizace, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 2326-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/20/23819 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV, obec Poběžovice u Přelouče

Číslo dokumentu: 2325-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/20/23818 Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Jaroměřice - rekonstrukce kanalizace – II. etapa, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 2324-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/20/23816 Smlouva o poskytnutí dotace, Šedivec – stavební úpravy kanalizace mezi č.p. 9 a 65, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 2323-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/20/23814 Smlouva o poskytnutí dotace, Chroustovice – splašková kanalizace SO 04, městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 2322-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/23804 Smlouva o poskytnutí dotace, Jaroměřice – výměna kanalizace a vodovodu, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 2321-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/20/23799 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Raná, obec Raná

Číslo dokumentu: 2320-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/20/23757 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, Dis. Jan Uhlíř

Číslo dokumentu: 2319-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

OŽPZ/20/23678 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, Mgr. Zdeněk Krása

Číslo dokumentu: 2318-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(791 KB)

OŽPZ/20/23841 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu v centru obce Újezdec, obec Újezdec

Číslo dokumentu: 2317-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/23839 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodu Moravská Chrastová SO 01, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 2316-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/20/23813 Smlouva o poskytnutí dotace, Kamenec u Poličky – splašková kanalizace, obec Kamenec u Poličky

Číslo dokumentu: 2315-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/20/23812 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice - splašková kanalizace, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 2314-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OŽPZ/20/23798 Smlouva o poskytnutí dotace, PRVK – Splašková kanalizace Vojtěchov, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 2312-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/20/23938 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, obec Horky

Číslo dokumentu: 2311-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/20/23915 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, oplocenky, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2310-20
Vyvěšeno: 6.10.2020 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(451 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKR/20/23500 – Obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 2305-20
Vyvěšeno: 5.10.2020 - 5.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(315 KB)

ODSH/20/23699 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na restaurování historického osobního vozu C4u 8797 do plně provozního stavu

Číslo dokumentu: 2302-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(398 KB)

ODSH/20/23711 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2301-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(441 KB)

ODSH/20/23709 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2300-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(474 KB)

ODSH/20/23708 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2299-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(441 KB)

ODSH/20/23707 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2298-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(451 KB)

ODSH/20/23705 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2297-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(429 KB)

ODSH/20/23704 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2296-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(438 KB)

ODSH/20/23703 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2295-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(433 KB)

ODSH/20/23702 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na odstranění znečištění a závad na komunikacích v katastru území obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35

Číslo dokumentu: 2294-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(433 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKR/20/23496 – Obec Květná

Číslo dokumentu: 2292-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(255 KB)

OŽPZ/20/22926 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejen v Orlickém Podhůří, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 2289-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

OŽPZ/20/22877 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny smíšeného zboží, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 2288-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/20/22921 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2287-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(308 KB)

OŽPZ/20/22870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 2286-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(274 KB)

OŽPZ/20/22831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na podporu provozu prodejny potravin v Oldříši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 2285-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(341 KB)

OŽPZ/20/22814 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV Lichkov – roční splátky úroků z úvěru, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 2284-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/20/22812 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Bousov – splašková kanalizace, obec Bousov

Číslo dokumentu: 2283-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(704 KB)

OKSCR/20/23555 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Skuteč

Číslo dokumentu: 2282-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(398 KB)

OKSCR/20/23560 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Letohrad

Číslo dokumentu: 2281-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(398 KB)

OŽPZ/20/22756 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy obecního úřadu, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 2280-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22752 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Luková

Číslo dokumentu: 2279-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(452 KB)

OŽPZ/20/22745 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2278-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/20/22741 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2277-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(553 KB)

OŽPZ/20/22731 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací, obec Damníkov

Číslo dokumentu: 2276-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/20/22684 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava přístupového chodníku a vstupu do budovy MŠ, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 2275-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22677 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení podél komunikace II/353, obec Kamenec u Poličky

Číslo dokumentu: 2274-20
Vyvěšeno: 2.10.2020 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/20/22607 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce VO a VR ve Starém Mateřově, obec Starý Mateřov

Číslo dokumentu: 2273-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(538 KB)

OŽPZ/20/22513 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Sklad nářadí a techniky, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 2272-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/20/22436 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úpravy veřejného prostranství – travnaté hřiště v Horce, obec Horka

Číslo dokumentu: 2271-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/20/22349 Smlouva o poskytnutí dotace, Obnova čekárny v Dobré Vodě, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 2270-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/20/22428 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní komunikace Libkov – Vedralka, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 2269-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OKSCR/20/23567 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2268-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(399 KB)

OKSCR/20/23550 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Žamberk

Číslo dokumentu: 2267-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(399 KB)

OKSCR/20/23579 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Mikroregion Maštale

Číslo dokumentu: 2266-20
Vyvěšeno: 1.10.2020 - 1.10.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(397 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23503 – Obec Morašice

Číslo dokumentu: 2261-20
Vyvěšeno: 30.9.2020 - 30.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(249 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23459 – Obec Borová

Číslo dokumentu: 2260-20
Vyvěšeno: 30.9.2020 - 30.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(303 KB)

OR/20/24079; Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Projektová dokumentace - Rekonstrukce komunikace od č.p. 35 po č.p. 28“; obec Řetová

Číslo dokumentu: 2259-20
Vyvěšeno: 30.9.2020 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(438 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23468 - Obec Čepí

Číslo dokumentu: 2256-20
Vyvěšeno: 30.9.2020 - 30.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(340 KB)

20/20401, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2255-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(634 KB)

19/05/0294, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2249-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - OKŘ/20/22243 – Městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2246-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(266 KB)

20/20426, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2245-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(456 KB)

20/20361, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2244-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(606 KB)

20/20400, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2243-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(577 KB)

20/20391, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2242-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(557 KB)

20/20394, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2241-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(552 KB)

20/20398, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2240-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(566 KB)

OKSCR/20/23585

Číslo dokumentu: 2239-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(993 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23527 - Město Seč

Číslo dokumentu: 2235-20
Vyvěšeno: 25.9.2020 - 25.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(382 KB)

OŽPZ/20/22437 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zařízení na údržbu zeleně, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 2232-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

OŽPZ/20/22350 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce místních komunikací – Dolní Morava, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2231-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22532 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce komunikace III/32225 – točna, obec Černá u Bohdanče

Číslo dokumentu: 2230-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/20/22503 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 2229-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/20/22468 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a vybavení archivu a technického zázemí, obec Raná

Číslo dokumentu: 2228-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(658 KB)

OŽPZ/20/22547 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Křičeň, obec Křičeň

Číslo dokumentu: 2227-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

OŽPZ/20/22540 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní prodejny potravin, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 2226-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/20/22551 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava areálu fotbalového hřiště, obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 2225-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(642 KB)

OŽPZ/20/22596 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obchodu, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 2224-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/20/22640 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 2223-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(533 KB)

OŽPZ/20/22673 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce stropu na sále v obecním domě, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 2206-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22689 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a rekonstrukce místních komunikací, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 2205-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(613 KB)

OŽPZ/20/22690 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy budovy čp. 43 včetně úpravy okolí, obec Nová Ves u Jarošova

Číslo dokumentu: 2204-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(694 KB)

OŽPZ/20/22711 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního bytu v budově čp. 48 v obci Újezdec, obec Újezdec

Číslo dokumentu: 2203-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(604 KB)

OŽPZ/20/22714 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obec Víska u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2202-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/20/22723 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 2201-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/20/22733 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení - IV. etapa, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2200-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(605 KB)

OŽPZ/20/22738 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Horní Třešňovec

Číslo dokumentu: 2199-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/20/22743 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Jednědí

Číslo dokumentu: 2198-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(663 KB)

OŽPZ/20/22744 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny nad částí obecního sálu, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 2197-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22751 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Cesta u Šubrtů, obec Lubník

Číslo dokumentu: 2196-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/20/22757 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 2195-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/20/22770 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecní budově, obec Sázava

Číslo dokumentu: 2194-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/22792 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 2193-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22794 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a výstavba obslužného chodníku u BD čp.166, obec Těchonín

Číslo dokumentu: 2192-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22874 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 2191-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/20/22884 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 2190-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/20/22907 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 2189-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(396 KB)

OŽPZ/20/22918 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční podpora na provoz prodejny Konzum, obec Javorník

Číslo dokumentu: 2188-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/20/22919 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny v obci Jehnědí, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 2187-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/20/22924 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na obchod, obec Lubník

Číslo dokumentu: 2186-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(281 KB)

OŽPZ/20/22920 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 2185-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/20/22936 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 2184-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OKSCR/20/23997, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Chrudim, kostel sv.Kateřiny, zpracování proj. dokumentace na odvlhčení a větrání kostela“

Číslo dokumentu: 2182-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(470 KB)

OŽPZ/20/22606 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce herních prvků, obec Staré Jesenčany

Číslo dokumentu: 2179-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22603 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejné zeleně v intravilánu a v extravilánu obce, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 2178-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/20/22601 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Letní třída ZŠ Semín, obec Semín

Číslo dokumentu: 2177-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/20/22593 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení u silnice III/30511, druhá etapa, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 2176-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22590 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení - II. etapa, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 2175-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(614 KB)

OŽPZ/20/22550 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce objektu garáže I. etapa, obec Libišany

Číslo dokumentu: 2174-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/20/22613 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace úseku chodníků, obec Trusnov

Číslo dokumentu: 2173-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/20/22548 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba nového chodníku, obec Kunětice

Číslo dokumentu: 2172-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(519 KB)

OŽPZ/20/22542 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace prostranství před hřbitovem, obec Jedousov

Číslo dokumentu: 2171-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/20/22537 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zázemí a kuchyně v obecním pohostinství č.p.52, obec Choteč

Číslo dokumentu: 2170-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(348 KB)

OŽPZ/20/22535 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku k nové zástavbě „Na statku“, obec Dubany

Číslo dokumentu: 2169-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(592 KB)

OŽPZ/20/22531 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku podél silnice III. třídy- 2. etapa, obec Časy

Číslo dokumentu: 2168-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22528 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavba sběrného místa, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 2167-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22520 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dobudování místních komunikací III. etapa, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 2166-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/20/22516 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace k prameništi vodovodu, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 2165-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

OŽPZ/20/22511 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 2164-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/20/22462 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy na místních hřbitovech včetně výměny vchodové brány, obec Perálec

Číslo dokumentu: 2163-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(613 KB)

OŽPZ/20/22461 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace venkovních prostor objektu občanské vybavenosti(kulturní zařízení), obec Otradov

Číslo dokumentu: 2162-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(636 KB)

OŽPZ/20/22458 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce vodní plochy Mrákotín, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 2161-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/20/22456 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace Pohled, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 2160-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/20/22444 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup vybavení kanceláře obecního úřadu, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 2159-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/20/22442 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hráze umělé nádrže Zástava, obec Kladno

Číslo dokumentu: 2158-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/20/22431 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dvakačovice – rekonstrukce VO SO3 – větev Úhřetická Lhota, Moravany, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 2157-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/20/22429 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy č.p. 45, obec Dědová

Číslo dokumentu: 2156-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22422 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v základní škole Bojanov č.p. 90 – etapa č. V, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 2155-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(610 KB)

OŽPZ/20/22421 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sociálního zázemí MŠ v 2. NP, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2154-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22939 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 2153-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OŽPZ/20/22929 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Konzumu, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 2152-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22927 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zabezpečení prodejny Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 2151-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/20/22913 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 2148-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/20/22609 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba zastřešení a sezení v kulturním areálu v obci Strašov, obec Strašov

Číslo dokumentu: 2147-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/20/22612 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Tetov

Číslo dokumentu: 2146-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/20/22908 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum Běstovice, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 2145-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/20/22905 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 2144-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(286 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 – II. kolo - OKŘ/20/23528 – Město Slatiňany

Číslo dokumentu: 2143-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(256 KB)

OKSCR/20/23962, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Jamné nad Orlicí, oprava vnější omítky a soklu kapličky na st.p.č

Číslo dokumentu: 2142-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(443 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22291 – obec Lichkov

Číslo dokumentu: 2141-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(426 KB)

OKSCR/20/23586

Číslo dokumentu: 2132-20
Vyvěšeno: 21.9.2020 - 21.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OŽPZ/20/22801 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy v kulturním domě ve Vraclavi, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 2126-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/20/22797 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace provozní budovy centra Oaza, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 2125-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/20/22796 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření dětského hřiště, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 2124-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(607 KB)

OŽPZ/20/22790 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže, obec Sudslava

Číslo dokumentu: 2123-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/20/22788 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístavba terasy k objektu č.p. 55 v k.ú. Studené, obec Studené

Číslo dokumentu: 2122-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/20/22767 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kulturního domu včetně úpravy okolí II. etapa, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 2121-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(602 KB)

OŽPZ/20/22760 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy objektu č.p. 32, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 2120-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/20/22758 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace a chodníku, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 2119-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/20/22753 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sběrného dvora, obec Mostek

Číslo dokumentu: 2118-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22750 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 2117-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22747 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství na návsi 2. etapa, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 2116-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/20/22737 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy domu č.p. 112 v Horních Heřmanicích, obec Horní Heřmanice

Číslo dokumentu: 2115-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22734 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejného prostranství včetně opravy výpusti nádrže-horní náves, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 2114-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

OŽPZ/20/22724 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení klubovny na hřišti, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 2113-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/20/22775 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací včetně obnovy veřejného osvětlení, obec Sopotnice

Číslo dokumentu: 2112-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22704 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Workoutové hřiště na místě bývalého sportovního hřiště, obec Stašov

Číslo dokumentu: 2111-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(608 KB)

OŽPZ/20/22699 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Venkovní fitness prvky v obci, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2110-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/20/22688 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu venkova, Oprava místní komunikace, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 2109-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/20/22634 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu venkova, Oprava kulturního domu, obec Borušov

Číslo dokumentu: 2108-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/23464 – město Bystré – II. kolo

Číslo dokumentu: 2106-20
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 17.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(268 KB)

OŽPZ/20/22203 Smlouva o poskytnutí dotace, Úhrada úroků z úvěrů na občanskou vybavenost obce, obec Dříteč

Číslo dokumentu: 2101-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/20/22430 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování chodníku, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 2100-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/20/22434 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejných prostranství, obec Hodonín

Číslo dokumentu: 2099-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22439 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 2098-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/20/22448 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v obci Lány-2.etapa, obec Lány

Číslo dokumentu: 2097-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(359 KB)

OŽPZ/20/22455 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace v obci Míčov, obec Míčov-Sušice

Číslo dokumentu: 2096-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/20/22463 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 2095-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/20/22465 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace, obec Prosetín

Číslo dokumentu: 2094-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/20/22467 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vnitřních prostor a výměna inventáře č.p. 47 v k.ú. Smrkový Týnec, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 2093-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22521 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Zájezdec

Číslo dokumentu: 2092-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22524 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken budovy Úřadu městyse Žumberk, městys Žumberk

Číslo dokumentu: 2091-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

OŽPZ/20/22527 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace dětského hřiště, obec Brloh

Číslo dokumentu: 2090-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/20/22533 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kapličky, obec Dolany

Číslo dokumentu: 2089-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22538 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu chodníku od č.p. 29 k č. p. 73, obec Chrtníky

Číslo dokumentu: 2088-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22541 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace dolní požární nádrže, obec Jaroslav

Číslo dokumentu: 2087-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(338 KB)

OŽPZ/20/22543 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostku obecní komunikace k vlakové zastávce, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 2086-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22553 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace a přilehlého chodníku, obec Malé Výkleky

Číslo dokumentu: 2085-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22615 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní úřad – oprava oplocení, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 2084-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/20/22617 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VI. etapa, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 2083-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22620 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba a oprava sportovního areálu, obec Valy

Číslo dokumentu: 2082-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(573 KB)

OŽPZ/20/22628 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2081-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/20/22630 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístřešek na dopravní automobil II. etapa, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2080-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/20/22633 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova hřiště v obci, obec Bohuňovice

Číslo dokumentu: 2079-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/20/22636 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny nad budovou s č.p. 208 v majetku obce, obec Budislav

Číslo dokumentu: 2078-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22674 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vodárny včetně oplocení, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 2077-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(454 KB)

OŽPZ/20/22678 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 2076-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/20/22680 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku na p.č. 276, Obec Korouhev

Číslo dokumentu: 2075-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/20/22698 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stavby v kulturním areálu obce, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 2074-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/22707 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zázemí MŠ, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 2073-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22712 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace v úseku č. 12, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 2072-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/20/22710 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Parkoviště u Základní a mateřské školy Trstěnice – etapa II, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 2071-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/20/22713 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy ZŠ – výměna oken a dveří - 2.etapa, obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 2070-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22729 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba odstavných ploch pro kontejnery na tříděný odpad, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 2069-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22730 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy skladového prostoru, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 2068-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22735 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stezka kolem potoka na dolním konci obce, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 2065-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/20/22740 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy obecní stodoly – dokončení, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 2064-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/22746 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Čekárny na zastávkách hromadné dopravy v obci Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 2063-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/20/22748 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Víceúčelová sál II. etapa, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 2061-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

OŽPZ/20/22749 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunikace Betlém čp. 195 – II. etapa, Městys Kunvald

Číslo dokumentu: 2060-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

OŽPZ/20/22754 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava MK nad obecním úřadem Nekoř, obec Nekoř

Číslo dokumentu: 2059-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

OŽPZ/20/22759 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace budovy č.p. 94, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 2058-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22765 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba zeleně – 2. etapa, obec Pustina

Číslo dokumentu: 2057-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22768 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení knihovny s multifunkčním centrem a archivu obecního úřadu, obec Řetová

Číslo dokumentu: 2056-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OŽPZ/20/22769 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Havarijní oprava KD Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 2055-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(338 KB)

OŽPZ/20/22774 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení budovy č.p. 92 – bývalá škola, obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 2054-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/20/22786 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce sociálního zařízení v čp. 98 – MŠ, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 2053-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22795 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken tělocvičny I. etapa, obec Tisová

Číslo dokumentu: 2052-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/20/22807 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce bytu č. 1 v čp. 86 – Ovčín, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 2051-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/20/22808 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu – 2. etapa, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 2050-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/20/22809 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Žampach

Číslo dokumentu: 2049-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/22941 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 2048-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(353 KB)

OŽPZ/20/22840 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 2047-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/20/22867 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Desná

Číslo dokumentu: 2046-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/20/22862 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2045-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/22858 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny – Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 2044-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/20/22879 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místního obchodu, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 2043-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/20/22917 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek obchodu Konzum, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 2042-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/22922 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu v obci Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 2041-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(530 KB)

OŽPZ/20/22923 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na obchod, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 2038-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/20/22934 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 2037-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(772 KB)

OŽPZ/20/22813 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová, obec Borová

Číslo dokumentu: 2036-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 – II. kolo - KR/20/23466 – obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 2035-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(292 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/23482 – město Chrast

Číslo dokumentu: 2031-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 14.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(344 KB)

Smlouva o poskytnutí finančního daru obci Miřetice na nákup technického vybavení pro činnost v oblasti požární ochrany v roce 2020 - OKŘ/20/23438

Číslo dokumentu: 2030-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 14.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(216 KB)

OŽPZ/20/22937 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obecní prodejny, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 2022-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

OŽPZ/20/22805 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního úřadu, obec Záchlumí

Číslo dokumentu: 2021-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/20/22798 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava domu Verměřovice čp. 123, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 2020-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(615 KB)

OŽPZ/20/22715 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní části komunikace p.č. 1283 v k.ú. Vranová, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 2019-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22701 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Sebranice, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 2018-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22676 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunikace k RD Jarošov, nad bytovkou, I. etapa, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 2017-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/20/22675 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Základní školy Janov – IV. etapa, obec Janov

Číslo dokumentu: 2016-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(545 KB)

OŽPZ/20/22624 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 2015-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/22618 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Instalace orientačních měřičů rychlosti, obec Újezd u Sezemic

Číslo dokumentu: 2014-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(392 KB)

OŽPZ/20/22594 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova zvoničky v Poběžovicích u Holic, obec Poběžovice u Holic

Číslo dokumentu: 2013-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/20/22529 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Doplnění veřejného osvětlení v obci o led solární osvětlení, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 2012-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/22522 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, 2. etapa oprava cesty par. č. 1370 v k.ú.Zderaz, Zderaz – Pasíčka, obec Zderaz

Číslo dokumentu: 2011-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(452 KB)

OŽPZ/20/22505 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace po bleskové povodni, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 2010-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/20/22469 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 2009-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/20/22453 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava bytu v č.p. 14, obec Lozice

Číslo dokumentu: 2008-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/20/22451 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce objektu s přístavbou kotelny – 1. etapa, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 2007-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/20/22432 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi u vodního toku, obec Hamry

Číslo dokumentu: 2006-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

18/04/1862, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1999-20
Vyvěšeno: 7.9.2020 - 7.9.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(419 KB)

18/04/1929, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1997-20
Vyvěšeno: 4.9.2020 - 4.9.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22327 – obec Staré Město

Číslo dokumentu: 1979-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(338 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22326 – obec Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 1978-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(354 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 – OKŘ/22292 – obec Líšnice

Číslo dokumentu: 1977-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(315 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22230 – obec Dolní Roveň

Číslo dokumentu: 1976-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(293 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22117 – obec Trusnov

Číslo dokumentu: 1975-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(452 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22097 – obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1974-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(299 KB)

OKSCR/20/23015, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost č.p. 2, sanace objektu“

Číslo dokumentu: 1972-20
Vyvěšeno: 1.9.2020 - 1.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(678 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22119 – obec Třebařov

Číslo dokumentu: 1962-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(273 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22114 – obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1961-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(309 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22080 – město Proseč

Číslo dokumentu: 1960-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(339 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22082 – obec Kunvald

Číslo dokumentu: 1959-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(322 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22085 – obec Borušov

Číslo dokumentu: 1958-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(330 KB)

18/04/1947, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1957-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(840 KB)

18/04/1921, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1953-20
Vyvěšeno: 27.8.2020 - 27.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(835 KB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021

Číslo dokumentu: 1950-20
Vyvěšeno: 26.8.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

18/04/1920, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1940-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(826 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22255 – obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1937-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(316 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22310 – obec Poděžovice u Holic

Číslo dokumentu: 1936-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(327 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22273 – město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1935-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(392 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22304 – obec Oldříš

Číslo dokumentu: 1934-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(255 KB)

18/04/1949, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1932-20
Vyvěšeno: 20.8.2020 - 20.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

18/04/1933, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1931-20
Vyvěšeno: 20.8.2020 - 20.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(831 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22120 – obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 1925-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(485 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22118 – obec Tržek

Číslo dokumentu: 1924-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(293 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22106 – obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1923-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(396 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22103 – obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 1922-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(322 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22102 – obec Libecina

Číslo dokumentu: 1921-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(294 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22099 – obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1920-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(351 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22096 – obec Horky

Číslo dokumentu: 1919-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(271 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22088 – obec Červená Voda – Mlýnický dvůr

Číslo dokumentu: 1918-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(322 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22087 – obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 1917-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(383 KB)

OKSCR/20/22375, Smlouva o poskytnutí dotace

Číslo dokumentu: 1911-20
Vyvěšeno: 17.8.2020 - 17.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(349 KB)

OKSCR/20/23230, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Cerekvice nad Loučnou, usedlost č.p. 11, zajištění statiky a sanační práce (spárování)“

Číslo dokumentu: 1883-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(652 KB)

OKSCR/20/23092, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Trhová Kamenice, Hlinecká č.p. 67, obnova stropních konstrukcí a omítek v chlévové části“

Číslo dokumentu: 1882-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(643 KB)

OŽPZ/20/22915 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v Helvíkovicích, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1881-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/20/22850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny v Rohoznici, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 1880-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/20/22833 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1879-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/20/22802 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části komunikace 564, obec Vračovice - Orlov

Číslo dokumentu: 1878-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(591 KB)

OŽPZ/20/22793 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace obecního úřadu v budově zámku, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 1876-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(336 KB)

OŽPZ/20/22772 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 100, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1875-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22722 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu občanské vybavenosti č.p. 13 v obci Želivsko, obec Želivsko

Číslo dokumentu: 1874-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/20/22709 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava prostor technického zázemí obce Trpín, obec Trpín

Číslo dokumentu: 1872-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/20/22670 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova a údržba veřejných prostranství v obci, obec Horky

Číslo dokumentu: 1871-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(588 KB)

OŽPZ/20/22632 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 1870-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/20/22627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy kulturního domu, obec Banín

Číslo dokumentu: 1869-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/20/22625 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní mobiliář – hřiště, obec Voleč

Číslo dokumentu: 1868-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/20/22611 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků podél komunikace III. třídy – etapa 3, obec Svojšice

Číslo dokumentu: 1867-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/20/22598 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení místních komunikací obce Ráby, obec Ráby

Číslo dokumentu: 1866-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(466 KB)

OŽPZ/20/22526 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení sportoviště – zázemí pro sportovce, obec Borek

Číslo dokumentu: 1865-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/20/22450 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Libkov

Číslo dokumentu: 1864-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/20/22438 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu Hošťalovice – I. etapa, obec Hošťalovice

Číslo dokumentu: 1863-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OKSCR/20/22963, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Hrad Košumberk, oprava arkádového ochozu

Číslo dokumentu: 1855-20
Vyvěšeno: 12.8.2020 - 12.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

Dotační program Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 - 2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 1848-20
Vyvěšeno: 11.8.2020 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(242 KB)

OR/20/23149; Smlouva o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na projekt "Oprava vodní nádrž Kukle"

Číslo dokumentu: 1847-20
Vyvěšeno: 10.8.2020 - 10.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

OR/20/23150; Smlouva o poskytnutí dotace; Územní plán Žampach – 1. etapa návrh

Číslo dokumentu: 1846-20
Vyvěšeno: 10.8.2020 - 10.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(504 KB)

19/05/0735 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1840-20
Vyvěšeno: 10.8.2020 - 10.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(409 KB)

OŽPZ/20/22876 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 1838-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/22860 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny Smíšeného zboží, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 1836-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(519 KB)

OŽPZ/20/22841 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora chodu provozu prodejny, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1835-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/20/22803 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna garážových vrat a luxferů, obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1834-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/20/22791 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce skladu komunální techniky v Loučkách II. fáze, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1833-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(344 KB)

OŽPZ/20/22789 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava podlahy v sále kulturního domu, obec Sudislav nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1832-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/20/22773 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení pro údržbu veřejného prostranství, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1831-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/20/22736 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Realizace veřejného osvětlení v obci Helvíkovice, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1830-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/20/22728 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 1829-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/20/22706 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení obce II. etapa, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 1828-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/20/22696 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce márnice včetně úpravy okolí, obec Rohozná

Číslo dokumentu: 1827-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/20/22693 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace p.č. 1916/32 a 1916/13 – I. etapa, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1826-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22692 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Pohledy

Číslo dokumentu: 1825-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/22683 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace veřejných prostranství v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 1824-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/20/22635 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení hracího prvku na dětské hřiště, obec Březinky

Číslo dokumentu: 1823-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22626 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VI. část, úsek č.1, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 1822-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(401 KB)

OŽPZ/20/22623 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu č.p. 68 a 69, obec Veselí

Číslo dokumentu: 1821-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/20/22619 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Urbanice

Číslo dokumentu: 1820-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/20/22602 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava plotu MŠ, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1819-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(536 KB)

OŽPZ/20/22599 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dřevěné pergoly pro seniory, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 1818-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/20/22592 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stávajících autobusových čekáren v počtu 5 ks, obec Němčice

Číslo dokumentu: 1817-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/20/22552 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba nové větve veřejného osvětlení, obec Litošice

Číslo dokumentu: 1816-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/20/22546 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kuchyně v MŠ, obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 1814-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/20/22530 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže v Bukovce, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 1813-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/20/22501 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Stolany

Číslo dokumentu: 1812-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/22472 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní budovy č.p. 7 – IV. etapa, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 1811-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/20/22466 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce MŠ Předhradí I. etapa, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1810-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/20/22464 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného rozhlasu, obec Pokřikov

Číslo dokumentu: 1809-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/20/22427 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy, fasády a vstupní plochy kabin, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 1808-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/20/22426 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v objektu obecního domu, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 1807-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(533 KB)

OŽPZ/20/22425 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Bylany

Číslo dokumentu: 1806-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/20/22357 Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení dětské lanové dráhy, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1805-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(545 KB)

OŽPZ/20/22452 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava památníku obětem II. světové války, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1804-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/20/22695 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vnitřních prostor Obecního úřadu Pustá Kamenice, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 1802-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22256 – obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1801-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(329 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22241 – obec Tatenice

Číslo dokumentu: 1800-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(286 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22324 – město Skuteč

Číslo dokumentu: 1799-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(391 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22318 – město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 1798-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(266 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22315 – obec Ráby

Číslo dokumentu: 1797-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(341 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22301 – město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1796-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(387 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22288 – město Lázně Bohdaneč

Číslo dokumentu: 1795-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(386 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22271 – městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 1794-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(385 KB)