29.9.2020 16:58:52

20/20401, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2255-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(634 KB)

19/05/0294, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2249-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - OKŘ/20/22243 – Městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 2246-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(266 KB)

20/20426, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2245-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(456 KB)

20/20361, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2244-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(606 KB)

20/20400, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2243-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(577 KB)

20/20391, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2242-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(557 KB)

20/20394, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2241-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(552 KB)

20/20398, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2240-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(566 KB)

OKSCR/20/23585

Číslo dokumentu: 2239-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(993 KB)

Žádost o povolení provozu výroby nasávané kartonáže spol Cortec Czech s.r.o. v provozovně Holandská 464 533 01 Pardubice

Číslo dokumentu: 2237-20
Vyvěšeno: 28.9.2020 - 13.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(340 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v obci Rozhraní, úsek od čp. 4 po čp. 12

Číslo dokumentu: 2236-20
Vyvěšeno: 29.9.2020 - 15.10.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(300 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - II. kolo - OKŘ/20/23527 - Město Seč

Číslo dokumentu: 2235-20
Vyvěšeno: 25.9.2020 - 25.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(382 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy

Číslo dokumentu: 2234-20
Vyvěšeno: 26.9.2020 - 10.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(853 KB)

Výroba organických specialit Ry 42, 43 a Ry 52, 53 – Rozhondutí o změně integrovaného povolení č. 15

Číslo dokumentu: 2233-20
Vyvěšeno: 25.9.2020 - 12.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(193 KB)

OŽPZ/20/22437 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zařízení na údržbu zeleně, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 2232-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

OŽPZ/20/22350 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce místních komunikací – Dolní Morava, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2231-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22532 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce komunikace III/32225 – točna, obec Černá u Bohdanče

Číslo dokumentu: 2230-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/20/22503 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 2229-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/20/22468 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a vybavení archivu a technického zázemí, obec Raná

Číslo dokumentu: 2228-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(658 KB)

OŽPZ/20/22547 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Křičeň, obec Křičeň

Číslo dokumentu: 2227-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

OŽPZ/20/22540 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní prodejny potravin, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 2226-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/20/22551 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava areálu fotbalového hřiště, obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 2225-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(642 KB)

OŽPZ/20/22596 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obchodu, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 2224-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/20/22640 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 2223-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(533 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Chrudimi, ul. Dr. Milady Horákové

Číslo dokumentu: 2222-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 10.10.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(406 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2221-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(47 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Bohuňovice

Číslo dokumentu: 2220-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(74 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Džbánov u Litomyšle

Číslo dokumentu: 2219-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(479 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Králíky

Číslo dokumentu: 2218-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(549 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Rozhovice

Číslo dokumentu: 2217-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(520 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Záhraď

Číslo dokumentu: 2216-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(512 KB)

Prodej pozemku 3523 v katastrálním území Svitavy-předměstí

Číslo dokumentu: 2215-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(495 KB)

Prodej pozemku 3508 v katastrálním území Svitavy-předměstí

Číslo dokumentu: 2214-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(487 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Letohrad

Číslo dokumentu: 2213-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(67 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Morašice u Chrudimi

Číslo dokumentu: 2212-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(63 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Čistá u Litomyšle

Číslo dokumentu: 2211-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(66 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Vejvanovice

Číslo dokumentu: 2210-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(67 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Všeradov

Číslo dokumentu: 2209-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(60 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Krasíkov

Číslo dokumentu: 2208-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(67 KB)

Budoucí bezúplatný převod pozemků a stavby silnice v katastrálním území Chlum u Hlinska

Číslo dokumentu: 2207-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 15.12.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(72 KB)

OŽPZ/20/22673 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce stropu na sále v obecním domě, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 2206-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22689 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a rekonstrukce místních komunikací, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 2205-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(613 KB)

OŽPZ/20/22690 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy budovy čp. 43 včetně úpravy okolí, obec Nová Ves u Jarošova

Číslo dokumentu: 2204-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(694 KB)

OŽPZ/20/22711 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního bytu v budově čp. 48 v obci Újezdec, obec Újezdec

Číslo dokumentu: 2203-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(604 KB)

OŽPZ/20/22714 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obec Víska u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2202-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/20/22723 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 2201-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/20/22733 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení - IV. etapa, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2200-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(605 KB)

OŽPZ/20/22738 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Horní Třešňovec

Číslo dokumentu: 2199-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/20/22743 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Jednědí

Číslo dokumentu: 2198-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(663 KB)

OŽPZ/20/22744 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny nad částí obecního sálu, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 2197-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22751 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Cesta u Šubrtů, obec Lubník

Číslo dokumentu: 2196-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/20/22757 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 2195-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/20/22770 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecní budově, obec Sázava

Číslo dokumentu: 2194-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/22792 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 2193-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22794 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a výstavba obslužného chodníku u BD čp.166, obec Těchonín

Číslo dokumentu: 2192-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22874 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 2191-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/20/22884 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 2190-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/20/22907 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 2189-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(396 KB)

OŽPZ/20/22918 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční podpora na provoz prodejny Konzum, obec Javorník

Číslo dokumentu: 2188-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/20/22919 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny v obci Jehnědí, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 2187-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/20/22924 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na obchod, obec Lubník

Číslo dokumentu: 2186-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(281 KB)

OŽPZ/20/22920 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 2185-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/20/22936 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 2184-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37, II/343 a MK Podzahrady a Spojovací v Trhové Kamenici

Číslo dokumentu: 2183-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 12.10.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(493 KB)

OKSCR/20/23997, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Chrudim, kostel sv.Kateřiny, zpracování proj. dokumentace na odvlhčení a větrání kostela“

Číslo dokumentu: 2182-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(470 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 2181-20
Vyvěšeno: 25.9.2020 - 11.11.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zet Služby s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2180-20
Vyvěšeno: 24.9.2020 - 9.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(213 KB)

OŽPZ/20/22606 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce herních prvků, obec Staré Jesenčany

Číslo dokumentu: 2179-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22603 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejné zeleně v intravilánu a v extravilánu obce, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 2178-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/20/22601 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Letní třída ZŠ Semín, obec Semín

Číslo dokumentu: 2177-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/20/22593 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení u silnice III/30511, druhá etapa, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 2176-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22590 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení - II. etapa, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 2175-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(614 KB)

OŽPZ/20/22550 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce objektu garáže I. etapa, obec Libišany

Číslo dokumentu: 2174-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/20/22613 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace úseku chodníků, obec Trusnov

Číslo dokumentu: 2173-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/20/22548 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba nového chodníku, obec Kunětice

Číslo dokumentu: 2172-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(519 KB)

OŽPZ/20/22542 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace prostranství před hřbitovem, obec Jedousov

Číslo dokumentu: 2171-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/20/22537 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zázemí a kuchyně v obecním pohostinství č.p.52, obec Choteč

Číslo dokumentu: 2170-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(348 KB)

OŽPZ/20/22535 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku k nové zástavbě „Na statku“, obec Dubany

Číslo dokumentu: 2169-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(592 KB)

OŽPZ/20/22531 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku podél silnice III. třídy- 2. etapa, obec Časy

Číslo dokumentu: 2168-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22528 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavba sběrného místa, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 2167-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22520 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dobudování místních komunikací III. etapa, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 2166-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/20/22516 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace k prameništi vodovodu, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 2165-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

OŽPZ/20/22511 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 2164-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/20/22462 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy na místních hřbitovech včetně výměny vchodové brány, obec Perálec

Číslo dokumentu: 2163-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(613 KB)

OŽPZ/20/22461 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace venkovních prostor objektu občanské vybavenosti(kulturní zařízení), obec Otradov

Číslo dokumentu: 2162-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(636 KB)

OŽPZ/20/22458 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce vodní plochy Mrákotín, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 2161-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/20/22456 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace Pohled, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 2160-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/20/22444 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup vybavení kanceláře obecního úřadu, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 2159-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/20/22442 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hráze umělé nádrže Zástava, obec Kladno

Číslo dokumentu: 2158-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/20/22431 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dvakačovice – rekonstrukce VO SO3 – větev Úhřetická Lhota, Moravany, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 2157-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/20/22429 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy č.p. 45, obec Dědová

Číslo dokumentu: 2156-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22422 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v základní škole Bojanov č.p. 90 – etapa č. V, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 2155-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(610 KB)

OŽPZ/20/22421 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sociálního zázemí MŠ v 2. NP, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2154-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/20/22939 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 2153-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OŽPZ/20/22929 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Konzumu, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 2152-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22927 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zabezpečení prodejny Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 2151-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

Nařízení č. 2/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

S účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy, spočívající:

v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech. 

Číslo dokumentu: 2150-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 31.10.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(272 KB)

Nařízení č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

S účinností ode dne 23. září 2020 od 00:00 hodin do 31. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území okresů Chrudim, Pardubice a Svitavy, spočívající:

v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“);

Číslo dokumentu: 2149-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 31.10.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(250 KB)

OŽPZ/20/22913 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 2148-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/20/22609 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba zastřešení a sezení v kulturním areálu v obci Strašov, obec Strašov

Číslo dokumentu: 2147-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/20/22612 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Tetov

Číslo dokumentu: 2146-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/20/22908 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum Běstovice, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 2145-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/20/22905 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 2144-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(286 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 – II. kolo - OKŘ/20/23528 – Město Slatiňany

Číslo dokumentu: 2143-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(256 KB)

OKSCR/20/23962, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Jamné nad Orlicí, oprava vnější omítky a soklu kapličky na st.p.č

Číslo dokumentu: 2142-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(443 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22291 – obec Lichkov

Číslo dokumentu: 2141-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 22.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(426 KB)

Ofsetový tisk

Číslo dokumentu: 2140-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 24.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(190 KB)

Změna č. 3 integrovaného povolení pro zařízení Farma na chov drůbeže Choceň

Číslo dokumentu: 2139-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 26.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(173 KB)

Informace o telefonních číslech pro přijímání žádostí voličů o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Číslo dokumentu: 2138-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 19.10.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(366 KB)

Záměr EIA – Terminál JIH – informace o podaných odvoláních

Číslo dokumentu: 2137-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 19.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Daniela Ježáková s.r.o.

Číslo dokumentu: 2136-20
Vyvěšeno: 23.9.2020 - 1.12.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(72 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele p. Hedviky Svobodové (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2135-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 7.10.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(145 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ul. Hlavní, Svitavy, místní část Lačnov

Číslo dokumentu: 2134-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 8.10.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(289 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Linhartice – hranice Olomouckého kraje

Číslo dokumentu: 2133-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 8.10.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(303 KB)

OKSCR/20/23586

Číslo dokumentu: 2132-20
Vyvěšeno: 21.9.2020 - 21.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 2131-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 6.11.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(215 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: město Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2130-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 6.11.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 2129-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 6.11.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru ergoterapeut pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 2128-20
Vyvěšeno: 22.9.2020 - 6.11.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Chemické speciality U-19 – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 3 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2127-20
Vyvěšeno: 21.9.2020 - 22.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(171 KB)

OŽPZ/20/22801 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy v kulturním domě ve Vraclavi, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 2126-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/20/22797 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace provozní budovy centra Oaza, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 2125-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/20/22796 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření dětského hřiště, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 2124-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(607 KB)

OŽPZ/20/22790 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže, obec Sudslava

Číslo dokumentu: 2123-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/20/22788 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístavba terasy k objektu č.p. 55 v k.ú. Studené, obec Studené

Číslo dokumentu: 2122-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/20/22767 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kulturního domu včetně úpravy okolí II. etapa, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 2121-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(602 KB)

OŽPZ/20/22760 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy objektu č.p. 32, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 2120-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/20/22758 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace a chodníku, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 2119-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/20/22753 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sběrného dvora, obec Mostek

Číslo dokumentu: 2118-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22750 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 2117-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/20/22747 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství na návsi 2. etapa, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 2116-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/20/22737 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy domu č.p. 112 v Horních Heřmanicích, obec Horní Heřmanice

Číslo dokumentu: 2115-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22734 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejného prostranství včetně opravy výpusti nádrže-horní náves, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 2114-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

OŽPZ/20/22724 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení klubovny na hřišti, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 2113-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/20/22775 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací včetně obnovy veřejného osvětlení, obec Sopotnice

Číslo dokumentu: 2112-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22704 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Workoutové hřiště na místě bývalého sportovního hřiště, obec Stašov

Číslo dokumentu: 2111-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(608 KB)

OŽPZ/20/22699 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Venkovní fitness prvky v obci, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2110-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/20/22688 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu venkova, Oprava místní komunikace, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 2109-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/20/22634 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu venkova, Oprava kulturního domu, obec Borušov

Číslo dokumentu: 2108-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 18.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

Oznámení o zřízení volebního stanoviště, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla

Číslo dokumentu: 2107-20
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 3.10.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(82 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/23464 – město Bystré – II. kolo

Číslo dokumentu: 2106-20
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 17.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(268 KB)

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027

Číslo dokumentu: 2105-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 5.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(163 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/17, III/33810 a III/33729 k.ú. Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 2104-20
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 5.10.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(494 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele

Číslo dokumentu: 2103-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 6.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(65 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele

Číslo dokumentu: 2102-20
Vyvěšeno: 18.9.2020 - 6.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(315 KB)

OŽPZ/20/22203 Smlouva o poskytnutí dotace, Úhrada úroků z úvěrů na občanskou vybavenost obce, obec Dříteč

Číslo dokumentu: 2101-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/20/22430 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování chodníku, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 2100-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/20/22434 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejných prostranství, obec Hodonín

Číslo dokumentu: 2099-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22439 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 2098-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/20/22448 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v obci Lány-2.etapa, obec Lány

Číslo dokumentu: 2097-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(359 KB)

OŽPZ/20/22455 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace v obci Míčov, obec Míčov-Sušice

Číslo dokumentu: 2096-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/20/22463 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 2095-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/20/22465 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace, obec Prosetín

Číslo dokumentu: 2094-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/20/22467 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vnitřních prostor a výměna inventáře č.p. 47 v k.ú. Smrkový Týnec, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 2093-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/20/22521 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Zájezdec

Číslo dokumentu: 2092-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22524 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken budovy Úřadu městyse Žumberk, městys Žumberk

Číslo dokumentu: 2091-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

OŽPZ/20/22527 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace dětského hřiště, obec Brloh

Číslo dokumentu: 2090-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/20/22533 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kapličky, obec Dolany

Číslo dokumentu: 2089-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22538 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu chodníku od č.p. 29 k č. p. 73, obec Chrtníky

Číslo dokumentu: 2088-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22541 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace dolní požární nádrže, obec Jaroslav

Číslo dokumentu: 2087-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(338 KB)

OŽPZ/20/22543 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostku obecní komunikace k vlakové zastávce, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 2086-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22553 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace a přilehlého chodníku, obec Malé Výkleky

Číslo dokumentu: 2085-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22615 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní úřad – oprava oplocení, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 2084-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/20/22617 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VI. etapa, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 2083-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22620 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba a oprava sportovního areálu, obec Valy

Číslo dokumentu: 2082-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(573 KB)

OŽPZ/20/22628 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2081-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/20/22630 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístřešek na dopravní automobil II. etapa, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2080-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/20/22633 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova hřiště v obci, obec Bohuňovice

Číslo dokumentu: 2079-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/20/22636 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny nad budovou s č.p. 208 v majetku obce, obec Budislav

Číslo dokumentu: 2078-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22674 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vodárny včetně oplocení, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 2077-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(454 KB)

OŽPZ/20/22678 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 2076-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/20/22680 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku na p.č. 276, Obec Korouhev

Číslo dokumentu: 2075-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/20/22698 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stavby v kulturním areálu obce, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 2074-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/22707 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zázemí MŠ, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 2073-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22712 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace v úseku č. 12, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 2072-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/20/22710 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Parkoviště u Základní a mateřské školy Trstěnice – etapa II, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 2071-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/20/22713 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy ZŠ – výměna oken a dveří - 2.etapa, obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 2070-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/20/22729 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba odstavných ploch pro kontejnery na tříděný odpad, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 2069-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22730 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy skladového prostoru, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 2068-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru chirurgie pro území: Pardubice

Číslo dokumentu: 2067-20
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 3.11.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

Vyhlášení VŘ - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra – domácí umělá plicní ventilace pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 2066-20
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 3.11.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

OŽPZ/20/22735 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stezka kolem potoka na dolním konci obce, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 2065-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/20/22740 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy obecní stodoly – dokončení, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 2064-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/22746 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Čekárny na zastávkách hromadné dopravy v obci Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 2063-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 16.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

Žádost o povolení provozu mobilní recyklační linky společnosti ŠUMBOR spol. s r. o. Hradec Králové

Číslo dokumentu: 2062-20
Vyvěšeno: 17.9.2020 - 3.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/20/22748 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Víceúčelová sál II. etapa, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 2061-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

OŽPZ/20/22749 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunikace Betlém čp. 195 – II. etapa, Městys Kunvald

Číslo dokumentu: 2060-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

OŽPZ/20/22754 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava MK nad obecním úřadem Nekoř, obec Nekoř

Číslo dokumentu: 2059-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

OŽPZ/20/22759 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace budovy č.p. 94, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 2058-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22765 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba zeleně – 2. etapa, obec Pustina

Číslo dokumentu: 2057-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22768 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení knihovny s multifunkčním centrem a archivu obecního úřadu, obec Řetová

Číslo dokumentu: 2056-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OŽPZ/20/22769 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Havarijní oprava KD Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 2055-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(338 KB)

OŽPZ/20/22774 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení budovy č.p. 92 – bývalá škola, obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 2054-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/20/22786 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce sociálního zařízení v čp. 98 – MŠ, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 2053-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22795 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken tělocvičny I. etapa, obec Tisová

Číslo dokumentu: 2052-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/20/22807 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce bytu č. 1 v čp. 86 – Ovčín, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 2051-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/20/22808 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu – 2. etapa, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 2050-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/20/22809 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Žampach

Číslo dokumentu: 2049-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/22941 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 2048-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(353 KB)

OŽPZ/20/22840 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 2047-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/20/22867 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Desná

Číslo dokumentu: 2046-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/20/22862 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2045-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/22858 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny – Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 2044-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/20/22879 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místního obchodu, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 2043-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/20/22917 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek obchodu Konzum, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 2042-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/22922 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu v obci Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 2041-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(530 KB)

Nařízení státní veterinární správy, č.j. SVS/2020/103295 - E

Číslo dokumentu: 2040-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 2.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

Nařízení státní veterinární správy, č.j. SVS/2020/103261 - E

Číslo dokumentu: 2039-20
Vyvěšeno: 16.9.2020 - 2.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/20/22923 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na obchod, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 2038-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/20/22934 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 2037-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(772 KB)

OŽPZ/20/22813 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš – Borová, obec Borová

Číslo dokumentu: 2036-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 – II. kolo - KR/20/23466 – obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 2035-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 15.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(292 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 25. 8. 2020

Číslo dokumentu: 2034-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

Výběrové řízení č. 45/2020 – vedoucí úseku finančního managementu - odbor rozvoje, oddělení projektového řízení

Číslo dokumentu: 2033-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 29.9.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(45 KB)

Výběrové řízení č. 44/2020 – Projektový manažer – odbor rozvoje, oddělení projektového řízení

Číslo dokumentu: 2032-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 9.10.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(44 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/23482 – město Chrast

Číslo dokumentu: 2031-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 14.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(344 KB)

Smlouva o poskytnutí finančního daru obci Miřetice na nákup technického vybavení pro činnost v oblasti požární ochrany v roce 2020 - OKŘ/20/23438

Číslo dokumentu: 2030-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 14.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(216 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v obci Červená Voda

Číslo dokumentu: 2029-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 30.9.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(307 KB)

Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic

Číslo dokumentu: 2028-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 1.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

Energetika – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 22 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2026-20
Vyvěšeno: 10.9.2020 - 10.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(184 KB)

Biotechnologická výroba produktů pro použití ve farmacii – Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2025-20
Vyvěšeno: 10.9.2020 - 10.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(182 KB)

Vyhlášení VŘ - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra pro péči v psychiatrii – ošetřovatelská péče pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 2024-20
Vyvěšeno: 11.9.2020 - 27.10.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Zdravotnická dopravní služba pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 2023-20
Vyvěšeno: 11.9.2020 - 27.10.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(213 KB)

OŽPZ/20/22937 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obecní prodejny, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 2022-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

OŽPZ/20/22805 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního úřadu, obec Záchlumí

Číslo dokumentu: 2021-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/20/22798 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava domu Verměřovice čp. 123, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 2020-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(615 KB)

OŽPZ/20/22715 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní části komunikace p.č. 1283 v k.ú. Vranová, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 2019-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22701 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Sebranice, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 2018-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22676 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunikace k RD Jarošov, nad bytovkou, I. etapa, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 2017-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/20/22675 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Základní školy Janov – IV. etapa, obec Janov

Číslo dokumentu: 2016-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(545 KB)

OŽPZ/20/22624 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 2015-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/22618 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Instalace orientačních měřičů rychlosti, obec Újezd u Sezemic

Číslo dokumentu: 2014-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(392 KB)

OŽPZ/20/22594 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova zvoničky v Poběžovicích u Holic, obec Poběžovice u Holic

Číslo dokumentu: 2013-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/20/22529 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Doplnění veřejného osvětlení v obci o led solární osvětlení, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 2012-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/22522 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, 2. etapa oprava cesty par. č. 1370 v k.ú.Zderaz, Zderaz – Pasíčka, obec Zderaz

Číslo dokumentu: 2011-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(452 KB)

OŽPZ/20/22505 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace po bleskové povodni, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 2010-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/20/22469 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 2009-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/20/22453 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava bytu v č.p. 14, obec Lozice

Číslo dokumentu: 2008-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/20/22451 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce objektu s přístavbou kotelny – 1. etapa, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 2007-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/20/22432 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi u vodního toku, obec Hamry

Číslo dokumentu: 2006-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

Farma chovu skotu Radim – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2004-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(193 KB)

Změna č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Drůbežárny Osík, a.s., Farma pro chov nosnic Litomyšl

Číslo dokumentu: 2003-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 12.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(170 KB)

Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny

Číslo dokumentu: 2002-20
Vyvěšeno: 9.9.2020 - 9.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(243 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení Drůbežárny Osík, a.s., Farma pro odchov kuřic, Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 2000-20
Vyvěšeno: 8.9.2020 - 9.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(170 KB)

18/04/1862, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1999-20
Vyvěšeno: 7.9.2020 - 7.9.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(419 KB)

18/04/1929, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1997-20
Vyvěšeno: 4.9.2020 - 4.9.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

Výběrové řízení č. 43/2020 – referent oddělení přezkumu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) – odbor finanční

Číslo dokumentu: 1994-20
Vyvěšeno: 4.9.2020 - 3.10.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(39 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pk Domov pod Kuňkou

Číslo dokumentu: 1993-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 15.10.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(39 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pk Domov u fontány

Číslo dokumentu: 1992-20
Vyvěšeno: 14.9.2020 - 15.10.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(39 KB)

Vyhlášení VŘ - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra – domácí ošetřovatelská péče, domácí paliativní péče pro území: město Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 1991-20
Vyvěšeno: 7.9.2020 - 21.10.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(216 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22327 – obec Staré Město

Číslo dokumentu: 1979-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(338 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22326 – obec Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 1978-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(354 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 – OKŘ/22292 – obec Líšnice

Číslo dokumentu: 1977-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(315 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22230 – obec Dolní Roveň

Číslo dokumentu: 1976-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(293 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22117 – obec Trusnov

Číslo dokumentu: 1975-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(452 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22097 – obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1974-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 2.9.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(299 KB)

OKSCR/20/23015, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost č.p. 2, sanace objektu“

Číslo dokumentu: 1972-20
Vyvěšeno: 1.9.2020 - 1.9.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(678 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24. 8. 2020

Číslo dokumentu: 1970-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 8. 2020

Číslo dokumentu: 1969-20
Vyvěšeno: 1.9.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22119 – obec Třebařov

Číslo dokumentu: 1962-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(273 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22114 – obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1961-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(309 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22080 – město Proseč

Číslo dokumentu: 1960-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(339 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22082 – obec Kunvald

Číslo dokumentu: 1959-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(322 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22085 – obec Borušov

Číslo dokumentu: 1958-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(330 KB)

18/04/1947, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1957-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 28.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(840 KB)

Vyhlášení VŘ - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra – domácí ošetřovatelská péče, domácí paliativní péče pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 1954-20
Vyvěšeno: 28.8.2020 - 13.10.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(214 KB)

18/04/1921, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1953-20
Vyvěšeno: 27.8.2020 - 27.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(835 KB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021

Číslo dokumentu: 1950-20
Vyvěšeno: 26.8.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

18/04/1920, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1940-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(826 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22255 – obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1937-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(316 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22310 – obec Poděžovice u Holic

Číslo dokumentu: 1936-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(327 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22273 – město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1935-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(392 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KR/20/22304 – obec Oldříš

Číslo dokumentu: 1934-20
Vyvěšeno: 24.8.2020 - 24.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(255 KB)

18/04/1949, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1932-20
Vyvěšeno: 20.8.2020 - 20.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

18/04/1933, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1931-20
Vyvěšeno: 20.8.2020 - 20.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(831 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru úrazová chirurgie pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 1927-20
Vyvěšeno: 21.8.2020 - 6.10.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(212 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22120 – obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 1925-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(485 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22118 – obec Tržek

Číslo dokumentu: 1924-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(293 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22106 – obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1923-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(396 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22103 – obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 1922-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(322 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22102 – obec Libecina

Číslo dokumentu: 1921-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(294 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22099 – obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1920-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(351 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22096 – obec Horky

Číslo dokumentu: 1919-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(271 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22088 – obec Červená Voda – Mlýnický dvůr

Číslo dokumentu: 1918-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(322 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKR/20/22087 – obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 1917-20
Vyvěšeno: 18.8.2020 - 18.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(383 KB)

OKSCR/20/22375, Smlouva o poskytnutí dotace

Číslo dokumentu: 1911-20
Vyvěšeno: 17.8.2020 - 17.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(349 KB)

OKSCR/20/23230, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Cerekvice nad Loučnou, usedlost č.p. 11, zajištění statiky a sanační práce (spárování)“

Číslo dokumentu: 1883-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(652 KB)

OKSCR/20/23092, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Trhová Kamenice, Hlinecká č.p. 67, obnova stropních konstrukcí a omítek v chlévové části“

Číslo dokumentu: 1882-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(643 KB)

OŽPZ/20/22915 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v Helvíkovicích, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1881-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/20/22850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny v Rohoznici, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 1880-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/20/22833 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1879-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/20/22802 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části komunikace 564, obec Vračovice - Orlov

Číslo dokumentu: 1878-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(591 KB)

OŽPZ/20/22793 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace obecního úřadu v budově zámku, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 1876-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(336 KB)

OŽPZ/20/22772 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 100, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1875-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/20/22722 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu občanské vybavenosti č.p. 13 v obci Želivsko, obec Želivsko

Číslo dokumentu: 1874-20
Vyvěšeno: 14.8.2020 - 14.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

Metodika MV ČR – neslučitelnost funkce člena zastupitelstva kraje s výkonem jiné funkce/činnosti

Číslo dokumentu: 1873-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 3.10.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(482 KB)

OŽPZ/20/22709 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava prostor technického zázemí obce Trpín, obec Trpín

Číslo dokumentu: 1872-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/20/22670 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova a údržba veřejných prostranství v obci, obec Horky

Číslo dokumentu: 1871-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(588 KB)

OŽPZ/20/22632 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 1870-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/20/22627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy kulturního domu, obec Banín

Číslo dokumentu: 1869-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/20/22625 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní mobiliář – hřiště, obec Voleč

Číslo dokumentu: 1868-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/20/22611 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků podél komunikace III. třídy – etapa 3, obec Svojšice

Číslo dokumentu: 1867-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/20/22598 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení místních komunikací obce Ráby, obec Ráby

Číslo dokumentu: 1866-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(466 KB)

OŽPZ/20/22526 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení sportoviště – zázemí pro sportovce, obec Borek

Číslo dokumentu: 1865-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/20/22450 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Libkov

Číslo dokumentu: 1864-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/20/22438 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu Hošťalovice – I. etapa, obec Hošťalovice

Číslo dokumentu: 1863-20
Vyvěšeno: 13.8.2020 - 13.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OKSCR/20/22963, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Hrad Košumberk, oprava arkádového ochozu

Číslo dokumentu: 1855-20
Vyvěšeno: 12.8.2020 - 12.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

Dotační program Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 - 2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 1848-20
Vyvěšeno: 11.8.2020 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(242 KB)

OR/20/23149; Smlouva o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na projekt "Oprava vodní nádrž Kukle"

Číslo dokumentu: 1847-20
Vyvěšeno: 10.8.2020 - 10.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

OR/20/23150; Smlouva o poskytnutí dotace; Územní plán Žampach – 1. etapa návrh

Číslo dokumentu: 1846-20
Vyvěšeno: 10.8.2020 - 10.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(504 KB)

19/05/0735 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1840-20
Vyvěšeno: 10.8.2020 - 10.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(393 KB)

OŽPZ/20/22876 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 1838-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/20/22860 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny Smíšeného zboží, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 1836-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(519 KB)

OŽPZ/20/22841 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora chodu provozu prodejny, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1835-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/20/22803 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna garážových vrat a luxferů, obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1834-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/20/22791 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce skladu komunální techniky v Loučkách II. fáze, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1833-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(344 KB)

OŽPZ/20/22789 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava podlahy v sále kulturního domu, obec Sudislav nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1832-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/20/22773 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení pro údržbu veřejného prostranství, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1831-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/20/22736 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Realizace veřejného osvětlení v obci Helvíkovice, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1830-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/20/22728 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 1829-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/20/22706 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení obce II. etapa, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 1828-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/20/22696 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce márnice včetně úpravy okolí, obec Rohozná

Číslo dokumentu: 1827-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/20/22693 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace p.č. 1916/32 a 1916/13 – I. etapa, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1826-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22692 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Pohledy

Číslo dokumentu: 1825-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/22683 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace veřejných prostranství v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 1824-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/20/22635 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení hracího prvku na dětské hřiště, obec Březinky

Číslo dokumentu: 1823-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/20/22626 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VI. část, úsek č.1, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 1822-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(401 KB)

OŽPZ/20/22623 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a dveří v budově obecního úřadu č.p. 68 a 69, obec Veselí

Číslo dokumentu: 1821-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/20/22619 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Urbanice

Číslo dokumentu: 1820-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/20/22602 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava plotu MŠ, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1819-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(536 KB)

OŽPZ/20/22599 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dřevěné pergoly pro seniory, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 1818-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/20/22592 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stávajících autobusových čekáren v počtu 5 ks, obec Němčice

Číslo dokumentu: 1817-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/20/22552 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba nové větve veřejného osvětlení, obec Litošice

Číslo dokumentu: 1816-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/20/22546 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kuchyně v MŠ, obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 1814-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/20/22530 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže v Bukovce, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 1813-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/20/22501 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Stolany

Číslo dokumentu: 1812-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/20/22472 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní budovy č.p. 7 – IV. etapa, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 1811-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

OŽPZ/20/22466 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce MŠ Předhradí I. etapa, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1810-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/20/22464 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného rozhlasu, obec Pokřikov

Číslo dokumentu: 1809-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/20/22427 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy, fasády a vstupní plochy kabin, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 1808-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/20/22426 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v objektu obecního domu, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 1807-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(533 KB)

OŽPZ/20/22425 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Bylany

Číslo dokumentu: 1806-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/20/22357 Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení dětské lanové dráhy, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1805-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(545 KB)

OŽPZ/20/22452 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava památníku obětem II. světové války, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1804-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 6.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/20/22695 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vnitřních prostor Obecního úřadu Pustá Kamenice, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 1802-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22256 – obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1801-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(329 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22241 – obec Tatenice

Číslo dokumentu: 1800-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(286 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22324 – město Skuteč

Číslo dokumentu: 1799-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(391 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22318 – město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 1798-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(266 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22315 – obec Ráby

Číslo dokumentu: 1797-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(341 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22301 – město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1796-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(387 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22288 – město Lázně Bohdaneč

Číslo dokumentu: 1795-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(386 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22271 – městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 1794-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(385 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2020 - KŘ/20/22118 – obec Býšť

Číslo dokumentu: 1793-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(350 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje 2020 - KŘ/20/22194 – město Luže

Číslo dokumentu: 1792-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(199 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22116 – obec Tatenice

Číslo dokumentu: 1791-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(307 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22115 – obec Svidnice

Číslo dokumentu: 1790-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(331 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22081 – město Seč

Číslo dokumentu: 1789-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(294 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22113 – obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1788-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(309 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22112 – obec Rokytno

Číslo dokumentu: 1787-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(370 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22111 – obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 1786-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(346 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22110 – obec Rohozná

Číslo dokumentu: 1785-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(334 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22109 – obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 1784-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(409 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22078 – obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1783-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(406 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22108 – obec Pohledy

Číslo dokumentu: 1782-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(313 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22107 – obec Petrovice

Číslo dokumentu: 1781-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(342 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22105 – obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1780-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(255 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22104– obec Morašice

Číslo dokumentu: 1779-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(282 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22075 – obec Lukavice

Číslo dokumentu: 1778-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(485 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22101– obec Krásné

Číslo dokumentu: 1777-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(402 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22076 – obec Jezbořice

Číslo dokumentu: 1776-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(331 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22100 – obec Jankovice

Číslo dokumentu: 1775-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(391 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22098 – obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1774-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(326 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22095 – obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1773-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(346 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22094 – obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1772-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(352 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22093 – obec Dolní Roveň

Číslo dokumentu: 1771-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(357 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22092 – obec Dobříkov

Číslo dokumentu: 1770-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(315 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22091 – obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1769-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(434 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22090 – obec Dětřichov

Číslo dokumentu: 1768-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(391 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22089 – obec Dědová

Číslo dokumentu: 1767-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(336 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22077 – obec Bukovka

Číslo dokumentu: 1766-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(377 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22079 – město Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1765-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(322 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22086 – obec Březinky

Číslo dokumentu: 1764-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(353 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22084 – obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 1763-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(317 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22083 – obec Bělá nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1762-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(385 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR - OKŘ/20/22074 – obec Banín

Číslo dokumentu: 1761-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(344 KB)

18/04/1114, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1757-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(723 KB)

OR/20/23148; Smlouva o poskytnutí dotace; Obec Příluka; Územní plán - návrh

Číslo dokumentu: 1755-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

OR/20/23147; Smlouva o poskytnutí dotace; Návrh územního plánu Vrážné

Číslo dokumentu: 1754-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 5.8.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace: OŽPZ/20/22347 obci Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1741-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/20/22202 Smlouva o poskytnutí dotace, Dešťová kanalizace ve SKI areálu Čenkovice, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 1740-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/20/22355 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna výplní stavebních otvorů budovy obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1739-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/20/22358 Smlouva o poskytnutí dotace, Dětské hřiště u Lauterbachu – čistecký „had“, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1738-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/20/22433 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova venkovních omítek čp.5 (bývalá školka) - III.etapa, obec Hluboká

Číslo dokumentu: 1737-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/20/22440 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník v Zalažanech, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1736-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/20/22445 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy MŠ Kočička – čp. 98, obec Kočí

Číslo dokumentu: 1735-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/20/22446 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Statické zajištění místní komunikace, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1734-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/20/22449 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Lokální opravy místních komunikací v obci Leštinka

Číslo dokumentu: 1733-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/20/22506 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v obci Vrbětice I. etapa, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1732-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/20/22509 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava víceúčelového zařízení č.p. 34, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 1731-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

OŽPZ/20/22518 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních a účelových komunikací obce Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1730-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/20/22600 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 1729-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/20/22614 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Turkovice

Číslo dokumentu: 1728-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(593 KB)

OŽPZ/20/22616 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní údržba zeleně v okolí hřiště včetně mobiliáře, obec Úhřetická Lhota

Číslo dokumentu: 1727-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/20/22638 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úpravy veřejných prostranství 2020 v Čisté, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1726-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

OŽPZ/20/22669 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v 1. nadzemním podlaží kulturního domu, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 1725-20
Vyvěšeno: 3.8.2020 - 3.8.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/20/22671 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na p.č. 1239/1, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1721-20
Vyvěšeno: 31.7.2020 - 31.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(571 KB)

OŽPZ/20/22685 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obslužné komunikace mezi čp. 78 a 61 (2. část), obec Makov

Číslo dokumentu: 1720-20
Vyvěšeno: 31.7.2020 - 31.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/20/22686 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního úřadu a kulturního domu v obci Malíkov, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 1719-20
Vyvěšeno: 31.7.2020 - 31.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(523 KB)

OŽPZ/20/22697 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba veřejného osvětlení, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1718-20
Vyvěšeno: 31.7.2020 - 31.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/20/22727 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací 2020, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 1717-20
Vyvěšeno: 31.7.2020 - 31.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(713 KB)

18/04/1917, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1715-20
Vyvěšeno: 29.7.2020 - 29.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(772 KB)

OŽPZ/20/22637 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování chodníku na staré návsi 2. etapa, obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 1712-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22621 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního domu, obec Vápno

Číslo dokumentu: 1711-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

OŽPZ/20/22525 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu obecního úřadu včetně vybavení, obec Barchov

Číslo dokumentu: 1710-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

OŽPZ/20/22515 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova místních komunikací, obec Vítanov

Číslo dokumentu: 1709-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/20/22510 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Tuněchody, obec Tuněchody

Číslo dokumentu: 1708-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/20/22508 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení a fasáda budovy č.p. 76, obec Trojovice

Číslo dokumentu: 1707-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/20/22504 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení objektu č.p. 13, obec Svídnice

Číslo dokumentu: 1706-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(451 KB)

OŽPZ/20/22502 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prostory pro uskladnění obecního majetku, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1705-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

OŽPZ/20/22471 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava cesty pod Perným kopcem na p.p.č. 287/1 v k.ú. Sobětuchy, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 1704-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/20/22459 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové plynové vytápění v hasičské zbrojnici Licomělice, obec Načešice

Číslo dokumentu: 1703-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22457 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy č.p. 31 Skupice – Lojzička IV, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1702-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 28.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/20/22435 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1698-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/20/22424 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného rozhlasu, obec Bořice

Číslo dokumentu: 1697-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/20/22351 Smlouva o poskytnutí dotace, Kontejnerové stání, obec Koclířov

Číslo dokumentu: 1696-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/20/22333 Smlouva o poskytnutí dotace, Likvidace odpadu v Podlažicích, město Chrast

Číslo dokumentu: 1695-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(459 KB)

OŽPZ/20/22201 Smlouva o poskytnutí dotace, Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním Babákově, Městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1694-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

OŽPZ/20/22742 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kuchyně v budově kulturního zařízení, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1693-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/20/22631 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba veřejného osvětlení, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 1691-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(604 KB)

OŽPZ/20/22544 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava štřešního pláště bytového domu č.p. 54, obec Jezbořice

Číslo dokumentu: 1690-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/20/22534 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava zahrady mateřské školky Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1689-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22519 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce společenského altánu, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1688-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/20/22512 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace na Synec, obec Vápenný Podol

Číslo dokumentu: 1687-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/20/22454 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejného prostranství, obec Lukavice

Číslo dokumentu: 1686-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22447 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hasičské zbrojnice, obec Krásné

Číslo dokumentu: 1685-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/20/22443 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna a instalace prvků – hřiště Klešice, obec Klešice

Číslo dokumentu: 1684-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/20/22423 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba obecní klubovny v areálu letního parketu, obec Bor u Skutče

Číslo dokumentu: 1683-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/20/22420 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení nového chodníku Rostejn, obec Běstvina

Číslo dokumentu: 1682-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/20/22359 Smlouva o poskytnutí dotace, Kladruby nad Labem –UNESCO- úprava obce, obec Kladruby nad Labem

Číslo dokumentu: 1681-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OKSCR/20/23011, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Klášterec nad Orl., kostel Nejsvětější Trojice, boční oltář sv. Anny, restaurování, pokrač.“

Číslo dokumentu: 1679-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(480 KB)

OKSCR/20/23091, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince, ochrana proti holubům, III. etapa“

Číslo dokumentu: 1678-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(474 KB)

OKSCR/20/23027, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Letohrad, Nový dvůr, výměna střešního pláště na č.p. 143, sýpka, 1. etapa“

Číslo dokumentu: 1677-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(654 KB)

OKSCR/20/22957, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Jaroměřice, č.p. 1, zámek, oprava štítu a části jižní stěny

Číslo dokumentu: 1676-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(451 KB)

OKSCR/20/22985, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na „Jamné nad Orl., kostel Nejsv.Trojice, restaurování oltář.architektury, lunet.výzdoba, II. et.“

Číslo dokumentu: 1675-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(468 KB)

OKSCR/20/22139, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Polička, kostel sv. Michaela, oprava varhan“

Číslo dokumentu: 1674-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 27.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(454 KB)

OKSCR/20/23020, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na realizaci akce „Zdechovice, č.p. 15, venkovská usedlost, výměna střešní krytiny“

Číslo dokumentu: 1669-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 23.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(654 KB)

OKSCR/20/22994, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Líšnice, kostel sv. Rodiny, oprava poškozených omítek a soklu, I. etapa

Číslo dokumentu: 1667-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 23.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(472 KB)

OKSCR/20/22155, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Litomyšl, Smetanovo nám. 35, zakonzervování omítkových vrstev a sazí v Černé kuchyni“

Číslo dokumentu: 1666-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 23.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(466 KB)

OŽPZ/20/22348 Smlouva o poskytnutí dotace, Úprava veřejného prostoru v Tisové, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1664-20
Vyvěšeno: 22.7.2020 - 22.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/20/22356 Smlouva o poskytnutí dotace, Chodník podél silnice II/368 v Dlouhé Loučce, III. etapa, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1663-20
Vyvěšeno: 22.7.2020 - 22.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(571 KB)

OŽPZ/20/22354 Smlouva o poskytnutí dotace, Dětské hřiště u fotbalového hřiště, obec Janov

Číslo dokumentu: 1662-20
Vyvěšeno: 22.7.2020 - 22.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(591 KB)

18/04/1916, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1656-20
Vyvěšeno: 22.7.2020 - 22.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

OR/20/23040; Smlouva o poskytnutí dotace; Obec Smrček; Územní plán - návrh

Číslo dokumentu: 1655-20
Vyvěšeno: 22.7.2020 - 22.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

OR/20/23039; Smlouva o poskytnutí dotace; Obec Nedvězí; Územní plán - návrh

Číslo dokumentu: 1654-20
Vyvěšeno: 22.7.2020 - 22.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

OR/20/23037; Smlouva o poskytnutí dotace; Oprava lávky přes řeku Labe Chvaletice - zpracování PD

Číslo dokumentu: 1653-20
Vyvěšeno: 22.7.2020 - 22.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(443 KB)

OR/20/23038; Smlouva o poskytnutí dotace; Technické zázemí obce budova na parc. č.st. 3/9, k.ú. Biskupice u Jevíčka - Rekonstrukce a modernizace Brownfields (bývalý areál JZD) - projekt

Číslo dokumentu: 1652-20
Vyvěšeno: 21.7.2020 - 21.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(488 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 7. 2020

Číslo dokumentu: 1650-20
Vyvěšeno: 24.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1649-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

OKSCR/20/22967, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Hrochův Týnec, stavební úpravy zámku, změna využití 1PP, 1NP“

Číslo dokumentu: 1646-20
Vyvěšeno: 21.7.2020 - 21.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(436 KB)

OKSCR/20/22970, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Sopotnice, kostel sv. Zikmunda, oprava obvod. hřbitovních zdí u kostela, I

Číslo dokumentu: 1645-20
Vyvěšeno: 21.7.2020 - 21.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(449 KB)

OKSCR/20/22960, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv.dotace na akci „Vraclav, poutní kostel sv. Mikuláše, obnova vstup. balustrádového schodišt

Číslo dokumentu: 1644-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(444 KB)

OKSCR/20/22955, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Pomník obětí holocaustu v Jevíčku“

Číslo dokumentu: 1643-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

OKSCR/20/22961, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Nein.dotace na „Chrast, ohradní zeď zámeckého parku, schodiště a opěrné stěny, úsek 27 až 31, I.

Číslo dokumentu: 1642-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(444 KB)

OKSCR/20/21884, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Pardubice, U divadla 784, městský dům, oprava portálového oblouku

Číslo dokumentu: 1641-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(425 KB)

OKSCR/20/22388 – Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu

Číslo dokumentu: 1640-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(476 KB)

OKSCR/20/22976, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a PP na realizaci akce „Muzeum kouzel – Kouzelnické divadélko“

Číslo dokumentu: 1639-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(911 KB)

19/05/0501, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1636-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(238 KB)

18/04/1913, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1609-20
Vyvěšeno: 16.7.2020 - 16.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

ODSH/20/20730 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pk na rok 2020

Číslo dokumentu: 1600-20
Vyvěšeno: 15.7.2020 - 15.7.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

OR/20/22984; Smlouva o poskytnutí dotace; Návrh územního plánu Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1598-20
Vyvěšeno: 15.7.2020 - 15.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(459 KB)

OR/20/22983; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce prodejen a jejich zázemí v č.p. 164 v Červené Vodě

Číslo dokumentu: 1597-20
Vyvěšeno: 15.7.2020 - 15.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

18/04/1599, Dohoda o změně Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č.4

Číslo dokumentu: 1595-20
Vyvěšeno: 14.7.2020 - 14.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(635 KB)

OKSCR/20/21799 – Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu

Číslo dokumentu: 1586-20
Vyvěšeno: 10.7.2020 - 10.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(551 KB)

OKSCR/20/22972, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava, III. etap

Číslo dokumentu: 1572-20
Vyvěšeno: 8.7.2020 - 8.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(451 KB)

OKSCR/20/21955, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče na projekt: Oprava vozu M130.104 – etapa rok 2020

Číslo dokumentu: 1565-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 3.7.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(917 KB)

18/04/1914, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1563-20
Vyvěšeno: 3.7.2020 - 3.7.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

OKSCR/20/21936, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinvest.dotace na akci „Trhová Kamenice, kostel sv. Filipa a Jakuba, restaurování rokok. mříže z kruchty kostela“

Číslo dokumentu: 1550-20
Vyvěšeno: 30.6.2020 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(462 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 16. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1546-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

19/05/0223, Dohoda o ukončení smlouvy, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1536-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(260 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. OŽPZ/18/25469, obec Býšť

Číslo dokumentu: 1532-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(247 KB)

OKSCR/20/22003, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Lány na Důlku čp. 8, rekonstrukce sýpky - špýchar“

Číslo dokumentu: 1531-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(618 KB)

OKSCR/20/22023, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Sezemice, čp. 94, oprava střechy, krovu, výměna laťování a střeš.krytiny, oplechování“

Číslo dokumentu: 1529-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(665 KB)

OKSCR/20/21786, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Hamry, č.p. 14, dokončovací a udržovací práce na zrekonst. budově po požáru“

Číslo dokumentu: 1528-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 24.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(668 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 6. 2020 a rozpočtové opatření z jednání mimořádné Rady Pk ze dne 15. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1527-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(158 KB)

OKSCR/20/21957, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: Přestavba prostor pod Machoňovou pasáží pro nový provoz Divadla Exil

Číslo dokumentu: 1524-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 22.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(851 KB)

OKSCR/20/21913 – Smlouva o poskytnutí individuální dotace na audiovizuální dílo, Hana Mojžíšová Hájková

Číslo dokumentu: 1523-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 22.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(669 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2019

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu kraje za rok 2019, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 1522-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(291 KB)

OKSCR/20/21802, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Licibořice, zvonice, obnova nátěru šindel. věže, doplnění poškozených a chybějících šindelů

Číslo dokumentu: 1513-20
Vyvěšeno: 18.6.2020 - 18.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(474 KB)

OKSCR/20/22009, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na realizaci akce „Choceň, fara-budova děkanství, restaurování dvou portálů“

Číslo dokumentu: 1511-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

OKSCR/20/21930, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Nekoř, kostel sv.Mikuláše, restaurování boč. oltáře sv. J. Nepomuckého, IV. et, dokonč.

Číslo dokumentu: 1510-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(490 KB)

OKSCR/20/21911, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Česká Třebová-Kozlov, č.p. 27, oprava střechy nad chlévy“

Číslo dokumentu: 1509-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(657 KB)

OKSCR/20/21904, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Skuteč, Vít. Nováka č.p. 54, obnova oken“

Číslo dokumentu: 1508-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(645 KB)

OKSCR/20/21908, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora pam. péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Telecí, venkovská usedlost č.p. 144, výroba nových oken vč. osazení“

Číslo dokumentu: 1507-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(649 KB)

OKSCR/20/21792, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Tisová, venkovský dům č.p. 33, výměna střešní krytiny, latí, klempířské prvky“

Číslo dokumentu: 1506-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(648 KB)

OKSCR/20/21909, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Svitavy, Lanškrounská č.p. 381, restaurování štukové výzdoby ve vstupní chodbě“

Číslo dokumentu: 1505-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(655 KB)

OKSCR/20/21932, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Sudslava, bývalá fara čp. 1, restaurování historické výmalby - místnost č. 5“

Číslo dokumentu: 1504-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(654 KB)

OKSCR/20/21788, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinv. dotace na akci „Pardubice, ul. Zelenobranská č.p. 75, oprava uličního severního průčelí“

Číslo dokumentu: 1503-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(653 KB)

19/05/0784, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1502-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(399 KB)

OKSCR/20/21791, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Telecí, venkovská usedlost č.p. 122, obnova východního traktu“

Číslo dokumentu: 1499-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(651 KB)

OKSCR/20/21933, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Česká Třebová, ul. Slovanská 489, kamenný kříž, obnova“

Číslo dokumentu: 1498-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(652 KB)

OKSCR/20/21785, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Hrad Rabštejn, stabilizace a konzervace havarijního stavu hradu, další etapa“

Číslo dokumentu: 1497-20
Vyvěšeno: 17.6.2020 - 17.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(651 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 1463-20
Vyvěšeno: 9.6.2020 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Rozpočtové opatření RPk 25. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1462-20
Vyvěšeno: 8.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

Rozpočtové opatření RPk 1. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1461-20
Vyvěšeno: 8.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

OKSCR/20/21245, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Žamberk, venkovský dům čp. 282, výroba replik historických špaletových oken“

Číslo dokumentu: 1454-20
Vyvěšeno: 5.6.2020 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(662 KB)

19/05/0559, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1448-20
Vyvěšeno: 4.6.2020 - 4.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

19/05/0641, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1447-20
Vyvěšeno: 4.6.2020 - 4.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(501 KB)

19/05/0533, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1446-20
Vyvěšeno: 4.6.2020 - 4.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(414 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/19/22687 o poskytnutí dotace městysu Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 1437-20
Vyvěšeno: 3.6.2020 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(245 KB)

19/05/0678, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1435-20
Vyvěšeno: 3.6.2020 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/0259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1434-20
Vyvěšeno: 2.6.2020 - 2.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

OKSCR/20/21238, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Všeradov, venkovský dům č. p. 10, obnova střechy“

Číslo dokumentu: 1421-20
Vyvěšeno: 29.5.2020 - 29.5.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(656 KB)

OKSCR/20/21243, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinvestiční dotace na akci „Orlické Podhůří, obnova venk.omítky sýpky na Perné (severní zadní strana)

Číslo dokumentu: 1420-20
Vyvěšeno: 29.5.2020 - 29.5.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(658 KB)

OKSCR/20/21241, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2020; Neinvest. dotace na akci „Mor. Třebová, Boršov, oprava zdi schodiště u kostela sv. Anny, II. etapa, dokončení.“

Číslo dokumentu: 1419-20
Vyvěšeno: 29.5.2020 - 29.5.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(391 KB)

18/04/1752, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1407-20
Vyvěšeno: 27.5.2020 - 27.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(410 KB)

19/05/0257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1403-20
Vyvěšeno: 27.5.2020 - 27.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1402-20
Vyvěšeno: 27.5.2020 - 27.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Pardubického kraje volených pro funkční období 2020-2024

Číslo dokumentu: 1385-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 3.10.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(274 KB)

19/05/0501, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1384-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 26.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(409 KB)

ODSH/20/20731 – Smlouva o poskytnutí investiční dotace – projektová dokumentace na rozšíření muzea v Rosicích n.L.

Číslo dokumentu: 1383-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 26.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(701 KB)

16/2/0175, Dohoda ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 1368-20
Vyvěšeno: 21.5.2020 - 21.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(634 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1360-20
Vyvěšeno: 22.5.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 5. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1359-20
Vyvěšeno: 21.5.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(158 KB)

ODSH/20/20729 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – slevy na pořízení karet IREDO

Číslo dokumentu: 1358-20
Vyvěšeno: 18.5.2020 - 18.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(467 KB)

OŽPZ/20/20734 Smlouva o poskytnutí dotace, Víceúčelové sportovní hřiště Chvojenec, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 1348-20
Vyvěšeno: 13.5.2020 - 13.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

19/05/0289, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1327-20
Vyvěšeno: 13.5.2020 - 13.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v roce 2020. Název dotačního programu: Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji.

Číslo dokumentu: 1324-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 1.2.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

19/05/0425, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1322-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

17/03/0430, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 1321-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(610 KB)

19/05/0264, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1320-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1319-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1318-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(692 KB)

19/05/0684, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1317-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/0755, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1316-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0793, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1315-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

18/04/1910, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1314-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 12.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0669, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1312-20
Vyvěšeno: 11.5.2020 - 11.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/0693, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1307-20
Vyvěšeno: 11.5.2020 - 11.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(733 KB)

19/05/0492, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1299-20
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 6.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/0400, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1298-20
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 6.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(712 KB)

19/05/0480, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1297-20
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 6.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(820 KB)

19/05/0468, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1296-20
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 6.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/0328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1295-20
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 6.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/0136, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1287-20
Vyvěšeno: 4.5.2020 - 4.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/0138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1285-20
Vyvěšeno: 4.5.2020 - 4.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1284-20
Vyvěšeno: 4.5.2020 - 4.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1017 KB)

19/05/0173, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1283-20
Vyvěšeno: 4.5.2020 - 4.5.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

18/04/1895, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1275-20
Vyvěšeno: 29.4.2020 - 29.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

18/04/1890, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1274-20
Vyvěšeno: 29.4.2020 - 29.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

Zrušení vybraných dotačních programů Pardubického kraje pro rok 2020

Číslo dokumentu: 1266-20
Vyvěšeno: 28.4.2020 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(109 KB)

18/04/1904, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1265-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

18/04/1901, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1264-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

18/04/1896, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1263-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

18/04/1893, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 1262-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0780, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1261-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(823 KB)

19/05/0302, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1253-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0265, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1252-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/0249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1251-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/0229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1250-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/0219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1249-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0192, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1248-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/0186, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1247-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 27.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/0643, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1244-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 24.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/0625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1243-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 24.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/0563, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1242-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 24.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(856 KB)

19/05/0531, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1241-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 24.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/0521, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1240-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 24.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/0742, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1230-20
Vyvěšeno: 22.4.2020 - 22.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/0525, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1229-20
Vyvěšeno: 22.4.2020 - 22.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 20. 4. 2020

Číslo dokumentu: 1228-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 6. 4. 2020

Číslo dokumentu: 1227-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 3. 2020

Číslo dokumentu: 1226-20
Vyvěšeno: 23.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

19/05/0766, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1206-20
Vyvěšeno: 16.4.2020 - 16.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/0826, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1205-20
Vyvěšeno: 16.4.2020 - 16.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0810, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1204-20
Vyvěšeno: 16.4.2020 - 16.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0787, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1203-20
Vyvěšeno: 16.4.2020 - 16.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0774, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1202-20
Vyvěšeno: 16.4.2020 - 16.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0761, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1201-20
Vyvěšeno: 16.4.2020 - 16.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

OŠ/20/20332, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/20/20332, projektu Univerzita v pohybu

Číslo dokumentu: 1184-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor školství
pdf(787 KB)

19/05/0253 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1183-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

19/05/0266 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1182-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0316 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1181-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0293 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1180-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/0290 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1179-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0271 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1178-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0268 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1177-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0260 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1176-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0232 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1175-20
Vyvěšeno: 9.4.2020 - 9.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

OŽPZ/20/20736, Smlouva o poskytnutí dotace na splaškovou kanalizaci a ČOV

Číslo dokumentu: 1149-20
Vyvěšeno: 8.4.2020 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

20/20397, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1141-20
Vyvěšeno: 8.4.2020 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OŠ/20/20336, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2020

Číslo dokumentu: 1140-20
Vyvěšeno: 8.4.2020 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor školství
pdf(790 KB)

OŠ/20/20335, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2020

Číslo dokumentu: 1139-20
Vyvěšeno: 8.4.2020 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor školství
pdf(1 MB)

19/05/0736, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1138-20
Vyvěšeno: 7.4.2020 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0718, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1137-20
Vyvěšeno: 7.4.2020 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0728, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1135-20
Vyvěšeno: 7.4.2020 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0699, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1134-20
Vyvěšeno: 7.4.2020 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(727 KB)

OŽPZ/20/20735, Smlouva o poskytnutí dotace: Modernizace knihovny městyse Choltice

Číslo dokumentu: 1132-20
Vyvěšeno: 6.4.2020 - 6.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(376 KB)

19/05/0750, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1126-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0746, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1125-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0741, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1124-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(721 KB)

19/05/0740, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1123-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1122-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1121-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(727 KB)

19/05/0713, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1120-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/0710, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1119-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1118-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1117-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0701, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1116-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0695, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1115-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(723 KB)

19/05/0690, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1114-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(693 KB)

19/05/0680, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1113-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/0677, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1112-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0757, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1111-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0749, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1110-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

19/05/0748, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1109-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/0745, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1108-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0743, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1107-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0739, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1106-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0737, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1105-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1104-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0731, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1103-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1102-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0725, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1101-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1100-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/0723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1099-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1098-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0164 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1097-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1096-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0157 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1095-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0717, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1094-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0147 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1093-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0716, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1092-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0143 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1091-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0114 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1090-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0715, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1089-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0072 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1088-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/0714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1087-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0054 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1086-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0711, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1085-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0037 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1084-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(710 KB)

19/05/0025 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1083-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0707, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1082-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0005 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1081-20
Vyvěšeno: 3.4.2020 - 3.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

20/20399, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1075-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0407, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1074-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0404, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1073-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(983 KB)

19/05/0388, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1072-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0386, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1071-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(729 KB)

19/05/0382, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1070-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0370, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1069-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(723 KB)

19/05/0367, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1068-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0360, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1067-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0359, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1066-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0339, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1065-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/0334, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1064-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0326, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1063-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0501, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1062-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0485, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1061-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(721 KB)

19/05/0478, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1060-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0472, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1059-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0463, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1058-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0459, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1057-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0450, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1056-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0448, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1055-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(613 KB)

19/05/0443, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1054-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1053-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1052-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0428, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1051-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0426, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1050-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0418, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1049-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0409, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1048-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0498, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1047-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0496, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1046-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0491, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1045-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0486, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1044-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0484, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1043-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0477, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1042-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0476, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1041-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(956 KB)

19/05/0473, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1040-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(948 KB)

19/05/0462, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1039-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0455, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1038-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0447, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1037-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0431, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1036-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1035-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0419, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1034-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0416, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1033-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0403, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1032-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0398, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1031-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0397, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1030-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1029-20
Vyvěšeno: 2.4.2020 - 2.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1024-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(489 KB)

19/05/0545, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1023-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/0504, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1022-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(698 KB)

19/05/0641, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1021-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0615, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1020-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0652, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1019-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0635, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1018-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0623, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1017-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0618, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1016-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0610, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1015-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0605, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1014-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1013-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(995 KB)

19/05/0575, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1012-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/0535, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1011-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0517, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1010-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0503, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1009-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/0325, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1005-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/0324, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1004-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0323, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1003-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(703 KB)

19/05/0320, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1002-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(981 KB)

19/05/0319, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1001-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0318, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1000-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0317, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 999-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0312, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 998-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0310, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 997-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0309, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 996-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

19/05/0308, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 995-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0307, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 994-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0304, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 993-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(703 KB)

19/05/0303, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 992-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0322, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 991-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(702 KB)

19/05/0299, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 990-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0296, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 989-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(701 KB)

19/05/0295, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 988-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(700 KB)

19/05/0294, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 987-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0292, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 986-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0291, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 985-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0311, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 984-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0288, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 983-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0287, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 982-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0286, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 981-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0285, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 980-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0301, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 979-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 978-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(861 KB)

19/05/0283, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 977-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(701 KB)

19/05/0282, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 976-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0298, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 975-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(722 KB)

19/05/0280, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 974-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0279, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 973-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0278, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 972-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0276, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 971-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0275, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 970-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0274, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 969-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0273, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 968-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(702 KB)

19/05/0267, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 967-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0263, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 966-20
Vyvěšeno: 1.4.2020 - 1.4.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(725 KB)

19/05/0378, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 961-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0376, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 960-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0361, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 959-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 958-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/0347, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 957-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 956-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(712 KB)

19/05/0337, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 955-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0336, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 954-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0335, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 953-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/0333, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 952-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0331, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 951-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0500, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 950-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0497, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 949-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0495, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 948-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0490, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 947-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/0489, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 946-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0482, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 945-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0479, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 944-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0469, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 943-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0467, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 942-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 941-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0461, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 940-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0460, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 939-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0458, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 938-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0456, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 937-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0451, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 936-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0454, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 935-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0449, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 934-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0446, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 933-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0445, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 932-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0444, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 931-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0442, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 930-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0441, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 929-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0440, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 928-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/0438, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 927-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0436, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 926-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0433, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 925-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

19/05/0432, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 924-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0424, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 923-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0423, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 922-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0421, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 921-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0420, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 920-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0417, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 919-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0414, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 918-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(733 KB)

19/05/0413, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 917-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0412, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 916-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0410, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 915-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0406, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 914-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/0405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 913-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0402, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 912-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0401, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 911-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0396, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 910-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0395, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 909-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0393, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 908-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0391, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 907-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 906-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 905-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0387, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 904-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/0385, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 903-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0381, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 902-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0167 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 901-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0166 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 900-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/0165 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 899-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(700 KB)

19/05/0163 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 898-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(719 KB)

19/05/0162 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 897-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0161 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 896-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0160 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 895-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0158 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 894-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/0156 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 893-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(711 KB)

19/05/0155 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 892-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0154 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 891-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0153 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 890-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0152 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 889-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0151 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 888-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0150 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 887-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0149 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 886-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/0148 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 885-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0146 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 884-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0145 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 883-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0144 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 882-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/0142 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 881-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0141 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 880-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0140 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 879-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0139 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 878-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0137 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 877-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(727 KB)

19/05/0135 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 876-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0132 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 875-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0130 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 874-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(733 KB)

19/05/0127 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 873-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0126 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 872-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(950 KB)

19/05/0124 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 871-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0122 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 870-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 868-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/0118, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 867-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0117, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 866-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0116, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 865-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0115, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 864-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0112, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 863-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0110, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 858-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/0109, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 857-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 856-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0107, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 855-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0104, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 854-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0103, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 853-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0102 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 852-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0100, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 851-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0099, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 850-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0098, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 849-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0097, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 848-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0096, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 847-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0095, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 846-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

19/05/0094, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 845-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0093, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 844-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0090, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 843-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(695 KB)

19/05/0089, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 842-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0088, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 841-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0086, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 840-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0085, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 839-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(692 KB)

19/05/0084, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 838-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0083, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 837-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0081, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 836-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 835-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 834-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 833-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0073, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 832-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 831-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 830-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 829-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0067, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 828-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(708 KB)

19/05/0066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 827-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 826-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(707 KB)

19/05/0064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 825-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(721 KB)

19/05/0063, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 824-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 823-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0061 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 822-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0060 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 821-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/0059, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 820-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 819-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 818-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 817-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0049, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 816-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 815-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 814-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 813-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0045, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 812-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 811-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/0041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 810-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0040, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 809-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 808-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0038, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 807-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0036, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 806-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

19/05/0522, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 805-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(980 KB)

19/05/0034, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 804-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/0033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 803-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 802-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 801-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0029, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 800-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 799-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0026, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 798-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0024, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 797-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0023, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 796-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/0022, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 795-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0021, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 794-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0019, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 793-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/0018, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 792-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0017, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 791-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0015, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 790-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0014, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 789-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0013, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 788-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0012, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 787-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0009, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 786-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0004, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 785-20
Vyvěšeno: 30.3.2020 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0673, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 779-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0667, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 778-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0665, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 777-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0655, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 776-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0650, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 775-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0646, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 774-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0642, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 773-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/0640, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 772-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0638, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 771-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/0636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 770-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(700 KB)

19/05/0634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 769-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0631, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 768-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0628, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 767-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0624, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 766-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 765-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0617, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 764-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0616, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 763-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0602, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 762-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0594, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 761-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0593, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 760-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0591, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 759-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0590, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 758-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0588, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 757-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0587, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 756-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0581, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 755-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0580, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 754-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0573, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 753-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0565, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 752-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(926 KB)

19/05/0560, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 751-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0549, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 750-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(690 KB)

19/05/0547, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 749-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0543, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 748-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0536, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 747-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0529, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 746-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

19/05/0526, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 745-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0524, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 744-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0519, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 743-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0510, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 742-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0507, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 741-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0609, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 740-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0608, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 739-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

19/05/0675, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 738-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 737-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/0656, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 736-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0629, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 735-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0603, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 734-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0596, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 733-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0589, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 732-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0584, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 731-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0582, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 730-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0578, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 729-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0576, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 728-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0571, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 727-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0567, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 726-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0533, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 725-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0528, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 724-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0527, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 723-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0552, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 722-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0513, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 721-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0509, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 720-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0505, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 719-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

20/20400, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 718-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20402, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 717-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0001, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 713-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(179 KB)

19/05/0380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 710-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0379, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 709-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0377, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 708-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/0375, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 707-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0374, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 706-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0373, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 705-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0372, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 704-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0371, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 703-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0369, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 702-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0368, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 701-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 695-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 694-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0243, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 693-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/0235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 692-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(970 KB)

19/05/0233, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 691-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(700 KB)

19/05/0226, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 690-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 689-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 688-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 687-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/0220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 686-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(702 KB)

19/05/0218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 685-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 684-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0211, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 683-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0209, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 682-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(727 KB)

19/05/0207, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 681-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/0201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 680-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0198, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 679-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/0193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 678-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0191, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 677-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0190, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 676-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0189, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 675-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0188, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 674-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0184, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 673-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 672-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(705 KB)

19/05/0183, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 671-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0182, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 670-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 669-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0178, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 668-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 667-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0262, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 666-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/0258, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 665-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 664-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0252, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 662-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0250, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 661-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(701 KB)

19/05/0248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 660-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0244, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 659-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 658-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 657-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 656-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 655-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 654-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 653-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0230, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 652-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 651-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 650-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 649-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 648-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0208, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 647-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 646-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(704 KB)

19/05/0187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 645-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0321, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 643-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/0315, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 642-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0313, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 641-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0306, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 640-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0305, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 639-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0297, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 638-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0281, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 637-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0277, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 636-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0272, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 635-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0270, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 634-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 633-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0261, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 632-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 631-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0255, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 630-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 629-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0242, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 628-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 627-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0227, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 626-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 625-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 624-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0212, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 623-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0210, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 622-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0206, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 621-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 620-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0202, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 619-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0199, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 618-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 617-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0196, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 616-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0194, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 615-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0186, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 614-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0185, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 613-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/0181, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 611-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 610-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0176, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 608-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0174, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 607-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 606-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 605-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 604-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(697 KB)

19/05/0169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 603-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0168, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 602-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 598-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0702, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 597-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 596-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0698, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 595-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0697, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 594-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(733 KB)

19/05/0696, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 593-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(943 KB)

19/05/0694, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 592-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0692, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 591-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/0691, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 590-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0686, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 589-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(732 KB)

19/05/0685, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 588-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0683, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 587-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0679, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 586-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0777, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 585-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0776, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 584-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0763, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 583-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0762, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 582-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0687, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 581-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0758, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 580-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0756, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 579-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0754, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 578-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0753, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 577-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0752, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 576-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0751, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 575-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0747, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 574-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

18/04/1609, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 573-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(418 KB)

19/05/0738, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 572-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0735, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 571-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0733, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 570-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 569-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 568-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 567-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 566-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(856 KB)

19/05/0720, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 565-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 564-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 563-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 562-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0689, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 561-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0812, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 556-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0804, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 555-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0803, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 554-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(698 KB)

19/05/0798, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 553-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0767, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 552-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

OKSCR/20/20674-Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu, Tovarei, s.r.o.

Číslo dokumentu: 551-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(427 KB)

20/20394, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 549-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20389, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 548-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20403, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 547-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20401, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 546-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/0794, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 544-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

19/05/0781, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 543-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0771, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 542-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0806, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 541-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/1258, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 540-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 539-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 538-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0828, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 537-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0827, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 536-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 535-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0823, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 534-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 533-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0821, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 532-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0820, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 531-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0819, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 530-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0817, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 529-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0816, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 528-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0815, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 527-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0814, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 526-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0813, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 525-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0811, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 524-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0809, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 523-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0808, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 522-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0807, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 521-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0802, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 520-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0800, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 519-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0799, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 518-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0797, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 517-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0796, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 516-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0795, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 515-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0792, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 514-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0791, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 513-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0790, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 512-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0789, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 511-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0788, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 510-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0786, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 509-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0785, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 508-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0784, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 507-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0783, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 506-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0782, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 505-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0779, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 504-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0772, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 503-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0770, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 502-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0769, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 501-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0768, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 500-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0765, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 499-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0764, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 498-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(733 KB)

19/05/0760, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 497-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0759, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 496-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 23.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/0159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 493-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 492-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 491-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0131, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 490-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 489-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0125, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 488-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0123, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 487-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0119, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 486-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 485-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0111, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 484-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0106, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 483-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0105, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 482-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0101, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 481-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0092, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 478-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0091, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 477-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0087, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 476-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/0082, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 475-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0080, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 474-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/0078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 473-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 472-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 471-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 470-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 469-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 468-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 467-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0051, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 466-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/0050, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 465-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0044, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 464-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(734 KB)

19/05/0042, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 463-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/0035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 462-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 461-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0028, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 460-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0020, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 459-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0016, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 458-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0011, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 457-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0008, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 456-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(851 KB)

19/05/0007, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 455-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0006, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 454-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0003, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 453-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0002, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva

Číslo dokumentu: 452-20
Vyvěšeno: 20.3.2020 - 20.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0681, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 450-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 449-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0668, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 448-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0666, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 447-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/0663, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 446-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0659, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 445-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0657, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 444-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(724 KB)

19/05/0654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 443-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0651, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 442-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/0647, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 441-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0645, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 440-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0633, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 439-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 438-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 437-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0620, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 436-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0613, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 435-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0604, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 434-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0600, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 433-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0579, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 432-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 431-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0564, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 430-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 429-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0555, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 428-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0553, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 427-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0550, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 426-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0534, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 425-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/0532, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 424-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(408 KB)

19/05/0530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 423-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0523, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 422-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/0520, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 421-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0518, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 420-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/0516, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 419-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/0508 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 418-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0502 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 417-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

19/05/0599, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 416-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/0674, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 415-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(703 KB)

19/05/0671, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 414-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 413-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0662, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 412-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0658, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 411-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(703 KB)

19/05/0653, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 410-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 409-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0644, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 408-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/0639, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 407-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0637, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 406-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0630, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 405-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0627, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 404-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0619 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 403-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0612 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 402-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0611 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 401-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0606 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 400-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0601 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 399-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0598 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 398-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0597 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 397-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0595 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 396-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0586 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 395-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/0585 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 394-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0583 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 393-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0570 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 392-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0569 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 391-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0566 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 390-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/0562 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 389-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0561 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 388-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(826 KB)

19/05/0558 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 387-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0554 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 386-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0551 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 385-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/0548 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 384-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0546, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 383-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0542, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 382-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/0541, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 381-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0540, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 380-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0537, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 379-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0515, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 378-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0514, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 377-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/0512, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 376-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0511, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 375-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/0506, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 374-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 19.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0364, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 370-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0363, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 369-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/0355, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 368-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(954 KB)

19/05/0354, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 367-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

19/05/0352, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 366-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0348, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 365-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0346, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 364-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/0345, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 363-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0344, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 362-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(704 KB)

19/05/0343, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 361-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0341, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 360-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0340, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 359-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/0338, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 358-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0332, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 357-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0330, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 356-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0329, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 355-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0499, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 354-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0488, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 353-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0487, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 352-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/0483, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 351-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0474, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 350-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/0481, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 349-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0475, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 348-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(721 KB)

19/05/0470, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 347-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/0464, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 346-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0457, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 345-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/0453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 344-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/0437, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 343-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 342-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0429, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 341-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

19/05/0427, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 340-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/0415, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 339-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/0399, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 338-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/0394, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 337-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/0384, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 336-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0383, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 335-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/0357, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 334-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0353, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 333-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/0351, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 332-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

19/05/0350, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 331-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 9. 3. 2020

Číslo dokumentu: 299-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(158 KB)

OKSCR/20/20667, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce Mladá scéna 2020

Číslo dokumentu: 298-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(540 KB)

20/20398, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 297-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20426, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 293-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20393, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 292-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20361, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 291-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20346, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 290-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20344, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 289-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OŠ/20/20331, Smlouva o poskytnutí individuální dotace č. OŠ/20/20331, Program vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory, XIII. ročník

Číslo dokumentu: 287-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.3.2023
Vystavil: Odbor školství
pdf(1 MB)

20/20392, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 276-20
Vyvěšeno: 12.3.2020 - 12.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20391, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 275-20
Vyvěšeno: 12.3.2020 - 12.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20404, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 274-20
Vyvěšeno: 12.3.2020 - 12.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20341, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 272-20
Vyvěšeno: 11.3.2020 - 11.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20354, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 271-20
Vyvěšeno: 11.3.2020 - 11.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20419, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 270-20
Vyvěšeno: 11.3.2020 - 11.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20406, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 269-20
Vyvěšeno: 11.3.2020 - 11.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20408, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 268-20
Vyvěšeno: 11.3.2020 - 11.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20390, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 267-20
Vyvěšeno: 11.3.2020 - 11.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

18/04/1467, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 261-20
Vyvěšeno: 12.3.2020 - 12.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

20/20347, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 238-20
Vyvěšeno: 9.3.2020 - 9.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20395, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 237-20
Vyvěšeno: 9.3.2020 - 9.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

20/20407, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 236-20
Vyvěšeno: 9.3.2020 - 9.3.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

18/04/1885, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 217-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 2.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

18/04/1883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 216-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 2.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

18/04/1874, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 215-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 2.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

18/04/1871, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 214-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 2.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

18/04/1868, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 213-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 2.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

18/04/1865, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 212-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 2.3.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24.2. 2020

Číslo dokumentu: 211-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 2. 2020

Číslo dokumentu: 198-20
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 2. 2020

Číslo dokumentu: 197-20
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. včetně příloh (Výzva k předkládání žádostí, žádost, hodnotící kritéria apod.)

Číslo dokumentu: 187-20
Vyvěšeno: 25.2.2020 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(4 MB)

OKSCR/20/20264-Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu, Asociace průvodců České republiky z.s.

Číslo dokumentu: 178-20
Vyvěšeno: 21.2.2020 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(376 KB)

18/04/1880, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 159-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

18/04/1876, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 158-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

18/04/1887, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 157-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

18/04/1886, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 156-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

18/04/1884, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 155-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

18/04/1879, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 154-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

18/04/1877, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 153-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

18/04/1875, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 152-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

18/04/1872, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 151-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

18/04/1870, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 150-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

18/04/1867, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 149-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(725 KB)

18/04/1863, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 148-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

18/04/1664, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 143-20
Vyvěšeno: 13.2.2020 - 13.2.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 27. 1. 2020

Číslo dokumentu: 133-20
Vyvěšeno: 7.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(238 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 1. 2020, týkající se roku 2019

Číslo dokumentu: 92-20
Vyvěšeno: 24.1.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 1. 2020

Číslo dokumentu: 91-20
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(157 KB)

18/04/1059, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 69-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

18/04/1693, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 68-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(445 KB)

18/04/1694, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 67-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(455 KB)

18/04/1692, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 66-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

18/04/1674, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 65-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(445 KB)

18/04/1645, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 64-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

18/04/1623, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 63-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(484 KB)

18/04/1609, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 62-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

18/04/1584, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 61-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 16.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(438 KB)

18/04/1540, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 58-20
Vyvěšeno: 15.1.2020 - 15.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

18/04/1632, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. 18/04/1632, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 45-20
Vyvěšeno: 15.1.2020 - 15.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(239 KB)

18/04/1580, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. 18/04/1580, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 44-20
Vyvěšeno: 15.1.2020 - 15.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(239 KB)

18/04/1305, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. 18/04/1305, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 43-20
Vyvěšeno: 15.1.2020 - 15.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(242 KB)

18/04/1761, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 41-20
Vyvěšeno: 14.1.2020 - 14.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

18/04/1235, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 23-20
Vyvěšeno: 8.1.2020 - 8.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

18/04/1212, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 22-20
Vyvěšeno: 8.1.2020 - 8.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(490 KB)

18/04/1181, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 21-20
Vyvěšeno: 8.1.2020 - 8.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(504 KB)

18/04/1269, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 20-20
Vyvěšeno: 8.1.2020 - 8.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(843 KB)

18/04/1572, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 19-20
Vyvěšeno: 8.1.2020 - 8.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

18/04/1126, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 18-20
Vyvěšeno: 8.1.2020 - 8.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(449 KB)

18/04/1389, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 13-20
Vyvěšeno: 6.1.2020 - 6.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(239 KB)

18/04/1330, Dodatek č.1 o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 12-20
Vyvěšeno: 6.1.2020 - 6.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(480 KB)

18/04/1329, Dodatek č.1 o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 11-20
Vyvěšeno: 6.1.2020 - 6.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(483 KB)

18/04/1097, Dodatek č.1 o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 10-20
Vyvěšeno: 6.1.2020 - 6.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

18/04/1139, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 4-20
Vyvěšeno: 3.1.2020 - 3.1.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(632 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č.OŽPZ/19/22549, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2866-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 20.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(241 KB)

ODSH/19/25855 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – slevy na pořízení karet IREDO

Číslo dokumentu: 2865-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 20.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

18/04/1782, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2862-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 19.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(442 KB)

18/04/1777, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2861-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 19.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

18/04/1776, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2860-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 19.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

18/04/1771, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2859-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 19.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

18/04/1765, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2858-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 19.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(436 KB)

18/04/1752, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2857-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 19.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(443 KB)

ODSH/19/25607 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pardubického kraje v roce 2019

Číslo dokumentu: 2852-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(538 KB)

ODSH/19/25936 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Náhradní výsadba v obci Jehnědí

Číslo dokumentu: 2851-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(383 KB)

OR/19/25953; Smlouva o poskytnutí dotace; Oprava místní komunikace, obec Sloupnice

Číslo dokumentu: 2850-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(463 KB)

OR/19/25895; Smlouva o poskytnutí dotace; Multifunkční centrum Dolní Morava - II. etapa, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2849-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(452 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/19/22850, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 2841-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(245 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/19/22760, obec Neratov

Číslo dokumentu: 2840-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(249 KB)

OR/19/25891; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy hostince a prodejny čp. 52 v Dlouhé Loučce, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 2839-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 18.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022“, dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Číslo dokumentu: 2838-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor finanční
pdf(227 KB)

18/04/1796, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2837-19
Vyvěšeno: 17.12.2019 - 17.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(456 KB)

18/04/1535, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2836-19
Vyvěšeno: 17.12.2019 - 17.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

18/04/1475, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2835-19
Vyvěšeno: 17.12.2019 - 17.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(430 KB)

18/04/1465, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2834-19
Vyvěšeno: 17.12.2019 - 17.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(459 KB)

OKSCR/19/25923, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v obl.kultury v Pk na rok 2019; Neinv.dotace na akci „Kočí, NKP kostel sv.Bartoloměje – geodet. zaměření a zpracování PD“

Číslo dokumentu: 2833-19
Vyvěšeno: 17.12.2019 - 17.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(334 KB)

19/25908, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 2831-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 16.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(431 KB)

19/25907, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 2830-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 16.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(553 KB)

OKSCR/19/25407, Město Jablonné nad Orlicí, Dotace na činnost a provoz TIC 2019

Číslo dokumentu: 2829-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 16.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(486 KB)

Zveřejnění dotačního programu Pardubického kraje „Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů“

Číslo dokumentu: 2818-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(377 KB)

19/20561, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2817-19
Vyvěšeno: 12.12.2019 - 12.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(501 KB)

19/20508, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2816-19
Vyvěšeno: 12.12.2019 - 12.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(491 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace 2019 na výstavbu nové požární zbrojnice pro JSDHO - OKR/19/25903 – Obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 2814-19
Vyvěšeno: 11.12.2019 - 11.12.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(482 KB)

OŽPZ/19/25365 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 2808-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OŽPZ/19/25346 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Pohledy

Číslo dokumentu: 2807-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/19/25344 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Opatov

Číslo dokumentu: 2806-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/19/25337 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 2805-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/19/24628 Smlouva o poskytnutí dotace, Neratov – splašková tlaková kanalizace a ČOV – DÚR, obec Neratov

Číslo dokumentu: 2804-19
Vyvěšeno: 9.12.2019 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OKSCR/19/25386, Město Svitavy, Smlouva o poskytnutí dotace, Propagace a marketing dálkové cyklotrasy Svitava 2

Číslo dokumentu: 2800-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 4.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(499 KB)

18/04/1769, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2793-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

ODSH/19/25446 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Pročištění dešťové kanalizace a úklid komunikací II/306 a III/3061 na průtahu obce Prosetín

Číslo dokumentu: 2792-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(435 KB)

19/20558, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2786-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(528 KB)

19/20511, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2785-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(546 KB)

18/04/1724, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2772-19
Vyvěšeno: 27.11.2019 - 27.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(613 KB)

18/04/1619, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. 18/04/1619, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2771-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(250 KB)

OŽPZ/19/25373 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Poběžovice u Přelouče

Číslo dokumentu: 2770-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OŽPZ/19/25354 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 2769-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

OŽPZ/19/25336 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, obec Hlavečník

Číslo dokumentu: 2768-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/19/25075 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství - oplocenky

Číslo dokumentu: 2766-19
Vyvěšeno: 26.11.2019 - 26.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(602 KB)

OKSCR/19/25403, Smlouva o poskytnutí dotace, Činnost a provoz TIC Skuteč“

Číslo dokumentu: 2761-19
Vyvěšeno: 25.11.2019 - 25.11.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(559 KB)

OKSCR/19/25393, Smlouva o poskytnutí dotace, Činnost a provoz TIC – Kulturní centrum Letohrad

Číslo dokumentu: 2760-19
Vyvěšeno: 25.11.2019 - 25.11.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(486 KB)

OKSCR/19/25388, Smlouva o poskytnutí dotace, „Činnost a provoz TIC Seč“

Číslo dokumentu: 2759-19
Vyvěšeno: 25.11.2019 - 25.11.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(495 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24733 – Obec Břehy

Číslo dokumentu: 2757-19
Vyvěšeno: 22.11.2019 - 22.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(388 KB)

OŽPZ/19/25345 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství - oplocenky, město Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2746-19
Vyvěšeno: 20.11.2019 - 20.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(347 KB)

OŽPZ/19/25321 Smlouva o poskytnutí dotace, Revitalizace víceúčelové nádrže v Borové, obec Borová

Číslo dokumentu: 2745-19
Vyvěšeno: 20.11.2019 - 20.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/ 19/23003, Výstavba garáží obecního úřadu, obec Zádolí

Číslo dokumentu: 2744-19
Vyvěšeno: 20.11.2019 - 20.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(122 KB)

OKSCR/19/25467, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Podůlšany, kostel sv. Mikuláše, lokální oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2733-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(290 KB)

OKSCR/19/25418, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Klášterec nad Orlicí-Čihák, kaple sv. Anny, stavební obnova

Číslo dokumentu: 2732-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(314 KB)

19/20543, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2730-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(327 KB)

19/20557, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2729-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(331 KB)

19/20557, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2728-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(350 KB)

19/20560, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2727-19
Vyvěšeno: 15.11.2019 - 15.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(355 KB)

19/21909, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2725-19
Vyvěšeno: 14.11.2019 - 14.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(364 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/21931 – Město Luže

Číslo dokumentu: 2724-19
Vyvěšeno: 14.11.2019 - 14.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(159 KB)

OR/19/25546; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy stávajícího objektu č.p.26, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2719-19
Vyvěšeno: 12.11.2019 - 12.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(352 KB)

OŽPZ/19/25101 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, Lesní hospodářství – oplocenky, Josef Flídr

Číslo dokumentu: 2718-19
Vyvěšeno: 12.11.2019 - 12.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(306 KB)

OŽPZ/19/25320 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava místní komunikace, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2717-19
Vyvěšeno: 12.11.2019 - 12.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/19/24635 Smlouva o poskytnutí dotace, Dostavba splaškové kanalizace Orel, obec Orel

Číslo dokumentu: 2716-19
Vyvěšeno: 12.11.2019 - 12.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/19/24625 Smlouva o poskytnutí dotace, Pastviny – splašková kanalizace s likvidací odpadních vod na ČOV Klášterec nad Orlicí – DSP, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 2715-19
Vyvěšeno: 12.11.2019 - 12.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(332 KB)

OŽPZ/19/24619 Smlouva o poskytnutí dotace, Bělá u Jevíčka – ČOV a splašková kanalizace – PD, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2714-19
Vyvěšeno: 12.11.2019 - 12.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(314 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24770 – Obec Jedlová

Číslo dokumentu: 2713-19
Vyvěšeno: 12.11.2019 - 12.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(305 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24714 – Obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2706-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(339 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24698 – Obec Veselí

Číslo dokumentu: 2705-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(288 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24854 – Obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 2704-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(296 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24679 – Město Lanškroun

Číslo dokumentu: 2703-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(302 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24671 – Město Hlinsko

Číslo dokumentu: 2702-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(412 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24750 – Obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2701-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(242 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24666 – Městys Bojanov

Číslo dokumentu: 2700-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(296 KB)

19/20488, Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2696-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(337 KB)

19/20546, Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2695-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(328 KB)

19/20545, Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2694-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(350 KB)

19/20510, Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2693-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(338 KB)

19/20542, Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2692-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(330 KB)

19/20507, Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2691-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(331 KB)

19/20544, Dodatek smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 2690-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 8.11.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(322 KB)

17/03/0086, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 2687-19
Vyvěšeno: 7.11.2019 - 7.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(269 KB)

16/1/0124, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2686-19
Vyvěšeno: 7.11.2019 - 7.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(222 KB)

18/04/1858, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2683-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 6.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

18/04/1862, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2682-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 6.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

18/04/1861, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2681-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 6.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(575 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 21. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2659-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
pdf(241 KB)

18/04/1432, Dodatek č.1 o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2653-19
Vyvěšeno: 4.11.2019 - 4.11.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(208 KB)

OKSCR/19/24922, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na akci „Červená Voda, sousoší Nejsvětější Trojice – komplexní záchrana sousoší“

Číslo dokumentu: 2648-19
Vyvěšeno: 31.10.2019 - 31.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(324 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2622-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(333 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podprogram 4 Tvář Pardubického kraje na rok 2020

Číslo dokumentu: 2620-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(575 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2619-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2618-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/19/24209, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Opatovec, kaple sv. Václava – oprava střechy věže kaple“

Číslo dokumentu: 2617-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(301 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2616-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v dotačním programu Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a lékařství pro děti

Číslo dokumentu: 2615-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.3.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2614-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(337 KB)

18/04/1702, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2613-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(209 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2612-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(319 KB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2611-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(213 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24701 – Obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 2610-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(191 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24707 – Obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 2609-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(188 KB)

OKSCR/19/24209, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Opatovec, kaple sv. Václava – oprava střechy věže kaple“

Číslo dokumentu: 2604-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu