14.6.2024 17:59:09

24/22505, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Rekonstrukce světnice venkovské usedlosti v Trstěnici“.

Číslo dokumentu: 1124-24
Vyvěšeno: 14.6.2024 - 14.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(352 KB)

24/23135, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Ošetření a nátěr tří dřevěných zvoniček v obci Záchlumí“.

Číslo dokumentu: 1123-24
Vyvěšeno: 14.6.2024 - 14.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(357 KB)

24/23084, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Obnova nemovité kulturní památky Telecí 122 – sanace střechy“.

Číslo dokumentu: 1122-24
Vyvěšeno: 14.6.2024 - 14.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(435 KB)

Z důvodu rekonstrukce stávajícího NTL plynovodu dojde na silnici I/17 ulice Čáslavská v k přechodné úpravě provozu a dopravního značení.

Číslo dokumentu: 1121-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(5 MB)

Rozhodnutí o odvolání (zastavení územního řízení na základě zpětvzetí žádosti o vydání územního rozhondutí)

Číslo dokumentu: 1120-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(376 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Komín energy s.r.o., Těchonín

Číslo dokumentu: 1119-24
Vyvěšeno: 14.6.2024 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(328 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 1118-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 4.9.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(375 KB)

OR/24/21556, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasporty obce Nedvězí

Číslo dokumentu: 1117-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(597 KB)

OŽPZ/24/22077 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení komunálního traktoru k údržbě veřejného prostranství, obec Vítanov

Číslo dokumentu: 1116-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/24/22075 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Traktor s příslušenstvím, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 1115-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(380 KB)

OŽPZ/24/22074 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení multifunkčního komunálního traktoru, včetně příslušenství, obec Otradov

Číslo dokumentu: 1114-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

OŽPZ/24/21847 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna potravin v Tisové, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1113-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

OŽPZ/24/21839 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora místní prodejny Konzum, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 1112-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/24/21810 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora obecní prodejny, obec Příluka

Číslo dokumentu: 1111-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(285 KB)

OŽPZ/24/21803 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozování prodejny, obec Květná

Číslo dokumentu: 1110-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/24/21790 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu obchodu v obci, obec Březina

Číslo dokumentu: 1109-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

OŽPZ/24/21769 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny smíšeného zboží, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1108-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

OŽPZ/24/21754 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na podporu provozu prodejny potravin v Oldřiši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1107-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/24/21752 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Finanční příspěvek na provoz místní prodejny, obec Kladno

Číslo dokumentu: 1106-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(290 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy

Číslo dokumentu: 1105-24
Vyvěšeno: 14.6.2024 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele FORMPLAST PURKERT s.r.o., Bystřec - provoz Králíky

Číslo dokumentu: 1104-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(278 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele FORMPLAST PURKERT s.r.o., Bystřec - provoz Bystřec

Číslo dokumentu: 1103-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(197 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1102-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(221 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele KOMTERM Čechy s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 1101-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele BAVO Poříčí s.r.o., Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1100-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(194 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Komín energy s.r.o., Těchonín

Číslo dokumentu: 1099-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(187 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy

Číslo dokumentu: 1098-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(182 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ZAPA beton a.s., Praha

Číslo dokumentu: 1097-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(394 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Tomáš Kašpar s.r.o., Šumperk

Číslo dokumentu: 1096-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 29.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(356 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Polička

Číslo dokumentu: 1095-24
Vyvěšeno: 13.6.2024 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Ležák v ř. km 0,000-16,800, Hrochův Týnec-Žumberk

Číslo dokumentu: 1094-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(523 KB)

OŽPZ/24/21750 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz obecního obchodu, obec Bousov

Číslo dokumentu: 1093-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(291 KB)

OŽPZ/24/21631 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení Zámrsk, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 1092-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21619 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1091-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21617 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 1090-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(353 KB)

Energetika – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 31 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1089-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(295 KB)

OŽPZ/24/21597 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení nových herních prvků na dětském hřiště, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 1088-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22461 (Obec Písečná)

Číslo dokumentu: 1087-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

OŽPZ/24/21590 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Nekoř

Číslo dokumentu: 1086-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/24/21589 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava majetku obce II. část, obec Nasavrky

Číslo dokumentu: 1085-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(361 KB)

OŽPZ/24/21532 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení v obci, obec Bošín

Číslo dokumentu: 1084-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(359 KB)

OŽPZ/24/21522 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava mostních objektů, obec Vrážné

Číslo dokumentu: 1083-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(346 KB)

OŽPZ/24/21509 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Mateřská škola v Sebranicích – úroky z úvěru, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 1082-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(377 KB)

OŽPZ/24/21501 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Příluka

Číslo dokumentu: 1081-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/24/21484 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úprava pozemku před školou, příprava pro venkovní učebnu a okolí, obec Křenov

Číslo dokumentu: 1080-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21464 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení vybavení do kulturního domu, obec Chotěnov

Číslo dokumentu: 1079-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/24/21458 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel VO a rozvaděče VO v obci Žipotín, obec Gruna

Číslo dokumentu: 1078-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(399 KB)

OŽPZ/24/21450 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava, výměna sloupů a vedení veřejného osvětlení, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 1077-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(393 KB)

OŽPZ/24/21437 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecního majetku, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 1076-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/24/21436 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku u pomníku, obec Veselí

Číslo dokumentu: 1075-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

OŽPZ/24/21433 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zřízení prostoru pro odkládání zeleně z údržby obce, obec Újezd u Sezemic

Číslo dokumentu: 1074-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(387 KB)

OŽPZ/24/21432 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna stávajících oken a dveří na budově obecního úřadu a drobné neinvestiční opravy, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1073-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OŽPZ/24/21431 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komplexní rekonstrukce křížku, obec Úhřetická Lhota

Číslo dokumentu: 1072-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší V-STAV A, spol. s r.o. (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1071-24
Vyvěšeno: 12.6.2024 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(770 KB)

ODSH/24/21694, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Polička)

Číslo dokumentu: 1070-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 11.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(669 KB)

OŽPZ/24/21391 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Instalace bezdrátového místního rozhlasu, obec Malé Výkleky

Číslo dokumentu: 1069-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(341 KB)

OŽPZ/24/21374 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava vnitřních prostor obecního úřadu, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1068-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(329 KB)

OŽPZ/24/21367 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Přístřešek na terasu Mateřské školy Čepí, obec Čepí

Číslo dokumentu: 1067-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/24/21365 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zpevněná plocha pro kontejnery na bioodpad a parkovací místa, obec Časy

Číslo dokumentu: 1066-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(334 KB)

OŽPZ/24/21364 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna osvětlovacích těles, nový solární osvětlovací bod, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 1065-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/24/21361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků v obci Břehy – etapa SO01 Nerudova, obec Břehy

Číslo dokumentu: 1064-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(333 KB)

OŽPZ/24/21347 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Venkovní místo pro setkávání s občany – I. etapa, obec Vortová

Číslo dokumentu: 1063-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/24/21298 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1062-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/24/21292 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Energeticky úsporná opatření a stavební úpravy budovy hasičské zbrojnice, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1061-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/24/21291 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místní komunikace č. 48c Františky, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1060-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/24/21287 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hrází Dolského potoka, obec Kladno

Číslo dokumentu: 1059-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(370 KB)

OŽPZ/24/21285 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna veřejného osvětlení (Štěnec, Mravín, Zalažany), obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1058-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/24/21284 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna veřejného osvětlení, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1057-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

22/01/0197, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1056-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(200 KB)

OR/24/21568 Smlouva o poskytnutí dotace Pořízení pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení v obci Libišany

Číslo dokumentu: 1055-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(446 KB)

I/34 Polička Průtah stavební povolení

Číslo dokumentu: 1054-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 26.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(571 KB)

24/22298, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zámek Tatenice – oprava fasády“

Číslo dokumentu: 1053-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(813 KB)

24/22302, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Restaurování vchodových dveří do kostela sv. Vavřince“

Číslo dokumentu: 1052-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 10.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(656 KB)

OOP I/34 – bude, v prostoru křížení silnic I/34 x II/354, osazeno dopravní značení v termínu 12. 06. 2024 -15. 06. 2024 z důvodu oprav pozemní komunikace.

Číslo dokumentu: 1051-24
Vyvěšeno: 10.6.2024 - 20.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(752 KB)

22/01/0434, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1050-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(275 KB)

OŽPZ/24/22281 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, ZŠ a MŠ Verměřovice – pořízení interaktivní tabule do základní školy, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 1049-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(287 KB)

OŽPZ/24/21848 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1048-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(289 KB)

OŽPZ/24/21842 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1047-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(295 KB)

OŽPZ/24/21836 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Konzum, obec Orličky

Číslo dokumentu: 1046-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(263 KB)

OŽPZ/24/21835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1045-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(289 KB)

OŽPZ/24/21823 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz prodejny čp. 81, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1044-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(297 KB)

OŽPZ/24/21819 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Konzum v obci, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1043-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

OŽPZ/24/21807 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Nová Sídla, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1042-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(286 KB)

OŽPZ/24/21802 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu místní prodejny, obec Koruna

Číslo dokumentu: 1041-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(289 KB)

OŽPZ/24/21800 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny v budově OÚ, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 1040-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(283 KB)

OŽPZ/24/21773 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna Přelovice, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 1039-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

OŽPZ/24/21768 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Dubany, obec Dubany

Číslo dokumentu: 1038-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(289 KB)

OŽPZ/24/21626 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce části veřejného osvětlení, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 1037-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(355 KB)

OŽPZ/24/21624 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 1036-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/24/21622 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava vnitřních prostor domu čp. 32, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1035-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(354 KB)

OŽPZ/24/21620 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna povrchu dopadových ploch na dětském hřišti, obec Trpík

Číslo dokumentu: 1034-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(318 KB)

OŽPZ/24/21607 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu části místní komunikace, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1033-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(354 KB)

OŽPZ/24/21604 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava schodiště v ZŠ Řepníky, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 1032-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

OŽPZ/24/21601 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace obecní zeleně, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1031-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21593 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova veřejného osvětlení ve Rvišti, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1030-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(352 KB)

OŽPZ/24/21592 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova čekárny v Říčkách, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1029-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

Výběrové řízení č. 25/2024 – referent/referentka oddělení přezkumu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí – odbor finanční

Číslo dokumentu: 1028-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 21.6.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(39 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1027-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1026-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Svitavy

Číslo dokumentu: 1025-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Žamberk

Číslo dokumentu: 1024-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Hlinsko

Číslo dokumentu: 1023-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 1022-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1021-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 1020-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1019-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Králíky

Číslo dokumentu: 1018-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Lanškroun

Číslo dokumentu: 1017-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Přelouč

Číslo dokumentu: 1016-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: město Svitavy

Číslo dokumentu: 1015-24
Vyvěšeno: 11.6.2024 - 25.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

ODSH/24/21695, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Hlinsko)

Číslo dokumentu: 1014-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(383 KB)

ODSH/24/21706, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Rokytno)

Číslo dokumentu: 1013-24
Vyvěšeno: 7.6.2024 - 7.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(367 KB)

ODSH/24/21709, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Moravská Třebová)

Číslo dokumentu: 1012-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(818 KB)

ODSH/24/21707, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Sdružení obcí Orlicko)

Číslo dokumentu: 1011-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(816 KB)

ODSH/24/21702, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Červená Voda)

Číslo dokumentu: 1010-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(461 KB)

ODSH/24/21701, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Miřetice)

Číslo dokumentu: 1009-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

ODSH/24/21698, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Region Orlicko-Třebovsko)

Číslo dokumentu: 1008-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(634 KB)

ODSH/24/21700, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Pardubice)

Číslo dokumentu: 1007-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(525 KB)

OŽPZ/24/21588 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Mobiliář – autobusová zastávka – úprava přilehlého prostranství, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1006-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/24/21584 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 1005-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21543 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Elektronická úřední deska, obec Hrádek

Číslo dokumentu: 1004-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21540 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce stodoly, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1003-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21535 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce zázemí Chaty u koupaliště, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1002-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

ODSH/24/21703, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (České Heřmanice)

Číslo dokumentu: 1001-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(461 KB)

ODSH/24/21693, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Pardubice)

Číslo dokumentu: 1000-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(521 KB)

OR/24/21745; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpevněná plocha u podnikatelského objektu obce; obec Studnice

Číslo dokumentu: 999-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

OŽPZ/24/21533 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místních komunikací na Šanově, obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 998-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(377 KB)

OŽPZ/24/21526 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení vybavení dětského hřiště, městys Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 997-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21507 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna mostního zábradlí a úprava mostní konstrukce, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 996-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/24/21495 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava majetku a budov ve vlastnictví obce, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 995-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(353 KB)

OŽPZ/24/21491 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Traktorový nosič kontejnerů + kontejner, obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 994-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(357 KB)

OŽPZ/24/21490 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna oken a venkovních dveří-Pečíkov, Petrůvka, obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 993-24
Vyvěšeno: 6.6.2024 - 6.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(356 KB)

OŽPZ/24/21489 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+,Výměna veřejného osvětlení, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 992-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

OŽPZ/24/21483 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení obecního majetku, obec Koruna

Číslo dokumentu: 991-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21479 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 990-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(352 KB)

OŽPZ/24/21469 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 989-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/24/21417 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Instalace mantinelů na víceúčelové hřiště, obec Spojil

Číslo dokumentu: 988-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22486 (Obec Opatovice nad Labem)

Číslo dokumentu: 987-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(521 KB)

Výběrové řízení č. 24/2024 – pracovník/ce oddělení přípravy a realizace investic – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 986-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 21.6.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(319 KB)

OŽPZ/24/21411 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava a dobudování chodníků, obec Ráby

Číslo dokumentu: 985-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/24/21410 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba autobusových zastávek, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 984-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/24/21409 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava silničních obrubníků podél silnice, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 983-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OR/24/21562 Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení pasportů VO a dešťové kanalizace v obci Vítanov

Číslo dokumentu: 982-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OŽPZ/24/21390 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace a doplnění herních a fitness prvků, obec Litošice

Číslo dokumentu: 981-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(351 KB)

OŽPZ/24/21375 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budovy obce Chrtníky čp. 24, obec Chrtníky

Číslo dokumentu: 980-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/24/21373 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava zpevněné plochy části pozemku p.č. 1708, obec Horní Ředice

Číslo dokumentu: 979-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/24/21352 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 978-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21343 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce střechy nad vstupem do obecní sokolovny, obec Tuněchody

Číslo dokumentu: 977-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/24/21293 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava víceúčelového a kulturního centra pro volnočasové aktivity čp.7, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 976-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(335 KB)

OŽPZ/24/21277 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování dětského hřiště, obec Hluboká

Číslo dokumentu: 975-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21276 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu místních komunikací, obec Hamry

Číslo dokumentu: 974-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/24/21273 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecního majetku obce, obec Dědová

Číslo dokumentu: 973-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21270 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava objektu bývalé školy -oprava střešní konstrukce, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 972-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21264 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchů místní komunikace, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 971-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21263 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Cesty a uložení el. sítí po místním hřbitově, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 970-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OR/24/21570, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasport komunikací obce Chmelík

Číslo dokumentu: 969-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(425 KB)

OKSCR/24/22557, Smlouva o poskytnutí programové dotace C1: Revitalizace víceúčelového hřiště

Číslo dokumentu: 968-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(569 KB)

OKSCR/24/22554, Smlouva o poskytnutí programové dotace C1: Pořízení zahradního traktoru a rozmetadla na údržbu fotbalového hřiště v Rohovládové Bělé

Číslo dokumentu: 967-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(660 KB)

OKSCR/24/22544, Smlouva o poskytnutí programové dotace C1: Regenerace městského fotbalového hřiště v Proseči

Číslo dokumentu: 966-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(686 KB)

OKSCR/24/22542, Smlouva o poskytnutí programové dotace C1: Pořízení doskočiště pro skok vysoký na atletickém hřišti Jevíčko

Číslo dokumentu: 965-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(674 KB)

OKSCR/24/22540, Smlouva o poskytnutí programové dotace C1: Fotbalová tribuna Chvaletice

Číslo dokumentu: 964-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(646 KB)

OKSCR/24/22551, Smlouva o poskytnutí programové dotace C1: Objekt zázemí sportovního areálu v Lubníku

Číslo dokumentu: 963-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(567 KB)

OR/24/21564 Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení pasportů na místní komunikace a VO v obci Třibřichy

Číslo dokumentu: 962-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(382 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 961-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 21.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(177 KB)

OKSCR/24/21737 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2024

Číslo dokumentu: 960-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 5.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(393 KB)

Výzva k podávání žádostí v 2. kole dotačního řízení Pk na podporu sociálních služeb v roce 2024

Číslo dokumentu: 959-24
Vyvěšeno: 4.6.2024 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(521 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší SMOLO Recycling s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 958-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 21.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Přelouč, odbor stavební, Československé armády 1665, 53 533 Přelouč, čj. MUPC 2020/2024, Sp. zn. ST/15734/2023/Ju, ze dne 31.01.2024

Číslo dokumentu: 957-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 21.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(178 KB)

Stanovení počtu členů ZPk volených pro funkční období 2024-2028

Číslo dokumentu: 956-24
Vyvěšeno: 4.6.2024 - 21.9.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(250 KB)

Vyhlášení konkursních řízení na obsazení pracovních míst ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných Pk v oblasti školství

Číslo dokumentu: 955-24
Vyvěšeno: 5.6.2024 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(226 KB)

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřizované Pk v oblasti školství

Číslo dokumentu: 954-24
Vyvěšeno: 4.6.2024 - 20.6.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(226 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22471 (Město Seč)

Číslo dokumentu: 953-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 3.6.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

22/01/0749, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 952-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 3.6.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(250 KB)

ZEVO OPATOVICE – ČÁST SO 20 DEMOLICE – jednotné environmentální stanovisko

Číslo dokumentu: 951-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 18.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu, silnice I. třídy č. 36, nadjezd Doubravice, most 36-009 dokončovací práce

Číslo dokumentu: 950-24
Vyvěšeno: 31.5.2024 - 16.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(2 MB)

OKSCR/24/21861, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2024

Číslo dokumentu: 949-24
Vyvěšeno: 30.5.2024 - 30.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(284 KB)

OKSCR/24/21749, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2024

Číslo dokumentu: 948-24
Vyvěšeno: 30.5.2024 - 30.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(622 KB)

OKSCR/24/21727, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2024

Číslo dokumentu: 947-24
Vyvěšeno: 30.5.2024 - 30.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(951 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Zdravotnická dopravní služba pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 946-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(334 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru radiologie a zobrazovací metody pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 945-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 944-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru pneumologie a ftizeologie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 943-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(339 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru dermatovenerologie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 942-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru neurologie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 941-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru gynekologie a porodnictví pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 940-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru chirurgie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 939-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru endokrinologie a diabetologie (v rozsahu diabetologie) pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 938-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 937-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 936-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se ZP Škoda. Amb. zdrav. péče v oboru vnitřní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 935-24
Vyvěšeno: 3.6.2024 - 17.7.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Přechodná úprava provozu na silnici I/35 bude z důvodu označení místa výjezdu vozidel stavby “D35 Litomyšl-Džbánov“. V daném úseku bude snížena max. předepsaná rychlost na 50km/h a zákaz předjíždění.

Číslo dokumentu: 934-24
Vyvěšeno: 30.5.2024 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(2 MB)

Přechodná úprava provozu na silnici I/35 bude z důvodu označení místa výjezdu vozidel stavby “D35 Litomyšl-Džbánov“. V daném úseku bude snížena max. předepsaná rychlost na 70km/h a zákaz předjíždění.

Číslo dokumentu: 933-24
Vyvěšeno: 30.5.2024 - 15.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Michal Bareš

Číslo dokumentu: 932-24
Vyvěšeno: 31.5.2024 - 2.8.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(55 KB)

Výběrové řízení č. 23/2024 – vedoucí úseku autodopravy

Číslo dokumentu: 931-24
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 18.6.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(387 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 929-24
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(399 KB)

Závazné stanovisko T R E N D I S, spol. s r. o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 928-24
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(336 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEPRO, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 927-24
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 14.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

Plynofikace v EOP I. – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 926-24
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

24/22445, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Renovace M120.324 – pojezd – 2. část, sestava, oplechování, okna“

Číslo dokumentu: 924-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(350 KB)

24/22504, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Obnova hospodářské budovy západního křídla“

Číslo dokumentu: 923-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(339 KB)

24/22297, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Obnova fasády domu a objektu bývalé prádelny“

Číslo dokumentu: 922-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(448 KB)

24/22301, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Nátěr fasády a venkovních oken – bývalá fara Sudslava“

Číslo dokumentu: 921-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(457 KB)

24/22441, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace na opravu střešní konstrukce a výměnu krytiny pro ohlášení stavby“

Číslo dokumentu: 920-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(482 KB)

24/22332, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Nekoř, kostel sv. Mikuláše, restaurování kazatelny, IV. Etapa“

Číslo dokumentu: 919-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(397 KB)

Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 32 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 918-24
Vyvěšeno: 29.5.2024 - 28.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(305 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22475 (Město Chvaletice)

Číslo dokumentu: 917-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(827 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22453

Číslo dokumentu: 916-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(762 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 20. 5. 2024 + IS

Číslo dokumentu: 915-24
Vyvěšeno: 28.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(433 KB)

Výroba organických barviv a pigmentů v provozu KYPY – rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 10

Číslo dokumentu: 914-24
Vyvěšeno: 27.5.2024 - 26.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(296 KB)

Deriváty celulózy a polysacharidů – rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 7

Číslo dokumentu: 913-24
Vyvěšeno: 27.5.2024 - 26.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(294 KB)

Zařízení pro výrobu NCL – anorganické soli a jejich roztoky – rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 7

Číslo dokumentu: 912-24
Vyvěšeno: 27.5.2024 - 26.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(295 KB)

23/02/0147, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 911-24
Vyvěšeno: 24.5.2024 - 24.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

OR/24/22030; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce hospodářského objektu, 2. etapa; obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 910-24
Vyvěšeno: 24.5.2024 - 24.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(698 KB)

OR/24/22029; Smlouva o poskytnutí dotace; PODPORA PODNIKATELSKÉ AKTIVITY OBCE BĚLÁ U JEVÍČKA - 2. etapa; obec BĚLÁ U JEVÍČKA

Číslo dokumentu: 909-24
Vyvěšeno: 24.5.2024 - 24.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(448 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 6. 5. 2024

Číslo dokumentu: 907-24
Vyvěšeno: 27.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(434 KB)

ODSH/24/20554/1, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – pořízení dodávky pro dopravu žáků (Včelákov)

Číslo dokumentu: 906-24
Vyvěšeno: 23.5.2024 - 23.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(170 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 22. 4. 2024 + IS

Číslo dokumentu: 905-24
Vyvěšeno: 23.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

OŽPZ/24/21851 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 901-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(265 KB)

OŽPZ/24/21794 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obchod Hartmanice – provozní náklady, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 900-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(291 KB)

OŽPZ/24/21787 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 899-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(292 KB)

OŽPZ/24/21771 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 898-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

OŽPZ/24/21765 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna Dřevíkov, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 897-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(298 KB)

OŽPZ/24/21760 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna potravin Dřeveš, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 896-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/24/21633 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení Žampach –Hlavná, obec Žampach

Číslo dokumentu: 895-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(333 KB)

OŽPZ/24/21621 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava skládku za požární zbrojnicí – technické zázemí obce, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 894-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(354 KB)

OŽPZ/24/21610 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Opravy místních a účelových komunikací včetně obnovy veřejného osvětlení, obec Sopotnice

Číslo dokumentu: 893-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(327 KB)

OŽPZ/24/21609 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace „U Kostela“, obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 892-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(357 KB)

OŽPZ/24/21575 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komplexní úprava veřejného prostranství, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 891-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(336 KB)

OŽPZ/24/21541 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Hnátnice

Číslo dokumentu: 890-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(316 KB)

OŽPZ/24/21536 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Autobusové zastávky, obec Dlouhá Třebová

Číslo dokumentu: 889-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(318 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22497 (Město Chrast)

Číslo dokumentu: 888-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 22.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(497 KB)

Dotační program „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 886-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 31.1.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2023

Číslo dokumentu: 885-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(202 KB)

OŽPZ/24/22072, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Bylany

Číslo dokumentu: 884-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

23/02/0174, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 883-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(710 KB)

23/02/0156, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 882-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(704 KB)

23/02/0155, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 881-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(700 KB)

OŽPZ/24/21525 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace 6c k Obecnímu domu, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 877-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(374 KB)

OŽPZ/24/21515 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace urnového háje – I. etapa, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 876-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21508 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení obecního majetku, obec Řídký

Číslo dokumentu: 875-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(361 KB)

OŽPZ/24/21506 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova veřejného osvětlení v obci Rozstání, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 874-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(338 KB)

OŽPZ/24/21502 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zateplení stropu kulturního domu, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 873-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(326 KB)

OŽPZ/24/21497 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Kanalizace a ČOV Oldřiš – Borová –úroky z úvěru, obec Oldřiš

Číslo dokumentu: 872-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21492 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava střechy hasičské zbrojnice, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 871-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21481 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava schodů na místním hřbitově, obec Koclířov

Číslo dokumentu: 870-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21462 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava podlahy na Formance, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 869-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21460 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budovy obecního úřadu, obec Horky

Číslo dokumentu: 868-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

OŽPZ/24/21457 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce stezky pro pěší v místní části Malvařice, obec Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 867-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

OŽPZ/24/21445 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova infrastruktury obce, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 866-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OŽPZ/24/21443 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba bočního vstupního schodiště s rampou v budově sokolovny, město Bystré

Číslo dokumentu: 865-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

OŽPZ/24/21419 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budovy občanské vybavenosti čp. 134 Brozany, obec Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 864-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21414 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna plynového kotle a výměna topných těles v budově ZŠ a MŠ Rokytno, obec Rokytno

Číslo dokumentu: 863-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/24/21406 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 862-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 21.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(360 KB)

Prodej přípojky a budoucí zřízení služebnosti v katastrálním území Letohrad

Číslo dokumentu: 861-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(182 KB)

Prodej pozemků, budovy, vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v katastrálním území Přelouč

Číslo dokumentu: 860-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(243 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Polička

Číslo dokumentu: 859-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(186 KB)

Směna pozemků v katastrálním území Pardubice

Číslo dokumentu: 858-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(188 KB)

Prodej dílu „a“ pozemku v katastrálním území Letohrad

Číslo dokumentu: 857-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(186 KB)

Prodej dílu „b“ pozemku v katastrálním území Letohrad

Číslo dokumentu: 856-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(186 KB)

Budoucí bezúplatný převod pozemků a silnice v katastrálním území Kameničky a Filipov

Číslo dokumentu: 855-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(203 KB)

OŽPZ/24/21396 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budovy hasičské zbrojnice v Čeradicích, obec Moravany

Číslo dokumentu: 854-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Hamry u Hlinska

Číslo dokumentu: 852-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(186 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Chotěnice

Číslo dokumentu: 851-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(200 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Krouna

Číslo dokumentu: 850-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(188 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Mělice

Číslo dokumentu: 849-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(187 KB)

Budoucí bezúplatný převod pozemku a úseku silnice v katastrálním území Svojšice u Choltic

Číslo dokumentu: 848-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(182 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kamenec u Poličky

Číslo dokumentu: 847-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(185 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Lubná u Poličky

Číslo dokumentu: 846-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(199 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Herbortice

Číslo dokumentu: 845-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(200 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Strašov

Číslo dokumentu: 844-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(253 KB)

Směna pozemků v katastrálním území Velká Morava a Dolní Morava

Číslo dokumentu: 843-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(208 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Lanškroun

Číslo dokumentu: 842-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(180 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Luková

Číslo dokumentu: 841-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(216 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Třebařov

Číslo dokumentu: 840-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(194 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Blatno u Hlinska a Hlinsko v Čechách

Číslo dokumentu: 839-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(201 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Veselí u Přelouče

Číslo dokumentu: 838-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(199 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Ostrý Kámen

Číslo dokumentu: 837-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(198 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Horní Houžovec

Číslo dokumentu: 836-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(196 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Lubník

Číslo dokumentu: 835-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(200 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Rváčov u Hlinska

Číslo dokumentu: 834-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(185 KB)

Prodej pozemku a budovy v katastrálním území Úst nad Orlici

Číslo dokumentu: 833-24
Vyvěšeno: 21.5.2024 - 25.6.2024
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(198 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OKSCR/23/21754

Číslo dokumentu: 832-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(280 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/24/22465

Číslo dokumentu: 831-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(708 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace OKSCR/24/22480

Číslo dokumentu: 830-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(707 KB)

OŽPZ/24/21395 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku na ulici Smetanova, obec Moravany

Číslo dokumentu: 829-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/24/21389 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hřbitovní zdi Lipoltice, obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 828-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(370 KB)

OŽPZ/24/21388 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rozšíření veřejného osvětlení – Sídliště 22 RD, obec Libišany

Číslo dokumentu: 827-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/24/21385 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Nákup herních prvků dětského hřiště, obec Kunětice

Číslo dokumentu: 826-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

OŽPZ/24/21383 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava mostních objektů – 2.etapa, obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 825-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21378 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice – splátky úroků z úvěru, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 824-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21369 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba veřejného osvětlení v ulici Na Fomberka, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 823-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(361 KB)

OŽPZ/24/21350 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce prodejny Rváčov, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 822-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/24/21341 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místností v budově obecního úřadu Trojovice čp. 77 – 4.etapa, obec Trojovice

Číslo dokumentu: 821-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

23/02/0161, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 820-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

OŽPZ/24/21340 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna elektroinstalace a vodoinstalace v bytě č. 7 v BD Dřeveš čp.32, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 819-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/24/21339 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování dětského hřiště Kvasín, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 818-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21337 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava zázemí hřbitova, obec Svídnice

Číslo dokumentu: 817-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(368 KB)

OŽPZ/24/21312 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků Předhradí – III. etapa, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 816-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/24/21310 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení obecního majetku, obec Pokřikov

Číslo dokumentu: 815-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21308 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení a kabelu místního rozhlasu Perálec, obec Perálec

Číslo dokumentu: 814-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(370 KB)

23/02/0175, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 813-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(680 KB)

OŽPZ/24/21307 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Orel

Číslo dokumentu: 812-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21301 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Hrací prvky pro děti v místní části Dachov, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 811-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21300 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úprava prostranství před objektem služeb v Miřeticích čp. 126, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 810-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/24/21299 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce sociálního zařízení v budově obecního úřadu Míčov čp. 32, obec Míčov-Sušice

Číslo dokumentu: 809-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21296 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba chodníku a odvodu dešťové kanalizace od obecního úřadu, obec Libkov

Číslo dokumentu: 808-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/24/21283 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování zvoničky, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 807-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

OŽPZ/24/21282 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace ploch místní části Židovny, obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 806-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

22/01/0101, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 805-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(276 KB)

23/02/0171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 804-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(721 KB)

23/02/0177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 803-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(722 KB)

23/02/0172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 802-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

23/02/0170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 801-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(697 KB)

23/02/0157, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 800-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(700 KB)

23/02/0178, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 799-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(701 KB)

23/02/0167, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 798-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(701 KB)

23/02/0166, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 797-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

23/02/0146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 796-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(700 KB)

23/02/0145, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 795-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(703 KB)

24/21572, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasport vodovodu Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 794-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 20.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OŽPZ/24/21503, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Radkov

Číslo dokumentu: 793-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OKSCR/24/21720, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji na rok 2024

Číslo dokumentu: 792-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(383 KB)

24/22304, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Sopotnice, restaurování sochy P. Marie Immaculaty“

Číslo dokumentu: 790-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(813 KB)

24/22330, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Hrad Rabštejn - oprava obvodové hradby východního paláce I. část“

Číslo dokumentu: 789-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(288 KB)

OŽPZ/24/21846 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu obecní prodejny, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 787-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(340 KB)

OŽPZ/24/21833 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz obchodu, obec Lubník

Číslo dokumentu: 786-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(266 KB)

OŽPZ/24/21830 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 785-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

OŽPZ/24/21828 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obecní prodejna, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 784-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(286 KB)

OŽPZ/24/21804 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 783-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(264 KB)

OŽPZ/24/21778 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Finanční příspěvek na obchod, obec Strašov

Číslo dokumentu: 782-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(302 KB)

OŽPZ/24/21775 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna Slepotice, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 781-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(330 KB)

OŽPZ/24/21764 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 780-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(269 KB)

OŽPZ/24/21627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava plochy místní komunikace, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 779-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(351 KB)

OŽPZ/24/21618 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava střechy ZŠ Tatenice, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 778-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(353 KB)

OŽPZ/24/21615 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budovy bývalé márnice, obec Sudslava

Číslo dokumentu: 777-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

OŽPZ/24/21598 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Písečná

Číslo dokumentu: 776-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/24/21591 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava silnice pod farskou strání, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 775-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

OŽPZ/24/21587 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu chodníku od obchodu směr k Damníkovu, obec Luková

Číslo dokumentu: 774-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 17.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(361 KB)

OR/24/22025; Smlouva o poskytnutí dotace; Adaptace objektu Nová Ves č.p.39 k podnikatelskému využití – II. etapa; obec Kunčina

Číslo dokumentu: 772-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

OŽPZ/24/21586 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků, obec Lubník

Číslo dokumentu: 771-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(355 KB)

23/02/0149, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 770-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(725 KB)

23/02/0159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 769-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(716 KB)

23/02/0162, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 768-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(722 KB)

23/02/0179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 767-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

23/02/0113, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 766-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(264 KB)

OŽPZ/24/21585 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení, obec Libchavy

Číslo dokumentu: 765-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

ODSH/23/21937/2, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Staré Město)

Číslo dokumentu: 764-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(154 KB)

ODSH/23/21937/1, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Staré Město)

Číslo dokumentu: 763-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(174 KB)

24/22269, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Restaurování nástěnných maleb v prostřední místnosti v 1. patře, na faře čp. 1, v obci Sudslava“

Číslo dokumentu: 762-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 16.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(421 KB)

OŽPZ/24/22278, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na stavební úpravy MŠ a ZŠ, obec Perálec

Číslo dokumentu: 760-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/24/21580 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 759-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

OŽPZ/24/21579 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 758-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(390 KB)

OŽPZ/24/21577 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace pomník – křižovatka Sudislav, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 757-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

OŽPZ/24/21534 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna oken na budově majetku čp. 120, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 756-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21531 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 755-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/24/21521 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zpevnění hlavní cesty na místním hřbitově, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 754-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(357 KB)

OŽPZ/24/21518 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava toalet v místní sokolovně, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 753-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

OŽPZ/24/21516 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce komunikací a zpevnění ploch pro kontejnery na tříděný odpad, obec Tržek

Číslo dokumentu: 752-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(359 KB)

OŽPZ/24/21493 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku kolem multifunkčního hřiště Morašice, obec Morašice

Číslo dokumentu: 749-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/24/21486 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úpravy obecních prostranství, prořezy stromů, výsadba v parcích, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 748-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(332 KB)

OŽPZ/24/21485 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Splašková kanalizace Kunčina, obec Kunčina

Číslo dokumentu: 747-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/24/21468 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace v obci Janůvky, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 746-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/21454 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, MŠ Čistá – oprava vnitřních prostor, obec Čistá

Číslo dokumentu: 745-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/24/21453 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba nového dětského hřiště, obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 744-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OŽPZ/24/21440 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu veřejného prostranství, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 743-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/24/21434 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku v ulici Příčná, obec Valy

Číslo dokumentu: 742-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/24/21429 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava bytu v budově MŠ Turkovice, obec Turkovice

Číslo dokumentu: 741-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(377 KB)

OŽPZ/24/21426 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba komunikace, obec Tetov

Číslo dokumentu: 740-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/24/21425 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rozšíření veřejného osvětlení a výměna zastaralých svítidel, obec Svojšice

Číslo dokumentu: 739-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(370 KB)

OŽPZ/24/21413 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna dveří a oken v objektu čp. 89 – obchod, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 738-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(358 KB)

OŽPZ/24/21412 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování chodníku a parkovacích stání za prodejnou Jednoty, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 737-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(371 KB)

OŽPZ/24/21404 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace vnitřních prostor obecního domu č.p.10, obec Němčice

Číslo dokumentu: 736-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(396 KB)

OŽPZ/24/21394 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Morašice

Číslo dokumentu: 735-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(361 KB)

OŽPZ/24/21384 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků, obec Křičeň

Číslo dokumentu: 734-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21379 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Osazení obecního pozemku herním prvkem, lavičkou a koši na psí exkrementy, obec Jaroslav

Číslo dokumentu: 733-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(454 KB)

OŽPZ/24/21371 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace multifunkčního domu, obec Dubany

Číslo dokumentu: 732-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

OŽPZ/24/21349 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Veřejné osvětlení, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 731-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(398 KB)

OŽPZ/24/21348 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 730-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(378 KB)

OŽPZ/24/21332 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Veřejné osvětlení, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 729-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/24/21311 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hasičské zbrojnice Mokrýšov, obec Prosetín

Číslo dokumentu: 728-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/24/21309 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místního rozhlasu, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 727-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/24/21302 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace Pohled bytovky, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 726-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(517 KB)

OŽPZ/24/21286 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna garážových průmyslových vrat, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 725-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/24/21281 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel a nátěr sloupů veřejného osvětlení, obec Hošťalovice

Číslo dokumentu: 724-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(385 KB)

OŽPZ/24/21268 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace pozemků ve vlastnictví obce – II. etapa, obec Bor u Skutče

Číslo dokumentu: 723-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/24/21257 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu před lékárnou, město Seč

Číslo dokumentu: 722-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21256 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Modernizace a rozšíření veřejného rozhlasu v místních částí Hoješín a Proseč u Seče, město Seč

Číslo dokumentu: 721-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21252 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava kaple v Srbcích, město Luže

Číslo dokumentu: 720-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OKSCR/24/22098 C2: Rekonstrukce osvětlení Sportovní haly při ZŠ Sv. Čecha, Choceň

Číslo dokumentu: 719-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(588 KB)

OŽPZ/24/21251 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hřbitovní zdi Janovičky – 2. etapa, město Luže

Číslo dokumentu: 718-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/24/21250 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení v Blansku, město Hrochův Týnec

Číslo dokumentu: 717-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě OKSCR/23/21895

Číslo dokumentu: 716-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 15.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(500 KB)

22/01/0712, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 711-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(286 KB)

23/02/0176, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 710-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(683 KB)

23/02/0169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 709-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(682 KB)

23/02/0168, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 708-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(686 KB)

ODSH/23/21947, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Lanškrounsko)

Číslo dokumentu: 704-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(896 KB)

ODSH/23/21946, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Útěchov)

Číslo dokumentu: 703-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(311 KB)

ODSH/23/21944, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Sdružení obcí Orlicko), cyklostezka Letohrad - Králíky

Číslo dokumentu: 702-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(872 KB)

ODSH/23/21943, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Sdružení obcí Orlicko), cyklostezka Žamberk - Líšnice

Číslo dokumentu: 701-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(872 KB)

ODSH/23/21942, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Lázně Bohdaneč)

Číslo dokumentu: 700-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(528 KB)

ODSH/23/21940, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Dašice)

Číslo dokumentu: 699-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(875 KB)

ODSH/23/21939, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Region Orlicko-Třebovsko)

Číslo dokumentu: 698-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(538 KB)

ODSH/23/21938, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Koclířov)

Číslo dokumentu: 697-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(460 KB)

ODSH/23/21937, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Staré Město)

Číslo dokumentu: 696-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(520 KB)

ODSH/23/21936, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Svitavy)

Číslo dokumentu: 695-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(610 KB)

OŽPZ/24/22124, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 694-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(394 KB)

ODSH/23/21941, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora přípravy a budování cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji (Česká Třebová)

Číslo dokumentu: 693-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(626 KB)

ODSH/23/21931, Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Žamberk)

Číslo dokumentu: 692-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(640 KB)

ODSH/23/21929, Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Svitavy)

Číslo dokumentu: 691-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(677 KB)

ODSH/23/21930, Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Polička)

Číslo dokumentu: 690-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(893 KB)

ODSH/23/21934, Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Lanškroun)

Číslo dokumentu: 689-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(861 KB)

ODSH/23/21935, Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Kunčina)

Číslo dokumentu: 688-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(392 KB)

ODSH/23/21932, Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Heřmanův Městec)

Číslo dokumentu: 687-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(336 KB)

ODSH/23/21933, Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji (Horní Jelení)

Číslo dokumentu: 686-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 14.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(342 KB)

OR/24/21559, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasport veřejného osvětlení a místního rozhlasu

Číslo dokumentu: 684-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 13.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(425 KB)

Vyhlášení výzvy „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem“

Číslo dokumentu: 682-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 31.8.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(400 KB)

Vyhlášení dotačního programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025

Číslo dokumentu: 681-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 31.8.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(410 KB)

OR/24/21554, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasportizace zaměřeného vedení veřejného osvětlení v obci Gruna

Číslo dokumentu: 679-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 13.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(427 KB)

OR/24/21710; Smlouva o poskytnutí dotace; Zateplení domů čp. 439 a 440 - projektová dokumentace; obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 673-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 13.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(440 KB)

23/02/0154, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 669-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(729 KB)

23/02/0153, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 668-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(728 KB)

23/02/0152, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 667-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(723 KB)

23/02/0165, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 665-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(680 KB)

23/02/0164, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 664-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(676 KB)

23/02/0163, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 663-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(679 KB)

23/02/0160, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 662-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(680 KB)

23/02/0101, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 661-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(253 KB)

Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu, silnice I. třídy č. 36, OK Spojil Výstavba, částečná uzavírka

Číslo dokumentu: 660-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 26.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(4 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Lichkov, OKŘ/24/20451

Číslo dokumentu: 659-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Město Jevíčko, OKŘ/24/20435

Číslo dokumentu: 658-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 10.5.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

24/22215, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Rekonstrukce Augustovy tiskárny v Litomyšli“

Číslo dokumentu: 657-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 9.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(350 KB)

24/22271, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Rekonstrukce roubení a stropu v části RD Korouhev 168“

Číslo dokumentu: 656-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 9.5.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(362 KB)

OŽPZ/24/22080 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komunální traktor s příslušenstvím, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 655-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 9.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(557 KB)

OŽPZ/24/22082 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení komunální techniky, obec Strašov

Číslo dokumentu: 654-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 9.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. OŽPZ/23/23328

Číslo dokumentu: 653-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 9.5.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(143 KB)

24/21549, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasport místních a účelových komunikací a veřejného osvětlení Morašice

Číslo dokumentu: 652-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 9.5.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(819 KB)

OSV/24/20848, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 651-24
Vyvěšeno: 7.5.2024 - 7.5.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(668 KB)

Rozpočtové opatření z ZPk ze dne 16. 4. 2024

Číslo dokumentu: 640-24
Vyvěšeno: 6.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(434 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 8. 4. 2024

Číslo dokumentu: 639-24
Vyvěšeno: 3.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(434 KB)

OŽPZ/24/21514 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava opěrné zdi v místní části Hlásnice, obec Trpín

Číslo dokumentu: 632-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(355 KB)

OŽPZ/24/21465 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Údržba obecního areálu, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 631-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/24/21376 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava rozvodů elektrické energie v budově Obecního úřadu, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 630-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OŽPZ/24/21366 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 629-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/24/21360 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zastřešení zpevněné plochy a navýšení kapacity soc. zařízení objektu, obec Brloh

Číslo dokumentu: 628-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(377 KB)

OŽPZ/24/21342 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava autobusové zastávky, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 627-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(367 KB)

OŽPZ/24/21338 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zastřešení části kulturního areálu Borovina – II. etapa, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 626-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(381 KB)

OŽPZ/24/21336 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 625-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/24/21334 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace Sobětuchy, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 624-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(366 KB)

OŽPZ/24/21288 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Modernizace čp. 3 Klešice, m.č. Nákle – 1. etapa, obec Klešice

Číslo dokumentu: 623-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(387 KB)

OŽPZ/24/21255 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou – splátky úroků z úvěru, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 622-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/24/21254 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Chodník v ulici Slatiňanská k podchodu, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 621-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(468 KB)

OŽPZ/24/21253 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce cesty na Libáni u pily, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 620-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 29.4.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

24/21571, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasporty majetku obce – místních komunikací, doprav značení a veřejného osvětlení

Číslo dokumentu: 617-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 26.4.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

24/21558, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasport komunikací Helvíkovice

Číslo dokumentu: 616-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 26.4.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(939 KB)

OSV/24/20845, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 614-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 26.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(733 KB)

OSV/24/20846, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 612-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 26.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(646 KB)

OSV/24/20830, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 611-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 26.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(628 KB)

ODSH/24/20554, Smlouva o poskytnutí individuální dotace Městysu Včelákov na akci „Pořízení dodávky pro svoz dětí do školy ve Včelákově“

Číslo dokumentu: 594-24
Vyvěšeno: 23.4.2024 - 23.4.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(393 KB)

ODSH/24/20553, Smlouva o poskytnutí individuální dotace organizaci Prevencí pro život, z. ú. na akci „Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu“

Číslo dokumentu: 593-24
Vyvěšeno: 23.4.2024 - 23.4.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(413 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Lány u Dašic, OKŘ/24/20446

Číslo dokumentu: 563-24
Vyvěšeno: 17.4.2024 - 17.4.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Chvojenec, OKŘ/24/20428

Číslo dokumentu: 562-24
Vyvěšeno: 17.4.2024 - 17.4.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

23/02/0137, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 559-24
Vyvěšeno: 16.4.2024 - 16.4.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

OSV/24/20847, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 556-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 15.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(637 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Město Letohrad, OKŘ/24/20449

Číslo dokumentu: 549-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 15.4.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Janov, OKŘ/24/20430

Číslo dokumentu: 548-24
Vyvěšeno: 15.4.2024 - 15.4.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

OSV/24/20839, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 546-24
Vyvěšeno: 12.4.2024 - 12.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(626 KB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji II.

Číslo dokumentu: 533-24
Vyvěšeno: 8.4.2024 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

OSV/24/20835, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 528-24
Vyvěšeno: 5.4.2024 - 5.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(636 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 2. 4. 2024

Číslo dokumentu: 526-24
Vyvěšeno: 5.4.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(433 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 18. 3. 2024

Číslo dokumentu: 525-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(433 KB)

OSV/24/20828, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 511-24
Vyvěšeno: 2.4.2024 - 2.4.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(636 KB)

Výběrové řízení č. 14/2024 – pracovník/ce odd. přípravy a realizace investic

Číslo dokumentu: 506-24
Vyvěšeno: 2.4.2024 - 18.6.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(319 KB)

OSV/24/20834, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 502-24
Vyvěšeno: 28.3.2024 - 28.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(647 KB)

OSV/24/20827, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 501-24
Vyvěšeno: 28.3.2024 - 28.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(636 KB)

OSV/24/20826, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 500-24
Vyvěšeno: 28.3.2024 - 28.3.2027
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(662 KB)

OSV/24/20646 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy pro seniory

Číslo dokumentu: 499-24
Vyvěšeno: 28.3.2024 - 28.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(918 KB)

OR/24/20573; Smlouva o poskytnutí dotace; Vybavení klubovny hasičů židlemi a stoly, pořízení ozvučovací techniky a pořízení mobilního pódia; obec Hamry

Číslo dokumentu: 493-24
Vyvěšeno: 27.3.2024 - 27.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(643 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury a památkové péče na realizaci projektu „Závěrečná etapa konzervace hradu Lanšperk – I. etapa“

Číslo dokumentu: 488-24
Vyvěšeno: 26.3.2024 - 26.3.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(952 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Sloupnice, OKŘ/24/20493

Číslo dokumentu: 487-24
Vyvěšeno: 26.3.2024 - 26.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(175 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Radhošť, OKŘ/24/20482

Číslo dokumentu: 486-24
Vyvěšeno: 26.3.2024 - 26.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(191 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Hrobice, OKŘ/24/20423

Číslo dokumentu: 485-24
Vyvěšeno: 26.3.2024 - 26.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(185 KB)

Plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik – zveřejnění časového plánu a programu prací pro uplatnění připomínek

Číslo dokumentu: 479-24
Vyvěšeno: 1.4.2024 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(970 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 11. 3. 2024

Číslo dokumentu: 477-24
Vyvěšeno: 25.3.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(434 KB)

OSV/24/20829, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 474-24
Vyvěšeno: 22.3.2024 - 22.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(650 KB)

22/01/0394, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 467-24
Vyvěšeno: 20.3.2024 - 20.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(290 KB)

OKSCR/24/20921 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce Mladá scéna 2024

Číslo dokumentu: 463-24
Vyvěšeno: 19.3.2024 - 19.3.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(413 KB)

OSV/24/20836, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 460-24
Vyvěšeno: 19.3.2024 - 19.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(668 KB)

OSV/24/20832, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 458-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(669 KB)

OSV/24/20841, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 457-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(619 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Městys Trhová Kamenice, OKŘ/24/20508

Číslo dokumentu: 456-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(191 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Řečany nad Labem, OKŘ/24/20487

Číslo dokumentu: 455-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(192 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Městys Radiměř, OKŘ/24/20483

Číslo dokumentu: 454-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(199 KB)

Rozpočtové opatření ze ZPk ze dne 20. 2. 2024

Číslo dokumentu: 453-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(435 KB)

OSV/24/20647 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – odlehčovací služby

Číslo dokumentu: 450-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(920 KB)

OSV/24/20648 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy se zvláštním režimem

Číslo dokumentu: 449-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(942 KB)

OSV/24/20649 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy pro seniory

Číslo dokumentu: 448-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(943 KB)

23/02/0130, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 447-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(687 KB)

23/02/0129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 446-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 18.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(681 KB)

23/02/0135, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 441-24
Vyvěšeno: 15.3.2024 - 15.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

23/02/0139, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 437-24
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 14.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Město Luže, OKŘ/24/20456

Číslo dokumentu: 427-24
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 14.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(202 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Křenov, OKŘ/24/20443

Číslo dokumentu: 426-24
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 14.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(201 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Město Horní Jelení, OKŘ/24/20422

Číslo dokumentu: 425-24
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 14.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(187 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Brněnec, OKŘ/24/20400

Číslo dokumentu: 424-24
Vyvěšeno: 14.3.2024 - 14.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(199 KB)

23/02/0143, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 419-24
Vyvěšeno: 13.3.2024 - 13.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(679 KB)

23/02/0133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 418-24
Vyvěšeno: 13.3.2024 - 13.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(713 KB)

23/02/0132, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 417-24
Vyvěšeno: 13.3.2024 - 13.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(685 KB)

23/02/0131, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 416-24
Vyvěšeno: 13.3.2024 - 13.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(680 KB)

OSV/24/20874, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 397-24
Vyvěšeno: 12.3.2024 - 12.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(914 KB)

OSV/24/20705 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy pro seniory

Číslo dokumentu: 394-24
Vyvěšeno: 12.3.2024 - 12.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(940 KB)

OSV/24/20704 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy se zvláštním režimem

Číslo dokumentu: 393-24
Vyvěšeno: 12.3.2024 - 12.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(933 KB)

OSV/24/20840, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 392-24
Vyvěšeno: 12.3.2024 - 12.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(647 KB)

OSV/24/20837, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 391-24
Vyvěšeno: 12.3.2024 - 12.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(773 KB)

OSV/24/20831, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 390-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(694 KB)

OKSCR/24/20919 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce ČESKÉ VIZE - 71. ročník celostátní přehlídky filmové tvorby

Číslo dokumentu: 388-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(384 KB)

23/02/0138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 386-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

23/02/0134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 385-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

23/02/0123, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 384-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor) – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 383-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(766 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Opatovice nad Labem, OKŘ/24/20468

Číslo dokumentu: 382-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(205 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Město Chrast, OKŘ/24/20426

Číslo dokumentu: 381-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(194 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Obec Hartmanice, OKŘ/24/20417

Číslo dokumentu: 380-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(193 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2024 – Město Bystré, OKŘ/24/20404

Číslo dokumentu: 379-24
Vyvěšeno: 11.3.2024 - 11.3.2027
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(225 KB)

KH/24/20589, Smlouva o poskytnutí dotace na konání festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2024 (19. ročník)

Číslo dokumentu: 358-24
Vyvěšeno: 8.3.2024 - 8.3.2027
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(481 KB)

23/02/0128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 357-24
Vyvěšeno: 8.3.2024 - 8.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(731 KB)

23/02/0142, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 356-24
Vyvěšeno: 8.3.2024 - 8.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(725 KB)

23/02/0121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 353-24
Vyvěšeno: 8.3.2024 - 8.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

23/02/0122, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 352-24
Vyvěšeno: 8.3.2024 - 8.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

23/02/0140, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 351-24
Vyvěšeno: 8.3.2024 - 8.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

OSV/24/20863, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 350-24
Vyvěšeno: 8.3.2024 - 8.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(650 KB)

OSV/24/20685 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy pro seniory

Číslo dokumentu: 341-24
Vyvěšeno: 6.3.2024 - 6.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(938 KB)

23/02/0141, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 338-24
Vyvěšeno: 5.3.2024 - 5.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

23/02/0127, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 337-24
Vyvěšeno: 5.3.2024 - 5.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

23/02/0126, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 336-24
Vyvěšeno: 5.3.2024 - 5.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

23/02/0124, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 335-24
Vyvěšeno: 5.3.2024 - 5.3.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(763 KB)

23/02/0079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 334-24
Vyvěšeno: 5.3.2024 - 5.3.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(728 KB)

OSV/24/20641 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy pro seniory

Číslo dokumentu: 324-24
Vyvěšeno: 1.3.2024 - 1.3.2027
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(878 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 19. 2. 2024

Číslo dokumentu: 304-24
Vyvěšeno: 27.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(434 KB)

OŠ/24/20534 Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 303-24
Vyvěšeno: 26.2.2024 - 26.2.2027
Vystavil: Odbor školství
pdf(545 KB)

Metodika a Kritéria pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2024

Číslo dokumentu: 299-24
Vyvěšeno: 23.2.2024 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(633 KB)

22/01/0167, Dohoda o změně Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji I

Číslo dokumentu: 298-24
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

22/01/0690, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 297-24
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(548 KB)

OŠ/24/20533 Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 295-24
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 21.2.2027
Vystavil: Odbor školství
pdf(550 KB)

Programová dotace Pardubického kraje pro rok 2024 - Podpora JSDH obcí na pořízení požární techniky a věcných prostředků k zajištění akceschopnosti pro rok 2024 – II. kolo

Číslo dokumentu: 285-24
Vyvěšeno: 20.2.2024 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(412 KB)

Programová dotace Pardubického kraje pro rok 2024 -Podpora NNO v oblasti bezpečnosti a zachování souvisejících tradic pro rok 2024

Číslo dokumentu: 284-24
Vyvěšeno: 20.2.2024 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(276 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 5. 2. 2024

Číslo dokumentu: 275-24
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(435 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 15. 1. 2024

Číslo dokumentu: 262-24
Vyvěšeno: 14.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
pdf(434 KB)

23/02/0007, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 238-24
Vyvěšeno: 7.2.2024 - 7.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0097, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 230-24
Vyvěšeno: 6.2.2024 - 6.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0109, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 215-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(969 KB)

23/02/0105, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 214-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(994 KB)

23/02/0093, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 213-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0092, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 212-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

23/02/0032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 210-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(981 KB)

23/02/0031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 209-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(948 KB)

23/02/0030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 208-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(982 KB)

23/02/0029, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 207-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

23/02/0028, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 206-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(982 KB)

23/02/0027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 205-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0026, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 204-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(952 KB)

23/02/0025, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 203-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(963 KB)

23/02/0118, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 202-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

23/02/0115, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 201-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

23/02/0099, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 200-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(988 KB)

23/02/0098, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 199-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(986 KB)

23/02/0046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 198-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(988 KB)

23/02/0045, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 197-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 196-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(970 KB)

23/02/0041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 195-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(996 KB)

23/02/0039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 194-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(955 KB)

23/02/0038, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 193-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0036, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 192-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 191-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(990 KB)

23/02/0033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 190-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 31.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(994 KB)

23/02/0024, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 185-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(937 KB)

23/02/0023, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 184-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

23/02/0022, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 183-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1009 KB)

23/02/0021, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 182-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1009 KB)

23/02/0020, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 181-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(967 KB)

23/02/0019, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 180-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

23/02/0018, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 179-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(953 KB)

23/02/0017, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 178-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 30.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0049, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 173-24
Vyvěšeno: 29.1.2024 - 29.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

23/02/0101, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 166-24
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 25.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(992 KB)

23/02/0100, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 165-24
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 25.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(994 KB)

23/02/0074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 164-24
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 25.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0073, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 163-24
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 25.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1000 KB)

23/02/0069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 162-24
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 25.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(992 KB)

23/02/0047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 155-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

23/02/0053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 154-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

23/02/0050, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 153-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0103, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 152-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(956 KB)

23/02/0087, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 151-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(946 KB)

23/02/0086, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 150-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(955 KB)

23/02/0085, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 149-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(968 KB)

23/02/0117, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 148-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

23/02/0106, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 147-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

23/02/0015, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 146-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

23/02/0013, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 145-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(943 KB)

23/02/0010, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 144-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(945 KB)

23/02/0008, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 143-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(951 KB)

23/02/0083, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 142-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

23/02/0081, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 141-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(955 KB)

23/02/0078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 140-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

23/02/0077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 139-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

23/02/0065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 136-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 135-24
Vyvěšeno: 24.1.2024 - 24.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(991 KB)

23/02/0120, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 133-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0113, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 132-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

23/02/0104, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 131-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0095, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 130-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0094, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 129-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0067, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 128-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 127-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 126-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(939 KB)

23/02/0060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 125-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0059, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 124-24
Vyvěšeno: 23.1.2024 - 23.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0116, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 120-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

23/02/0114, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 119-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

23/02/0111, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 118-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

23/02/0096, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 117-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

23/02/0091, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 116-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

23/02/0058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 115-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 114-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

23/02/0056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 113-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

23/02/0055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 112-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

23/02/0054, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 111-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.2.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

23/02/0052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 110-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

23/02/0051, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 109-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

23/02/0048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 108-24
Vyvěšeno: 22.1.2024 - 22.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

23/02/0102, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 90-24
Vyvěšeno: 17.1.2024 - 17.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0072, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 89-24
Vyvěšeno: 17.1.2024 - 17.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(993 KB)

23/02/0071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 88-24
Vyvěšeno: 17.1.2024 - 17.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(981 KB)

23/02/0070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 87-24
Vyvěšeno: 17.1.2024 - 17.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(998 KB)

23/02/0112, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 68-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(945 KB)

23/02/0110, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 67-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

23/02/0108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 66-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(966 KB)

23/02/0090, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 65-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0016, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 64-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

23/02/0014, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 63-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

23/02/0012, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 62-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

23/02/0011, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 61-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

23/02/0006, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 60-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/02/0009, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 59-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

23/02/0005, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 58-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(935 KB)

23/02/0001, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 57-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(962 KB)

23/02/0075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 56-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(967 KB)

23/02/0084, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 55-24
Vyvěšeno: 15.1.2024 - 15.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

23/02/0076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 22-24
Vyvěšeno: 9.1.2024 - 9.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(971 KB)

22/01/0735, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 13-24
Vyvěšeno: 5.1.2024 - 5.1.2027
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(514 KB)

ODSH/23/24674, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Semanín na akci „Pořízení a instalace informačních radarových měřičů rychlosti v Semaníně“

Číslo dokumentu: 6-24
Vyvěšeno: 3.1.2024 - 3.1.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(498 KB)

ODSH/23/24673, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Horní Ředice na akci „Přemístění kapličky“

Číslo dokumentu: 5-24
Vyvěšeno: 3.1.2024 - 3.1.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(523 KB)

ODSH/23/24582, Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Chrudim na akci „Dovybavení vozidel MAD Chrudim pro integraci do systému IREDO"

Číslo dokumentu: 4-24
Vyvěšeno: 3.1.2024 - 3.1.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(474 KB)

ODSH/23/24570, Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Brandýs nad Orlicí na akci „III/3123 – Brandýs n. O. – Perná – skalní svah v km 2,782 – 2,992 – Odstranění superrizikových skalních pozic"

Číslo dokumentu: 3-24
Vyvěšeno: 3.1.2024 - 3.1.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(665 KB)

OŽPZ/23/24852, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na zastřešené podium vč. zastřešení parketu, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 2735-23
Vyvěšeno: 21.12.2023 - 21.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/23/24851, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na navýšení kapacity vedení internetu, obec Pustina

Číslo dokumentu: 2732-23
Vyvěšeno: 21.12.2023 - 21.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OR/23/22991; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce hospodářského objektu, 1. etapa; obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 2731-23
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 20.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(515 KB)

OR/23/22994; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce obecní prodejny potravin; obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2730-23
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 20.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

OŽPZ/23/22256, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+

Číslo dokumentu: 2729-23
Vyvěšeno: 20.12.2023 - 20.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(750 KB)

OŽPZ/23/24847, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na realizaci sociálního zázemí hradu Košumberk, město Luže

Číslo dokumentu: 2724-23
Vyvěšeno: 19.12.2023 - 19.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/23/22287, dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023, obec Banín

Číslo dokumentu: 2723-23
Vyvěšeno: 19.12.2023 - 19.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(208 KB)

OŽPZ/23/23330, dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na modernizaci osvětlení v městské sportovní hale, město Chvaletice

Číslo dokumentu: 2722-23
Vyvěšeno: 19.12.2023 - 19.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(619 KB)

OŽPZ/23/24860, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na optimalizaci potočního koridoru v obci a vybudování retenční nádrže, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 2715-23
Vyvěšeno: 18.12.2023 - 18.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/23/24848, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na nosič kontejnerů, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 2714-23
Vyvěšeno: 18.12.2023 - 18.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(586 KB)

OŽPZ/23/24850, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci komunikace Proseč – Pasíčka, město Proseč

Číslo dokumentu: 2713-23
Vyvěšeno: 18.12.2023 - 18.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OR/238/23660 Smlouva o poskytnutí dotace Pasport vodovodu Koldín

Číslo dokumentu: 2710-23
Vyvěšeno: 18.12.2023 - 18.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OŽPZ/23/24861, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na projekční přípravu revitalizace Jalového potoka, obec Čistá

Číslo dokumentu: 2704-23
Vyvěšeno: 15.12.2023 - 15.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/23/24849, Smlouva o poskytnutí individuální dotace na zvýšení využitelnosti prostředí zámecké zahrady, město Hrochův Týnec

Číslo dokumentu: 2703-23
Vyvěšeno: 15.12.2023 - 15.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/23/24854, Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů, obec Hamry

Číslo dokumentu: 2702-23
Vyvěšeno: 15.12.2023 - 15.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

OŽPZ/23/24858, Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů, obec Telecí

Číslo dokumentu: 2701-23
Vyvěšeno: 15.12.2023 - 15.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(343 KB)

OŽPZ/23/24859, Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů, obec Kladno

Číslo dokumentu: 2700-23
Vyvěšeno: 15.12.2023 - 15.12.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(738 KB)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2022 – Horní Jelení, OKŘ/22/21797

Číslo dokumentu: 2696-23
Vyvěšeno: 13.12.2023 - 13.12.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(313 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2025-2026

Číslo dokumentu: 2695-23
Vyvěšeno: 14.12.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(176 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/22519 na realizaci akce „Trstěnice čp. 98, obnova břidlicové střechy – 3. etapa, nákup materiálu na pokládku střechy“

Číslo dokumentu: 2684-23
Vyvěšeno: 7.12.2023 - 7.12.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(299 KB)

22/01/0512, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2683-23
Vyvěšeno: 7.12.2023 - 7.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

22/01/0090, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2682-23
Vyvěšeno: 7.12.2023 - 7.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1007 KB)

22/01/0761, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2664-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 6.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(543 KB)

19/05/2260, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2663-23
Vyvěšeno: 6.12.2023 - 6.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(532 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24150

Číslo dokumentu: 2652-23
Vyvěšeno: 1.12.2023 - 1.12.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(287 KB)

OR/23/23663 Smlouva dotace Pasport VO Semín

Číslo dokumentu: 2651-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 30.11.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(422 KB)

OŽPZ/23/22393/dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 2648-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 30.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(250 KB)

OŽPZ/22/22408/dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 2647-23
Vyvěšeno: 30.11.2023 - 30.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

OSV/23/20347, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2614-23
Vyvěšeno: 20.11.2023 - 20.11.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(775 KB)

OKSCR/23/24359, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Mikuleč, kostel sv. Jiří, obnova zvonové výbavy kostela“

Číslo dokumentu: 2613-23
Vyvěšeno: 20.11.2023 - 20.11.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(479 KB)

ODSH/23/24330, Smlouva o poskytnutí dotace městu Moravská Třebová z Programu „Podpora městské mobility formou Bikesharing“

Číslo dokumentu: 2608-23
Vyvěšeno: 16.11.2023 - 16.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(741 KB)

ODSH/23/24331, Smlouva o poskytnutí dotace městu Česká Třebová z Programu „Podpora městské mobility formou Bikesharing“

Číslo dokumentu: 2607-23
Vyvěšeno: 16.11.2023 - 16.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(562 KB)

OR/23/23652 Smlouva o poskytnutí dotace Pořízení pasportů MK a VO v obci Voděrady

Číslo dokumentu: 2601-23
Vyvěšeno: 15.11.2023 - 15.11.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(490 KB)

19/05/2820, Dodatek č 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2598-23
Vyvěšeno: 15.11.2023 - 15.11.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(441 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24176

Číslo dokumentu: 2590-23
Vyvěšeno: 13.11.2023 - 13.11.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(406 KB)

OŽPZ/23/22157, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 2589-23
Vyvěšeno: 13.11.2023 - 13.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(673 KB)

OŽPZ/23/22792, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 2577-23
Vyvěšeno: 9.11.2023 - 9.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(333 KB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2024

Číslo dokumentu: 2537-23
Vyvěšeno: 7.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(644 KB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Technologické vouchery (výzva pro rok 2024)

Číslo dokumentu: 2534-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Startovací vouchery (výzva pro rok 2024)

Číslo dokumentu: 2533-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

Dotační program Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2532-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora zprac. dokumentace pro projekty s uplatněním v dot. nástrojích v období 2021-2027.

Číslo dokumentu: 2531-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Výzva k předkl. žád. o podporu v roce 2024

Číslo dokumentu: 2530-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2529-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OKSCR/23/24360, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Lhotka u ČT, kaple sv. Barbory, renovace okenic, okenních rámů a dveří“

Číslo dokumentu: 2527-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 6.11.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(464 KB)

Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2526-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2525-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Podpora městské mobility formou Bikesharing

Číslo dokumentu: 2524-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(709 KB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2523-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

ODSH/23/21932/1, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace městu Heřmanův Městec z Programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2522-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 6.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(256 KB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2521-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pk na rok 2024

Číslo dokumentu: 2519-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Dotační program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje – pr. č. 2.

Číslo dokumentu: 2518-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2026
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(830 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2517-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(775 KB)

Dotační program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje – pr. č.1

Číslo dokumentu: 2516-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(831 KB)

Programová dotace Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2024 – Těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2515-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

Dotační program „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“ – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2514-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(760 KB)

Dotační program „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“ – I. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2513-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(760 KB)

Programová dotace Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2512-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(603 KB)

Vyhlášení dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod 2024

Číslo dokumentu: 2510-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

22/01/0029, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2509-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 6.11.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

Dotační program Podpora činnosti fundraisera. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2508-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2507-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2506-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(3 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2505-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 15.1.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(724 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024.

Číslo dokumentu: 2504-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2024 v programu Pardubický kraj pro rodinu

Číslo dokumentu: 2503-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(2 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2024 v programu Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2502-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 25.1.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Vyhlášení dotačního programu Podpora výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2024

Číslo dokumentu: 2501-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(401 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2024 v oblasti sportu – Program C2

Číslo dokumentu: 2500-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(749 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2024 v oblasti sportu – Program B1-C1

Číslo dokumentu: 2499-23
Vyvěšeno: 6.11.2023 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(843 KB)

OŽPZ/23/22937, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 2493-23
Vyvěšeno: 3.11.2023 - 3.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti vodního hospodářství č. OŽPZ/21/73810, město Luže

Číslo dokumentu: 2489-23
Vyvěšeno: 3.11.2023 - 31.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(213 KB)

OŽPZ/23/22499, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023++, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 2488-23
Vyvěšeno: 3.11.2023 - 3.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24171

Číslo dokumentu: 2485-23
Vyvěšeno: 3.11.2023 - 3.11.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(407 KB)

ODSH/23/24116, Smlouva o poskytnutí individuální dotace Spolku pro rozvoj dopravy z.s. na akci „SPOLKOVINY – Dopravní noviny Pardubického kraje, III. ročník“

Číslo dokumentu: 2484-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(491 KB)

ODSH/23/24327, Smlouva o poskytnutí individuální dotace Muzeu starých strojů a technologií, z.s. na akci ,,Zpět na koleje: Restaurování historického jídelního vozu Ringhoffer 1906 do plně provozního s

Číslo dokumentu: 2483-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(501 KB)

ODSH/23/24329, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Morašice na akci „Morašice – III/3389 – chodníky – II. část (I. etapa)“

Číslo dokumentu: 2482-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(423 KB)

ODSH/23/24326, Smlouva o poskytnutí individuální dotace společnosti GRANITA Lomy s.r.o. na spolufinancování akce „Instalace mycího zařízení MobyDick ONE 720 v kamenolomu Budislav“

Číslo dokumentu: 2481-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(356 KB)

ODSH/23/24328, Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Ústí nad Orlicí na akci „Rekonstrukce komunikace ul. Jana a Josefa Kovářů v Ústí nad Orlicí“

Číslo dokumentu: 2480-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(565 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Střemošice, OKŘ/23/24299

Číslo dokumentu: 2479-23
Vyvěšeno: 2.11.2023 - 2.11.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(210 KB)

OŽPZ/23/22398, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Újezdec

Číslo dokumentu: 2467-23
Vyvěšeno: 1.11.2023 - 1.11.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/23/24143, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Kunčina, Oprava vodárenského objektu na parcele st. 189, k. ú. Nová Ves u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2463-23
Vyvěšeno: 31.10.2023 - 31.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/23/24155, Obec Biskupice, protipovodňová opatření, SO 01 Boční nádrž

Číslo dokumentu: 2462-23
Vyvěšeno: 31.10.2023 - 31.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

OR/23/23666 Smlouva o poskytnutí dotace Pořízení pasportů v obci Bor u Skutče

Číslo dokumentu: 2449-23
Vyvěšeno: 27.10.2023 - 27.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24172

Číslo dokumentu: 2439-23
Vyvěšeno: 26.10.2023 - 26.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(406 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ č. OŽPZ/23/22189, Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Zelené návrší, obec Barchov

Číslo dokumentu: 2436-23
Vyvěšeno: 25.10.2023 - 25.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(294 KB)

OŽPZ/23/22144 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Studie zdrojů pitné vody včetně projektové dokumentace v obci Vápenný Podol, obec Vápenný Podol

Číslo dokumentu: 2435-23
Vyvěšeno: 25.10.2023 - 25.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/23/22339 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava části místní komunikace, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 2434-23
Vyvěšeno: 25.10.2023 - 25.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OR/23/23648 Smlouva o poskytnutí dotace Pasport vodovodu a kanalizace v obci Jenišovice

Číslo dokumentu: 2432-23
Vyvěšeno: 25.10.2023 - 25.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OR/23/23662 Smlouva o poskytnutí dotace Pořízení pasportu dešťové kanalizace obce Studnice

Číslo dokumentu: 2431-23
Vyvěšeno: 25.10.2023 - 25.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

Výzva k podání žádosti o dotaci v rámci projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pk. Výzva je určena pro poskytovatele sociální služby azylové domy, sociálně terapeutické dílny a os. asistence

Číslo dokumentu: 2425-23
Vyvěšeno: 24.10.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(3 MB)

OKSCR/23/24069, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Telecí, NKP dvorec čp. 16, konzervace šindele a lokální oprava krytiny“

Číslo dokumentu: 2424-23
Vyvěšeno: 23.10.2023 - 23.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

OSV/23/20356, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2420-23
Vyvěšeno: 20.10.2023 - 20.10.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(909 KB)

Dodatek č, 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24926

Číslo dokumentu: 2419-23
Vyvěšeno: 20.10.2023 - 20.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(567 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24186

Číslo dokumentu: 2418-23
Vyvěšeno: 20.10.2023 - 20.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(407 KB)

OŽPZ/23/24141,Smlouva o poskytnutí individuální dotace na opravu sociálních zařízení v tělocvičně ZŠ

Číslo dokumentu: 2415-23
Vyvěšeno: 19.10.2023 - 19.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/23/24140,Smlouva o poskytnutí individuální dotace na přístavbu a stavební úpravy budovy koupaliště Moravská Chrastová, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 2414-23
Vyvěšeno: 19.10.2023 - 19.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Dolní Roveň, OKŘ/23/24264

Číslo dokumentu: 2405-23
Vyvěšeno: 18.10.2023 - 18.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(329 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Verměřovice, OKŘ/23/24307

Číslo dokumentu: 2404-23
Vyvěšeno: 18.10.2023 - 18.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(197 KB)

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí individuální dotace OŽPZ/22/24913, Rozšíření vodovodu v Proseči – místní část Česká Rybná

Číslo dokumentu: 2402-23
Vyvěšeno: 18.10.2023 - 18.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(290 KB)

22/01/0828, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2394-23
Vyvěšeno: 17.10.2023 - 17.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(968 KB)

OŽPZ/23/22321, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Borušov

Číslo dokumentu: 2390-23
Vyvěšeno: 16.10.2023 - 16.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(571 KB)

OSV/23/20354 – dodatek č. 1 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2389-23
Vyvěšeno: 16.10.2023 - 16.10.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(4 MB)

OŽPZ/23/22203, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Horní Ředice

Číslo dokumentu: 2388-23
Vyvěšeno: 16.10.2023 - 16.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(679 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na novou CAS pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Rohozná, OKŘ/23/23200

Číslo dokumentu: 2386-23
Vyvěšeno: 16.10.2023 - 16.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(346 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na stavbu a rekonstrukci PZ pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Rudoltice, OKŘ/23/23219

Číslo dokumentu: 2385-23
Vyvěšeno: 16.10.2023 - 16.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(429 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na stavbu a rekonstrukci PZ pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Dašice, OKŘ/23/23215

Číslo dokumentu: 2384-23
Vyvěšeno: 16.10.2023 - 16.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(306 KB)

OKSCR/23/24130 Modernizace tenisového areálu, Chvaletice

Číslo dokumentu: 2383-23
Vyvěšeno: 16.10.2023 - 16.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(193 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24170

Číslo dokumentu: 2378-23
Vyvěšeno: 12.10.2023 - 12.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(406 KB)

OR/23/23455; Smlouva o poskytnutí dotace; Revitalizace zeleně v obci Semín; obec Semín

Číslo dokumentu: 2375-23
Vyvěšeno: 12.10.2023 - 12.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22359, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místní komunikace, obec Pohledy

Číslo dokumentu: 2365-23
Vyvěšeno: 10.10.2023 - 10.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(536 KB)

OŽPZ/23/22148, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava dětského hřiště, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 2364-23
Vyvěšeno: 10.10.2023 - 10.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(592 KB)

OŽPZ/23/22730, Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 2363-23
Vyvěšeno: 10.10.2023 - 10.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(328 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/24180

Číslo dokumentu: 2359-23
Vyvěšeno: 10.10.2023 - 10.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(407 KB)

OŽPZ/23/23392, Smlouva o poskytnutí dotace Ostřetín – m.č. Vysoká u Holic, splašková kanalizace, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 2353-23
Vyvěšeno: 9.10.2023 - 9.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(341 KB)

OŽPZ/23/23380, Smlouva o poskytnutí dotace na kanalizaci a ČOV – dokumentace pro výběr zhotovitele, obec Vinary

Číslo dokumentu: 2352-23
Vyvěšeno: 9.10.2023 - 9.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

22/01/0619, Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2348-23
Vyvěšeno: 6.10.2023 - 6.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(495 KB)

Oznámení o uzavření smlouvy

Číslo dokumentu: 2345-23
Vyvěšeno: 6.10.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(455 KB)

Oznámení o uzavření smlouvy

Číslo dokumentu: 2344-23
Vyvěšeno: 6.10.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(456 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový PP pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Stéblová, OKŘ/23/23211

Číslo dokumentu: 2336-23
Vyvěšeno: 5.10.2023 - 5.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(274 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový PP pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Jenišovice, OKŘ/23/23209

Číslo dokumentu: 2335-23
Vyvěšeno: 5.10.2023 - 5.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(284 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Nasavrky, OKŘ/23/24281

Číslo dokumentu: 2334-23
Vyvěšeno: 5.10.2023 - 5.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(343 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Lipoltice, OKŘ/23/24277

Číslo dokumentu: 2333-23
Vyvěšeno: 5.10.2023 - 5.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(386 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Bezděkov, OKŘ/23/24252

Číslo dokumentu: 2332-23
Vyvěšeno: 5.10.2023 - 5.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(573 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na novou CAS pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Telecí, OKŘ/23/23203

Číslo dokumentu: 2331-23
Vyvěšeno: 5.10.2023 - 5.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(278 KB)

OŽPZ/23/23397 Smlouva o poskytnutí dotace, Intenzifikace obecní ČOV Čankovice, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 2328-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/23/23377 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dubová – DSP, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 2327-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/23/23376 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Paseky – DSP, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 2326-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/23/23331 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Oprava havarijního stavu hráze malé vodní nádrže Mazanec, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 2325-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OR/23/23668 Smlouva o poskytnutí dotace Pořízení pasportů MK a VO v obci Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 2324-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0668, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2323-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(642 KB)

22/01/0215, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2320-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(377 KB)

22/01/0237, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2319-23
Vyvěšeno: 4.10.2023 - 4.10.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(547 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Svatý Jiří, OKŘ/23/24300

Číslo dokumentu: 2306-23
Vyvěšeno: 2.10.2023 - 2.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(345 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Radkov, OKŘ/23/24293

Číslo dokumentu: 2305-23
Vyvěšeno: 2.10.2023 - 2.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(320 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Březiny, OKŘ/23/24255

Číslo dokumentu: 2304-23
Vyvěšeno: 2.10.2023 - 2.10.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(316 KB)

OKSCR/23/23704, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Koldín, kaple sv. Anny, restaurování hlavního oltáře“

Číslo dokumentu: 2303-23
Vyvěšeno: 2.10.2023 - 2.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/24017, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Nekoř, kostel sv. Mikuláše, restaurování kazatelny - 3. etapa“

Číslo dokumentu: 2302-23
Vyvěšeno: 2.10.2023 - 2.10.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(969 KB)

OR/23/23649 Smlouva o poskytnutí dotace Pořízení pasportů MK a VO v obci Desná

Číslo dokumentu: 2289-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na stavbu a rekonstrukci PZ pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Hrochův Týnec, OKŘ/23/23216

Číslo dokumentu: 2287-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(345 KB)

OŽPZ/23/22812 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora místní prodejny Smíšené zboží Jiřina, obec Nová Ves u Jarošova

Číslo dokumentu: 2286-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(398 KB)

OŽPZ/23/22748 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora místní prodejny, obec Sovolusky

Číslo dokumentu: 2285-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/23/22478 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava zastávek, obec Strážná

Číslo dokumentu: 2284-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/23/22082 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce budovy č.p. 1 – sociální zařízení, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 2283-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/23/23410 Smlouva o poskytnutí dotace, Dolní Morava – kanalizace a ČOV, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 2282-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/23/23389 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Jamné nad Orlicí, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2281-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/23/23328 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Rekonstrukce komunikace Víska u Jevíčka – Jevíčko, obec Víska u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2280-23
Vyvěšeno: 27.9.2023 - 27.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OR/23/23677 Smlouva o poskytnutí dotace Územní plán Plch - návrh

Číslo dokumentu: 2275-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 25.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OŽPZ/23/23364 Smlouva o poskytnutí dotace, DČOV – Tržek – PD, obec Tržek

Číslo dokumentu: 2261-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/23/23391 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota – Nové Hrady – 3. etapa, obec Nové Hrady – 3.etapa

Číslo dokumentu: 2260-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/23/23381 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Borová – intenzifikace zdrojů – DPS, obec Borová

Číslo dokumentu: 2259-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový DA pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Bučina, OKŘ/23/23205

Číslo dokumentu: 2257-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 20.9.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(298 KB)

OR/23/22986; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy budovy p.č. st.177 k.ú. Moravská Chrastová; obec Brněnec

Číslo dokumentu: 2253-23
Vyvěšeno: 18.9.2023 - 18.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(425 KB)

OR/23/23664, Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení pasportu místních komunikací, VO a rozhlasu v obci Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 2240-23
Vyvěšeno: 13.9.2023 - 13.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OR/23/23650, Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení pasportů veřejného osvětlení a místního rozhlasu, místních komunikací a kanalizace Semanín

Číslo dokumentu: 2234-23
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 12.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(483 KB)

OŽPZ/23/22850 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 2218-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(383 KB)

OŽPZ/23/22473 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Přístřešek pro zázemí mateřské školky, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 2217-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22195 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení II. etapa, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 2216-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(741 KB)

OŽPZ/23/22138 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu místní komunikace, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 2215-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 6.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OR/23/22378; Smlouva o poskytnutí dotace; Biskupice - komunikace do zóny pro výrobu a skladování

Číslo dokumentu: 2202-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 5.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(471 KB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na rok 2024

Číslo dokumentu: 2201-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(2 MB)

OR/23/22987; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy od Městečko Trnávka – nová zubní ordinace; Obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 2200-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 5.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

OR/23/22992; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce obecní hospody; obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2199-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 5.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(518 KB)

23/23667, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasport veřejného osvětlení Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 2193-23
Vyvěšeno: 4.9.2023 - 4.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/23269, Smlouva o poskytnutí dotace, Pasporty: kanalizace, komunikace, VO – obec Plchovice

Číslo dokumentu: 2192-23
Vyvěšeno: 4.9.2023 - 4.9.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový PP pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Svídnice, OKŘ/23/23212

Číslo dokumentu: 2191-23
Vyvěšeno: 4.9.2023 - 4.9.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(321 KB)

OŽPZ/23/23408 Smlouva o poskytnutí dotace, Obnova vodovodu v Čisté, řad 6, obec Čistá

Číslo dokumentu: 2188-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/23/23386 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV, obec Čistá

Číslo dokumentu: 2187-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(351 KB)

OŽPZ/23/23379 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková tlaková kanalizace Dolní Ředice –DPS, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 2186-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/23/23373 Smlouva o poskytnutí dotace, Dolany – Intenzifikace a modernizace ČOV – PD, obec Dolany

Číslo dokumentu: 2185-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(351 KB)

OŽPZ/23/23370 Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Časy- splašková kanalizace – DSP, obec Časy

Číslo dokumentu: 2184-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(339 KB)

OŽPZ/23/23366 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Tuněchody – DSP, obec Tuněchody

Číslo dokumentu: 2183-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/23/22464 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 2182-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/23/22347 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného prostranství – stezky ve středu obce II. etapa, obec Makov

Číslo dokumentu: 2181-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OKSCR/23/23755, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Vápenný Podol, vápenka, zpracování projektové dokumentace“

Číslo dokumentu: 2180-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22515, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trhová Kamenice, usedlost čp. 8, obnova střechy“

Číslo dokumentu: 2179-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22577, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Radhošť, kostel sv. Jiří, obnova ohradní zdi s bránou - 4. etapa“

Číslo dokumentu: 2178-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OŽPZ/23/22217 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Veřejné osvětlení v sídlišti U Křížku, obec Libišany

Číslo dokumentu: 2177-23
Vyvěšeno: 1.9.2023 - 1.9.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OKSCR/23/23430 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Semanín, areál kostela sv. Bartoloměje, obnova povrchů zvonice“

Číslo dokumentu: 2174-23
Vyvěšeno: 31.8.2023 - 31.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

OKSCR/23/23748, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Mladkov, sloup se sochou P. Marie Immaculaty, restaurování - 1. etapa“

Číslo dokumentu: 2173-23
Vyvěšeno: 31.8.2023 - 31.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(458 KB)

OŽPZ/23/23400, Smlouva o poskytnutí dotace na Vodovod Stradouň, IV. etapa – 2. část, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 2171-23
Vyvěšeno: 31.8.2023 - 31.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(539 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový PP pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Hnátnice, OKŘ/23/23208

Číslo dokumentu: 2166-23
Vyvěšeno: 30.8.2023 - 30.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(325 KB)

OR/23/22374; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce bývalého objektu pohostinství; obec Řečany nad Labem

Číslo dokumentu: 2161-23
Vyvěšeno: 30.8.2023 - 30.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

OKSCR/23/23425, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Bělá u Jevíčka, socha sv. Jana Nepomuckého, oprava“

Číslo dokumentu: 2160-23
Vyvěšeno: 30.8.2023 - 30.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(515 KB)

OKSCR/23/23447, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Česká Třebová - Svinná, krucifix, restaurování“

Číslo dokumentu: 2154-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(484 KB)

OKSCR/23/23703, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Stolany, kostel sv. Mikuláše, oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2153-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(3 MB)

OKSCR/23/23705, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Bystré, čp. 60, stavebně historický a statický průzkum“

Číslo dokumentu: 2152-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(586 KB)

OKSCR/23/23438, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Ronov n. Doubravou, kostel sv. Kříže, obnova kostela - 1. etapa“

Číslo dokumentu: 2151-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(364 KB)

OKSCR/23/23749, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Červená Voda, kaple sv. Barbory, komplexní záchrana - 1.etapa“

Číslo dokumentu: 2150-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23136, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Jenišovice - Mravín, venkovská usedlost, obnova střechy - 3. etapa“

Číslo dokumentu: 2142-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23144, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Holice – Koudelka, kaple Nanebevzetí P. Marie, dokončení opravy věže“

Číslo dokumentu: 2141-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OŽPZ/23/23409 Smlouva o poskytnutí dotace, Zhotovení projektové dokumentace - zkvalitnění pitné vody v obci Bohuňov – PD, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 2132-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/23/23399 Smlouva o poskytnutí dotace, Březinky – doplňující zdroj pitné vody – Technologie ÚV, obec Březinky

Číslo dokumentu: 2131-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/23/23398 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodu v k.ú. Žipotín, obec Gruna

Číslo dokumentu: 2130-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/23/23393 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Červená Voda – lokalita Mlýnice – I. etapa, obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 2129-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/23/23371 Smlouva o poskytnutí dotace, Sezemice, Počaply – splašková kanalizace, město Sezemice

Číslo dokumentu: 2128-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/23/23372 Smlouva o poskytnutí dotace, Sezemice, Kladina – splašková kanalizace, město Sezemice

Číslo dokumentu: 2127-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/23/22940 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komunální a sekací traktor pro obec Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 2126-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(578 KB)

OŽPZ/23/22930 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení komunálního traktoru, obec Vápenný Podol

Číslo dokumentu: 2125-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(573 KB)

OŽPZ/23/22835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 2124-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/23/22802 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 2123-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

OŽPZ/23/22796 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2122-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/23/22735 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny ve Vápenném Podole, obec Vápenný Podol

Číslo dokumentu: 2121-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OŽPZ/23/22391 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava plotu u bývalé školy a terénní úpravy zahrady, obec Strakov

Číslo dokumentu: 2120-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(872 KB)

OŽPZ/23/22387 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Stavební úpravy půdního prostoru obecního úřadu, obec Řídký

Číslo dokumentu: 2119-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(927 KB)

OŽPZ/23/22383 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úprava veřejného prostranství v obci Rohozná, obec Rohozná

Číslo dokumentu: 2118-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22351 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Stavební úpravy venkovního areálu kulturního domu, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 2117-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(619 KB)

OŽPZ/23/22335 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava požární nádrže, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 2116-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/23/22326 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování dětského hřiště, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 2115-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

OŽPZ/23/22284 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace parku bývalé zvoničky, obec Žáravice

Číslo dokumentu: 2114-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(710 KB)

OŽPZ/23/22163 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování volnočasových dětských zón a sportoviště – výměna dopadových ploch, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 2113-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22131 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce dětského hřiště, obec Lozice

Číslo dokumentu: 2112-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22124 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Solární osvětlení přístupových komunikací, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 2111-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(624 KB)

OŽPZ/23/22085 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava a rozšíření sběrných stanovišť tříděného odpadu, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 2110-23
Vyvěšeno: 28.8.2023 - 28.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(596 KB)

22/01/0657, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2106-23
Vyvěšeno: 24.8.2023 - 24.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

OŽPZ/23/23385, Smlouva o poskytnutí dotace na splaškovou kanalizaci a ČOV, Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2105-23
Vyvěšeno: 24.8.2023 - 24.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(352 KB)

19/05/2722,Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2103-23
Vyvěšeno: 24.8.2023 - 24.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

19/05/1984, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2102-23
Vyvěšeno: 23.8.2023 - 23.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0824, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2100-23
Vyvěšeno: 23.8.2023 - 23.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(529 KB)

22/01/0287, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2099-23
Vyvěšeno: 23.8.2023 - 23.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

22/01/0247, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2098-23
Vyvěšeno: 23.8.2023 - 23.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(533 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na novou CAS pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Vysoké Mýto, OKŘ/23/23204

Číslo dokumentu: 2092-23
Vyvěšeno: 21.8.2023 - 21.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(307 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na novou CAS pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Srch, OKŘ/23/23201

Číslo dokumentu: 2091-23
Vyvěšeno: 21.8.2023 - 21.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(352 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na stavbu a rekonstrukci PZ pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Klešice, OKŘ/23/23217

Číslo dokumentu: 2073-23
Vyvěšeno: 11.8.2023 - 11.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(336 KB)

16/01/0639, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2071-23
Vyvěšeno: 11.8.2023 - 11.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(607 KB)

OŽPZ/23/23407 Smlouva o poskytnutí dotace, Rokytno vodovod v části Zástava, obec Rokytno

Číslo dokumentu: 2067-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/23/23395 Smlouva o poskytnutí dotace, DČOV – Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 2066-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/23/23388 Smlouva o poskytnutí dotace, Chroustovice – místní část Lhota u Chroustovic, splašková kanalizace, městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 2065-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/23/23387 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Smrkový Týnec, Rabštejn, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 2064-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/23/23383 Smlouva o poskytnutí dotace, Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 2063-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/23/23367 Smlouva o poskytnutí dotace, Korouhev – ČOV a splašková kanalizace – PD, obec Korouhev

Číslo dokumentu: 2062-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/23/23365 Smlouva o poskytnutí dotace, Turov-kanalizace a ČOV-DPS, obec Moravany

Číslo dokumentu: 2061-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/23/23315 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Barchov-revitalizace části Podolského potoka, obec Barchov

Číslo dokumentu: 2060-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/23/22943 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení komunálního traktoru, obec Písečná

Číslo dokumentu: 2059-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(588 KB)

OŽPZ/23/22854 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obecní příspěvek na provoz prodejny, obec Vračovice-Orlov

Číslo dokumentu: 2058-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/23/22848 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny potravin, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 2057-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(325 KB)

OŽPZ/23/22834 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2056-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(457 KB)

OŽPZ/23/22817 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 2055-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/23/22815 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 2054-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/23/22813 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz obchodu s potravinami , obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 2053-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/23/22806 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 2052-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/23/22756 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 2051-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/23/22751 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz prodejny potravin, obec Tetov

Číslo dokumentu: 2050-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(466 KB)

OŽPZ/23/22744 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu místní prodejny potravin, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 2049-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

OŽPZ/23/22729 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny, obec Libkov

Číslo dokumentu: 2048-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

OŽPZ/23/22727 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na podporu provozu prodejny potravin v Oldřiši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 2047-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/23/22726 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz místní prodejny, obec Kladno

Číslo dokumentu: 2046-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/23/22724 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz obecního obchodu, obec Bousov

Číslo dokumentu: 2045-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/23/22723 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybavení prodejny potravin, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2044-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/23/22497 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava střechy mateřské školky v Zálší, obec Zálší

Číslo dokumentu: 2043-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/23/22495 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Modernizace veřejného osvětlení, obec Vračovice - Orlov

Číslo dokumentu: 2042-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22493 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce víceúčelového centra pro volnočasové aktivity, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 2041-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(688 KB)

OŽPZ/23/22474 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zateplení objektu č.p. 92 v Sobkovicích (bývalá škola), obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 2040-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(566 KB)

OŽPZ/23/22469 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava propustku pod místní komunikací a oprava povrchu místních komunikací, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 2039-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OŽPZ/23/22468 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Nové autobusové čekárny v obci Řepníky a Pěšice, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 2038-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/23/22461 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úprava technického zázemí budovy č.p. 94 – Pastviny, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 2037-23
Vyvěšeno: 10.8.2023 - 10.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(557 KB)

OŽPZ/23/23330, smlouva o poskytnutí individuální dotace na modernizaci osvětlení v městské sportovní hale (tělocvičně), město Chvaletice

Číslo dokumentu: 2033-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/23/23327, smlouva o poskytnutí individuální dotace na opravu chodníku, obec Poběžovice u Přelouče

Číslo dokumentu: 2032-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(450 KB)

OŽPZ/23/23326, smlouva o poskytnutí individuální dotace na stavební úpravy obecního úřadu a přístavbu požární zbrojnice, obec Bylany

Číslo dokumentu: 2031-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/23/23320, smlouva o poskytnutí individuální dotace na úpravu povrchu SD, tech. služby, město Seč

Číslo dokumentu: 2030-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/23/21964, smlouva o poskytnutí individuální dotace na bezobslužnou prodejnu potravin, obec Koldín

Číslo dokumentu: 2029-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/23/22454 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava vodoteče, obec Nasavrky

Číslo dokumentu: 2028-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/23/22408 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace u Sádek, městys Kunvald

Číslo dokumentu: 2027-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(864 KB)

OŽPZ/23/22407 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava autobusové zastávky Kunvald Zaječiny, městys Kunvald

Číslo dokumentu: 2026-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/23/22402 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava objektu občanské vybavenosti – II. etapa, obec Želivsko

Číslo dokumentu: 2025-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(851 KB)

OŽPZ/23/22361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 2024-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/23/22353 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybavení kuchyně kulturního domu v Nedvězí, čp. 33, obec Nedvězí

Číslo dokumentu: 2023-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(862 KB)

OŽPZ/23/22343 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Křenov

Číslo dokumentu: 2022-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

OŽPZ/23/22332 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava kuchyně na Formance, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2021-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22328 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna oken na hasičské zbrojnici v obci Dolní Újezd, obec Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 2020-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/23/22293 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úroky z úvěru – Borová, obec Borová

Číslo dokumentu: 2019-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/23/22280 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce objektu prodejny, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 2018-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(735 KB)

OŽPZ/23/22278 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zateplení stropu v ZŠ Vápno, obec Vápno

Číslo dokumentu: 2017-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22270 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace – 2. etapa, obec Tetov

Číslo dokumentu: 2016-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22267 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova svítidel veřejného osvětlení, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 2015-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(616 KB)

OŽPZ/23/22266 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, obec Starý Mateřov

Číslo dokumentu: 2014-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(623 KB)

OŽPZ/23/22265 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybavenost plochy u obecního úřadu, obec Staré Jesenčany

Číslo dokumentu: 2013-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(602 KB)

OŽPZ/23/22250 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Podůlšany

Číslo dokumentu: 2012-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/23/22225 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení obecního majetku, obec Němčice

Číslo dokumentu: 2011-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22212 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Modernizace sociálního zázemí na obecním úřadě v Kojicích, obec Kojice

Číslo dokumentu: 2010-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový DA pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Vítanov, OKŘ/23/23207

Číslo dokumentu: 2009-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(275 KB)

OŽPZ/23/22211 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace stávajícího dětského hřiště na návsi, obec Jezbořice

Číslo dokumentu: 2008-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový DA pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Sopotnice, OKŘ/23/23206

Číslo dokumentu: 2007-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(306 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na stavbu a rekonstrukci PZ pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Lázně Bohdaneč, OKŘ/23/23218

Číslo dokumentu: 2006-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(503 KB)

OŽPZ/23/22193 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba chodníku podél silnice III. třídy, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 2005-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(860 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na stavbu a rekonstrukci PZ pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Červená Voda, OKŘ/23/23214

Číslo dokumentu: 2004-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(496 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na novou CAS pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Staré Město, OKŘ/23/23202

Číslo dokumentu: 2003-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(354 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na novou CAS pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Proseč, OKŘ/23/23199

Číslo dokumentu: 2002-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(352 KB)

OŽPZ/23/22186 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 2001-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(595 KB)

OŽPZ/23/22185 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace a chodníku u kulturního domu, obec Zderaz

Číslo dokumentu: 2000-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(915 KB)

OŽPZ/23/22159 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení vybavení kaple, obec Vortová

Číslo dokumentu: 1999-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/23/22153 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova veřejného prostranství v Kvasině, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1998-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/23/22139 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení a instalace tepelného čerpadla do Mateřské školy Načešice, obec Načešice

Číslo dokumentu: 1997-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/23/22128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků v obci Lány – V. etapa, obec Lány

Číslo dokumentu: 1996-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(566 KB)

OŽPZ/23/22122 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku před budovou prodejny, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 1995-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/23/22097 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místní komunikace Mundilka II, obec Kameničky

Číslo dokumentu: 1994-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/23/22087 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu místní komunikace, obec Hamry

Číslo dokumentu: 1993-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22079 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Bousov – splašková kanalizace – úroky z úvěru, obec Bousov

Číslo dokumentu: 1992-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(583 KB)

OŽPZ/23/22076 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel VO Bítovany, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1991-23
Vyvěšeno: 9.8.2023 - 9.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(623 KB)

22/01/0278, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1990-23
Vyvěšeno: 8.8.2023 - 8.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1018 KB)

22/01/0246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1989-23
Vyvěšeno: 8.8.2023 - 8.8.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(990 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21748

Číslo dokumentu: 1984-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(512 KB)

OŽPZ/23/23329 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Obnova návsi v obci Jaroměřice, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 1983-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/23/22935 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Traktor pro celoroční údržbu, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 1982-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/23/22836 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 1981-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/23/22831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Finanční podpora na provoz prodejny Konzum, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1980-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/23/22807 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz prodejny smíšeného zboží, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 1979-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/23/22803 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny v budově OÚ, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 1978-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/23/22743 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny smíšeného zboží, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1977-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/23/22476 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecního majetku v užívání obce Sruby, obec Sruby

Číslo dokumentu: 1976-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OŽPZ/23/22466 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Údržba místních komunikací, obec Pustina

Číslo dokumentu: 1975-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/23/22449 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Nákup sběrných nádob a výstavba zpevněných ploch, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 1974-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22443 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úprava oplocení areálu technických služeb a částečné zastřešení, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1973-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/23/22401 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Vysoká

Číslo dokumentu: 1972-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(926 KB)

OŽPZ/23/22395 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace zeleně veřejného prostranství, obec Trpín

Číslo dokumentu: 1971-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(998 KB)

OŽPZ/23/22346 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 1970-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/23/22337 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace v obci Janůvky, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 1969-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/23/22334 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava brány na hřbitově, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 1968-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/23/22329 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecního úřadu, obec Hartinkov

Číslo dokumentu: 1967-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(553 KB)

OŽPZ/23/22327 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace III., obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1966-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/23/22289 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku Benátky, obec Benátky

Číslo dokumentu: 1965-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(618 KB)

OŽPZ/23/22282 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci, obec Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1964-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(656 KB)

OŽPZ/23/22263 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Sportovně – relaxační zóna II. etapa - rekonstrukce antukového hřiště, obec Srnojedy

Číslo dokumentu: 1963-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/23/22260 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1962-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/23/22221 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 1935-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/23/22216 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úroky z úvěru na výstavbu a opravy místních komunikací, obec Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 1934-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/23/22204 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava a nátěr střechy budovy pohostinství, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1933-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(732 KB)

OŽPZ/23/22201 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úroky z úvěru na pořízení občanské vybavenosti, obec Dřítěč

Číslo dokumentu: 1932-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(836 KB)

OŽPZ/23/22188 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování bezbariérového přístupu do sportovního areálu, městys Choltice

Číslo dokumentu: 1931-23
Vyvěšeno: 7.8.2023 - 7.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(634 KB)

OŽPZ/23/21715, Smlouva o poskytnutí dotace na podporu provozu záchranné stanice Lipec, Jan Kuchynka

Číslo dokumentu: 1927-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(926 KB)

OŽPZ/23/22164 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komplexní úprava veřejného prostranství u kapličky, obec Zájezdec

Číslo dokumentu: 1926-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(345 KB)

OŽPZ/23/22160 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 1925-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(598 KB)

OŽPZ/23/22149 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba chodníčků, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1924-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

OŽPZ/23/22141 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna tepelného zdroje v objektu občanské vybavenosti, obec Otradov

Číslo dokumentu: 1923-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/23/22137 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce budovy s č.p. 35 v Janovicích, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1922-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/23/22136 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce objektu s č.p. 31 ve Skupicích, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1921-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22135 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování chodníku, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 1920-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/23/22125 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce bývalé školky, obec Krásné

Číslo dokumentu: 1919-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/23/22093 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1918-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22092 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova2023+, Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1917-23
Vyvěšeno: 3.8.2023 - 3.8.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

OŽPZ/23/23405 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Nová Sídla –II. etapa, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1909-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/23/23374 Smlouva o poskytnutí dotace, Dostavba kanalizace Chrast – lokalita nádraží - DÚR, město Chrast

Číslo dokumentu: 1908-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/23/23368 Smlouva o poskytnutí dotace, Zhotovení dokumentace – Choteč- splašková tlaková kanalizace, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1907-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/23/22936 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Multifunkční traktor pro obec Osík, obec Osík

Číslo dokumentu: 1906-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22929 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Traktor, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 1905-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

OŽPZ/23/22928 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora komunální techniky, obec Stolany

Číslo dokumentu: 1904-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/22927 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Traktor, obec Prachovice

Číslo dokumentu: 1903-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/23/22924 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení komunálního traktoru, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 1902-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OKSCR/23/23707, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Městečko Trnávka, hrad Cimburk, konzervace a statické zajištění předhradí“

Číslo dokumentu: 1900-23
Vyvěšeno: 31.7.2023 - 31.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(649 KB)

OKSCR/23/23424, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zaječice, kříž na p.p.č. 1023, oprava“

Číslo dokumentu: 1898-23
Vyvěšeno: 28.7.2023 - 28.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1003 KB)

OR/23/22988; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce - hospoda Chornice; obec Chornice

Číslo dokumentu: 1891-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(480 KB)

OR/23/23641; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování strategického dokumentu obce; obec Dříteč

Číslo dokumentu: 1890-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(366 KB)

OKSCR/23/23443, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Červená Voda, krucifix s P. Marií Bolestnou, komplexní záchrana - 2.etapa“

Číslo dokumentu: 1887-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23441, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Červená Voda, sloup se sochou P. Marie Immaculaty, oprava - 2.etapa“

Číslo dokumentu: 1886-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23432, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trhová Kamenice - Zubří, dům čp. 3, obnova střechy - oprava krovu a výměna střešní krytiny“

Číslo dokumentu: 1885-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23556, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Ronov n. Doubravou, Moravany, obnova hospodářské budovy západního křídla“

Číslo dokumentu: 1884-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23417, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Biskupice, socha sv. Jana Nepomuckého, restaurování“

Číslo dokumentu: 1883-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1013 KB)

OKSCR/23/22976, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luže, kříž s Kristem na hřbitově, obnova - 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1882-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22975, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, socha Piety, restaurování“

Číslo dokumentu: 1881-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(808 KB)

OKSCR/23/22977, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, statické zajištění a konzervace torza západní části severního křídla“

Číslo dokumentu: 1880-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(639 KB)

OKSCR/23/23435, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava - 7. etapa“

Číslo dokumentu: 1879-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(781 KB)

OKSCR/23/23422, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Žumberk, zřícenina hradu, zpracování projektové dokumentace na opravu parkánové zdi“

Číslo dokumentu: 1877-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22518, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choltice, zámek, projektová dokumentace opravy krovu a střechy kaple sv. Romedia“

Číslo dokumentu: 1876-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23419, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trpík, kaple sv. Anny, výměna vchodových dveří“

Číslo dokumentu: 1875-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(720 KB)

OKSCR/23/22520, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Telecí, venkovská usedlost čp. 122, sanace stodoly“

Číslo dokumentu: 1874-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 26.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OR/23/23653; Smlouva o poskytnutí dotace; Program rozvoje obce Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1868-23
Vyvěšeno: 25.7.2023 - 25.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(571 KB)

OR/23/23569; Smlouva o poskytnutí dotace; Pasport veřejného osvětlení - Tatenice

Číslo dokumentu: 1867-23
Vyvěšeno: 25.7.2023 - 25.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

OKSCR/23/22523, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lanškroun, obnova kříže“

Číslo dokumentu: 1866-23
Vyvěšeno: 25.7.2023 - 25.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(476 KB)

OKSCR/23/23338 C2: Volejbalová hala - výměna osvětlení a zateplení fasády

Číslo dokumentu: 1863-23
Vyvěšeno: 24.7.2023 - 24.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(366 KB)

OKSCR/23/23343 C2: Optimalizace nákladů na osvětlení v multifunkční hale ve Skutči

Číslo dokumentu: 1862-23
Vyvěšeno: 24.7.2023 - 24.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(624 KB)

OŽPZ/23/23406 Smlouva o poskytnutí dotace, Morašice rekonstrukce vodovodu – 1. etapa, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1861-23
Vyvěšeno: 21.7.2023 - 21.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/23/23390 Smlouva o poskytnutí dotace, I/17 Kočí průtah, OŽK vč. kanalizace, 2.etapa, obec Kočí

Číslo dokumentu: 1860-23
Vyvěšeno: 21.7.2023 - 21.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/23/23384 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Sloupnice, obec Sloupnice

Číslo dokumentu: 1859-23
Vyvěšeno: 21.7.2023 - 21.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/23/23382 Smlouva o poskytnutí dotace, Morašice rekonstrukce vodovodu, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1858-23
Vyvěšeno: 21.7.2023 - 21.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/23/23375 Smlouva o poskytnutí dotace, Intenzifikace a modernizace ČOV Morašice, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1857-23
Vyvěšeno: 21.7.2023 - 21.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/23/23369 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Žďárec u Skutče, město Skuteč

Číslo dokumentu: 1856-23
Vyvěšeno: 21.7.2023 - 21.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/23/23243 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje- A. Těžba kůrovcových stromů, Zdeněk Vašák, Chrudim

Číslo dokumentu: 1854-23
Vyvěšeno: 21.7.2023 - 21.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OKSCR/23/23077, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Sudislav, Památník Obětem světové války 1914-1918, obnova“

Číslo dokumentu: 1849-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23421, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Čenkovice, sousoší Nejsvětější Trojice, stabilizace“

Číslo dokumentu: 1848-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(476 KB)

OKSCR/23/22974, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „České Heřmanice, sýpka, sanace průčelí“

Číslo dokumentu: 1847-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

OŽPZ/23/23246 Smlouva o poskytnutí podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje – A. Těžba kůrovcových stromů, Báčová Jana, Polička

Číslo dokumentu: 1845-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

OŽPZ/23/23242 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje – A. Těžba kůrovcových stromů, Pospíšil Petr, Hlinsko

Číslo dokumentu: 1844-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(771 KB)

OR/23/23268; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportů v obci Stéblová; Obec Stéblová

Číslo dokumentu: 1843-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(447 KB)

OR/23/23659; Smlouva o poskytnutí dotace; Pasport veřejného osvětlení; Obec Strakov

Číslo dokumentu: 1842-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

OŽPZ/23/22932 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komunální traktor, obec Pravy

Číslo dokumentu: 1841-23
Vyvěšeno: 20.7.2023 - 20.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22853 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1840-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

OŽPZ/23/22843 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora místní prodejny Konzum, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 1839-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/23/22828 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1838-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OKSCR/23/23135, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lukavice, kostel sv. Filipa a Jakuba, restaurování hlavního oltáře a kazatelny“

Číslo dokumentu: 1837-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(958 KB)

OŽPZ/23/22827 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz prodejny čp.81, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1836-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/23/22753 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz prodejny, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1835-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/23/22747 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna Slepotice, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1834-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(400 KB)

OŽPZ/23/22746 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna Přelovice, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 1833-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OŽPZ/23/22742 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Dubany, obec Dubany

Číslo dokumentu: 1832-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(400 KB)

OKSCR/23/23133, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Sloupnice – Končiny, křížová cesta, restaurování 7. zastavení“

Číslo dokumentu: 1831-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(935 KB)

OŽPZ/23/22740 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora místní prodejny, obec Borek

Číslo dokumentu: 1829-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(399 KB)

OŽPZ/23/22728 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na prodejnu čp. 14 v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1828-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(322 KB)

OŽPZ/23/22501 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava a výměna svítidel a stožárů veřejného osvětlení v obci Žichlínek, obec Žichlínek

Číslo dokumentu: 1827-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22491 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 1826-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/23/22490 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybudování sběrného místa na bioodpad, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1825-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/23/22489 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava vnitřních prostor místního KD, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1824-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/23/22479 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zastřešení terasy čp. 55, obec Studené

Číslo dokumentu: 1823-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/23/22477 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Nákup traktoru na údržbu obecních ploch, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1822-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22470 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava střechy na obecním bytovém domě, obec Sázava

Číslo dokumentu: 1821-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22467 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecního majetku, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 1820-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22463 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava elektroinstalace skladu hasičské techniky, zahradní techniky a multiúčel. prost. pro zájmovou činnost, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 1819-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

19/05/2715, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1818-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(709 KB)

OR/23/22993; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce kuchyně v kulturním domě ve Střemošicích; Obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1816-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

OR/23/22990; Smlouva o poskytnutí dotace; Adaptace objektu Nová Ves č.p. 39 k podnikatelskému využití; Obec Kunčina

Číslo dokumentu: 1815-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(411 KB)

OKSCR/23/23139, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Moravany – Platěnice, sousoší sv. Jana Nepomuckého s andělem, restaurování“

Číslo dokumentu: 1814-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

OKSCR/23/23078, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Svitavy, Lanškrounská 381/5, výměna sklepních oken“

Číslo dokumentu: 1813-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23132, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Korouhev, venkovská usedlost čp. 168, rekonstrukce části střechy“

Číslo dokumentu: 1812-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OŽPZ/23/22452 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace u hřiště v Lukové, obec Luková

Číslo dokumentu: 1811-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22451 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rozšíření světelného osvětlení, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 1810-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(758 KB)

OŽPZ/23/22422 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Horní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1809-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/23/22419 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna obecního rozhlasu, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1808-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/23/22411 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hasičské zbrojnice, obec Bošín

Číslo dokumentu: 1807-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OŽPZ/23/22394 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecního úřadu č.p. 156, obec Telecí

Číslo dokumentu: 1806-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(685 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový PP pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Trojovice, OKŘ/23/23213

Číslo dokumentu: 1805-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(359 KB)

OŽPZ/23/22392 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úpravy prostranství v intravilánu obce Suchá Lhota, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 1804-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(950 KB)

OŽPZ/23/22389 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Mateřská škola v Sebranicích, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 1803-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(857 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na nový PP pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Jezbořice, OKŘ/23/23210

Číslo dokumentu: 1801-23
Vyvěšeno: 19.7.2023 - 19.7.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(334 KB)

OŽPZ/23/22385 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Technika na údržbu veřejné zeleně, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 1800-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(392 KB)

OŽPZ/23/22350 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Mikuleč

Číslo dokumentu: 1799-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(851 KB)

OŽPZ/23/22336 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Schodiště pod kostelem, obec Janov

Číslo dokumentu: 1798-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/23/22323 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce skladu pro zahradní techniku, obec Březinky

Číslo dokumentu: 1797-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22275 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1796-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/23/22273 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava prostoru zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1795-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/23/22271 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava střechy hasičské zbrojnice v Opočně, obec Trusnov

Číslo dokumentu: 1794-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(566 KB)

OŽPZ/23/22262 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Protažení chodníku v ulici Na Výsluní, obec Srch

Číslo dokumentu: 1793-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/23/22261 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Opravy komunikací a chodníků v majetku obce Spojil, obec Spojil

Číslo dokumentu: 1792-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(557 KB)

OŽPZ/23/22259 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava plotu a boční brány u MŠ Slepotice, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1791-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/23/22257 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava venkovního kulturně – sportovního areálu, obec Řečany nad Labem

Číslo dokumentu: 1790-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/23/22253 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava a dobudování chodníků na pozemku parc. č. 661/6, obec Ráby

Číslo dokumentu: 1789-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/23/22251 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku v obci Přelovice, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 1788-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/23/22214 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků, obec Křičeň

Číslo dokumentu: 1787-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22205 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava povrchu chodníku, obec Chrtníky

Číslo dokumentu: 1786-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(873 KB)

OŽPZ/23/22202 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komplexní úprava veřejného prostranství, obec Dubany

Číslo dokumentu: 1785-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(935 KB)

OŽPZ/23/22198 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova chodníku v obci Čeperka, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 1784-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(867 KB)

OŽPZ/23/22196 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava oplocení pomníku padlých v Bělečku, obec Býšť

Číslo dokumentu: 1783-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(442 KB)

OŽPZ/23/22192 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků v obci Břehy, obec Břehy

Číslo dokumentu: 1782-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(924 KB)

OŽPZ/23/22190 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce technického zázemí pro odpadové hospodářství, obec Borek

Číslo dokumentu: 1781-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(927 KB)

OŽPZ/23/22147 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 1780-23
Vyvěšeno: 18.7.2023 - 18.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/23/22145 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava a vybavení ZŠ a MŠ Rabštejnská Lhota, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 1777-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/23/22132 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budovy č.p. 27, prodejna, obec Míčov - Sušice

Číslo dokumentu: 1776-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(382 KB)

OŽPZ/23/22096 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna oken v I. patře budovy čp. 63 v Jenišovicích, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1775-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22086 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oddělení prostoru pro kontejnery na tříděný odpad, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 1774-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(557 KB)

OŽPZ/23/22083 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava požární nádrže v Hradišti, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 1773-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22071 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Odpočívadlo pro turisty u rozhledny Zubří, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1772-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22070 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce dvora u ZŠ v Trhové Kamenici, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1771-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OKSCR/23/22538, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Rozšíření vybavení zámku – muzea o stolové vitríny“

Číslo dokumentu: 1769-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(448 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace na novou CAS pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Městečko Trnávka, OKŘ/23/23198

Číslo dokumentu: 1768-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(272 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Jevíčko, OKŘ/23/21813

Číslo dokumentu: 1767-23
Vyvěšeno: 17.7.2023 - 17.7.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(275 KB)

22/01/0705, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1759-23
Vyvěšeno: 13.7.2023 - 13.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(541 KB)

23/23566, Smlouva o poskytnutí dotace, Zpracování pasportů majetku obce Zálší

Číslo dokumentu: 1751-23
Vyvěšeno: 12.7.2023 - 12.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Vyhlášení dotačního programu „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024“.

Číslo dokumentu: 1742-23
Vyvěšeno: 11.7.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(1 MB)

Vyhlášení výzvy „Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení zřizovaná Pardubickým krajem“.

Číslo dokumentu: 1741-23
Vyvěšeno: 11.7.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(814 KB)

OŽPZ/23/22939 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení komunálního traktoru, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1737-23
Vyvěšeno: 10.7.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/23/22934 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Nákup komunálního traktoru s příslušenstvím, obec Svojšice

Číslo dokumentu: 1736-23
Vyvěšeno: 10.7.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/23/22931 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení komunálního traktoru, obec Mikulovice

Číslo dokumentu: 1734-23
Vyvěšeno: 10.7.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(671 KB)

OŽPZ/23/22925 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Multifunkční komunální traktor, obec Perálec

Číslo dokumentu: 1733-23
Vyvěšeno: 10.7.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(726 KB)

22/01/0336, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1732-23
Vyvěšeno: 10.7.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(720 KB)

22/01/0147, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1731-23
Vyvěšeno: 10.7.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(514 KB)

OKSCR/23/22998, Darovací smlouva - Finanční dar za odevzdání unikátního archeologického nálezu

Číslo dokumentu: 1730-23
Vyvěšeno: 10.7.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(301 KB)

OŽPZ/23/22855 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1723-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/23/22849 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provozní náklady obchodu, obec Seč

Číslo dokumentu: 1722-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(400 KB)

OŽPZ/23/22846 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1721-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/23/22833 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1720-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(388 KB)

OŽPZ/23/22832 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obecní prodejna, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1719-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/23/22830 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Poskytnutí příspěvku prodejně Konzum, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 1718-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

OŽPZ/23/22821 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Konzum v obci, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1717-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/23/22819 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz prodejny, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 1716-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/23/22816 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora obchodu v obci, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1715-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

OŽPZ/23/22814 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu obecní prodejny, obec Přílluka

Číslo dokumentu: 1714-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/23/22811 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Nová Sídla, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1713-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/23/22809 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz místního obchodu v obci Malíkov, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 1712-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(392 KB)

OŽPZ/23/22745 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu prodejny, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 1711-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/23/22737 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1710-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(452 KB)

OŽPZ/23/22500 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova místní komunikace u rybníčku Žampach, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1709-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/23/22492 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zřízení sběrného místa na bioodpad, obec Vinary

Číslo dokumentu: 1708-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

OŽPZ/23/22472 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce oplocení areálu základní školy, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1707-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(375 KB)

OŽPZ/23/22465 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Veřejná prostranství Přívrat 2023, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1706-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/23/22455 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace, obec Nekoř

Číslo dokumentu: 1705-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(557 KB)

OŽPZ/23/22445 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení obecního majetku, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1704-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/23/22423 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úprava prostranství u obecního úřadu, obec Hrádek

Číslo dokumentu: 1703-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(586 KB)

OŽPZ/23/22420 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce hřbitovního schodiště a brány v Horní Čermné, obec Horní Čermná

Číslo dokumentu: 1702-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/23/22416 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Šatny u hřiště, obec Dlouhá Třebová

Číslo dokumentu: 1701-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22414 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zateplení stropů v budově obecního úřadu a zateplení přístavby toalet, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1700-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/22412 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava sociálního zařízení v budově obecního úřadu, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1699-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22409 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava střechy čp.61, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 1698-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/23/21958, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, ZŠ a MŠ Verměřovice, přístavba, stavební úpravy a navýšení kapacity, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 1697-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/23/22404 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace dětského hřiště v Červené – povrch na streetball, město Letohrad

Číslo dokumentu: 1696-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/23/22396 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova centrálních cestiček na hřbitově a urnovém háji, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 1695-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(929 KB)

OŽPZ/23/22390 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce stodoly a jejího okolí 4, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1694-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(878 KB)

OŽPZ/23/22388 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Přístřešek na jízdní kola, obec Sádek

Číslo dokumentu: 1693-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(878 KB)

OŽPZ/23/22362 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Příluka

Číslo dokumentu: 1692-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/23/22357 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Kanalizace a ČOV Oldřiš-Borová, obec Oldřiš

Číslo dokumentu: 1691-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(642 KB)

OŽPZ/23/22355 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1690-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(788 KB)

OŽPZ/23/22341 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Dřevěná podlahová plocha v půdních prostorách školy, obec Korouhev

Číslo dokumentu: 1689-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

PŽPZ/23/22340 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Splašková kanalizace, obec Kamenec u Poličky

Číslo dokumentu: 1688-23
Vyvěšeno: 4.7.2023 - 4.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OKSCR/23/23054, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce Loutkářský pouliční festival.

Číslo dokumentu: 1684-23
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 3.7.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(682 KB)

19/05/1362, Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1683-23
Vyvěšeno: 3.7.2023 - 3.7.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(512 KB)

OŽPZ/23/22338 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava fasády Obecního úřadu v Jaroměřících, obec Jaroměřice

Číslo dokumentu: 1682-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22285 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obrubníků a přídlažby podél místních komunikací, obec Živanice

Číslo dokumentu: 1681-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(553 KB)

OŽPZ/23/22276 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Újezd u Sezemic

Číslo dokumentu: 1680-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(545 KB)

OŽPZ/23/22268 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Vybavení herního mobiliáře obce Strašov, obec Strašov

Číslo dokumentu: 1679-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(621 KB)

OŽPZ/23/22264 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 1678-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

OŽPZ/23/22252 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 1677-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/23/22227 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 1676-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/23/22194 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rozšíření veřejného osvětlení u autobusové zastávky, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 1675-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22161 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Opravy místních a účelových komunikací v obci Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1674-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/23/22156 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Opravy místních komunikací, obec Tuněchody

Číslo dokumentu: 1673-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(730 KB)

OŽPZ/23/22146 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Splašková kanalizace a ČOV Raná, obec Raná

Číslo dokumentu: 1672-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/23/22127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace pozemků na parkovou úpravu, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1671-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(616 KB)

OŽPZ/23/22126 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místních komunikací v Oldříši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1670-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22094 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava fasády obecní budovy, obec Hošťalovice

Číslo dokumentu: 1669-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/23/22090 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budovy obecního úřadu, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1665-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22078 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku, obec Bořice

Číslo dokumentu: 1664-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/23/22061 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace ve Rvasicích a Hlubočicích, město Luže

Číslo dokumentu: 1663-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/23/22060 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hřbitovní zdi Janovičky, město Luže

Číslo dokumentu: 1662-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Hrochův Týnec, OKŘ/23/21805

Číslo dokumentu: 1661-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(378 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Dolní Roveň, OKŘ/23/21800

Číslo dokumentu: 1660-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(393 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Bezděkov, OKŘ/23/21787

Číslo dokumentu: 1659-23
Vyvěšeno: 30.6.2023 - 30.6.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(540 KB)

OKSCR/23/23129, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luže, kostel Panny Marie na Chlumku, obnova ochozových kaplí - zpracování průzkumů“

Číslo dokumentu: 1653-23
Vyvěšeno: 29.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(581 KB)

OKSCR/23/23149, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Oucmanice, kostel Nejsvětější Trojice s alejí, údržba“

Číslo dokumentu: 1652-23
Vyvěšeno: 29.6.2023 - 29.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(621 KB)

OKSCR/23/23151, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Vysočina, litinové kříže, oprava - 3. etapa“

Číslo dokumentu: 1650-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23153, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizace akce „Pardubice, železniční motorový vůz M120.324, oprava kostry střechy vozu“

Číslo dokumentu: 1649-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22524, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Tisová, venkovské stavení čp. 33, obnova střechy - 3.etapa“

Číslo dokumentu: 1648-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22519, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trstěnice čp. 98, obnova břidlicové střechy – 3. etapa“

Číslo dokumentu: 1647-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/23152, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trhová Kamenice, kostel sv. Filipa a Jakuba, vypracování dokumentace současného stavu“

Číslo dokumentu: 1646-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(916 KB)

OKSCR/23/22956, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Pardubice, Bělobranské nám. čp. 141, obnova přízemní části a rekonstrukce oken“

Číslo dokumentu: 1645-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/21898 C1: Vybudování zavlažovacího zařízení tenisových kurtů

Číslo dokumentu: 1643-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(297 KB)

OŽPZ/23/22922, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, obec Hroubovice, Komunální traktor

Číslo dokumentu: 1641-23
Vyvěšeno: 27.6.2023 - 27.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(840 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Vybavení půdního depozitáře“

Číslo dokumentu: 1639-23
Vyvěšeno: 27.6.2023 - 27.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(285 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21751

Číslo dokumentu: 1635-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 26.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(271 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2022

Číslo dokumentu: 1629-23
Vyvěšeno: 27.6.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(188 KB)

Pardubický kraj vyhlašuje 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 1628-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 31.8.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(9 MB)

OR/23/22989; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy části domu čp.55 Studnice; Obec Studnice

Číslo dokumentu: 1627-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 26.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(628 KB)

OR/23/22373; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce střechy budovy č.p. 164; Obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 1626-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 26.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

OR/23/22372; Smlouva o poskytnutí dotace; Adaptace bývalého kravína na provoz dřevovýroby, 3. etapa; Obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1625-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 26.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(515 KB)

OŽPZ/23/22926, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ obci Pokřikov na pořízení komunálního traktoru

Číslo dokumentu: 1624-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 26.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/23/21963, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Raná na propojení veřejného vodovodu

Číslo dokumentu: 1623-23
Vyvěšeno: 26.6.2023 - 26.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OKSCR/23/23052, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce Festival Rosnička 2023

Číslo dokumentu: 1619-23
Vyvěšeno: 23.6.2023 - 23.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(696 KB)

OSV/23/2020365, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1617-23
Vyvěšeno: 23.6.2023 - 23.6.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(976 KB)

OŽPZ/23/22941 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Nákup komunálního traktoru, obec Libchavy

Číslo dokumentu: 1615-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/23/22938 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Komunální traktor, obec Dlouhoňovice

Číslo dokumentu: 1614-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22933 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení traktoru s příslušenstvím, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 1613-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(578 KB)

OŽPZ/23/22923 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení multifunkčního komunálního traktoru s příslušenstvím pro potřeby obce Křižanovice, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 1612-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/23/22852 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna potravin, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1611-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/23/22841 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna v Oucmanicích, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1610-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

OŽPZ/23/22840 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny KONZUM, obec Orličky

Číslo dokumentu: 1609-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/23/22820 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny Konzum, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 1608-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/23/22805 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu místní prodejny, obec Koruna

Číslo dokumentu: 1607-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/23/22798 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna smíšeného zboží, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1606-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(399 KB)

OŽPZ/23/22797 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obchod Hartmanice – provozní náklady, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 1605-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(331 KB)

OŽPZ/23/22790 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1604-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OKSCR/22/21696/1

Číslo dokumentu: 1603-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(444 KB)

OŽPZ/23/22788 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz prodejny Smíšeného zboží, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 1600-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(412 KB)

OŽPZ/23/22496 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad a parkoviště pro návštěvy obecního úřadu, obec Záchlumí

Číslo dokumentu: 1599-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(585 KB)

OŽPZ/23/22487 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení obecního majetku, obec Trpík

Číslo dokumentu: 1598-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/23/22485 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1597-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(573 KB)

OŽPZ/23/22481 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava požární nádrže II. etapa, obec Sudslava

Číslo dokumentu: 1596-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22480 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Sudislav nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1595-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22475 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Opravy místních komunikací včetně obnovy veřejného osvětlení, obec Sopotnice

Číslo dokumentu: 1594-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/23/22471 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace č.1 směr Skrovnice, obec Seč

Číslo dokumentu: 1593-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/23/22460 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikací v obci, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1592-23
Vyvěšeno: 22.6.2023 - 22.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov

Číslo dokumentu: 1590-23
Vyvěšeno: 23.6.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(265 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Renovace KHA 32 – Tatra T148“

Číslo dokumentu: 1589-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(619 KB)

OKSCR/23/22546, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „ESO přístřešky pro Vojenské muzeum Králíky“

Číslo dokumentu: 1588-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OŽPZ/23/22453 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna osvětlení v kulturním domě, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1586-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/23/22424 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava východní části hřbitovní zdi, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1585-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(656 KB)

OŽPZ/23/22415 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Opravy místních komunikací, obec Damníkov

Číslo dokumentu: 1584-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(578 KB)

OŽPZ/23/22413 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místní komunikace, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 1583-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/23/22410 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba schodiště a opěrné zdi u obecního úřadu a čp. 31, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 1582-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(599 KB)

OŽPZ/23/22405 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava podlahy ve třídě v MŠ České Heřmanice, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1581-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(890 KB)

OŽPZ/23/22399 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava majetku obce Vítějeves – úroky z úvěru, obec Vítějeves

Číslo dokumentu: 1580-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(927 KB)

OŽPZ/23/22393 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna střešní krytiny – kulturní dům, Široký Důl

Číslo dokumentu: 1579-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(849 KB)

OŽPZ/23/22386 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna mostního zábradlí a úprava mostní konstrukce, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1578-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(924 KB)

OŽPZ/23/22382 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna světel veřejného osvětlení, obec Radkov

Číslo dokumentu: 1577-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(869 KB)

OŽPZ/23/22352 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova autobusové zastávky v místní části Lažany, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1576-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/23/22349 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení, obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 1574-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(585 KB)

OŽPZ/23/22348 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna střešní krytiny SDH Bohdalov, obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 1573-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(571 KB)

OŽPZ/23/22342 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba obecního majetku, obec Koruna

Číslo dokumentu: 1572-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(589 KB)

OŽPZ/23/22333 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Chotěnov

Číslo dokumentu: 1571-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(660 KB)

OŽPZ/23/22331 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místní komunikace, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1570-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22322 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Kanalizace a čistírna odpadních vod Brněnec – úroky z úvěru, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 1569-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/23/22291 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova veřejných prostranství, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 1568-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(586 KB)

OŽPZ/23/22288 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova infrastruktury v obci, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1567-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(573 KB)

OŽPZ/23/22281 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna sloupů veřejného osvětlení a svítidel, rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu, obec Voleč

Číslo dokumentu: 1566-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/23/22274 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodloužení veřejného osvětlení, obec Úhřetická Lhota

Číslo dokumentu: 1565-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/23/22269 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova hřiště a sportovního zázemí, obec Svinčany

Číslo dokumentu: 1564-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22255 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Rokytno

Číslo dokumentu: 1563-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/23/22226 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Mlatová cesta od areálu rybníků do obce, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 1562-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(470 KB)

OŽPZ/23/22220 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava části chodníků, vjezdů a kanalizačních vpustí, obec Malé Výkleky

Číslo dokumentu: 1561-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22219 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Litošice

Číslo dokumentu: 1560-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/22215 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úpravy vjezdů k nemovitostem, obec Kunětice

Číslo dokumentu: 1559-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(589 KB)

OŽPZ/23/22210 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava propustě Jeníkovického potoka, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 1558-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(589 KB)

OŽPZ/23/22209 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení, obec Jaroslav

Číslo dokumentu: 1557-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/23/22206 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna vchodových dveří, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 1556-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/23/22200 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikací v obci Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1555-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(927 KB)

OŽPZ/23/22187 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Úprava veřejného prostranství v k.ú. Prachovice u Dašic, město Dašice

Číslo dokumentu: 1554-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(935 KB)

OŽPZ/23/22154 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zateplení a fasáda obecní budovy čp. 36 – 2. etapa, obec Trojovice

Číslo dokumentu: 1553-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22143 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce zázemí SK Sokol Prosetín z.s., obec Prosetín

Číslo dokumentu: 1552-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/23/22130 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce obecního úřadu, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1551-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/23/22089 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava břehu potoka II, obec Hodonín

Číslo dokumentu: 1550-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22075 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava VO – výměna svítidel, obec Běstvina

Číslo dokumentu: 1549-23
Vyvěšeno: 21.6.2023 - 21.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(616 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku pro jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Ostřetín – OKŘ/23/21837

Číslo dokumentu: 1548-23
Vyvěšeno: 20.6.2023 - 20.6.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(450 KB)

OKSCR/23/22971, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost čp. 61, rekonstrukce severního štítu“

Číslo dokumentu: 1547-23
Vyvěšeno: 20.6.2023 - 20.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

23/23116, Smlouva o poskytnutí dotace, Zpracování pasportů komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu obce Rybník

Číslo dokumentu: 1542-23
Vyvěšeno: 19.6.2023 - 19.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OŽPZ/23/22942 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Traktor, obec Lubník

Číslo dokumentu: 1531-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22851 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Provoz obecní prodejny, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1530-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/23/22839 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora prodejny v Orlickém Podhůří, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1529-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/23/22837 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Příspěvek na provoz obchodu, obec Lubník

Číslo dokumentu: 1528-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/23/22826 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1527-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/23/22793 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Podpora provozu obchodu v obci, obec Březina

Číslo dokumentu: 1526-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/23/22791 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna potravin a smíšeného zboží, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 1525-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/23/22738 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Prodejna Dřevíkov, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1524-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/23/22494 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků a plochy pro výjezd hasičských vozidel, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 1523-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/23/22488 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Renovace pískovcových památek a obnova oplocení, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 1522-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(598 KB)

OŽPZ/23/22462 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna zdroje tepla v prodejně, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 1521-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22459 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecních komunikací v Ostrově, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1520-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/23/22456 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava mostu Roudná, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1519-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/23/22418 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Doplnění osvětlení místních komunikací, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1518-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/22417 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení, obec Dobříkov

Číslo dokumentu: 1517-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/22406 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce venkovních dlažeb na náměstí v Dolní Čermné, městys Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 1516-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(594 KB)

OŽPZ/23/22400 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava odstavné plochy před budovou OÚ Vrážné, obec Vrážné

Číslo dokumentu: 1515-23
Vyvěšeno: 16.6.2023 - 16.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(743 KB)

OŽPZ/23/22360 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Realizace úspor energií kulturního domu a obecního úřadu, obec Pomezí

Číslo dokumentu: 1514-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/23/22358 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, etapa 2023, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 1513-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(664 KB)

OŽPZ/23/22354 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hřbitova v Němčicích, obec Němčice

Číslo dokumentu: 1512-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/23/22345 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava budov v majetku obce, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 1511-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(594 KB)

OŽPZ/23/22330 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava požární nádrže, obec Horky

Číslo dokumentu: 1510-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/23/22287 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava fasády kulturního domu, obec Banín

Číslo dokumentu: 1509-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/23/22277 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Multifunkční sportovní areál, obec Valy

Číslo dokumentu: 1508-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/23/22254 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Chodník podél hřiště v Rohovládově Bělé, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 1507-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(466 KB)

OŽPZ/23/22218 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hřbitovní zdi Lipoltice, obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 1506-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/23/22208 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 1505-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(646 KB)

OŽPZ/23/22197 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce pomníku padlých, obec Časy

Číslo dokumentu: 1504-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(781 KB)

OŽPZ/23/22162 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Dřevník – kolna Možděnice, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1503-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/23/22142 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 1502-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(612 KB)

OŽPZ/23/22134 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Doplnění hracích prvků a zeleně na dětském hřišti Miřetice, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1501-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/23/22133 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Čekov, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1499-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/23/22129 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava fasády obecního úřadu, obec Libkov

Číslo dokumentu: 1498-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/23/22123 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava elektroinstalace včetně kompletní opravy zdiva v budově Kočí č.p. 98 - Mateřská škola, obec Kočí

Číslo dokumentu: 1497-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/23/22099 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Přístřešky u autobusových zastávek, obec Klešice

Číslo dokumentu: 1496-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22091 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejných prostranství v obci Horka, obec Horka

Číslo dokumentu: 1495-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(566 KB)

OŽPZ/23/22088 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna svítidel veřejného osvětlení v obci Hluboká, obec Hluboká

Číslo dokumentu: 1494-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(396 KB)

OŽPZ/23/22081 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Veřejný rozhlas, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 1493-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/23/22080 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava Mateřské školy Bylany, obec Bylany

Číslo dokumentu: 1492-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/23/22064 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, ČOV a kanalizace Ronov nad Doubravou, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 1491-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(589 KB)

19/05/2085, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1490-23
Vyvěšeno: 15.6.2023 - 15.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(632 KB)

23/23101, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora pořízení strategických dokumentů obce Záchlumí

Číslo dokumentu: 1489-23
Vyvěšeno: 14.6.2023 - 14.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/23965, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Ctětín – upravený návrh

Číslo dokumentu: 1485-23
Vyvěšeno: 13.6.2023 - 13.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

OKSCR/23/22543, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Restaurování vybraných předmětů z díla starých svitavských betlémářů“

Číslo dokumentu: 1484-23
Vyvěšeno: 13.6.2023 - 13.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(528 KB)

OKSCR/23/22517, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dašice, areál bývalého mlýna čp. 35, obnova střechy“

Číslo dokumentu: 1477-23
Vyvěšeno: 9.6.2023 - 9.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22529, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dřevíkov čp. 45, obnova střechy – 2. etapa

Číslo dokumentu: 1476-23
Vyvěšeno: 9.6.2023 - 9.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22516, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Hlinsko, dům čp. 59, výměna vchodových dveří (z ulice a ze dvora)“

Číslo dokumentu: 1475-23
Vyvěšeno: 9.6.2023 - 9.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22528, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Žamberk – Zbudov čp. 13, oprava klenby v hospodářské místnosti včetně vnější kamenné zdi“

Číslo dokumentu: 1474-23
Vyvěšeno: 9.6.2023 - 9.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22527, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizace akce „Klášterec n. Orlicí, venkovský dům čp. 4, obnova druhé poloviny fasády na S straně v přízemí“

Číslo dokumentu: 1473-23
Vyvěšeno: 9.6.2023 - 9.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22525, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Sudslava, bývalá fara, restaurování místnosti č. 6“

Číslo dokumentu: 1472-23
Vyvěšeno: 9.6.2023 - 9.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(539 KB)

OR/23/22178; Smlouva o poskytnutí dotace; Novostavba společenského domu v městysu Radiměř - část pivnice, terasa, sociální zařízení

Číslo dokumentu: 1470-23
Vyvěšeno: 9.6.2023 - 9.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(497 KB)

OŽPZ/23/22795 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Udržitelnost obchodu se smíšeným zbožím na území obce, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1468-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/23/22363 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava obecních budov – hasičské zbrojnice a skladu materiálu, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 1467-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(912 KB)

OŽPZ/23/22199 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce prostor Obecního domu Čepí – II. etapa, obec Čepí

Číslo dokumentu: 1466-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/23/22189 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rozšíření veřejného osvětlení a pořízení mobiliáře, obec Barchov

Číslo dokumentu: 1465-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(878 KB)

OŽPZ/23/22155 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Obnova sběrného místa pro odkládání odpadů, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 1464-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/23/22498 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna oken a dveří v budově Penzionu pro seniory, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 1463-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/22484 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místní komunikace, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 1462-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(566 KB)

OŽPZ/23/22483 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 1461-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

OŽPZ/23/22482 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce místní komunikace III. třídy č. 15c2, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1460-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/23/22458 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výměna oplocení hřiště v Říčkách, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1459-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/23/22457 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Pořízení technologie čištění vody v požární nádrži ve Rvišti, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1458-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/23/22450 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 1457-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/23/22448 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava a čištění horní požární nádrže, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 1456-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/23/22447 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1455-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/22446 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1454-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(578 KB)

OŽPZ/23/22444 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace za školou – etapa 1, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1453-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/23/22421 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava domu č.p. 112 – hasičárna, bytový dům, obec Horní Heřmanice

Číslo dokumentu: 1452-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(585 KB)

OŽPZ/23/22397 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Přístavba a rekonstrukce budovy č.p. 54, obec Tržek

Číslo dokumentu: 1451-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(873 KB)

OŽPZ/23/22384 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace v zájmu zajištění dostupnosti, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1450-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(916 KB)

OŽPZ/23/22344 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava sociálního zařízení Základní školy Kunčina, obec Kunčina

Číslo dokumentu: 1449-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(808 KB)

OŽPZ/23/22325 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Stavební úpravy chodníku a parkoviště před Konzumem, obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 1448-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/23/22324 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1447-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/23/22290 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce obecního domu II, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 1446-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/23/22286 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Restaurování sochy Panny Marie Sedmibolestné, město Bystré

Číslo dokumentu: 1445-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(598 KB)

OŽPZ/23/22283 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce bezdrátového rozhlasu, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 1444-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(571 KB)

OŽPZ/23/22279 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Nákup nových herních prvků na dětské hřiště a doplnění mobiliáře do centra aktivního odpočinku, obec Veselí

Číslo dokumentu: 1443-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/23/22272 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Turkovice

Číslo dokumentu: 1442-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(578 KB)

OŽPZ/23/22224 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava kapličky na návsi v Turově, obec Moravany

Číslo dokumentu: 1441-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(578 KB)

OŽPZ/23/22223 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníku, obec Moravany

Číslo dokumentu: 1440-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22222 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1439-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/23/22213 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava mostních objektů, obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 1438-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

OŽPZ/23/22207 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava garážového stání v budově hasičské zbrojnice, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 1437-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22158 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Splašková kanalizace Vojtěchov – úroky z úvěru, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 1436-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/23/22152 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Zastřešení části kulturního areálu Borovina, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1435-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/23/22151 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce obecního úřadu včetně venkovního zázemí, obec Svídnice

Číslo dokumentu: 1434-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(571 KB)

OŽPZ/23/22150 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 1433-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/23/22144 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava chodníků, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1432-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22140 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Výstavba chodníku, obec Orel

Číslo dokumentu: 1431-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(571 KB)

OŽPZ/23/22098 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hrází Dolského potoka, obec Kladno

Číslo dokumentu: 1430-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(559 KB)

OŽPZ/23/22095 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místních komunikací, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 1429-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/23/22084 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Dětské hřiště, obec Dědová

Číslo dokumentu: 1428-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/23/22077 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Revitalizace pozemků ve vlastnictví obce, obec Bor u Skutče

Číslo dokumentu: 1427-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(573 KB)

OŽPZ/23/22074 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava márnice na místním hřbitově, městys Žumberk

Číslo dokumentu: 1426-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/23/22073 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava místní komunikace v Bystřici, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1425-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/23/22072 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava hřbitovní zdi, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1424-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/23/22069 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava části místní komunikace, městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 1423-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22068 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení V Bojanově, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 1422-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/23/22067 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení v Hrbokově, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 1421-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/23/22066 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava veřejného osvětlení v místních částech Počátky, Kraskov a Prosíčka, město Seč

Číslo dokumentu: 1420-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(574 KB)

OŽPZ/23/22065 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Oprava komunikace Hoješín, město Seč

Číslo dokumentu: 1419-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(577 KB)

OŽPZ/23/22063 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Sociální zázemí v místní části Česká Rybná, město Proseč

Číslo dokumentu: 1418-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/23/22062 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+, Rekonstrukce budovy městského úřadu, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1417-23
Vyvěšeno: 8.6.2023 - 8.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/23/21954,Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Chornice na opravu části střechy na budově obecního úřadu

Číslo dokumentu: 1415-23
Vyvěšeno: 7.6.2023 - 7.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OKSCR/23/22946, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Jevíčko - Zadní Arnoštov, kamenný kříž, restaurování“

Číslo dokumentu: 1414-23
Vyvěšeno: 7.6.2023 - 7.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(489 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ZAPA beton a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1408-23
Vyvěšeno: 6.6.2023 - 6.6.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(501 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Výprachtice, OKŘ/23/21871

Číslo dokumentu: 1406-23
Vyvěšeno: 6.6.2023 - 6.6.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(386 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Lipovec, OKŘ/23/21822

Číslo dokumentu: 1405-23
Vyvěšeno: 6.6.2023 - 6.6.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(357 KB)

OR/23/22370; Smlouva o poskytnutí dotace; Přístavba č.p. 150 – obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1397-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 2.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

OŽPZ/23/22191, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ obci Brloh na nákup kontejnerů na bioodpad

Číslo dokumentu: 1396-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 2.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

23/23062, Vypracování pasportu vodovodu a aktualizace pasportu veřejného osvětlení v obci Petrovice

Číslo dokumentu: 1392-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/22783, Pasporty pro Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1391-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0369, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1389-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

23/23040, Pasport vodovodu a kanalizace Třebovice

Číslo dokumentu: 1388-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/23029, Ucelený popis a mapový dokument technické infrastruktury-veřejné osvětlení, kanalizace

Číslo dokumentu: 1387-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(175 KB)

23/23004, Pořízení pasportů v obci Lubná

Číslo dokumentu: 1386-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/22964, Zpracování pasportu veřejného osvětlení Líšnice

Číslo dokumentu: 1385-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/22784, Pasporty obce Krasíkov

Číslo dokumentu: 1384-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/22702, Pasportizace infrastruktury obce Čistá

Číslo dokumentu: 1383-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(274 KB)

23/22785, Zpracování strategického plánu rozvoje města Dašice

Číslo dokumentu: 1382-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21755

Číslo dokumentu: 1381-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

OŽPZ/23/21961, Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Brandýs nad Orlicí na kanalizaci v ulici Jiskrova

Číslo dokumentu: 1380-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/23/21957, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Svatý Jiří na výměnu vrat hasičských zbrojnic

Číslo dokumentu: 1379-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/23/21956, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Řetová na rekonstrukci veřejného prostranství

Číslo dokumentu: 1378-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/23/21955, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Hradec nad Svitavou na opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků

Číslo dokumentu: 1377-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/23/21953, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Vranová Lhota na vybudování točny u autobusové zastávky ve Vranově

Číslo dokumentu: 1376-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

22/01/0412, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1372-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(463 KB)

ODSH/23/20865, Smlouva o poskytnutí dotace subjektu Prevencí pro život, z.ú. (Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu)

Číslo dokumentu: 1371-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(399 KB)

OSV/23/20356 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1368-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22047, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Prezentace regionálního muzea v obci Dolní Újezd“

Číslo dokumentu: 1367-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(366 KB)

OKSCR/23/22045, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „II. etapa stálé expozice básníka Adolfa Heyduka – rodáka z Předhradí“

Číslo dokumentu: 1366-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(373 KB)

OKSCR/23/21897 - C1: Oprava fasády budovy kabin a klubovny ve sportovním areálu Hliňák

Číslo dokumentu: 1364-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

18/04/1306, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 1357-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21773

Číslo dokumentu: 1353-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 25.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(293 KB)

OR/23/22775, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Morava – upravený návrh

Číslo dokumentu: 1352-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 25.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Slatiňany, OKŘ/23/21849

Číslo dokumentu: 1349-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(404 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Oldřiš, OKŘ/23/21834

Číslo dokumentu: 1348-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(339 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Luže, OKŘ/23/21825

Číslo dokumentu: 1347-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(296 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Letohrad, OKŘ/23/21819

Číslo dokumentu: 1346-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(319 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Chotovice, OKŘ/23/21808

Číslo dokumentu: 1345-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(352 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Bystré, OKŘ/23/21791

Číslo dokumentu: 1344-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(385 KB)

OŽPZ/23/22059, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023 na rekonstrukci sociálního zařízení Cihelka

Číslo dokumentu: 1343-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OKSCR/23/21892 - C1: Renovace parketové podlahy - Sokolovna Lázně Bohdaneč

Číslo dokumentu: 1339-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

OKSCR/23/21895 - C1: Víceúčelové sportovní hřiště v Dolní Orlici - povrch

Číslo dokumentu: 1338-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(292 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21759

Číslo dokumentu: 1330-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(475 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21745

Číslo dokumentu: 1329-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21761

Číslo dokumentu: 1328-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(476 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21754

Číslo dokumentu: 1327-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(477 KB)

KH/23/22008, Smlouva o poskytnutí dotace na konání festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2023

Číslo dokumentu: 1319-23
Vyvěšeno: 19.5.2023 - 19.5.2026
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(471 KB)

OR/23/22176; Smlouva o poskytnutí dotace; Prodloužení komunikace v průmyslové zóně Třebovská; Město Jevíčko

Číslo dokumentu: 1317-23
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 17.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(561 KB)

OR/23/22371; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy stávajícího objektu č.p.26 - IV. etapa; Obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 1316-23
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 17.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

OR/23/22181; Smlouva o poskytnutí dotace; Fotovoltarika na budovu sběrného dvora v Červené Vodě; obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 1315-23
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 17.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

OKSCR/23/21896 - C1: Areál pro hasičský sport v obci Čistá - etapa I. - závodní dráha

Číslo dokumentu: 1309-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(297 KB)

OSV/23/20355 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1308-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20362 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1307-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(513 KB)

22/01/0256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1306-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21741

Číslo dokumentu: 1305-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 15.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(477 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21738

Číslo dokumentu: 1304-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 15.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(473 KB)

OKSCR/23/21891 - C1: Rekonstrukce povrchu tenisových kurtů

Číslo dokumentu: 1295-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 12.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(293 KB)

OSV/23/20360 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1291-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 11.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(959 KB)

OSV/23/20351 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1290-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 11.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(2 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21768

Číslo dokumentu: 1254-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(563 KB)

OKSCR/23/20705, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Mladá scéna 2023“

Číslo dokumentu: 1249-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(898 KB)

OKSCR/23/22044, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk na realizaci projektu „Vnitřní expozice Národního geoparku Železné hory“

Číslo dokumentu: 1248-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(471 KB)

OSV/23/20363 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1221-23
Vyvěšeno: 28.4.2023 - 28.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(974 KB)

OSV/23/20353 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1220-23
Vyvěšeno: 28.4.2023 - 28.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(673 KB)

OŠ/23/21147, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2023

Číslo dokumentu: 1206-23
Vyvěšeno: 24.4.2023 - 24.4.2026
Vystavil: Odbor školství
pdf(439 KB)

22/01/0437, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1186-23
Vyvěšeno: 17.4.2023 - 17.4.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

22/01/0530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1169-23
Vyvěšeno: 12.4.2023 - 12.4.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2155, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1158-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(493 KB)

OSV/23/20410, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1150-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20393, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1149-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20389, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1148-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(984 KB)

OSV/23/20364, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1147-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(949 KB)

OSV/23/20359, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1146-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(923 KB)

OSV/23/20358, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1145-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(4 MB)

OSV/23/20354, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1144-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(982 KB)

OSV/23/20350, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1143-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1010 KB)

OSV/23/20349, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1142-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20348, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1141-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20347, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1140-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(946 KB)

OSV/23/20346, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1139-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026