29.1.2023 7:11:25

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší LIPONOVA, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 100-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 14.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

PARAMO, a. s.: Provoz rafinérie – nabytí právní moci rozhodnutí o 17. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 99-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 26.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

Usnesení o ustanovení nového opatrovníka ve vyvlast. řízení vedeném pod sp. zn. 69619/2022 ve věci odnětí vlastn. práva Josefa Zamastila a Milady Zamastilové k pozemku parc. č. 6320/17 k.ú. Vys. Mýto

Číslo dokumentu: 98-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 14.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(674 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 97-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 96-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 95-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší StaMat CZ, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 94-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 10.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší EPPLIX s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 93-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 10.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

Veřejnoprávní smlouva Přelouč – Bukovina u Přelouče – na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Číslo dokumentu: 92-23
Vyvěšeno: 24.1.2023 - 9.2.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(438 KB)

Závazné stanovisko Cyklos, výrobní družstvo, Choltice (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 91-23
Vyvěšeno: 24.1.2023 - 9.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

Nářízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/011665 – E, Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Číslo dokumentu: 90-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 13.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(56 KB)

Dot. program Podpora realiz. rozvoj. projektů v problém. regionech Pk - Podprogram Podpora zprac. dokumentace pro projekty s uplat. v dot.nástrojích v období 2021-2027. Aktualiz. výzva

k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.
Číslo dokumentu: 89-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvoj. projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnik. prostředí. 2. Aktualizovaná výzva k předkládání žádostí o podporu

v roce 2023.
Číslo dokumentu: 88-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Nařízení SVS č.j. SVS/2023/011665-E

Číslo dokumentu: 87-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(477 KB)

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 68711/2022 ve věci odnětí vlastnického práva Marii Štěničkové k pozemkům v kat. území Džbánov u Vysokého Mýta

Číslo dokumentu: 86-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(670 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska Cyklos, výrobní družstvo, Choltice (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 85-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(335 KB)

19/05/2318 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 84-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 20.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

Změny na provozovně Moravany – rozhodnutí EIA MŽP

Číslo dokumentu: 83-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(228 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Flídr metal s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 82-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 7.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

19/05/2418, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 81-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

19/05/2423, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 80-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(427 KB)

19/05/1999, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 79-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

19/05/1362, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 78-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(487 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska VEJCE CZ s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 77-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 7.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MARENT DEMOLICE s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 76-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 6.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(330 KB)

19/05/2342 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 75-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

Stabilizace odpadů BOME – Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o. – zveřejnění dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 74-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(192 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SOMA, spol. s r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 73-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele BŐHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 72-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(295 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOPEK, a.s., Vysoké Mýto - provoz Svitavy

Číslo dokumentu: 71-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOPEK, a.s., Vysoké Mýto - provoz Hrušová

Číslo dokumentu: 70-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Flídr metal s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 69-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(170 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v ulici Hlaváčova v Pardubicích, v místě BUS zastávek

Číslo dokumentu: 68-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 4.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(672 KB)

19/05/2383 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 67-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(487 KB)

19/05/2297 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 66-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

19/05/2364 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 65-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(392 KB)

19/05/2368 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 64-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(381 KB)

19/05/2337 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 63-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(637 KB)

19/05/2376 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 62-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(437 KB)

Pokračování těžby v kamenolomu Skuteč – Humperky - rozhodnutí zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 61-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v ulici Hlaváčova v Pardubicích

Číslo dokumentu: 60-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(669 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Moravský Lačnov

Číslo dokumentu: 59-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v k.ú. Svitavy - Lačnov

Číslo dokumentu: 58-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(5 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v ul. olomoucká ve Svitavách

Číslo dokumentu: 57-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(6 MB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) provozovatele PŘÍHODA s.r.o.

Číslo dokumentu: 56-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

Závěr zjišťovacího řízení záměru „Výstavba haly CHR1 Chrudim“

Číslo dokumentu: 55-23
Vyvěšeno: 16.1.2023 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Agro družstvo Sebranice

Číslo dokumentu: 53-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 30.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele FLÍDR s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 52-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 30.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Hradecká

Číslo dokumentu: 51-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 31.1.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

19/05/2158, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 50-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 12.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(405 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 49-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 30.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

Směna pozemků v katastrálním území Bystré u Poličky

Číslo dokumentu: 48-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(301 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Letohrad

Číslo dokumentu: 47-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(292 KB)

Prodej pozemku se zřízením pozemkové služebnosti v katastrálním území Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 46-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(235 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Makov u Litomyšle

Číslo dokumentu: 45-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(235 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Jevíčko-předměstí

Číslo dokumentu: 44-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(235 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Budislav u Litomyšle

Číslo dokumentu: 43-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(229 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Újezdec u Litomyšle

Číslo dokumentu: 42-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(300 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Úhřetice

Číslo dokumentu: 41-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(357 KB)

Prodej pozemků v katastrálním území Pardubice

Číslo dokumentu: 40-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(301 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Žamberk

Číslo dokumentu: 39-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(300 KB)

Směna pozemků v katastrálním území Telecí

Číslo dokumentu: 38-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 21.2.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(234 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 37-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 24.2.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(335 KB)

19/05/2038, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 34-23
Vyvěšeno: 10.1.2023 - 10.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(402 KB)

19/05/2641, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 33-23
Vyvěšeno: 10.1.2023 - 10.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(618 KB)

19/05/1831, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 31-23
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 9.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(405 KB)

19/05/2028, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 23-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 5.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(398 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru ergoterapeut pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 22-23
Vyvěšeno: 6.1.2023 - 18.2.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb s RBP, zdravotní pojišťovnou. Amb. zdrav. péče v oboru neurologie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 19-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se Zdrav. pojišťovnou ministerstva vnitra ČR. Jednodenní zdrav. péče v oboru chirurgie pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 18-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(335 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 17-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Pokračování těžby v lomu Prachovice – vrácení doplněné dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 12-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 31.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(179 KB)

19/05/2648, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 7-23
Vyvěšeno: 2.1.2023 - 2.1.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

19/05/1889, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 6-23
Vyvěšeno: 2.1.2023 - 2.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(421 KB)

Recyklační dvůr Vysoké Mýto – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 5-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

Nitrace – nabytí právní moci rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

Provozovna CZE00261 – Vysoké Mýto – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 3-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

Řízená skládka Nasavrky – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 19 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

19/05/2511, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2230-22
Vyvěšeno: 22.12.2022 - 22.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

Dotační program Podpora real. rozvoj. proj. v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnik. prostředí. Aktualizovaná výzva k předkl. žádostí o podporu v roce 2023

Číslo dokumentu: 2227-22
Vyvěšeno: 22.12.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 12. 2022

Číslo dokumentu: 2226-22
Vyvěšeno: 27.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(254 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 13. 12. 2022

Číslo dokumentu: 2225-22
Vyvěšeno: 27.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(253 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk ze dne 5. 12. 2022

Číslo dokumentu: 2224-22
Vyvěšeno: 23.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(254 KB)

ODSH/22/24840, Smlouva o poskytnutí dotace městu Pardubice (Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B)

Číslo dokumentu: 2222-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(754 KB)

ODSH/22/24841, Smlouva o poskytnutí dotace obci Rychnov na Moravě (projekt – autobusová čekárna)

Číslo dokumentu: 2221-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(382 KB)

19/05/1872, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2218-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(382 KB)

19/05/1853, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2217-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(382 KB)

19/05/2022, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2214-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

19/05/2548, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2213-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(491 KB)

19/05/2604, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2212-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(385 KB)

19/05/2602, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2211-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(398 KB)

19/05/2181, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2210-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(392 KB)

OŽPZ/22/24913, smlouva o poskytnutí individuální dotace, město Proseč

Číslo dokumentu: 2208-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OKSCR/22/24930, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Svitavy, rekonstrukce věžních hodinových strojů ze staré radnice města“

Číslo dokumentu: 2206-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(435 KB)

19/05/1841, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2203-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

19/05/1753, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2202-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(386 KB)

19/05/1761, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2201-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(442 KB)

OŽPZ/22/24912, smlouva o poskytnutí individuální dotace, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 2200-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/22/22408, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 2199-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(254 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2024-2025

Číslo dokumentu: 2192-22
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(229 KB)

OKSCR/22/24931, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci projektu „Skuteč – Štěpánov, restaurování kříže u sv. Anny“

Číslo dokumentu: 2191-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(454 KB)

OR/22/24790; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportu kanalizace a vodovodu v obci Jeníkov ; Obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 2190-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(463 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci projektu „Bohumileč, křížek, restaurátorské práce“

Číslo dokumentu: 2189-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(432 KB)

OKSCR/22/24925 Zachování lyžařského vleku "VIGONA" v obci Čenkovice

Číslo dokumentu: 2187-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(344 KB)

OKSCR/22/24926 Karavanové stání u koupaliště ve Skutči (elektropřípojka)

Číslo dokumentu: 2186-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(368 KB)

Dodatek ke smlouvě č. OKŘ/22/21771 o poskytnutí programové účelové dotace pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v roce 2022

Číslo dokumentu: 2182-22
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 14.12.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(228 KB)

OSV/22/20633, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2181-22
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 14.12.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(544 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2178-22
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

19/05/2587, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2172-22
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 12.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

19/05/2081, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2166-22
Vyvěšeno: 8.12.2022 - 8.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(509 KB)

19/05/2080, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2165-22
Vyvěšeno: 8.12.2022 - 8.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(567 KB)

19/05/2206, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2164-22
Vyvěšeno: 8.12.2022 - 8.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

19/05/2594, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2154-22
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 6.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/24151, smlouva o poskytnutí individuální dotace, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 2153-22
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 6.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

19/05/2591, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2152-22
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 6.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(430 KB)

19/05/2316 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2140-22
Vyvěšeno: 1.12.2022 - 1.12.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(411 KB)

OSV/22/20630, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2138-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(524 KB)

19/05/2858, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2137-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1788, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2136-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(415 KB)

19/05/2051, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2135-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(556 KB)

19/05/1912, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2133-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2132-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

OR/22/24508; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportu komunikací, mostů a dopravního značení a veřejného osvětlení; Městys Mladkov

Číslo dokumentu: 2122-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/24449, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2121-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

19/05/2851, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2120-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2119-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

OŽPZ/22/23552, smlouva poskytnutí dotace, Vodovod Velká Střítež a Lipka – projektová dokumentace, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 2103-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 24.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(595 KB)

OŽPZ/22/24451, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2100-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/22/24441, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2099-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

OŽPZ/22/24438, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2098-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(715 KB)

Podpora městské mobility formou Bikesharing

Číslo dokumentu: 2095-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2094-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2093-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2089-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích

Číslo dokumentu: 2088-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Výzva k předkládání žádostí

Číslo dokumentu: 2087-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2086-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2085-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(686 KB)

OR/22/24475; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportů veřejného osvětlení, místních komunikací a kanalizace; Obec Dubany

Číslo dokumentu: 2084-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 22.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(456 KB)

Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2079-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(533 KB)

Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2078-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(597 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2023

Číslo dokumentu: 2077-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(715 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2074-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(799 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2073-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2072-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora činnosti fundraisera. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2071-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2070-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Pardubický kraj pro rodinu. Výzva k předkládání žádostí v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2069-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.

Číslo dokumentu: 2068-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2067-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2066-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(981 KB)

Dotační program: 1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit 2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení

Číslo dokumentu: 2065-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2064-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 25.2.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2870, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2063-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/2883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2062-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

Dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2061-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Dotační program „Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2060-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

19/05/1742, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2058-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(469 KB)

OKSCR/22/24153, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava, VI. Etapa“

Číslo dokumentu: 2051-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(503 KB)

OKSCR/22/24370, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Chrast u Chrudimě, kostel Nejsvětější Trojice, geodetické zaměření“

Číslo dokumentu: 2050-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(616 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2047-22
Vyvěšeno: 18.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(433 KB)

19/05/1772, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2045-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(422 KB)

19/05/1758, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2039-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 15.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

ODSH/22/23954, Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Morašice – III/3389 – chodníky – I. část"

Číslo dokumentu: 2038-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 15.11.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(339 KB)

OSV/22/20621, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2013-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 14.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(529 KB)

OŽPZ/22/24147, smlouva o poskytnutí dotace v oblasti vodního hospodářství na opravu přívodního potrubí k usazovací nádrži a vodojemu, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 2012-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 14.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(401 KB)

19/05/1755, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2001-22
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 10.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(535 KB)

19/05/2846, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2000-22
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 10.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2853, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1998-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 9.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/2850, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1996-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 9.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/2849, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1995-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 9.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/2855, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1993-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/1807, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1992-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

19/05/2865, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1991-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/2862, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1990-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

Oznámení veřejného projednání přepracované dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1963-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 22.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(114 KB)

19/05/2235, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1952-22
Vyvěšeno: 4.11.2022 - 4.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(458 KB)

19/05/2866, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1951-22
Vyvěšeno: 4.11.2022 - 4.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2856, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1946-22
Vyvěšeno: 3.11.2022 - 3.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24164

Číslo dokumentu: 1939-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(403 KB)

OSV/22/20584, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1937-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(575 KB)

OSV/22/20618, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1936-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(572 KB)

OSV/22/20632, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1935-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(539 KB)

OSV/22/20622, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1934-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(595 KB)

OSV/22/20614, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1933-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(536 KB)

OSV/22/20616, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1932-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(546 KB)

OSV/22/20615, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1931-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(596 KB)

OSV/22/20626, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1930-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/23543, smlouva o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 1929-22
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 1.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

OŽPZ/22/24150, smlouva o poskytnutí dotace na opravu fasády na obecním domě, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1928-22
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 1.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1926-22
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24184

Číslo dokumentu: 1925-22
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 31.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(404 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24169

Číslo dokumentu: 1924-22
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 31.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(405 KB)

OŽPZ/22/22407, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu kaple, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 1918-22
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 31.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/22/23549, smlouva o poskytnutí dotace na splaškovou kanalizaci, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1914-22
Vyvěšeno: 26.10.2022 - 26.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/23582, smlouva o poskytnutí dotace na opravu vodárenského objektu na parc.st. 336, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 1913-22
Vyvěšeno: 26.10.2022 - 26.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

19/05/2099, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1903-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

19/05/2460, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1902-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(372 KB)

19/05/1730, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1901-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(371 KB)

19/05/2827, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1900-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2826, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1899-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/1865, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1895-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(410 KB)

19/05/2650, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1894-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(369 KB)

OKSCR/22/24154, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, výroba historických oken v sále purkrabství“

Číslo dokumentu: 1889-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(341 KB)

19/05/1389, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1885-22
Vyvěšeno: 20.10.2022 - 20.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(379 KB)

OR/22/24303; Smlouva o poskytnutí dotace; Zkvalitnění zázemí masopustní obchůzky Studnice; Obec Studnice

Číslo dokumentu: 1882-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(497 KB)

OKSCR/22/24137, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Zlepšení péče o památkový fond – zpřístupnění části historických periodik pro badatelskou veřejnost“

Číslo dokumentu: 1881-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(412 KB)

OKSCR/22/24155, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Jevíčko, stabilizace krovu městské věže s chemickou ochranou dřevěných konstrukcí“

Číslo dokumentu: 1880-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(51 KB)

OŽPZ/22/24152, smlouva o poskytnutí dotace na obnovu a údržbu obecního majetku v užívání obce

Číslo dokumentu: 1866-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/22/24149, smlouva o poskytnutí dotace na zámeckou zahradu v Nasavrkách, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1865-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/22/24148, smlouva o poskytnutí dotace na dostavbu splaškové kanalizace k areálu archeoskanzenu, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1864-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/22/23498, smlouva o poskytnutí dotace na rekonstrukci KČOV, obec Květná

Číslo dokumentu: 1863-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/22/24224, smlouva o poskytnutí dotace na pozemky pro suchý poldr, město Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1862-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OSV/22/20623, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1861-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(550 KB)

OSV/22/20650, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1860-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(528 KB)

OSV/22/20599, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1859-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(576 KB)

OSV/22/20619, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1858-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(527 KB)

OSV/22/20581, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1857-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(588 KB)

OSV/22/20579, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1856-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(577 KB)

OSV/22/20627, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1855-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(532 KB)

OSV/22/20585, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1854-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(736 KB)

OSV/22/20570, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1853-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(589 KB)

19/05/1524, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1852-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(400 KB)

19/05/2137, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1850-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

OSV/22/500/2 Dodatek č. 2 smlouvy na účelovou dotaci Pk na sociální služby (odlehčovací služby)

Číslo dokumentu: 1849-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(373 KB)

OŽPZ/22/22264, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Pravy

Číslo dokumentu: 1844-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče na možnost zajistit ochranu této lokality smluvně.

Číslo dokumentu: 1835-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(297 KB)

OŽPZ/22/24129, smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů, Ladislav Vodrážka

Číslo dokumentu: 1834-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 12.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(699 KB)

OŽPZ/22/23570, smlouva o poskytnutí dotace na splaškovou kanalizaci Smrkový Týnec, Rabštejn, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 1833-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 12.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/22/22802, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Časy

Číslo dokumentu: 1832-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 12.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22387 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova autobusových zastávek a okolí, obec Mikuleč

Číslo dokumentu: 1830-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/22/22414 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/22/22414, Rekonstrukce místní části komunikace, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 1829-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(241 KB)

OŽPZ/22/22653 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční příspěvek pro místní prodejnu, obec Bošín

Číslo dokumentu: 1828-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22586 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obecního obchodu, obec Bousov

Číslo dokumentu: 1827-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/22/22426 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Bošín

Číslo dokumentu: 1826-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/22/22381 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kukle – II. etapa, obec Kukle

Číslo dokumentu: 1825-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22109 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Bousov - splašková kanalizace – úroky z úvěru, obec Bousov

Číslo dokumentu: 1824-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(542 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Jedlová, OKŘ/22/24096

Číslo dokumentu: 1821-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(334 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 - II. kolo - obec Vlčí Habřina, OKŘ/22/24219

Číslo dokumentu: 1819-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(340 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 - II. kolo - obec Klášterec nad Orlicí, OKŘ/22/24209

Číslo dokumentu: 1818-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(276 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 - II. kolo - obec Dolní Morava, OKŘ/22/24201

Číslo dokumentu: 1817-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(278 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Vrbatův Kostelec, OKŘ/22/24099

Číslo dokumentu: 1816-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(349 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Staré Ždánice, OKŘ/22/24098

Číslo dokumentu: 1815-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(328 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - město Nasavrky, OKŘ/22/24097

Číslo dokumentu: 1814-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(335 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – městys Choltice, OKŘ/22/24095

Číslo dokumentu: 1813-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(273 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Černá u Bohdanče, OKŘ/22/24094

Číslo dokumentu: 1812-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(377 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – obec Trpín, OKŘ/22/24093

Číslo dokumentu: 1811-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(250 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – město Skuteč, OKŘ/22/24092

Číslo dokumentu: 1810-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(310 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Klášterec nad Orlicí, OKŘ/22/24091

Číslo dokumentu: 1809-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(335 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – město Choceň, OKŘ/22/24090

Číslo dokumentu: 1808-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(334 KB)

OSV/22/20617, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1802-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(598 KB)

OSV/22/20561, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1801-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(574 KB)

OSV/22/20592, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1800-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(571 KB)

OSV/22/20643, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1799-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(531 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1797-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(454 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1796-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(454 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/76308 na realizaci akce „Litomyšl, Augustova tiskárna, oprava střechy, I. etapa“

Číslo dokumentu: 1794-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 6.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(600 KB)

OSV/22/20628, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1790-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(561 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě OKŘ/21/71521 o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV –

Číslo dokumentu: 1789-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(242 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě OKŘ/22/21893 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Městys

Číslo dokumentu: 1788-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(207 KB)

Dodatek č.1 ke smlouvě č. OKŘ/22/21797 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Město

Číslo dokumentu: 1787-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(130 KB)

OR/22/24256; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování pasportů místních komunikací, obecního vodovodu a veřejného osvětlení; Obec Kukle

Číslo dokumentu: 1783-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(556 KB)

OŽPZ/22/23584 Smlouva o poskytnutí dotace, Podlesí - propojení na skupinový vodovod, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 1782-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/22/23560 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice, obec Kladruby nad Labem

Číslo dokumentu: 1781-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/22/23551 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Třebovice – DSP, obec Třebovice

Číslo dokumentu: 1780-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/23546 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Lipovec – DPS, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1779-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/22/22291 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy prodejny, obec Veliny

Číslo dokumentu: 1778-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22152 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zastřešení nakládací rampy u obecní prodejny, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 1777-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1776-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1765-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

OSV/22/20624, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1762-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 3.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(594 KB)

OSV/22/20631, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1761-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 3.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(567 KB)

19/05/2615, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1753-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 29.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(448 KB)

19/05/2811, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1746-22
Vyvěšeno: 27.9.2022 - 27.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

OŽPZ/22/23538, smlouva o poskytnutí dotace, intenzifikace ČOV Uhersko – DSP, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1736-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/22/23547, smlouva o poskytnutí dotace, splašková kanalizace Dvakačovice – DPS, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 1735-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/22/23550, smlouva o poskytnutí dotace, DČOV – Babákov – PD, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1734-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(330 KB)

OŽPZ/22/23585 smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Stradouň, IV. etapa – 2. část, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1733-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/22/22143 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu fasády, obec Orel

Číslo dokumentu: 1732-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/22/23927 smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů, Jan Pilný

Číslo dokumentu: 1731-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/22/23426 smlouva o poskytnutí dotace městysu Trhová Kamenice na úpravy kontejnerových stání

Číslo dokumentu: 1725-22
Vyvěšeno: 23.9.2022 - 23.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

19/05/2764, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1724-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

19/05/2762, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1723-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/2756, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1722-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

OŽPZ/21/73782 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1721-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(262 KB)

OŽPZ/22/23559 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1720-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/23542 Smlouva o poskytnutí dotace, Selmice – splašková tlaková kanalizace, Selmice – vodovod v obci – DSP, obec Selmice

Číslo dokumentu: 1719-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/22/23537 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dobrá Voda – PD, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1718-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(341 KB)

OŽPZ/22/23499 Smlouva o poskytnutí dotace, Výdejní smartboxy obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1717-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/22/23545 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Jamné nad Orlicí - III. etapa – DSP, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1716-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/22/23554 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Bělešovice, Nové Holešovice, Lipec – DPS, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1715-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/22/23563 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Jamné nad Orlicí, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1714-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/22/23565 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Borušov, obec Borušov

Číslo dokumentu: 1710-22
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 21.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/22/23576 Smlouva o poskytnutí dotace, Posílení vodárenské soustavy, obec Dědová

Číslo dokumentu: 1709-22
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 21.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OKSCR/22/24039, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Nekoř, kostel sv. Mikuláše, restaurování kazatelny, II. etapa“

Číslo dokumentu: 1707-22
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 21.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(358 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1698-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

OŽPZ/22/23583 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodního řadu „A“ LT80, obec Opatov

Číslo dokumentu: 1697-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/23577 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Nová Sídla – I. etapa, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1696-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/22/23571 Smlouva o poskytnutí dotace, Ostřetín – m.č. Vysoká u Holic splašková kanalizace, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 1693-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/22/23558 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Třibřichy, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 1692-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(511 KB)

OŽPZ/22/22161 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úpravy veřejné zeleně a ostatních ploch ve vlastnictví obce, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 1691-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(538 KB)

OŽPZ/22/22135 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu cesty na Pohořelku, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 1690-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

19/05/2750, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1689-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

19/05/2815, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1688-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/2816, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1687-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2823,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1686-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(851 KB)

19/05/2822,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1685-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2821,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1684-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2820,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1683-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2282, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1682-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

19/05/1949, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1681-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

19/05/1009, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1680-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

Výzva a Metodika účelových dotací na podporu sociálních služeb v Pk na rok 2023

Číslo dokumentu: 1669-22
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(281 KB)

OŽPZ/22/23494 smlouva o poskytnutí dotace obci Chornice na opravu střechy

Číslo dokumentu: 1662-22
Vyvěšeno: 9.9.2022 - 9.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/22/23567 smlouva o poskytnutí dotace městysu Chroustovice – místní část Lhota u Chroustovic, splašková kanalizace

Číslo dokumentu: 1661-22
Vyvěšeno: 9.9.2022 - 9.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

19/05/2812, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1650-22
Vyvěšeno: 7.9.2022 - 7.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2829, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1646-22
Vyvěšeno: 6.9.2022 - 6.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(951 KB)

19/05/2825, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1645-22
Vyvěšeno: 6.9.2022 - 6.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(860 KB)

OKSCR/22/23518, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Holice – Koudelka, kaple Nanebevzetí P. Marie, obnova“

Číslo dokumentu: 1644-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(364 KB)

OKSCR/22/23514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Jenišovice – Mravín čp. 25, obnova střechy obytného domu, 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1643-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(360 KB)

19/05/2838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1642-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2819, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1641-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2813, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1640-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

19/05/2835, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1639-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/2831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1638-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(790 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1637-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(433 KB)

19/05/1628, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1634-22
Vyvěšeno: 2.9.2022 - 2.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

19/05/2814, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1632-22
Vyvěšeno: 2.9.2022 - 2.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(816 KB)

OŽPZ/22/23500 smlouva o poskytnutí dotace městu Seč na stání pro kontejnery na tříděný odpad

Číslo dokumentu: 1627-22
Vyvěšeno: 2.9.2022 - 2.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/23579 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu Radiměř, Vodovodní řád A+ A -1, obec Radiměř

Číslo dokumentu: 1624-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/22/23553 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Otradov - DPS, obec Otradov

Číslo dokumentu: 1623-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(408 KB)

OŽPZ/22/23540 Smlouva o poskytnutí dotace, Jenišovice – splašková kanalizace a ČOV – PD, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1622-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(346 KB)

OŽPZ/22/23548 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace obce Dolní Bezděkov – DPS, obec Dolní Bezděkov

Číslo dokumentu: 1621-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(401 KB)

OŽPZ/22/23586 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodu Třebařov od č.p. 185 po č.p.243, obec Třebařov

Číslo dokumentu: 1620-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/22/22169 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření sítě veřejného osvětlení, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 1619-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

OŽPZ/22/22404 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce stodoly a jejího okolí 3, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1618-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/22/22647 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1617-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(517 KB)

19/05/2844, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1616-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

19/05/2843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1615-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1614-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1613-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(847 KB)

OSV/22/20633, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1595-22
Vyvěšeno: 29.8.2022 - 29.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(578 KB)

Dodatek č. OKSCR/21/73768/1

Číslo dokumentu: 1594-22
Vyvěšeno: 26.8.2022 - 26.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(273 KB)

OŽPZ/22/22649 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 1590-22
Vyvěšeno: 25.8.2022 - 25.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/22/22530 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku a zpevněných ploch, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 1589-22
Vyvěšeno: 25.8.2022 - 25.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/22/22256 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Morašice – III/3389 – chodníky - II. etapa, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1588-22
Vyvěšeno: 25.8.2022 - 25.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OKSCR/21/75083, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Předhradí, areál hradu Rychmburk, SHP bývalého pivovaru“

Číslo dokumentu: 1584-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(199 KB)

OKSCR/22/23516, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zubří čp. 3, oprava podlah, repase vnitřních křídel oken ve světnici a světničce a výměna vstupních dveří“

Číslo dokumentu: 1583-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(358 KB)

OKSCR/22/23535, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choceň Jungmannova čp. 301 – radnice, restaurování soch na fasádě“

Číslo dokumentu: 1582-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(277 KB)

OKSCR/22/23534, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choceň, centrální kamenný kříž na hřbitově, restaurování“

Číslo dokumentu: 1581-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(304 KB)

OKSCR/22/23007, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dřevíkov čp. 45, bývalá židovská škola, obnova střechy“

Číslo dokumentu: 1580-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(359 KB)

OKSCR/22/23519, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trstěnice čp. 61, zpracování projektové dokumentace obnovy“

Číslo dokumentu: 1576-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(629 KB)

OKSCR/22/23522, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Klášterec nad Orlicí čp. 4, obnova severní fasády“

Číslo dokumentu: 1575-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(631 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1574-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

ODSH/22/23304, Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zpět na koleje: Restaurování historického osobního vozu B4u do plně provozního stavu, !!. etapa"

Číslo dokumentu: 1572-22
Vyvěšeno: 23.8.2022 - 23.8.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(384 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/73770

Číslo dokumentu: 1564-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 19.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(277 KB)

19/05/2833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1560-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/2842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1556-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(807 KB)

OŽPZ/22/23497 smlouva o poskytnutí dotace na ČOV Březová nad Svitavou - doplnění linky odvodnění kalu

Číslo dokumentu: 1553-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/22/23492 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Hybridní prodejna potravin, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1551-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/22/23503 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Multifunkční hřiště Mrákotín, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1550-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/22/22627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1549-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/22/23560 Smlouva o poskytnutí dotace, Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1548-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/22/23564 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dachov, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1547-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/22/23566 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota – Nové Hrady – 3. etapa, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1546-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/22/23581 Smlouva o poskytnutí dotace, Výtlačný a zásobovací řad obce Čistá, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1545-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/22/22361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1544-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/23541 Smlouva o poskytnutí dotace, Bítovany – splašková kanalizace – DPS, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1543-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/22/23557 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 1542-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/22/23574 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Strážná, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1541-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/22/23580 Smlouva o poskytnutí dotace, Zásobní vodovodní řad Vendolí – nové tlakové pásmo, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 1540-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/22/23544 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Nabočany – DPS, obec Nabočany

Číslo dokumentu: 1538-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/23556 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Kočí, obec Kočí

Číslo dokumentu: 1537-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/22/23562 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obcí Mostek a Sudličkova Lhota - ČOV a stoková síť, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1536-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/22/23568 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1535-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(348 KB)

OŽPZ/22/23569 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1534-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(342 KB)

OŽPZ/22/23578 Smlouva o poskytnutí dotace, Honbice – zásobování vodou, obec Honbice

Číslo dokumentu: 1533-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(530 KB)

Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/72177, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 1532-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(255 KB)

OŽPZ/22/23496 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Projektová dokumentace statického zajištění skalní stěny v Ústecké ulici v Letohradě včetně průzkumů a geodetických prací, město Letohrad

Číslo dokumentu: 1531-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/22/22681 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1530-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(345 KB)

OSV/22/20619, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1527-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(559 KB)

OSV/22/20584, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1526-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(613 KB)

OSV/22/20615, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1525-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(557 KB)

19/05/1742, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1507-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

OSV/22/20630, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1506-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(547 KB)

OKSCR/22/23422, Smlouva o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2021

Číslo dokumentu: 1505-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(485 KB)

OSV/22/20614, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1502-22
Vyvěšeno: 12.8.2022 - 12.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(562 KB)

OKSCR/22/23434, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „80 let – nezapomínáme – we remember“

Číslo dokumentu: 1499-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(484 KB)

OKSCR/22/23526, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Chvaletice čp. 124 - bývalá škola, obnova oken - 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1498-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(569 KB)

OKSCR/22/23397, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Žamberk, antický pavilon v zámeckém parku – restaurování a oprava“

Číslo dokumentu: 1497-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(617 KB)

OKSCR/22/23524, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dolní Roveň čp. 121, sokolovna, oprava střechy“

Číslo dokumentu: 1496-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(433 KB)

OKSCR/22/23529, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Bezděčí u Trnávky, restaurování pilíře sv. Trojice“

Číslo dokumentu: 1495-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(455 KB)

OSV/22/20624, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1481-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(571 KB)

OSV/22/20621, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1480-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(573 KB)

OSV/22/20613, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1479-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(579 KB)

OŽPZ/22/23539 Smlouva o poskytnutí dotace, Zhotovení PD – výstavba kanalizace v obci Strašov včetně přípojek – PD, obec Strašov

Číslo dokumentu: 1456-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(346 KB)

OŽPZ/22/23555 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Horka, obec Horka

Číslo dokumentu: 1455-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/22/22495 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV Lichkov – roční splátky úroků z úvěru, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 1454-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/22/23493 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Nasavrky – dostavba splaškové kanalizace k areálu archeoskanzenu, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1453-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

OŽPZ/22/22124 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v přízemí budovy Jenišovice č.p. 63, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1452-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22139 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace okolo hřiště, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1451-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/22140 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místní komunikace v Čejkovicích, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 1450-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/22/22141 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy s č.p. 31 ve Skupicích - Lojzička, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1449-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/22/22167 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních a účelových komunikací v obci Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1448-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22227 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3.etapa, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 1447-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22251 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba a opravy místních komunikací – úroky z úvěru, obec Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 1446-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/22/22277 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a vybavenost plochy u obecního úřadu, obec Staré Jesenčany

Číslo dokumentu: 1441-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22278 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava topného systému v mateřské škole, obec Staré Ždánice

Číslo dokumentu: 1440-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22297 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava havarijního stavu fasády radnice, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 1439-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22408 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce parkovací plochy u obecního úřadu, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 1438-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22427 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zasedací místnosti obecního úřadu, obec Bystřec

Číslo dokumentu: 1437-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/22/22511 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku, obec Seč

Číslo dokumentu: 1436-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22513 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení v obci Skořenice, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1435-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22515 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístřešek za obecním úřadem, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1434-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22533 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení obecního majetku, obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1433-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/22/22535 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava odstavné plochy před OÚ Zálší, obec Zálší

Číslo dokumentu: 1432-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/22/22600 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1431-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(517 KB)

OŽPZ/22/23424 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Revitalizace části Podolského potoka, obec Barchov

Číslo dokumentu: 1430-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(468 KB)

16/2/0244 – Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1426-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(513 KB)

OSV/22/20618, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1425-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(561 KB)

OSV/22/20650, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1424-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(563 KB)

OSV/22/20599, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1423-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(604 KB)

OSV/22/20592, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1422-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(601 KB)

OSV/22/20579, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1421-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(611 KB)

OSV/22/20561, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1420-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(610 KB)

OSV/22/20643, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1419-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(564 KB)

OSV/22/20626, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1418-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(571 KB)

OSV/22/20500 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace Pk na rok 2022 odlehčovací služby

Číslo dokumentu: 1415-22
Vyvěšeno: 4.8.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(383 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1414-22
Vyvěšeno: 3.8.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

OŽPZ/22/22138 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místních komunikací, obec Míčov-Sušice

Číslo dokumentu: 1410-22
Vyvěšeno: 3.8.2022 - 3.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/22/22666 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1408-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/22/22633 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 1407-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(340 KB)

OŽPZ/22/22538 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Sběrné místo pro odkládání tříděných odpadů u prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1406-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/22/22518 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení ve Srubech, obec Sruby

Číslo dokumentu: 1405-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/22/22491 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství a rozšíření dětského hřiště, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1404-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22417 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace – III. etapa, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1403-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22373 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Janůvky, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 1402-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22364 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního úřadu, obec Hartinkov

Číslo dokumentu: 1401-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/22/22293 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1400-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22252 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zázemí pro technické služby, obec Libišany

Číslo dokumentu: 1399-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/22/22172 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 1398-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/22/22171 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace Zderaz –Pasíčka, obec Zderaz

Číslo dokumentu: 1397-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(662 KB)

OŽPZ/22/22131 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy čp. 7, etapa č. VI, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 1396-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22129 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce bývalé školy – etapa b), obec Krásné

Číslo dokumentu: 1395-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22120 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna svítidel na veřejném osvětlení v místních částech Travná, Velká Střítež a Vršově, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1393-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22114 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 1392-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/22/22112 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní komunikace, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 1391-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OKSCR/22/23532, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lichkov, kostel sv. Josefa – dělníka, restaurování pískovcových prvků“

Číslo dokumentu: 1390-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(472 KB)

OKSCR/22/23517, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dolní Roveň – Horní Roveň, kaple P. Marie na p.p.č. 390, obnova – 1. etapa“

Číslo dokumentu: 1389-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(598 KB)

OKSCR/21/74523/2, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Svitavy-předměstí, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Číslo dokumentu: 1387-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(259 KB)

OKSCR/22/23527, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zřícenina hradu Starý Cimburk, statické zajištění a konzervace předhradí – 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1386-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(485 KB)

OR/22/23705 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Vidlatá Seč - návrh

Číslo dokumentu: 1384-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23703 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Řídký - návrh

Číslo dokumentu: 1383-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23700 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Horní Újezd - návrh

Číslo dokumentu: 1382-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23698 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Morava – upravený návrh

Číslo dokumentu: 1381-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23697 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Ctětín - návrh

Číslo dokumentu: 1380-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OKSCR/22/23053, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, oprava a statické zajištění SZ zdi nádvoří purkrabství“

Číslo dokumentu: 1378-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(455 KB)

OKSCR/22/23378, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Nekoř – Údolí, obnova zvoničky na poz.p.č. 2327/2“

Číslo dokumentu: 1377-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(441 KB)

OŽPZ/22/23425 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Desná-Osík – studie odtokových poměrů s návrhem protipovodňových a revitalizačních opatření, obec Osík

Číslo dokumentu: 1375-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/22/21895 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Úprava společenské místnosti Domu služeb č.p. 34 -rozšíření, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1374-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/22/22816 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor s příslušenstvím, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 1373-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22805 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup komunálního traktoru, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1372-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/22/22686 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1371-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

19/05/1946, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1370-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(514 KB)

19/05/1743, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1369-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(554 KB)

19/05/1073, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1368-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(601 KB)

19/05/0998, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1367-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(662 KB)

OŽPZ/22/22801 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1363-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22679 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1362-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22658 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1361-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22635 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční podpora na provoz prodejny KONZUM, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1360-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/22/22519 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1359-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/22/22510 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava skladové haly, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1358-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22507 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 1357-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22487 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení přístřešku u budovy obecního úřadu, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1356-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22420 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu č.p.29 – II. etapa, obec Želivsko

Číslo dokumentu: 1355-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/22/22401 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna mostního zábradlí a úprava mostní konstrukce, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1354-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22304 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení I. etapa, obec Borušov

Číslo dokumentu: 1353-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22289 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku v ul. Lepějovická, obec Valy

Číslo dokumentu: 1352-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22274 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování propojovacího chodníku, obec Srch

Číslo dokumentu: 1351-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22260 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Mlatová cesta podél rybníků, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 1350-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22259 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního úřadu, obec Neratov

Číslo dokumentu: 1349-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22239 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení techniky na údržbu zeleně, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1348-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/22/22234 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce kanceláří OÚ Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1347-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22230 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní zdi – 3. etapa, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 1346-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22163 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace u koupaliště, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1345-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22159 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády víceúčelového zařízení č.p. 34 – 3. etapa, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 1344-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/22/22154 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 1343-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(470 KB)

OSV/22/20616, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1335-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(577 KB)

OSV/22/20628, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1334-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(582 KB)

OSV/22/20623, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1333-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(583 KB)

OSV/22/20632, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1332-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(565 KB)

OR/22/23719; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce objektu čp. 163 Studnice, etapa čtvrtá; Obec Studnice

Číslo dokumentu: 1331-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(365 KB)

OKSCR/22/23371, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Polička čp. 41, statické zajištění zdiva a kleneb“

Číslo dokumentu: 1330-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(356 KB)

OKSCR/22/23395, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Litomyšl, Smetanovo nám. čp. 127, restaurování sgrafit“

Číslo dokumentu: 1329-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(504 KB)

OKSCR/22/23329, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Radhošť, areál kostela sv. Jiří, obnova ohradní zdi – 3. etapa“

Číslo dokumentu: 1328-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(369 KB)

OKSCR/22/23214, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lanškroun, Malé nám. čp. 77, obnova“

Číslo dokumentu: 1327-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(881 KB)

OKSCR/22/23370, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Přelouč, kostel sv. Jakuba s farou, restaurování vstupních dveří fary“

Číslo dokumentu: 1326-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(653 KB)

OŽPZ/22/23489 smlouva o poskytnutí dotace v oblasti vodního hospodářství obci Tržek

Číslo dokumentu: 1317-22
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 25.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OKSCR/22/23046, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luková – Květná, pilíř s křížem u kaple, restaurování“

Číslo dokumentu: 1314-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OSV/22/20622, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1310-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(562 KB)

OSV/22/20617, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1309-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(547 KB)

OSV/22/20585, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1308-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(757 KB)

OSV/22/20570, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1307-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(617 KB)

OSV/22/20581, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1306-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(615 KB)

OSV/22/20627, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1305-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(383 KB)

OŽPZ/22/22817 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení komunálního traktoru, obec Sázava

Číslo dokumentu: 1299-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(407 KB)

OŽPZ/22/22815 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení multifunkčního komunálního traktoru a další doplňkové a přípojné techniky, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 1298-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(566 KB)

OŽPZ/22/22809 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 1297-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22806 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, obec Třebosice

Číslo dokumentu: 1296-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(321 KB)

OŽPZ/22/22800 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení multifunkčního komunálního traktoru, obec Načešice

Číslo dokumentu: 1295-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22799 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora komunálních traktorů, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 1294-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/22/22796 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení komunálního traktoru, obec Bořice

Číslo dokumentu: 1293-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/22/22683 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin v Tisové, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1292-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/22/22677 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1291-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/22/22672 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1290-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/22/22665 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1289-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/22/22664 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1288-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/22/22663 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní prodejna, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1287-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22652 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 1286-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/22/22643 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Nová Sídla, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1285-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/22641 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místního obchodu v obci, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 1284-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/22/22634 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny v budově OÚ, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 1283-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(647 KB)

OŽPZ/22/22629 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1282-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/22/22626 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Desná

Číslo dokumentu: 1281-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22623 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu v obci, obec Březina

Číslo dokumentu: 1280-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/22/22620 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1279-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OR/22/23616; Smlouva o poskytnutí dotace; Pasportizace inženýrských sítí v majetku obce Sudslava

Číslo dokumentu: 1277-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(455 KB)

OR/22/23614; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy hostince a prodejny čp. 52 - III. etapa; Obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1276-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(558 KB)

OR/22/23615; Smlouva o poskytnutí dotace; Adaptace bývalého kravína na provoz dřevovýroby, 2. etapa; Obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1275-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

OŽPZ/22/22615 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční příspěvek na provoz prodejny – Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1268-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/22/22607 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny potravin, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 1267-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/22/22598 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin Dřeveš, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1266-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

OŽPZ/22/22593 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny čp. 14 v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1265-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/22/22591 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 1264-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/22/22588 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místního obchodu, obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 1263-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/22/22537 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení autobusové čekárny, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 1262-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22529 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na budově obecního úřadu, obec Vinary

Číslo dokumentu: 1260-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22524 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1259-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22512 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce propustku potoka na místní komunikaci, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1258-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/22/22508 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava autobusové zastávky, obec Přivrat

Číslo dokumentu: 1257-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

OŽPZ/22/22265 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 1256-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/22/22263 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna krytiny na budově obecního úřadu, obec Podůlšany

Číslo dokumentu: 1255-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

19/05/1390, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1254-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(591 KB)

OŽPZ/22/22247 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kanceláře a skladu obecního úřadu Kojice, obec Kojice

Číslo dokumentu: 1253-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22245 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stavebních objektů na místním hřbitově, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 1252-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(397 KB)

OŽPZ/22/22244 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba VO Jedousov, obec Jedousov

Číslo dokumentu: 1251-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22242 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní prodejny potravin – pokračování, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 1249-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22233 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže, obec Dědová

Číslo dokumentu: 1248-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22228 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava bytu, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 1247-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/22177 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v obci Břehy – etapa SO07-V Zákoutí, část B, obec Břehy

Číslo dokumentu: 1246-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/22/22170 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejného prostranství u kapličky, obec Zájezdec

Číslo dokumentu: 1245-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/22/22166 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Splátka úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 1244-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22146 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava silnice III/337 44 Podhořany – Bílý Kámen, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 1243-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

19/05/1899, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1242-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(436 KB)

OŽPZ/22/22136 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1241-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/22/22133 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce fasády obecního domu čp.26, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1240-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace veřejného prostranství na valech v okolí kostela sv. Petra a Pavla, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1239-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22126 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Technika na údržbu veřejných ploch II, obec Klešice

Číslo dokumentu: 1238-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(325 KB)

OŽPZ/22/22122 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Volnočasový prostor obce Hroubovice, obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 1232-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/22/22113 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 1231-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/22/22107 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Jídelní výtah v MŠ Bítovany, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1230-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(716 KB)

OŽPZ/22/22104 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy na místním hřbitově, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1229-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

19/05/1975,Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1228-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OŽPZ/22/22523 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střešní krytiny na bytovém domě, obec Těchonín

Číslo dokumentu: 1227-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22509 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba zeleně a veřejného prostranství – 4. etapa, obec Pustina

Číslo dokumentu: 1226-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OŽPZ/22/22503 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1225-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(624 KB)

OŽPZ/22/22502 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna topení v budově č.p. 74 v obci Ostrov, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1224-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/22/22500 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava náměstí, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1223-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22498 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy hasičské zbrojnice, obec Nasavrky

Číslo dokumentu: 1222-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

OŽPZ/22/22494 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 1221-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKCSR/22/21728

Číslo dokumentu: 1219-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(477 KB)

19/05/1421, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1218-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(475 KB)

19/05/2578, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1217-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(437 KB)

19/05/1594, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1216-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(441 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 1208-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Vranová Lhota, OKŘ/22/21887

Číslo dokumentu: 1206-22
Vyvěšeno: 18.7.2022 - 18.7.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(271 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Pustá Rybná, OKŘ/22/21851

Číslo dokumentu: 1205-22
Vyvěšeno: 18.7.2022 - 18.7.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(276 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Městys Mladkov, OKŘ/22/21835

Číslo dokumentu: 1204-22
Vyvěšeno: 18.7.2022 - 18.7.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/22489 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu části komunikace k vodárně, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1197-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/22/22490 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1196-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22492 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 1195-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/22/22493 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného prostranství pro setkávání občanů, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 1194-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

OŽPZ/22/22421 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení učebny v ZŠ České Heřmanice, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1193-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/22/22425 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístavba skladu a venkovního zastřešení ve sportovním areálu Běstovice, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 1192-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/22/22431 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Odizolování budovy obecního úřadu, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1191-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22486 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava západní části hřbitovní zdi, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1190-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22488 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace – zadní cesta, etapa 3, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1189-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22402 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace budovy technického zázemí, obec Sádek

Číslo dokumentu: 1188-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(603 KB)

OŽPZ/22/22405 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě II. část, obec Staré Město

Číslo dokumentu: 1187-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22413 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Újezdec

Číslo dokumentu: 1186-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22393 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kuchyně kulturního domu III. etapa, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 1185-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22399 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Rohozná, obec Rohozná

Číslo dokumentu: 1184-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/22365 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v budově obecního úřadu Hartmanice, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 1183-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/22/22367 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na p.č. 1239/4 v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1182-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/22372 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení na Gajeru, obec Janov

Číslo dokumentu: 1181-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22290 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava okolí bytového domu ve Vápně, obec Vápno

Číslo dokumentu: 1180-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(517 KB)

OŽPZ/22/22292 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stropu a stěn zasedací místnosti budovy obecního úřadu, obec Voleč

Číslo dokumentu: 1179-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22299 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace kulturního domu Bělá u Jevíčka, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1178-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/22/22362 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1176-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/22/22287 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VIII. etapa, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1175-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(632 KB)

OŽPZ/22/22285 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sociálního zařízení a kuchyňského prostoru u zasedací místnosti v budově hasičské zbrojnice , obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1174-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22279 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Venkovní zastřešená odpočinková zóna u obecního úřadu, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 1173-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22276 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 1172-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/22/22270 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování parkoviště, obec Rybitví

Číslo dokumentu: 1171-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(633 KB)

OŽPZ/22/22685 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1169-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(573 KB)

OŽPZ/22/22684 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Újezd u Chocně, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1168-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OŽPZ/22/22655 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny potravin, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 1167-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OŽPZ/22/22638 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin v obci, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 1166-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/22/22625 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Udržitelnost obchodu se smíšeným zbožím na území obce, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1165-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/22/22536 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Plynofikace obecní hospody a vytápění víceúčelového sálu, obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 1164-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/22528 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hráze požární nádrže, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1163-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/22527 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba dětského a workout hřiště Újezd u Chocně, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1162-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/22/22526 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava multifunkčního hřiště s umělým povrchem, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 1161-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22520 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže I. etapa, obec Sudslava

Číslo dokumentu: 1160-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/22/22517 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních komunikací včetně obnovy veřejného osvětlení, obec Sopotnice

Číslo dokumentu: 1159-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/22516 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Sudislav nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1158-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OŽPZ/22/22506 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní sál Písečná, obec Písečná

Číslo dokumentu: 1157-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22505 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna topení v kulturním domě, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 1156-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/22/22499 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava MK před Povodím Labe, obec Nekoř

Číslo dokumentu: 1155-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OKSCR/22/21700 C1: Oprava sportovního areálu

Číslo dokumentu: 1154-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(290 KB)

OŽPZ/22/22429 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 1153-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(412 KB)

OŽPZ/22/22424 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 1152-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/22/22423 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace Betlém, městys Kunvald

Číslo dokumentu: 1151-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22414 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oplocení hřiště a zahrady mateřské školy, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 1150-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(470 KB)

OŽPZ/22/22411 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova chodníku u autobusové zastávky U Zachrových, obec Trstěnice

Číslo dokumentu: 1149-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22406 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení chodníku - směr Janov, obec Strakov

Číslo dokumentu: 1148-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22400 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava garáže, obec Rozstání

Číslo dokumentu: 1147-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(395 KB)

OŽPZ/22/22392 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV Oldřiš a Borová- úroky z úvěru, obec Oldřiš

Číslo dokumentu: 1146-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

OŽPZ/22/22385 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken – kulturní dům v Linharticích, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 1145-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/22374 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střech drobných staveb, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 1144-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22369 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení v obci, obec Chotěnov

Číslo dokumentu: 1143-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/22295 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obrubníků a vodících pásků podél místních komunikací, obec Živanice

Číslo dokumentu: 1142-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22288 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce parkoviště a technického zázemí obce újezd u Sezemic, obec Újezd u Sezemic

Číslo dokumentu: 1141-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(578 KB)

OŽPZ/22/22282 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba parkovací plochy, chodníku a úprava veřejného prostranství před OÚ – 1. etapa, obec Svojšice

Číslo dokumentu: 1140-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22280 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování tanečního pódia včetně jeho zastřešení a sezení v kulturním areálu, obec Strašov

Číslo dokumentu: 1139-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/22/22271 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Herní prvky pro dětské hřiště, obec Semín

Číslo dokumentu: 1138-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(404 KB)

OŽPZ/22/22262 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, obec Plch

Číslo dokumentu: 1137-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

OŽPZ/22/22261 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 1136-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22253 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Propustek na silnici Lipoltice – Pelechov, obec Lipoltice

Číslo dokumentu: 1135-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22249 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v majetku obce, obec Křičeň

Číslo dokumentu: 1134-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

19/05/1730, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1133-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OŽPZ/22/22246 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce skladových prostor obecního objektu, obec Jezbořice

Číslo dokumentu: 1132-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22236 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního úřadu etapa IV.,obec Holotín

Číslo dokumentu: 1131-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22235 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejného prostranství, obec Dubany

Číslo dokumentu: 1130-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/22/22173 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného prostranství před radnicí, městys Choltice

Číslo dokumentu: 1129-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(557 KB)

OŽPZ/22/22156 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci Svratouch, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1128-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OR/22/23356; Smlouva o poskytnutí dotace; Podpora podnikatelské aktivity obce Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1121-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(402 KB)

OR/22/23358; Smlouva o poskytnutí dotace; Zlepšení podnikatelského prostředí ve sportovním areálu; obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1120-22
Vyvěšeno: 13.7.2022 - 13.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(368 KB)

OR/22/23357; Smlouva o poskytnutí dotace; Pasport místních komunikací a veřejného osvětlení; obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1119-22
Vyvěšeno: 12.7.2022 - 12.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

OŽPZ/22/22671 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny KONZUM v obci Orličky, obec Orličky

Číslo dokumentu: 1117-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

OŽPZ/22/22660 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1116-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/22/22646 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1115-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/22613 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny potravin, obec Tetov

Číslo dokumentu: 1114-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

OŽPZ/22/22608 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna Přelovice, obec Přelovice

Číslo dokumentu: 1113-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(305 KB)

OŽPZ/22/22603 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení a náklady na provoz místního obchodu, obec Borek

Číslo dokumentu: 1112-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/22/22589 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny Švarc, obec Kladno

Číslo dokumentu: 1111-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(523 KB)

OŽPZ/22/22534 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba dřevěné lávky pro bezpečný přechod přes řeku Divokou Orlici, obec Záchlumí

Číslo dokumentu: 1110-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/22/22525 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku obce Trpík, obec Trpík

Číslo dokumentu: 1109-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/22531 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba zpevněných ploch včetně oplocení pro kontejnery, obec Vraclav

Číslo dokumentu: 1108-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/22522 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Šedivec

Číslo dokumentu: 1107-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/22/22514 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení stropů budovy obecního úřadu Sobkovice, obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 1106-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/22/22501 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova čekárny Perná, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1105-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22497 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oplocení sběrného dvora a nákup sběrných nádob, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1104-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22485 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení zatahovacích dveří do požární zbrojnice, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 1103-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(390 KB)

OŽPZ/22/22484 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu a sociálního zařízení, obec Hrádek

Číslo dokumentu: 1102-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22438 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace Horní Třešňovec, obec Horní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1101-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22437 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Parkoviště u hřbitova, obec Horní Heřmanice

Číslo dokumentu: 1100-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22430 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 1099-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/22/22418 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace budovy obecního úřadu, obec Vrážné

Číslo dokumentu: 1098-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22412 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístavba a rekonstrukce budovy č.p. 54, obec Tržek

Číslo dokumentu: 1097-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(539 KB)

OŽPZ/22/22409 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba venkovní učebny, obec Telecí

Číslo dokumentu: 1096-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(453 KB)

OŽPZ/22/22398 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vstupního portálu – brány na hřbitov v Radiměři, obec Radiměř

Číslo dokumentu: 1095-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22397 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vývařovny v budově obecního úřadu, obec Pustá Kamenice

Číslo dokumentu: 1094-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/22/22395 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava parkovacích ploch v obci Poříčí u Litomyšle – Mladočov, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1093-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/22394 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Pomezí

Číslo dokumentu: 1092-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/22119 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení v místních částech Silnice a Horka, obec Horka

Číslo dokumentu: 1091-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(539 KB)

OŽPZ/22/22117 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení – Střítež u Skutče, obec Hluboká

Číslo dokumentu: 1090-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22115 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba opěrné zdi a plotu včetně vrat a branky, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 1089-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(410 KB)

19/05/1745, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1087-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

19/05/1489, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1086-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(401 KB)

19/05/1350, Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1085-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(593 KB)

19/05/2769, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1084-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 11.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2021

Číslo dokumentu: 1078-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(289 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1076-22
Vyvěšeno: 8.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1074-22
Vyvěšeno: 8.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1071-22
Vyvěšeno: 4.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(430 KB)

OKSCR/22/23340, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Pardubice, Zelenobranská ul. č.p. 75, oprava zdi městského opevnění“

Číslo dokumentu: 1068-22
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 1.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(334 KB)

OKSCR/22/23206, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Hlinsko – Betlém, Budcovo nábřeží čp. 59, výměna oken“

Číslo dokumentu: 1067-22
Vyvěšeno: 1.7.2022 - 1.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(361 KB)

OŽPZ/22/22436 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba parkoviště a účelové komunikace u hřbitova, obec Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1054-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/22/22435 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna střešní krytiny na skladu materiálu a obecní techniky na budově truhlárny, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1053-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/22/22433 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu a knihovny, obec Dobříkov

Číslo dokumentu: 1052-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/22/22432 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy budovy obecního úřadu Dlouhá Třebová, obec Dlouhá Třebová

Číslo dokumentu: 1051-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(584 KB)

OŽPZ/22/22428 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1050-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/22/22422 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení vybavení pro techniku na údržbu zeleně, městys Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 1049-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/22415 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Doplnění nových herních prvků na dětské hřiště u ZŠ, obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 1048-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/22/22396 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Příluka

Číslo dokumentu: 1047-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22388 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 1798/1-1. etapa, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 1046-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/22/22380 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hřbitovní zdi a oplocení hřbitova, obec Křenov

Číslo dokumentu: 1045-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22375 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování zázemí sportovní a rekreační plochy v obci Javorník, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1044-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/22/22303 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úroky z úvěru č. 0317691479/LCD/22-Borová, obec Borová

Číslo dokumentu: 1043-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/22302 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha u MŠ Biskupice, obec Biskupice

Číslo dokumentu: 1042-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22300 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Objekt zázemí na místním sportovním areálu, obec Benátky

Číslo dokumentu: 1040-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(466 KB)

OŽPZ/22/22294 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava nebytových prostor v obecním hostinci, obec Vyšehnněvice

Číslo dokumentu: 1039-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22286 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného rozhlasu, obec Úhřetická Lhota

Číslo dokumentu: 1038-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22281 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení ve Svinčanech a místních částech, obec Svinčany

Číslo dokumentu: 1037-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/22/22275 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení místnosti pro komunitní setkávání občanů obce II. etapa, obec Srnojedy

Číslo dokumentu: 1036-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(625 KB)

OŽPZ/22/22273 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení obce Spojil, obec Spojil

Číslo dokumentu: 1034-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22269 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Rokytno

Číslo dokumentu: 1033-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/22618 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny Smíšené zboží, obec Vyšehněvice

Číslo dokumentu: 1030-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/22/22818 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kolový traktor s příslušenstvím, obec Studené

Číslo dokumentu: 1029-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/22/22814 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor pro obec Rozhraní, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1028-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22797 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení komunálního traktoru pro potřeby obce, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1027-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(553 KB)

OŽPZ/22/22670 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejen v Orlickém Podhůří, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1026-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(300 KB)

OŽPZ/22/22654 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum v obci, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1025-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22592 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na podporu provozu prodejny potravin v Oldřiši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1024-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/22/22266 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna výložníků a osvětlovacích těles obce, obec Ráby

Číslo dokumentu: 1023-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/22/22258 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení a oprava mobiliáře do obce, obec Němčice

Číslo dokumentu: 1022-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(699 KB)

OŽPZ/22/22175 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místního rozhlasu, obec Borek

Číslo dokumentu: 1021-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/22/22160 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava márnice – hřbitov Tuněchody, obec Tuněchody

Číslo dokumentu: 1020-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22158 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení a fasáda obecní budovy čp. 36- 1. etapa, obec Trojovice

Číslo dokumentu: 1019-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

OŽPZ/22/22155 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení budovy obecního úřadu, obec Svídnice

Číslo dokumentu: 1018-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22151 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místní komunikace, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 1017-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(475 KB)

OŽPZ/22/22147 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Pokřikov

Číslo dokumentu: 1016-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/22/22142 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1015-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/22130 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace Krouna 30c-2, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1014-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(538 KB)

OŽPZ/22/22108 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a vyčištění rybníka (požární nádrže), obec Bor u Skutče

Číslo dokumentu: 1013-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22106 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Mlatové cesty v parku za zámkem v Běstvině, obec Běstvina

Číslo dokumentu: 1012-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22105 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, městys Žumberk

Číslo dokumentu: 1011-22
Vyvěšeno: 30.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22849, Městys Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 1009-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22041, Obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1006-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22040, Městys Svojanov

Číslo dokumentu: 1005-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(3 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22036, Obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1004-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22035, Město Skuteč

Číslo dokumentu: 1003-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22034, Obec Řetová

Číslo dokumentu: 1002-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22033, Obec Rokytno

Číslo dokumentu: 1001-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22358, Město Proseč

Číslo dokumentu: 1000-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(3 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22031, Obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 999-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22030, Město Nasavrky

Číslo dokumentu: 998-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22028, Město Letohrad

Číslo dokumentu: 997-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22027, Obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 996-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(603 KB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22026, Obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 995-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/23079, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 994-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(4 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22025, Město Chvaletice

Číslo dokumentu: 993-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(3 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22023, Město Choceň

Číslo dokumentu: 992-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22850, Obec Horní Čermná

Číslo dokumentu: 991-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22961, Obec Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 990-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/23068, Obec Dolní Roveň

Číslo dokumentu: 989-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(6 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22022, Obec Dlouhoňovice

Číslo dokumentu: 988-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22020, Obec Dlouhá Třebová

Číslo dokumentu: 987-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování, OKŘ/22/22019, Obec Bukovka

Číslo dokumentu: 986-22
Vyvěšeno: 29.6.2022 - 29.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(7 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21742

Číslo dokumentu: 985-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(471 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21752

Číslo dokumentu: 984-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(471 KB)

19/05/1299, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 983-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(425 KB)

19/05/1397, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 982-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(374 KB)

19/05/0408, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 981-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(399 KB)

19/05/2757, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 980-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/0967, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 979-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(363 KB)

19/05/2775, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 978-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2770, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 977-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/2765, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 976-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 28.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

OKSCR/22/21697 C1: Oplocení a osvětlení víceúčelového hřiště

Číslo dokumentu: 973-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(291 KB)

OKSCR/22/23205, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Chrudim, kostel Nanebevzetí P. Marie, restaurování obrazu Svaté rodiny“

Číslo dokumentu: 972-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(362 KB)

OKSCR/22/23189, Smlouva o poskytnutí dotace z podprogramu 3 na realizaci akce „Ústí nad Orlicí – Andrlův chlum, kaplička Zmrtvýchvstání Krista u XIV. zastavení – restaurování“

Číslo dokumentu: 971-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

19/05/2800, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 970-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2797, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 969-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(732 KB)

19/05/2794, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 968-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/2793, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 967-22
Vyvěšeno: 27.6.2022 - 27.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(739 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Voleč, OKŘ/22/21885

Číslo dokumentu: 962-22
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 24.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(304 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Pustina, OKŘ/22/21852

Číslo dokumentu: 961-22
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 24.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(242 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Lipovec, OKŘ/22/21826

Číslo dokumentu: 960-22
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 24.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(268 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Břehy, OKŘ/22/21771

Číslo dokumentu: 959-22
Vyvěšeno: 24.6.2022 - 24.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(396 KB)

19/05/2766, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 953-22
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 23.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(748 KB)

19/05/2768, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 952-22
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 23.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/2771, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 951-22
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 23.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/2772, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 950-22
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 23.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(822 KB)

19/05/2773, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 949-22
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 23.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/2774, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 948-22
Vyvěšeno: 23.6.2022 - 23.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/1118, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 942-22
Vyvěšeno: 22.6.2022 - 22.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(388 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 941-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

19/05/2807, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 940-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2788, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 939-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(729 KB)

19/05/2795, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 938-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2587, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 937-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

19/05/2787, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 935-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(732 KB)

19/05/2786, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 934-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/2785, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 933-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/2784, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 932-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/2783, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 931-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/2782, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 930-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(724 KB)

19/05/2779, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 929-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/2776, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 928-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 21.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/2808, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 923-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(825 KB)

19/05/2750, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 922-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2755, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 921-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2752, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 920-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2749, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 919-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

19/05/2759, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 918-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/2760, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 917-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

OŽPZ/22/22820 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, obec Verměřovice

Číslo dokumentu: 916-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/22/22812 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Malotraktor s kabinou YTO SG254 s příslušenstvím, obec Koclířov

Číslo dokumentu: 915-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/22/22811 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Multifunkční malý traktor na celoroční údržbu veřejných prostranství a komunikací , obec Budislav

Číslo dokumentu: 914-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/22/22810 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení traktoru pro údržbu veřejných prostranství, obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 913-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/22/22795 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 912-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(582 KB)

OŽPZ/22/22674 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Konzum, obec Petrovice

Číslo dokumentu: 911-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(533 KB)

OŽPZ/22/22651 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny, obec Albrechtice

Číslo dokumentu: 910-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(580 KB)

OŽPZ/22/22639 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny smíšeného zboží, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 909-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OKSCR/22/23237, Darovací smlouva

Číslo dokumentu: 908-22
Vyvěšeno: 20.6.2022 - 20.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

OR/22/23181; Smlouva o poskytnutí dotace; Projektová dokumentace "Lesní cesta Dolní Orlice"; obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 906-22
Vyvěšeno: 17.6.2022 - 17.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

OR/22/23180; Smlouva o poskytnutí dotace; Střednědobý komunitní plán městyse České Heřmanice na roky 2023 - 2028; městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 905-22
Vyvěšeno: 17.6.2022 - 17.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(494 KB)

OR/22/23180; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování strategického rozvojového plánu obce Karle na období 2022 - 2032; obec Karle

Číslo dokumentu: 904-22
Vyvěšeno: 17.6.2022 - 17.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(492 KB)

OKSCR/22/23041, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Svitavy, Lanškrounská 381/5, restaurování vchodových dveří“

Číslo dokumentu: 898-22
Vyvěšeno: 16.6.2022 - 16.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(372 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Městys Žumberk, OKŘ/22/21893

Číslo dokumentu: 897-22
Vyvěšeno: 16.6.2022 - 16.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(263 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Studené, OKŘ/22/21870

Číslo dokumentu: 896-22
Vyvěšeno: 16.6.2022 - 16.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(259 KB)

OKSCR/22/23201, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Třebovice, obnova křížku za kostelem sv. Jiří“

Číslo dokumentu: 894-22
Vyvěšeno: 16.6.2022 - 16.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OŽPZ/22/22662 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Poskytnutí příspěvku prodejně Konzum, obec Hrušová

Číslo dokumentu: 888-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(299 KB)

OŽPZ/22/22794 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální obecní traktor, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 887-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22803 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora komunálních traktorů – pořízení komunálního traktoru, obec Dříteč

Číslo dokumentu: 886-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22804 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup komunálního traktoru včetně příslušenství, obec Řečany nad Labem

Číslo dokumentu: 885-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/22/22807 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení komunálního traktoru, obec Urbanice

Číslo dokumentu: 884-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22808 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení multifunkčního komunálního traktoru s příslušenstvím, obec Veselí

Číslo dokumentu: 883-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/22/22821 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup komunálního traktoru, obec Žichlínek

Číslo dokumentu: 882-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/22/22645 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu s potravinami, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 881-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(539 KB)

19/05/2805, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 878-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2761, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 875-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

OŽPZ/22/22296 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Restaurování sochy sv. Šebestiána v Bystrém, město Bystré

Číslo dokumentu: 874-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22383 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova mobiliáře, obec Květná

Číslo dokumentu: 873-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22379 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení víceúčelové budovy, obec Koruna

Číslo dokumentu: 872-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22378 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava plotu u dolního hřiště, obec Korouhev

Číslo dokumentu: 871-22
Vyvěšeno: 15.6.2022 - 15.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/22/22377 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Kamenná Horka

Číslo dokumentu: 870-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(470 KB)

OŽPZ/22/22370 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 869-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22363 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba parkoviště u Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd, obec Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 868-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/22/22359 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba přístřešku pro sběrné nádoby včetně skladu, obec Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 867-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/22/22272 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vchodu do kulturního domu, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 866-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22267 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování počítačové sítě v budově ZŠ Rohovládova Bělá, obec Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 865-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/22257 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace a chodníku v Dubovci, obec Moravany

Číslo dokumentu: 864-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22255 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení – III. etapa, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 863-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/22/22254 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Regenerace návsi v Krasnici, obec Litošice

Číslo dokumentu: 862-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/22/22250 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování workoutového hřiště, obec Kunětice

Číslo dokumentu: 861-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/22/22248 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba dětského hřiště v MŠ, obec Kostěnice

Číslo dokumentu: 860-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22243 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Osazení dětského hřiště herními prvky a dovybavení víceúčelového hřiště, obec Jaroslav

Číslo dokumentu: 859-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22241 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava přístupu k obecní nemovitosti, obec Chvojenec

Číslo dokumentu: 858-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(560 KB)

OŽPZ/22/22238 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a rozšíření veřejného osvětlení, obec Hrobice

Číslo dokumentu: 857-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/22/22232 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba parkoviště, obec Černá u Bohdanče

Číslo dokumentu: 856-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(542 KB)

OŽPZ/22/22231 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úpravy objektu obecního domu Čepí, obec Čepí

Číslo dokumentu: 855-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/22/22174 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava terasy obecního úřadu, obec Barchov

Číslo dokumentu: 854-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/22/22162 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v Nerozhovicích, obec Vápenný Podol

Číslo dokumentu: 853-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/22144 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken objektu občanské vybavenosti, obec Otradov

Číslo dokumentu: 852-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22123 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba veřejného osvětlení, obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 851-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(420 KB)

OŽPZ/22/22121 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu Hošťalovice – III. etapa, obec Hošťalovice

Číslo dokumentu: 850-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/22/22118 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava břehu potoka, obec Hodonín

Číslo dokumentu: 849-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/22/22110 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy kulturního domu Bylany, obec Bylany

Číslo dokumentu: 848-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22101 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník v ulici U Školky v Nasavrkách, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 847-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 14.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(511 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21735

Číslo dokumentu: 844-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(474 KB)

19/05/2753, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 841-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(858 KB)

19/05/2751, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 840-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(872 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEZ Energo, s.r.o., Přelouč (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 839-22
Vyvěšeno: 14.6.2022 - 30.6.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(264 KB)

19/05/2802, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 838-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2792, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 837-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2791, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 836-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(699 KB)

19/05/2790, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 835-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/2809, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 833-22
Vyvěšeno: 10.6.2022 - 10.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

OKSCR/22/23033, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choltice, zámek, zpracování PD obnovy“

Číslo dokumentu: 828-22
Vyvěšeno: 9.6.2022 - 9.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(459 KB)

OKSCR/22/21757, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Javorník – Vysoká čp. 1, stavební úpravy"

Číslo dokumentu: 827-22
Vyvěšeno: 9.6.2022 - 9.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(646 KB)

19/05/2806, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 819-22
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 8.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(841 KB)

19/05/2810, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 818-22
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 8.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/1395, Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 817-22
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 8.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(381 KB)

19/05/2758, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 816-22
Vyvěšeno: 8.6.2022 - 8.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

OKSCR/22/22824, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Optimalizace podmínek uložení sbírkových předmětů Městského muzea Skuteč – depozitář textilu, oděvů, praporů“

Číslo dokumentu: 813-22
Vyvěšeno: 7.6.2022 - 7.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(439 KB)

19/05/2745, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 801-22
Vyvěšeno: 6.6.2022 - 6.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 800-22
Vyvěšeno: 7.6.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 799-22
Vyvěšeno: 6.6.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Telecí, OKŘ/22/21875

Číslo dokumentu: 793-22
Vyvěšeno: 3.6.2022 - 3.6.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(295 KB)

OKSCR/22/22995, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce: Jaroměřice, zámek, oprava fasády jižní stěny III. etapa

Číslo dokumentu: 789-22
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 2.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(548 KB)

OKSCR/22/21758, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce: Sudslava čp. 1, restaurování historické výmalby – místnost č. 6

Číslo dokumentu: 788-22
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 2.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(643 KB)

19/05/2712, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 786-22
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 2.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(362 KB)

19/05/2349, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 785-22
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 2.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(363 KB)

19/05/0972, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 784-22
Vyvěšeno: 2.6.2022 - 2.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(360 KB)

19/05/2416, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 782-22
Vyvěšeno: 1.6.2022 - 1.6.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OKSCR/22/22483, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce: Letohrad, zámek, oprava vnitřního schodiště východního křídla zámku – etapa 2022, oprava jednoho ramene

Číslo dokumentu: 776-22
Vyvěšeno: 1.6.2022 - 1.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(499 KB)

OŽPZ/22/22813 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 774-22
Vyvěšeno: 31.5.2022 - 31.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22682 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 773-22
Vyvěšeno: 31.5.2022 - 31.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/22/22819 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor pro obec, obec Tatenice

Číslo dokumentu: 769-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(579 KB)

OŽPZ/22/22673 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 768-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/22/22668 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz obchodu, obec Lubník

Číslo dokumentu: 767-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/22/22621 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin a smíšeného zboží, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 766-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/22609 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 765-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(530 KB)

OŽPZ/22/22601 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny Dřevíkov, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 764-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/22/22594 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny, obec Libkov

Číslo dokumentu: 763-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(562 KB)

OŽPZ/22/22521 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace 3c, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 762-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(618 KB)

OŽPZ/22/22504 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní komunikace, obec Pastviny

Číslo dokumentu: 761-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22416 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava majetku obce Vítějeves – úroky z úvěru, obec Vítějeves

Číslo dokumentu: 760-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/22/22403 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v obci Sebranice - Pohora II. etapa, obec Sebranice

Číslo dokumentu: 759-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/22/22389 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oplocení dětského hřiště s úpravou prostranství, obec Nedvězí

Číslo dokumentu: 758-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

OŽPZ/22/22371 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava interiéru kulturního domu Hudálna, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 757-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22384 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecních cest a prostranství, obec Lavičné

Číslo dokumentu: 756-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22376 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení místních komunikací – II. etapa, obec Kamenec u Poličky

Číslo dokumentu: 755-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/22/22366 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vstupních dveří a oken klubovny SDH, obec Horky

Číslo dokumentu: 754-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22301 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního domu, obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 753-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21754

Číslo dokumentu: 752-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(474 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21734

Číslo dokumentu: 751-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

OŽPZ/22/22298 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy kulturního domu, obec Banín

Číslo dokumentu: 750-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/22/22237 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodloužení propustku a obnova betonových čel propustku v obci Horní Ředice, obec Horní Ředice

Číslo dokumentu: 749-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(575 KB)

OŽPZ/22/22284 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad, obec Turkovice

Číslo dokumentu: 748-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OKSCR/22/22823, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci projektu: Modernizace objektových zařízení EZS MORSE pro napojení do sítě SCO PČR – 1. etapa

Číslo dokumentu: 747-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(291 KB)

Dotační program „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 746-22
Vyvěšeno: 1.6.2022 - 31.1.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

OŽPZ/22/22268 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení zázemí sportoviště, obec Rohoznice

Číslo dokumentu: 745-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/22/22176 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace bezdrátového obecního rozhlasu, obec Brloh

Číslo dokumentu: 744-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22168 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná odstavná plocha v místní části Možděnice, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 743-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/22/22165 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Splašková kanalizace Vojtěchov, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 742-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(416 KB)

OŽPZ/22/22164 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova místních komunikací, obec Vítanov

Číslo dokumentu: 741-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/22/22153 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava autobusových čekáren, obec Stolany

Číslo dokumentu: 740-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22137 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba volnočasového areálu – veřejné osvětlení, obec Lozice

Číslo dokumentu: 739-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(763 KB)

OŽPZ/22/22134 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení techniky na údržbu zeleně, obec Libkov

Číslo dokumentu: 738-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/22/22132 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v obci Lány – IV. etapa, obec Lány

Číslo dokumentu: 737-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(557 KB)

OŽPZ/22/22116 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci Hamry, obec Hamry

Číslo dokumentu: 736-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(604 KB)

OŽPZ/22/22102 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace k ZŠ Seč, město Seč

Číslo dokumentu: 735-22
Vyvěšeno: 30.5.2022 - 30.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Chotovice, OKŘ/22/21799

Číslo dokumentu: 731-22
Vyvěšeno: 27.5.2022 - 27.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(249 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Město Horní Jelení, OKŘ/22/21797

Číslo dokumentu: 730-22
Vyvěšeno: 27.5.2022 - 27.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(264 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Bučina, OKŘ/22/21774

Číslo dokumentu: 729-22
Vyvěšeno: 27.5.2022 - 27.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(263 KB)

22/22579, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: na realizaci projektu „Doprovodný program v Pardubicích 26. generální konference IC

Číslo dokumentu: 723-22
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 26.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(628 KB)

22/22481, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: na realizaci projektu „Červená Voda, Krucifix s Pannou Marií Bolestnou, 1. etapa op

Číslo dokumentu: 722-22
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 26.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(438 KB)

22/22480, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče: na realizaci projektu „Vysočina, oprava litinových křížů na hřbitově u kostela – 2.

Číslo dokumentu: 721-22
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 26.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(564 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 718-22
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

OŽPZ/22/22604 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna v obci Bukovka, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 716-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(538 KB)

OŽPZ/22/22496 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení kulturního domu, obec Lubník

Číslo dokumentu: 715-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22419 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava části veřejného prostranství a pořízení herních prvků pro dětské hřiště, obec Vysoká

Číslo dokumentu: 714-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22410 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, opěrné zdi a zábradlí v obci Hlásnice, obec Trpín

Číslo dokumentu: 713-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22390 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava márnice, obec Němčice

Číslo dokumentu: 712-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/22/22386 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku, obec Makov

Číslo dokumentu: 711-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/22/22382 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Splašková kanalizace Kunčina- úroky z úvěru, obec Kunčina

Číslo dokumentu: 710-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/22/22368 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava předsálí a gastro zázemí, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 709-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(581 KB)

OŽPZ/22/22360 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecního majetku v obci Čistá, obec Čistá

Číslo dokumentu: 708-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/22/22305 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a výměna sloupů a vedení veřejného osvětlení, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 707-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22240 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu chodníku od mostu za autobusovou zastávku, obec Chrtníky

Číslo dokumentu: 706-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

OŽPZ/22/22229 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna svítidel veřejného osvětlení – I. etapa, obec Bukovka

Číslo dokumentu: 704-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22157 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace a obnova veřejného prostranství Vrbětice, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 703-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(554 KB)

OŽPZ/22/22148 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava gastro výtahů v ZŠ a MŠ Prosetín, obec Prosetín

Číslo dokumentu: 702-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/22/22145 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce požární zbrojnice SDH Perálec – II. etapa, obec Perálec

Číslo dokumentu: 701-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/22111 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kapličky v osadě Strkov, obec Ctětín

Číslo dokumentu: 700-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22103 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace, městys Chroustovice

Číslo dokumentu: 698-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21763

Číslo dokumentu: 697-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(292 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21760

Číslo dokumentu: 696-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21751

Číslo dokumentu: 695-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(468 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21748

Číslo dokumentu: 694-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(470 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21738

Číslo dokumentu: 693-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(471 KB)

OR/22/23066; Smlouva o poskytnutí dotace; Střednědobý komunitní plán obce Zámrsk; obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 691-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(477 KB)

OR/22/23067; Smlouva o poskytnutí dotace; Pasporty Písečná; obec Písečná

Číslo dokumentu: 690-22
Vyvěšeno: 25.5.2022 - 25.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(465 KB)

19/05/1969, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 688-22
Vyvěšeno: 24.5.2022 - 24.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

19/05/2710, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 686-22
Vyvěšeno: 24.5.2022 - 24.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

19/05/0982, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 680-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(399 KB)

19/05/2376,Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 679-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(540 KB)

OR/22/22902; Smlouva o poskytnutí dotace; Střednědobý komunitní plán obce Vraclav; obec Vraclav

Číslo dokumentu: 677-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

OR/22/22901; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportu dešťové kanalizace v obci Libišany; obec Libišany

Číslo dokumentu: 676-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(500 KB)

OR/22/22900; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování strategického rozvojového plánu obce Bohuňov na období 2022 - 2032; obec Bohuňov

Číslo dokumentu: 675-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(497 KB)

OR/22/22463; Smlouva o poskytnutí dotace; Obnova přístupové komunikace k výrobnímu objektu ZD; obec Sloupnice

Číslo dokumentu: 674-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(844 KB)

OR/22/22737; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy stávajícího objektu č.p.26 - III. etapa; obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 673-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(395 KB)

ODSH/22/21900, Smlouva o poskytnutí dotace – zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu v územní působnosti Pk v roce 2022

Číslo dokumentu: 652-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(393 KB)

ODSH/22/21899, Smlouva o poskytnutí dotace – zpevnění plochy pro dětské dopravní hřiště

Číslo dokumentu: 651-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(430 KB)

ODSH/22/22441, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Svitavy)

Číslo dokumentu: 650-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(351 KB)

ODSH/22/22442, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Polička)

Číslo dokumentu: 649-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(339 KB)

ODSH/22/22445, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Choceň)

Číslo dokumentu: 648-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(346 KB)

ODSH/22/22443, Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji v roce 2022 (Autoklub KAROSA)

Číslo dokumentu: 647-22
Vyvěšeno: 20.5.2022 - 20.5.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(389 KB)

OKSCR/22/21696 C1: Víceúčelové sportovní hřiště v Dolní Orlici

Číslo dokumentu: 644-22
Vyvěšeno: 19.5.2022 - 19.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(290 KB)

19/05/2228, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 643-22
Vyvěšeno: 19.5.2022 - 19.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(493 KB)

OKŘ/22/21862, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022, Město Slatiňany

Číslo dokumentu: 637-22
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 18.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(245 KB)

OKŘ/22/21857, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022, Obec Rudná

Číslo dokumentu: 636-22
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 18.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(246 KB)

OKŘ/22/21833, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022, Obec Městečko Trnávka

Číslo dokumentu: 635-22
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 18.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(286 KB)

OKŘ/22/21831, Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022, Město Luže

Číslo dokumentu: 634-22
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 18.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(263 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21744

Číslo dokumentu: 633-22
Vyvěšeno: 18.5.2022 - 18.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/22149 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Předhradí

Číslo dokumentu: 632-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 17.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(660 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Revitalizace domu hasičů Jevíčko" pro Město Jevíčko, číslo OKŘ/22/21686

Číslo dokumentu: 628-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 17.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(336 KB)

OŽPZ/22/22125 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Kameničky

Číslo dokumentu: 626-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

19/05/1928, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 625-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(402 KB)

OŽPZ/22/22127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní zdi a výstavba chodníků na hřbitově, obec Kočí

Číslo dokumentu: 607-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21749

Číslo dokumentu: 606-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/21898 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu, obec Poběžovice u Přelouče

Číslo dokumentu: 605-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/22/21894 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Vybudování herních prvků dětských hřišť, příslušné infrastruktury a výsadby zeleně, obec Kočí

Číslo dokumentu: 604-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

KH/22/21950, Smlouva o poskytnutí dotace

Číslo dokumentu: 603-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(469 KB)

19/05/2476, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 600-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

22/21585, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk na rok 2022: Oprava exponátů a expozic

Číslo dokumentu: 599-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(350 KB)

22/21596, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pk na rok 2022: Festival Bez nití / Odvázané léto na terasách

Číslo dokumentu: 598-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(605 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 592-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 589-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

19/05/1965, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 585-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 4.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(432 KB)

OKSCR/22/21698 C1: Stavební úpravy tělocvičny v Libchavách

Číslo dokumentu: 584-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 4.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(292 KB)

19/05/2266, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 576-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

Dotační program Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 575-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(134 KB)

OSV/22/20631, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 574-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk – Podprogram Kreativní vouchery. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Číslo dokumentu: 573-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(254 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram: Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery

Číslo dokumentu: 572-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(300 KB)

OKSCR/22/21727 ICR 2022: Chytrý turistický informační park v obci Živanice

Číslo dokumentu: 571-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(476 KB)

OKSCR/22/21699 C1: Automatické zavlažování fotbalového hřiště v Rohovládové Bělé

Číslo dokumentu: 570-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(294 KB)

OKŘ/22/20264 - Darovací smlouva - Obec Morašice – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 564-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(1 MB)

OKŘ/22/20263 - Darovací smlouva - Obec Libišany – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 563-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

OKŘ/22/20262 - Darovací smlouva - Obec Jaroměřice – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 562-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

OKŘ/22/20261 - Darovací smlouva - Obec Bystřec – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 561-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(1 MB)

19/05/2746, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 558-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/2738, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 557-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/1395, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 545-22
Vyvěšeno: 25.4.2022 - 25.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(518 KB)

OSV/22/20613, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 544-22
Vyvěšeno: 25.4.2022 - 25.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20632, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 543-22
Vyvěšeno: 25.4.2022 - 25.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OŠ/22/21716 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 540-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 22.4.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(7 MB)

OŠ/22/21496 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 532-22
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 21.4.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(6 MB)

19/05/1392, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 525-22
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 21.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/2005, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 512-22
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 20.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

OSV/22/20621, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 510-22
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 20.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20584, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 509-22
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 20.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2682, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 501-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2681, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 500-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/2680, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 499-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/2679, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 498-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/2676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 497-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(945 KB)

19/05/2675, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 496-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2674, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 495-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/2672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 494-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2671, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 493-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 492-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

OŽPZ/22/20545 o poskytnutí individuální dotace obci Leštinka na revitalizaci bývalého skladu chemických látek

Číslo dokumentu: 487-22
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 14.4.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

19/05/2747, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 485-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/2744, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 484-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/2743, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 483-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/2741, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 482-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(733 KB)

19/05/2739, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 481-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/2737, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 480-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/2736, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 479-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

OSV/22/20630, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 472-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1524, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 471-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 12.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(475 KB)

19/05/2726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 469-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 12.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

19/05/2734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 468-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 12.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 467-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 466-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(429 KB)

19/05/2669, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 455-22
Vyvěšeno: 11.4.2022 - 11.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2690, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 452-22
Vyvěšeno: 11.4.2022 - 11.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 446-22
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 8.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

OSV/22/20617, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 443-22
Vyvěšeno: 7.4.2022 - 7.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20581, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 442-22
Vyvěšeno: 7.4.2022 - 7.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20626, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 441-22
Vyvěšeno: 7.4.2022 - 7.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20592, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 439-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20561, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 438-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20579, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 437-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20570, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 436-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20599, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 435-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20585, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 434-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1329, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 433-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/2687, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 432-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(962 KB)

19/05/2707, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 431-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 427-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/2723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 426-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/2722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 425-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/2721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 424-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/2719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 423-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/2718, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 420-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

19/05/2717, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 419-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/2715, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 418-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 417-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/2713, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 416-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(814 KB)

19/05/2712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 415-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/2711, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 414-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/2666, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 413-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

22/20795, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce: Mladá scéna 2022

Číslo dokumentu: 412-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(342 KB)

19/05/2693, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 406-22
Vyvěšeno: 5.4.2022 - 5.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

OSV/22/20500, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 396-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(878 KB)

OSV/22/20628, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 395-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20618, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 394-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20650, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 393-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20614, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 392-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20615, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 391-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 386-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

OSV/22/20616, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 385-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20624, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 384-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20633, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 383-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20623, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 382-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20619, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 381-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20643, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 380-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20622, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 379-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20627, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 378-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2688, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 371-22
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 30.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(852 KB)

19/05/1612, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 370-22
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 30.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(459 KB)

19/05/2729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 369-22
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 30.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/1517, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 366-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(413 KB)

19/05/2699, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 365-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2696, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 364-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 363-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 362-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(828 KB)

19/05/2725, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 359-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1375, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 358-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(484 KB)

19/05/1362, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 357-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(430 KB)

19/05/2668, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 349-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2664, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 348-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2691, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 343-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/2692, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 342-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 341-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2701, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 340-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(944 KB)

19/05/2709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 339-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 338-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(823 KB)

18/04/1523 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 337-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

19/05/2735, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 336-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(991 KB)

19/05/2733, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 335-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2689, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 334-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2683, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 333-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(936 KB)

19/05/1036, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 330-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 23.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

19/05/2710, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 327-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 23.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 326-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

19/05/2730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 316-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 315-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2695, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 311-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1269, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 309-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(500 KB)

19/05/2661, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 308-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 304-22
Vyvěšeno: 18.3.2022 - 18.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(818 KB)

19/05/2665, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 300-22
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 17.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/2728, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 299-22
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 17.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1306, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 281-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 14.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/71986 obci Přelovice

Číslo dokumentu: 280-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 14.3.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(251 KB)

OŠ/22/20444, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2022

Číslo dokumentu: 272-22
Vyvěšeno: 10.3.2022 - 10.3.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(427 KB)

OŠ/22/20443, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2022

Číslo dokumentu: 271-22
Vyvěšeno: 10.3.2022 - 10.3.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(423 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 250-22
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 249-22
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 248-22
Vyvěšeno: 8.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

19/05/1389, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 245-22
Vyvěšeno: 7.3.2022 - 7.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(649 KB)

OŽPZ/22/20071, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory malých prodejen ne venkově „OBCHŮDEK2021+“ obci Vysočina

Číslo dokumentu: 241-22
Vyvěšeno: 7.3.2022 - 7.3.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

19/05/1216, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 240-22
Vyvěšeno: 4.3.2022 - 4.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(607 KB)

19/05/2219, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 218-22
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 2.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(501 KB)

19/05/0378, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 217-22
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 1.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(605 KB)

19/05/1489, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 201-22
Vyvěšeno: 18.2.2022 - 18.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/1953, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 188-22
Vyvěšeno: 14.2.2022 - 14.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

19/05/1663, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 182-22
Vyvěšeno: 14.2.2022 - 14.2.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(678 KB)

19/05/0408, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 179-22
Vyvěšeno: 10.2.2022 - 10.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 172-22
Vyvěšeno: 9.2.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 168-22
Vyvěšeno: 7.2.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

19/05/1247, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 164-22
Vyvěšeno: 4.2.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

19/05/0494, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 157-22
Vyvěšeno: 2.2.2022 - 2.2.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(665 KB)

19/05/1672, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 156-22
Vyvěšeno: 2.2.2022 - 2.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

19/05/1390, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 148-22
Vyvěšeno: 31.1.2022 - 31.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(556 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 139-22
Vyvěšeno: 27.1.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 107-22
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

19/05/2551, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 105-22
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 19.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/0916, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 99-22
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 19.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1397, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 98-22
Vyvěšeno: 18.1.2022 - 18.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(674 KB)

19/05/0909, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace KD III, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 92-22
Vyvěšeno: 17.1.2022 - 17.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/1073, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 84-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/1065, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 83-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(463 KB)

19/05/1052, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 81-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(465 KB)

19/05/1045, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 80-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

19/05/0998, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 79-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

19/05/0982, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 78-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(396 KB)

19/05/0972, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 77-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

19/05/0967, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 76-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

19/05/0937, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 75-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(685 KB)

19/05/1299, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 66-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(511 KB)

19/05/1621, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 61-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(551 KB)

19/05/1594, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 59-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(471 KB)

19/05/1386, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 55-22
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 10.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

19/05/0904, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace KD III, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 22-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 5.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

19/05/0887, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace KD III, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 21-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 5.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/2389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 18-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 5.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(817 KB)

19/05/1118, Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 17-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

19/05/1085, Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 16-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

19/05/1868, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 13-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

19/05/1257, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 12-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/1350, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 11-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

19/05/1460, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 10-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/1458, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 9-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(478 KB)

19/05/1421, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 8-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

19/05/1395, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 7-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(603 KB)

OR/21/76331; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce prodejních prostor v přízemí budovy čp. 164 v Červené Vodě, V. etapa

Číslo dokumentu: 1-22
Vyvěšeno: 3.1.2022 - 3.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(416 KB)

19/05/1329, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2782-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

19/05/1321, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2781-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(469 KB)

19/05/1287, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2780-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(690 KB)

19/05/1263, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2779-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

19/05/1213, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2778-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(460 KB)

OR/21/71774, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z programu „Identifikace nadání a práce s mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ Pk projektu Smart akcelerátor Pk II"

Číslo dokumentu: 2763-21
Vyvěšeno: 22.12.2021 - 22.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(349 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/72235 z Programu obnovy venkova obci Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 2759-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(277 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/72109 z Programu obnovy venkova obci Široký Důl

Číslo dokumentu: 2758-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(276 KB)

19/05/2024, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2757-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

19/05/1593, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2755-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(475 KB)

OR/21/76328; Smlouva o poskytnutí dotace; Národní hřebčín Kladruby nad Labem na seznamu UNESCO; obec Kladruby nad Labem

Číslo dokumentu: 2752-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

OR/21/76330; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy stávajícího objektu č.p.26 - II. etapa; obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2751-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(396 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/71982 obci Neratov

Číslo dokumentu: 2748-21
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 20.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(256 KB)

18/04/1525, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2747-21
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 20.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(718 KB)

19/05/1888, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2746-21
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 20.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

OKSCR/21/71935/1, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/71935

Číslo dokumentu: 2744-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(311 KB)

OKSCR/21/73761/1, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/73761

Číslo dokumentu: 2743-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(310 KB)

OŽPZ/21/76284 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů – obci Korouhev

Číslo dokumentu: 2742-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/21/76287 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů – obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2741-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/71889 obci Svratouch na opravu místní komunikace

Číslo dokumentu: 2740-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(270 KB)

OŽPZ/21/76291 Smlouva o poskytnutí dotace obci Pohledy na prodloužení a zkapacitnění vodovodu

Číslo dokumentu: 2739-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(394 KB)

OKSCR/21/76299, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 2733-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(796 KB)

OKSCR/21/76303, Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu

Číslo dokumentu: 2732-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(389 KB)

19/05/1622, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2731-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(499 KB)

19/05/1655, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2730-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(503 KB)

OKSCR/21/73663 Dodatek č.1: C1: Pořízení sestavy dvou obytných buněk do areálu sportoviště

Číslo dokumentu: 2727-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.1.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(238 KB)

19/05/1124, Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2723-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(492 KB)

19/05/1685, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2722-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(554 KB)

19/05/1615, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2721-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(594 KB)

19/05/1661, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2720-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(614 KB)

19/05/1438, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2719-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/2594, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2718-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(432 KB)

OKSCR/21/76308, Smlouva o poskyt. dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památ. péče v Pk na rok 2021 - realizaci akce Litomyšl, Augustova tiskárna, oprava střechy, II.

etapa
Číslo dokumentu: 2717-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(664 KB)

OKSCR/21/74523/1, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/74523 z Programu podpory kultury a památkové péče v Pk na rok 2021

Číslo dokumentu: 2716-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(277 KB)

OR/21/75978; Smlouva o poskytnutí dotace; Adaptace bývalého kravína na provoz dřevovýroby, 1. etapa; obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2713-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(379 KB)

OR/21/75979; Smlouva o poskytnutí dotace; Podpora podnikatelské aktivity obce Přívrat

Číslo dokumentu: 2712-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

19/05/2158, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2710-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

19/05/2149, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2709-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(494 KB)

19/05/2179, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2708-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

Dodatek ke smlouvě OKŘ/21/74929 o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Výprachtice

Číslo dokumentu: 2707-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(495 KB)

Dodatek ke smlouvě OKŘ/21/74988 o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Pomezí

Číslo dokumentu: 2706-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(450 KB)

19/05/1488, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2705-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(250 KB)

19/05/1928, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2703-21
Vyvěšeno: 14.12.2021 - 14.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2425, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2697-21
Vyvěšeno: 13.12.2021 - 13.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(895 KB)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - oprava mostu přes řeku Ležák – Obec Přestavlky

Číslo dokumentu: 2695-21
Vyvěšeno: 13.12.2021 - 13.12.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(340 KB)

OŽPZ/21/75563 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2690-21
Vyvěšeno: 9.12.2021 - 9.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(709 KB)

OR/21/75769; Smlouva o poskytnutí dotace; Revitalizace prostoru před kulturním domem v obci Řepníky

Číslo dokumentu: 2674-21
Vyvěšeno: 7.12.2021 - 7.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(405 KB)

OR/21/75675; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování projektové dokumentace Přístavba MŠ v obci Radiměř

Číslo dokumentu: 2673-21
Vyvěšeno: 7.12.2021 - 7.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(499 KB)

19/05/1819 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2669-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(517 KB)

19/05/2135, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2666-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

19/05/1709, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2664-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(501 KB)

19/05/1898, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2663-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(513 KB)

OŽPZ/21/75483 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2660-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75524 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2659-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75530 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2658-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75484 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2657-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/75498 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2656-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75503 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2655-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/75514 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2654-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/21/75539 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2653-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/21/75543 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2652-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/21/75544 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2651-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/21/75486 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2650-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/75502 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2649-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

OŽPZ/21/75540 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových strojmů

Číslo dokumentu: 2648-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(511 KB)

OŽPZ/21/74870 Smlouva o poskytnutí dotace obci Slepotice na Vodovod Bělešovice, Nové Holešovice, Lipec - DSP

Číslo dokumentu: 2642-21
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 2.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

19/05/0515, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2641-21
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 2.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(277 KB)

OŽPZ/21/74842 Smlouva o poskytnutí dotace obci Horní Bradlo: Demolice hotelu Mareš

Číslo dokumentu: 2620-21
Vyvěšeno: 29.11.2021 - 29.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/21/74880 Smlouva o poskytnutí dotace, Březinky – doplňující zdroj pitné vody, obec Březinky

Číslo dokumentu: 2613-21
Vyvěšeno: 25.11.2021 - 25.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

19/05/2108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2603-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

OKSCR/21/74801, Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2602-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(393 KB)

OSV/21/70915, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2600-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(533 KB)

OSV/21/70916, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2599-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(528 KB)

OKSCR/21/75118, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Hrochův Týnec, čp. 1, zámek, oprava balkonů, jižní a severní“

Číslo dokumentu: 2598-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(480 KB)

OKSCR/21/75120, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Kladruby nad Labem, přípravné práce na obnovu mostu přes Strašovský potok“

Číslo dokumentu: 2597-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(690 KB)

19/05/1046, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2596-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2593-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora fundraisingu. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2592-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1012 KB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2591-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2590-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu z programu Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2589-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2586-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.
Číslo dokumentu: 2585-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram:

Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu 2022.
Číslo dokumentu: 2583-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2022

1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2022

2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
Číslo dokumentu: 2580-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(323 KB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2578-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(355 KB)

Dotační program Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2577-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(345 KB)

OŽPZ/21/74841 Smlouva o poskytnutí dotace, Stavební údržba mostu Bítovany MK-1, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2576-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/21/73803 Smlouva o poskytnutí dotace, Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2575-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/73881 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řad Malonín, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2574-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OŽPZ/21/74873 Smlouva o poskytnutí dotace, Decentralizované čištění odpadních vod obce Tetov, obec Tetov

Číslo dokumentu: 2573-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/21/71975 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 2572-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2569-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.3.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Kladruby nad Labem – OKŘ/21/74955

Číslo dokumentu: 2567-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(510 KB)

19/05/1024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2565-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021- obec Žampach - OKŘ/21/74936

Číslo dokumentu: 2562-21
Vyvěšeno: 19.11.2021 - 19.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(257 KB)

19/05/2129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2558-21
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 18.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(819 KB)

19/05/2052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2557-21
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 18.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

OSV/21/70986, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2556-21
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 18.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(351 KB)

OKSCR/21/75083, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Předhradí, areál hradu Rychmburk, SHP bývalého pivovaru“

Číslo dokumentu: 2553-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 16.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(507 KB)

OKSCR/21/75076, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na akci „Bylany, oprava havarijního stavu krucifixu (p.p.č. 485/1)“

Číslo dokumentu: 2552-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 16.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(611 KB)

19/05/1784, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2545-21
Vyvěšeno: 15.11.2021 - 15.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2335, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2541-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(841 KB)

19/05/2333, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2540-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(858 KB)

19/05/2301, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2539-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1919, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2538-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2296, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2537-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

18/04/1571 – Dohoda a změně smlouvy o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2534-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Výprachtice - OKŘ/21/74929

Číslo dokumentu: 2533-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(267 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Trhová Kamenice - OKŘ/21/74918

Číslo dokumentu: 2532-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(249 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Podhořany u Ronova - OKŘ/21/74986

Číslo dokumentu: 2531-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(288 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Morašice - OKŘ/21/74973

Číslo dokumentu: 2530-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(297 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 - Mladějov na Moravě - OKŘ/21/74972

Číslo dokumentu: 2529-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(249 KB)

19/05/2467, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2511-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2460, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2510-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/1897, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2509-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(927 KB)

19/05/1886, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2508-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1876, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2507-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/1872, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2506-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/2155, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2505-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2140, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2504-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(841 KB)

19/05/2178, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2503-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2175, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2502-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

21/73611, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Čeperka - návrh

Číslo dokumentu: 2501-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73606, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Žampach – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2500-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73605, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Vranová Lhota - návrh

Číslo dokumentu: 2499-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73604, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Vlčkov - návrh

Číslo dokumentu: 2498-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73603, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Tržek - návrh

Číslo dokumentu: 2497-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73602, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Suchá Lhota - návrh

Číslo dokumentu: 2496-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73601, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Sudislav nad Orlicí - návrh

Číslo dokumentu: 2495-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/ 73600, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Nová Sídla – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2494-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73599, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Nedvězí – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2493-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73598, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Chotovice - návrh

Číslo dokumentu: 2492-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73597, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Holotín - návrh

Číslo dokumentu: 2490-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73596, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Hartmanice - návrh

Číslo dokumentu: 2489-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73595, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Morava – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2488-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73594, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Dobrouč - návrh

Číslo dokumentu: 2487-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

ODSH/21/72494/1 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Svitavy z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2483-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(215 KB)

ODSH/21/74483 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Přestavlky na projekt „Oprava mostu přes řeku Ležák – Přestavlky“

Číslo dokumentu: 2482-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(459 KB)

19/05/2484, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2481-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(817 KB)

19/05/2617, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2480-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

OR/21/71779

OR/21/71779, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“

Číslo dokumentu: 2479-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(215 KB)

19/05/1769, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2478-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1837, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2475-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1771, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2474-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2299, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2473-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2471-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2232, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2470-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2469-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2550, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2468-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2534, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2467-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2466-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/2003, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2465-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/2318, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2462-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(837 KB)

19/05/1933, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2461-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1936, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2460-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

OKSCR/21/74530, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava, 4. etapa“

Číslo dokumentu: 2459-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(400 KB)

OŽPZ/21/71845 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy budovy obecního úřadu, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 2458-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/72274 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 2457-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/73810 Smlouva o poskytnutí dotace, Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení stavby vodovodu Luže, město Luže

Číslo dokumentu: 2456-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(290 KB)

OŽPZ/21/74875 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Třibřichy, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 2455-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/21/74878 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 2454-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/74879 Smlouva o poskytnutí dotace, Ronov nad Doubravou dostavba kanalizace – I. etapa, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 2453-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(344 KB)

OŽPZ/21/73808 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Stojice, obec Stojice

Číslo dokumentu: 2452-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21/74874 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Horka, obec Horka

Číslo dokumentu: 2451-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/21/74877 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 2450-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/74881 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Trpín – výměna VŘ od č.p. 147 po č.p. 7, obec Trpín

Číslo dokumentu: 2449-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OSV/21/70989, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2448-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(552 KB)

19/05/2137, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2445-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2118, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2444-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2115, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2443-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2114, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2442-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2095, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2441-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2440-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2439-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/1341, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2437-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/1818, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2436-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1761, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2435-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(986 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Radiměř -OKŘ/21/74993

Číslo dokumentu: 2434-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(285 KB)

OKSCR/21/74815, Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2433-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(426 KB)

OR/21/75214; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci centra města Proseč

Číslo dokumentu: 2432-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(562 KB)

19/05/2382, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2431-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2324, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2430-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2323, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2429-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/1798, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2428-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2310, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2427-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2297, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2426-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/2287, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2425-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2283, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2424-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1944, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2423-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/1934, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2422-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/051913, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2421-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/1889, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2420-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/1884, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2419-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1874, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2418-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1855, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2417-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2558, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2416-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2598, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2415-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2597, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2414-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2594, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2413-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2590, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2412-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2511, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2411-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2503, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2410-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/1842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2409-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/1819, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2408-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/1813, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2407-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/2038, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2406-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1788, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2405-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2404-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1787, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2403-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1764, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2402-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2618, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2401-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(231 KB)

19/05/2163, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2400-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2406, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2398-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/2449, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2397-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/2487, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2396-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/1895, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2394-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1893, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2393-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1888, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2392-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1871, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2391-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/1853, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2390-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(875 KB)

19/05/2657, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2389-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2652, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2388-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2651, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2387-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2650, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2386-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/2648, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2385-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

OŽPZ/21/74844 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava povrchu hasičské dráhy, město Seč

Číslo dokumentu: 2383-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/21/74843 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Skutíčko, město Skuteč

Číslo dokumentu: 2382-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(637 KB)

OŽPZ/21/71985 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce dětského hřiště v obci Pravy – II. etapa, obec Pravy

Číslo dokumentu: 2381-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/21/74840 Smlouva o poskytnutí dotace, Realizace ochranných opatření na podporu místních populací obojživelníků, plazů a dalších drobných živočichů, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2380-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

19/05/2642, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2379-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

19/05/2638, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2378-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2637, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2377-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2631, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2376-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(943 KB)

19/05/1838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2375-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1810, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2374-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/1808, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2373-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1789, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2372-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/1786, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2371-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1778, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2370-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/1776, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2369-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(834 KB)

19/05/1754, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2368-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1983, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2367-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(831 KB)

19/05/1961, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2366-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/1960, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2365-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2463, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2364-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

19/051816, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2363-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/2446, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2362-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2441, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2361-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/2424, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2360-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(779 KB)

19/05/1793, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2359-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/1997, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2358-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(872 KB)

19/05/1993, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2357-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1989, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2356-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/1980, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2355-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1962, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2354-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2402, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2353-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/2458, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2352-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

OSV/21/70921, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2351-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(541 KB)

OSV/21/70920, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2350-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(517 KB)

OSV/21/70928, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2349-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(538 KB)

OSV/21/70926, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2348-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(534 KB)

19/05/2206, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2347-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2367, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2346-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2368, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2345-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2354, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2344-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

19/05/2350, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2343-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2343, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2342-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2341-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2340, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2340-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/2302, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2339-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2290, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2338-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(855 KB)

19/05/2284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2337-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2260, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2336-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2337, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2335-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(947 KB)

19/05/1948, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2334-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/1918, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2333-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(820 KB)

19/05/2159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2332-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2028, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2329-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/2464, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2326-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2416, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2325-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

OKSCR/21/75081, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Invest.dotace na akci„Městečko Trnávka, hrad Cimburk, stat.zajištění a konzervace předhr

Číslo dokumentu: 2324-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OKSCR/21/75075, Smlouva o poskytnutí dotace z P4–Podpora subjektů činných v obl. kultury v Pk na r.2021; Nein.dotace na „Ronov n.Doubravou, kostel sv.Kříže, PD na rekonstrukci kostela,hřbit.zdi a vstu

Číslo dokumentu: 2323-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(515 KB)

OKSCR/21/75078, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jaroměřice, zámek, oprava štítu a jižní stěny, 2.

Číslo dokumentu: 2322-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(502 KB)

19/05/2656, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2321-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

19/05/1882, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2320-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2319-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2599, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2318-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/2518, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2317-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2022, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2316-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2227, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2313-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2312-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2142, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2311-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1823, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2310-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

OKSCR/20/23586/2 Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči

Číslo dokumentu: 2308-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(232 KB)

OSV/21/70919, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2307-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(542 KB)

OSV/21/70963, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2306-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(599 KB)

OSV/21/70945, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2305-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(594 KB)

OSV/21/70907, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2304-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(556 KB)

OSV/21/70970, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2303-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(617 KB)

OSV/21/70956, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2302-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(624 KB)

OSV/21/70962, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2301-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(587 KB)

OSV/21/70985, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2300-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(579 KB)

OSV/21/70929, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2299-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(594 KB)

OSV/21/70930, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2298-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(731 KB)

OSV/21/70984, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2297-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(533 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Seč - OKŘ/21/75003

Číslo dokumentu: 2295-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(291 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Pomezí - OKŘ/21/74988

Číslo dokumentu: 2294-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(244 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Jaroměřice - OKŘ/21/74951

Číslo dokumentu: 2293-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(413 KB)

19/05/1996, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2291-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

19/05/1965, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2290-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(877 KB)

19/05/2473, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2289-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2288-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2285-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2160, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2284-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2158, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2283-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2151, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2282-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2097, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2281-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2091, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2280-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

19/05/2086, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2279-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2081, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2278-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2080, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2277-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/2077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2276-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2072, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2275-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2061, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2274-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2051, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2273-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

19/05/2497, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2272-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/1975, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2271-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2270-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/2133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2269-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/2121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2268-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

19/05/2541, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2266-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2560, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2265-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2005, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2264-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/2020, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2263-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje