2.6.2023 17:33:51

Výběrové řízení č. 23/2023 – Vedoucí koncepčního oddělení – odbor sociálních věcí

Číslo dokumentu: 1399-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(289 KB)

Výběrové řízení č. 22/2023 – Oddělení komunikace a vnějších vztahů (pracovník komunikace) – kancelář hejtmana

Číslo dokumentu: 1398-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(292 KB)

OR/23/22370; Smlouva o poskytnutí dotace; Přístavba č.p. 150 – obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1397-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 2.6.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

OŽPZ/23/22191, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023+ obci Brloh na nákup kontejnerů na bioodpad

Číslo dokumentu: 1396-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 2.6.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí :I/2 Staré Čívice, přestavba sil.I/2 a III/32228 na okružní křižovatku

Číslo dokumentu: 1394-23
Vyvěšeno: 2.6.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(514 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele OEZ s.r.o., Letohrad

Číslo dokumentu: 1393-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(399 KB)

23/23062, Vypracování pasportu vodovodu a aktualizace pasportu veřejného osvětlení v obci Petrovice

Číslo dokumentu: 1392-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

23/22783, Pasporty pro Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1391-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Farma pro chov a výkrm prasat v Žamberku – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1390-23
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 1.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(354 KB)

22/01/0369, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1389-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(587 KB)

23/23040, Pasport vodovodu a kanalizace Třebovice

Číslo dokumentu: 1388-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/23029, Ucelený popis a mapový dokument technické infrastruktury-veřejné osvětlení, kanalizace

Číslo dokumentu: 1387-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(175 KB)

23/23004, Pořízení pasportů v obci Lubná

Číslo dokumentu: 1386-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/22964, Zpracování pasportu veřejného osvětlení Líšnice

Číslo dokumentu: 1385-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/22784, Pasporty obce Krasíkov

Číslo dokumentu: 1384-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

23/22702, Pasportizace infrastruktury obce Čistá

Číslo dokumentu: 1383-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(274 KB)

23/22785, Zpracování strategického plánu rozvoje města Dašice

Číslo dokumentu: 1382-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 31.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(272 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21755

Číslo dokumentu: 1381-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

OŽPZ/23/21961, Smlouva o poskytnutí individuální dotace městu Brandýs nad Orlicí na kanalizaci v ulici Jiskrova

Číslo dokumentu: 1380-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/23/21957, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Svatý Jiří na výměnu vrat hasičských zbrojnic

Číslo dokumentu: 1379-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/23/21956, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Řetová na rekonstrukci veřejného prostranství

Číslo dokumentu: 1378-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/23/21955, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Hradec nad Svitavou na opatření pro bezpečnou migraci obojživelníků

Číslo dokumentu: 1377-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/23/21953, Smlouva o poskytnutí individuální dotace obci Vranová Lhota na vybudování točny u autobusové zastávky ve Vranově

Číslo dokumentu: 1376-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

Rozhodnutí č.j. KrÚ 47714/2023/27V/OMSŘI/Kn ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 68716/2022 o omezení vlastnického práva Pavly Stehlíkové k pozemku p. č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1375-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(837 KB)

Výběrové řízení č. 21/2023 – asistent/asistentka vedoucího odboru kancelář ředitele

Číslo dokumentu: 1374-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(289 KB)

Výběrové řízení č. 17/2023 – pracovník oddělení ekonomického – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 1373-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(289 KB)

22/01/0412, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1372-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(463 KB)

ODSH/23/20865, Smlouva o poskytnutí dotace subjektu Prevencí pro život, z.ú. (Zajištění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu)

Číslo dokumentu: 1371-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(399 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší PDV STAVBY s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1370-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 1369-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(288 KB)

OSV/23/20356 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1368-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OKSCR/23/22047, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „Prezentace regionálního muzea v obci Dolní Újezd“

Číslo dokumentu: 1367-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(366 KB)

OKSCR/23/22045, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 na realizaci akce „II. etapa stálé expozice básníka Adolfa Heyduka – rodáka z Předhradí“

Číslo dokumentu: 1366-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(373 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 1365-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(618 KB)

OKSCR/23/21897 - C1: Oprava fasády budovy kabin a klubovny ve sportovním areálu Hliňák

Číslo dokumentu: 1364-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

Výběrové řízení č. 20/2023 – pracovník ekonomického oddělení – odbor školství

Číslo dokumentu: 1363-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(291 KB)

Výběrové řízení č. 19/2023 – pracovník oddělení dopravy – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 1362-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(288 KB)

Výběrové řízení č. 18/2023 – referent oddělení silničního hospodářství – odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 1361-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 30.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(289 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1360-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(885 KB)

Logistické centrum pro nakládání s odpady Nasavrky –informace o odvolání proti rozhodnutí

Číslo dokumentu: 1359-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(353 KB)

Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2023/074091-E

Číslo dokumentu: 1358-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

18/04/1306, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II

Číslo dokumentu: 1357-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(589 KB)

KORADO a.s., Zařízení na povrchovou úpravu radiátorů – nabytí právní moci 9. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1356-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(354 KB)

Oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 42336/2022 ve věci odnětí vlastnického práva k pozemku p.č. 4483/27 kat. území Vysoké Mýto

na rozhodnutí č.j. KrÚ 43924/2023/15V/OMSŘI/Kn ze dne 16.05.2023
Číslo dokumentu: 1355-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(650 KB)

Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu, silnice I. třídy č. 2, Přelouč – Lhota, značení objízdné trasy, uzavírka Kolín, ul. Třídvorská.

Číslo dokumentu: 1354-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(14 MB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21773

Číslo dokumentu: 1353-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 25.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(293 KB)

OR/23/22775, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Morava – upravený návrh

Číslo dokumentu: 1352-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 25.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(461 KB)

Záložní palivový systém, závod Litomyšl – ukončení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1351-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 12.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

Rekreační objekt Pod Slamníkem – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1350-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(375 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Slatiňany, OKŘ/23/21849

Číslo dokumentu: 1349-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(404 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Oldřiš, OKŘ/23/21834

Číslo dokumentu: 1348-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(339 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Luže, OKŘ/23/21825

Číslo dokumentu: 1347-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(296 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Letohrad, OKŘ/23/21819

Číslo dokumentu: 1346-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(319 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Obec Chotovice, OKŘ/23/21808

Číslo dokumentu: 1345-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(352 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2023 – Město Bystré, OKŘ/23/21791

Číslo dokumentu: 1344-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(385 KB)

OŽPZ/23/22059, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 2023 na rekonstrukci sociálního zařízení Cihelka

Číslo dokumentu: 1343-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 24.5.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

Dotační program „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 1342-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(2 MB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele OEZ s.r.o., Letohrad

Číslo dokumentu: 1341-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Technické služby Letohrad s.r.o.

Číslo dokumentu: 1340-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(168 KB)

OKSCR/23/21892 - C1: Renovace parketové podlahy - Sokolovna Lázně Bohdaneč

Číslo dokumentu: 1339-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(295 KB)

OKSCR/23/21895 - C1: Víceúčelové sportovní hřiště v Dolní Orlici - povrch

Číslo dokumentu: 1338-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(292 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Časy – Horní Ředice

Číslo dokumentu: 1337-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 9.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(7 MB)

Zahájení zjišťovacího řízení „Retail Park Hlinsko“

Číslo dokumentu: 1336-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(380 KB)

Nařízení SVS o ukončení mimořádných veterinárních opatření SVS č.j. SVS/2023/071569-E

Číslo dokumentu: 1335-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.6.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(52 KB)

Nařízení SVS/2023/071571-E

Číslo dokumentu: 1334-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.6.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(315 KB)

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2022

Číslo dokumentu: 1333-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 21.6.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(203 KB)

Výzva k podání žádostí o účelovou dotaci do 2 kola dotačního řízení Pk na podporu sociálních služeb v roce 2023

Číslo dokumentu: 1332-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(520 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zdeněk Hanák, Chudeřice

Číslo dokumentu: 1331-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(232 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21759

Číslo dokumentu: 1330-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(475 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21745

Číslo dokumentu: 1329-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(475 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21761

Číslo dokumentu: 1328-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(476 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21754

Číslo dokumentu: 1327-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 22.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(477 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele VSJ mechanizace s.r.o., Postřelmov

Číslo dokumentu: 1326-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOVOKOV, spol. s r.o., Nová Ves u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1325-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(1 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích a na silnici I/34 a I/43 ve Svitavách

Číslo dokumentu: 1324-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(3 MB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 9. 5. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1323-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., Borušov

Číslo dokumentu: 1322-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 7.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(402 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší UNION CONSULTING s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1321-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 7.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(456 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Cerekvice n/L - Svitavy

Číslo dokumentu: 1320-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(12 MB)

KH/23/22008, Smlouva o poskytnutí dotace na konání festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč 2023

Číslo dokumentu: 1319-23
Vyvěšeno: 19.5.2023 - 19.5.2026
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(471 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2023/068127-E Mimořádná veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji – vymezení ochranného pásma

Číslo dokumentu: 1318-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OR/23/22176; Smlouva o poskytnutí dotace; Prodloužení komunikace v průmyslové zóně Třebovská; Město Jevíčko

Číslo dokumentu: 1317-23
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 17.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(561 KB)

OR/23/22371; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy stávajícího objektu č.p.26 - IV. etapa; Obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 1316-23
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 17.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(457 KB)

OR/23/22181; Smlouva o poskytnutí dotace; Fotovoltarika na budovu sběrného dvora v Červené Vodě; obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 1315-23
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 17.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(530 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1314-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(805 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v Pardubicích, ul. Pražská

Číslo dokumentu: 1313-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/34 ve Svitavách

Číslo dokumentu: 1312-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(4 MB)

HORNÍ HEŘMANICE – KRÁLÍKY, NOVÉ VEDENÍ 2x110kV – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1311-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(382 KB)

OKSCR/23/21896 - C1: Areál pro hasičský sport v obci Čistá - etapa I. - závodní dráha

Číslo dokumentu: 1309-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(297 KB)

OSV/23/20355 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1308-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20362 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1307-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(513 KB)

22/01/0256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1306-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.5.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21741

Číslo dokumentu: 1305-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 15.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(477 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21738

Číslo dokumentu: 1304-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 15.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(473 KB)

Rozšíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření – informace o zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1303-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(160 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2023/066613-E

Číslo dokumentu: 1302-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(350 KB)

Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice – závazné stanovisko k záměru (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1298-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

D35 Ostrov Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1297-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(529 KB)

Bioplynová stanice Pardubice – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1296-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(362 KB)

OKSCR/23/21891 - C1: Rekonstrukce povrchu tenisových kurtů

Číslo dokumentu: 1295-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 12.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(293 KB)

Logistické centrum pro nakládání s odpady Nasavrky –ukončení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1294-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 2.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OSV/23/20360 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1291-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 11.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(959 KB)

OSV/23/20351 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1290-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 11.5.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(2 MB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Michaela Vylíčilová

Číslo dokumentu: 1289-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 12.8.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(44 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Drahomíra Kobelková

Číslo dokumentu: 1288-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 12.8.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(37 KB)

Výběrové řízení č. 15/2023 – pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 1282-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(292 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Litomyšl

Číslo dokumentu: 1281-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(380 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Kunčice u Letohradu

Číslo dokumentu: 1280-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(196 KB)

Budoucí bezúplatný převod pozemků a úseků silnic v katastrálním území Studnice u Hlinska a Zalíbené

Číslo dokumentu: 1279-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(200 KB)

Bezúplatný převod pozemků a budovy v katastrálním území Lanškroun

Číslo dokumentu: 1278-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(234 KB)

Bezúplatný převod pozemku a úseku silnice v katastrálním území Krouna

Číslo dokumentu: 1277-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(234 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1276-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(231 KB)

Prodej pozemků v katastrálním území České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1275-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(236 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1274-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(392 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Karle

Číslo dokumentu: 1273-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(300 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Jaroměřice

Číslo dokumentu: 1272-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(232 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1271-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(300 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Králíky

Číslo dokumentu: 1270-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(229 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Králíky

Číslo dokumentu: 1269-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(231 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Skuteč

Číslo dokumentu: 1268-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(300 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Výprachtice

Číslo dokumentu: 1267-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(298 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Bučina

Číslo dokumentu: 1266-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(298 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1265-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(297 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Horní Dobrouč

Číslo dokumentu: 1264-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(296 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Dašice

Číslo dokumentu: 1263-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(299 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Lanškroun a Dolní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1262-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(203 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Jeníkovice u Choltic

Číslo dokumentu: 1261-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(197 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Jedousov

Číslo dokumentu: 1260-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(196 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Blato

Číslo dokumentu: 1259-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(197 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Barchov u Pardubic

Číslo dokumentu: 1258-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(198 KB)

Směna pozemků v katastrálním území Dolní Lipka

Číslo dokumentu: 1257-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(299 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/23/21768

Číslo dokumentu: 1254-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(563 KB)

Rozhodnutí ve věci provedení změny v rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Morava 25 – od 1. 1. 2024 se rybářskému revíru Morava 25 přiděluje evidenční číslo 453 105

Číslo dokumentu: 1253-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(621 KB)

ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o., Zařízení na povrchovou úpravu kovů – linka Zn1, linka Zn-Ni2 a linka KTL– nabytí právní moci 11. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1250-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OKSCR/23/20705, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Mladá scéna 2023“

Číslo dokumentu: 1249-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(898 KB)

OKSCR/23/22044, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk na realizaci projektu „Vnitřní expozice Národního geoparku Železné hory“

Číslo dokumentu: 1248-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 9.5.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(471 KB)

Terénní úpravy v Hradci nad Svitavou – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1243-23
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(384 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru dětská kardiologie pro území: Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 1236-23
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(339 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb s RBP, zdravotní pojišťovnou. Zdravotnická dopravní služba pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 1235-23
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Rozpočtové opatření ZPk ze dne 18. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1226-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 17. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1225-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 3. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1224-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(430 KB)

RONAL CR s.r.o., Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol pro osobní automobily z této slitiny - výrobní závod na autokola W 17 Pardubice – nabytí právní moci 14. změny integrov. povolení

Číslo dokumentu: 1223-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 2.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(365 KB)

OSV/23/20363 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1221-23
Vyvěšeno: 28.4.2023 - 28.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(974 KB)

OSV/23/20353 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba

Číslo dokumentu: 1220-23
Vyvěšeno: 28.4.2023 - 28.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(673 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 1214-23
Vyvěšeno: 27.4.2023 - 13.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(335 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1213-23
Vyvěšeno: 27.4.2023 - 13.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 1212-23
Vyvěšeno: 27.4.2023 - 13.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1211-23
Vyvěšeno: 27.4.2023 - 13.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

OŠ/23/21147, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2023

Číslo dokumentu: 1206-23
Vyvěšeno: 24.4.2023 - 24.4.2026
Vystavil: Odbor školství
pdf(439 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Svitavy

Číslo dokumentu: 1197-23
Vyvěšeno: 20.4.2023 - 6.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1196-23
Vyvěšeno: 20.4.2023 - 6.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Chrudim

Číslo dokumentu: 1195-23
Vyvěšeno: 20.4.2023 - 6.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 1194-23
Vyvěšeno: 20.4.2023 - 6.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Pardubice

Číslo dokumentu: 1193-23
Vyvěšeno: 20.4.2023 - 6.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Zdravotnická dopravní služba pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1192-23
Vyvěšeno: 20.4.2023 - 6.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(335 KB)

22/01/0437, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1186-23
Vyvěšeno: 17.4.2023 - 17.4.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

22/01/0530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1169-23
Vyvěšeno: 12.4.2023 - 12.4.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2155, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1158-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(493 KB)

OSV/23/20410, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1150-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20393, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1149-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20389, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1148-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(984 KB)

OSV/23/20364, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1147-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(949 KB)

OSV/23/20359, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1146-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(923 KB)

OSV/23/20358, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1145-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(4 MB)

OSV/23/20354, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1144-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(982 KB)

OSV/23/20350, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1143-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1010 KB)

OSV/23/20349, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1142-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20348, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1141-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20347, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1140-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(946 KB)

OSV/23/20346, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1139-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(937 KB)

OSV/23/20345, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1138-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(991 KB)

OSV/23/20437 Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb (odlehčovací služby)

Číslo dokumentu: 1137-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 6.4.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(999 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk 20. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1131-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(430 KB)

Dotační program Podpora a identifikace komercializačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje v rámci projektu Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

reg. č. projektu CZ.02.01.02/00/22_009/0004892, klíčová aktivita 7 Pilotní ověření.
Číslo dokumentu: 1125-23
Vyvěšeno: 4.4.2023 - 31.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(4 MB)

Schválené dotace na podporu výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2023

Číslo dokumentu: 1118-23
Vyvěšeno: 4.4.2023 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

OSV/23/20392, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1113-23
Vyvěšeno: 31.3.2023 - 31.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

22/01/0031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1099-23
Vyvěšeno: 29.3.2023 - 29.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(965 KB)

OŽPZ/23/20331, smlouvu o poskytnutí individuální dotace městu Chvaletice na modernizaci veřejného osvětlení přes řeku Labe

Číslo dokumentu: 1090-23
Vyvěšeno: 27.3.2023 - 27.3.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(468 KB)

22/01/0369, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1089-23
Vyvěšeno: 27.3.2023 - 27.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1016 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 6. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1072-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

OSV/23/20419, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1066-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20407, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1065-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/23/20383, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1064-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/73810 o poskytnutí dotace městu Luže na vodovod

Číslo dokumentu: 1062-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(251 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/74871 o poskytnutí dotace městu Králíky na rozvoj vodovodu

Číslo dokumentu: 1061-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 23.3.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(284 KB)

19/05/2178, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1057-23
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 22.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(502 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor) – II. kolo. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 1051-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(983 KB)

22/01/0390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1047-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 20.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0089, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1043-23
Vyvěšeno: 17.3.2023 - 17.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(946 KB)

22/01/0164 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1042-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0166 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1041-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0198 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1040-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0617 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1039-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

22/01/0627 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1038-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0632 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1037-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0633 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1036-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0635 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1035-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

22/01/0648 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1034-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0662 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1033-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0664 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1032-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0674 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1031-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0678 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1030-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0681 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1029-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0685 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1028-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0690 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1027-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

22/01/0692 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1026-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0691 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1025-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0677, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1024-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0673, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1023-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0669, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1022-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0651, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1021-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0608, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1020-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0600, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1019-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0596, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1018-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0182, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1017-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1016-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(930 KB)

22/01/0171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1015-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 16.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/22/22118, obec Hodonín

Číslo dokumentu: 1009-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 15.3.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(239 KB)

22/01/0799, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1007-23
Vyvěšeno: 14.3.2023 - 14.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1006-23
Vyvěšeno: 14.3.2023 - 14.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24931 na realizaci akce „Skuteč – Štěpánov, restaurování kříže u sv. Anny“

Číslo dokumentu: 997-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 13.3.2026
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(254 KB)

OŠ/23/20661, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2023

Číslo dokumentu: 992-23
Vyvěšeno: 9.3.2023 - 9.3.2026
Vystavil: Odbor školství
pdf(444 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/22/22106, obec Běstvina

Číslo dokumentu: 984-23
Vyvěšeno: 8.3.2023 - 8.3.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(246 KB)

22/01/0831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 980-23
Vyvěšeno: 8.3.2023 - 8.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

OSV/23/20376, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 959-23
Vyvěšeno: 7.3.2023 - 7.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(947 KB)

OSV/23/20386, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 958-23
Vyvěšeno: 7.3.2023 - 7.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(955 KB)

OSV/23/20400, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 957-23
Vyvěšeno: 7.3.2023 - 7.3.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(955 KB)

22/01/0367, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 956-23
Vyvěšeno: 7.3.2023 - 7.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

Dotační program „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 953-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(973 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2023 – Program „Podpora energetických úspor sportovních zařízení v majetku obcí“

Číslo dokumentu: 952-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(790 KB)

22/01/0777, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 951-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 6.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0747, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 950-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 6.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 949-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 6.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

OŠ/23/20660 + XV. ročník Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 948-23
Vyvěšeno: 6.3.2023 - 6.3.2026
Vystavil: Odbor školství
pdf(7 MB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 940-23
Vyvěšeno: 3.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 939-23
Vyvěšeno: 3.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

22/01/0792, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 932-23
Vyvěšeno: 1.3.2023 - 1.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0779, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 931-23
Vyvěšeno: 1.3.2023 - 1.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0775, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 930-23
Vyvěšeno: 1.3.2023 - 1.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0771, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 929-23
Vyvěšeno: 1.3.2023 - 1.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0716, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 928-23
Vyvěšeno: 1.3.2023 - 1.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 927-23
Vyvěšeno: 1.3.2023 - 1.3.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0448, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 924-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(951 KB)

19/05/2227, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 923-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

19/05/2211, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 922-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(501 KB)

19/05/2503, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 921-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

22/01/0516, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 920-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0534, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 919-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0832, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 918-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 917-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 916-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0826, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 915-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

22/01/0825, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 914-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 913-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0823, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 912-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

22/01/0822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 911-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0820, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 910-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0819, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 909-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0818, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 908-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0817, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 907-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0816, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 906-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0815, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 905-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0814, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 904-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(936 KB)

22/01/0813, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 903-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(947 KB)

22/01/0812, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 902-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0811, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 901-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0810, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 900-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(933 KB)

22/01/0809, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 899-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0807, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 898-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0806, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 897-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0805, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 896-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(931 KB)

22/01/0804, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 895-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0803, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 894-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0802, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 893-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0801, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 892-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0299, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 891-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0298, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 890-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0285, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 889-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0400, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 888-23
Vyvěšeno: 28.2.2023 - 28.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

22/01/0694, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 887-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

22/01/0348, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 886-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0346, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 885-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0345, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 884-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0343, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 883-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 882-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0341, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 881-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0340, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 880-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0339, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 879-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0338, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 878-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0337, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 877-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0336, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 876-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0335, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 875-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0334, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 874-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0333, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 873-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0332, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 872-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0331, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 871-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0330, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 870-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 869-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0326, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 868-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0325, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 867-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0321, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 866-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0318, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 865-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0317, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 864-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0316, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 863-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(942 KB)

22/01/0314, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 862-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0313, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 861-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0312, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 860-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0310, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 859-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0305, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 858-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0303, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 857-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0300, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 856-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0148, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 855-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 854-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0143, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 853-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0142, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 852-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(954 KB)

22/01/0138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 851-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0135, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 850-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 849-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0131, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 848-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0127, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 847-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0526, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 846-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 27.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 844-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 mezi křižovatkami se silnicí III/36826, uzavírka tunelu Hřebeč

Číslo dokumentu: 843-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 15.3.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(630 KB)

22/01/0800, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 842-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(963 KB)

22/01/0798, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 841-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0797, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 840-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0796, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 839-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0795, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 838-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0794, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 837-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0793, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 836-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

22/01/0791, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 835-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(952 KB)

22/01/0789, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 834-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 833-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0478, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 832-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0788, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 831-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0476, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 830-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1007 KB)

22/01/0460, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 829-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0787, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 828-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0440, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 827-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0786, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 826-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0785, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 825-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0784, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 824-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

22/01/0783, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 823-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0782, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 822-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

22/01/0781, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 821-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0780, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 820-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0778, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 819-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0776, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 818-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 817-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(927 KB)

22/01/0702, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 816-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0477, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 815-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0475, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 814-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0474, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 813-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0471, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 812-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0469, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 811-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0467, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 810-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0465, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 809-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0464, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 808-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0462, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 807-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0461, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 806-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

22/01/0459, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 805-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0458, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 804-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

22/01/0455, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 803-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

22/01/0454, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 802-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

22/01/0453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 801-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(952 KB)

22/01/0451, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 800-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0450, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 799-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0449, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 798-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0447, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 797-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(945 KB)

22/01/0445, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 796-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0443, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 795-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

22/01/0442, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 794-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0441, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 793-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

22/01/0430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 792-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0049, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 791-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(959 KB)

22/01/0048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 790-23
Vyvěšeno: 24.2.2023 - 24.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

22/01/0090, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 788-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0086, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 787-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0528, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 786-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0586, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 785-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(946 KB)

22/01/0584, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 784-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0581, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 783-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0577, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 782-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 781-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

22/01/0569, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 780-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0568, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 779-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0774, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 778-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

22/01/0773, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 777-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0772, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 776-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0770, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 775-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0769, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 774-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0767, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 773-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0766, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 772-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

22/01/0764, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 771-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0763, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 770-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0761, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 769-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0760, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 768-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

22/01/0759, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 767-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0758, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 766-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0755, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 765-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

22/01/0754, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 764-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0753, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 763-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

22/01/0751, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 762-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0750, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 761-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0749, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 760-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0748, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 759-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0746, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 758-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0745, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 757-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(954 KB)

22/01/0744, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 756-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0743, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 755-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0742, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 754-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0740, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 753-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0739, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 750-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0738, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 749-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0737, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 748-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0736, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 747-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0735, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 746-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 745-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

22/01/0733, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 744-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 743-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0731, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 742-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 741-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 740-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0728, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 739-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

22/01/0727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 738-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 737-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0725, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 736-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 735-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 734-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

22/01/0722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 733-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 732-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0718, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 731-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0717, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 730-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(905 KB)

22/01/0715, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 729-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0562, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 728-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0561, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 727-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0559, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 726-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 725-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0713, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 724-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 723-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0711, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 722-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0553, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 721-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0710, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 720-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 719-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

22/01/0540, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 718-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0707, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 717-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(981 KB)

22/01/0531, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 716-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0322, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 715-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 23.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

22/01/0297, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 713-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0295, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 712-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0294, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 711-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

22/01/0293, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 710-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(974 KB)

22/01/0292, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 709-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0291, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 708-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0290, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 707-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0289, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 706-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0288, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 705-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0287, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 704-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0286, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 703-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 702-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0283, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 701-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0282, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 700-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0281, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 699-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0280, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 698-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0279, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 697-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0277, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 696-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1013 KB)

22/01/0276, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 695-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(967 KB)

19/05/2260, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 691-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(860 KB)

22/01/0274, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 689-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0273, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 688-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0272, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 687-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

22/01/0271, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 686-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0270, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 685-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 684-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0268, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 683-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0267, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 682-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0266, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 681-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0265, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 680-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(962 KB)

22/01/0264, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 679-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0263, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 678-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0261, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 677-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(946 KB)

22/01/0260, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji60

Číslo dokumentu: 676-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 675-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0258, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 674-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 673-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0255, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 672-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 671-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0253, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 670-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0252, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 669-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 668-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(939 KB)

22/01/0250, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 667-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

22/01/0249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 666-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

22/01/0248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 665-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 664-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 663-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

22/01/0244, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 662-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0243, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 661-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0242, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 660-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 658-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 657-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

22/01/0239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 656-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 655-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

22/01/0237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 654-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 653-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 652-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 651-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(951 KB)

22/01/0233, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 650-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0232, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 649-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 648-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0230, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 647-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 646-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 645-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

22/01/0226, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 644-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 643-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 642-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

22/01/0223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 641-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(954 KB)

22/01/0222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 640-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 639-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 638-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 637-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 636-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 635-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 634-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

OŠ/23/20276 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 631-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor školství
pdf(1 MB)

Metodika pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb 2023, Kritéria financování sociálních služeb pro rok 2023 a Základní vstupní sazby pro výpočet nákladů

Číslo dokumentu: 630-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

22/01/0215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 629-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 628-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 627-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0212, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 626-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0210, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 625-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0209, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 624-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0208, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 623-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0207, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 622-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0206, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 621-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0205, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 620-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 619-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 618-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0202, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 617-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

22/01/0201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 616-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 615-23
Vyvěšeno: 22.2.2023 - 22.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0350, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 610-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 609-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0347, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 608-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0329, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 607-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0327, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 606-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0324, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 605-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0320, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 604-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0319, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 603-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0315, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 602-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0309, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 601-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0308, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 600-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0307, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 599-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0306, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 598-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0304, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 597-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0302, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 596-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0301, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 595-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0147, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 594-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0145, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 593-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0144, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 592-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0141, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 591-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0140, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 590-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0139, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 589-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

22/01/0137, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 588-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

22/01/0136, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 587-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 586-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0132, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 585-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0130, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 584-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 583-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 582-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0126, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 581-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0527, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 580-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0523, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 579-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0522, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 578-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0520, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 577-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0519, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 576-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

22/01/0517, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 575-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

22/01/0513, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 574-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0508, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 573-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0504, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 572-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0495, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 571-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 21.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0493, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 570-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0491, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 569-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0483, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 568-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(818 KB)

22/01/0482, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 567-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0480, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 566-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0097, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 565-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0095, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 564-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0092, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 563-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 562-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(976 KB)

22/01/0073, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 561-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 560-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0063, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 559-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0061, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 558-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 557-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 556-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Technologické vouchery (výzva pro rok 2023)

Číslo dokumentu: 553-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

Dotační program Podpora rozvoje regionální podnikatelské aktivity a zavádění inovací do praxe, podprogram: Startovací vouchery (výzva pro rok 2023)

Číslo dokumentu: 552-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

Dotační program Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO (výzva pro rok 2023)

Číslo dokumentu: 551-23
Vyvěšeno: 21.2.2023 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(647 KB)

OŽPZ/23/20017, smlouva o poskytnutí dotace obci Vysočina z dotačního programu Obchůdek 2021+

Číslo dokumentu: 549-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(396 KB)

22/01/0704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 548-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(954 KB)

22/01/0427, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 547-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(964 KB)

22/01/0043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 546-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

22/01/0039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 545-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

22/01/0018, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 544-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(971 KB)

22/01/0358, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 539-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0357, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 538-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2901, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 536-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

22/01/0386, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 535-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0363, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 534-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0393, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 533-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0359, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 532-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0382, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 531-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0377, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 530-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0375, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 529-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0107, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 528-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0118, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 527-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

22/01/0389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 526-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0378, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 525-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0372, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 524-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(943 KB)

22/01/0398, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 523-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0370, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 522-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0354, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 521-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0368, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 520-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0388, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 519-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

22/01/0402, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 518-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

22/01/0401, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 517-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0395, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 516-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0394, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 515-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 514-23
Vyvěšeno: 20.2.2023 - 20.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 513-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0438, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 512-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(908 KB)

22/01/0436, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 511-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 510-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0429, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 509-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0423, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 508-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

22/01/0421, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 507-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0420, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 506-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(971 KB)

22/01/0419, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 505-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1007 KB)

22/01/0418, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 504-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0417, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 503-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0415, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 502-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0414, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 501-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 498-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0701, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 497-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0699, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 496-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

22/01/0473, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 495-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0468, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 494-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0463, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 493-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0457, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 492-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0456, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 491-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0452, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 490-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0446, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 489-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0444, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 488-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0437, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 487-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0434, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 486-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0433, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 485-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0431, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 484-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0426, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 483-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0424, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 482-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 481-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0416, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 480-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0412, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 479-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0411, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 478-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

22/01/0410, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 477-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

22/01/0409, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 476-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 475-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0407, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 474-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0406, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 473-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 472-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0403, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 471-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0099, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 470-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 469-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(965 KB)

22/01/0046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 468-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(963 KB)

22/01/0045, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 467-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(985 KB)

22/01/0044, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 466-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(962 KB)

22/01/0042, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 465-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 464-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(950 KB)

22/01/0040, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 463-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(965 KB)

22/01/0038, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 462-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

22/01/0034, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 461-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

22/01/0029, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 460-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

22/01/0027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 459-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0025, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 458-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(950 KB)

22/01/0024, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 457-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(966 KB)

22/01/0016, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 456-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(966 KB)

22/01/0013, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 455-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(950 KB)

22/01/0007, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 454-23
Vyvěšeno: 17.2.2023 - 17.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(952 KB)

19/05/2037, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 453-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(485 KB)

19/05/2518, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 452-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(662 KB)

19/05/2908, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 451-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(749 KB)

19/05/2886, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 450-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(741 KB)

19/05/2910, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraj

Číslo dokumentu: 449-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/2884, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 448-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2893, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 447-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(868 KB)

22/01/0689, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 446-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0688, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 445-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0687, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 444-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0686, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 443-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0684, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 442-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0683, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 441-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0682, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 440-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0680, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 439-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 438-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0675, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 437-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 436-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0671, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 435-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 434-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0668, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 433-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0667, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 432-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0665, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 431-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0663, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 430-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0661, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 429-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0660, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 428-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0659, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 427-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0656, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 426-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0655, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 425-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 423-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0653, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 422-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0652, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 420-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0037, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 419-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

22/01/0036, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 418-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

22/01/0035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 417-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

22/01/0033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 416-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(947 KB)

22/01/0032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 415-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

22/01/0030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 414-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(962 KB)

22/01/0028, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 413-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(937 KB)

22/01/0026, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 412-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0023, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 411-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(956 KB)

22/01/0022, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 410-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(960 KB)

22/01/0021, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 409-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

22/01/0019, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 408-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(964 KB)

22/01/0017, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 407-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

22/01/0015, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 406-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(972 KB)

22/01/0014, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 405-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

22/01/0012, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 404-23
Vyvěšeno: 16.2.2023 - 16.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(963 KB)

22/01/0649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 400-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0647, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 399-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0646, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 398-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0644, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 397-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(948 KB)

22/01/0643, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 396-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0642, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 395-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

22/01/0641, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 394-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2895, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 393-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0640, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 392-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0639, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 391-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0638, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 390-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0637, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 389-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 388-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 387-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0631, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 386-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0630, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 385-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0629, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 384-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0628, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 383-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 382-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 381-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0624, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 380-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0623, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 379-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 378-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

22/01/0621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 377-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0620, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 376-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0619, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 375-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0618, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 374-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0615, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 373-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0614, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 372-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0613, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 371-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0612, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 370-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0611, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 369-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

22/01/0610, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 368-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0609, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 367-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0607, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 366-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0606, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 365-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0604, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 364-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0603, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 363-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0602, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 362-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0599, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 360-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0598, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 359-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0597, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 358-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0595, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 357-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

22/01/0594, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 356-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0593, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 355-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 354-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0591, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 353-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0590, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 352-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

22/01/0589, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 351-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0587, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 350-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0199, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 349-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 348-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

22/01/0196, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 347-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 346-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0194, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 345-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 343-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0192, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 342-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0191, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 341-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0189, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 340-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0188, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 339-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0185, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 338-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0184, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 337-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0183, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 336-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0181, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 335-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 334-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0178, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 333-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 332-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0176, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 331-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0175, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 330-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0174, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 329-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0173, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 328-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(984 KB)

22/01/0172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 327-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 326-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 325-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0167, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 324-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0165, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 323-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0163, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 322-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0162, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 321-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0161, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 320-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(975 KB)

22/01/0160, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 319-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 318-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0157, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 317-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0156, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 316-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0155, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 315-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0154, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 314-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0153, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 313-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0152, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 312-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0151, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 311-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0150, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 310-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0149, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 309-23
Vyvěšeno: 15.2.2023 - 15.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0387, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 304-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0385, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 303-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0384, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 302-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0383, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 301-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0381, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 300-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 299-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

22/01/0379, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 298-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0376, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 297-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(923 KB)

22/01/0374, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 296-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

22/01/0373, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 295-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0371, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 294-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

22/01/0366, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 293-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0364, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 292-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0362, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 291-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0361, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 290-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0360, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 289-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(930 KB)

22/01/0355, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 288-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0125, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 287-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0123, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 286-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 285-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0120, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 284-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0119, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 283-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0115, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 282-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0113, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 281-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0112, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 280-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1004 KB)

22/01/0111, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 279-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0109, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 278-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 277-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0105, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 276-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0104, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 275-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0103, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 274-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0101, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 273-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0100, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 272-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0695, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 271-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0578, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 270-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0566, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 269-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0565, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 268-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0564, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 267-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0560, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 266-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0558, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 265-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0552, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 264-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

22/01/0550, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 263-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0548, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 262-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0544, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 261-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

22/01/0535, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 260-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(944 KB)

22/01/0525, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 259-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

22/01/0502, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 258-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0500, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 257-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0499, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 256-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0096, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 255-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0091, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 254-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(930 KB)

22/01/0059, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 253-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 252-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(966 KB)

19/05/2534, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 251-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

19/05/2897, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 250-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(735 KB)

22/01/0391, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 249-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

22/01/0356, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 248-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0353, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 247-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0351, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 246-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0124, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 245-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0117, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 244-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

22/01/0116, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 243-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0110, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 242-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0106, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 241-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0102, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 240-23
Vyvěšeno: 14.2.2023 - 14.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0698, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 238-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0697, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 237-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0582, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 236-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0580, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 235-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0579, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 234-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

22/01/0576, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 233-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

22/01/0575, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 232-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 230-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0571, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 229-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0567, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 228-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0563, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 227-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 226-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0555, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 225-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0549, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 224-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0547, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 223-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0546, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 222-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0545, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 221-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0542, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 220-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0539, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 219-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0537, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 218-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0536, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 217-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0533, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 216-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0529, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 215-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0521, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 214-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

22/01/0011, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 211-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(962 KB)

22/01/0010, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 210-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(944 KB)

22/01/0009, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 209-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(953 KB)

22/01/0008, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 208-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(952 KB)

22/01/0006, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 207-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

22/01/0005, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 206-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(955 KB)

22/01/0004, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 205-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(968 KB)

22/01/0003, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 204-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(961 KB)

22/01/0002, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 203-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(965 KB)

22/01/0001, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 202-23
Vyvěšeno: 13.2.2023 - 13.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1004 KB)

22/01/0518, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 198-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

22/01/0515, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 197-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0512, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 196-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0509, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 195-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

22/01/0507, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 194-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0506, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 193-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

22/01/0505, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 192-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0498, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 191-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0497, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 190-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

22/01/0494, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 189-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

22/01/0492, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 188-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0489, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 187-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

22/01/0488, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 186-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0487, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 185-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0486 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 184-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0485 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 183-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0484 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 182-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

22/01/0481 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 181-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

22/01/0479, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 180-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 179-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0098, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 178-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

22/01/0093, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 177-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0083, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 176-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 175-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

22/01/0076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 174-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 173-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

22/01/0074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 172-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0072, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 171-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

22/01/0062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 170-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0054, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 169-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 168-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0050, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 167-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2899, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 166-23
Vyvěšeno: 10.2.2023 - 10.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

17/03/0477, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3

Číslo dokumentu: 159-23
Vyvěšeno: 9.2.2023 - 9.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

22/01/0057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 155-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

22/01/0056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 154-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

22/01/0055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 153-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(981 KB)

22/01/0065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 152-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

22/01/0066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 151-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

22/01/0067, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 150-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

22/01/0068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 149-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

22/01/0070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 148-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(973 KB)

22/01/0071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 147-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

22/01/0081, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 146-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

22/01/0082, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 145-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

22/01/0085, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 144-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

22/01/0087, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 143-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

22/01/0094, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 142-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0557, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 141-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

22/01/0541, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 140-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

22/01/0538, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 139-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

22/01/0532, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 138-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

22/01/0501, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 137-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

22/01/0490, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 136-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2900, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 135-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(746 KB)

19/05/2237, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 134-23
Vyvěšeno: 8.2.2023 - 8.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(477 KB)

19/05/2906, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 133-23
Vyvěšeno: 7.2.2023 - 7.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/2258, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 132-23
Vyvěšeno: 7.2.2023 - 7.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(486 KB)

19/05/2212, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 131-23
Vyvěšeno: 7.2.2023 - 7.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(568 KB)

19/05/1798, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 130-23
Vyvěšeno: 7.2.2023 - 7.2.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(481 KB)

19/05/2477, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 108-23
Vyvěšeno: 1.2.2023 - 1.2.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

Dot. program Podpora realiz. rozvoj. projektů v problém. regionech Pk - Podprogram Podpora zprac. dokumentace pro projekty s uplat. v dot.nástrojích v období 2021-2027. Aktualiz. výzva

k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.
Číslo dokumentu: 89-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvoj. projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnik. prostředí. 2. Aktualizovaná výzva k předkládání žádostí o podporu

v roce 2023.
Číslo dokumentu: 88-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2318 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 84-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 20.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

19/05/2418, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 81-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

19/05/2423, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 80-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(427 KB)

19/05/1999, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 79-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

19/05/1362, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 78-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(487 KB)

19/05/2342 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 75-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 19.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

19/05/2383 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 67-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(487 KB)

19/05/2297 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 66-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(585 KB)

19/05/2364 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 65-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(392 KB)

19/05/2368 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 64-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(381 KB)

19/05/2337 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 63-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(637 KB)

19/05/2376 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 62-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 18.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(437 KB)

19/05/2158, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 50-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 12.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(405 KB)

19/05/2038, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 34-23
Vyvěšeno: 10.1.2023 - 10.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(402 KB)

19/05/2641, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 33-23
Vyvěšeno: 10.1.2023 - 10.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(618 KB)

19/05/1831, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 31-23
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 9.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(405 KB)

19/05/2028, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 23-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 5.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(398 KB)

19/05/2648, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 7-23
Vyvěšeno: 2.1.2023 - 2.1.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

19/05/1889, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 6-23
Vyvěšeno: 2.1.2023 - 2.1.2026
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(421 KB)

19/05/2511, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2230-22
Vyvěšeno: 22.12.2022 - 22.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

Dotační program Podpora real. rozvoj. proj. v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnik. prostředí. Aktualizovaná výzva k předkl. žádostí o podporu v roce 2023

Číslo dokumentu: 2227-22
Vyvěšeno: 22.12.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

ODSH/22/24840, Smlouva o poskytnutí dotace městu Pardubice (Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B)

Číslo dokumentu: 2222-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(754 KB)

ODSH/22/24841, Smlouva o poskytnutí dotace obci Rychnov na Moravě (projekt – autobusová čekárna)

Číslo dokumentu: 2221-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(382 KB)

19/05/1872, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2218-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(382 KB)

19/05/1853, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2217-22
Vyvěšeno: 21.12.2022 - 21.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(382 KB)

19/05/2022, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2214-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(384 KB)

19/05/2548, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2213-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(491 KB)

19/05/2604, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2212-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(385 KB)

19/05/2602, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2211-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(398 KB)

19/05/2181, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2210-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(392 KB)

OŽPZ/22/24913, smlouva o poskytnutí individuální dotace, město Proseč

Číslo dokumentu: 2208-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OKSCR/22/24930, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Svitavy, rekonstrukce věžních hodinových strojů ze staré radnice města“

Číslo dokumentu: 2206-22
Vyvěšeno: 20.12.2022 - 20.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(435 KB)

19/05/1841, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2203-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(397 KB)

19/05/1753, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2202-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(386 KB)

19/05/1761, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2201-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(442 KB)

OŽPZ/22/24912, smlouva o poskytnutí individuální dotace, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 2200-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova OŽPZ/22/22408, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 2199-22
Vyvěšeno: 19.12.2022 - 19.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(254 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2024-2025

Číslo dokumentu: 2192-22
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(229 KB)

OKSCR/22/24931, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci projektu „Skuteč – Štěpánov, restaurování kříže u sv. Anny“

Číslo dokumentu: 2191-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(454 KB)

OR/22/24790; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportu kanalizace a vodovodu v obci Jeníkov ; Obec Jeníkov

Číslo dokumentu: 2190-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(463 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci projektu „Bohumileč, křížek, restaurátorské práce“

Číslo dokumentu: 2189-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(432 KB)

OKSCR/22/24925 Zachování lyžařského vleku "VIGONA" v obci Čenkovice

Číslo dokumentu: 2187-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(344 KB)

OKSCR/22/24926 Karavanové stání u koupaliště ve Skutči (elektropřípojka)

Číslo dokumentu: 2186-22
Vyvěšeno: 15.12.2022 - 15.12.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(368 KB)

Dodatek ke smlouvě č. OKŘ/22/21771 o poskytnutí programové účelové dotace pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v roce 2022

Číslo dokumentu: 2182-22
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 14.12.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(228 KB)

OSV/22/20633, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2181-22
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 14.12.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(544 KB)

19/05/2587, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2172-22
Vyvěšeno: 12.12.2022 - 12.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

19/05/2081, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2166-22
Vyvěšeno: 8.12.2022 - 8.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(509 KB)

19/05/2080, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2165-22
Vyvěšeno: 8.12.2022 - 8.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(567 KB)

19/05/2206, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2164-22
Vyvěšeno: 8.12.2022 - 8.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

19/05/2594, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2154-22
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 6.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/24151, smlouva o poskytnutí individuální dotace, obec Mladějov na Moravě

Číslo dokumentu: 2153-22
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 6.12.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

19/05/2591, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2152-22
Vyvěšeno: 6.12.2022 - 6.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(430 KB)

19/05/2316 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2140-22
Vyvěšeno: 1.12.2022 - 1.12.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(411 KB)

OSV/22/20630, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2138-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(524 KB)

19/05/2858, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2137-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1788, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2136-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(415 KB)

19/05/2051, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2135-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(556 KB)

19/05/1912, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2133-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 30.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

OR/22/24508; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportu komunikací, mostů a dopravního značení a veřejného osvětlení; Městys Mladkov

Číslo dokumentu: 2122-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/24449, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2121-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

19/05/2851, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2120-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2119-22
Vyvěšeno: 28.11.2022 - 28.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

OŽPZ/22/23552, smlouva poskytnutí dotace, Vodovod Velká Střítež a Lipka – projektová dokumentace, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 2103-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 24.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(595 KB)

OŽPZ/22/24451, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2100-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/22/24441, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2099-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

OŽPZ/22/24438, finanční podpora na hospodaření v lesích, těžba kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2098-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 23.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(715 KB)

Podpora městské mobility formou Bikesharing

Číslo dokumentu: 2095-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Podpora přípravy cyklostezek a cyklotras v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2094-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2093-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(1 MB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2089-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích

Číslo dokumentu: 2088-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí. Výzva k předkládání žádostí

Číslo dokumentu: 2087-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2086-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2085-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(686 KB)

OR/22/24475; Smlouva o poskytnutí dotace; Pořízení pasportů veřejného osvětlení, místních komunikací a kanalizace; Obec Dubany

Číslo dokumentu: 2084-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 22.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(456 KB)

Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2079-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(533 KB)

Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2078-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(597 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2023

Číslo dokumentu: 2077-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(715 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2072-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora činnosti fundraisera. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2071-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2070-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Pardubický kraj pro rodinu. Výzva k předkládání žádostí v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2069-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.1.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.

Číslo dokumentu: 2068-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.3.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2023

Číslo dokumentu: 2067-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2023.

Číslo dokumentu: 2066-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(981 KB)

Dotační program: 1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit 2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení

Číslo dokumentu: 2065-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora dobrovolnictví v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2064-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 25.2.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2870, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2063-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/2883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2062-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

Dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2061-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

Dotační program „Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2060-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(1 MB)

19/05/1742, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2058-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 21.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(469 KB)

OKSCR/22/24153, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava, VI. Etapa“

Číslo dokumentu: 2051-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(503 KB)

OKSCR/22/24370, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Chrast u Chrudimě, kostel Nejsvětější Trojice, geodetické zaměření“

Číslo dokumentu: 2050-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(616 KB)

19/05/1772, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2045-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 16.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(422 KB)

19/05/1758, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2039-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 15.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

ODSH/22/23954, Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Morašice – III/3389 – chodníky – I. část"

Číslo dokumentu: 2038-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 15.11.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(339 KB)

OSV/22/20621, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2013-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 14.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(529 KB)

OŽPZ/22/24147, smlouva o poskytnutí dotace v oblasti vodního hospodářství na opravu přívodního potrubí k usazovací nádrži a vodojemu, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 2012-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 14.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(401 KB)

19/05/1755, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2001-22
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 10.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(535 KB)

19/05/2846, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2000-22
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 10.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2853, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1998-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 9.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/2850, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1996-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 9.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(757 KB)

19/05/2849, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1995-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 9.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/2855, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1993-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/1807, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1992-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

19/05/2865, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1991-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

19/05/2862, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1990-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

Oznámení veřejného projednání přepracované dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1963-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 22.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(114 KB)

19/05/2235, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1952-22
Vyvěšeno: 4.11.2022 - 4.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(458 KB)

19/05/2866, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1951-22
Vyvěšeno: 4.11.2022 - 4.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2856, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1946-22
Vyvěšeno: 3.11.2022 - 3.11.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24164

Číslo dokumentu: 1939-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(403 KB)

OSV/22/20584, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1937-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(575 KB)

OSV/22/20618, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1936-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(572 KB)

OSV/22/20632, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1935-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(539 KB)

OSV/22/20622, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1934-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(595 KB)

OSV/22/20614, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1933-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(536 KB)

OSV/22/20616, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1932-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(546 KB)

OSV/22/20615, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1931-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(596 KB)

OSV/22/20626, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1930-22
Vyvěšeno: 2.11.2022 - 2.11.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/23543, smlouva o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 1929-22
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 1.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

OŽPZ/22/24150, smlouva o poskytnutí dotace na opravu fasády na obecním domě, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1928-22
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 1.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24184

Číslo dokumentu: 1925-22
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 31.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(404 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/24169

Číslo dokumentu: 1924-22
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 31.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(405 KB)

OŽPZ/22/22407, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu kaple, obec Suchá Lhota

Číslo dokumentu: 1918-22
Vyvěšeno: 31.10.2022 - 31.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/22/23549, smlouva o poskytnutí dotace na splaškovou kanalizaci, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1914-22
Vyvěšeno: 26.10.2022 - 26.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/23582, smlouva o poskytnutí dotace na opravu vodárenského objektu na parc.st. 336, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 1913-22
Vyvěšeno: 26.10.2022 - 26.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

19/05/2099, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1903-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

19/05/2460, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1902-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(372 KB)

19/05/1730, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1901-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(371 KB)

19/05/2827, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1900-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2826, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1899-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/1865, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1895-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(410 KB)

19/05/2650, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1894-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(369 KB)

OKSCR/22/24154, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, výroba historických oken v sále purkrabství“

Číslo dokumentu: 1889-22
Vyvěšeno: 24.10.2022 - 24.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(341 KB)

19/05/1389, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1885-22
Vyvěšeno: 20.10.2022 - 20.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(379 KB)

OR/22/24303; Smlouva o poskytnutí dotace; Zkvalitnění zázemí masopustní obchůzky Studnice; Obec Studnice

Číslo dokumentu: 1882-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(497 KB)

OKSCR/22/24137, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Zlepšení péče o památkový fond – zpřístupnění části historických periodik pro badatelskou veřejnost“

Číslo dokumentu: 1881-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(412 KB)

OKSCR/22/24155, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Jevíčko, stabilizace krovu městské věže s chemickou ochranou dřevěných konstrukcí“

Číslo dokumentu: 1880-22
Vyvěšeno: 19.10.2022 - 19.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(51 KB)

OŽPZ/22/24152, smlouva o poskytnutí dotace na obnovu a údržbu obecního majetku v užívání obce

Číslo dokumentu: 1866-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/22/24149, smlouva o poskytnutí dotace na zámeckou zahradu v Nasavrkách, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1865-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/22/24148, smlouva o poskytnutí dotace na dostavbu splaškové kanalizace k areálu archeoskanzenu, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1864-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/22/23498, smlouva o poskytnutí dotace na rekonstrukci KČOV, obec Květná

Číslo dokumentu: 1863-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/22/24224, smlouva o poskytnutí dotace na pozemky pro suchý poldr, město Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1862-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OSV/22/20623, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1861-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(550 KB)

OSV/22/20650, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1860-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(528 KB)

OSV/22/20599, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1859-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(576 KB)

OSV/22/20619, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1858-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(527 KB)

OSV/22/20581, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1857-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(588 KB)

OSV/22/20579, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1856-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(577 KB)

OSV/22/20627, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1855-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(532 KB)

OSV/22/20585, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1854-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(736 KB)

OSV/22/20570, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1853-22
Vyvěšeno: 18.10.2022 - 18.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(589 KB)

19/05/1524, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1852-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(400 KB)

19/05/2137, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1850-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

OSV/22/500/2 Dodatek č. 2 smlouvy na účelovou dotaci Pk na sociální služby (odlehčovací služby)

Číslo dokumentu: 1849-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(373 KB)

OŽPZ/22/22264, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Pravy

Číslo dokumentu: 1844-22
Vyvěšeno: 17.10.2022 - 17.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče na možnost zajistit ochranu této lokality smluvně.

Číslo dokumentu: 1835-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(297 KB)

OŽPZ/22/24129, smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů, Ladislav Vodrážka

Číslo dokumentu: 1834-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 12.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(699 KB)

OŽPZ/22/23570, smlouva o poskytnutí dotace na splaškovou kanalizaci Smrkový Týnec, Rabštejn, obec Rabštejnská Lhota

Číslo dokumentu: 1833-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 12.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/22/22802, smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, obec Časy

Číslo dokumentu: 1832-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 12.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22387 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova autobusových zastávek a okolí, obec Mikuleč

Číslo dokumentu: 1830-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/22/22414 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/22/22414, Rekonstrukce místní části komunikace, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 1829-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(241 KB)

OŽPZ/22/22653 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční příspěvek pro místní prodejnu, obec Bošín

Číslo dokumentu: 1828-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22586 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obecního obchodu, obec Bousov

Číslo dokumentu: 1827-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/22/22426 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Bošín

Číslo dokumentu: 1826-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/22/22381 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kukle – II. etapa, obec Kukle

Číslo dokumentu: 1825-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22109 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Bousov - splašková kanalizace – úroky z úvěru, obec Bousov

Číslo dokumentu: 1824-22
Vyvěšeno: 11.10.2022 - 11.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(542 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Jedlová, OKŘ/22/24096

Číslo dokumentu: 1821-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(334 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 - II. kolo - obec Vlčí Habřina, OKŘ/22/24219

Číslo dokumentu: 1819-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(340 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 - II. kolo - obec Klášterec nad Orlicí, OKŘ/22/24209

Číslo dokumentu: 1818-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(276 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pk na rok 2022 - II. kolo - obec Dolní Morava, OKŘ/22/24201

Číslo dokumentu: 1817-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(278 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Vrbatův Kostelec, OKŘ/22/24099

Číslo dokumentu: 1816-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(349 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Staré Ždánice, OKŘ/22/24098

Číslo dokumentu: 1815-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(328 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - město Nasavrky, OKŘ/22/24097

Číslo dokumentu: 1814-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(335 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – městys Choltice, OKŘ/22/24095

Číslo dokumentu: 1813-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(273 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na stavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Černá u Bohdanče, OKŘ/22/24094

Číslo dokumentu: 1812-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(377 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – obec Trpín, OKŘ/22/24093

Číslo dokumentu: 1811-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(250 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – město Skuteč, OKŘ/22/24092

Číslo dokumentu: 1810-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(310 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 - obec Klášterec nad Orlicí, OKŘ/22/24091

Číslo dokumentu: 1809-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(335 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace na novou cisternovou automobilovou stříkačku pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pk v rámci dotačního programu MV-GŘ HZS ČR-2022 – město Choceň, OKŘ/22/24090

Číslo dokumentu: 1808-22
Vyvěšeno: 10.10.2022 - 10.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(334 KB)

OSV/22/20617, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1802-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(598 KB)

OSV/22/20561, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1801-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(574 KB)

OSV/22/20592, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1800-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(571 KB)

OSV/22/20643, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1799-22
Vyvěšeno: 7.10.2022 - 7.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(531 KB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/76308 na realizaci akce „Litomyšl, Augustova tiskárna, oprava střechy, I. etapa“

Číslo dokumentu: 1794-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 6.10.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(600 KB)

OSV/22/20628, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1790-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(561 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě OKŘ/21/71521 o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV –

Číslo dokumentu: 1789-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(242 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě OKŘ/22/21893 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Městys

Číslo dokumentu: 1788-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(207 KB)

Dodatek č.1 ke smlouvě č. OKŘ/22/21797 o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Město

Číslo dokumentu: 1787-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(130 KB)

OR/22/24256; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování pasportů místních komunikací, obecního vodovodu a veřejného osvětlení; Obec Kukle

Číslo dokumentu: 1783-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(556 KB)

OŽPZ/22/23584 Smlouva o poskytnutí dotace, Podlesí - propojení na skupinový vodovod, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 1782-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/22/23560 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice, obec Kladruby nad Labem

Číslo dokumentu: 1781-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/22/23551 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Třebovice – DSP, obec Třebovice

Číslo dokumentu: 1780-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/23546 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Lipovec – DPS, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1779-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(324 KB)

OŽPZ/22/22291 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy prodejny, obec Veliny

Číslo dokumentu: 1778-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22152 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zastřešení nakládací rampy u obecní prodejny, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 1777-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 5.10.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OSV/22/20624, Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1762-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 3.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(594 KB)

OSV/22/20631, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1761-22
Vyvěšeno: 3.10.2022 - 3.10.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(567 KB)

19/05/2615, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1753-22
Vyvěšeno: 29.9.2022 - 29.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(448 KB)

19/05/2811, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1746-22
Vyvěšeno: 27.9.2022 - 27.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

OŽPZ/22/23538, smlouva o poskytnutí dotace, intenzifikace ČOV Uhersko – DSP, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1736-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(372 KB)

OŽPZ/22/23547, smlouva o poskytnutí dotace, splašková kanalizace Dvakačovice – DPS, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 1735-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(391 KB)

OŽPZ/22/23550, smlouva o poskytnutí dotace, DČOV – Babákov – PD, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1734-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(330 KB)

OŽPZ/22/23585 smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Stradouň, IV. etapa – 2. část, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1733-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/22/22143 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu fasády, obec Orel

Číslo dokumentu: 1732-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/22/23927 smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů, Jan Pilný

Číslo dokumentu: 1731-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OR/22/24122; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování pasportů veřejného osvětlení a místních komunikací; Obec Mikuleč

Číslo dokumentu: 1728-22
Vyvěšeno: 26.9.2022 - 26.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(398 KB)

OŽPZ/22/23426 smlouva o poskytnutí dotace městysu Trhová Kamenice na úpravy kontejnerových stání

Číslo dokumentu: 1725-22
Vyvěšeno: 23.9.2022 - 23.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

19/05/2764, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1724-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(726 KB)

19/05/2762, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1723-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/2756, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1722-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

OŽPZ/21/73782 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1721-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(262 KB)

OŽPZ/22/23559 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1720-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/23542 Smlouva o poskytnutí dotace, Selmice – splašková tlaková kanalizace, Selmice – vodovod v obci – DSP, obec Selmice

Číslo dokumentu: 1719-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/22/23537 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dobrá Voda – PD, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1718-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(341 KB)

OŽPZ/22/23499 Smlouva o poskytnutí dotace, Výdejní smartboxy obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1717-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/22/23545 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Jamné nad Orlicí - III. etapa – DSP, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1716-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/22/23554 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Bělešovice, Nové Holešovice, Lipec – DPS, obec Slepotice

Číslo dokumentu: 1715-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/22/23563 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace Jamné nad Orlicí, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1714-22
Vyvěšeno: 22.9.2022 - 22.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/22/23565 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Borušov, obec Borušov

Číslo dokumentu: 1710-22
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 21.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/22/23576 Smlouva o poskytnutí dotace, Posílení vodárenské soustavy, obec Dědová

Číslo dokumentu: 1709-22
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 21.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OKSCR/22/24039, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „Nekoř, kostel sv. Mikuláše, restaurování kazatelny, II. etapa“

Číslo dokumentu: 1707-22
Vyvěšeno: 21.9.2022 - 21.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(358 KB)

OŽPZ/22/23583 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodního řadu „A“ LT80, obec Opatov

Číslo dokumentu: 1697-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/23577 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Nová Sídla – I. etapa, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1696-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/22/23571 Smlouva o poskytnutí dotace, Ostřetín – m.č. Vysoká u Holic splašková kanalizace, obec Ostřetín

Číslo dokumentu: 1693-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/22/23558 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Třibřichy, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 1692-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(511 KB)

OŽPZ/22/22161 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úpravy veřejné zeleně a ostatních ploch ve vlastnictví obce, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 1691-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(538 KB)

OŽPZ/22/22135 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu cesty na Pohořelku, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 1690-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

19/05/2750, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1689-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(528 KB)

19/05/2815, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1688-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/2816, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1687-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 19.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2823,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1686-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(851 KB)

19/05/2822,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1685-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2821,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1684-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2820,Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1683-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2282, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1682-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(520 KB)

19/05/1949, Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1681-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(535 KB)

19/05/1009, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1680-22
Vyvěšeno: 16.9.2022 - 16.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

Výzva a Metodika účelových dotací na podporu sociálních služeb v Pk na rok 2023

Číslo dokumentu: 1669-22
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(281 KB)

OŽPZ/22/23494 smlouva o poskytnutí dotace obci Chornice na opravu střechy

Číslo dokumentu: 1662-22
Vyvěšeno: 9.9.2022 - 9.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/22/23567 smlouva o poskytnutí dotace městysu Chroustovice – místní část Lhota u Chroustovic, splašková kanalizace

Číslo dokumentu: 1661-22
Vyvěšeno: 9.9.2022 - 9.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

19/05/2812, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1650-22
Vyvěšeno: 7.9.2022 - 7.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2829, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1646-22
Vyvěšeno: 6.9.2022 - 6.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(951 KB)

19/05/2825, Smlouva o poskytnutí Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III,

Číslo dokumentu: 1645-22
Vyvěšeno: 6.9.2022 - 6.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(860 KB)

OKSCR/22/23518, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Holice – Koudelka, kaple Nanebevzetí P. Marie, obnova“

Číslo dokumentu: 1644-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(364 KB)

OKSCR/22/23514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Jenišovice – Mravín čp. 25, obnova střechy obytného domu, 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1643-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(360 KB)

19/05/2838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1642-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2819, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1641-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2813, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1640-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

19/05/2835, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1639-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/2831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1638-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 5.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(790 KB)

19/05/1628, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1634-22
Vyvěšeno: 2.9.2022 - 2.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

19/05/2814, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1632-22
Vyvěšeno: 2.9.2022 - 2.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(816 KB)

OŽPZ/22/23500 smlouva o poskytnutí dotace městu Seč na stání pro kontejnery na tříděný odpad

Číslo dokumentu: 1627-22
Vyvěšeno: 2.9.2022 - 2.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/22/23579 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava vodovodu Radiměř, Vodovodní řád A+ A -1, obec Radiměř

Číslo dokumentu: 1624-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/22/23553 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Otradov - DPS, obec Otradov

Číslo dokumentu: 1623-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(408 KB)

OŽPZ/22/23540 Smlouva o poskytnutí dotace, Jenišovice – splašková kanalizace a ČOV – PD, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1622-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(346 KB)

OŽPZ/22/23548 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace obce Dolní Bezděkov – DPS, obec Dolní Bezděkov

Číslo dokumentu: 1621-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(401 KB)

OŽPZ/22/23586 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodu Třebařov od č.p. 185 po č.p.243, obec Třebařov

Číslo dokumentu: 1620-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

OŽPZ/22/22169 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření sítě veřejného osvětlení, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 1619-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

OŽPZ/22/22404 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce stodoly a jejího okolí 3, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1618-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(532 KB)

OŽPZ/22/22647 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1617-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(517 KB)

19/05/2844, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1616-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

19/05/2843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1615-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1614-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1613-22
Vyvěšeno: 1.9.2022 - 1.9.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(847 KB)

OSV/22/20633, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1595-22
Vyvěšeno: 29.8.2022 - 29.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(578 KB)

Dodatek č. OKSCR/21/73768/1

Číslo dokumentu: 1594-22
Vyvěšeno: 26.8.2022 - 26.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(273 KB)

OŽPZ/22/22649 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na provoz prodejny v obci, obec Študlov

Číslo dokumentu: 1590-22
Vyvěšeno: 25.8.2022 - 25.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/22/22530 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku a zpevněných ploch, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 1589-22
Vyvěšeno: 25.8.2022 - 25.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

OŽPZ/22/22256 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Morašice – III/3389 – chodníky - II. etapa, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1588-22
Vyvěšeno: 25.8.2022 - 25.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OKSCR/21/75083, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Předhradí, areál hradu Rychmburk, SHP bývalého pivovaru“

Číslo dokumentu: 1584-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(199 KB)

OKSCR/22/23516, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zubří čp. 3, oprava podlah, repase vnitřních křídel oken ve světnici a světničce a výměna vstupních dveří“

Číslo dokumentu: 1583-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(358 KB)

OKSCR/22/23535, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choceň Jungmannova čp. 301 – radnice, restaurování soch na fasádě“

Číslo dokumentu: 1582-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(277 KB)

OKSCR/22/23534, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Choceň, centrální kamenný kříž na hřbitově, restaurování“

Číslo dokumentu: 1581-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(304 KB)

OKSCR/22/23007, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dřevíkov čp. 45, bývalá židovská škola, obnova střechy“

Číslo dokumentu: 1580-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(359 KB)

OKSCR/22/23519, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Trstěnice čp. 61, zpracování projektové dokumentace obnovy“

Číslo dokumentu: 1576-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(629 KB)

OKSCR/22/23522, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Klášterec nad Orlicí čp. 4, obnova severní fasády“

Číslo dokumentu: 1575-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 24.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(631 KB)

ODSH/22/23304, Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Zpět na koleje: Restaurování historického osobního vozu B4u do plně provozního stavu, !!. etapa"

Číslo dokumentu: 1572-22
Vyvěšeno: 23.8.2022 - 23.8.2025
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(384 KB)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/73770

Číslo dokumentu: 1564-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 19.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(277 KB)

19/05/2833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1560-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/2842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1556-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(807 KB)

OŽPZ/22/23497 smlouva o poskytnutí dotace na ČOV Březová nad Svitavou - doplnění linky odvodnění kalu

Číslo dokumentu: 1553-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/22/23492 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Hybridní prodejna potravin, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1551-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/22/23503 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Multifunkční hřiště Mrákotín, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1550-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/22/22627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1549-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(528 KB)

OŽPZ/22/23560 Smlouva o poskytnutí dotace, Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1548-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/22/23564 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dachov, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1547-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/22/23566 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota – Nové Hrady – 3. etapa, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1546-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/22/23581 Smlouva o poskytnutí dotace, Výtlačný a zásobovací řad obce Čistá, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1545-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/22/22361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1544-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/23541 Smlouva o poskytnutí dotace, Bítovany – splašková kanalizace – DPS, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1543-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/22/23557 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 1542-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/22/23574 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Strážná, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1541-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/22/23580 Smlouva o poskytnutí dotace, Zásobní vodovodní řad Vendolí – nové tlakové pásmo, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 1540-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/22/23544 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Nabočany – DPS, obec Nabočany

Číslo dokumentu: 1538-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/23556 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Kočí, obec Kočí

Číslo dokumentu: 1537-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/22/23562 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obcí Mostek a Sudličkova Lhota - ČOV a stoková síť, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1536-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/22/23568 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1535-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(348 KB)

OŽPZ/22/23569 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1534-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(342 KB)

OŽPZ/22/23578 Smlouva o poskytnutí dotace, Honbice – zásobování vodou, obec Honbice

Číslo dokumentu: 1533-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(530 KB)

Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/72177, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 1532-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(255 KB)

OŽPZ/22/23496 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Projektová dokumentace statického zajištění skalní stěny v Ústecké ulici v Letohradě včetně průzkumů a geodetických prací, město Letohrad

Číslo dokumentu: 1531-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/22/22681 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1530-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(345 KB)

OSV/22/20619, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1527-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(559 KB)

OSV/22/20584, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1526-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(613 KB)

OSV/22/20615, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1525-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(557 KB)

19/05/1742, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1507-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

OSV/22/20630, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1506-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(547 KB)

OKSCR/22/23422, Smlouva o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2021

Číslo dokumentu: 1505-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(485 KB)

OSV/22/20614, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1502-22
Vyvěšeno: 12.8.2022 - 12.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(562 KB)

OKSCR/22/23434, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „80 let – nezapomínáme – we remember“

Číslo dokumentu: 1499-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(484 KB)

OKSCR/22/23526, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Chvaletice čp. 124 - bývalá škola, obnova oken - 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1498-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(569 KB)

OKSCR/22/23397, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Žamberk, antický pavilon v zámeckém parku – restaurování a oprava“

Číslo dokumentu: 1497-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(617 KB)

OKSCR/22/23524, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dolní Roveň čp. 121, sokolovna, oprava střechy“

Číslo dokumentu: 1496-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(433 KB)

OKSCR/22/23529, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Bezděčí u Trnávky, restaurování pilíře sv. Trojice“

Číslo dokumentu: 1495-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(455 KB)

OSV/22/20624, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1481-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(571 KB)

OSV/22/20621, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1480-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(573 KB)

OSV/22/20613, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1479-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(579 KB)

OŽPZ/22/23539 Smlouva o poskytnutí dotace, Zhotovení PD – výstavba kanalizace v obci Strašov včetně přípojek – PD, obec Strašov

Číslo dokumentu: 1456-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(346 KB)

OŽPZ/22/23555 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Horka, obec Horka

Číslo dokumentu: 1455-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/22/22495 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV Lichkov – roční splátky úroků z úvěru, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 1454-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(550 KB)

OŽPZ/22/23493 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Nasavrky – dostavba splaškové kanalizace k areálu archeoskanzenu, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1453-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

OŽPZ/22/22124 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v přízemí budovy Jenišovice č.p. 63, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1452-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22139 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace okolo hřiště, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1451-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/22140 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místní komunikace v Čejkovicích, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 1450-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

OŽPZ/22/22141 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy s č.p. 31 ve Skupicích - Lojzička, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1449-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/22/22167 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních a účelových komunikací v obci Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1448-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22227 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3.etapa, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 1447-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22251 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba a opravy místních komunikací – úroky z úvěru, obec Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 1446-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/22/22277 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a vybavenost plochy u obecního úřadu, obec Staré Jesenčany

Číslo dokumentu: 1441-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22278 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava topného systému v mateřské škole, obec Staré Ždánice

Číslo dokumentu: 1440-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22297 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava havarijního stavu fasády radnice, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 1439-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22408 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce parkovací plochy u obecního úřadu, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 1438-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22427 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava zasedací místnosti obecního úřadu, obec Bystřec

Číslo dokumentu: 1437-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/22/22511 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku, obec Seč

Číslo dokumentu: 1436-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22513 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení v obci Skořenice, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1435-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22515 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístřešek za obecním úřadem, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1434-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22533 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení obecního majetku, obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1433-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/22/22535 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava odstavné plochy před OÚ Zálší, obec Zálší

Číslo dokumentu: 1432-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/22/22600 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1431-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(517 KB)

OŽPZ/22/23424 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Revitalizace části Podolského potoka, obec Barchov

Číslo dokumentu: 1430-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(468 KB)

16/2/0244 – Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1426-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(513 KB)

OSV/22/20618, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1425-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(561 KB)

OSV/22/20650, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1424-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(563 KB)

OSV/22/20599, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1423-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(604 KB)

OSV/22/20592, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1422-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(601 KB)

OSV/22/20579, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1421-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(611 KB)

OSV/22/20561, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1420-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(610 KB)

OSV/22/20643, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1419-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(564 KB)

OSV/22/20626, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1418-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 5.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(571 KB)

OSV/22/20500 Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace Pk na rok 2022 odlehčovací služby

Číslo dokumentu: 1415-22
Vyvěšeno: 4.8.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(383 KB)

OŽPZ/22/22138 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místních komunikací, obec Míčov-Sušice

Číslo dokumentu: 1410-22
Vyvěšeno: 3.8.2022 - 3.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/22/22666 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna Koldín, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1408-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/22/22633 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 1407-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(340 KB)

OŽPZ/22/22538 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Sběrné místo pro odkládání tříděných odpadů u prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1406-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(408 KB)

OŽPZ/22/22518 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení ve Srubech, obec Sruby

Číslo dokumentu: 1405-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/22/22491 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství a rozšíření dětského hřiště, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1404-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22417 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace – III. etapa, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1403-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22373 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Janůvky, obec Janůvky

Číslo dokumentu: 1402-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22364 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního úřadu, obec Hartinkov

Číslo dokumentu: 1401-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/22/22293 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení, obec Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1400-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22252 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zázemí pro technické služby, obec Libišany

Číslo dokumentu: 1399-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(551 KB)

OŽPZ/22/22172 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 1398-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/22/22171 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace Zderaz –Pasíčka, obec Zderaz

Číslo dokumentu: 1397-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(662 KB)

OŽPZ/22/22131 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy čp. 7, etapa č. VI, obec Křižanovice

Číslo dokumentu: 1396-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22129 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce bývalé školy – etapa b), obec Krásné

Číslo dokumentu: 1395-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22120 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna svítidel na veřejném osvětlení v místních částech Travná, Velká Střítež a Vršově, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1393-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/22/22114 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Dřenice

Číslo dokumentu: 1392-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/22/22112 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní komunikace, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 1391-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OKSCR/22/23532, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lichkov, kostel sv. Josefa – dělníka, restaurování pískovcových prvků“

Číslo dokumentu: 1390-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(472 KB)

OKSCR/22/23517, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dolní Roveň – Horní Roveň, kaple P. Marie na p.p.č. 390, obnova – 1. etapa“

Číslo dokumentu: 1389-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(598 KB)

OKSCR/21/74523/2, dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Svitavy-předměstí, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Číslo dokumentu: 1387-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(259 KB)

OKSCR/22/23527, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Zřícenina hradu Starý Cimburk, statické zajištění a konzervace předhradí – 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1386-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 2.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(485 KB)

OR/22/23705 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Vidlatá Seč - návrh

Číslo dokumentu: 1384-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23703 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Řídký - návrh

Číslo dokumentu: 1383-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23700 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Horní Újezd - návrh

Číslo dokumentu: 1382-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23698 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Morava – upravený návrh

Číslo dokumentu: 1381-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OR/22/23697 Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Ctětín - návrh

Číslo dokumentu: 1380-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

OKSCR/22/23053, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luže, hrad Košumberk, oprava a statické zajištění SZ zdi nádvoří purkrabství“

Číslo dokumentu: 1378-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(455 KB)

OKSCR/22/23378, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Nekoř – Údolí, obnova zvoničky na poz.p.č. 2327/2“

Číslo dokumentu: 1377-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 1.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(441 KB)

OŽPZ/22/23425 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Desná-Osík – studie odtokových poměrů s návrhem protipovodňových a revitalizačních opatření, obec Osík

Číslo dokumentu: 1375-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/22/21895 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Úprava společenské místnosti Domu služeb č.p. 34 -rozšíření, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1374-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/22/22816 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor s příslušenstvím, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 1373-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22805 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nákup komunálního traktoru, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1372-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

OŽPZ/22/22686 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1371-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

19/05/1946, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1370-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(514 KB)

19/05/1743, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1369-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(554 KB)

19/05/1073, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1368-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(601 KB)

19/05/0998, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1367-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 29.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(662 KB)

OŽPZ/22/22801 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1363-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22679 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1362-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22658 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1361-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(543 KB)

OŽPZ/22/22635 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční podpora na provoz prodejny KONZUM, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1360-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OŽPZ/22/22519 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1359-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/22/22510 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava skladové haly, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1358-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22507 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Podlesí

Číslo dokumentu: 1357-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22487 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení přístřešku u budovy obecního úřadu, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1356-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22420 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu č.p.29 – II. etapa, obec Želivsko

Číslo dokumentu: 1355-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OŽPZ/22/22401 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna mostního zábradlí a úprava mostní konstrukce, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1354-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22304 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení I. etapa, obec Borušov

Číslo dokumentu: 1353-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22289 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku v ul. Lepějovická, obec Valy

Číslo dokumentu: 1352-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22274 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování propojovacího chodníku, obec Srch

Číslo dokumentu: 1351-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22260 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Mlatová cesta podél rybníků, obec Ostřešany

Číslo dokumentu: 1350-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22259 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního úřadu, obec Neratov

Číslo dokumentu: 1349-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22239 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení techniky na údržbu zeleně, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1348-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/22/22234 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce kanceláří OÚ Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1347-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OŽPZ/22/22230 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní zdi – 3. etapa, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 1346-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22163 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace u koupaliště, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1345-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22159 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády víceúčelového zařízení č.p. 34 – 3. etapa, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 1344-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/22/22154 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikací, obec Studnice

Číslo dokumentu: 1343-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(470 KB)

OSV/22/20616, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1335-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(577 KB)

OSV/22/20628, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1334-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(582 KB)

OSV/22/20623, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1333-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(583 KB)

OSV/22/20632, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1332-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(565 KB)

OR/22/23719; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce objektu čp. 163 Studnice, etapa čtvrtá; Obec Studnice

Číslo dokumentu: 1331-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(365 KB)

OKSCR/22/23371, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Polička čp. 41, statické zajištění zdiva a kleneb“

Číslo dokumentu: 1330-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(356 KB)

OKSCR/22/23395, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Litomyšl, Smetanovo nám. čp. 127, restaurování sgrafit“

Číslo dokumentu: 1329-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(504 KB)

OKSCR/22/23329, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Radhošť, areál kostela sv. Jiří, obnova ohradní zdi – 3. etapa“

Číslo dokumentu: 1328-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(369 KB)

OKSCR/22/23214, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Lanškroun, Malé nám. čp. 77, obnova“

Číslo dokumentu: 1327-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(881 KB)

OKSCR/22/23370, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Přelouč, kostel sv. Jakuba s farou, restaurování vstupních dveří fary“

Číslo dokumentu: 1326-22
Vyvěšeno: 27.7.2022 - 27.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(653 KB)

OŽPZ/22/23489 smlouva o poskytnutí dotace v oblasti vodního hospodářství obci Tržek

Číslo dokumentu: 1317-22
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 25.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OKSCR/22/23046, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Luková – Květná, pilíř s křížem u kaple, restaurování“

Číslo dokumentu: 1314-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OSV/22/20622, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1310-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(562 KB)

OSV/22/20617, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1309-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(547 KB)

OSV/22/20585, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1308-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(757 KB)

OSV/22/20570, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1307-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(617 KB)

OSV/22/20581, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1306-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(615 KB)

OSV/22/20627, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1305-22
Vyvěšeno: 22.7.2022 - 22.7.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(383 KB)

OŽPZ/22/22817 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení komunálního traktoru, obec Sázava

Číslo dokumentu: 1299-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(407 KB)

OŽPZ/22/22815 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení multifunkčního komunálního traktoru a další doplňkové a přípojné techniky, obec Plchovice

Číslo dokumentu: 1298-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(566 KB)

OŽPZ/22/22809 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 1297-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22806 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunální traktor, obec Třebosice

Číslo dokumentu: 1296-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(321 KB)

OŽPZ/22/22800 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení multifunkčního komunálního traktoru, obec Načešice

Číslo dokumentu: 1295-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22799 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora komunálních traktorů, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 1294-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/22/22796 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení komunálního traktoru, obec Bořice

Číslo dokumentu: 1293-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/22/22683 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin v Tisové, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1292-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/22/22677 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1291-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/22/22672 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1290-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(531 KB)

OŽPZ/22/22665 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1289-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(537 KB)

OŽPZ/22/22664 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1288-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/22/22663 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní prodejna, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1287-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22652 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 1286-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(544 KB)

OŽPZ/22/22643 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Nová Sídla, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1285-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/22/22641 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místního obchodu v obci, obec Malíkov

Číslo dokumentu: 1284-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

OŽPZ/22/22634 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny v budově OÚ, obec Jarošov

Číslo dokumentu: 1283-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(647 KB)

OŽPZ/22/22629 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1282-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/22/22626 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Desná

Číslo dokumentu: 1281-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22623 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu v obci, obec Březina

Číslo dokumentu: 1280-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/22/22620 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1279-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(527 KB)

OR/22/23616; Smlouva o poskytnutí dotace; Pasportizace inženýrských sítí v majetku obce Sudslava

Číslo dokumentu: 1277-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(455 KB)

OR/22/23614; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy hostince a prodejny čp. 52 - III. etapa; Obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1276-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(558 KB)

OR/22/23615; Smlouva o poskytnutí dotace; Adaptace bývalého kravína na provoz dřevovýroby, 2. etapa; Obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1275-22
Vyvěšeno: 21.7.2022 - 21.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

OŽPZ/22/22615 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční příspěvek na provoz prodejny – Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1268-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(565 KB)

OŽPZ/22/22607 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny potravin, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 1267-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(569 KB)

OŽPZ/22/22598 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna potravin Dřeveš, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1266-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

OŽPZ/22/22593 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny čp. 14 v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1265-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/22/22591 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin a smíšeného zboží, obec Kněžice

Číslo dokumentu: 1264-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/22/22588 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místního obchodu, obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 1263-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(520 KB)

OŽPZ/22/22537 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení autobusové čekárny, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 1262-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(476 KB)

OŽPZ/22/22529 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na budově obecního úřadu, obec Vinary

Číslo dokumentu: 1260-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/22/22524 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Tisová

Číslo dokumentu: 1259-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22512 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce propustku potoka na místní komunikaci, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1258-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

OŽPZ/22/22508 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava autobusové zastávky, obec Přivrat

Číslo dokumentu: 1257-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(546 KB)

OŽPZ/22/22265 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Přepychy

Číslo dokumentu: 1256-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/22/22263 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna krytiny na budově obecního úřadu, obec Podůlšany

Číslo dokumentu: 1255-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(510 KB)

19/05/1390, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1254-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(591 KB)

OŽPZ/22/22247 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kanceláře a skladu obecního úřadu Kojice, obec Kojice

Číslo dokumentu: 1253-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/22/22245 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stavebních objektů na místním hřbitově, obec Jeníkovice

Číslo dokumentu: 1252-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(397 KB)

OŽPZ/22/22244 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba VO Jedousov, obec Jedousov

Číslo dokumentu: 1251-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22242 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní prodejny potravin – pokračování, obec Chýšť

Číslo dokumentu: 1249-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22233 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava požární nádrže, obec Dědová

Číslo dokumentu: 1248-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/22/22228 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava bytu, obec Bukovina u Přelouče

Číslo dokumentu: 1247-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/22177 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v obci Břehy – etapa SO07-V Zákoutí, část B, obec Břehy

Číslo dokumentu: 1246-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/22/22170 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komplexní úprava veřejného prostranství u kapličky, obec Zájezdec

Číslo dokumentu: 1245-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(498 KB)

OŽPZ/22/22166 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Splátka úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV Vrbatův Kostelec, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 1244-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/22/22146 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava silnice III/337 44 Podhořany – Bílý Kámen, obec Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 1243-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

19/05/1899, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1242-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(436 KB)

OŽPZ/22/22136 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1241-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/22/22133 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce fasády obecního domu čp.26, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1240-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace veřejného prostranství na valech v okolí kostela sv. Petra a Pavla, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1239-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22126 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Technika na údržbu veřejných ploch II, obec Klešice

Číslo dokumentu: 1238-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(325 KB)

OŽPZ/22/22122 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Volnočasový prostor obce Hroubovice, obec Hroubovice

Číslo dokumentu: 1232-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 20.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/22/22113 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 1231-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/22/22107 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Jídelní výtah v MŠ Bítovany, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1230-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(716 KB)

OŽPZ/22/22104 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy na místním hřbitově, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1229-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(556 KB)

19/05/1975,Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1228-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

OŽPZ/22/22523 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střešní krytiny na bytovém domě, obec Těchonín

Číslo dokumentu: 1227-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22509 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba zeleně a veřejného prostranství – 4. etapa, obec Pustina

Číslo dokumentu: 1226-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(548 KB)

OŽPZ/22/22503 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1225-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(624 KB)

OŽPZ/22/22502 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna topení v budově č.p. 74 v obci Ostrov, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1224-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(549 KB)

OŽPZ/22/22500 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava náměstí, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1223-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22498 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy hasičské zbrojnice, obec Nasavrky

Číslo dokumentu: 1222-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(477 KB)

OŽPZ/22/22494 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 1221-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(469 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKCSR/22/21728

Číslo dokumentu: 1219-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(477 KB)

19/05/1421, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1218-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(475 KB)

19/05/2578, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1217-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(437 KB)

19/05/1594, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 1216-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.7.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(441 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 1208-22
Vyvěšeno: 20.7.2022 - 4.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Vranová Lhota, OKŘ/22/21887

Číslo dokumentu: 1206-22
Vyvěšeno: 18.7.2022 - 18.7.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(271 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Obec Pustá Rybná, OKŘ/22/21851

Číslo dokumentu: 1205-22
Vyvěšeno: 18.7.2022 - 18.7.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(276 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 – Městys Mladkov, OKŘ/22/21835

Číslo dokumentu: 1204-22
Vyvěšeno: 18.7.2022 - 18.7.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(547 KB)

OŽPZ/22/22489 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu části komunikace k vodárně, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1197-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(567 KB)

OŽPZ/22/22490 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1196-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(491 KB)

OŽPZ/22/22492 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 1195-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/22/22493 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného prostranství pro setkávání občanů, obec Krasíkov

Číslo dokumentu: 1194-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(406 KB)

OŽPZ/22/22421 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení učebny v ZŠ České Heřmanice, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1193-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/22/22425 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Přístavba skladu a venkovního zastřešení ve sportovním areálu Běstovice, obec Běstovice

Číslo dokumentu: 1192-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/22/22431 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Odizolování budovy obecního úřadu, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1191-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/22/22486 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava západní části hřbitovní zdi, obec Jamné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1190-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22488 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace – zadní cesta, etapa 3, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1189-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(483 KB)

OŽPZ/22/22402 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace budovy technického zázemí, obec Sádek

Číslo dokumentu: 1188-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(603 KB)

OŽPZ/22/22405 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě II. část, obec Staré Město

Číslo dokumentu: 1187-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/22/22413 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce místní komunikace, obec Újezdec

Číslo dokumentu: 1186-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(555 KB)

OŽPZ/22/22393 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kuchyně kulturního domu III. etapa, obec Opatovec

Číslo dokumentu: 1185-22
Vyvěšeno: 15.7.2022 - 15.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/22/22399 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Rohozná, obec Rohozná

Číslo dokumentu: 1184-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/22365 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v budově obecního úřadu Hartmanice, obec Hartmanice

Číslo dokumentu: 1183-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/22/22367 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace na p.č. 1239/4 v obci Horní Újezd, obec Horní Újezd

Číslo dokumentu: 1182-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

OŽPZ/22/22372 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení na Gajeru, obec Janov

Číslo dokumentu: 1181-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/22/22290 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava okolí bytového domu ve Vápně, obec Vápno

Číslo dokumentu: 1180-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(517 KB)

OŽPZ/22/22292 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava stropu a stěn zasedací místnosti budovy obecního úřadu, obec Voleč

Číslo dokumentu: 1179-22
Vyvěšeno: 14.7.2022 - 14.7.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(478 KB)

OŽPZ/22/22299 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace kulturního domu Bělá u Jevíčka, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1178-22
Vyvěšeno:<