17.5.2022 13:09:14

OŽPZ/22/22149 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Předhradí

Číslo dokumentu: 632-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 17.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(660 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci „Revitalizace domu hasičů Jevíčko" pro Město Jevíčko, číslo OKŘ/22/21686

Číslo dokumentu: 628-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 17.5.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(336 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy

Číslo dokumentu: 627-22
Vyvěšeno: 17.5.2022 - 1.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(277 KB)

OŽPZ/22/22125 smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Kameničky

Číslo dokumentu: 626-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

19/05/1928, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 625-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 16.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(402 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Jablonné nad Orlicí – Sobkovice – přestupková agenda

Číslo dokumentu: 624-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(2 MB)

Veřejnoprávní smlouva – Jablonné nad Orlicí – Studené – přestupková agenda

Číslo dokumentu: 623-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(2 MB)

Rozhodnutí – zjišťovací řízení „Modernizace stávající výroby peform Chrudim s.r.o. II“

Číslo dokumentu: 622-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(332 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064115-E ze dne 11. 5. 2022

Číslo dokumentu: 621-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(230 KB)

Energetika – nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně č. 25 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 620-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 15.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(233 KB)

Soubor zařízení MPI a MPII na výrobu organických polotovarů v objektu Ry 23 a Ry 24 – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 619-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 15.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(235 KB)

Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou - nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 618-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 13.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(233 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064091

Číslo dokumentu: 617-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(231 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 616-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 615-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 614-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 613-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Bergasto a.s., Olomouc

Číslo dokumentu: 612-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(298 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Výčapy

Číslo dokumentu: 611-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(373 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 610-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(381 KB)

Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic – závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 609-22
Vyvěšeno: 10.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 608-22
Vyvěšeno: 10.5.2022 - 26.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(178 KB)

OŽPZ/22/22127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní zdi a výstavba chodníků na hřbitově, obec Kočí

Číslo dokumentu: 607-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21749

Číslo dokumentu: 606-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(474 KB)

OŽPZ/22/21898 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu, obec Poběžovice u Přelouče

Číslo dokumentu: 605-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/22/21894 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Vybudování herních prvků dětských hřišť, příslušné infrastruktury a výsadby zeleně, obec Kočí

Číslo dokumentu: 604-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

KH/22/21950, Smlouva o poskytnutí dotace

Číslo dokumentu: 603-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(469 KB)

Žádost o vydání změny podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.

Číslo dokumentu: 602-22
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(5 MB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: obec Staré Hradiště a spádové obce.

Číslo dokumentu: 601-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 22.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

19/05/2476, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 600-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 9.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(526 KB)

22/21585, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk na rok 2022: Oprava exponátů a expozic

Číslo dokumentu: 599-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(350 KB)

22/21596, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče v Pk na rok 2022: Festival Bez nití / Odvázané léto na terasách

Číslo dokumentu: 598-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(605 KB)

Rozhodnutí EIA – „Hala Stéblová 2“

Číslo dokumentu: 597-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(320 KB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – obecní policie

Číslo dokumentu: 596-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 21.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(2 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Niklovna cz s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 595-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(300 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 594-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(223 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení „Recyklační linka na zpracování stavebního odpadu ve Slatiňanech“

Číslo dokumentu: 593-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 592-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/43, III/3665, III/3666 a MK v Březové nad Svitavou

Číslo dokumentu: 591-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(719 KB)

Zkapacitnění stávajícího zařízení k využití a úpravě stavebních odpadů, Recyklační středisko – Spytovice –závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 590-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(306 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 589-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Soubor zařízení na výrobu čistých, laboratorních, speciálních a technických chemikálií ve výrobní divizi PENTA, Chrudim – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 588-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(238 KB)

Výběrové řízení č. 28/2022 – Vedoucí odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu

Číslo dokumentu: 587-22
Vyvěšeno: 5.5.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(294 KB)

Rezidence Kopanický Mlýn II, rozhodnutí o odvolání

Číslo dokumentu: 586-22
Vyvěšeno: 5.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
pdf(333 KB)

19/05/1965, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 585-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 4.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(432 KB)

OKSCR/22/21698 C1: Stavební úpravy tělocvičny v Libchavách

Číslo dokumentu: 584-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 4.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(292 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, extravilán obce Opatovec

Číslo dokumentu: 583-22
Vyvěšeno: 5.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(303 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru fyzioterapeut pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 582-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 18.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – závěr zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 581-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(348 KB)

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – závěr zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 580-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(348 KB)

Výběrové řízení č. 27/2022 – Referent oddělení komunikace a sekretariátu hejtmana – kancelář hejtmana

Číslo dokumentu: 579-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(290 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEPS, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 578-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 20.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(267 KB)

Žádost o vydání změny podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele MANTEX, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 577-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 21.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(2 MB)

19/05/2266, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 576-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

Dotační program Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 575-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(134 KB)

OSV/22/20631, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 574-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk – Podprogram Kreativní vouchery. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Číslo dokumentu: 573-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(254 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram: Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery

Číslo dokumentu: 572-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(300 KB)

OKSCR/22/21727 ICR 2022: Chytrý turistický informační park v obci Živanice

Číslo dokumentu: 571-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(476 KB)

OKSCR/22/21699 C1: Automatické zavlažování fotbalového hřiště v Rohovládové Bělé

Číslo dokumentu: 570-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.5.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(294 KB)

Stabilizace odpadů BOME - Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o. – informace o dopracované dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 569-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 2.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(234 KB)

Nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření SVS/2022/057623-G

Číslo dokumentu: 568-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(454 KB)

Dokumentace EIA – Kabinová lanovka, Dolní Morava

Číslo dokumentu: 567-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice – oznámení koncepce

Číslo dokumentu: 566-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 22.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(256 KB)

Výběrové řízení č. 26/2022 – Referent pro analytické a statistické činnosti – odbor zdravotnictví

Číslo dokumentu: 565-22
Vyvěšeno: 28.4.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(293 KB)

OKŘ/22/20264 - Darovací smlouva - Obec Morašice – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 564-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(1 MB)

OKŘ/22/20263 - Darovací smlouva - Obec Libišany – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 563-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

OKŘ/22/20262 - Darovací smlouva - Obec Jaroměřice – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 562-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(2 MB)

OKŘ/22/20261 - Darovací smlouva - Obec Bystřec – dar - přívěsný vozík a nůžkový stan k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a obecnému posílení bezpečnosti Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 561-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(1 MB)

19/05/2746, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 558-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/2738, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 557-22
Vyvěšeno: 27.4.2022 - 27.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(743 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru psychiatrie pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 553-22
Vyvěšeno: 26.4.2022 - 8.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

VEMA, akciová společnost, Farma pro chov prasnic a prasniček Srní – nabytí právní moci 4. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 552-22
Vyvěšeno: 26.4.2022 - 26.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(231 KB)

19/05/1395, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 545-22
Vyvěšeno: 25.4.2022 - 25.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(518 KB)

OSV/22/20613, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 544-22
Vyvěšeno: 25.4.2022 - 25.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20632, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 543-22
Vyvěšeno: 25.4.2022 - 25.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OŠ/22/21716 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 540-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 22.4.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(7 MB)

Výběrové řízení č. 25/2022 – Pracovník ekonomického oddělení – odbor školství – metodik účetnictví příspěvkových organizací

Číslo dokumentu: 536-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 17.5.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(295 KB)

Výběrové řízení č. 23/2022 – Pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Číslo dokumentu: 534-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 20.5.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(281 KB)

OŠ/22/21496 + Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 532-22
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 21.4.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(6 MB)

19/05/1392, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 525-22
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 21.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru oftalmologie pro území: město Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 524-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(338 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 523-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 522-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 521-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 520-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Svitavy

Číslo dokumentu: 519-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 518-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 517-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 516-22
Vyvěšeno: 22.4.2022 - 4.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

19/05/2005, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 512-22
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 20.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

OSV/22/20621, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 510-22
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 20.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20584, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 509-22
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 20.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výběrové řízení č. 18/2022 – Referent oddělení integrované prevence – odbor životního prostředí a zemědělství

Číslo dokumentu: 507-22
Vyvěšeno: 20.4.2022 - 20.5.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
pdf(289 KB)

Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 505-22
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 21.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(255 KB)

19/05/2682, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 501-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2681, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 500-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/2680, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 499-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/2679, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 498-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/2676, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 497-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(945 KB)

19/05/2675, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 496-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2674, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 495-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/2672, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 494-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2671, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 493-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2670, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 492-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

AUTOVRAKOVIŠTĚ Petr Nárožný, Jevíčko – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 491-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(252 KB)

CEMEX Czech Republic, s.r.o., Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 14. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 489-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 20.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(231 KB)

OŽPZ/22/20545 o poskytnutí individuální dotace obci Leštinka na revitalizaci bývalého skladu chemických látek

Číslo dokumentu: 487-22
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 14.4.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

19/05/2747, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 485-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/2744, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 484-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(751 KB)

19/05/2743, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 483-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(737 KB)

19/05/2741, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 482-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(733 KB)

19/05/2739, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 481-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/2737, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 480-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(736 KB)

19/05/2736, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 479-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru tělovýchovné lékařství pro území: město Dašice

Číslo dokumentu: 476-22
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru kardiologie pro území: město Dašice

Číslo dokumentu: 475-22
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru všeobecné praktické lékařství pro území: město Dašice

Číslo dokumentu: 474-22
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Amb. zdrav. péče v oboru klinická osteologie pro území: okres Chrudim

Číslo dokumentu: 473-22
Vyvěšeno: 14.4.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(337 KB)

OSV/22/20630, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 472-22
Vyvěšeno: 13.4.2022 - 13.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1524, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 471-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 12.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(475 KB)

19/05/2726, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 469-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 12.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

19/05/2734, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 468-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 12.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 467-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 466-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(429 KB)

19/05/2669, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 455-22
Vyvěšeno: 11.4.2022 - 11.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2690, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 452-22
Vyvěšeno: 11.4.2022 - 11.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Pavla Bobková

Číslo dokumentu: 448-22
Vyvěšeno: 11.4.2022 - 11.7.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(26 KB)

19/05/2706, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 446-22
Vyvěšeno: 8.4.2022 - 8.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(706 KB)

OSV/22/20617, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 443-22
Vyvěšeno: 7.4.2022 - 7.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20581, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 442-22
Vyvěšeno: 7.4.2022 - 7.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20626, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 441-22
Vyvěšeno: 7.4.2022 - 7.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20592, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 439-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20561, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 438-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20579, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 437-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20570, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 436-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20599, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 435-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20585, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 434-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/1329, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 433-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/2687, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 432-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(962 KB)

19/05/2707, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 431-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2724, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 427-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/2723, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 426-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(750 KB)

19/05/2722, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 425-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/2721, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 424-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

19/05/2719, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 423-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/2718, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 420-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

19/05/2717, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 419-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/2715, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 418-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2714, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 417-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(740 KB)

19/05/2713, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 416-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(814 KB)

19/05/2712, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 415-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/2711, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 414-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(747 KB)

19/05/2666, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 413-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

22/20795, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce: Mladá scéna 2022

Číslo dokumentu: 412-22
Vyvěšeno: 6.4.2022 - 6.4.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(342 KB)

19/05/2693, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 406-22
Vyvěšeno: 5.4.2022 - 5.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

OSV/22/20500, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 396-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(878 KB)

OSV/22/20628, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 395-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20618, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 394-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20650, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 393-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20614, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 392-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20615, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 391-22
Vyvěšeno: 4.4.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2727, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 386-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

OSV/22/20616, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 385-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20624, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 384-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20633, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 383-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20623, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 382-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20619, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 381-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20643, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 380-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20622, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 379-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

OSV/22/20627, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 378-22
Vyvěšeno: 1.4.2022 - 1.4.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2688, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 371-22
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 30.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(852 KB)

19/05/1612, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 370-22
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 30.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(459 KB)

19/05/2729, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 369-22
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 30.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

Vyhlášení VŘ - Amb. zdrav. péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území: okres Ústí nad Orlicí (Jablonné nad Orlicí)

Číslo dokumentu: 368-22
Vyvěšeno: 31.3.2022 - 17.5.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(336 KB)

19/05/1517, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 366-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(413 KB)

19/05/2699, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 365-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2696, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 364-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2708, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 363-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2703, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 362-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(828 KB)

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci z dotačního programu A. Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 360-22
Vyvěšeno: 30.3.2022 - 30.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(101 KB)

19/05/2725, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 359-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1375, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 358-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(484 KB)

19/05/1362, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 357-22
Vyvěšeno: 29.3.2022 - 29.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(430 KB)

19/05/2668, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 349-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2664, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 348-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2691, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 343-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/2692, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 342-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2700, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 341-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2701, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 340-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(944 KB)

19/05/2709, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 339-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2704, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 338-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(823 KB)

18/04/1523 Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 337-22
Vyvěšeno: 25.3.2022 - 25.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(590 KB)

19/05/2735, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 336-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(991 KB)

19/05/2733, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 335-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2689, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 334-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2683, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 333-22
Vyvěšeno: 24.3.2022 - 24.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(936 KB)

19/05/1036, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 330-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 23.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(516 KB)

19/05/2710, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 327-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 23.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 326-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(431 KB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2022

Číslo dokumentu: 320-22
Vyvěšeno: 22.3.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(1 MB)

19/05/2730, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 316-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2732, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 315-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2695, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 311-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1269, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 309-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(500 KB)

19/05/2661, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 308-22
Vyvěšeno: 21.3.2022 - 21.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2705, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 304-22
Vyvěšeno: 18.3.2022 - 18.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(818 KB)

19/05/2665, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 300-22
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 17.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/2728, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 299-22
Vyvěšeno: 17.3.2022 - 17.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1306, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 281-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 14.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/71986 obci Přelovice

Číslo dokumentu: 280-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 14.3.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(251 KB)

Okresní soud ve Znojmě – „Vyhlášení veřejného popisu věci“

Číslo dokumentu: 279-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 15.9.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(55 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Marie Kulhavá

Číslo dokumentu: 276-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(27 KB)

OŠ/22/20444, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Podpora environmentální výchovy dětí a mládeže v Pardubickém kraji v roce 2022

Číslo dokumentu: 272-22
Vyvěšeno: 10.3.2022 - 10.3.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(427 KB)

OŠ/22/20443, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2022

Číslo dokumentu: 271-22
Vyvěšeno: 10.3.2022 - 10.3.2025
Vystavil: Odbor školství
pdf(423 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 250-22
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 249-22
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 248-22
Vyvěšeno: 8.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(432 KB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 246-22
Vyvěšeno: 7.3.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(977 KB)

19/05/1389, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 245-22
Vyvěšeno: 7.3.2022 - 7.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(649 KB)

OŽPZ/22/20071, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory malých prodejen ne venkově „OBCHŮDEK2021+“ obci Vysočina

Číslo dokumentu: 241-22
Vyvěšeno: 7.3.2022 - 7.3.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

19/05/1216, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 240-22
Vyvěšeno: 4.3.2022 - 4.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(607 KB)

19/05/2219, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 218-22
Vyvěšeno: 2.3.2022 - 2.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(501 KB)

19/05/0378, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 217-22
Vyvěšeno: 1.3.2022 - 1.3.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(605 KB)

19/05/1489, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 201-22
Vyvěšeno: 18.2.2022 - 18.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/1953, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 188-22
Vyvěšeno: 14.2.2022 - 14.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

19/05/1663, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 182-22
Vyvěšeno: 14.2.2022 - 14.2.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(678 KB)

19/05/0408, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 179-22
Vyvěšeno: 10.2.2022 - 10.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 172-22
Vyvěšeno: 9.2.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 168-22
Vyvěšeno: 7.2.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

19/05/1247, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 164-22
Vyvěšeno: 4.2.2022 - 4.4.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(2 MB)

19/05/0494, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 157-22
Vyvěšeno: 2.2.2022 - 2.2.2025
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(665 KB)

19/05/1672, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 156-22
Vyvěšeno: 2.2.2022 - 2.2.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

19/05/1390, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 148-22
Vyvěšeno: 31.1.2022 - 31.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(556 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 139-22
Vyvěšeno: 27.1.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 107-22
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
pdf(240 KB)

19/05/2551, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 105-22
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 19.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/0916, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 99-22
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 19.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1397, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 98-22
Vyvěšeno: 18.1.2022 - 18.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(674 KB)

19/05/0909, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace KD III, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 92-22
Vyvěšeno: 17.1.2022 - 17.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/1073, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 84-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/1065, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 83-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(463 KB)

19/05/1052, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 81-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(465 KB)

19/05/1045, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 80-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(466 KB)

19/05/0998, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 79-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(577 KB)

19/05/0982, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 78-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(396 KB)

19/05/0972, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 77-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

19/05/0967, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 76-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(390 KB)

19/05/0937, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 75-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(685 KB)

19/05/1299, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 66-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(511 KB)

19/05/1621, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 61-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(551 KB)

19/05/1594, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 59-22
Vyvěšeno: 11.1.2022 - 11.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(471 KB)

19/05/1386, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 55-22
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 10.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(580 KB)

19/05/0904, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace KD III, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 22-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 5.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

19/05/0887, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace KD III, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 21-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 5.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/2389, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 18-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 5.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(817 KB)

19/05/1118, Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 17-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(464 KB)

19/05/1085, Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 16-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(468 KB)

19/05/1868, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 13-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

19/05/1257, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 12-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

19/05/1350, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 11-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(542 KB)

19/05/1460, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 10-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(474 KB)

19/05/1458, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 9-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(478 KB)

19/05/1421, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 8-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(389 KB)

19/05/1395, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 7-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(603 KB)

OR/21/76331; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce prodejních prostor v přízemí budovy čp. 164 v Červené Vodě, V. etapa

Číslo dokumentu: 1-22
Vyvěšeno: 3.1.2022 - 3.1.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(416 KB)

19/05/1329, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2782-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(544 KB)

19/05/1321, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2781-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(469 KB)

19/05/1287, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2780-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(690 KB)

19/05/1263, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2779-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(439 KB)

19/05/1213, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2778-21
Vyvěšeno: 29.12.2021 - 29.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(460 KB)

OR/21/71774, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z programu „Identifikace nadání a práce s mimořádně nadanými dětmi a žáky v ZŠ Pk projektu Smart akcelerátor Pk II"

Číslo dokumentu: 2763-21
Vyvěšeno: 22.12.2021 - 22.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(349 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/72235 z Programu obnovy venkova obci Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 2759-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(277 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy č. OŽPZ/21/72109 z Programu obnovy venkova obci Široký Důl

Číslo dokumentu: 2758-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(276 KB)

19/05/2024, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2757-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(450 KB)

19/05/1593, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2755-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(475 KB)

OR/21/76328; Smlouva o poskytnutí dotace; Národní hřebčín Kladruby nad Labem na seznamu UNESCO; obec Kladruby nad Labem

Číslo dokumentu: 2752-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(550 KB)

OR/21/76330; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy stávajícího objektu č.p.26 - II. etapa; obec Bezděčí u Trnávky

Číslo dokumentu: 2751-21
Vyvěšeno: 21.12.2021 - 21.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(396 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2023-2025

Číslo dokumentu: 2750-21
Vyvěšeno: 30.12.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor finanční
pdf(224 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/71982 obci Neratov

Číslo dokumentu: 2748-21
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 20.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(256 KB)

18/04/1525, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2747-21
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 20.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(718 KB)

19/05/1888, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2746-21
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 20.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(444 KB)

OKSCR/21/71935/1, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/71935

Číslo dokumentu: 2744-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(311 KB)

OKSCR/21/73761/1, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/73761

Číslo dokumentu: 2743-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(310 KB)

OŽPZ/21/76284 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů – obci Korouhev

Číslo dokumentu: 2742-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(364 KB)

OŽPZ/21/76287 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů – obec Přívrat

Číslo dokumentu: 2741-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(386 KB)

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/71889 obci Svratouch na opravu místní komunikace

Číslo dokumentu: 2740-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(270 KB)

OŽPZ/21/76291 Smlouva o poskytnutí dotace obci Pohledy na prodloužení a zkapacitnění vodovodu

Číslo dokumentu: 2739-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(394 KB)

OKSCR/21/76299, Smlouva o poskytnutí individuální dotace

Číslo dokumentu: 2733-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(796 KB)

OKSCR/21/76303, Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti cestovního ruchu

Číslo dokumentu: 2732-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(389 KB)

19/05/1622, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2731-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(499 KB)

19/05/1655, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2730-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(503 KB)

OKSCR/21/73663 Dodatek č.1: C1: Pořízení sestavy dvou obytných buněk do areálu sportoviště

Číslo dokumentu: 2727-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.1.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(238 KB)

19/05/1124, Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2723-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(492 KB)

19/05/1685, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2722-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(554 KB)

19/05/1615, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2721-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(594 KB)

19/05/1661, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2720-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(614 KB)

19/05/1438, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2719-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(470 KB)

19/05/2594, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2718-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(432 KB)

OKSCR/21/76308, Smlouva o poskyt. dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památ. péče v Pk na rok 2021 - realizaci akce Litomyšl, Augustova tiskárna, oprava střechy, II.

etapa
Číslo dokumentu: 2717-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(664 KB)

OKSCR/21/74523/1, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/74523 z Programu podpory kultury a památkové péče v Pk na rok 2021

Číslo dokumentu: 2716-21
Vyvěšeno: 16.12.2021 - 16.12.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(277 KB)

OR/21/75978; Smlouva o poskytnutí dotace; Adaptace bývalého kravína na provoz dřevovýroby, 1. etapa; obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2713-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(379 KB)

OR/21/75979; Smlouva o poskytnutí dotace; Podpora podnikatelské aktivity obce Přívrat

Číslo dokumentu: 2712-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

19/05/2158, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2710-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

19/05/2149, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2709-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(494 KB)

19/05/2179, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2708-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(510 KB)

Dodatek ke smlouvě OKŘ/21/74929 o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Výprachtice

Číslo dokumentu: 2707-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(495 KB)

Dodatek ke smlouvě OKŘ/21/74988 o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Pomezí

Číslo dokumentu: 2706-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(450 KB)

19/05/1488, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2705-21
Vyvěšeno: 15.12.2021 - 15.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(250 KB)

19/05/1928, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2703-21
Vyvěšeno: 14.12.2021 - 14.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2425, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2697-21
Vyvěšeno: 13.12.2021 - 13.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(895 KB)

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - oprava mostu přes řeku Ležák – Obec Přestavlky

Číslo dokumentu: 2695-21
Vyvěšeno: 13.12.2021 - 13.12.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(340 KB)

OŽPZ/21/75563 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2690-21
Vyvěšeno: 9.12.2021 - 9.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(709 KB)

OR/21/75769; Smlouva o poskytnutí dotace; Revitalizace prostoru před kulturním domem v obci Řepníky

Číslo dokumentu: 2674-21
Vyvěšeno: 7.12.2021 - 7.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(405 KB)

OR/21/75675; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování projektové dokumentace Přístavba MŠ v obci Radiměř

Číslo dokumentu: 2673-21
Vyvěšeno: 7.12.2021 - 7.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(499 KB)

19/05/1819 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace – Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2669-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(517 KB)

19/05/2135, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2666-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

19/05/1709, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2664-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(501 KB)

19/05/1898, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2663-21
Vyvěšeno: 6.12.2021 - 6.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(513 KB)

OŽPZ/21/75483 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2660-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75524 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2659-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75530 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2658-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75484 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2657-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/75498 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2656-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/75503 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2655-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/75514 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2654-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/21/75539 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2653-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(568 KB)

OŽPZ/21/75543 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2652-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/21/75544 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2651-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(572 KB)

OŽPZ/21/75486 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2650-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/75502 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových stromů

Číslo dokumentu: 2649-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(509 KB)

OŽPZ/21/75540 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích – těžbu kůrovcových strojmů

Číslo dokumentu: 2648-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(511 KB)

OŽPZ/21/74870 Smlouva o poskytnutí dotace obci Slepotice na Vodovod Bělešovice, Nové Holešovice, Lipec - DSP

Číslo dokumentu: 2642-21
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 2.12.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(407 KB)

19/05/0515, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pk III

Číslo dokumentu: 2641-21
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 2.12.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(277 KB)

OŽPZ/21/74842 Smlouva o poskytnutí dotace obci Horní Bradlo: Demolice hotelu Mareš

Číslo dokumentu: 2620-21
Vyvěšeno: 29.11.2021 - 29.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(472 KB)

OŽPZ/21/74880 Smlouva o poskytnutí dotace, Březinky – doplňující zdroj pitné vody, obec Březinky

Číslo dokumentu: 2613-21
Vyvěšeno: 25.11.2021 - 25.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(447 KB)

19/05/2108, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2603-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(832 KB)

OKSCR/21/74801, Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2602-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(393 KB)

OSV/21/70915, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2600-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(533 KB)

OSV/21/70916, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2599-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(528 KB)

OKSCR/21/75118, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Hrochův Týnec, čp. 1, zámek, oprava balkonů, jižní a severní“

Číslo dokumentu: 2598-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(480 KB)

OKSCR/21/75120, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Kladruby nad Labem, přípravné práce na obnovu mostu přes Strašovský potok“

Číslo dokumentu: 2597-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(690 KB)

19/05/1046, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2596-21
Vyvěšeno: 24.11.2021 - 24.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2022

Číslo dokumentu: 2595-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
pdf(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022

Číslo dokumentu: 2594-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(661 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2593-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora fundraisingu. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2592-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1012 KB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2591-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2590-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu z programu Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2589-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2587-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(688 KB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2586-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.
Číslo dokumentu: 2585-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram:

Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu 2022.
Číslo dokumentu: 2583-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2581-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2022

1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2022

2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
Číslo dokumentu: 2580-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(323 KB)

Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2579-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2578-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(355 KB)

Dotační program Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2577-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(345 KB)

OŽPZ/21/74841 Smlouva o poskytnutí dotace, Stavební údržba mostu Bítovany MK-1, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 2576-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/21/73803 Smlouva o poskytnutí dotace, Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2575-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/73881 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Bělá u Jevíčka – zásobní řad Malonín, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 2574-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OŽPZ/21/74873 Smlouva o poskytnutí dotace, Decentralizované čištění odpadních vod obce Tetov, obec Tetov

Číslo dokumentu: 2573-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(479 KB)

OŽPZ/21/71975 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště, obec Liboměřice

Číslo dokumentu: 2572-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(526 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2569-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.3.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(1 MB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Kladruby nad Labem – OKŘ/21/74955

Číslo dokumentu: 2567-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(510 KB)

19/05/1024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2565-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 22.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021- obec Žampach - OKŘ/21/74936

Číslo dokumentu: 2562-21
Vyvěšeno: 19.11.2021 - 19.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(257 KB)

19/05/2129, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2558-21
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 18.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(819 KB)

19/05/2052, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2557-21
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 18.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

OSV/21/70986, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2556-21
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 18.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(351 KB)

OKSCR/21/75083, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Předhradí, areál hradu Rychmburk, SHP bývalého pivovaru“

Číslo dokumentu: 2553-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 16.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(507 KB)

OKSCR/21/75076, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na akci „Bylany, oprava havarijního stavu krucifixu (p.p.č. 485/1)“

Číslo dokumentu: 2552-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 16.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(611 KB)

19/05/1784, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2545-21
Vyvěšeno: 15.11.2021 - 15.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2335, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2541-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(841 KB)

19/05/2333, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2540-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(858 KB)

19/05/2301, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2539-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1919, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2538-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2296, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2537-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(810 KB)

18/04/1571 – Dohoda a změně smlouvy o poskytnutí dotace - Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2534-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Výprachtice - OKŘ/21/74929

Číslo dokumentu: 2533-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(267 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Trhová Kamenice - OKŘ/21/74918

Číslo dokumentu: 2532-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(249 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Podhořany u Ronova - OKŘ/21/74986

Číslo dokumentu: 2531-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(288 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Morašice - OKŘ/21/74973

Číslo dokumentu: 2530-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(297 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 - Mladějov na Moravě - OKŘ/21/74972

Číslo dokumentu: 2529-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 11.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(249 KB)

19/05/2467, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2511-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2460, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2510-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/1897, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2509-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(927 KB)

19/05/1886, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2508-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1876, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2507-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/1872, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2506-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/2155, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2505-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2140, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2504-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(841 KB)

19/05/2178, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2503-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2175, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2502-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

21/73611, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Čeperka - návrh

Číslo dokumentu: 2501-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73606, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Žampach – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2500-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73605, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Vranová Lhota - návrh

Číslo dokumentu: 2499-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73604, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Vlčkov - návrh

Číslo dokumentu: 2498-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73603, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Tržek - návrh

Číslo dokumentu: 2497-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73602, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Suchá Lhota - návrh

Číslo dokumentu: 2496-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73601, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Sudislav nad Orlicí - návrh

Číslo dokumentu: 2495-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/ 73600, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Nová Sídla – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2494-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73599, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Nedvězí – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2493-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73598, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Chotovice - návrh

Číslo dokumentu: 2492-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 10.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73597, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Holotín - návrh

Číslo dokumentu: 2490-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73596, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Hartmanice - návrh

Číslo dokumentu: 2489-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73595, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Morava – upravený návrh

Číslo dokumentu: 2488-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

21/73594, Smlouva o poskytnutí dotace, Územní plán Dolní Dobrouč - návrh

Číslo dokumentu: 2487-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 9.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(3 MB)

ODSH/21/72494/1 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Svitavy z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 2483-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(215 KB)

ODSH/21/74483 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Přestavlky na projekt „Oprava mostu přes řeku Ležák – Přestavlky“

Číslo dokumentu: 2482-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(459 KB)

19/05/2484, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2481-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(817 KB)

19/05/2617, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2480-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

OR/21/71779

OR/21/71779, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“

Číslo dokumentu: 2479-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(215 KB)

19/05/1769, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2478-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1837, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2475-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1771, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2474-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2299, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2473-21
Vyvěšeno: 8.11.2021 - 8.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2222, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2471-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2232, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2470-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2622, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2469-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2550, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2468-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2534, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2467-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2033, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2466-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/2003, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2465-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/2318, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2462-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(837 KB)

19/05/1933, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2461-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1936, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2460-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

OKSCR/21/74530, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, oprava, 4. etapa“

Číslo dokumentu: 2459-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(400 KB)

OŽPZ/21/71845 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy budovy obecního úřadu, obec Čankovice

Číslo dokumentu: 2458-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/72274 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 2457-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/73810 Smlouva o poskytnutí dotace, Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení stavby vodovodu Luže, město Luže

Číslo dokumentu: 2456-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(290 KB)

OŽPZ/21/74875 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Třibřichy, obec Třibřichy

Číslo dokumentu: 2455-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

OŽPZ/21/74878 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 2454-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/74879 Smlouva o poskytnutí dotace, Ronov nad Doubravou dostavba kanalizace – I. etapa, město Ronov nad Doubravou

Číslo dokumentu: 2453-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(344 KB)

OŽPZ/21/73808 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Stojice, obec Stojice

Číslo dokumentu: 2452-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21/74874 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Horka, obec Horka

Číslo dokumentu: 2451-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(561 KB)

OŽPZ/21/74877 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 2450-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/74881 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Trpín – výměna VŘ od č.p. 147 po č.p. 7, obec Trpín

Číslo dokumentu: 2449-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(414 KB)

OSV/21/70989, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2448-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(552 KB)

19/05/2137, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2445-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2118, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2444-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2115, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2443-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2114, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2442-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2095, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2441-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2076, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2440-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2062, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2439-21
Vyvěšeno: 4.11.2021 - 4.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/1341, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2437-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/1818, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2436-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1761, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2435-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(986 KB)

Smlouva o poskytnutí programové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu PK na rok 2021 – Radiměř -OKŘ/21/74993

Číslo dokumentu: 2434-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(285 KB)

OKSCR/21/74815, Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2433-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(426 KB)

OR/21/75214; Smlouva o poskytnutí dotace; Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci centra města Proseč

Číslo dokumentu: 2432-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(562 KB)

19/05/2382, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2431-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2324, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2430-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2323, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2429-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/1798, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2428-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2310, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2427-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2297, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2426-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/2287, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2425-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2283, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2424-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1944, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2423-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/1934, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2422-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/051913, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2421-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 3.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(811 KB)

19/05/1889, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2420-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/1884, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2419-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1874, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2418-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1855, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2417-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2558, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2416-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2598, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2415-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2597, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2414-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2594, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2413-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2590, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2412-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2511, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2411-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2503, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2410-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/1842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2409-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/1819, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2408-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/1813, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2407-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/2038, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2406-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1788, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2405-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2031, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2404-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1787, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2403-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1764, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2402-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2618, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2401-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(231 KB)

19/05/2163, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2400-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2406, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2398-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(759 KB)

19/05/2449, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2397-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/2487, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2396-21
Vyvěšeno: 2.11.2021 - 2.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/1895, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2394-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1893, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2393-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1888, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2392-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1871, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2391-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/1853, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2390-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(875 KB)

19/05/2657, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2389-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2652, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2388-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2651, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2387-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2650, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2386-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(754 KB)

19/05/2648, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2385-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

OŽPZ/21/74844 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava povrchu hasičské dráhy, město Seč

Číslo dokumentu: 2383-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(481 KB)

OŽPZ/21/74843 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Skutíčko, město Skuteč

Číslo dokumentu: 2382-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(637 KB)

OŽPZ/21/71985 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce dětského hřiště v obci Pravy – II. etapa, obec Pravy

Číslo dokumentu: 2381-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(529 KB)

OŽPZ/21/74840 Smlouva o poskytnutí dotace, Realizace ochranných opatření na podporu místních populací obojživelníků, plazů a dalších drobných živočichů, obec Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2380-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

19/05/2642, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2379-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

19/05/2638, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2378-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2637, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2377-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2631, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2376-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(943 KB)

19/05/1838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2375-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1810, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2374-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/1808, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2373-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1789, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2372-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/1786, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2371-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1778, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2370-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/1776, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2369-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(834 KB)

19/05/1754, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2368-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1983, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2367-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(831 KB)

19/05/1961, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2366-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/1960, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2365-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2463, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2364-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

19/051816, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2363-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/2446, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2362-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2441, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2361-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/2424, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2360-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(779 KB)

19/05/1793, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2359-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/1997, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2358-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(872 KB)

19/05/1993, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2357-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1989, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2356-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/1980, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2355-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1962, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2354-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2402, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2353-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/2458, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2352-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

OSV/21/70921, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2351-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(541 KB)

OSV/21/70920, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2350-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(517 KB)

OSV/21/70928, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2349-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(538 KB)

OSV/21/70926, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2348-21
Vyvěšeno: 1.11.2021 - 1.11.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(534 KB)

19/05/2206, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2347-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2367, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2346-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2368, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2345-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2354, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2344-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

19/05/2350, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2343-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2343, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2342-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2342, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2341-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2340, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2340-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(799 KB)

19/05/2302, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2339-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2290, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2338-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(855 KB)

19/05/2284, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2337-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2260, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2336-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2337, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2335-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(947 KB)

19/05/1948, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2334-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/1918, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2333-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(820 KB)

19/05/2159, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2332-21
Vyvěšeno: 29.10.2021 - 29.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2028, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2329-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/2464, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2326-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2416, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2325-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

OKSCR/21/75081, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Invest.dotace na akci„Městečko Trnávka, hrad Cimburk, stat.zajištění a konzervace předhr

Číslo dokumentu: 2324-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OKSCR/21/75075, Smlouva o poskytnutí dotace z P4–Podpora subjektů činných v obl. kultury v Pk na r.2021; Nein.dotace na „Ronov n.Doubravou, kostel sv.Kříže, PD na rekonstrukci kostela,hřbit.zdi a vstu

Číslo dokumentu: 2323-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(515 KB)

OKSCR/21/75078, Smlouva o poskytnutí dotace z P4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jaroměřice, zámek, oprava štítu a jižní stěny, 2.

Číslo dokumentu: 2322-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(502 KB)

19/05/2656, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2321-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

19/05/1882, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2320-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2621, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2319-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2599, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2318-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/2518, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2317-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2022, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2316-21
Vyvěšeno: 27.10.2021 - 27.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2227, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2313-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2203, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2312-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2142, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2311-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1823, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2310-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

OKSCR/20/23586/2 Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči

Číslo dokumentu: 2308-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(232 KB)

OSV/21/70919, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2307-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(542 KB)

OSV/21/70963, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2306-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(599 KB)

OSV/21/70945, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2305-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(594 KB)

OSV/21/70907, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2304-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(556 KB)

OSV/21/70970, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2303-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(617 KB)

OSV/21/70956, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2302-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(624 KB)

OSV/21/70962, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2301-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(587 KB)

OSV/21/70985, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2300-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(579 KB)

OSV/21/70929, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2299-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(594 KB)

OSV/21/70930, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2298-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(731 KB)

OSV/21/70984, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2297-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(533 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Seč - OKŘ/21/75003

Číslo dokumentu: 2295-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(291 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Pomezí - OKŘ/21/74988

Číslo dokumentu: 2294-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(244 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Jaroměřice - OKŘ/21/74951

Číslo dokumentu: 2293-21
Vyvěšeno: 26.10.2021 - 26.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(413 KB)

19/05/1996, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2291-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

19/05/1965, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2290-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(877 KB)

19/05/2473, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2289-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2237, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2288-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2224, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2285-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/2160, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2284-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2158, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2283-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2151, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2282-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2097, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2281-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2091, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2280-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

19/05/2086, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2279-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2081, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2278-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2080, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2277-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/2077, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2276-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2072, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2275-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2061, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2274-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2051, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2273-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(928 KB)

19/05/2497, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2272-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/1975, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2271-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2134, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2270-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/2133, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2269-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/2121, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2268-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

19/05/2541, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2266-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2560, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2265-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2005, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2264-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/2020, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2263-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2023, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2262-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/2037, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2261-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2013, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2260-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2009, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2259-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2394, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2258-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/2387, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2257-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2383, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2256-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2376 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2255-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2375 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2254-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2374 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2253-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(850 KB)

19/05/2364 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2252-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2362 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2251-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2347 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2250-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2338 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2249-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2332 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2248-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2315, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2247-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2311, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2246-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2292, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2245-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/2282, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2244-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/1927, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2243-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/1914, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2242-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 25.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2258, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2240-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/2244, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2239-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(937 KB)

19/05/2242, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2238-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(967 KB)

19/05/2212, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2237-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2209, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2236-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(926 KB)

19/05/2198, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2235-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/2191, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2234-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2164, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2233-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(914 KB)

19/05/1799, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2231-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

OKSCR/21/74054, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Nein.dotace na akci „Jenišovice-Mravín, usedlost č.p.25, obnova střechy domu s hospodářským křídlem“

Číslo dokumentu: 2229-21
Vyvěšeno: 22.10.2021 - 22.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(681 KB)

19/05/2004, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2227-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Vraclav - OKR/21/74927

Číslo dokumentu: 2226-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(243 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Sebranice - OKR/21/75002

Číslo dokumentu: 2225-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(241 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Nasavrky - OKŘ/21/74976

Číslo dokumentu: 2224-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(283 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pk na rok 2021 – Choceň - OKR/21/74948

Číslo dokumentu: 2223-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(282 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/72177, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 2222-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(244 KB)

Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/20/22682, obec Kukle

Číslo dokumentu: 2221-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/21/74872 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obce Malé Výkleky prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod, obec Malé Výkleky

Číslo dokumentu: 2220-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/74850 Smlouva o poskytnutí dotace, Realizace ASŘ a MaR ČOV a kanalizace Brněnec, obec Brněnec

Číslo dokumentu: 2219-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

OŽPZ/21/74876 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Kočí, obec Kočí

Číslo dokumentu: 2217-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(499 KB)

19/05/2147, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2216-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) – Městys Moravská Nová Ves OKR/21/73653

Číslo dokumentu: 2214-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(219 KB)

19/05/2428, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2213-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2413, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2212-21
Vyvěšeno: 21.10.2021 - 21.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

19/05/2626, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2207-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

OKSCR/21/74610, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci „Radhošť, kostel sv.Jiří, oprava hřbitovní zdi, II. etapa, dokonč. úseku E3 k márnici“

Číslo dokumentu: 2206-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(501 KB)

19/05/2229, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2205-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2217, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2204-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/2215, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2203-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2208, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2202-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

OSV/21/70977, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2201-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(596 KB)

OSV/21/70900, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2200-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(526 KB)

OSV/21/70954, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2199-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(589 KB)

19/05/2027, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2196-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

OKSCR/21/74805 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2195-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(384 KB)

OKSCR/21/74799 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Mikroregion Maštale, svazek obcí

Číslo dokumentu: 2194-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(380 KB)

19/05/1795, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2193-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

OŽPZ/21/73796 Smlouva o poskytnutí dotace, Výstavba tlakové kanalizace a ČOV v obci Rychnov na Moravě, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 2192-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/21/73865 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Tržek, obec Tržek

Číslo dokumentu: 2191-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/74882 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov - Spáleniště, obec Koclířov

Číslo dokumentu: 2190-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OKSCR/21/74805 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Město Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2189-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(384 KB)

OKSCR/21/74799 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, Mikroregion Maštale, svazek obcí

Číslo dokumentu: 2188-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 20.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(380 KB)

19/05/2627, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2186-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2574, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2185-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(913 KB)

19/05/2572, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2184-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/2562, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2183-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2556, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2182-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2499 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2181-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2498 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2180-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2493 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2179-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(923 KB)

19/05/2490 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2178-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2480 Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2177-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(801 KB)

19/05/2457 Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2176-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(931 KB)

19/05/2453, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2175-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2451, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2174-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2439, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2173-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2405, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2172-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(494 KB)

19/05/1978, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2171-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1967, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2170-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(939 KB)

19/05/1954, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2169-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1847, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2168-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1845, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2167-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(959 KB)

19/05/1843, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2166-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2165-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/1780, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2164-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1772, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2163-21
Vyvěšeno: 19.10.2021 - 19.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/2506, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2162-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/2546, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2159-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

19/05/2544, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2158-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(854 KB)

19/05/2561, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2157-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2528, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2156-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2519, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2155-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

OSV/21/70923, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2154-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(591 KB)

OSV/21/70924, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2153-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(545 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 a I/17 u obce Chrudim a Slatiňany

Číslo dokumentu: 2152-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(350 KB)

19/05/2128, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2151-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/2126, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2150-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2096, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2149-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2106, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2148-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/2074, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2147-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2069, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2146-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2082, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2145-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2055, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2144-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(930 KB)

19/05/2011, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2143-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(967 KB)

19/05/2386, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2142-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(933 KB)

19/05/2370, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2141-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2325, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2140-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2321, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2139-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2285, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2138-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/2276, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2137-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(927 KB)

19/05/2269, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2136-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/1946, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2135-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1922, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2134-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/1921, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2133-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1901, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2132-21
Vyvěšeno: 18.10.2021 - 18.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/2655, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2130-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2641, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2129-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/1868, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2128-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1866, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2127-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/1858, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2126-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(883 KB)

19/05/1645, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2124-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(221 KB)

19/05/2235, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2123-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2223, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2122-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2216, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2121-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/2211, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2120-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2119-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2192, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2118-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2189, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2117-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2166, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2116-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2157, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2115-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

19/05/2139, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2114-21
Vyvěšeno: 15.10.2021 - 15.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(930 KB)

19/05/2573, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2108-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(949 KB)

19/05/2515, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2107-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2526, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2106-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(755 KB)

19/05/2512, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2105-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

OSV/21/70959, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 2100-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(586 KB)

19/05/2392, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2099-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2381, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2098-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2379, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2097-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2363, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2096-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2319, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2095-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2306, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2094-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2289, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2093-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2275, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2092-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/1950, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2091-21
Vyvěšeno: 14.10.2021 - 14.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/2019, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2090-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

OŽPZ/21/71955 Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní zdi, obec Čeperka

Číslo dokumentu: 2087-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(227 KB)

19/05/2162, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2086-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/2135, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2085-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2122, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2084-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2116, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2083-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2110, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2082-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2054, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2081-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(849 KB)

19/05/2099, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2080-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/2079, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2079-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2090, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2078-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/2083, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2077-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2065, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2076-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/1938, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2075-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/1935, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2074-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1912, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2073-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(756 KB)

19/05/1904, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2072-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/1945, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2071-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

OKSCR/21/74536, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Červená Voda, sousoší Nejsvětější Trojice, záchrana sousoší, andělé, V. etapa“

Číslo dokumentu: 2070-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(502 KB)

OKSCR/21/74614, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Skuteč, restaurování pomníku Františka Rubeše“

Číslo dokumentu: 2069-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(505 KB)

OKSCR/21/74517, Smlouva o poskytnutí dotace z 3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám., restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Číslo dokumentu: 2068-21
Vyvěšeno: 13.10.2021 - 13.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(505 KB)

19/05/1877, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2067-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/1862, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2066-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2255, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2063-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2248, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2062-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/2185, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2061-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2179, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2060-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2587, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2059-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1832, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2058-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

19/05/1824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2057-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2056-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1803, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2055-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/1794, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2054-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1759, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2053-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1750, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2052-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(877 KB)

OKSCR/21/74525, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Sádek, venkovská usedlost č.p. 28, obnova střešní šindelové krytiny“

Číslo dokumentu: 2050-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(682 KB)

OKSCR/21/74619, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci„Žamberk, ven.dům, Betlém č.p. 326, obnova exteriéru a komínu domu Prokopa Diviše“

Číslo dokumentu: 2049-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(504 KB)

OKSCR/21/74618, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci„Záchlumí, kaple Krista Dobrého pastýře,mříže pro zabezpečení a zpřístup. veřejnosti“

Číslo dokumentu: 2048-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(555 KB)

OKSCR/21/74523, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy-předměstí, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“

Číslo dokumentu: 2047-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(375 KB)

OKSCR/21/74521, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Choltice, obnova zámku, SHP včetně archivních rešerší“

Číslo dokumentu: 2046-21
Vyvěšeno: 12.10.2021 - 12.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

19/05/2614, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2045-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2603, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2044-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/2602, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2043-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2601, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2042-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(875 KB)

19/05/2595, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2041-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2593, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2040-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/2589, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2039-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2588, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2038-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2554, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2037-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2553, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2036-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2540, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2035-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2535, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2034-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

19/05/2510, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2033-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1880, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2032-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/1864, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2031-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1861, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2030-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1856, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2029-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2660, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2028-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2634, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2027-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/2633, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2026-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/1994, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2024-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(847 KB)

19/05/1990, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2023-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1987, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2022-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2002, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2021-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2010, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2020-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2029, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2019-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2030, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2018-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2034, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2017-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/2041, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2016-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(784 KB)

19/05/2048, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2015-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(864 KB)

19/05/2259, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2011-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

19/05/2256, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2010-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/2252, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2009-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2230, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2008-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2200, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2007-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2207, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2006-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2205, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2005-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2169, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2004-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

OKSCR/21/73773- Smlouva o poskytnutí dotace z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Mikroregion Brněnec

Číslo dokumentu: 2003-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(435 KB)

19/05/2496 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2002-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(936 KB)

19/05/2488 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2001-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(667 KB)

19/05/2472 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 2000-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2427, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1999-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2423, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1998-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

19/05/2418, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1997-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/1999, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1996-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/1977, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1995-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/1969, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1994-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(871 KB)

19/05/1958, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1993-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

19/05/2015, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1991-21
Vyvěšeno: 11.10.2021 - 11.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(849 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

 

Číslo dokumentu: 1990-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(252 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1989-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(442 KB)

19/05/1332, Dohoda o změně smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1988-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(582 KB)

19/05/2644, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1987-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2643, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1986-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2636, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1985-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/1899, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1984-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1890, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1983-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1883, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1982-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(791 KB)

19/05/1873, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1981-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 8.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/1865, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1980-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(859 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova obci Lipoltice – č. OŽPZ/21/71976

Číslo dokumentu: 1979-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

OŽPZ/21/72073 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Chotovice

Číslo dokumentu: 1976-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(629 KB)

OŽPZ/21/72105 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce stodoly a jejího okolí 2, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1975-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/72325 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obchodu v obci, obec Slatina

Číslo dokumentu: 1974-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

OŽPZ/21/73872 Smlouva o poskytnutí dotace, Rekonstrukce a přestrojení čerpací stanice Sklené, p.č. st. 114, obec Sklené

Číslo dokumentu: 1973-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/73776 Smlouva o poskytnutí dotace, Pořízení traktorového nosiče kontejnerů, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1972-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/21/73777 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod obce Rozhraní, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1971-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(458 KB)

OŽPZ/21/73782 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava střechy-obecní úřad Přívrat, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1970-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(507 KB)

OKSCR/21/73770 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1969-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(439 KB)

OKSCR/21/73772 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, městys Choltice

Číslo dokumentu: 1968-21
Vyvěšeno: 7.10.2021 - 7.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

19/05/2454, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1967-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(808 KB)

19/05/2452, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1966-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2450, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1965-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2448, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1964-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2447, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1963-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2445, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1962-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2444, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1961-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2442, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1960-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2440, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1959-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(738 KB)

19/05/2437, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1958-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/2435, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1957-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/2433, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1956-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2432, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1955-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2430, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1954-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

19/05/2429, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1950-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

19/05/2422, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1949-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(435 KB)

19/05/2421, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1948-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(430 KB)

19/05/2417, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1947-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(495 KB)

19/05/2415, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1946-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(431 KB)

19/05/2414, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1945-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(498 KB)

19/05/2412, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1944-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(504 KB)

19/05/2411, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1943-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(488 KB)

19/05/2410, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1942-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/2409, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1941-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2408, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1940-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2407, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1939-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2404, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1938-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2403, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1937-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(867 KB)

19/05/2401, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1936-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2400, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1935-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/2399, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1933-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/1998, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1932-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/1995, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1931-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/1992, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1930-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1988, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1929-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(964 KB)

19/05/1985, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1928-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/1984, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1927-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/1991, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1926-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1982, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1925-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1981, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1924-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1976, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1923-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1974, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1922-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/1973, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1921-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(745 KB)

19/05/1972, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1920-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1968, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1919-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1966, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1918-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(846 KB)

19/05/1963, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1917-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/1959, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1916-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/1957, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1915-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/1955, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1914-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/1953, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1913-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(714 KB)

19/05/1951, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1912-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2501 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1911-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(938 KB)

19/05/2500 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1910-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2494 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1909-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2492 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1908-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(936 KB)

19/05/2491 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1907-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/2489 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1906-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2486 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1905-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2571, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1904-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2485 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1903-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2604, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1902-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2483 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1901-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(803 KB)

19/05/2623, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1900-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2482 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1899-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/2508, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1898-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(935 KB)

19/05/2481 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1897-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2479 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1896-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2478 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1895-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(873 KB)

19/05/2477 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1894-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2476 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1893-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2475 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1892-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2471 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1891-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2470 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1890-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2468 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1889-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2465 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1888-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2461 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1887-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2459 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1886-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(922 KB)

19/05/2456 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1885-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(861 KB)

19/05/2366, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1884-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(823 KB)

19/05/2263, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1883-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(819 KB)

19/05/2253, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1882-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/2247, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1881-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2245, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1880-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2219, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1879-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2197, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1878-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/2180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1877-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2184, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1876-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

19/05/2153, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1875-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2150, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1874-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2149, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1873-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(787 KB)

19/05/2141, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1872-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2138, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1871-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1848, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1870-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1831, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1869-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(866 KB)

19/05/1783, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1868-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/1782, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1867-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(856 KB)

19/05/1781, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1866-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/1773, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1865-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1770, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1864-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1768, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1863-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/1756, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1862-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 6.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(870 KB)

19/05/2047, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1860-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2012, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1858-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2396, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1856-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2388, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1855-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2378, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1854-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/2373, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1853-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(927 KB)

19/05/2361, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1852-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(807 KB)

19/05/2360, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1851-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(796 KB)

19/05/2357, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1850-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2355, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1849-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2352, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1848-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(802 KB)

OKSCR/21/74514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na realizaci akce„Hrad Košumberk, oprava a statické zajištění jižní hradby“

Číslo dokumentu: 1842-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(493 KB)

OKSCR/21/74077, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost č.p. 2, sanace objektu, 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1841-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 5.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(670 KB)

19/05/2130, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1838-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2125, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1837-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2112, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1836-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2109, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1835-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2107, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1834-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2105, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1833-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2098, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1832-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(931 KB)

19/05/2094, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1831-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2089, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1830-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2071, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1829-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/2068, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1828-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2058, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1827-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2348, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1826-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2346, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1825-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(939 KB)

19/05/2328, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1824-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2308, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1822-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/2307, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1821-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2305, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1820-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2304, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1819-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2279, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1818-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2266, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1817-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1929, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1816-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1925, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1815-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(844 KB)

19/05/1911, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1814-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

OKSCR/21/73761 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Neratov

Číslo dokumentu: 1813-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

19/05/2618, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1812-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(761 KB)

19/05/2615, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1811-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/2606, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1810-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(973 KB)

19/05/2605, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1809-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(918 KB)

19/05/2580, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1808-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/2576, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1807-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2567, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1806-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2564, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1805-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(812 KB)

19/05/2549, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1804-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/2521, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1803-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického kraje (2022 – 2025). Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 1802-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 31.1.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(1 MB)

19/05/2514, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1801-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(744 KB)

OKSCR/21/73681 C1: Mantinely na víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1799-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 4.10.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(510 KB)

19/05/2039, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1792-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2613, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1791-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2612, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1790-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2610, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1789-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2596, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1788-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2592, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1787-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2591, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1786-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(926 KB)

19/05/2581, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1785-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2578, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1784-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2565, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1783-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2559, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1782-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2557, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1781-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2555, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1780-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(762 KB)

19/05/2545, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1779-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/2543, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1778-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/2538, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1777-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(921 KB)

19/05/2537, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1776-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2525, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1775-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2509, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1774-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2505, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1773-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2049, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1772-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/2046, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1771-21
Vyvěšeno: 1.10.2021 - 1.10.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

19/05/2043, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1770-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/2042, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1769-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(882 KB)

19/05/2035, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1768-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2032, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1767-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2025, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1766-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2024, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1765-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(760 KB)

19/05/2021, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1764-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/2014, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1763-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2008, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1762-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2006, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1761-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/1859, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1759-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2659, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1758-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2649, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1757-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(944 KB)

19/05/2647, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1756-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2635, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1755-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(958 KB)

19/05/1898, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1754-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1881, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1753-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(902 KB)

19/05/1878, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1752-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/1870, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1751-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1869, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1750-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1860, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1749-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1857, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1748-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(790 KB)

19/05/1854, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1747-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

OR/21/74652; Smlouva o poskytnutí dotace; Rekonstrukce sociálního zařízení v čp. 113; Obec Makov

Číslo dokumentu: 1746-21
Vyvěšeno: 30.9.2021 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(391 KB)

19/05/2146, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1745-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2144, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1744-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(783 KB)

19/05/2243, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1743-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2238, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1742-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(911 KB)

19/05/2228, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1741-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2226, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1740-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2221, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1739-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2214, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1738-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/2213, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1737-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2202, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1736-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(805 KB)

19/05/2199, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1735-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2196, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1734-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/2195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1733-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(789 KB)

19/05/2188, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1732-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(884 KB)

19/05/2171, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1731-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2176, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1730-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2170, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1729-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2165, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1728-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/2152, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1727-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(768 KB)

19/05/1849, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1726-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(767 KB)

19/05/1846, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1725-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1724-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(889 KB)

19/05/1839, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1723-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(867 KB)

19/05/1833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1722-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1721-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/1829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1720-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(943 KB)

19/05/1828, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1719-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1827, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1718-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/1826, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1717-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1825, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1716-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1820, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1715-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/1817, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1714-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(881 KB)

19/05/1815, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1713-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1814, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1712-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/1812, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1711-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1807, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1710-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/1806, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1709-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(797 KB)

19/05/1805, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1708-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/1804, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1707-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/1801, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1706-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1800, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1705-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(897 KB)

19/05/1791, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1704-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/1790, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1703-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/1785, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1702-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/1765, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1701-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(758 KB)

19/05/1762, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1700-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/1758, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1699-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1757, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1698-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/1755, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1697-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1753, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1696-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

19/05/2063, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1695-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2056, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1694-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(857 KB)

19/05/1751, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1693-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2132, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1692-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2127, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1691-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(765 KB)

19/05/2120, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1690-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(964 KB)

19/05/2119, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1689-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2113, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1688-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2103, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1687-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2102, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1686-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2101, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1685-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2087, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1684-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2084, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1683-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2078, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1682-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2075, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1681-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2070, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1680-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2093, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1679-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(965 KB)

19/05/2092, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1678-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2066, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1677-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(892 KB)

19/05/2064, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1676-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2060, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1675-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2057, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1674-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(780 KB)

19/05/2053, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1673-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2050, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1672-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(874 KB)

19/05/2085, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1671-21
Vyvěšeno: 29.9.2021 - 29.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(809 KB)

19/05/2356, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1670-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/1920, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1669-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2257, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1667-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2254, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1666-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2251, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1665-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/2249, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1664-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(895 KB)

19/05/2246, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1663-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2241, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1662-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2240, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1661-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2239, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1660-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(763 KB)

19/05/2236, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1659-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2234, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1658-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2231, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1657-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2225, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1656-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2220, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1655-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(932 KB)

19/05/2218, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1654-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(879 KB)

19/05/2210, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1653-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(891 KB)

19/05/2204, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1652-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(774 KB)

19/05/2193, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1651-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2190, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1650-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(875 KB)

19/05/2187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1649-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2186, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1648-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(912 KB)

19/05/2183, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1647-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2181, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1646-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/2177, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1645-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2174, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1644-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/2173, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1643-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/2172, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1642-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(773 KB)

19/05/2167, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1641-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2393, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1640-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2390, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1639-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2380, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1638-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2377, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1637-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(770 KB)

19/05/2372, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1636-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(781 KB)

19/05/2369, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1635-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2349, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1634-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(957 KB)

19/05/2345, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1633-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(795 KB)

19/05/2326, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1632-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2317, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1631-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/2303, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1630-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(864 KB)

19/05/2291, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1629-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2274, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1628-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2281, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1627-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2270, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1626-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1941, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1625-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(973 KB)

19/05/1940, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1624-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/1903, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1623-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/1900, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1622-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/1923, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1621-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

19/05/2398, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1620-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2384, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1619-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(798 KB)

19/05/2371, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1618-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2358, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1617-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2353, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1616-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(896 KB)

19/05/2351 Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1615-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/2344, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1614-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(904 KB)

19/05/2339, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1613-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(808 KB)

19/05/2331, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1612-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(776 KB)

19/05/2330, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1611-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2327, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1610-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/2316, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1609-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2313, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1608-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(929 KB)

19/05/2312, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1607-21
Vyvěšeno: 27.9.2021 - 27.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(941 KB)

19/05/2309, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1605-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(915 KB)

19/05/2300, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1604-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(804 KB)

19/05/2278, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1603-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(983 KB)

19/05/2277, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1602-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2273, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1601-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(880 KB)

19/05/2271, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1600-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(782 KB)

19/05/2268, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1599-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(890 KB)

19/05/2261, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1598-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(920 KB)

19/05/1949, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1597-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1947, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1596-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1943, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1595-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(885 KB)

19/05/1932, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1594-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1931, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1593-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(778 KB)

19/05/1894, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1592-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(876 KB)

19/05/1930, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1591-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(779 KB)

19/05/1891, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1590-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/1926, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1589-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/1887, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1588-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(878 KB)

19/05/1909, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1587-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/1879, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1586-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/1875, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1585-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/1867, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1584-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/1908, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1583-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(910 KB)

19/05/1851, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1582-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(777 KB)

19/05/1907, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1581-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(742 KB)

19/05/1905, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1580-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(752 KB)

19/05/1902, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1579-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2658, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1578-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(1 MB)

19/05/2654, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1577-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(786 KB)

19/05/2653, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1576-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(909 KB)

19/05/2646, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1575-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2645, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1574-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2640, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1573-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(806 KB)

19/05/2639, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1572-21
Vyvěšeno: 24.9.2021 - 24.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(919 KB)

OŽPZ/21/73885 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Krupín, Krupínské Paseky, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1564-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(513 KB)

OŽPZ/21/73873 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Brčekoly, obec Rosice

Číslo dokumentu: 1563-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/73857 Smlouva o poskytnutí dotace, Brčekoly, Seslávky – splašková kanalizace, obec Rosice

Číslo dokumentu: 1562-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/73806 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dachov (DSP), obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1561-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OKSCR/21/74520, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na „Chvaletice 124,býv.škola, změna dokonč.stavby (et. II, č.IIb), repase a repliky otvorů ve 2.NP“

Číslo dokumentu: 1560-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(533 KB)

OKSCR/21/74605, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na realizaci akce „Mistrovice, kostel sv. Jana a Pavla, udržovací práce, oprava omítky, 4. etapa“

Číslo dokumentu: 1559-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(494 KB)

19/05/2630, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1558-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(753 KB)

19/05/2629, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1557-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2628, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1556-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(905 KB)

19/05/2625, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1555-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2620, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1554-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(893 KB)

19/05/2619, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1553-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(903 KB)

19/05/2611, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1552-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2609, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1551-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(899 KB)

19/05/2586, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1550-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(940 KB)

19/05/2584, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1549-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2583, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1548-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2579, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1547-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(898 KB)

19/05/2575, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1546-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(908 KB)

19/05/2569, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1545-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(785 KB)

19/05/2563, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1544-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(925 KB)

19/05/2552, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1543-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(888 KB)

19/05/2548, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1542-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(800 KB)

19/05/2547, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1541-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(969 KB)

19/05/2542, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1540-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(900 KB)

19/05/2539, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1539-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(924 KB)

19/05/2536, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1538-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(775 KB)

19/05/2532, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1537-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(794 KB)

19/05/2531, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1536-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(934 KB)

19/05/2530, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1535-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(916 KB)

19/05/2529, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1534-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(907 KB)

19/05/2527, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1533-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(886 KB)

19/05/2523, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1532-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(769 KB)

19/05/2522, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1531-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(906 KB)

19/05/2517, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1530-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(771 KB)

19/05/2513, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1529-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2504, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1528-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(792 KB)

19/05/2026, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1527-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(772 KB)

19/05/2018, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1526-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(917 KB)

19/05/2017, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1525-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(901 KB)

19/05/2007, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1524-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(764 KB)

19/05/2161, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1523-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(869 KB)

19/05/2156, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1522-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(887 KB)

19/05/2154, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1521-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(793 KB)

19/05/2148, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1520-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(894 KB)

19/05/2145, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1519-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(788 KB)

19/05/2143, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1518-21
Vyvěšeno: 23.9.2021 - 23.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(766 KB)

19/05/1194 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1509-21
Vyvěšeno: 21.9.2021 - 21.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(462 KB)

OKSCR/21/74518, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na akci „Sezemice, Husovo náměstí, restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého“.

Číslo dokumentu: 1508-21
Vyvěšeno: 20.9.2021 - 20.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(479 KB)

Výzva k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022

Číslo dokumentu: 1506-21
Vyvěšeno: 21.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
pdf(324 KB)

OKSCR/21/73774 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Reg. svazek obcí Bohdanečsko

Číslo dokumentu: 1494-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 16.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(343 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Městysi Trhová Kamenice na kanalizaci a ČOV – č. OŽPZ/21/73855

Číslo dokumentu: 1488-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(599 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Trpín na opravu vodovodu v Hlásnici – č. OŽPZ/21/73871

Číslo dokumentu: 1487-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

19/05/1552, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1486-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 14.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(525 KB)

19/05/2419, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1479-21
Vyvěšeno: 13.9.2021 - 13.9.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(841 KB)

OKSCR/21/73747 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1475-21
Vyvěšeno: 10.9.2021 - 10.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(429 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Hartinkov na pořízení techniky na údržbu veřejné zeleně – č. OŽPZ/21/73784

Číslo dokumentu: 1472-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(473 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Podlesí na vyvážečku dřeva – č. OŽPZ/21/73781

Číslo dokumentu: 1471-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(518 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu veřejného osvětlení obci Podlesí – č. OŽPZ/21/72203

Číslo dokumentu: 1470-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OKSCR/21/73757 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, město Holice

Číslo dokumentu: 1469-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(434 KB)

OKSCR/21/73771 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, město Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1468-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 8.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(437 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Dolní Újezd na kanalizaci – OŽPZ/21/73862

Číslo dokumentu: 1466-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Vrbatův Kostelec na kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73860

Číslo dokumentu: 1465-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(323 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Budislav na tlakovou splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73858

Číslo dokumentu: 1464-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(418 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Poběžovice u Přelouče na splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73851

Číslo dokumentu: 1463-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(347 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Rozstání na projektovou dokumentaci pro splaškovou kanalizaci – OŽPZ/21/73805

Číslo dokumentu: 1462-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(389 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Dolní Bezděkov na dokumentaci pro stavební povolení na splaškovou kanalizaci – OŽPZ/21/73804

Číslo dokumentu: 1461-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Korouhev na projektovou dokumentaci na splaškovou kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73800

Číslo dokumentu: 1460-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(409 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací obci Nabočany na dokumentaci pro stavební povolení na kanalizaci a ČOV – OŽPZ/21/73799

Číslo dokumentu: 1459-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace obci Kunčina na pořízení kloubového teleskopického nakladače – č. OŽPZ/21/73785

Číslo dokumentu: 1458-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Podpora provozu obchodu obci Březina - č. OŽPZ/21/72298

Číslo dokumentu: 1457-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(496 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava vstupního schodiště a chodníku ke kapli, vč. opravy kolny obci Újezdec - č. OŽPZ/21/72112

Číslo dokumentu: 1456-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Rekonstrukce plynového vytápění v budově obecního úřadu obci Úhřetická Lhota dle smlouvy č. OŽPZ/21/72009

Číslo dokumentu: 1455-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava veřejného osvětlení obci Staré Jesenčany dle smlouvy č. OŽPZ/21/71999

Číslo dokumentu: 1454-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(480 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava místní komunikace obci Barchov dle smlouvy č. OŽPZ/21/71906

Číslo dokumentu: 1453-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova – Oprava chodníku dle smlouvy č. OŽPZ/21/71847

Číslo dokumentu: 1452-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 7.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(422 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1449-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(301 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1448-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(323 KB)

OŽPZ/21/73801 Smlouva o poskytnutí dotace, Úhřetická Lhota Splašková kanalizace, obec Úhřetická Lhota

Číslo dokumentu: 1407-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(345 KB)

OŽPZ/21/73874 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Nová Sídla – I.etapa, obec Nová Sídla

Číslo dokumentu: 1406-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/73886 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Stradouň, IV. etapa – 1. část, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1405-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(648 KB)

OKSCR/21/74061, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Hamry č.p. 25, venkovský dům, obnova dřevěné lomenice nad roubenou částí“

Číslo dokumentu: 1404-21
Vyvěšeno: 1.9.2021 - 1.9.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(684 KB)

OKSCR/21/74144, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci „Janov u Litomyšle, restaurování sochařské výzdoby hřbitovní zdi u kostela sv. Filipa a Jakuba"

Číslo dokumentu: 1399-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OKSCR/21/74183, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Klášterec nad Orlicí, kostel Nejsv. Trojice, boční oltář sv.Anny, restaurování, další etapa.“

Číslo dokumentu: 1398-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(514 KB)

OKSCR/21/74055, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci„ Kočí, kostel Bartoloměje, obnova nátěru a výměna krytiny, nátěr věže, restaurování pilířů most

Číslo dokumentu: 1397-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(509 KB)

OKSCR/21/74069, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památ. péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Lány na Důlku, kostel sv. Jana Nepomuckého, dokončení elektroinstalace v kostele“

Číslo dokumentu: 1396-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(620 KB)

OKSCR/21/74079, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Polička, fara, zpracování PD k obnově vnějšího pláště a výměny střešní krytiny fary“

Číslo dokumentu: 1395-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(487 KB)

OKSCR/21/74058, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Nein.dotace na akci „Hroubovice, Židov.hřbitov, pokrač. opravy, konzervace, stabilizace, restaur. náhrobků“

Číslo dokumentu: 1394-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(486 KB)

OKSCR/21/74179, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památ. péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Žamberk, Židovský hřbitov, oprava střešní krytiny a konstrukcí na budově obřadní síně“

Číslo dokumentu: 1393-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(490 KB)

OKSCR/21/74182, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinvestiční dotace na akci „Nekoř, kostel sv. Mikuláše, restaurování kazatelny, vstupní etapa“

Číslo dokumentu: 1392-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(515 KB)

OKSCR/21/74160, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora památ.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na akci „Řetová, kostel sv. Maří Magdalény, restaurování varhanní skříně a balustrády, II. et.“

Číslo dokumentu: 1391-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(510 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) – Obec Hrušky OKR/21/73650

Číslo dokumentu: 1390-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(223 KB)

OKSCR/21/74154, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památ.péče v Pk na rok 2021; Neinv.dotace na realizaci akce „Rudoltice, kostel sv. Petra a Pavla, restaurování empírového lustru“

Číslo dokumentu: 1388-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(498 KB)

OKSCR/21/74181, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na realizaci akce „Písečná, kostel sv. Kateřiny, restaurátorský průzkum oken a dveř

Číslo dokumentu: 1387-21
Vyvěšeno: 30.8.2021 - 30.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(507 KB)

OŽPZ/21/73882 Smlouva o poskytnutí dotace, Obnova vodovodu v Čisté, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1385-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(340 KB)

OŽPZ/21/73811 Smlouva o poskytnutí dotace, Výtlačný a zásobovací vodovod obce Čistá, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1384-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(397 KB)

OŽPZ/21/73798 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková tlaková kanalizace obce Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1383-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(399 KB)

OŽPZ/21/73802 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Dlouhá Loučka, obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1382-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/73807 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 1381-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/73852 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Raná, obec Raná

Číslo dokumentu: 1380-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/73856 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota- Nové Hrady- 2. etapa, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1379-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(511 KB)

OŽPZ/21/73859 Smlouva o poskytnutí dotace, ČS OV Radiměř – úprava jímky pro osazení strojně stíraných česlí, obec Radiměř

Číslo dokumentu: 1378-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/73863 Smlouva o poskytnutí dotace, Vegetační ČOV Květná I, obec Květná

Číslo dokumentu: 1377-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/73864 Smlouva o poskytnutí dotace, Podlažice – splašková kanalizace, 2. etapa, město Chrast

Číslo dokumentu: 1375-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(405 KB)

OŽPZ/21/71898 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace k mokřadu, obec Vojtěchov

Číslo dokumentu: 1374-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(451 KB)

OŽPZ/21/71903 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Zderaz

Číslo dokumentu: 1373-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(515 KB)

OŽPZ/21/71908 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Dědová

Číslo dokumentu: 1372-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72086 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Společenské centrum Mikuleč, obec Mikuleč

Číslo dokumentu: 1371-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72091 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části místní komunikace, obec Nová Ves u Jarošova

Číslo dokumentu: 1370-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72097 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení zahrady v MŠ, obec Příluka

Číslo dokumentu: 1369-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

OŽPZ/21/72129 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a navýšení kapacity veřejného osvětlení, obec Dobříkov

Číslo dokumentu: 1368-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

OŽPZ/21/72177 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace prostoru před kulturním domem, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 1367-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(486 KB)

OŽPZ/21/72303 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1366-21
Vyvěšeno: 27.8.2021 - 27.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(488 KB)

OR/21/74324; Smlouva o poskytnutí dotace; Stavební úpravy hostince a prodejny čp. 52 - II. etapa; Obec Dlouhá Loučka

Číslo dokumentu: 1361-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(359 KB)

OKSCR/21/74180, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památ. péče v Pk na rok 2021; Neinvest. dotace na realizaci akce „Žamberk, kostel sv. Václava, obnova dveří kostela, zahájení“

Číslo dokumentu: 1360-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(494 KB)

OKSCR/21/74072, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Lázně Bohdaneč, kostel sv. Maří Magdalény, stratigrafické sondy v presbytáři a v lodi“

Číslo dokumentu: 1359-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(494 KB)

OKSCR/21/74163, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Tisová, venkovský dům č.p. 33, výměna střešní krytiny, latí, klempířské prvky, II. etapa“

Číslo dokumentu: 1358-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(684 KB)

OKSCR/21/74156, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Ústí nad Orlicí, Hartmanova vila, 17. listopadu č.p. 597, oprava hl. vchodu a terasy u věže

Číslo dokumentu: 1357-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(685 KB)

OKSCR/21/74065, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Sezemice, městs.dům čp. 94, oprava střechy, krovu, laťování a střeš. krytiny, 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1356-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(698 KB)

OKSCR/21/74148, Smlouva o poskytnutí dotace z P3 – Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Svitavy, městs.dům, ul. Lanškrounská č.p. 381, restaurování štuk. výzdoby vestibulu, 2. et.

Číslo dokumentu: 1355-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 26.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(682 KB)

OKSCR/21/73769 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Seč

Číslo dokumentu: 1351-21
Vyvěšeno: 25.8.2021 - 25.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(441 KB)

OKSCR/21/73760 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Choceň

Číslo dokumentu: 1350-21
Vyvěšeno: 25.8.2021 - 25.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(439 KB)

OKSCR/21/73751 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Slatiňany

Číslo dokumentu: 1349-21
Vyvěšeno: 25.8.2021 - 25.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(441 KB)

OKSCR/21/74059, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Hamry, usedlost č.p. 14, obnova venk. omítek (čelní strany, štíty, SV strana obytné části)“

Číslo dokumentu: 1342-21
Vyvěšeno: 23.8.2021 - 23.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(695 KB)

OKSCR/21/74165, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Sudslava, bývalá fara čp. 1, restaurování výmalby, místnost 5, dokonč.“

Číslo dokumentu: 1341-21
Vyvěšeno: 23.8.2021 - 23.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(686 KB)

OKSCR/21/74063, Smlouva o poskytnutí dotace z P3–Podpora pam.péče v Pk na rok 2021; Neinv. dotace na akci „Lány na Důlku čp. 8, revitalizace špýcharu, štítu, střechy, podlahy, stropu“

Číslo dokumentu: 1340-21
Vyvěšeno: 23.8.2021 - 23.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(705 KB)

OKSCR/21/73767 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Prachovice

Číslo dokumentu: 1338-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(441 KB)

OKSCR/21/73758 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Koclířov

Číslo dokumentu: 1337-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(453 KB)

OKSCR/21/73762 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Město Letohrad

Číslo dokumentu: 1336-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

OKSCR/21/73768 - Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“, Obec Červená Voda

Číslo dokumentu: 1335-21
Vyvěšeno: 20.8.2021 - 20.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

OKSCR/21/74039, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií: Restaurování části obrazové galerie rodu Hohenemsů

Číslo dokumentu: 1314-21
Vyvěšeno: 19.8.2021 - 19.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(269 KB)

OKSCR/21/73679, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu C1:“Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“

Číslo dokumentu: 1284-21
Vyvěšeno: 16.8.2021 - 16.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(317 KB)

OKSCR/21/74034, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pk na rok 2021: Fotografická a textová dokumentace sbírkových předmětů, vytvoření kata

Číslo dokumentu: 1276-21
Vyvěšeno: 10.8.2021 - 10.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(735 KB)

OŽPZ/21/73779 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava budovy občanského vybavení Košinov, obec Studnice

Číslo dokumentu: 1262-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72341 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční podpora na provoz prodejny KONZUM, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1261-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/21/72331 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzumu v obci, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1260-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(268 KB)

OŽPZ/21/72315 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny smíšeného zboží, obec Linhartice

Číslo dokumentu: 1259-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(570 KB)

OŽPZ/21/72243 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, obec Zádolí

Číslo dokumentu: 1258-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(523 KB)

OŽPZ/21/72205 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Údržba zeleně – 3. etapa, obec Pustina

Číslo dokumentu: 1257-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/21/72188 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Leština

Číslo dokumentu: 1256-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/72181 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování místa pro kontejner na bioodpad, obec Javorník

Číslo dokumentu: 1255-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/21/72125 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava sociálního zařízení v kulturním domě č.p. 222, obec Cotkytle

Číslo dokumentu: 1254-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/21/72117 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budovy obecního úřadu č.p. 29, obec Želivsko

Číslo dokumentu: 1253-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72102 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace III. etapa, obec Řídký

Číslo dokumentu: 1252-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/21/72079 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dovybavení inventáře kulturního domu v Korouhvi č.p. 26, obec Korouhev

Číslo dokumentu: 1251-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/72025 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Benátky – 6. etapa, obec Benátky

Číslo dokumentu: 1250-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(417 KB)

OŽPZ/21/72018 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava veřejného osvětlení, obec Vysoké Chvojno

Číslo dokumentu: 1249-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(541 KB)

OŽPZ/21/72004 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření a obnova veřejného osvětlení, obec Svinčany

Číslo dokumentu: 1248-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(590 KB)

OŽPZ/21/72000 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení odpočinkové zóny Staré Ždánice, obec Staré Ždánice

Číslo dokumentu: 1247-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(453 KB)

OŽPZ/21/71988 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení v o obci, obec Ráby

Číslo dokumentu: 1246-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/71979 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Mokošín – Jih, obec Mokošín

Číslo dokumentu: 1245-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(506 KB)

OŽPZ/21/71888 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozšíření objektu obecního úřadu č.p. 99, obec Svídnice

Číslo dokumentu: 1243-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(519 KB)

OŽPZ/21/71865 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce bývalé školy – etapa a), obec Krásné

Číslo dokumentu: 1242-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 5.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(563 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73795 obci Brněnec

Číslo dokumentu: 1238-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(326 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73875 obci Trstěnice

Číslo dokumentu: 1237-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73850 obci Mrákotín

Číslo dokumentu: 1236-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73861 městu Proseč

Číslo dokumentu: 1235-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73854 obci Jaroměřice

Číslo dokumentu: 1234-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73853 obci Vojtěchov

Číslo dokumentu: 1233-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(415 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73849 obci Němčice

Číslo dokumentu: 1232-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73848 obci Kostěnice

Číslo dokumentu: 1231-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(398 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací OŽPZ/21/73797 obci Jaroměřice

Číslo dokumentu: 1230-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OKSCR/21/73746 - Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava rozhledny Borůvka

Číslo dokumentu: 1228-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(437 KB)

OKSCR/21/73754 - Smlouva o poskytnutí dotace, Zkvalitňování zázemí u Muzea dýmek

Číslo dokumentu: 1227-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

OKSCR/21/73742 - Smlouva o poskytnutí dotace, Turistická infrastruktura ve stolanském lomu – 2. etapa

Číslo dokumentu: 1225-21
Vyvěšeno: 4.8.2021 - 4.8.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(440 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71533 – obec Sobkovice

Číslo dokumentu: 1220-21
Vyvěšeno: 3.8.2021 - 3.8.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(294 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71529 – obec Řestoky

Číslo dokumentu: 1219-21
Vyvěšeno: 3.8.2021 - 3.8.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(293 KB)

OKSCR/21/73678 C1: Oprava šaten v suterénu budovy Sokolovny v Bystrém

Číslo dokumentu: 1207-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 29.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(999 KB)

OKSCR/21/73667 C1: Automatické zavlažování fotbalového hřiště v Rohovládové Bělé

Číslo dokumentu: 1201-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(489 KB)

19/05/0515, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1198-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(487 KB)

OŠ/21/73516, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 1197-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor školství
pdf(746 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) - Obec Mikulčice - OKŘ/21/73652

Číslo dokumentu: 1190-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(261 KB)

OŽPZ/21/72271 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží Dřeveš, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1189-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(293 KB)

OŽPZ/21/72363 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1179-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(505 KB)

OŽPZ/21/72357 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1178-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(487 KB)

OŽPZ/21/72351 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zabezpečení prodejny Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1177-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/72343 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1176-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72336 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1175-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(471 KB)

OŽPZ/21/72323 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1174-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/21/72275 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1173-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(508 KB)

OŽPZ/21/72236 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vpustě požární nádrže, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1172-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72224 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení zasedací místnosti, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1171-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/72223 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova odstavní plochy před místním hřbitovem, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1170-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/21/72208 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a sanace skladové haly, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1169-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/21/72198 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1168-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/72197 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací v obci Ostrov, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1167-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72193 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevnění plochy před domem čp. 34 v majetku obce, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1166-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(547 KB)

OŽPZ/21/72183 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova vybavení obecního sálu, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1165-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(347 KB)

OŽPZ/21/72131 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava odvodnění místních komunikací – uličních vpustí, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1164-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(349 KB)

OŽPZ/21/72128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení nádob na tříděný odpad, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1163-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(449 KB)

OŽPZ/21/72114 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní studny, obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 1162-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(455 KB)

OŽPZ/21/72109 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba přístupové komunikace k evangelickému hřbitovu a pietního prostoru, obec Široký Důl

Číslo dokumentu: 1161-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(387 KB)

OŽPZ/21/72022 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova pramene ve Starém Svojanově II. etapa, městys Svojanov

Číslo dokumentu: 1160-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(522 KB)

OŽPZ/21/72015 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy chodníků a zpevněných ploch, obec Veliny

Číslo dokumentu: 1159-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(514 KB)

OŽPZ/21/72006 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace 1. etapa, obec Tetov

Číslo dokumentu: 1158-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(604 KB)

OŽPZ/21/71995 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a doplnění herních prvků na dětském hřišti, obec Sopřeč

Číslo dokumentu: 1157-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71974 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu garáže – II. etapa, obec Libišany

Číslo dokumentu: 1156-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/71970 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Kojice, obec Kojice

Číslo dokumentu: 1155-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71969 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce prostor v obecním domě č.p. 54, obec Jezbořice

Číslo dokumentu: 1154-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/71958 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Modernizace kuchyně MŠ Dolní Ředice, obec Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 1153-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/21/71957 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení štěpkovací techniky, obec Černá u Bohdanče

Číslo dokumentu: 1152-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/71901 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1151-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(436 KB)

OŽPZ/21/71896 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecním domě, obec Vejvanovice

Číslo dokumentu: 1150-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/21/71890 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení v obci Vrbětice II. etapa, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1149-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71886 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního majetku, obec Střemošice

Číslo dokumentu: 1148-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/71877 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava objektu občanské vybavenosti, obec Otradov

Číslo dokumentu: 1147-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(460 KB)

OŽPZ/21/71871 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecního objektu, obec Lozice

Číslo dokumentu: 1146-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(351 KB)

OŽPZ/21/71870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hřbitovní zdi, obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1145-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(445 KB)

OŽPZ/21/71854 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace stavebního pozemku a nákup mobiliáře, obec Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 1144-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/71840 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení - Bítovany

Číslo dokumentu: 1143-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(464 KB)

OŽPZ/21/71836 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opěrná zeď a plot u úřadu včetně vývěsek, městys Včelákov

Číslo dokumentu: 1142-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OKSCR/21/73663, Smlouva o poskytnutí dotace z Programu C1:“Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“

Číslo dokumentu: 1136-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
pdf(316 KB)

OŽPZ/21/72360 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obecní prodejny, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1134-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(502 KB)

OŽPZ/21/72279 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny smíšeného zboží, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1133-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(485 KB)

OŽPZ/21/72266 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1132-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(495 KB)

OŽPZ/21/72247 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vrata budovy SDH, obec Zářecká Lhota

Číslo dokumentu: 1131-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(429 KB)

OŽPZ/21/72239 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku, obec Voděrady

Číslo dokumentu: 1130-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(423 KB)

OŽPZ/21/72228 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zateplení fasády obecního úřadu, obec Svatý Jiří

Číslo dokumentu: 1129-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72225 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce manipulační plochy u sběrného místa, obec Studené

Číslo dokumentu: 1128-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(434 KB)

OŽPZ/21/72190 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava pískovcových prvků kostela – etapa II, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 1127-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(441 KB)

OŽPZ/21/72136 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace ke hřbitovu, obec Horní Třešňovec

Číslo dokumentu: 1126-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72130 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení, obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1125-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(403 KB)

OŽPZ/21/72127 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Veřejné osvětlení, obec Česká Rybná

Číslo dokumentu: 1124-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(439 KB)

OŽPZ/21/72118 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Sýpka – obnova dřevěné podlahy v 1. NP, městys České Heřmanice

Číslo dokumentu: 1123-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(446 KB)

OŽPZ/21/72115 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní části komunikace – II. etapa, obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 1122-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(492 KB)

OŽPZ/21/72106 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku ve Starém Městě, obec Staré Město

Číslo dokumentu: 1121-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(484 KB)

OŽPZ/21/72101 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba autobusových čekáren, obec Rychnov na Moravě

Číslo dokumentu: 1120-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(432 KB)

OŽPZ/21/72060 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úroky z úvěru – Borová, obec Borová

Číslo dokumentu: 1119-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(524 KB)

OŽPZ/21/72007 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevněná plocha pro kontejnery na tříděný odpad, obec Trusnov

Číslo dokumentu: 1118-21
Vyvěšeno: 20.7.2021 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(463 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) - Obec Lužice - OKŘ/21/73651

Číslo dokumentu: 1116-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(206 KB)

OŽPZ/21/72002 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Venkovní zastřešená odpočinková zóna u obecního úřadu, obec Stéblová

Číslo dokumentu: 1115-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(631 KB)

OŽPZ/21/71996 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování krytého zázemí u dětského hřiště a přístupového chodníku k dětskému hřišti, obec Spojil

Číslo dokumentu: 1114-21
Vyvěšeno: 19.7.2021 - 19.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(564 KB)

OŽPZ/21/71963 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na budově smíšeného zboží čp. 56, obec Choteč

Číslo dokumentu: 1110-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71962 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu sběrných míst, obec Horní Ředice

Číslo dokumentu: 1109-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(442 KB)

OŽPZ/21/71959 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova občanské vybavenosti, obec Dříteč

Číslo dokumentu: 1108-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/71949 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodloužení chodníku a veřejného osvětlení v obci, obec Borek

Číslo dokumentu: 1107-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(634 KB)

OŽPZ/21/71899 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství, obec Vrbatův Kostelec

Číslo dokumentu: 1106-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(411 KB)

OŽPZ/21/71889 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace k víceúčelovému hřišti, obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1105-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(525 KB)

OŽPZ/21/71880 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku v obci Předhradí, obec Předhradí

Číslo dokumentu: 1104-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(467 KB)

OŽPZ/21/71876 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části MK – 3. ulice – vybudování zpomalovacích polštářů, obec Orel

Číslo dokumentu: 1103-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(501 KB)

OŽPZ/21/71874 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1102-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(435 KB)

OŽPZ/21/71869 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Lokální opravy místních komunikací v obci Leštinka, obec Leštinka

Číslo dokumentu: 1101-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(360 KB)

OŽPZ/21/71868 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků v obci Lány -3. etapa, obec Lány

Číslo dokumentu: 1100-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(534 KB)

OŽPZ/21/71864 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava opěrné zdi, obec Kostelec u Heřmanova Městce

Číslo dokumentu: 1099-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(597 KB)

OŽPZ/21/71858 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Chodník ke hřbitovu v Jenišovicích, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1098-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(462 KB)

OŽPZ/21/71852 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba chodníku v obci Holetín, obec Holetín

Číslo dokumentu: 1097-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/71848 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce obecního dmu čp. 43, obec Dvakačovice

Číslo dokumentu: 1096-21
Vyvěšeno: 16.7.2021 - 16.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72364 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz místní prodejny Konzum, obec Žampach

Číslo dokumentu: 1094-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72362 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny Újezd u Chocně, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1093-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(895 KB)

OŽPZ/21/72350 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny KONZUM v obci Orličky, obec Orličky

Číslo dokumentu: 1092-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72349 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejen v Orlickém Podhůří, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1091-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(489 KB)

OŽPZ/21/72345 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1090-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(482 KB)

OŽPZ/21/72342 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obecní prodejna, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1089-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(493 KB)

OŽPZ/21/72322 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu s potravinami obce Poříčí u Litomyšle, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1088-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(494 KB)

OŽPZ/21/72290 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Finanční příspěvek na provoz prodejny – Uhersko, obec Uhersko

Číslo dokumentu: 1087-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(500 KB)

OŽPZ/21/72265 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Příspěvek na podporu provozu prodejny potravin v Oldřiši, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1086-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(497 KB)

OŽPZ/21/72249 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Žichlínek, obec Žichlínek

Číslo dokumentu: 1085-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72235 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy obecního úřadu, obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 1084-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72234 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejného osvětlení, obec Týnišťko

Číslo dokumentu: 1083-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(437 KB)

OŽPZ/21/72233 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kulturního domu, obec Trpík

Číslo dokumentu: 1082-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72210 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy a fasády na obecní stodole, obec Seč

Číslo dokumentu: 1081-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(413 KB)

OŽPZ/21/72209 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava střechy na obecní budově, obec Sázava

Číslo dokumentu: 1080-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72196 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova čekárny na Rozsoše, obec Orlické Podhůří

Číslo dokumentu: 1079-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/21/72195 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1078-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(419 KB)

OŽPZ/21/72186 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Místo pro přecházení přes silnici II/317 v obci, obec Kosořín

Číslo dokumentu: 1077-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

OŽPZ/21/72185 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Hřbitov – oprava přístupové cesty a nové lavičky, obec Koldín

Číslo dokumentu: 1076-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(421 KB)

OŽPZ/21/72182 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace – zadní cesta, obec Jehnědí

Číslo dokumentu: 1075-21
Vyvěšeno: 15.7.2021 - 15.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(558 KB)

OŽPZ/21/72132 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Cesta na horní konec obce, obec Hejnice

Číslo dokumentu: 1071-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72120 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Stavební úpravy hasičské zbrojnice a vybudování nového stání pro automobil, městys Kunvald

Číslo dokumentu: 1070-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(448 KB)

OŽPZ/21/72096 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací – II. etapa, obec Poříčí u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1069-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(443 KB)

OŽPZ/21/72094 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nízký lanový park a vertikální překážky, obec Osík

Číslo dokumentu: 1068-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72088 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce střechy a výměna střešní krytiny na kulturním domě čp. 33, obec Nedvězí

Číslo dokumentu: 1067-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(540 KB)

OŽPZ/21/72024 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště ve Smolné, obec Bělá u Jevíčka

Číslo dokumentu: 1066-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/72023 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku kolem kulturního domu, obec Banín

Číslo dokumentu: 1065-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(363 KB)

OŽPZ/21/72017 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava fasády multifunkčního kulturního sálu, obec Vlčí Habřina

Číslo dokumentu: 1064-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(645 KB)

OŽPZ/21/72012 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava mostku přes Lipoltickou svodnici, obec Urbanice

Číslo dokumentu: 1063-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(440 KB)

OŽPZ/21/72010 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků VII. etapa, obec Újezd u Přelouče

Číslo dokumentu: 1062-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(444 KB)

OŽPZ/21/71982 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výstavba odpočinkových a sportovních míst na cykloturistické trase, obec Neratov

Číslo dokumentu: 1061-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(753 KB)

OŽPZ/21/71948 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce chodníku, obec Bezděkov

Číslo dokumentu: 1060-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(592 KB)

OŽPZ/21/71904 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Žlebské Chvalovice

Číslo dokumentu: 1059-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(612 KB)

OŽPZ/21/71894 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce vytápění v budově hasičské zbrojnice, obec Úhřetice

Číslo dokumentu: 1058-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(461 KB)

OŽPZ/21/71883 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místní komunikace, obec Rozhovice

Číslo dokumentu: 1057-21
Vyvěšeno: 14.7.2021 - 14.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

ODSH/21/72651 – Smlouva o poskytnutí dotace obci Prosetín

na pročištění dešťové kanalizace a odstranění znečištění na komunikacích v katastru obce způsobené staveništní dopravou v souvislosti s výstavbou dálnice D35
Číslo dokumentu: 1051-21
Vyvěšeno: 13.7.2021 - 13.7.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
pdf(425 KB)

19/05/1665, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1044-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(425 KB)

OŽPZ/21/71879 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Pokřikov

Číslo dokumentu: 1043-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(438 KB)

OŽPZ/21/71866 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybudování dětského hřiště v místní části Rychnov, obec Krouna

Číslo dokumentu: 1042-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(430 KB)

OŽPZ/21/71846 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy obecních komunikací, obec České Lhotice

Číslo dokumentu: 1041-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(512 KB)

OŽPZ/21/71838 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava oplocení a prostranství před budovou OÚ, obec Vyžice

Číslo dokumentu: 1040-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(465 KB)

OŽPZ/21/71835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace ul. Okružní, městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 1039-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(504 KB)

OŽPZ/21/71833 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken a dveří v Základní škole Bojanov č.p. 90 – etapa č. VI, městys Bojanov

Číslo dokumentu: 1038-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(427 KB)

19/05/0182 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1036-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 12.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(451 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71544 – obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 1033-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(230 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71515 – obec Lipovec

Číslo dokumentu: 1032-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(264 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71505 – obec Jedlová

Číslo dokumentu: 1031-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(222 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71502 – obec Hartinkov

Číslo dokumentu: 1030-21
Vyvěšeno: 9.7.2021 - 9.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(218 KB)

19/05/0824, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1025-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(467 KB)

19/05/1667, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1024-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/73333 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje, těžba kůrovcových stromů, Ing.Václav Kroutil

Číslo dokumentu: 1023-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(521 KB)

OŽPZ/21/72356 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora obecní prodejny, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1022-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(516 KB)

OŽPZ/21/72344 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Potravinová obslužnost obyvatel v m.č. Zbudov, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1021-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(453 KB)

OŽPZ/21/72332 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu místní prodejny potravin, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 1020-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(503 KB)

OŽPZ/21/72309 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Chrastavec

Číslo dokumentu: 1019-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(490 KB)

OŽPZ/21/72241 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava části komunikace, obec Vračovice – Orlov

Číslo dokumentu: 1018-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(474 KB)

OŽPZ/21/72238 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava technického zázemí u KD ve Vinarech, obec Vinary

Číslo dokumentu: 1017-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(431 KB)

OŽPZ/21/72218 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce střešní krytiny na objektu č.p. 100 – II.etapa, obec Semanín

Číslo dokumentu: 1016-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72206 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava pouličního osvětlení v místní části Sedlíšťka, obec Radhošť

Číslo dokumentu: 1015-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(576 KB)

OŽPZ/21/72204 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava hasičské zbrojnice, obec Přívrat

Číslo dokumentu: 1014-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(454 KB)

OŽPZ/21/72201 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Komunikace k rodinným domkům, obec Písečná

Číslo dokumentu: 1013-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(428 KB)

OŽPZ/21/72192 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Luková

Číslo dokumentu: 1012-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(433 KB)

OŽPZ/21/72189 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava venkovní omítky mateřské školy Dolní Libchavy čp. 111, obec Libchavy

Číslo dokumentu: 1011-21
Vyvěšeno: 7.7.2021 - 7.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(600 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71546 - obec Zdechovice

Číslo dokumentu: 997-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(382 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71540- obec Újezd u Chocně

Číslo dokumentu: 996-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(299 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71534 - obec Spojil

Číslo dokumentu: 995-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(296 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71522 - obec Opatov

Číslo dokumentu: 994-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(279 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71510 - obec Krouna

Číslo dokumentu: 993-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(303 KB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program MV - GŘ HZS ČR - OKŘ/21/71506 - obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 992-21
Vyvěšeno: 1.7.2021 - 1.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
pdf(268 KB)

OŽPZ/21/72184 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v obci Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí

Číslo dokumentu: 989-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(552 KB)

OŽPZ/21/72126 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Čenkovice

Číslo dokumentu: 988-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(369 KB)

OŽPZ/21/72113 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové oplocení okolo hřiště ve Vendolí, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 987-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)

OŽPZ/21/72110 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Akustické úpravy stropu předsálí – kulturní dům Trpín, obec Trpín

Číslo dokumentu: 986-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(426 KB)

OŽPZ/21/72107 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zřízení zpevněné plochy pro kontejnery na bioodpad, obec Strakov

Číslo dokumentu: 985-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
pdf(424 KB)