Oznámení

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2018

Dokument obsahuje informace o hospodaření Pardubického kraje v roce 2018 v užším rozsahu, dle § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo dokumentu: 1451-19
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(379 KB)