Oznámení

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší p. Milana Víška (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1873-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 24.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(205 KB)