Oznámení

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 21. změně integrovaného povolení. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 2106-19
Vyvěšeno: 30.7.2019 - 29.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)