Rozhodnutí

Rozhodnutí MMR ČR ve věci přezkumného řízení Stavební úpravy objektu na parc.č. 573 v kat. území Třemošnice

Číslo dokumentu: 2172-19
Vyvěšeno: 2.8.2019 - 19.8.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(645 KB)