Doprava

ODSH/19/22146, Smlouva o poskytnutí dotace. Poskytnuta dotace městu Polička na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1349-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(370 KB)