Doprava

ODSH/19/22139, Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnuta dotace městu Svitavy na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
Číslo dokumentu: 1351-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(391 KB)