Doprava

ODSH/19/22155, Smlouva o poskytnutí dotace

Poskytnuta dotace městu Ústí nad Orlicí na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji
Číslo dokumentu: 1353-19
Vyvěšeno: 15.5.2019 - 15.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(497 KB)