IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace

na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKR/19/21689 – Obec Chýšť

Číslo dokumentu: 1470-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 31.5.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(629 KB)