IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21700 – Obec Poběžovice u Holic

Číslo dokumentu: 1496-19
Vyvěšeno: 4.6.2019 - 4.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(722 KB)