IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21682 – Obec Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 1533-19
Vyvěšeno: 6.6.2019 - 6.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(731 KB)