IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21711 – Obec Zámrsk

Číslo dokumentu: 1545-19
Vyvěšeno: 7.6.2019 - 7.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(720 KB)