IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21681 – Obec Dlouhoňovice

Číslo dokumentu: 1551-19
Vyvěšeno: 10.6.2019 - 10.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(636 KB)