IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21684 – Obec Dolní Morava

Číslo dokumentu: 1611-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 13.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(708 KB)