IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce OKŘ/19/21906 – Obec Chornice

Číslo dokumentu: 1625-19
Vyvěšeno: 17.6.2019 - 17.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(700 KB)