IZS, požární ochrana

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky PO jednotky SDH obce z rozpočtu Pk 2019 OKŘ/19/21945 – Obec Budislav

Číslo dokumentu: 1628-19
Vyvěšeno: 17.6.2019 - 17.6.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(695 KB)