IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21676 – Město Letohrad

Číslo dokumentu: 1648-19
Vyvěšeno: 17.6.2019 - 17.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(728 KB)