IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21707 – Obec Svratouch

Číslo dokumentu: 1650-19
Vyvěšeno: 17.6.2019 - 17.6.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(721 KB)