IZS, požární ochrana

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKŘ/19/21975 – Obec Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 1888-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 9.7.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(716 KB)