IZS, požární ochrana

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKR/19/21708 – Obec Týništko

Číslo dokumentu: 2008-19
Vyvěšeno: 19.7.2019 - 19.7.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(726 KB)