Kultura

OKSCR/19/23485, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trstěnice, venkovská usedlost u Urbanů - obnova břidlicové

Číslo dokumentu: 1549-19
Vyvěšeno: 10.6.2019 - 10.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(347 KB)