Kultura

OKSCR/19/23451, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Celková oprava střechy historické stodoly v Předhradí - I.

Číslo dokumentu: 1768-19
Vyvěšeno: 21.6.2019 - 21.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(290 KB)