Kultura

OKSCR/19/23450, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Trhová Kamenice, oprava hřbitovní zdi“

Číslo dokumentu: 1876-19
Vyvěšeno: 8.7.2019 - 8.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(266 KB)