Kultura

OKSCR/19/23637, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Jevíčko, Zadní Arnoštov - restaurování nástěnných maleb v

Číslo dokumentu: 1879-19
Vyvěšeno: 8.7.2019 - 8.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(339 KB)