Kultura

OKSCR/19/23947, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Květná, kostel sv. Vavřince - oprava střechy“

Číslo dokumentu: 2011-19
Vyvěšeno: 19.7.2019 - 19.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(322 KB)