Kultura

OKSCR/19/24080, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Zámrsk, kostel sv. Martina - obnova varhan“

Číslo dokumentu: 2014-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(324 KB)