Kultura

OKSCR/19/24075, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žamberk, Židovský hřbitov - pokračování opravy, konzervace

Číslo dokumentu: 2015-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(319 KB)