Kultura

OKSCR/19/24074, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hroubovice, Židovský hřbitov - pokračování opravy, konzerv

Číslo dokumentu: 2016-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(319 KB)