Kultura

OKSCR/19/24056, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Útěchov, Lenní dvůr, 2. etapa opravy“

Číslo dokumentu: 2020-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(290 KB)