Kultura

OKSCR/19/24070, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Semanín, zvonice v areálu kostela sv. Bartoloměje - restau

Číslo dokumentu: 2022-19
Vyvěšeno: 22.7.2019 - 22.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(313 KB)