Kultura

OKSCR/19/23978, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Tržek, kaple Panny Marie - restaurování vstupních dveří“

Číslo dokumentu: 2093-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 26.7.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(304 KB)