Sociální oblast

19/20509, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Číslo dokumentu: 1337-19
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 14.5.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(858 KB)