Životní prostředí

OŽPZ/19/22530 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava cesty pro pěší a cyklisty II. etapa na ppč.283/2 a 296 v k.ú. Sobětuchy, včetně dovybavení mobiliářem, obec Sobětuchy

Číslo dokumentu: 1584-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 11.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(325 KB)