Životní prostředí

OŽPZ/19/23217 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejných prostranství a objektů v obcích Svazku obcí Košumberska 2019, Svazek obcí Košumberska

Číslo dokumentu: 1803-19
Vyvěšeno: 25.6.2019 - 25.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(416 KB)