Veřejnoprávní smlouvy

Dodatek č. 1 k VPS č. 13/2008 uzavřené mezi městem Přelouč a obcí Sopřeč na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 1356-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 3.6.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(663 KB)