Záměry

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 2253, 2254, 22

Číslo dokumentu: 1613-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 16.7.2019
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(383 KB)