Záměry

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 127, ulice Jahnova, stojící na pozemku parcela č. st. 1473 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 1021

Číslo dokumentu: 1845-19
Vyvěšeno: 3.7.2019 - 9.8.2019
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(346 KB)