Dotační programy

12

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2022

Číslo dokumentu: 2595-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022

Číslo dokumentu: 2594-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(661 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2593-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora fundraisingu. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2592-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1012 KB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2591-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2590-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu z programu Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2589-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2587-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(688 KB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2586-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.
Číslo dokumentu: 2585-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program z kapitoly Doprava a silniční hospodářství

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2584-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(772 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram:

Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu 2022.
Číslo dokumentu: 2583-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(920 KB)

Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2581-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(448 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2022

1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2022

2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
Číslo dokumentu: 2580-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2579-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(497 KB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2578-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(355 KB)

Dotační program Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2577-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(345 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2571-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(738 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2570-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2569-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.3.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, k zajištění akceschopnosti na období 2021 – 2024

(ve znění ze dne 4. října 2021).
Číslo dokumentu: 1843-21
Vyvěšeno: 5.10.2021 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(481 KB)

Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického kraje (2022 – 2025). Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 1802-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 31.1.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022

Číslo dokumentu: 1506-21
Vyvěšeno: 21.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1449-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1448-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Vyhlášení 3. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021

Číslo dokumentu: 1216-21
Vyvěšeno: 3.8.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

Číslo dokumentu: 593-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(278 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 –

Podprogram Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027

Číslo dokumentu: 592-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 376-21
Vyvěšeno: 23.3.2021 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 311-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 310-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(361 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 172-21
Vyvěšeno: 2.2.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2021

Číslo dokumentu: 116-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 115-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(250 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 114-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 113-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 112-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1014 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 111-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(468 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 110-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(457 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 – výzva k předkládání žádostí o podporu

Číslo dokumentu: 109-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(656 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 108-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 107-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1021 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 106-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 105-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2021

Číslo dokumentu: 104-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Program Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 103-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 25.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 102-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 3522-20
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk II

Číslo dokumentu: 3367-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III

Číslo dokumentu: 3366-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)
12