Dotační programy

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1449-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1448-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Vyhlášení 3. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021

Číslo dokumentu: 1216-21
Vyvěšeno: 3.8.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

Číslo dokumentu: 593-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(278 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 –

Podprogram Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027

Číslo dokumentu: 592-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

Pátá výzva (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – pozastavení příjmu žádostí

Číslo dokumentu: 456-21
Vyvěšeno: 13.4.2021 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(122 KB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 376-21
Vyvěšeno: 23.3.2021 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 311-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 310-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(361 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 172-21
Vyvěšeno: 2.2.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2021

Číslo dokumentu: 116-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 115-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(250 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 114-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 113-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 112-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1014 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 111-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(468 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 v rámci vyhlašovaného dotačního programu

Číslo dokumentu: 110-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(457 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 – výzva k předkládání žádostí o podporu

Číslo dokumentu: 109-21
Vyvěšeno: 18.1.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(656 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 108-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 107-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1021 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 106-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 105-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2021

Číslo dokumentu: 104-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Program Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji pro rok 2021

Číslo dokumentu: 103-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 25.1.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 102-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými

Číslo dokumentu: 3522-20
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 30.7.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk II

Číslo dokumentu: 3367-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III

Číslo dokumentu: 3366-20
Vyvěšeno: 26.11.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021

Číslo dokumentu: 1950-20
Vyvěšeno: 26.8.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Dotační program Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 - 2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 1848-20
Vyvěšeno: 11.8.2020 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 1463-20
Vyvěšeno: 9.6.2020 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. včetně příloh (Výzva k předkládání žádostí, žádost, hodnotící kritéria apod.)

Číslo dokumentu: 187-20
Vyvěšeno: 25.2.2020 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Zveřejnění dotačního programu Pardubického kraje „Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů“

Číslo dokumentu: 2818-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(377 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v dotačním programu Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a lékařství pro děti

Číslo dokumentu: 2615-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.3.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2612-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Pardubický kraj vyhlašuje pátou výzvu (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2332-19
Vyvěšeno: 1.1.2020 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(216 KB)

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/264/18 dne 16. 10. 2018. Součástí dokumentu je i Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021), včetně výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 2575-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)