Dotační programy

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v rámci projektu Rozvoj SAS v Pk – 2. kolo dotačního řízení.

Číslo dokumentu: 2764-18
Vyvěšeno: 21.11.2018 - 28.6.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2019 - dotační titul 9 – dotace na podporu obchodů a pojízdných prodejen. Příjem žádostí od 1.1.2019 do 20.2.2019. Další údaje na webu Pk

Číslo dokumentu: 2758-18
Vyvěšeno: 21.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Program Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2706-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(690 KB)

Program Tvář Pardubického kraje na rok 2019

Číslo dokumentu: 2705-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(576 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019

Číslo dokumentu: 2703-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(643 KB)

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2702-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(513 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2701-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2684-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(788 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2682-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(552 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2681-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(568 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 2680-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2679-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019. Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeob. prakt. lékařství a prakt. lékařství pro děti a dorost na území Pk a zejm. jeho venkovských částí.
Číslo dokumentu: 2678-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.3.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 2677-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2676-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 - Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2675-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2674-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2673-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(318 KB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2672-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Dotační program: Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Pardubickém kraji 2019

Číslo dokumentu: 2671-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 30.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(341 KB)

Dotační program: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2019

Číslo dokumentu: 2670-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/264/18 dne 16. 10. 2018. Součástí dokumentu je i Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021), včetně výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 2575-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II

Výzva k podání žádosti o dotaci na sociální službu azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi, § 57, poskytované dle zákona č. 108/2006 sb., v platném znění, v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. Výzva je určena pouze pro poskytovatele, kteří jsou zařazeni v síti sociálních služeb v Pk. Výzva je vyhlašovaná v souladu s usnesením Rady Pardubického kraje R/1380/18 ze dne 10.9.2018. Příjem žádostí je stanoven v termínu od 15. 10. – 31. 10. 2018

Další údaje jsou k dispozici na https://www.pardubickykraj.cz/odbor-socialnich-veci
Číslo dokumentu: 2375-18
Vyvěšeno: 11.9.2018 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Vyhlášení 3. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2018

Výzva k 3. kolu dotačního řízení na poskytnutí účelové dotace určené na podporu sociálních služeb pro rok 2018 dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výzva schválena usnesením Rady Pardubického kraje R/1357/18 konané dne 30. 8. 2018.
Číslo dokumentu: 2327-18
Vyvěšeno: 30.8.2018 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(121 KB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2019

Cílem dotačního řízení je poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (část třetí, hlava I, díl 2 až 4 zákona o sociálních službách). Výzva schválena usnesením Rady Pardubického kraje R/1353/18 konané dne 27. 8. 2018.
Číslo dokumentu: 2320-18
Vyvěšeno: 28.8.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2019 - dotační tituly 1-5, 7, 8

Dotační program je vyhlášen na podporu obcí, svazků obcí, Místních akčních skupin Pardubického na rok 2019.  Příjem žádostí pro dotační tituly 1-5, 7, 8 je od 1. srpna 2018 do 30. září 2018. Další údaje též na webu kraje https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Číslo dokumentu: 1880-18
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Dotační program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje"

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018. Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeob. prakt. lékařství a prakt. lékařství pro děti a dorost na území Pk a zejm. jeho venkovských částí.

Číslo dokumentu: 1875-18
Vyvěšeno: 27.6.2018 - 31.3.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2018

Výzva k 2. kolu dotačního řízení na poskytnutí účelové dotace určené na podporu sociálních služeb pro rok 2018 dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Číslo dokumentu: 1745-18
Vyvěšeno: 13.6.2018 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v roce 2018 – dotační program Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

Program je určen na podporu aktivit turistických informačních center (TIC) na území Pardubického kraje. Cílem programu je:

▪ kvalitní poskytování informací v TIC z oblasti cestovního ruchu návštěvníkům a turistům Pardubického kraje

▪ sběr a aktualizace údajů databanky turistického portálu www.vychodni-cechy.info,

▪ zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR včetně jejich certifikace.

Číslo dokumentu: 1637-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.1.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Kritéria financování sociálních služeb pro rok 2018 v aktuálním znění

Kritéria pro stanovení výše dotace pro rok 2018 v aktuálním znění, schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 20. 2. 2018
Číslo dokumentu: 173-18
Vyvěšeno: 2.3.2018 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2018 v oblasti sportu a volnočasových aktivit

Vyhlášení dotačních programů v oblasti sportu a volnočasových aktivit na rok 2018 po revokaci dne 18. 12. 2017, kde došlo zejména ke změně termínu příjmu žádostí (19. 1. – 31. 1. 2018) a k zařazení hasičských spolků do některých programů.
Číslo dokumentu: 2670-17
Vyvěšeno: 19.12.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(709 KB)

Dotační program kanceláře hejtmana pro rok 2018

Výzva k předkládání žádostí a manuál pro žadatele. Dotační program na podporu rozvoje zahraničních a vnějších vztahů Pardubického kraje s důrazem na partnerské regiony.
Číslo dokumentu: 2523-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Podpora pořízení územních plánů

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018. Dotační program je vyhlášen na podporu zpracování (pořízení) územních plánů dle stavebního zákona.
Číslo dokumentu: 2521-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018. Dotační program je vyhlášen na podporu realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 2520-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(317 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2018 – dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Program je zaměřen na dílčí podporu budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Cílem programu je kvalitativní a kvantitativní rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 2519-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(880 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2018

Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury a památkové péče na rok 2018
Číslo dokumentu: 2516-17
Vyvěšeno: 13.11.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(907 KB)

Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb v roce 2018

Rada Pardubického kraje dne 13. 11. 2017 usnesením R/710/17 schválila program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb pro rok 2018
Číslo dokumentu: 2515-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.1.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2018

Rada Pardubického kraje dne 13. 11. 2017 usnesením R/710/17 schválila program podpory sociálního podnikání a program podpory fundraisingu pro rok 2018.
Číslo dokumentu: 2514-17
Vyvěšeno: 14.11.2017 - 31.1.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018

V rámci programu Podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018 jsou vyhlašovány 4 oblasti podpory: Program 1 (Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Program 2 (Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách); Program 3 (Podpora prorodinných aktivit); Program 4 (Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí.

Číslo dokumentu: 2365-17
Vyvěšeno: 24.10.2017 - 25.1.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Metodika pro poskytování účelových dotací pro rok 2018 a Kritéria financování sociálních služeb pro rok 2018 v aktuálním znění

Metodika pro poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro rok 2018 a Kritéria pro stanovení výše dotace pro rok 2018 v aktuálním znění, schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 11. 9. 2017

Číslo dokumentu: 2187-17
Vyvěšeno: 20.9.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2018

Cílem dotačního řízení je poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (část třetí, hlava I, díl 2 až 4 zákona o sociálních službách)

Číslo dokumentu: 2075-17
Vyvěšeno: 30.8.2017 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“

Cílem programu je podpořit v Pardubickém kraji realizaci rozvojových projektů s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje formou finanční podpory jejich přípravy.

Finanční podpora je určena na zpracování žádosti, příloh žádosti a dalších podkladů potřebných pro předložení žádosti o podporu projektu s významným dopadem na inovační systém Pardubického kraje do výzvy vhodného dotačního programu na národní úrovni (dotační programy státu) či evropské úrovni (operační programy, komunitární programy apod.).

 

Další údaje uvedeny na: https://www.pardubickykraj.cz/smart-akcelerator-aktuality/91683?managepreview=ok&language=1
Číslo dokumentu: 1256-17
Vyvěšeno: 30.5.2017 - 31.3.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(791 KB)

Dotační program Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a

Cílem poskytnutí dotací je podpora činnosti žadatelů, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic, jakými jsou zejména odborné soutěže, vzdělávací činnosti a slavnostní společenské a vzpomínkové akce
Číslo dokumentu: 1255-17
Vyvěšeno: 30.5.2017 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Dotační program Podpora ostatních složek IZS Pardubického kraje na pořízení materiálně – technického vybavení k zajištění akceschopnosti na období 2017 – 2020

Cílem poskytnutí dotací na nákup, opravy, úpravy a revize věcného vybavení souvisejícího s činností, je zlepšení materiálně – technického vybavení a akceschopnosti ostatních složek IZS

Číslo dokumentu: 3508-16
Vyvěšeno: 20.12.2016 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Dotační program Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020

Cílem poskytnutí dotací na pořízení, resp. opravu, úpravu či rekonstrukci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí

Číslo dokumentu: 3507-16
Vyvěšeno: 20.12.2016 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(317 KB)