Dotační programy

12

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2622-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podprogram 4 Tvář Pardubického kraje na rok 2020

Číslo dokumentu: 2620-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(575 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2619-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2618-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2616-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v dotačním programu Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a lékařství pro děti

Číslo dokumentu: 2615-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.3.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2614-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2612-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2611-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Dotační program pro rok 2020 Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2602-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2598-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(534 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2597-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(523 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 2596-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2595-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 2594-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2593-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2592-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2591-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(636 KB)

Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

Číslo dokumentu: 2463-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Pardubický kraj vyhlašuje pátou výzvu (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2332-19
Vyvěšeno: 4.9.2019 - 30.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2020 a Metodika pro poskytování účelových dotací v roce 2020

Číslo dokumentu: 2322-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(612 KB)

Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb azylové domy pro muže, domy na půl cesty a sociálně terapeutické dílny v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pk III

Číslo dokumentu: 1931-19
Vyvěšeno: 10.7.2019 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2019 – 3. kolo

Číslo dokumentu: 1824-19
Vyvěšeno: 27.6.2019 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(199 KB)

Dotační program: Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji 2019

Číslo dokumentu: 1464-19
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje pro roky 2019 až 2020

Číslo dokumentu: 1258-19
Vyvěšeno: 17.4.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(622 KB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2019 - dotační titul 9 – dotace na podporu obchodů a pojízdných prodejen. Příjem žádostí od 1.1.2019 do 20.2.2019. Další údaje na webu Pk

Číslo dokumentu: 2758-18
Vyvěšeno: 21.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Program Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2706-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(690 KB)

Program Tvář Pardubického kraje na rok 2019

Číslo dokumentu: 2705-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(576 KB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019

Číslo dokumentu: 2703-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(643 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2701-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2684-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(788 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – dotační program Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2682-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(552 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu – dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2019

Číslo dokumentu: 2681-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(568 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 2680-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2679-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019. Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeob. prakt. lékařství a prakt. lékařství pro děti a dorost na území Pk a zejm. jeho venkovských částí.
Číslo dokumentu: 2678-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.3.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 2677-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2676-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 - Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2675-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2674-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2673-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(318 KB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2672-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Dotační program: Podpora údržby lyžařských běžeckých tras v Pardubickém kraji 2019

Číslo dokumentu: 2671-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 30.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(341 KB)

Dotační program: Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2019

Číslo dokumentu: 2670-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/264/18 dne 16. 10. 2018. Součástí dokumentu je i Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021), včetně výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 2575-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2019

Cílem dotačního řízení je poskytnutí účelové dotace na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je určena na financování nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (část třetí, hlava I, díl 2 až 4 zákona o sociálních službách). Výzva schválena usnesením Rady Pardubického kraje R/1353/18 konané dne 27. 8. 2018.
Číslo dokumentu: 2320-18
Vyvěšeno: 28.8.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2019 - dotační tituly 1-5, 7, 8

Dotační program je vyhlášen na podporu obcí, svazků obcí, Místních akčních skupin Pardubického na rok 2019.  Příjem žádostí pro dotační tituly 1-5, 7, 8 je od 1. srpna 2018 do 30. září 2018. Další údaje též na webu kraje https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Číslo dokumentu: 1880-18
Vyvěšeno: 29.6.2018 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Dotační program „Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje"

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2018. Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeob. prakt. lékařství a prakt. lékařství pro děti a dorost na území Pk a zejm. jeho venkovských částí.

Číslo dokumentu: 1875-18
Vyvěšeno: 27.6.2018 - 31.3.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a

Cílem poskytnutí dotací je podpora činnosti žadatelů, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic, jakými jsou zejména odborné soutěže, vzdělávací činnosti a slavnostní společenské a vzpomínkové akce
Číslo dokumentu: 1255-17
Vyvěšeno: 30.5.2017 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Dotační program Podpora ostatních složek IZS Pardubického kraje na pořízení materiálně – technického vybavení k zajištění akceschopnosti na období 2017 – 2020

Cílem poskytnutí dotací na nákup, opravy, úpravy a revize věcného vybavení souvisejícího s činností, je zlepšení materiálně – technického vybavení a akceschopnosti ostatních složek IZS

Číslo dokumentu: 3508-16
Vyvěšeno: 20.12.2016 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(266 KB)
12