Dotační programy

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2021

Číslo dokumentu: 1950-20
Vyvěšeno: 26.8.2020 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Dotační program Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 - 2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 1848-20
Vyvěšeno: 11.8.2020 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. Výzva k předkládání žádostí o podporu.

Číslo dokumentu: 1463-20
Vyvěšeno: 9.6.2020 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v roce 2020. Název dotačního programu: Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji.

Číslo dokumentu: 1324-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 1.2.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Zrušení vybraných dotačních programů Pardubického kraje pro rok 2020

Číslo dokumentu: 1266-20
Vyvěšeno: 28.4.2020 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(109 KB)

Dotační program „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. včetně příloh (Výzva k předkládání žádostí, žádost, hodnotící kritéria apod.)

Číslo dokumentu: 187-20
Vyvěšeno: 25.2.2020 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Zveřejnění dotačního programu Pardubického kraje „Podpora hospodaření v lesích – těžba kůrovcových stromů“

Číslo dokumentu: 2818-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(377 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2622-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podprogram 4 Tvář Pardubického kraje na rok 2020

Číslo dokumentu: 2620-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(575 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2619-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2618-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2616-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v dotačním programu Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a lékařství pro děti

Číslo dokumentu: 2615-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.3.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2614-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2612-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2611-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Dotační program pro rok 2020 Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2602-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 2596-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2595-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 2594-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2593-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2592-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2591-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(636 KB)

Výzva k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

Číslo dokumentu: 2463-19
Vyvěšeno: 27.9.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Pardubický kraj vyhlašuje pátou výzvu (Program) vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III

Číslo dokumentu: 2332-19
Vyvěšeno: 1.1.2020 - 31.10.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(216 KB)

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2020 a Metodika pro poskytování účelových dotací v roce 2020

Číslo dokumentu: 2322-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(612 KB)

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019. Cílem programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeob. prakt. lékařství a prakt. lékařství pro děti a dorost na území Pk a zejm. jeho venkovských částí.
Číslo dokumentu: 2678-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.3.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 2677-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2676-18
Vyvěšeno: 13.11.2018 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje

Pravidla pro tvorbu, řízení, koordinaci a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje byla schválena usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/264/18 dne 16. 10. 2018. Součástí dokumentu je i Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje (2019 – 2021), včetně výzvy pro podávání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 2575-18
Vyvěšeno: 17.10.2018 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a

Cílem poskytnutí dotací je podpora činnosti žadatelů, nebo jimi pořádaných akcí, zaměřených na oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, zajišťování obrany a bezpečnosti státu a rozvíjení souvisejících tradic, jakými jsou zejména odborné soutěže, vzdělávací činnosti a slavnostní společenské a vzpomínkové akce
Číslo dokumentu: 1255-17
Vyvěšeno: 30.5.2017 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Dotační program Podpora ostatních složek IZS Pardubického kraje na pořízení materiálně – technického vybavení k zajištění akceschopnosti na období 2017 – 2020

Cílem poskytnutí dotací na nákup, opravy, úpravy a revize věcného vybavení souvisejícího s činností, je zlepšení materiálně – technického vybavení a akceschopnosti ostatních složek IZS

Číslo dokumentu: 3508-16
Vyvěšeno: 20.12.2016 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Dotační program Podpora jednotek SDH obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na období 2017 – 2020

Cílem poskytnutí dotací na pořízení, resp. opravu, úpravu či rekonstrukci požární techniky a věcných prostředků požární ochrany je zlepšení materiálně – technického vybavení jednotek SDH obcí

Číslo dokumentu: 3507-16
Vyvěšeno: 20.12.2016 - 31.12.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(317 KB)