Výběrová řízení

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Jednodenní zdravotní péče v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území: Žamberecko

Číslo dokumentu: 1122-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru foniatrie pro území: město Litomyšl

Číslo dokumentu: 1121-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta v oboru všeobecná sestra – domácí ošetřovatelská péče pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1120-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický psycholog pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1119-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Specializovaná ambulantní zdravotní péče v oboru psychiatrie pro území: okres Pardubice

Číslo dokumentu: 1118-19
Vyvěšeno: 29.3.2019 - 17.5.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)