Záměry

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 127, ulice Jahnova, stojící na pozemku parcela č. st. 1473 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice

Číslo dokumentu: 2445-19
Vyvěšeno: 25.9.2019 - 30.10.2019
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 2106a, 2106b,

Číslo dokumentu: 2444-19
Vyvěšeno: 25.9.2019 - 31.10.2019
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(366 KB)