Záměry

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice

Číslo dokumentu: 2803-19
Vyvěšeno: 6.12.2019 - 10.1.2020
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(344 KB)

Výpůjčka nově vybudované provozní budovy k dělostřelecké Tvrzi Bouda v katastrálním území Těchonín

Číslo dokumentu: 2739-19
Vyvěšeno: 18.11.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(532 KB)