Záměry

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 2253, 2254, 22

Číslo dokumentu: 1613-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 16.7.2019
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(383 KB)

Nájem pozemku v katastrálním území Popkovice

Číslo dokumentu: 1384-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 26.6.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(47 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Přelouč

Číslo dokumentu: 1383-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 9.7.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(101 KB)