Záměry

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 2041

Číslo dokumentu: 2817-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 10.1.2019
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(385 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kněžice u Ronova

Číslo dokumentu: 2719-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(543 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Polička

Číslo dokumentu: 2718-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(534 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2717-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(45 KB)

Prodej nemovité věci a zřízení služebnosti v katastrálním území Hylváty

Číslo dokumentu: 2716-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(528 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Dražkovice

Číslo dokumentu: 2715-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(52 KB)

Prodej pozemku v katastrálním území Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2714-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(481 KB)

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Brozany nad Labem

Číslo dokumentu: 2713-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(458 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Pazucha

Číslo dokumentu: 2712-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(463 KB)

Prodej pozemků v katastrálním území Nové Hrady u Skutče

Číslo dokumentu: 2711-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(457 KB)

Směna pozemků v katastrálním území Miřetice u Nasavrk

Číslo dokumentu: 2710-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(56 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Chvojenec

Číslo dokumentu: 2709-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Choltice

Číslo dokumentu: 2708-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Souhlasné prohlášení k vydržení pozemku v katastrálním území Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 2707-18
Vyvěšeno: 14.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(47 KB)