Oznámení

12

Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost

Číslo dokumentu: 59-20
Vyvěšeno: 16.1.2020 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

Žádost o změnu povolení provozu BPS Jezbořice, provozovatele PSW Power s.r.o.

Číslo dokumentu: 40-20
Vyvěšeno: 15.1.2020 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Žádost o zrněnu povolení provozu, EP Chvaletice

Číslo dokumentu: 39-20
Vyvěšeno: 15.1.2020 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 11. změně integrovaného povolení, P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka

Číslo dokumentu: 36-20
Vyvěšeno: 14.1.2020 - 13.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Oznámení seznámení s podklady rozhodnutí o odvolání ze dne 13.1.2020 - odvolání Obce Čeperka a zmocněnce JUDr. J.Dulíčka

Číslo dokumentu: 35-20
Vyvěšeno: 14.1.2020 - 29.1.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(184 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Domov pro seniory Heřmanův Městec (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 34-20
Vyvěšeno: 14.1.2020 - 29.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(503 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 a I/35 v úseku Zámrsk – Týnišťko

Číslo dokumentu: 33-20
Vyvěšeno: 14.1.2020 - 30.1.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 a I/37 v Pardubicích - Doubravicích

Číslo dokumentu: 32-20
Vyvěšeno: 13.1.2020 - 29.1.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(194 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u obce Zámrsk

Číslo dokumentu: 28-20
Vyvěšeno: 9.1.2020 - 25.1.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 16. 12. 2019 a mimořádné Rady Pk ze dne 20. 12. 2019

Číslo dokumentu: 25-20
Vyvěšeno: 10.1.2020 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EKOZIS spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 17-20
Vyvěšeno: 8.1.2020 - 23.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Zveřejnění dokumentace EIA Tichá Orlice, Verměřovice – protipovodňová opatření

Číslo dokumentu: 16-20
Vyvěšeno: 7.1.2020 - 7.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(199 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení EIA Průmyslový park Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 15-20
Vyvěšeno: 7.1.2020 - 7.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(209 KB)

Oznámení o podaném odvolání – do stav. povolení stavby: I/36 Pardubice - Trnová - Fáblovka - Dubina

Číslo dokumentu: 14-20
Vyvěšeno: 7.1.2020 - 21.1.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Komplex zařízení pro výrobu azo-pigmentů a speciálních barviv – rozhodnutí o 5. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 9-20
Vyvěšeno: 7.1.2020 - 8.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 8-20
Vyvěšeno: 6.1.2020 - 22.1.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(414 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele VEMA, akciová společnost (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 6-20
Vyvěšeno: 7.1.2020 - 22.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 6. změně integrovaného povolení. Farma pro výkrm drůbeže na hluboké podestýlce Dvořisko

Číslo dokumentu: 5-20
Vyvěšeno: 6.1.2020 - 5.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 12. změně integrovaného povolení. Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou

Číslo dokumentu: 2-20
Vyvěšeno: 3.1.2020 - 3.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Změna č. 8 integrovaného povolení pro zařízení Výrobna krmných směsí Běstovice

Číslo dokumentu: 1-20
Vyvěšeno: 3.1.2020 - 5.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 2867-19
Vyvěšeno: 23.12.2019 - 23.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Oznámení Přehledu významných problémů nakládání s vodami

Zveřejnění dokumentů Plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Dunaje a Odry
Číslo dokumentu: 2864-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 22.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(121 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 3 IP Maso uzeniny Polička

Číslo dokumentu: 2855-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 20.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(141 KB)

Oznámení o NPM 2. změny IP Výrobní provoz – Slévárna KASI Chvaletice (areál průmyslové zóny Chvaletice)

Číslo dokumentu: 2854-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 19.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(190 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022“, dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Číslo dokumentu: 2838-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 10. 12. 2019

Číslo dokumentu: 2827-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 12. 2019

Číslo dokumentu: 2802-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – oznámení veřejného projednání návrhu

Číslo dokumentu: 2796-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 24.1.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(113 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 18. 11. 2019

Číslo dokumentu: 2762-19
Vyvěšeno: 25.11.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 4. 11. 2019

Číslo dokumentu: 2742-19
Vyvěšeno: 20.11.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 21. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2659-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2623-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 7. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2588-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2587-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dagmar Blohoňová

Číslo dokumentu: 2585-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(44 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Milada Kadlecová s.r.o.

Číslo dokumentu: 2578-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 2493-19
Vyvěšeno: 4.10.2019 - 24.1.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu

Číslo dokumentu: 2472-19
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 29.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 20. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2355-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2349-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 12. 8. 2019 a mimořádné Rady Pk ze dne 19. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2279-19
Vyvěšeno: 23.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2191-19
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2096-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1839-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1838-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1837-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(156 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018

Číslo dokumentu: 1766-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1682-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1559-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1558-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)
12