Oznámení

12

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 Pardubice

Číslo dokumentu: 1837-20
Vyvěšeno: 7.8.2020 - 24.8.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a stavbě čerpací stanice pohonných hmot v areálu společnosti VINCENCI s.r.o. ve Skutči

Číslo dokumentu: 1815-20
Vyvěšeno: 7.8.2020 - 25.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Recyklace odkaliště Chvaletice - Trnávka – zahájení zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 1760-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 7.9.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(209 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 25 integrovaného povolení – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 1759-20
Vyvěšeno: 6.8.2020 - 7.9.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Žádost o povolení provozu lisovny plastů společnosti Mart, v.o.s. Moravany

Číslo dokumentu: 1748-20
Vyvěšeno: 5.8.2020 - 21.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(971 KB)

Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1743-20
Vyvěšeno: 4.8.2020 - 19.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(192 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 Časy - Holice

Číslo dokumentu: 1742-20
Vyvěšeno: 4.8.2020 - 19.8.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(413 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35, v místech mimoúrovňové křižovatky „Hřebeč“

Číslo dokumentu: 1724-20
Vyvěšeno: 4.8.2020 - 20.8.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(192 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17, na průtahu obcí Ostrov

Číslo dokumentu: 1723-20
Vyvěšeno: 4.8.2020 - 20.8.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele STRABAG Asfalt s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1714-20
Vyvěšeno: 30.7.2020 - 14.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 7 integrovaného povolení – Zařízení na využívání odpadů a zařízení k nakládání s odpadními oleji Pardubice – Semtín

Číslo dokumentu: 1713-20
Vyvěšeno: 30.7.2020 - 31.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Žádost o povolení provozu mobilní kotelny K I. společnosti B M H spol. s r. o. Olomouc

Číslo dokumentu: 1701-20
Vyvěšeno: 29.7.2020 - 14.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(589 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v katastru obce Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1699-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 13.8.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

Cerekvice nad Loučnou – Dostavba střediska – závěr zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1692-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 13.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(244 KB)

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení FARMA CATTLE STRAŠOV

Číslo dokumentu: 1680-20
Vyvěšeno: 28.7.2020 - 13.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(190 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zet Služby s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1673-20
Vyvěšeno: 27.7.2020 - 11.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(53 KB)

Operační program Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (2021 – 2027) – závěr zjišťovacího řízení SEA zveřejnění Ministerstvem životního prostředí

Číslo dokumentu: 1672-20
Vyvěšeno: 24.7.2020 - 11.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Oznámení o výběrovém řízení na povolení rybářského práva pro mimopstruhový rybářský revír Kravín, e.č. 09 451 392

Číslo dokumentu: 1665-20
Vyvěšeno: 24.7.2020 - 26.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(97 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/17, III/33729 a III/33810 Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 1659-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 10.8.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Zařízení na povrchovou úpravu kovů – linka Zn1, Linka ZN-Ni2 a linka KTL – rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1657-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 25.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 7. 2020

Číslo dokumentu: 1650-20
Vyvěšeno: 24.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1649-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Lakovna skeletů – rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1635-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 20.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Výroba organických specialit Ry 42, 43 a Ry 52, 53 – Nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1623-20
Vyvěšeno: 20.7.2020 - 19.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Biotechnologická výroba produktů pro farmacii (Contipro a. s.) – Rozhodnutí o změně IP

Číslo dokumentu: 1608-20
Vyvěšeno: 17.7.2020 - 16.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(183 KB)

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ – zveřejnění dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 1599-20
Vyvěšeno: 15.7.2020 - 14.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Řízená skládka odpadů Nasavrky – 6. etapa – informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA)

Číslo dokumentu: 1583-20
Vyvěšeno: 10.7.2020 - 10.8.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(187 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Věra Ždímalová

Číslo dokumentu: 1554-20
Vyvěšeno: 2.7.2020 - 1.9.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(59 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 16. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1546-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 6. 2020 a rozpočtové opatření z jednání mimořádné Rady Pk ze dne 15. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1527-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2019

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu kraje za rok 2019, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 1522-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Rozpočtové opatření RPk 25. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1462-20
Vyvěšeno: 8.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření RPk 1. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1461-20
Vyvěšeno: 8.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 1433-20
Vyvěšeno: 3.6.2020 - 11.9.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Pardubického kraje volených pro funkční období 2020-2024

Číslo dokumentu: 1385-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 3.10.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(274 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1360-20
Vyvěšeno: 22.5.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 5. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1359-20
Vyvěšeno: 21.5.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 20. 4. 2020

Číslo dokumentu: 1228-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 6. 4. 2020

Číslo dokumentu: 1227-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 3. 2020

Číslo dokumentu: 1226-20
Vyvěšeno: 23.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 9. 3. 2020

Číslo dokumentu: 299-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24.2. 2020

Číslo dokumentu: 211-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 2. 2020

Číslo dokumentu: 198-20
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 2. 2020

Číslo dokumentu: 197-20
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 27. 1. 2020

Číslo dokumentu: 133-20
Vyvěšeno: 7.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(238 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 1. 2020, týkající se roku 2019

Číslo dokumentu: 92-20
Vyvěšeno: 24.1.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 1. 2020

Číslo dokumentu: 91-20
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022“, dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Číslo dokumentu: 2838-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 21. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2659-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)
12