Oznámení

12

OOP - Návrh aktualizace ZÚ a AZZÚ Chrudimka ř.km 29,3 - 31,5 v k.ú. Svídnice

Číslo dokumentu: 93-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 28 integrovaného povolení – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 49-21
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 11.2.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

Oznámení o uložení písemnosti osobám neznámého pobytu, oplocení na pozemku parc.č.192/14, 15, Strakov, žadatel: Kašparovi, Strakov 90

Číslo dokumentu: 48-21
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 28.1.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(105 KB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, z důvodu monitoringu vlka obecného a rysa ostrovide

Číslo dokumentu: 42-21
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 28.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(455 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 12 integrovaného povolení – P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka

Číslo dokumentu: 41-21
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 11.2.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší investora MATRIX, a.s.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 40-21
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 27.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(632 KB)

D35 Odpočívka Staré Město – zveřejnění dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 39-21
Vyvěšeno: 12.1.2021 - 28.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro chov prasat Sázava

Číslo dokumentu: 38-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 12.2.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – Novostavba stáje pro 300 ks dojnic a hnojiště

Číslo dokumentu: 36-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 26.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(192 KB)

Aalberts Surface Treatment s.r.o. – Galvanovna – nabytí právní moci 11. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 34-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 11.2.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(173 KB)

Oznámení o zahájení územního řízení :I/2 Staré Čívice, přestavba křižovatky sil.I/2 a III/32228 na křižovatku okružní

Číslo dokumentu: 33-21
Vyvěšeno: 8.1.2021 - 25.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(823 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení je koncepci Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027

Číslo dokumentu: 32-21
Vyvěšeno: 8.1.2021 - 23.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(192 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027

Číslo dokumentu: 31-21
Vyvěšeno: 8.1.2021 - 23.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 21. 12. 2020

Číslo dokumentu: 25-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 12. 2020

Číslo dokumentu: 24-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Změna č. 19 integrovaného povolení pro zařízení Výroba nitrocelulózy

Číslo dokumentu: 21-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 9.2.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele p. Karla Jelínka (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 19-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 23.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro výkrm jatečních prasat Načešice

Číslo dokumentu: 17-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 8.2.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Návrh opatření obecné povahy na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji pro provoz nadrozměrné techniky

Číslo dokumentu: 16-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 22.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(437 KB)

Provozovna CZE00261 – Vysoké Mýto – zveřejnění odborného vyjádření CENIA k aplikaci nejlepších dostupných technik žádosti o změnu integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 14-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 21.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(378 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení Drůbežárna Čeperka – chov nosnic

Číslo dokumentu: 13-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 8.2.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 12-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 6.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(447 KB)

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici I/36 a I/37 v Pardubicích

Číslo dokumentu: 10-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 21.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(967 KB)

Recyklace odkaliště Chvaletice – Trnávka – závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 4-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 21.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě Central Glass Czech s.r.o. Rybitví

Číslo dokumentu: 1-21
Vyvěšeno: 4.1.2021 - 20.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(446 KB)

Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 29. 12. 2020

Číslo dokumentu: 3532-20
Vyvěšeno: 29.12.2020 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(163 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro výkrm prasat Zalažany

Číslo dokumentu: 3487-20
Vyvěšeno: 21.12.2020 - 22.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro Zařízení pro výkrm prasat a odchovna prasniček Trusnov

Číslo dokumentu: 3485-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 19.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Zveřejnění návrhů Národních plánů povodí, Plánů pro zvládání povodňových rizik a Plánů dílčích povodí k připomínkám

Číslo dokumentu: 3484-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

RONAL CR s.r.o. – Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol pro osobní automobily z této slitiny – výrobní závod na autokola W 17 Pardubice – nabytí právní moci 12. změny integrovaného povol

Číslo dokumentu: 3483-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 18.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 7. 12. 2020

Číslo dokumentu: 3480-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Změna č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Produkční farma vajec – Chrudim

Číslo dokumentu: 3474-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 18.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 3428-20
Vyvěšeno: 7.12.2020 - 22.1.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(66 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 11. 2020

Číslo dokumentu: 3406-20
Vyvěšeno: 2.12.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 9. 11. 2020

Číslo dokumentu: 3400-20
Vyvěšeno: 2.12.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 10. 2020

Číslo dokumentu: 3399-20
Vyvěšeno: 2.12.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 10. 2020

Číslo dokumentu: 3139-20
Vyvěšeno: 5.11.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 5. 10. 2020

Číslo dokumentu: 2514-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 21. 9. 2020

Číslo dokumentu: 2513-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 7. 9. 2020

Číslo dokumentu: 2512-20
Vyvěšeno: 13.10.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 25. 8. 2020

Číslo dokumentu: 2034-20
Vyvěšeno: 15.9.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24. 8. 2020

Číslo dokumentu: 1970-20
Vyvěšeno: 2.9.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 8. 2020

Číslo dokumentu: 1969-20
Vyvěšeno: 1.9.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 7. 2020

Číslo dokumentu: 1650-20
Vyvěšeno: 24.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1649-20
Vyvěšeno: 23.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 16. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1546-20
Vyvěšeno: 1.7.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 6. 2020 a rozpočtové opatření z jednání mimořádné Rady Pk ze dne 15. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1527-20
Vyvěšeno: 24.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2019

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu kraje za rok 2019, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 1522-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Rozpočtové opatření RPk 25. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1462-20
Vyvěšeno: 8.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření RPk 1. 6. 2020

Číslo dokumentu: 1461-20
Vyvěšeno: 8.6.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)
12