Oznámení

12

Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou – změna úpravárenské linky a způsobu odvádění emisí – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 2644-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 3.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(244 KB)

Žádost o vydání povolení provozu recyklační linky plastů TP plast CZ s.r.o. Letohrad, provoz Dolní Čermná

Číslo dokumentu: 2643-21
Vyvěšeno: 3.12.2021 - 18.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(96 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele KOBIT – THZ s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2640-21
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 17.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(163 KB)

Seznámení s podklady rozhodnutí v řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro vypouštění čmeláků rodu Bombus na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2639-21
Vyvěšeno: 2.12.2021 - 18.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2638-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2637-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele - p. Meduny (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2635-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 16.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(153 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska panu Pavlíkovi (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2634-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 16.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(209 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37, na okružní křižovatce mimoúrovňového křížení silnic Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 2633-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 17.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení „D35 Odpočívka Mikuleč“

Číslo dokumentu: 2632-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 17.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Informace o konání 7. řádného (hybridního) jednání Zastupitelstva Pardubického kraje 14. 12. 2021

Číslo dokumentu: 2628-21
Vyvěšeno: 30.11.2021 - 14.12.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(372 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ZS Vítějeves a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2627-21
Vyvěšeno: 30.11.2021 - 15.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

AURUM – Rozšíření výrobního závodu REHAU Moravská Třebová CZ – Fáze II – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 2624-21
Vyvěšeno: 30.11.2021 - 30.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(248 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, Moravská Třebová – Žipotín, velkoplošné výspravy

Číslo dokumentu: 2623-21
Vyvěšeno: 30.11.2021 - 15.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(589 KB)

Odpadové hospodářství – Lisovna Svitavy- zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 2621-21
Vyvěšeno: 30.11.2021 - 15.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(243 KB)

Žádost o povolení mobilní recyklační linka společnosti ZEMSTAV HB s.r.o.

Číslo dokumentu: 2619-21
Vyvěšeno: 30.11.2021 - 16.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(210 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic I/36 s přivaděčem k dálnici D35 u obce Časy a Dolní Ředice

Číslo dokumentu: 2617-21
Vyvěšeno: 29.11.2021 - 15.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(378 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Štelbaský s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2616-21
Vyvěšeno: 29.11.2021 - 14.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(468 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2615-21
Vyvěšeno: 26.11.2021 - 13.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(182 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 18 integrovaného povolení – Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice

Číslo dokumentu: 2611-21
Vyvěšeno: 26.11.2021 - 27.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Pardubického kraje na roky 2023-2025

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu Pardubického kraje na roky 2023-2025“, dle § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 2582-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 15.12.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(784 KB)

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti stavebního povolení, stavba: I/17 BUKOVINA U PŘELOUČE – hr. PK, OŽK

Číslo dokumentu: 2568-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 9.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Žádost o změnu povolení provozu - Meduna vakuová kalírna s.r.o. Pardubice Černá za Bory

Číslo dokumentu: 2564-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(229 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ROTANI s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2563-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 7.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(138 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Gajer, u čerpací stanice

Číslo dokumentu: 2561-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 8.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(311 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v obci Horní Ředice

Číslo dokumentu: 2560-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 8.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(269 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v úseku Svitavy - Borová

Číslo dokumentu: 2559-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 8.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd na území okresu Chrudim a Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2551-21
Vyvěšeno: 18.11.2021 - 4.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(351 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2548-21
Vyvěšeno: 15.11.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

IVECO Czech Republic a.s., Lakovna skeletů – nabytí právní moci 10. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2544-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 17.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(224 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Pavel Janeček

Číslo dokumentu: 2526-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 12.1.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

CEMEX Czech Republic, s.r.o., Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 13. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2438-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 10.12.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(222 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2218-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 a I/17 u obce Chrudim a Slatiňany

Číslo dokumentu: 2152-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

 

Číslo dokumentu: 1990-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1989-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(442 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1952-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1951-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1505-21
Vyvěšeno: 20.9.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu.

Číslo dokumentu: 1498-21
Vyvěšeno: 17.9.2021 - 1.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1415-21
Vyvěšeno: 3.9.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1240-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pardubického kraje 12. 7. 2021

Číslo dokumentu: 1210-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1034-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1027-21
Vyvěšeno: 8.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2020

Číslo dokumentu: 972-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

Rozpočtové opatření ze 7. 6. 2021

Číslo dokumentu: 904-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 714-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 617-21
Vyvěšeno: 18.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 555-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)
12