Oznámení

12

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Široký Důl

Číslo dokumentu: 2627-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 9.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a I/36 v okrese Pardubice

Číslo dokumentu: 2626-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 9.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2623-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 2621-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 8.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Horní Ředice - Holice

Číslo dokumentu: 2603-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(274 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 2601-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 5.11.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1007 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35, I/37 a I/43

Číslo dokumentu: 2600-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(211 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v obci Borová a Polička

Číslo dokumentu: 2599-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(187 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 7. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2588-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2587-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dagmar Blohoňová

Číslo dokumentu: 2585-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(44 KB)

Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 8. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2584-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u Hrochova Týnce

Číslo dokumentu: 2580-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 2.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Milada Kadlecová s.r.o.

Číslo dokumentu: 2578-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 – Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2576-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 31.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(481 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice

Číslo dokumentu: 2575-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 2.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v Pardubicích

Číslo dokumentu: 2556-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 u obce Chrudim

Číslo dokumentu: 2555-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(321 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u obce Stojice

Číslo dokumentu: 2554-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(249 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele REMEX CZ a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2545-19
Vyvěšeno: 15.10.2019 - 30.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

Žádost o povolení provozu mobilní linky na drcení EPS společnosti EPS Recycling s.r.o.

Číslo dokumentu: 2544-19
Vyvěšeno: 15.10.2019 - 31.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele VEMA, akciová společnost (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2542-19
Vyvěšeno: 15.10.2019 - 30.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(120 KB)

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Číslo dokumentu: 2541-19
Vyvěšeno: 14.10.2019 - 14.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(59 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v obci Přelouč

Číslo dokumentu: 2540-19
Vyvěšeno: 14.10.2019 - 30.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(194 KB)

Pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic – oznámení zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2539-19
Vyvěšeno: 14.10.2019 - 14.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(197 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele SK-EKO Pardubice s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2538-19
Vyvěšeno: 14.10.2019 - 29.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(112 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v Pardubicích – MUK Palackého

Číslo dokumentu: 2537-19
Vyvěšeno: 11.10.2019 - 30.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(401 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 na průtahu obcí Rohovládová Bělá

Číslo dokumentu: 2536-19
Vyvěšeno: 11.10.2019 - 30.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Hlinsku

Číslo dokumentu: 2535-19
Vyvěšeno: 10.10.2019 - 26.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(281 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 na průtahu městem Litomyšl

Číslo dokumentu: 2534-19
Vyvěšeno: 10.10.2019 - 26.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(255 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v úseku Vendolí - Svitavy

Číslo dokumentu: 2533-19
Vyvěšeno: 10.10.2019 - 26.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

Výstavně – prodejní centrum ASKO a obchodní centrum s exteriérovou promenádou – FMZ (fachmarktzentrum) – Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2530-19
Vyvěšeno: 10.10.2019 - 11.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u obce Stojice

Číslo dokumentu: 2527-19
Vyvěšeno: 8.10.2019 - 24.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Žádost o závazné stanovisko k umístění recyklační linky v rámci stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ společnosti SUDOP Praha

Číslo dokumentu: 2524-19
Vyvěšeno: 8.10.2019 - 24.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(121 KB)

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ – stanovisko k návrhu koncepce MŽP

Číslo dokumentu: 2516-19
Vyvěšeno: 8.10.2019 - 8.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 2493-19
Vyvěšeno: 4.10.2019 - 24.1.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení EIA, Průmyslový park Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 2479-19
Vyvěšeno: 2.10.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(204 KB)

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu

Číslo dokumentu: 2472-19
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 29.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW – nabytí právní moci 22. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2470-19
Vyvěšeno: 1.10.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

V416 – sdružené vedení s V5592/3 – zahájení zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 2469-19
Vyvěšeno: 1.10.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(108 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – MUDr. Zdeňka Janovská

Číslo dokumentu: 2447-19
Vyvěšeno: 26.9.2019 - 30.11.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(97 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 20. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2355-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2349-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb - Ordinace MUDr. Marie Letfusová

Číslo dokumentu: 2305-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 12. 8. 2019 a mimořádné Rady Pk ze dne 19. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2279-19
Vyvěšeno: 23.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2191-19
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2096-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1839-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1838-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1837-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(156 KB)
12