Oznámení

12

Žádost o povolení provozu společnosti H.A.N.S. Stavby, a.s. v Malé Čeperce

Číslo dokumentu: 2831-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Oznámení o NPM změny 16 integrovaného povolení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla

Číslo dokumentu: 2830-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 12.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ZRECYKLUJEME plus s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2829-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(33 KB)

Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – Propojení Vinařice – Bernardov – zahájení zjišťovacího řízení záměru EIA, posuzování zajišťuje Krajský úřad Středočeského kraje

Číslo dokumentu: 2828-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

Oznámení o uzavření Protialkoholní záchytné stanice Pardubice z důvodu čerpání řádné dovolené

Číslo dokumentu: 2824-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 28.12.2018
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(83 KB)

Výroba organických pigmentů, barviv a polotovarů na RY 171 a 172 – oznámení o vydání 8. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2823-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 12.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(246 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BOHEMIA RINGS s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2821-18
Vyvěšeno: 11.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ERA-PACK s.r.o., IČ: 465 07 256 (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2816-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 11. 2018

Číslo dokumentu: 2810-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro úplnou uzavírku tunelu Hřebeč na silnici I/35 z důvodu opravy kamerového systému tunelu

Číslo dokumentu: 2809-18
Vyvěšeno: 6.12.2018 - 21.12.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění zdroje vytápění pro BČOV Pardubice

Číslo dokumentu: 2802-18
Vyvěšeno: 5.12.2018 - 20.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Informace o konání Zastupitelstva Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2801-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(222 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě kogenerační jednotky pro hotel TRIM Pardubice v Ohrazenicích

Číslo dokumentu: 2799-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DS TEPLO, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2798-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(85 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2796-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Býšť - Chvojenec

Číslo dokumentu: 2778-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 15.12.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(362 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb - Ordinace MUDr. Marie Novotná

Číslo dokumentu: 2775-18
Vyvěšeno: 28.11.2018 - 1.2.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(52 KB)

Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou – umístění nových úpravárenských linek v nové hale divize CP – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2774-18
Vyvěšeno: 28.11.2018 - 14.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(262 KB)

Skladová a výrobní hala G s administrativní budovou – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2773-18
Vyvěšeno: 28.11.2018 - 2.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(528 KB)

Návrh rozpočtu Pk na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Pk na roky 2020-2021

Číslo dokumentu: 2772-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(919 KB)

Rozpočtové opatření z RPk dne 12. 11. 2018

Číslo dokumentu: 2763-18
Vyvěšeno: 22.11.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Asanační podnik – 3. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2760-18
Vyvěšeno: 21.11.2018 - 21.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(243 KB)

Změna č.8 integrovaného povolení Nitrace Explosia Pardubice

Číslo dokumentu: 2756-18
Vyvěšeno: 20.11.2018 - 21.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(145 KB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW – 18. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2721-18
Vyvěšeno: 15.11.2018 - 15.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 10. 2018

Číslo dokumentu: 2649-18
Vyvěšeno: 9.11.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 2646-18
Vyvěšeno: 2.11.2018 - 25.1.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb - Ordinace MUDr. Jana Kašparová

Číslo dokumentu: 2628-18
Vyvěšeno: 1.11.2018 - 1.1.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(58 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – Ordinace MUDr. Jindřich Novohradský

Číslo dokumentu: 2627-18
Vyvěšeno: 1.11.2018 - 1.1.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(65 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2612-18
Vyvěšeno: 26.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – Ordinace MUDr. Pavel Hrouzek

Číslo dokumentu: 2583-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 1.1.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(84 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne  8. 10. 2018

Číslo dokumentu: 2580-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Zveřejnění časového plánu a harmonogramu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Plánování v oblasti vod - oznámení podle par. 25 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Číslo dokumentu: 2523-18
Vyvěšeno: 3.10.2018 - 3.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24. 9. 2018

Číslo dokumentu: 2520-18
Vyvěšeno: 3.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Sdělení – opatření obecné povahy - odchylný postup kormorán velký

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu.

Číslo dokumentu: 2487-18
Vyvěšeno: 1.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(116 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 9. 2018

Číslo dokumentu: 2419-18
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 27. 8. 2018
Číslo dokumentu: 2345-18
Vyvěšeno: 6.9.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 21. 8. 2018
Číslo dokumentu: 2344-18
Vyvěšeno: 6.9.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 6. 8. 2018

Číslo dokumentu: 2247-18
Vyvěšeno: 13.8.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 7. 2018

Číslo dokumentu: 2165-18
Vyvěšeno: 3.8.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 9. 7. 2018

Číslo dokumentu: 1983-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2017, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo dokumentu: 1958-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 30.6.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 15. 6. 2018

Rozpočtové opatření z jednání ZPk ze dne 26. 6. 2018
Číslo dokumentu: 1939-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 6. 2018

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 6. 2018
Číslo dokumentu: 1760-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2018

Číslo dokumentu: 1716-18
Vyvěšeno: 11.6.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb

Ordinace MUDr. Ivo Zbořil

Číslo dokumentu: 1622-18
Vyvěšeno: 31.5.2018 - 31.12.2018
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 5. 2018

Číslo dokumentu: 1512-18
Vyvěšeno: 25.5.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 4. 2018

Číslo dokumentu: 1370-18
Vyvěšeno: 14.5.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 17. 4. 2018
Číslo dokumentu: 1327-18
Vyvěšeno: 26.4.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 4. 4. 2018

Číslo dokumentu: 1194-18
Vyvěšeno: 11.4.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 3. 2018
Číslo dokumentu: 1026-18
Vyvěšeno: 27.3.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)
12