Oznámení

12

Oznámení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1719-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 8.7.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(415 KB)

Žádost o změnu povolení provozu betonárna KORESTA TRADE s.r.o. Pardubice

Číslo dokumentu: 1713-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 8.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1682-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Soubor zařízení na výrobu čistých, laboratorních, speciálních a technických chemikálií ve výrobní divizi PENTA, Chrudim – oznámení o vydání 4. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1658-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 19.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 při výjezdu ze Svitav na Moravskou Třebovou

Číslo dokumentu: 1654-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 4.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(260 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – Litomyšl – Osík farma pro chov nosnic

Číslo dokumentu: 1630-19
Vyvěšeno: 19.6.2019 - 8.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(187 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele SK – EKO Pardubice s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1627-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 3.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(713 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1609-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 29.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(244 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Pardubice – Hradec Králové

Číslo dokumentu: 1608-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 29.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(307 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 (ul. Pražská) – Pardubice

Číslo dokumentu: 1607-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 27.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(828 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1606-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 27.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(583 KB)

Žádost o změnu povolení provozu ELDIS Pardubice s.r.o.

Číslo dokumentu: 1605-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 28.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1595-19
Vyvěšeno: 13.6.2019 - 28.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(54 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v obci Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1564-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 27.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 1562-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 30.8.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/37 v Chrudim - ul. Obce Ležáků z důvodu provádění stavebních prací na opravě silnice I/37

Číslo dokumentu: 1561-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 26.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1559-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1558-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Oznámení o zahájení řízení - § 56 moták lužní; TYTO z. s.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, uvedených v § 50 zákona, konkrétně ze zákazů chytat, rušit, přemisťovat vývojová stádia nebo užívaná sídla, jedince zvláště chráněného druhu moták lužní, a to z důvodu připravované realizace záměru ochrany a výzkumu populace motáka lužního (Circus pygargus) v Pardubickém kraji.
Číslo dokumentu: 1553-19
Vyvěšeno: 10.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice na MUK I/35 u Linhartic (SY) z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1552-19
Vyvěšeno: 10.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(660 KB)

Zařízení pro využívání výkopové zeminy na povrchu terénu - Polička – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1548-19
Vyvěšeno: 10.6.2019 - 26.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(190 KB)

Návrh opatření obecné povahy – rozšíření obecného užívání pozemních komunikací

Číslo dokumentu: 1537-19
Vyvěšeno: 7.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Návrh opatření obecné povahy – ochranné pásmo sekundárního radaru SSR na stanovišti Buchtův kopec

Číslo dokumentu: 1517-19
Vyvěšeno: 6.6.2019 - 22.6.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(8 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele AQUASYS spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1516-19
Vyvěšeno: 7.6.2019 - 24.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(165 KB)

Návrh opatření obecné povahy – ochranná pásma letiště Polička

Číslo dokumentu: 1515-19
Vyvěšeno: 6.6.2019 - 22.6.2019
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice

Číslo dokumentu: 1514-19
Vyvěšeno: 6.6.2019 - 8.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Červená Voda

Číslo dokumentu: 1498-19
Vyvěšeno: 6.6.2019 - 22.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(281 KB)

Návrh opatření obecné povahy – zřízení ochranných pásem letiště Chrudim

Číslo dokumentu: 1497-19
Vyvěšeno: 4.6.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Oznámení řízení o návrhu územního opatření o výjimce ze stavební uzávěry a návrh opatření

Číslo dokumentu: 1488-19
Vyvěšeno: 3.6.2019 - 4.7.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

KOVOLIS HEDVIKOV a.s. – Tlaková slévárna hliníku Kovolis Hedvikov – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1485-19
Vyvěšeno: 3.6.2019 - 4.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(174 KB)

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2018

Dokument obsahuje informace o hospodaření Pardubického kraje v roce 2018 v užším rozsahu, dle § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo dokumentu: 1451-19
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(379 KB)

Změna č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma pro výkrm prasat ve Starém Městě“

Číslo dokumentu: 1441-19
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 1.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb a pokračování poskytování zdravotních služeb

Číslo dokumentu: 1428-19
Vyvěšeno: 29.5.2019 - 7.7.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(63 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dagmar Holečková

Číslo dokumentu: 1420-19
Vyvěšeno: 28.5.2019 - 2.8.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(91 KB)

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. – Zařízení na odstraňování kapalných odpadů Přelouč – nabytí právní moci 7. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1389-19
Vyvěšeno: 20.5.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1388-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1302-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1301-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 v úseku Chlum - Hlinsko z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1281-19
Vyvěšeno: 29.4.2019 - 14.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 3. 2019

Číslo dokumentu: 1172-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jaroslav Ulman

Číslo dokumentu: 1171-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 1.7.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(63 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 3. 2019

Číslo dokumentu: 931-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 2. 2019

Číslo dokumentu: 506-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – MDDr. Kateřina Pavelková

Číslo dokumentu: 281-19
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 13.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 19. 2. 2019

Číslo dokumentu: 257-19
Vyvěšeno: 5.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 2. 2019

Číslo dokumentu: 240-19
Vyvěšeno: 26.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 28. 1. 2019

Číslo dokumentu: 196-19
Vyvěšeno: 8.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019

Číslo dokumentu: 164-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Galvanovna – 10. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-19
Vyvěšeno: 4.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 12. 2018

Číslo dokumentu: 1-19
Vyvěšeno: 2.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)
12