Oznámení

12

Nařízení SVS/2020/060295-E

Číslo dokumentu: 1417-20
Vyvěšeno: 28.5.2020 - 15.6.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Nařízení SVS/2020/060262-E

Číslo dokumentu: 1416-20
Vyvěšeno: 28.5.2020 - 15.6.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(51 KB)

Nařízení SVS/2020/060337-E

Číslo dokumentu: 1415-20
Vyvěšeno: 28.5.2020 - 15.6.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Nařízení SVS/2020/060362-E

Číslo dokumentu: 1414-20
Vyvěšeno: 28.5.2020 - 15.6.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(44 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 – Pardubice

Číslo dokumentu: 1408-20
Vyvěšeno: 28.5.2020 - 12.6.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(313 KB)

Žádost o povolení provozu neveřejné čerpací stanice PČR v Chrudimi

Číslo dokumentu: 1406-20
Vyvěšeno: 28.5.2020 - 13.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(47 KB)

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2019

Číslo dokumentu: 1386-20
Vyvěšeno: 27.5.2020 - 17.6.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(305 KB)

Stanovení počtu členů Zastupitelstva Pardubického kraje volených pro funkční období 2020-2024

Číslo dokumentu: 1385-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 3.10.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(274 KB)

Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1382-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 11.6.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

Mimořádná veterinární opatření – mor včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1381-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 11.6.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Služby města Králíky s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně

Číslo dokumentu: 1380-20
Vyvěšeno: 27.5.2020 - 11.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Zrušení stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, nadjezdu Kyjevská v Pardubicích

Číslo dokumentu: 1374-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 11.6.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Žádost o změnu povolení provozu společnosti BV elektronik s.r.o. Holice

Číslo dokumentu: 1372-20
Vyvěšeno: 26.5.2020 - 10.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Provoz na zpracování plastových materiálů – Žamberk – zahájení zjišťovacího řízení EIA Ministerstvem životního prostředí

Číslo dokumentu: 1371-20
Vyvěšeno: 22.5.2020 - 12.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(110 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a na silnici III/36021 v Litomyšli

Číslo dokumentu: 1366-20
Vyvěšeno: 22.5.2020 - 8.6.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. tříd v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1365-20
Vyvěšeno: 21.5.2020 - 6.6.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

BČOV Pardubice – změna užívání stavby, pozvánka

Číslo dokumentu: 1363-20
Vyvěšeno: 20.5.2020 - 5.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(152 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1360-20
Vyvěšeno: 22.5.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 5. 5. 2020

Číslo dokumentu: 1359-20
Vyvěšeno: 21.5.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v Poličce

Číslo dokumentu: 1357-20
Vyvěšeno: 19.5.2020 - 4.6.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(493 KB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo Radiměř (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1356-20
Vyvěšeno: 19.5.2020 - 3.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(195 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 1355-20
Vyvěšeno: 18.5.2020 - 3.6.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(362 KB)

Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka Františku Laštůvkovi a Anežce Laštůvkové ve věci řízení o omezení vlastnického práva k pozemku p.č. 342 (podíl každý id. 1/4) k.ú. Městec

Číslo dokumentu: 1354-20
Vyvěšeno: 18.5.2020 - 3.6.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(185 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 9 integrovaného povolení – Skládka STOH V

Číslo dokumentu: 1353-20
Vyvěšeno: 15.5.2020 - 15.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Třebovice

Číslo dokumentu: 1350-20
Vyvěšeno: 14.5.2020 - 29.5.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(310 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v úseku Valy - Přelouč

Číslo dokumentu: 1349-20
Vyvěšeno: 14.5.2020 - 30.5.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(286 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Jindřiška Bartáková

Číslo dokumentu: 1347-20
Vyvěšeno: 14.5.2020 - 1.7.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(65 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 (4 pruh) v prostoru MUK Palackého

Číslo dokumentu: 1326-20
Vyvěšeno: 13.5.2020 - 29.5.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(362 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v obci Brněnec, místní části Moravská Chrastová

Číslo dokumentu: 1325-20
Vyvěšeno: 13.5.2020 - 29.5.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(325 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34, na silnicích III. třídy č. 36021, 3661 a 36625 Vendolí, Ostrý Kámen a Karle

Číslo dokumentu: 1313-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 28.5.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(569 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 u obce Přelouč - Lhota

Číslo dokumentu: 1311-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 28.5.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

Změna č. 6 integrovaného povolení pro zařízení Výroba krmiv pro zvířata (domácí a hospodářská) – Helvíkovice

Číslo dokumentu: 1308-20
Vyvěšeno: 12.5.2020 - 15.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

Energetika – oznámení o vydání 21. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1301-20
Vyvěšeno: 7.5.2020 - 8.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Marta Fremuthová

Číslo dokumentu: 1300-20
Vyvěšeno: 7.5.2020 - 1.7.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(97 KB)

Změna č. 7 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro chov nosnic – Svinčany

Číslo dokumentu: 1292-20
Vyvěšeno: 6.5.2020 - 8.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Praní a regranulace fólií II, Černá za Bory- zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1288-20
Vyvěšeno: 5.5.2020 - 5.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(96 KB)

Žádost o povolení provozu hořáku sušičky zrnin v ZOD Lubná

Číslo dokumentu: 1277-20
Vyvěšeno: 30.4.2020 - 16.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k rekonstrukci posklizňové linky v ZOD Lubná

Číslo dokumentu: 1276-20
Vyvěšeno: 30.4.2020 - 16.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(275 KB)

Výstavba objektů DWA a AMMC a rozšíření areálu BARTH Pardubice – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 1269-20
Vyvěšeno: 29.4.2020 - 29.5.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Změna č. 6 integrovaného povolení pro zařízení Biotechnologická výroba produktů pro použití ve farmacii

Číslo dokumentu: 1257-20
Vyvěšeno: 29.4.2020 - 1.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Změna č. 4 integrovaného povolení pro zařízení MACH DRUBEŽ – chov drůbeže Brteč

Číslo dokumentu: 1256-20
Vyvěšeno: 29.4.2020 - 1.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 20 integrovaného povolení – Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA

Číslo dokumentu: 1255-20
Vyvěšeno: 28.4.2020 - 28.5.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 20. 4. 2020

Číslo dokumentu: 1228-20
Vyvěšeno: 27.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 6. 4. 2020

Číslo dokumentu: 1227-20
Vyvěšeno: 24.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 3. 2020

Číslo dokumentu: 1226-20
Vyvěšeno: 23.4.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dagmar Špajová

Číslo dokumentu: 1127-20
Vyvěšeno: 6.4.2020 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(140 KB)

Lakovna skeletů – zveřejnění oznámení o zahájení řízení o změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 860-20
Vyvěšeno: 31.3.2020 - 30.5.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 9. 3. 2020

Číslo dokumentu: 299-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24.2. 2020

Číslo dokumentu: 211-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)
12