Oznámení

Rozpočtové opatření ze 7. 6. 2021

Číslo dokumentu: 904-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/074797-E

Číslo dokumentu: 903-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 10.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/074855-E

Číslo dokumentu: 902-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 10.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 a I/34 v okrese Chrudim

Číslo dokumentu: 899-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 8.7.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1015 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 za obcí Časy, u křižovatky se silnicí III/32253

Číslo dokumentu: 898-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 8.7.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(444 KB)

Informace o konání 5. řádného jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 881-21
Vyvěšeno: 18.6.2021 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Přechodná úprava provozu silnice I. třídy č. 14, Ústí nad Orlicí, ul. Moravská, Rekonstrukce plynovodu DN 400, pracovní místa

Číslo dokumentu: 863-21
Vyvěšeno: 17.6.2021 - 2.7.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(789 KB)

Přechodná úprava provozu silnice I. třídy č. 11, Žamberk, ulice Kostelní, značení uzavírky a objízdných tras

Číslo dokumentu: 853-21
Vyvěšeno: 17.6.2021 - 2.7.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(12 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli

Číslo dokumentu: 821-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 1.7.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(439 KB)

Závěr zjišťovacího řízení „Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027“

Číslo dokumentu: 819-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

PŘÍHODA s.r.o. - Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 818-21
Vyvěšeno: 15.6.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(165 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice

Číslo dokumentu: 817-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(279 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 u obce Sezemice

Číslo dokumentu: 816-21
Vyvěšeno: 14.6.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Spalovna nebezpečných a ostatních odpadů – informace o zastavení řízení o žádosti ve věci vydání integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 815-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 12.7.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(193 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Hrušová – Řídký, na silnici II/317 a III/03528 Sedliště, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou

Číslo dokumentu: 814-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(662 KB)

Přechodná úprava provozu na MÚK Palackého dostavba, uzavírka komunikací na větvích okružní křižovatky u OD LIDL. Etapa č. 3.

Číslo dokumentu: 813-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(8 MB)

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: Dálnice D35 Janov – Opatovec (změna územního rozhodnutí)

Číslo dokumentu: 812-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(376 KB)

Pokračování těžby v lomu Prachovice – závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 810-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Usnesení o přerušení vyvlastňovacího řízení vedeného pod sp. zn. SpKrÚ 28446/2021 o odnětí vlastnického práva Jaroslava Škramovského

Číslo dokumentu: 805-21
Vyvěšeno: 11.6.2021 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(216 KB)

Veřejná vyhláška společné povolení I/35 Nová Ves, křiž. S I/17, provizorní přeložka silnice I/17. SO 170 Provizorní přeložka silnice I/17

Číslo dokumentu: 798-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 25.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(652 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o.

.(§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)
Číslo dokumentu: 797-21
Vyvěšeno: 10.6.2021 - 25.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SEVEN – K, s.r.o., Králíky

Číslo dokumentu: 796-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 23.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(99 KB)

Oznámení-zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí : I/35 Staré Město, připojení na D35

Číslo dokumentu: 795-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 25.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(982 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, ul. Kapitána Jaroše, Svitavy

Číslo dokumentu: 794-21
Vyvěšeno: 8.6.2021 - 24.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka pro vyvlastňovaného Jaroslava Škramovského, osobu neznámého pobytu, č.j. KrÚ 45046/2021/OMSŘI/Kn, sp.

Číslo dokumentu: 792-21
Vyvěšeno: 9.6.2021 - 25.6.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Sjezdová trať F, zasněžování – Dolní Morava – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 791-21
Vyvěšeno: 8.6.2021 - 25.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(187 KB)

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2020

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění návrhu závěrečného účtu kraje za rok 2020, dle § 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 790-21
Vyvěšeno: 8.6.2021 - 29.6.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

Záplavové území Podolský potok

Návrh stanovení ZÚ a AZZÚ vodního toku Podolský potok v úseku ř.km 8,988 - 14,043
Číslo dokumentu: 786-21
Vyvěšeno: 7.6.2021 - 23.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a III/36826 uzavírka tunelu Hřebeč

Číslo dokumentu: 785-21
Vyvěšeno: 7.6.2021 - 23.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v Poličce, ul. Hegerova

Číslo dokumentu: 750-21
Vyvěšeno: 4.6.2021 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ul. Kapitána Jaroše a Brněnská ve Svitavách

Číslo dokumentu: 749-21
Vyvěšeno: 4.6.2021 - 22.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(513 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 714-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Oznámení – zahájení zjišťovacího řízení „Hala Petra – Faurecia Pardubice, Etapa 2

Číslo dokumentu: 709-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 698-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(66 KB)

PLISKA PODLAHY s.r.o., polymerace v organických rozpouštědlech – oznámení o nabytí právní moci 4. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 636-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 24.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 617-21
Vyvěšeno: 18.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 555-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření ze 20. 4. 2021
Číslo dokumentu: 497-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření ze dne 12. 4. 2021 v PDF

Číslo dokumentu: 467-21
Vyvěšeno: 15.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Zdeňka Štefková

Číslo dokumentu: 407-21
Vyvěšeno: 30.3.2021 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(28 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 3. 2021

Číslo dokumentu: 390-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 3. 2021

Číslo dokumentu: 323-21
Vyvěšeno: 11.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk a ZPk ze dne 23. 2. 2021

Číslo dokumentu: 282-21
Vyvěšeno: 4.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2022-2024“, dle § 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 260-21
Vyvěšeno: 1.3.2021 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(228 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 12-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 6.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(447 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2019

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu kraje za rok 2019, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo dokumentu: 1522-20
Vyvěšeno: 22.6.2020 - 21.6.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Postup odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje pro vyřizování stížností týkajících se poskytování zdravotních služeb na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 182-12
Vyvěšeno: 30.3.2012
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Informace subjektům o zpracování osobních údajů prostředky kamerového systému dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Číslo dokumentu: 584-08
Vyvěšeno: 12.9.2008
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
(204 KB)

Informace o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Číslo dokumentu: 620-04
Vyvěšeno: 15.9.2004
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(107 KB)