Oznámení

12

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu.

Číslo dokumentu: 1498-21
Vyvěšeno: 17.9.2021 - 1.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto-západ

Číslo dokumentu: 1495-21
Vyvěšeno: 17.9.2021 - 5.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(522 KB)

Stanovení aktualizace ZÚ a AZZÚ vodního toku Bylanka v úseku ř.km 0,453 - 5,249

Číslo dokumentu: 1493-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 2.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(627 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v km 195,46 – 196,63 extravilán a intravilán města Svitavy

Číslo dokumentu: 1492-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(424 KB)

Rozšíření DP Dolany u Pardubic – pokračování v těžbě štěrkopísků na výhradním ložisku, II. etapa – vrácení dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 1491-21
Vyvěšeno: 16.9.2021 - 4.10.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 1490-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 ul. Čáslavská a na II/342 v Heřmanově Městci

Číslo dokumentu: 1489-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(612 KB)

Navýšení projektové kapacity výroby betonárky v Hlinsku, Kouty – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1484-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(249 KB)

Závěr zjišťovacího řízení Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace

Číslo dokumentu: 1482-21
Vyvěšeno: 15.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(284 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, I/36 a I/37 v Pardubicích

Číslo dokumentu: 1481-21
Vyvěšeno: 14.9.2021 - 30.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(482 KB)

Informace o konání Zastupitelstva Pardubického kraje 21. 9. 2021

Číslo dokumentu: 1474-21
Vyvěšeno: 9.9.2021 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Damníkov

Číslo dokumentu: 1467-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 24.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – 1. aktualizace pro období 2021 – 2030 – SEA MŽP

Číslo dokumentu: 1450-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele FRISCHBETON s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 1446-21
Vyvěšeno: 8.9.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(463 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v obci Slatiňany

Číslo dokumentu: 1444-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Výstavba čtyř rodinných domů, Dolní Morava – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1442-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(248 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ŽSD a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1440-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 22.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(341 KB)

Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o. – zpracováno CENIA

Číslo dokumentu: 1434-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 22.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(277 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/17, I/2 a III/32228 v okresech Pardubice a Chrudim

Číslo dokumentu: 1430-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(716 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ul. Brněnská a na místních komunikacích Horní, Moravské náměstí a náměstí Oldřicha Blažka Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1428-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení – I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov

Číslo dokumentu: 1427-21
Vyvěšeno: 6.9.2021 - 22.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu povolení provozu záložního zdroje CZT Chrudim

Číslo dokumentu: 1419-21
Vyvěšeno: 6.9.2021 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(86 KB)

Žádost o změnu povolení záložního zdroje CZT Nemocnice Chrudim

Číslo dokumentu: 1418-21
Vyvěšeno: 6.9.2021 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(86 KB)

Žádost o změnu povolení provozu záložního zdroje CZT kotle K9 Teplárna Pardubice

Číslo dokumentu: 1417-21
Vyvěšeno: 6.9.2021 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(86 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v úseku Březová nad Svitavou – Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1416-21
Vyvěšeno: 6.9.2021 - 22.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(329 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1415-21
Vyvěšeno: 3.9.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, I/34 a I/43 v úseku Březová nad Svitavou – Koclířov – Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 1412-21
Vyvěšeno: 3.9.2021 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Moravská Třebová – křižovatka Borušov

Číslo dokumentu: 1411-21
Vyvěšeno: 3.9.2021 - 21.9.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Operační program Doprava pro období 2021 – 2027

Číslo dokumentu: 1410-21
Vyvěšeno: 3.9.2021 - 20.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(200 KB)

Dotěžení zásob v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec v lomu Zárubka a rekultivace ploch dotčených stavbou – zveřejnění dokumentace

Číslo dokumentu: 1352-21
Vyvěšeno: 26.8.2021 - 24.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(246 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 31 integrovaného povolení – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 1346-21
Vyvěšeno: 24.8.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(224 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 30 integrovaného povolení – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 1345-21
Vyvěšeno: 24.8.2021 - 23.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(230 KB)

Změna č. 10 integrovaného povolení pro zařízení Chov hospodářských zvířat - středisko Moravany

Číslo dokumentu: 1290-21
Vyvěšeno: 19.8.2021 - 20.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Změna č. 24 integrovaného povolení pro zařízení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla

Číslo dokumentu: 1289-21
Vyvěšeno: 19.8.2021 - 20.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Změna č. 23 integrovaného povolení pro zařízení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla

Číslo dokumentu: 1288-21
Vyvěšeno: 19.8.2021 - 20.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(224 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1240-21
Vyvěšeno: 5.8.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pardubického kraje 12. 7. 2021

Číslo dokumentu: 1210-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1034-21
Vyvěšeno: 12.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1027-21
Vyvěšeno: 8.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2020

Číslo dokumentu: 972-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

Rozpočtové opatření ze 7. 6. 2021

Číslo dokumentu: 904-21
Vyvěšeno: 21.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 714-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 698-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 1.10.2021
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(66 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 617-21
Vyvěšeno: 18.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 555-21
Vyvěšeno: 6.5.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření ze 20. 4. 2021
Číslo dokumentu: 497-21
Vyvěšeno: 26.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření ze dne 12. 4. 2021 v PDF

Číslo dokumentu: 467-21
Vyvěšeno: 15.4.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 3. 2021

Číslo dokumentu: 390-21
Vyvěšeno: 26.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 3. 2021

Číslo dokumentu: 323-21
Vyvěšeno: 11.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk a ZPk ze dne 23. 2. 2021

Číslo dokumentu: 282-21
Vyvěšeno: 4.3.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)
12