Oznámení

12

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Marie Suchomelová

Číslo dokumentu: 216-19
Vyvěšeno: 14.2.2019 - 1.4.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

„Navýšení kapacity využívání autovraků - Louka“ – informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru EIA

Číslo dokumentu: 214-19
Vyvěšeno: 15.2.2019 - 18.3.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(193 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 a I/37 v Pardubicích

Číslo dokumentu: 208-19
Vyvěšeno: 13.2.2019 - 1.3.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(424 KB)

KYB Manufacturing Czech, s.r.o. - Linky elektrolytického pokovení pístnic autotlumičů tvrdým chrómem – nabytí právní moci 12. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 204-19
Vyvěšeno: 12.2.2019 - 15.3.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(175 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Ivanka Bláhová

Číslo dokumentu: 197-19
Vyvěšeno: 7.2.2019 - 1.4.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(96 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 28. 1. 2019

Číslo dokumentu: 196-19
Vyvěšeno: 8.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Informace o konání 14. jednání Zastupitelstva Pk

Číslo dokumentu: 195-19
Vyvěšeno: 6.2.2019 - 19.2.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Rozhodnutí o 16. změně integrovaného povolení pro zařízení „Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice“

Číslo dokumentu: 194-19
Vyvěšeno: 6.2.2019 - 8.3.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(244 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Ing. Vojtěcha Meduny (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 189-19
Vyvěšeno: 6.2.2019 - 21.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Marie Suchomelová

Číslo dokumentu: 188-19
Vyvěšeno: 5.2.2019 - 1.4.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 187-19
Vyvěšeno: 5.2.2019 - 21.2.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(211 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně stavby před dokončením – obalovna Chvaletice

Číslo dokumentu: 186-19
Vyvěšeno: 5.2.2019 - 21.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(140 KB)

Oznámení o zahájení řízení a zveřejnění konceptu rozhodnutí. Pietní území Ležáky – údržba pozemků.

Číslo dokumentu: 185-19
Vyvěšeno: 4.2.2019 - 20.2.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(310 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – HANNES med s.r.o.

Číslo dokumentu: 174-19
Vyvěšeno: 30.1.2019 - 1.4.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(49 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – I/36 Sezemice - obchvat

Číslo dokumentu: 172-19
Vyvěšeno: 30.1.2019 - 18.2.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(260 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019

Číslo dokumentu: 164-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Energetika – oznámení o vydání 18. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 158-19
Vyvěšeno: 24.1.2019 - 25.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(246 KB)

Betonárna ZAPA Hlinsko – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 118-19
Vyvěšeno: 18.1.2019 - 17.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(261 KB)

Galvanovna – 10. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-19
Vyvěšeno: 4.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 12. 2018

Číslo dokumentu: 1-19
Vyvěšeno: 2.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočet Pk na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Pk na roky 2020-2021

Číslo dokumentu: 2854-18
Vyvěšeno: 21.12.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 17. 12. 2018

Číslo dokumentu: 2853-18
Vyvěšeno: 21.12.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Sdělení dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Číslo dokumentu: 2851-18
Vyvěšeno: 19.12.2018 - 22.2.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(42 KB)

Sdělení dle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Číslo dokumentu: 2850-18
Vyvěšeno: 19.12.2018 - 22.2.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(60 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 3. 12. 2018

Číslo dokumentu: 2837-18
Vyvěšeno: 14.12.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 11. 2018

Číslo dokumentu: 2810-18
Vyvěšeno: 7.12.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z RPk dne 12. 11. 2018

Číslo dokumentu: 2763-18
Vyvěšeno: 22.11.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 22. 10. 2018

Číslo dokumentu: 2649-18
Vyvěšeno: 9.11.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2612-18
Vyvěšeno: 26.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne  8. 10. 2018

Číslo dokumentu: 2580-18
Vyvěšeno: 19.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Zveřejnění časového plánu a harmonogramu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

Plánování v oblasti vod - oznámení podle par. 25 odst. 1  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
Číslo dokumentu: 2523-18
Vyvěšeno: 3.10.2018 - 3.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24. 9. 2018

Číslo dokumentu: 2520-18
Vyvěšeno: 3.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Sdělení – opatření obecné povahy - odchylný postup kormorán velký

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu.

Číslo dokumentu: 2487-18
Vyvěšeno: 1.10.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(116 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 9. 2018

Číslo dokumentu: 2419-18
Vyvěšeno: 18.9.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 27. 8. 2018
Číslo dokumentu: 2345-18
Vyvěšeno: 6.9.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 21. 8. 2018
Číslo dokumentu: 2344-18
Vyvěšeno: 6.9.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 6. 8. 2018

Číslo dokumentu: 2247-18
Vyvěšeno: 13.8.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 7. 2018

Číslo dokumentu: 2165-18
Vyvěšeno: 3.8.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 9. 7. 2018

Číslo dokumentu: 1983-18
Vyvěšeno: 17.7.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2017, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo dokumentu: 1958-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 30.6.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 15. 6. 2018

Rozpočtové opatření z jednání ZPk ze dne 26. 6. 2018
Číslo dokumentu: 1939-18
Vyvěšeno: 13.7.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 6. 2018

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 6. 2018
Číslo dokumentu: 1760-18
Vyvěšeno: 18.6.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2018

Číslo dokumentu: 1716-18
Vyvěšeno: 11.6.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 5. 2018

Číslo dokumentu: 1512-18
Vyvěšeno: 25.5.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 4. 2018

Číslo dokumentu: 1370-18
Vyvěšeno: 14.5.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 17. 4. 2018
Číslo dokumentu: 1327-18
Vyvěšeno: 26.4.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 4. 4. 2018

Číslo dokumentu: 1194-18
Vyvěšeno: 11.4.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 3. 2018
Číslo dokumentu: 1026-18
Vyvěšeno: 27.3.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 5. 3. 2018
Číslo dokumentu: 652-18
Vyvěšeno: 15.3.2018 - 1.3.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 20. 2. 2018
Číslo dokumentu: 170-18
Vyvěšeno: 1.3.2018 - 28.2.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)
12