Oznámení

12

Výroba chemosádrovce – Semtín_ zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 163-20
Vyvěšeno: 19.2.2020 - 20.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(187 KB)

Žádost o povolení provozu dieselagregátu ve společnosti Erwin Junker Gringing Technology a.s., Holice

Číslo dokumentu: 162-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 5.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

PLISKA PODLAHY s.r.o., polymerace v organických rozpouštědlech – nabytí právní moci 3. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 161-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 19.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(452 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení záměru Františky – Farma pro chov masného skotu

Číslo dokumentu: 160-20
Vyvěšeno: 18.2.2020 - 19.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(206 KB)

Nařízení Státní veterinární správy

Číslo dokumentu: 147-20
Vyvěšeno: 17.2.2020 - 29.2.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(375 KB)

Rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 20 - Energetika

Číslo dokumentu: 146-20
Vyvěšeno: 17.2.2020 - 18.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(183 KB)

Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice – informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 145-20
Vyvěšeno: 14.2.2020 - 16.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(102 KB)

BČOV Pardubice – změna užívání

Číslo dokumentu: 144-20
Vyvěšeno: 13.2.2020 - 13.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(199 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě modernizace betonárny BETON POINT Pardubice

Číslo dokumentu: 142-20
Vyvěšeno: 13.2.2020 - 29.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(146 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 141-20
Vyvěšeno: 12.2.2020 - 27.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

Kompostárna Lanškroun – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 140-20
Vyvěšeno: 12.2.2020 - 13.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(238 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 27. 1. 2020

Číslo dokumentu: 133-20
Vyvěšeno: 7.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(238 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Dřevojas, výrobní družstvo(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 122-20
Vyvěšeno: 6.2.2020 - 21.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(427 KB)

Povolení nadměrných přeprav zemědělskými vozidly po silnicích II. a III. třídy na území České republiky

Číslo dokumentu: 121-20
Vyvěšeno: 6.2.2020 - 22.2.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1000 KB)

Rozhodnutí o změně IP - Biotechnologická výroba produktů pro použití ve farmacii

Číslo dokumentu: 118-20
Vyvěšeno: 5.2.2020 - 20.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(182 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele, pana Jana Matějíčka (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 116-20
Vyvěšeno: 4.2.2020 - 19.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/35, I/34 a I/43 v okrese Svitavy

Číslo dokumentu: 115-20
Vyvěšeno: 3.2.2020 - 19.2.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

Žádost o změnu povolení provozu bioplynové stanice Horní Bradlo

Číslo dokumentu: 113-20
Vyvěšeno: 3.2.2020 - 19.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(49 KB)

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 – 2027 (oznámení koncepce Ministerstvem životního prostředí)

Číslo dokumentu: 109-20
Vyvěšeno: 31.1.2020 - 20.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(125 KB)

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020

Číslo dokumentu: 108-20
Vyvěšeno: 31.1.2020 - 2.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(419 KB)

Zařízení na výrobu cementového slínku – CEMEX Czech Republic, s.r.o. – nabytí právní moci 9. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 105-20
Vyvěšeno: 30.1.2020 - 3.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektrozařízení a elektroodpadů RY 328b - rozšíření v rámci stávajícího provozu/zařízení, provoz Pardubice – Průmyslová zóna Synthesia a.s. – zahájení zjišťovací

Číslo dokumentu: 101-20
Vyvěšeno: 28.1.2020 - 27.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Bioplynová stanice Pardubice

Číslo dokumentu: 96-20
Vyvěšeno: 28.1.2020 - 27.2.2020
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

Integrované povolení - Úprava a zpracování mléka pro účely dalšího potravinářského využití – AGRICOL s.r.o., závod Polička

Číslo dokumentu: 93-20
Vyvěšeno: 27.1.2020 - 3.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 1. 2020, týkající se roku 2019

Číslo dokumentu: 92-20
Vyvěšeno: 24.1.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 1. 2020

Číslo dokumentu: 91-20
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Praní a regranulace fólií, Pardubice – Černá za Bory– zahájení zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 87-20
Vyvěšeno: 22.1.2020 - 21.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(96 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 16. 12. 2019 a mimořádné Rady Pk ze dne 20. 12. 2019

Číslo dokumentu: 25-20
Vyvěšeno: 10.1.2020 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Oznámení Přehledu významných problémů nakládání s vodami

Zveřejnění dokumentů Plánů mezinárodních oblastí povodí Labe, Dunaje a Odry
Číslo dokumentu: 2864-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 22.6.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(121 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění dokumentu „Rozpočet Pardubického kraje na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021-2022“, dle § 11 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Číslo dokumentu: 2838-19
Vyvěšeno: 18.12.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 10. 12. 2019

Číslo dokumentu: 2827-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 12. 2019

Číslo dokumentu: 2802-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 18. 11. 2019

Číslo dokumentu: 2762-19
Vyvěšeno: 25.11.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 4. 11. 2019

Číslo dokumentu: 2742-19
Vyvěšeno: 20.11.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 21. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2659-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2623-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 7. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2588-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2587-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu

Číslo dokumentu: 2472-19
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 29.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 20. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2355-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2349-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 12. 8. 2019 a mimořádné Rady Pk ze dne 19. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2279-19
Vyvěšeno: 23.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2191-19
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2096-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1839-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1838-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1837-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(156 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018

Číslo dokumentu: 1766-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1682-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1559-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)
12