Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Široký Důl

Číslo dokumentu: 2627-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 9.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a I/36 v okrese Pardubice

Číslo dokumentu: 2626-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 9.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2623-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2622-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 2621-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 8.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podprogram 4 Tvář Pardubického kraje na rok 2020

Číslo dokumentu: 2620-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(575 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2619-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – oblast sportu a volnočasových aktivit

Číslo dokumentu: 2618-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OKSCR/19/24209, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Opatovec, kaple sv. Václava – oprava střechy věže kaple“

Číslo dokumentu: 2617-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2616-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v dotačním programu Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a lékařství pro děti

Číslo dokumentu: 2615-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.3.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2019.

Číslo dokumentu: 2614-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

18/04/1702, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4

Číslo dokumentu: 2613-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(209 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2612-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2021
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 2611-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24701 – Obec Výprachtice

Číslo dokumentu: 2610-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Smlouva o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany na rok 2019 pro JSDHO - OKR/19/24707 – Obec Vranová Lhota

Číslo dokumentu: 2609-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(188 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele H. R. G. spol. s r.o., Litomyšl

Číslo dokumentu: 2608-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(91 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Autodoprava HONZ s.r.o., Kolín

Číslo dokumentu: 2607-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(270 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele DGF a.s., Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 2606-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(238 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Flídr Plast s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 2605-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

OKSCR/19/24209, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Opatovec, kaple sv. Václava – oprava střechy věže kaple“

Číslo dokumentu: 2604-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 22.10.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Horní Ředice - Holice

Číslo dokumentu: 2603-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(274 KB)

Dotační program pro rok 2020 Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2602-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 30.6.2021
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Rohovládova Bělá

Číslo dokumentu: 2601-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 5.11.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1007 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35, I/37 a I/43

Číslo dokumentu: 2600-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(211 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v obci Borová a Polička

Číslo dokumentu: 2599-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 7.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(187 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2598-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(534 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 v rámci vyhlašovaného dotačního programu Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2597-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(523 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora sociálního podnikání

Číslo dokumentu: 2596-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2595-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora fundraisingu

Číslo dokumentu: 2594-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.5.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2593-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020 – Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2592-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.1.2021
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji pro rok 2020

Číslo dokumentu: 2591-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(636 KB)

Východočeská galerie v Pardubicích - výběrové řízení na pracovní pozici kurátor/kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí odborného oddělení

Číslo dokumentu: 2590-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 23.11.2019
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

Výběrové řízení č. 41/2019 – pracovník oddělení účetnictví – odbor finanční

Číslo dokumentu: 2589-19
Vyvěšeno: 21.10.2019 - 6.11.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 7. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2588-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2587-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ECOS Choceň s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2586-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 6.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(671 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dagmar Blohoňová

Číslo dokumentu: 2585-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(44 KB)

Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 8. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2584-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

OŽPZ/19/24643 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodního řadu od VŠ Střítež směr obec Široký Důl, Svazek obcí Vodovody Poličsko

Číslo dokumentu: 2583-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 17.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

OŽPZ/19/24644 Smlouva o poskytnutí dotace, Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice(I. etapa), Svazek obcí Vodovody Poličsko

Číslo dokumentu: 2582-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 17.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb s Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou. Zdravotnická dopravní služba pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2581-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 3.12.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u Hrochova Týnce

Číslo dokumentu: 2580-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 2.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)

OŽPZ/19/24632 Smlouva o poskytnutí dotace, Březina zkapacitnění vodovodu – PD, obec Březina

Číslo dokumentu: 2579-19
Vyvěšeno: 16.10.2019 - 16.10.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Milada Kadlecová s.r.o.

Číslo dokumentu: 2578-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Výběrové řízení č. 40/2019 – pracovník pro oblast podpory sportu a volnočasových aktivit – odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

Číslo dokumentu: 2577-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 10.11.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(34 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 – Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2576-19
Vyvěšeno: 17.10.2019 - 31.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(481 KB)
12345678910...