Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 Heřmanův Městec
Číslo dokumentu: 1092-17
Vyvěšeno: 24.4.2017 - 10.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(235 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Květná
Číslo dokumentu: 1091-17
Vyvěšeno: 24.4.2017 - 10.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(230 KB)

Instalace nadzemní provozní nádrže Litomyšl

Zahájení zjišťovacího řízení EIA
Číslo dokumentu: 1090-17
Vyvěšeno: 24.4.2017 - 15.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(539 KB)

Žádost o povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozovatele DOTA BUS s.r.o., Lanškroun
Číslo dokumentu: 1089-17
Vyvěšeno: 20.4.2017 - 9.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení

Lanškroun – skládka S-OO – I. etapa, zvýšení kapacity a změna rekultivace
Číslo dokumentu: 1088-17
Vyvěšeno: 21.4.2017 - 11.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(588 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 4. 2017

Číslo dokumentu: 1087-17
Vyvěšeno: 20.4.2017 - 28.2.2018
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, Lanškroun - průtah
Číslo dokumentu: 1086-17
Vyvěšeno: 20.4.2017 - 4.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(442 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, Lanškroun - průtah
Číslo dokumentu: 1085-17
Vyvěšeno: 20.4.2017 - 4.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(442 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Sezemice - Časy
Číslo dokumentu: 1084-17
Vyvěšeno: 20.4.2017 - 6.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v Žamberku, ul. Čs. armády
Číslo dokumentu: 1083-17
Vyvěšeno: 20.4.2017 - 6.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Stanovení nového záplavového území významného vodního toku Labe v úseku ř.km 951,300 – 951,500 v k.ú. Břehy

Číslo dokumentu: 1082-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 4.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(7 MB)

Žádost o změnu rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o výměnu dieselagregátu provozovatele CHOVSERIS a.s. Hradec Králové, provozovna Divize TORO Hlavečník
Číslo dokumentu: 1081-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 5.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

16/2/0729 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1080-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 19.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(538 KB)

16/2/0726 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1079-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 19.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(566 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Poličce, ul. Starohradská
Číslo dokumentu: 1078-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 5.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u obce Heřmanův Městec
Číslo dokumentu: 1077-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 5.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/43 v obci Svitavy, z důvodu stavebních prací na přeložce vodovodu v ul. Bezručova
Číslo dokumentu: 1076-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 4.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(320 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 (ul. Dr. E. Beneše), Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1075-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 4.5.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(376 KB)

Mimořádné veterinární opatření

Mimořádné veterinární opatření – k zamezení šíření nebezpečné nákazy – mor včelího plodu
Číslo dokumentu: 1074-17
Vyvěšeno: 18.4.2017 - 4.5.2017
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Marii Kopeckou, Zhoř 55, Němčice, Kateřině Pakostové, adresa neznámá a Josefu Pakostovi, adresa neznámá
Číslo dokumentu: 1073-17
Vyvěšeno: 19.4.2017 - 5.5.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(107 KB)

Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu – provoz Blato II (pokračování činnosti v zavážení zbylé části pozemku p.č. 60/1)

Zahájení zjišťovacího řízeni EIA
Číslo dokumentu: 1072-17
Vyvěšeno: 18.4.2017 - 9.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(590 KB)

Veřejná vyhláška o změně právní moci rozhodnutí

Veřejná vyhláška o změně právní moci rozhodnutí
Číslo dokumentu: 1071-17
Vyvěšeno: 18.4.2017 - 28.4.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(31 KB)

Informace o konání 4. řádného jednání Zastupitelstva Pk

Číslo dokumentu: 1070-17
Vyvěšeno: 13.4.2017 - 25.4.2017
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u Svitav
Číslo dokumentu: 1069-17
Vyvěšeno: 13.4.2017 - 29.4.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(372 KB)

Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol pro osobní automobily z této slitiny – výrobní závod na autokola W 17 Pardubice

9. změna integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 1068-17
Vyvěšeno: 13.4.2017 - 15.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(370 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru radiologie a zobrazovací metody – ultrazvukové pracoviště pro území: Pardubický kraj. Navrhovatel: MUDr. Hana Tobková, Lažany 13, 570 01 Litomyšl
Číslo dokumentu: 1067-17
Vyvěšeno: 13.4.2017 - 1.6.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru gynekologie a porodnictví pro území: město Pardubice. Navrhovatel: MUDr. Robert Středa gynekologie s.r.o., Smrčinská 3238/6, 150 00 Praha 5
Číslo dokumentu: 1066-17
Vyvěšeno: 13.4.2017 - 1.6.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 pro uzavírku tunelu Hřebeč
Číslo dokumentu: 1065-17
Vyvěšeno: 11.4.2017 - 26.4.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(343 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. 16/2/0465, Dodatek č. 1

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1064-17
Vyvěšeno: 10.4.2017 - 10.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Žádost o závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o závazné stanovisko k umístění a stavbě tryskacího zařízení  v k.ú. Vysoké Mýto, provozovatele  NIPASS s.r.o, Basilejské nám. 99/10, Praha - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 4.12.
Číslo dokumentu: 1063-17
Vyvěšeno: 10.4.2017 - 25.4.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(495 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v Pardubicích
Číslo dokumentu: 1062-17
Vyvěšeno: 11.4.2017 - 27.4.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(251 KB)

16/2/0141 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1061-17
Vyvěšeno: 10.4.2017 - 10.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(450 KB)

16/2/0533, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 1060-17
Vyvěšeno: 10.4.2017 - 10.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Tichá Orlice, Ústí nad Orlicí, zvýšení ochrany města hrázemi, rekonstrukce koryta a jezů

Závěr zjišťovacího řízení EIA
Číslo dokumentu: 1059-17
Vyvěšeno: 10.4.2017 - 26.4.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(679 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, Vysoká u Holic - Jaroslav
Číslo dokumentu: 1058-17
Vyvěšeno: 10.4.2017 - 24.4.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/43 v obci Svitavy, z důvodu stavebních prací na opravě vodovodní přípojky k RD čp. 43
Číslo dokumentu: 1057-17
Vyvěšeno: 10.4.2017 - 25.4.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(305 KB)

Žádost o vydání rozhodnutí k povolení změny provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o kompostárnu provozovatele SETRA Brno v provozovně kompostárna Dašice
Číslo dokumentu: 1056-17
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 25.4.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(199 KB)

Žádost o povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o povolení provozu lisovny plastů provozovatele – fortell s.r.o. Lanškroun - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 6.5.
Číslo dokumentu: 1054-17
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 24.4.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(87 KB)

Rozhodnutí o odvolání

Rozhodnutí o odvolání do usnesení Městského úřadu Letohrad, odbor výstavby a životního prostředí, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, ze dne 20.12.2016, čj. 7059/2016/MULET/2300/7, kterým byla v řízení -  vydání stavebního povolení pro stavbu „Lokalita pro bydlení Letohrad – U Bažantnice“ – SO 06.1 – Přístupový chodník na pozemcích p.p.č. 374/13, 374/18, 413/24, 413/50, 413/86, 449/7, 710/2, 710/7, 710/12, 710/13, 710/35, 714/1 a 715/1 vše v k.ú. Letohrad
Číslo dokumentu: 1053-17
Vyvěšeno: 6.4.2017 - 24.4.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru ergoterapeut pro území: okres Ústí nad Orlicí. Navrhovatel: Sdružené ambulantní zařízení spol. s.r.o., Masarykova 1071, 560 02 Česká Třebová
Číslo dokumentu: 1052-17
Vyvěšeno: 7.4.2017 - 26.5.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Relaxační centrum Lonkovka, Pardubice

Zveřejnění posudku
Číslo dokumentu: 1050-17
Vyvěšeno: 6.4.2017 - 6.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(592 KB)

OKSCR/17/20484, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Dolní Morava, Rekonstrukce komunikace Větrný vrch – I. etapa

Číslo dokumentu: 1049-17
Vyvěšeno: 5.4.2017 - 5.4.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(395 KB)

16/2/0231 Smlouva ke zveřejnění

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 1044-17
Vyvěšeno: 4.4.2017 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

16/2/0235 Smlouva ke zveřejnění

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 1043-17
Vyvěšeno: 4.4.2017 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

16/2/0254 Smlouva ke zveřejnění

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 1042-17
Vyvěšeno: 4.4.2017 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

16/2/0216 Smlouva ke zveřejnění

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 1041-17
Vyvěšeno: 4.4.2017 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

16/2/0221 Smlouva ke zveřejnění

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 1040-17
Vyvěšeno: 4.4.2017 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Zařízení na výrobu cementového slínku

4. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1039-17
Vyvěšeno: 5.4.2017 - 5.5.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(378 KB)

16/2/0633, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 1038-17
Vyvěšeno: 4.4.2017 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

16/2/0247 Smlouva ke zveřejnění

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 1037-17
Vyvěšeno: 4.4.2017 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)
12345678910...