Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

16/1/0777 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 16/1/0777

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 119-17
Vyvěšeno: 19.1.2017 - 19.1.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

Lisovna technických dílů granulátu PH – Česká Třebová

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o ukončení procesu posuzování EIA

Číslo dokumentu: 118-17
Vyvěšeno: 19.1.2017 - 6.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy (doručované formou veřejné vyhlášky), kterým Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 1 - 4 zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 117-17
Vyvěšeno: 19.1.2017 - 4.2.2017
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(395 KB)

Žádost o povolení provozu čerpací stanice ve městě Nasavrky

Nový majitel a provozovatel společnost EUROBIT – čerpací stanice s.r.o.

Číslo dokumentu: 115-17
Vyvěšeno: 18.1.2017 - 2.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Žádost o povolení provozu čerpací stanice pohonných hmot v Nasavrkách

Číslo dokumentu: 114-17
Vyvěšeno: 18.1.2017 - 2.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro  provozovnu Lukavice, provozovatele Letohradská zemědělská a.s.,  zemědělský zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Číslo dokumentu: 113-17
Vyvěšeno: 17.1.2017 - 2.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(75 KB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro  provozovnu Písečná, provozovatele ZESPO CZ s.r.o.,  zemědělský zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Číslo dokumentu: 112-17
Vyvěšeno: 17.1.2017 - 2.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(71 KB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - Choceň – Újezd u Chocně - přestupky

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Choceň a obcí Újezd u Chocně ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 111-17
Vyvěšeno: 17.1.2017 - 2.2.2017
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(354 KB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - Choceň – Oucmanice - přestupky

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Choceň a obcí Oucmanice ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků

Číslo dokumentu: 110-17
Vyvěšeno: 17.1.2017 - 2.2.2017
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(302 KB)

Seznam zpracovatelů posudků a posuzovatelů koncepcí

Zveřejnění seznamu posudků a koncepcí a jejich zpracovatelů za rok 2016

Číslo dokumentu: 109-17
Vyvěšeno: 17.1.2017 - 17.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(399 KB)

Povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 5.11. provozovatele Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Číslo dokumentu: 108-17
Vyvěšeno: 17.1.2017 - 1.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

Žádost ke změně povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o výměnu plynových teplovodních kotlů 3 x Slatina VVP 400, r.v. 1992 za plynové kondenzační teplovodní kotle 2 x Buderus SB 625-400 s hořákem Wiesmann WG40N1-A provozovatele EVČ s.r.o. Pardubice v provozovně ZŠ Sezemice

Číslo dokumentu: 107-17
Vyvěšeno: 16.1.2017 - 1.2.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(133 KB)

Žádost o povolení provozu recyklátorů živičných směsí

Číslo dokumentu: 106-17
Vyvěšeno: 16.1.2017 - 31.1.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(338 KB)

16/1/0782 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 16/1/0782

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 105-17
Vyvěšeno: 12.1.2017 - 12.1.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(234 KB)

Záměr kraje Pardubice

Zřízení služebnosti v katastrálním území Pardubice

Číslo dokumentu: 104-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 20.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Záměr kraje Pohřebačka

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Pohřebačka

Číslo dokumentu: 103-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(55 KB)

Záměr kraje Popkovice

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Popkovice

Číslo dokumentu: 102-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(45 KB)

Záměr kraje

Prodej pozemků v katastrálním území Knapovec

Číslo dokumentu: 101-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(53 KB)

Záměr kraje Knapovec

Prodej pozemku v katastrálním území Knapovec

Číslo dokumentu: 100-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(52 KB)

Záměr kraje Letohrad

Směna pozemků v katastrálním území Letohrad

Číslo dokumentu: 99-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(54 KB)

Záměr kraje Holetín

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Holetín

Číslo dokumentu: 98-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(61 KB)

Záměr kraje Slatiňany

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Slatiňany  

Číslo dokumentu: 97-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(47 KB)

Záměr kraje Chrudim

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Chrudim  

Číslo dokumentu: 96-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(47 KB)

Záměr kraje Tetov

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Tetov  

Číslo dokumentu: 95-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Záměr kraje Choceň

Prodej pozemku v katastrálním území Choceň  

Číslo dokumentu: 94-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Záměr kraje Dolní Čermná

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Dolní Čermná  

Číslo dokumentu: 93-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(52 KB)

Záměr kraje Litomyšl

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Litomyšl  

Číslo dokumentu: 92-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Záměr kraje Letohrad

Prodej pozemku v katastrálním území Letohrad  

Číslo dokumentu: 91-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(46 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Horní Heřmanice v Čechách
Číslo dokumentu: 90-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Hoděšovice
Číslo dokumentu: 89-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(46 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Chrast
Číslo dokumentu: 88-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku včetně komunikace v katastrálním území Čepí
Číslo dokumentu: 87-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Knapovec
Číslo dokumentu: 86-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(54 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Trojovice
Číslo dokumentu: 85-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(49 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Přelouč
Číslo dokumentu: 84-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Jevíčko-předměstí
Číslo dokumentu: 83-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(61 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Bylany
Číslo dokumentu: 82-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Svojšice u Choltic
Číslo dokumentu: 81-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(529 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Strakov
Číslo dokumentu: 80-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(450 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Slepotice
Číslo dokumentu: 79-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(461 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Ráby
Číslo dokumentu: 78-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(428 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Prosetín u Hlinska
Číslo dokumentu: 77-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(533 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Prosetín u Hlinska
Číslo dokumentu: 76-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(443 KB)

Záměr kraje

Směna pozemků v katastrálním území Poříčí u Litomyšle
Číslo dokumentu: 75-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(594 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Jevíčko-předměstí
Číslo dokumentu: 74-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(443 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Chroustovice
Číslo dokumentu: 73-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(451 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Dolní Třešňovec
Číslo dokumentu: 72-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Býšť
Číslo dokumentu: 71-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Vendolí
Číslo dokumentu: 70-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Záměr kraje

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Dobrá Voda u Orlického Podhůří
Číslo dokumentu: 69-17
Vyvěšeno: 13.1.2017 - 14.2.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(50 KB)
12345678910...