Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Výstavba výrobního závodu BRAMAC

Závěr zjišťovacího řízení EIA
Číslo dokumentu: 2314-17
Vyvěšeno: 17.10.2017 - 2.11.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(563 KB)

OŽPZ/17/23883 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Odkanalizování obce Lozice, obec Lozice
Číslo dokumentu: 2312-17
Vyvěšeno: 17.10.2017 - 17.10.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(308 KB)

16/2/0750, Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2
Číslo dokumentu: 2310-17
Vyvěšeno: 17.10.2017 - 17.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, Lanškroun - průtah
Číslo dokumentu: 2309-17
Vyvěšeno: 17.10.2017 - 31.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(259 KB)

Výběrové řízení č. 43

Výběrové řízení č. 43 – finanční manažer projektu Pardubického kraje spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – odbor rozvoje
Číslo dokumentu: 2308-17
Vyvěšeno: 16.10.2017 - 9.11.2017
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(26 KB)

Výběrové řízení č. 42

Výběrové řízení č. 42 – pracovník oddělení informatiky kanceláře ředitele úřadu – zástupce vedoucího oddělení
Číslo dokumentu: 2307-17
Vyvěšeno: 16.10.2017 - 31.10.2017
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(26 KB)

Seznámení s podklady rozhodnutí v řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro společnost EKOSFER Solutions, s. r. o.

Seznámení s podklady rozhodnutí (formou veřejné vyhlášky) v řízení o povolení výjimky k provádění průzkumů a záchranných transferů na území Pardubického kraje
Číslo dokumentu: 2306-17
Vyvěšeno: 16.10.2017 - 1.11.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Dolní Třešňovec – Rekultivace bývalé pískovny – Zařízení na využívání odpadů na povrchu terénu

Zahájení zjišťovacího řízení EIA 
Číslo dokumentu: 2305-17
Vyvěšeno: 16.10.2017 - 6.11.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(590 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017 - OKR/17/23829

Poskytnutí účelové dotace na úpravu stávajících varovacích prostředků v obci (obecního rozhlasu a sirén) a jejich připojení do jednotného systému varování a vyrozumění – obec Vendolí
Číslo dokumentu: 2304-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 13.10.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(403 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017 - OKR/17/23827

Poskytnutí účelové dotace na úpravu stávajících varovacích prostředků v obci (obecního rozhlasu a sirén) a jejich připojení do jednotného systému varování a vyrozumění – obec Radiměř
Číslo dokumentu: 2303-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 13.10.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(381 KB)

Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017 - OKR/17/23828

Poskytnutí účelové dotace na úpravu stávajících varovacích prostředků v obci (obecního rozhlasu a sirén) a jejich připojení do jednotného systému varování a vyrozumění – obec Korouhev
Číslo dokumentu: 2302-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 13.10.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(397 KB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2017 - OKR/17/23963

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Zámrsk
Číslo dokumentu: 2301-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 13.10.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2017 - OKR/17/23962

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Zaječice
Číslo dokumentu: 2300-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 13.10.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2017 - OKR/17/23961

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Záchlumí
Číslo dokumentu: 2299-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 13.10.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(344 KB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2017 - OKR/17/23949

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Sopotnice
Číslo dokumentu: 2298-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 13.10.2020
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(345 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o vydání změny povolení pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona v provozovně  v k.ú. Jablonné nad Orlicí provozovatele Isolit – Bravo, spol. s r.o.
Číslo dokumentu: 2297-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 30.10.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(75 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o vydání změny povolení provozu lisovny v k.ú. Česká Třebová provozovatele – Josef Škrkoň – Techplast, a.s. - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 6.5.
Číslo dokumentu: 2296-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 30.10.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(52 KB)

Výběrové řízení č. 41

Výběrové řízení č. 41 – projektový manažer – odbor rozvoje
Číslo dokumentu: 2295-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 27.10.2017
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(26 KB)

Výběrové řízení č. 40

Výběrové řízení č 40 – projektový manažer – odbor rozvoje
Číslo dokumentu: 2294-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 15.11.2017
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(26 KB)

Výběrové řízení č. 39

Výběrové řízení č 39 – odborný referent oddělení právní ochrany dětí – odbor sociálních věcí
Číslo dokumentu: 2293-17
Vyvěšeno: 13.10.2017 - 30.10.2017
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(26 KB)

OKSCR/17/24086, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Žamberk, stacionární parní lokomobila GVC 55, restaurování“
Číslo dokumentu: 2292-17
Vyvěšeno: 12.10.2017 - 12.10.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(268 KB)

OKSCR/17/23002, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Česká Třebová, centrální kříž na hřbitově, obnova“
Číslo dokumentu: 2291-17
Vyvěšeno: 12.10.2017 - 12.10.2020
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/43 ve Svitavách - Lačnově, z důvodu stavebních prací v silnici na přípojce vodovou k RD
Číslo dokumentu: 2290-17
Vyvěšeno: 12.10.2017 - 27.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Mlékárna Hlinsko

Rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 2289-17
Vyvěšeno: 12.10.2017 - 14.11.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(579 KB)

Dotační program z kapitoly Doprava a silniční hospodářství

Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť na území Pardubického kraje v roce 2018
Číslo dokumentu: 2288-17
Vyvěšeno: 11.10.2017 - 12.11.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(988 KB)

Vyhlášení výběrového řízení

Výběrové řízení na ambulantní zdravotní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Svitavska
Číslo dokumentu: 2287-17
Vyvěšeno: 11.10.2017 - 24.11.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/37 ve Slatiňanech
Číslo dokumentu: 2286-17
Vyvěšeno: 11.10.2017 - 27.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(176 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v Hlinsku
Číslo dokumentu: 2285-17
Vyvěšeno: 11.10.2017 - 27.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(174 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/17 v Heřmanově Městci
Číslo dokumentu: 2284-17
Vyvěšeno: 11.10.2017 - 27.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(177 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/17 v intravilánu a extravilánu obcí Ostrov a Stradouň z důvodu opravy obrusné vrstvy vozovky
Číslo dokumentu: 2283-17
Vyvěšeno: 11.10.2017 - 26.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(372 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/36 v obci Veliny
Číslo dokumentu: 2282-17
Vyvěšeno: 10.10.2017 - 26.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Hlaváčova, kpt. Jaroše
Číslo dokumentu: 2281-17
Vyvěšeno: 10.10.2017 - 26.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(305 KB)

Změna nařízení státní veterinární správy č.j SVS/2017/118650 - G

Zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území České republiky
Číslo dokumentu: 2280-17
Vyvěšeno: 10.10.2017 - 27.10.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/17 v obci Bylany

Číslo dokumentu: 2279-17
Vyvěšeno: 10.10.2017 - 26.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(437 KB)

Změna nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/118690-G

Zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky

Číslo dokumentu: 2278-17
Vyvěšeno: 10.10.2017 - 27.10.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(48 KB)

16/2/0749 Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2277-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 9.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(567 KB)

16/2/0269 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 2276-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 9.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Vyhlášení 3. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2017

Cílem dotačního řízení je dofinancování osobních nákladů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb

Číslo dokumentu: 2275-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(237 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Pardubice, průtah

Číslo dokumentu: 2274-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 23.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(230 KB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 pro částečnou uzavírku silnice na estakádě 35-106D u tunelu Hřebeč

Číslo dokumentu: 2273-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 24.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(875 KB)

Výběrové řízení č. 38

vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2272-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 25.10.2017
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(31 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb

Ordinace MUDr. Marie Vanáčová

Číslo dokumentu: 2271-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(70 KB)

Oznámení o záměru ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb

Nemocnice následné péče Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 2270-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(75 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/34, I/43 ve Svitavách a v Poličce

Číslo dokumentu: 2269-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 25.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(208 KB)

Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu na silnici I/17 v úseku Heřmanův Městec – Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 2268-17
Vyvěšeno: 9.10.2017 - 25.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1012 KB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, úsek Třebovice - Damníkov

Číslo dokumentu: 2267-17
Vyvěšeno: 6.10.2017 - 25.10.2017
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

OŠ/17/24052, Smlouva o poskytnutí dotace

Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2017

Číslo dokumentu: 2266-17
Vyvěšeno: 5.10.2017 - 5.10.2020
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle § 13 odstavce 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o změnu povolení provozu  po přístavbě hal v provozovně společnosti MACH DRUBEŽ a.s, Kunčina, zemědělského zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona

Číslo dokumentu: 2265-17
Vyvěšeno: 6.10.2017 - 23.10.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(43 KB)

16/2/0223, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Číslo dokumentu: 2264-17
Vyvěšeno: 5.10.2017 - 5.10.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(248 KB)

Rozšíření výrobního závodu REHAU Jevíčko CZ - PEPSIN

Zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2263-17
Vyvěšeno: 5.10.2017 - 26.10.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(591 KB)
12345678910...