Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

OŽPZ/16/24429 Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Hroubovice, optimalizace vodního režimu – studie proveditelnosti
Číslo dokumentu: 3458-16
Vyvěšeno: 5.12.2016 - 5.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro  provozovnu OEZ s.r.o., Letohrad, zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona pod kódem 4.14.
Číslo dokumentu: 3457-16
Vyvěšeno: 5.12.2016 - 20.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro  provozovnu Zemědělského družstva „Růžový Palouček“, Morašice 180, 569 51 Morašice, zemědělský zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona
Číslo dokumentu: 3456-16
Vyvěšeno: 5.12.2016 - 20.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o zavedení účinnější metody snížení emise amoniaku a aktualizaci provozního řádu
Číslo dokumentu: 3455-16
Vyvěšeno: 5.12.2016 - 21.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(122 KB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro zdroje  v provozovně Gymnázium Vysoké Mýto - zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Číslo dokumentu: 3454-16
Vyvěšeno: 5.12.2016 - 20.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Politika ochrany klimatu v ČR

Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí MŽP
Číslo dokumentu: 3453-16
Vyvěšeno: 2.12.2016 - 20.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(164 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k stavbě – výměně technologie betonárny provozovatele ZAPA beton a.s. - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.12.
Číslo dokumentu: 3452-16
Vyvěšeno: 5.12.2016 - 20.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(93 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárních zdrojů dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k stavbě  spalovacích zdrojů v provozovně společnosti KAYSER Moravská Třebová, zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona
Číslo dokumentu: 3451-16
Vyvěšeno: 2.12.2016 - 20.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Informace o konání 2. jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

které se bude konat v úterý 13. 12. 2016 od 16:00 hodin
Číslo dokumentu: 3450-16
Vyvěšeno: 1.12.2016 - 13.12.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

Zařízení na výrobu skleněných vláken

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 7. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 3449-16
Vyvěšeno: 2.12.2016 - 3.1.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(329 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o změnu složení ustájených zvířat a snižující technologie pro snížení emisí amoniaku
Číslo dokumentu: 3448-16
Vyvěšeno: 1.12.2016 - 17.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(208 KB)

Žádost o změnu údajů v provozním řádu pro zdroj znečišťování ovzduší

Jedná se o změnu rozhodnutí o povolení provozu a aktualizace provozního řádu provozovatele Skanska a.s. Brno pro provozovnu Obalovny živičních směsí Polička - Modřec
Číslo dokumentu: 3447-16
Vyvěšeno: 1.12.2016 - 17.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(79 KB)

Výběrové řízení č.51

právník v oddělení vnitřních věcí – odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Číslo dokumentu: 3446-16
Vyvěšeno: 1.12.2016 - 15.12.2016
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(26 KB)

Výběrové řízení č. 52

finanční manažer – odbor rozvoje, oddělení projektového řízení
Číslo dokumentu: 3445-16
Vyvěšeno: 1.12.2016 - 21.12.2016
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(28 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický logoped pro území: Přeloučsko. Navrhovatel: Mgr. Kateřina Korbelová, Habřinská 964, 530 06 Pardubice
Číslo dokumentu: 3444-16
Vyvěšeno: 2.12.2016 - 17.1.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Žádost o změnu rozhodnutí o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší AGRONEA Polička

Jedná se o zavedení snižovacích technologií amoniaku chovu skotu ve střediscích Pomezí a Modřec
Číslo dokumentu: 3443-16
Vyvěšeno: 30.11.2016 - 30.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(78 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Žádost o vydání povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatele  Technické služby Vysoké Mýto
Číslo dokumentu: 3442-16
Vyvěšeno: 30.11.2016 - 16.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(229 KB)

Energetika

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 14. změně integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 3441-16
Vyvěšeno: 30.11.2016 - 30.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(387 KB)

Chemické speciality U - 19

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 2. změně integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 3440-16
Vyvěšeno: 30.11.2016 - 30.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(385 KB)

16/1/0107, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3439-16
Vyvěšeno: 29.11.2016 - 29.11.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(204 KB)

16/1/0040, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3438-16
Vyvěšeno: 29.11.2016 - 29.11.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(195 KB)

Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 12. změně integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 3437-16
Vyvěšeno: 29.11.2016 - 29.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Žádost o vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o Novostavbu kombinovaného lakovacího a sušícího boxu a tryskací boxu provozovatele Poličské strojírny Polička v provozovně Poličské strojírny a.s., Korouhev, k.ú. Korouhev p.č. 1053/18
Číslo dokumentu: 3436-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 14.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(83 KB)

Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu

Závazné stanovisko k záměru EIA MŽP
Číslo dokumentu: 3435-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 14.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Výstavba Ostřešanské spojky

Závěr zjišťovacího řízení
Číslo dokumentu: 3434-16
Vyvěšeno: 29.11.2016 - 29.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(268 KB)

Závazné stanovisko ke změně stavby zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o změnu stavby stávajících stájí, dojde k rozšíření a modernizaci stájí č. 1 a 2 pro chov dojnic, přestavbě nevyužívané stáje na teletník (nově č. 3) a změně kategorie chovaného dobytka ve stáji č. 4 z telat na býky za současné úpravy projektovaných kapacit
Číslo dokumentu: 3433-16
Vyvěšeno: 1.12.2016 - 17.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(234 KB)

Závazné stanovisko k umístění a stavbě zdroje znečišťování ovzduší

Jedná se o třídění inertního stavebního a demoličního odpadu provozovatele ŠARAVEC a RUČ, spol. s r.o. Pardubice v provozovně Rosice nad Labem
Číslo dokumentu: 3432-16
Vyvěšeno: 29.11.2016 - 15.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích (ul. Palackého)
Číslo dokumentu: 3431-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 14.12.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(272 KB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2016 - OKR/16/24327

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – Obec Opatov
Číslo dokumentu: 3430-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 28.11.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(598 KB)

8. změna integrovaného povolení

Oznámení o zahájení řízení, které je navazujícím řízením na posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Číslo dokumentu: 3429-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 28.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rekonstrukce a rozšíření výrobní a skladovací haly Schott Lanškroun

Závěr zjišťovacího řízení EIA
Číslo dokumentu: 3428-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 14.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(626 KB)

Zařízení na povrchovou úpravu kovů – linka Zn, Zn-Ni, linka KTL – 8. změna integrovaného povolení

Stručné shrnutí údajů žádosti
Číslo dokumentu: 3427-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 28.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(651 KB)

OR/16/23421, Smlouva o poskytnutí dotace

Obec Miřetice, Relaxační venkovní sportoviště
Číslo dokumentu: 3426-16
Vyvěšeno: 25.11.2016 - 25.11.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(510 KB)

OŽPZ/16/24311 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova

Komplexní úpravy centra obce, obec Kočí
Číslo dokumentu: 3425-16
Vyvěšeno: 25.11.2016 - 25.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OŽPZ/16/24544 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje

Finanční podpory na hospodaření v lesích – obnova a výchova porostů, obec Srch
Číslo dokumentu: 3424-16
Vyvěšeno: 25.11.2016 - 25.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2017

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2017
Číslo dokumentu: 3423-16
Vyvěšeno: 25.11.2016 - 13.12.2016
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

16/1/0804 Dodatek ke smlouvě 16/1/0804

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3422-16
Vyvěšeno: 24.11.2016 - 24.11.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(224 KB)

16/1/0758 Dodatek ke smlouvě 16/1/0758

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3421-16
Vyvěšeno: 24.11.2016 - 24.11.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

16/1/0736 Dodatek ke smlouvě 16/1/0736

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3420-16
Vyvěšeno: 24.11.2016 - 24.11.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

16/1/1031 Dodatek ke smlouvě 16/1/1031

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3419-16
Vyvěšeno: 24.11.2016 - 24.11.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(245 KB)

Technopark – BOCO PLASTY, „změna užívání“ testování linek na plasty

Zahájení zjišťovacího řízení Ministerstvem životního prostředí
Číslo dokumentu: 3418-16
Vyvěšeno: 24.11.2016 - 15.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(75 KB)

Opatření obecné povahy

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v Dolních Libchavách
Číslo dokumentu: 3417-16
Vyvěšeno: 24.11.2016 - 10.12.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Program obnovy venkova – Výzva k předkládání žádostí na rok 2017 - Dotace na podporu provozu obchodů a pojízdných prodejen – dotační titul 9

Dotační program je vyhlášen na podporu obcí Pardubického kraje s nejvýše 500 obyvateli; obcí nebo měst do 4 000 obyvatel pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 500 obyvateli; obcí nebo měst do 4 000 obyvatel, které provozují pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části do 500 obyvatel, nebo pro svazky obcí, které provozují pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli. Příjem žádostí je od 1. ledna 2017 do 20. února 2017. Další údaje též na webu kraje https://www.pardubickykraj.cz/program-obnovy-venkova

Číslo dokumentu: 3416-16
Vyvěšeno: 28.11.2016 - 31.12.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Opatření obecné povahy

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 a I/36 v Pardubicích
Číslo dokumentu: 3415-16
Vyvěšeno: 24.11.2016 - 10.12.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(250 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru neurologie (pouze v rozsahu spánkové medicíny) pro území: Pardubicko. Navrhovatel: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Číslo dokumentu: 3414-16
Vyvěšeno: 25.11.2016 - 10.1.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru vnitřní lékařství pro území: Pardubicko. Navrhovatel: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Číslo dokumentu: 3413-16
Vyvěšeno: 25.11.2016 - 10.1.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Závěr zjišťovacího řízení SEA MŽP
Číslo dokumentu: 3412-16
Vyvěšeno: 23.11.2016 - 9.12.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Chrudim x Sobětuchy- městská policie

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřen mezi městem Chrudim a obcí Sobětuchy ohledně zajištění výkonu Městské policie Chrudim na území obce Sobětuchy
Číslo dokumentu: 3411-16
Vyvěšeno: 23.11.2016 - 9.12.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(648 KB)

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě – Chrudim x Slatiňany - městská policie

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřen mezi městem Chrudim a městem Slatiňany ohledně zajištění výkonu Městské policie Chrudim na území města Slatiňany
Číslo dokumentu: 3410-16
Vyvěšeno: 23.11.2016 - 9.12.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(698 KB)

Veřejnoprávní smlouva – Svitavy – Bohuňov - přestupky

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Svitavy a obcí Bohuňov ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
Číslo dokumentu: 3409-16
Vyvěšeno: 23.11.2016 - 9.12.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(928 KB)
12345678910...