Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál.

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Farma pro chov prasnic a prasniček Srní – nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 1211-21
Vyvěšeno: 2.8.2021 - 2.9.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(165 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pardubického kraje 12. 7. 2021

Číslo dokumentu: 1210-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v obci Slatiňany

Číslo dokumentu: 1209-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 43, Lanškroun, Albrechtice, Cotkytle; Mezilesí. Uzavírka a objízdné trasy. Silniční závod do vrchu, Maverick Hill Climb Czech, II. ročník Albr

Číslo dokumentu: 1208-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OKSCR/21/73678 C1: Oprava šaten v suterénu budovy Sokolovny v Bystrém

Číslo dokumentu: 1207-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 29.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(999 KB)

Žádost o změnu povolení provozu společnosti MONTIFER-CZ s.r.o.pro zdroje umístěné v ulici Průmyslová Chrudim

Číslo dokumentu: 1206-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 16.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(71 KB)

Lokalita Nad Slonem – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1205-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 12.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(285 KB)

Modernizace betonárny

Číslo dokumentu: 1204-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

Stanovení aktualizace ZÚ a AZZÚ vodního toku Podolský potok v úseku ř.km 8,988 - 14,043

Číslo dokumentu: 1203-21
Vyvěšeno: 30.7.2021 - 17.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1015 KB)

OEZ s.r.o. – Zařízení na povrchovou úpravu kovů – galvanovna – nabytí právní moci 11. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1202-21
Vyvěšeno: 29.7.2021 - 31.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(166 KB)

OKSCR/21/73667 C1: Automatické zavlažování fotbalového hřiště v Rohovládové Bělé

Číslo dokumentu: 1201-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(489 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 35 a I. třídy č. 17, výstavba okružní křižovatky v obci Zámrsk, místní část Nová Ves. Výstavba OK + provizorní komunikace po dobu výstavby.

Číslo dokumentu: 1200-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(7 MB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, II/363, III/3639, III/3665, III/36625 Brněnec, Bělá nad Svitavou, Lavičné, Banín, Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 1199-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 13.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(533 KB)

19/05/0515, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1198-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(487 KB)

OŠ/21/73516, Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Specializační studium EVVO pedagogů z Pardubického kraje v roce 2021

Číslo dokumentu: 1197-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 27.7.2024
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(746 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele INTERCOLOR akciová společnost, Červená Voda

Číslo dokumentu: 1196-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 14.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Oznámení zahájení zjišťovacího řízení „Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 s výhledem do roku 2035

Číslo dokumentu: 1195-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 18.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Malečská servisní s.r.o., Maleč

Číslo dokumentu: 1194-21
Vyvěšeno: 28.7.2021 - 14.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě plynového kotle společnosti KVK Parabit a. s. Pardubice UMA

Číslo dokumentu: 1193-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(54 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/090676-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1192-21
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14, I/34, I/35, I/43

Číslo dokumentu: 1191-21
Vyvěšeno: 27.7.2021 - 12.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(808 KB)

Smlouva o poskytnutí humanitárního finančního daru na likvidaci škod na území obdarované obce postižené živelní pohromou (tornádem) - Obec Mikulčice - OKŘ/21/73652

Číslo dokumentu: 1190-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(261 KB)

OŽPZ/21/72271 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna smíšeného zboží Dřeveš, obec Tisovec

Číslo dokumentu: 1189-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 23.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 43, Dolní Lipka most. ev. č. 43-087. Rekonstrukce mostu.

Číslo dokumentu: 1188-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(12 MB)

Provoz rafinérie – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1187-21
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 26.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(184 KB)

Usnesení o ustanovení opatrovníka Jaroslavu Škramovskému v řízení vedeného pod sp. zn. SpKrÚ 28446/2021 ve věci odnětí vlastnického práva

Číslo dokumentu: 1186-21
Vyvěšeno: 26.7.2021 - 11.8.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(219 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Oseva Agri Chrudim, a.s., Kočí

Číslo dokumentu: 1185-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(414 KB)

Dohoda o partnerství v programové období 2021 – 2027 návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů MŽP

Číslo dokumentu: 1184-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(186 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I. třídy č. 35 v k. ú. Vysoké Mýto, úplná uzavírka železničního přejezdu P5161. Objízdné trasy.

Číslo dokumentu: 1183-21
Vyvěšeno: 22.7.2021 - 6.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(12 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k akci „Realizace úspor energie Gymnázium a SOŠ Přelouč

Číslo dokumentu: 1182-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(234 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele KOVOLAK Hlinsko s.r.o.

Číslo dokumentu: 1181-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 9.8.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(259 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u Moravské Třebové a na silnici I/34 u obce Opatov

Číslo dokumentu: 1180-21
Vyvěšeno: 23.7.2021 - 10.8.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(446 KB)

OŽPZ/21/72363 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora místní prodejny, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1179-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(505 KB)

OŽPZ/21/72357 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1178-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(487 KB)

OŽPZ/21/72351 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zabezpečení prodejny Oucmanice, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1177-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(492 KB)

OŽPZ/21/72343 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz obchodu v obci Kameničná, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1176-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(490 KB)

OŽPZ/21/72336 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zajištění potravinové obslužnosti v obci, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1175-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(471 KB)

OŽPZ/21/72323 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu, obec Rozhraní

Číslo dokumentu: 1174-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(494 KB)

OŽPZ/21/72275 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny, obec Vysočina

Číslo dokumentu: 1173-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(508 KB)

OŽPZ/21/72236 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vpustě požární nádrže, obec Velká Skrovnice

Číslo dokumentu: 1172-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

OŽPZ/21/72224 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vybavení zasedací místnosti, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1171-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(429 KB)

OŽPZ/21/72223 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova odstavní plochy před místním hřbitovem, obec Stradouň

Číslo dokumentu: 1170-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(465 KB)

OŽPZ/21/72208 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava a sanace skladové haly, obec Řetůvka

Číslo dokumentu: 1169-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(534 KB)

OŽPZ/21/72198 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace, obec Oucmanice

Číslo dokumentu: 1168-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(425 KB)

OŽPZ/21/72197 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecních komunikací v obci Ostrov, obec Ostrov

Číslo dokumentu: 1167-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

OŽPZ/21/72193 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zpevnění plochy před domem čp. 34 v majetku obce, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1166-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(547 KB)

OŽPZ/21/72183 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova vybavení obecního sálu, obec Kameničná

Číslo dokumentu: 1165-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(347 KB)

OŽPZ/21/72131 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava odvodnění místních komunikací – uličních vpustí, obec Džbánov

Číslo dokumentu: 1164-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

OŽPZ/21/72128 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Pořízení nádob na tříděný odpad, obec České Petrovice

Číslo dokumentu: 1163-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(449 KB)

OŽPZ/21/72114 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecní studny, obec Vidlatá Seč

Číslo dokumentu: 1162-21
Vyvěšeno: 21.7.2021 - 21.7.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(455 KB)
12345678910...