Rozhodnutí

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZEVAS Vraclav a.s.

Číslo dokumentu: 215-19
Vyvěšeno: 15.2.2019 - 4.3.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Ing. Vojtěcha Meduny (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 212-19
Vyvěšeno: 15.2.2019 - 4.3.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Žádost o povolení provozu pro provozovatele Miroslava Švece, Letohrad

Číslo dokumentu: 198-19
Vyvěšeno: 7.2.2019 - 22.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(174 KB)

Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU propojení Vinařice-Bernardov

Číslo dokumentu: 193-19
Vyvěšeno: 5.2.2019 - 21.2.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(844 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele FORMPLAST PURKERT s.r.o.

Číslo dokumentu: 192-19
Vyvěšeno: 6.2.2019 - 19.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(54 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele – příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzd.

Číslo dokumentu: 190-19
Vyvěšeno: 6.2.2019 - 21.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(275 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro provozovatele Lamione SE, Brno

Číslo dokumentu: 183-19
Vyvěšeno: 1.2.2019 - 18.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele REHAU Automotive, s.r.o.

Číslo dokumentu: 182-19
Vyvěšeno: 1.2.2019 - 18.2.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(162 KB)

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2019

Číslo dokumentu: 18-19
Vyvěšeno: 8.1.2019 - 4.3.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)