Rozhodnutí

Projektová příprava výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany

Číslo dokumentu: 2832-18
Vyvěšeno: 13.12.2018 - 2.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(286 KB)

Veřejná vyhláška – stavební povolení pro akci „Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň“

Číslo dokumentu: 2822-18
Vyvěšeno: 12.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(707 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 2815-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Firma FAUHAMMER s.r.o., Tržek, provoz Polička

Číslo dokumentu: 2814-18
Vyvěšeno: 10.12.2018 - 27.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele REHAU Automotive, s.r.o., Čestlice

Číslo dokumentu: 2797-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha – Nusle (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2795-18
Vyvěšeno: 4.12.2018 - 19.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Rozhodnutí o odvolání Josefa Kozáka do rozhodnuti o povolení stavby Stavební úpravy ulice Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce

Číslo dokumentu: 2791-18
Vyvěšeno: 30.11.2018 - 17.12.2018
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(299 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele SilEnergo, spol. s r.o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 2790-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(45 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Josef Škrkoň -Techplast, a.s, Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2789-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Číslo dokumentu: 2788-18
Vyvěšeno: 3.12.2018 - 18.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(40 KB)

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele G.A.S. Petroleum Group s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2777-18
Vyvěšeno: 29.11.2018 - 14.12.2018
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)