Rozhodnutí

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2810-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 27.12.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(998 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/145280-G o ukončení MVO k zamezení šíření afrického moru prasat

Číslo dokumentu: 2799-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 31.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

Rozhodnutí o odvolání Ing.Václava Bartoníčka ve věci rozhodnutí – společného povolení MmP-OD na stavbu: „MŠ Rosice, změna užívání chodníku“ v k.ú.Rosice nad Labem

Číslo dokumentu: 2797-19
Vyvěšeno: 4.12.2019 - 20.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(674 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SOR Libchavy spol. s r.o.

Číslo dokumentu: 2795-19
Vyvěšeno: 3.12.2019 - 18.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(346 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele PROFISTAV Litomyšl, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2780-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 17.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(235 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ZERS spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2778-19
Vyvěšeno: 2.12.2019 - 17.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

V416 – sdružené vedení s V5592/3 – závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 2774-19
Vyvěšeno: 29.11.2019 - 17.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Stavební povolení na stavbu: „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina

Číslo dokumentu: 2767-19
Vyvěšeno: 27.11.2019 - 12.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

VÝSTAVNĚ – PRODEJNÍ CENTRUM ASKO A OBCHODNÍ CESTRUM S EXTERIÉROVOU PROMEDNÁDOU – FMZ (FACHMARKTZENRUM) – Rozhodnutí zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2752-19
Vyvěšeno: 22.11.2019 - 22.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(278 KB)

Pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic – rozhodnutí zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2751-19
Vyvěšeno: 22.11.2019 - 22.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(463 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)