Rozhodnutí

Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro provádění opatření k podpoře populací dutinových druhů ptáků – biologická ochrana zemědělských a lesnických kultur

Číslo dokumentu: 714-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 14.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(555 KB)

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k podání poplatkového přiznání za rok 2019

Číslo dokumentu: 545-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 8.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(459 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele MIROS Pardubice a.s.

Číslo dokumentu: 328-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 2.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(36 KB)

Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektrozařízení a elektroodpadů RY 328b – rozšíření v rámci stávajícího provozu/zařízení, provoz Pardubice – Průmyslová zóna Synthesia a.s.

závěr zjišťovacího řízení
Číslo dokumentu: 300-20
Vyvěšeno: 17.3.2020 - 16.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(231 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2020/028099-E

Číslo dokumentu: 273-20
Vyvěšeno: 13.3.2020 - 31.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(46 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele TS ŽAMBERK s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 253-20
Vyvěšeno: 13.3.2020 - 30.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)