Rozhodnutí

Usnesení – Prodloužení lhůty rozhodnutí MěÚ Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1263-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 6.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(151 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro provozovatele ORLÍK - KOMPRESORY, v. d.

Číslo dokumentu: 1257-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(116 KB)

Žádost o závazné stanovisko pro provozovatele – SŽDC s. o., Praha

Číslo dokumentu: 1256-19
Vyvěšeno: 18.4.2019 - 3.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(86 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatelky – paní Ivy Dvořákové (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1238-19
Vyvěšeno: 16.4.2019 - 2.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(177 KB)

Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR

Číslo dokumentu: 1233-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 30.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MYKOL spol. s r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1224-19
Vyvěšeno: 12.4.2019 - 29.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(212 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele AGRO Liboměřice a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1206-19
Vyvěšeno: 10.4.2019 - 25.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(236 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka

Číslo dokumentu: 1194-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele USSPA, s.r.o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 1193-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(311 KB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Schaeffler Production CZ s.r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 1192-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(358 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Jaroše 1129, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1191-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(263 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 1143, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1190-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 918, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1189-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(258 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Dukelská 969, Litomyšl

Číslo dokumentu: 1188-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(261 KB)

Využívání odpadů na manipulační ploše umístěné v areálu řízené skládky Nasavrky – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1187-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Závazné stanovisko pro provozovatele - EkoBi, s.r.o., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1186-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(209 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energo, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1184-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 23.4.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(197 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)