Rozhodnutí

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2269-19
Vyvěšeno: 16.8.2019 - 2.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele AGRO Liboměřice a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2267-19
Vyvěšeno: 16.8.2019 - 2.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora ČEZ Energo, s.r.o.

Číslo dokumentu: 2244-19
Vyvěšeno: 14.8.2019 - 29.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(67 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele

Číslo dokumentu: 2240-19
Vyvěšeno: 13.8.2019 - 28.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(381 KB)

Ochranný val lomu Litická ve Skutči – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2218-19
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 9.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(262 KB)

Rekonstrukce skladu Slatiňany 2020 – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2210-19
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 26.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Číslo dokumentu: 2201-19
Vyvěšeno: 7.8.2019 - 22.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele LDM, spol. s r. o., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2200-19
Vyvěšeno: 7.8.2019 - 22.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(97 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/091225 – E, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2197-19
Vyvěšeno: 7.8.2019 - 26.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele SV metal spol. s r.o., Hradec Králové

Číslo dokumentu: 2195-19
Vyvěšeno: 7.8.2019 - 22.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(217 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUniverse s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2177-19
Vyvěšeno: 6.8.2019 - 21.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(230 KB)

Rozhodnutí MMR ČR ve věci přezkumného řízení Stavební úpravy objektu na parc.č. 573 v kat. území Třemošnice

Číslo dokumentu: 2172-19
Vyvěšeno: 2.8.2019 - 19.8.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(645 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)