Rozhodnutí

Žádost o povolení provozu pro investora ZD Růžový palouček, Morašice.

Číslo dokumentu: 1657-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 3.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(126 KB)

Závěr zjišťovacího řízení – Stavební úpravy a přístavba přístřešku stáje pro hovězí dobytek K 104 v Českých Lhoticích

Číslo dokumentu: 1623-19
Vyvěšeno: 17.6.2019 - 4.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(263 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BYTEP HM s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1622-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 3.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BYTEP HM s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1621-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 3.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ERA-PACK s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1620-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 3.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(243 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZARIS s. r.o. – provozovna Budislav

Číslo dokumentu: 1543-19
Vyvěšeno: 7.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(124 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZARIS s. r.o. – provozovna Lezník

Číslo dokumentu: 1542-19
Vyvěšeno: 7.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(138 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZARIS s. r.o. – provozovna Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 1541-19
Vyvěšeno: 7.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(121 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele TEPVOS, spol. s r.o.

Číslo dokumentu: 1540-19
Vyvěšeno: 7.6.2019 - 25.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(130 KB)

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic č.j. MmP 14010/2019 ze dne 11.02.2019, jímž byla povolena stavby „Splašková kanalizace Kostěnice“ před dokončením

Číslo dokumentu: 1495-19
Vyvěšeno: 4.6.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(831 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ECOS Choceň s.r.o.

Číslo dokumentu: 1494-19
Vyvěšeno: 5.6.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(59 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele GAMA GROUP a.s., České Budějovice

Číslo dokumentu: 1493-19
Vyvěšeno: 5.6.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZOD Žichlínek

Číslo dokumentu: 1492-19
Vyvěšeno: 5.6.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11.
Číslo dokumentu: 2211-17
Vyvěšeno: 27.9.2017
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(440 KB)