Rozhodnutí

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, Odbor správní a dopravy

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, Odbor správní a dopravy, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk (dále jen „silniční úřad“), ze dne 25.09.2020, čj. MUZBK-22699/2019/SPDO – 23, Sp. zn. MUZBK-22699/2019/SPDO, ve věci vydání deklaratorního rozhodnutí o určení právního vztahu - učení existence či neexistence veřejně přístupné účelové komunikace dle zákona o PK, na pozemku p. č. 1853, 1884, 1958 a 1959 vše v katastrálním území Žamberk
Číslo dokumentu: 90-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(762 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ECOS Choceň s.r.o., provoz Vysokomýtská, Choceň

Číslo dokumentu: 88-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ZOD Žichlínek

Číslo dokumentu: 87-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(261 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ECOS Choceň s.r.o., provoz Vysokomýtská, Choceň

Číslo dokumentu: 86-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(214 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Správa budov Žamberk s.r.o.

Číslo dokumentu: 85-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(313 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ZOD Žichlínek

Číslo dokumentu: 84-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(210 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele pana Ing. Jana Svatoně, Lanškroun

Číslo dokumentu: 83-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(266 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele, společnost USSPA s.r.o., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 82-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 81-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(262 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele pana Ing. Jana Svatoně, Lanškroun

Číslo dokumentu: 80-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(268 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ABNER a.s., Praha, provoz Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 79-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(304 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele AGRO Kunčina a.s.

Číslo dokumentu: 78-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(260 KB)

Závazné stanovisko podle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele LT DEVELOPER s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 77-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(195 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele VÁŽEME s.r.o., Choceň

Číslo dokumentu: 76-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(245 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele C.I.E.B. Kahovec, spol. s r.o., Brandýs nad Orlicí

Číslo dokumentu: 75-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(335 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s., Svitavy

Číslo dokumentu: 74-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 73-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele KAYSER, s.r.o., Praha - provoz Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 72-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele WILLI plast s.r.o. Litomyšl

Číslo dokumentu: 71-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele JP – PROLAK spol. s r.o., Opatov

Číslo dokumentu: 70-21
Vyvěšeno: 14.1.2021 - 29.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(284 KB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele – pana Karla Jelínka (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 43-21
Vyvěšeno: 13.1.2021 - 28.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

Usnesení - zastavení odvolacího řízení ve věci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny

Číslo dokumentu: 37-21
Vyvěšeno: 11.1.2021 - 27.1.2021
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(185 KB)

Rozhodnutí o odvolání

Číslo dokumentu: 18-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 22.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele - Ministerstva zemědělství, provozovna Tvardkova, Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 15-21
Vyvěšeno: 7.1.2021 - 23.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(484 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Východočeské plynárenské strojírny, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 11-21
Vyvěšeno: 6.1.2021 - 21.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DAKO-CZ, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 5-21
Vyvěšeno: 5.1.2021 - 20.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)