Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34, I/37, II/343 a místní komunikacích Hlinsko

Číslo dokumentu: 748-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Přechodná úprava provozu silnice I/17 při opravě propustku ev. č. 17-032P, p. p. č. 2453 k. ú. Vraclav, Částečná uzavírka komunikace.

Číslo dokumentu: 727-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 18.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Choltice – sociálně-právní ochrana dětí

Číslo dokumentu: 716-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 17.6.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 715-21
Vyvěšeno: 2.6.2021 - 17.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zemědělská a.s. Horní Bradlo(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 712-21
Vyvěšeno: 1.6.2021 - 16.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Atelier – S, a.s.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 703-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 15.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli

Číslo dokumentu: 699-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 16.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37, I/2, I/14, I/34 a I/36 v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 697-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 16.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR – 1. aktualizace pro období 2021 -2030“

Číslo dokumentu: 696-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 16.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Východočeské plynárenské strojírny, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 695-21
Vyvěšeno: 31.5.2021 - 15.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v obci Slatiňany, v místech okružní křižovatky

Číslo dokumentu: 667-21
Vyvěšeno: 27.5.2021 - 12.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele M – SILNICE a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 666-21
Vyvěšeno: 27.5.2021 - 11.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ZD Trstěnice

Číslo dokumentu: 654-21
Vyvěšeno: 26.5.2021 - 9.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v obci Slatiňany

Číslo dokumentu: 651-21
Vyvěšeno: 26.5.2021 - 11.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Moravská Třebová – křižovatka Borušov

Číslo dokumentu: 639-21
Vyvěšeno: 26.5.2021 - 11.6.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Východočeské plynárenské strojírny, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 638-21
Vyvěšeno: 26.5.2021 - 10.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele SOŠ a SOU Lanškroun

Číslo dokumentu: 637-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 9.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2021/063468-E

Číslo dokumentu: 635-21
Vyvěšeno: 24.5.2021 - 11.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energetické služby, s.r.o., provozovna U Bažantnice (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 634-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 9.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energetické služby, s.r.o., provozovna V Lukách (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 633-21
Vyvěšeno: 25.5.2021 - 9.6.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
12345678910...