Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BYTEP HM s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1487-19
Vyvěšeno: 4.6.2019 - 19.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ERA-PACK s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1486-19
Vyvěšeno: 4.6.2019 - 19.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Dodatek 2 k veřejnoprávní smlouvě – Pardubice x Ostřešany - městská policie

Číslo dokumentu: 1468-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 15.6.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Františky

Číslo dokumentu: 1467-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 18.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Chrudimi, u nemocnice

Číslo dokumentu: 1466-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 18.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Městského úřadu Holice, Odbor životního prostředí a stavební úřad, Holubova 1, 534 14 Holice, vyhotovené dne 31.1.2019 pod č.j. MUHO/02255/2019

Číslo dokumentu: 1463-19
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 15.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oznámení o vydání změny č. 1 integrovaného povolení Výrobní provoz – Slévárna KASI Chvaletice (areál průmyslové zóny Chvaletice)

Číslo dokumentu: 1462-19
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 15.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1460-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 14.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Výběrové řízení č. 22/2019 – Projektový manažer – odbor rozvoje, oddělení projektového řízení

Číslo dokumentu: 1459-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 18.6.2019
Vystavil: Ředitel úřadu

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/061449, mimořádná veterinární opatření

Číslo dokumentu: 1458-19
Vyvěšeno: 31.5.2019 - 17.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Informace o konání 16. jednání Zastupitelstva Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1442-19
Vyvěšeno: 30.5.2019 - 18.6.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Rozhodnutí o odvolání do rozhodnutí Magistrátu města Pardubic ve věci umístění stavby Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, 3. stavba zdvoukolejnění Pardubice Rosice nad Labem Stéblová

Číslo dokumentu: 1427-19
Vyvěšeno: 29.5.2019 - 17.6.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele – pana Pavla Kábrta (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1423-19
Vyvěšeno: 29.5.2019 - 13.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, I/36 – Pardubice

Číslo dokumentu: 1421-19
Vyvěšeno: 28.5.2019 - 11.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 a III/33729 u obce Podhořany u Ronova

Číslo dokumentu: 1419-19
Vyvěšeno: 28.5.2019 - 13.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019//005539 - G

Číslo dokumentu: 1417-19
Vyvěšeno: 27.5.2019 - 14.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o povolení provozu mobilních recyklačních linek společnosti DEMSTAV group, s.r.o.

Číslo dokumentu: 1413-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 11.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě – opravné usnesení závazného stanoviska

Číslo dokumentu: 1412-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 11.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/35 v úseku Lačnov – Koclířov (SY) z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1411-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 10.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 u obce Časy

Číslo dokumentu: 1410-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 11.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
12345678910...