Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele

Číslo dokumentu: 2139-19
Vyvěšeno: 1.8.2019 - 16.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 u obce Vendolí v úseku Polička – Svitavy z důvodu prací na opravě vozovky

Číslo dokumentu: 2123-19
Vyvěšeno: 30.7.2019 - 14.8.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 u obce Chrudim

Číslo dokumentu: 2099-19
Vyvěšeno: 30.7.2019 - 15.8.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Změna povolení provozu provozovatele AG Skořenice akciová společnost

Číslo dokumentu: 2089-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele AGRO 2000 s.r.o. Třebíč

Číslo dokumentu: 2088-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ALEMA Lanškroun a.s.

Číslo dokumentu: 2087-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele DK PLAST, spol. s r.o., Bělá nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2086-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

Číslo dokumentu: 2085-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele K A R E X, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 2084-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele Moravec - pekárny s.r.o. , Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 2083-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele P-SYSTEMS s.r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2082-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele P-SYSTEMS s.r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2081-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele TEPVOS, spol. s r.o.

Číslo dokumentu: 2080-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele ZARIS s. r.o. – provozovna Budislav

Číslo dokumentu: 2079-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele ZARIS s. r.o. – provozovna Dolní Újezd

Číslo dokumentu: 2078-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele ZARIS s. r.o. – provozovna Lezník

Číslo dokumentu: 2077-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu pro investora ZD Růžový palouček, Morašice.

Číslo dokumentu: 2076-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele ZOD Žichlínek

Číslo dokumentu: 2075-19
Vyvěšeno: 29.7.2019 - 13.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Závěr zjišťovacího řízení – Litomyšl – Osík farma pro chov nosnic

Číslo dokumentu: 2061-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 12.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí - § 56 moták lužní; TYTO z. s.

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů, uvedených v § 50 zákona, konkrétně ze zákazů chytat, rušit, přemisťovat vývojová stádia nebo užívaná sídla, jedince zvláště chráněného druhu moták lužní, a to z důvodu připravované realizace záměru ochrany a výzkumu populace motáka lužního (Circus pygargus) v Pardubickém kraji.
Číslo dokumentu: 2060-19
Vyvěšeno: 24.7.2019 - 8.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
12345678910...