Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Operační program Rybářství 2021 – 2027 koncepce MŽP

Číslo dokumentu: 3531-20
Vyvěšeno: 28.12.2020 - 12.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v Chrudimi

Číslo dokumentu: 3523-20
Vyvěšeno: 22.12.2020 - 7.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o změnu povolení provozu po výměně kotlů v Domově pod Kuňkou, Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště

Číslo dokumentu: 3501-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 4.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Býšť

Číslo dokumentu: 3489-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 5.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v obci Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 3488-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 5.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Zahájení zjišťovacího řízení „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020“

Číslo dokumentu: 3486-20
Vyvěšeno: 18.12.2020 - 2.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o vydání závazného stanoviska ke stavbě posklizňové linky Petr Hrubeš, Vejvanovice

Číslo dokumentu: 3481-20
Vyvěšeno: 17.12.2020 - 4.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Územní rozhodnutí : Dálnice „D35 Litomyšl-Janov,I.etapa“

Číslo dokumentu: 3470-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 4.1.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DAKO-CZ, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 3466-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Zahájení zjišťovacího řízení – Zahloubení kamenolomu Zdechovice a dotěžení bilančních zásob

Číslo dokumentu: 3465-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 16.1.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENVISTONE, spol. s r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 3464-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Dopravní politika České republiky pro léta 2021 – 2027 s výhledem do roku

Číslo dokumentu: 3463-20
Vyvěšeno: 16.12.2020 - 31.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Veřejnoprávní smlouva – Chvaletice – Trnávka – územní plán

Číslo dokumentu: 3462-20
Vyvěšeno: 15.12.2020 - 30.12.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Veřejnoprávní smlouva – Lanškroun –Trpík - přestupky

Číslo dokumentu: 3461-20
Vyvěšeno: 15.12.2020 - 30.12.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Veřejnoprávní smlouva – Lanškroun –Strážná - přestupky

Číslo dokumentu: 3460-20
Vyvěšeno: 15.12.2020 - 30.12.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 3457-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 30.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení vodních děl stavby „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“ - odvolání

Číslo dokumentu: 3455-20
Vyvěšeno: 11.12.2020 - 28.12.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 před obcí Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 3454-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 30.12.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 v katastru obce Damníkov

Číslo dokumentu: 3453-20
Vyvěšeno: 14.12.2020 - 30.12.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení „Úpravy silnice I/17 v obci Stradouň“

Číslo dokumentu: 3452-20
Vyvěšeno: 11.12.2020 - 28.12.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
12345678910...