Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Krouna

Číslo dokumentu: 2550-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 2.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 u obce Časy a na silnici I/37 u obce Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 2549-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 2.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Hlinsko

Číslo dokumentu: 2547-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 2.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 u obce Býšť

Číslo dokumentu: 2546-21
Vyvěšeno: 16.11.2021 - 2.12.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro vypouštění čmeláků rodu Bombus na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2543-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 30.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stavební povolení na stavbu I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov

Číslo dokumentu: 2542-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 30.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Veřejnoprávní smlouva – Litomyšl – Osík - městská policie

Číslo dokumentu: 2536-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 27.11.2021
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Převzetí spisu nakládání s vodami Synthesia

Číslo dokumentu: 2535-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 27.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích, v ul. Kpt. Jaroše

Číslo dokumentu: 2527-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 30.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 u obce Žamberk

Číslo dokumentu: 2525-21
Vyvěšeno: 12.11.2021 - 30.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě – ukončení procesu posuzování vlivů na ŽP

Číslo dokumentu: 2512-21
Vyvěšeno: 11.11.2021 - 26.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2486-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 25.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 2485-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 26.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích, v ul. kpt. Jaroše a v ul. Na Drážce

Číslo dokumentu: 2484-21
Vyvěšeno: 10.11.2021 - 26.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Operační program Rybářství 2021 – 2027 - návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Číslo dokumentu: 2477-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 24.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Prodejna LIDL Žamberk, ulice 28. října, k .ú. Žamberk – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 2476-21
Vyvěšeno: 9.11.2021 - 24.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/133893-E o vymezení ochranného pásma nebezpečné nákazy moru včelího plodu

Číslo dokumentu: 2472-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 23.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2464-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 23.11.2021
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Výběrové řízení č. 35/2021 – vedoucí ekonomického oddělení – odbor školství

Číslo dokumentu: 2446-21
Vyvěšeno: 5.11.2021 - 20.11.2021
Vystavil: Ředitel úřadu

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u Poličky

Číslo dokumentu: 2399-21
Vyvěšeno: 3.11.2021 - 19.11.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
12345678910...