Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Tichá Orlice, Verměřovice, protipovodňová ochrana, zveřejnění dokumentace

Číslo dokumentu: 3-20
Vyvěšeno: 3.1.2020 - 3.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Přístavba lisovny – VII. etapa

Číslo dokumentu: 2869-19
Vyvěšeno: 23.12.2019 - 9.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň – vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí

Číslo dokumentu: 2868-19
Vyvěšeno: 23.12.2019 - 9.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o odvolání

Číslo dokumentu: 2863-19
Vyvěšeno: 20.12.2019 - 3.1.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nařízení státní veterinární správy, č.j. SVS/2019/151645-G

Číslo dokumentu: 2853-19
Vyvěšeno: 19.12.2019 - 6.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Zařízení na povrchovou úpravu radiátorů – nabytí právní moci 8. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2832-19
Vyvěšeno: 17.12.2019 - 17.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Výběrové řízení č. 46/2019 – projektový manažer – odbor rozvoje, oddělení projektového řízení

Číslo dokumentu: 2828-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 10.1.2020
Vystavil: Ředitel úřadu

Zimoviště masného skotu na parc. č. 214/1, k. ú. Dolní Orlice – Rozhodnutí o zjišťovacím řízení EIA

Číslo dokumentu: 2826-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 15.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MOL Česká republika, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2825-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovateli MOL Česká republika, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2824-19
Vyvěšeno: 16.12.2019 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ASSASSINO, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2823-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 30.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Kompostárna Seč s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2822-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 30.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o prodloužení zkušebního provozu spalovny CBO Těchonín

Číslo dokumentu: 2821-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 30.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Zařízení pro využívání výkopové zeminy na povrchu terénu – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2820-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 13.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Energetika – oznámení o vydání 19. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2819-19
Vyvěšeno: 13.12.2019 - 13.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 u obce Chrudim

Číslo dokumentu: 2813-19
Vyvěšeno: 11.12.2019 - 28.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Výroba fosgenu a izokyanátů – nabytí právní moci opravného rozhodnutí 5. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2812-19
Vyvěšeno: 11.12.2019 - 10.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 - Přelouč

Číslo dokumentu: 2811-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 27.12.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2810-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 27.12.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení. Řízená skládka Nasavrky.

Číslo dokumentu: 2809-19
Vyvěšeno: 10.12.2019 - 9.1.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
12345678910...