Dotační programy

Výzva včetně příloh k podání žádosti o dotaci pro poskytovatele sociálních služeb AD, DPC, STD, PSB a OA (PAS) v rámci realizace projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Číslo dokumentu: 1673-22
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Výzva a Metodika účelových dotací na podporu sociálních služeb v Pk na rok 2023

Číslo dokumentu: 1669-22
Vyvěšeno: 13.9.2022 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(281 KB)

Výzva k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci 3. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022

Číslo dokumentu: 975-22
Vyvěšeno: 28.6.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Výzva k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022

Číslo dokumentu: 771-22
Vyvěšeno: 31.5.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(332 KB)

Dotační program Podpora obcí, na jejichž území se nachází památky zapsané do seznamu UNESCO. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 575-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(134 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk – Podprogram Kreativní vouchery. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Číslo dokumentu: 573-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram: Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery

Číslo dokumentu: 572-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2022

Číslo dokumentu: 320-22
Vyvěšeno: 22.3.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program „AED“ (Automatizovaný externí defibrilátor). Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 246-22
Vyvěšeno: 7.3.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(977 KB)

Dotační program Spolupráce se zahraničními regiony na rok 2022

Číslo dokumentu: 2595-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2022

Číslo dokumentu: 2594-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(661 KB)

Dotační program Podpora materiálního zabezpečení sociálních služeb. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2593-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora fundraisingu. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2592-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1012 KB)

Dotační program Podpora sociálního podnikání. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2591-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora prorodinných aktivit

Číslo dokumentu: 2590-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu z programu Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2589-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora pořízení územních plánů. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2587-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(688 KB)

Dotační program Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.

Číslo dokumentu: 2586-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram: Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022.
Číslo dokumentu: 2585-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje – Podprogram:

Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v dotačních nástrojích v období 2021-2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu 2022.
Číslo dokumentu: 2583-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(920 KB)

Podpora hospodaření v lesích v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2581-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(448 KB)

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2022

1) Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2022

2) Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací
Číslo dokumentu: 2580-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Podpora včelaření v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2579-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(497 KB)

Dotační program Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2578-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(355 KB)

Dotační program Podpora bezbariérového cestovního ruchu v Pardubickém kraji pro rok 2022

Číslo dokumentu: 2577-21
Vyvěšeno: 23.11.2021 - 31.8.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(345 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2022

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 2569-21
Vyvěšeno: 22.11.2021 - 31.3.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Program víceleté podpory sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb hrazených z rozpočtu Pardubického kraje (2022 – 2025). Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Číslo dokumentu: 1802-21
Vyvěšeno: 4.10.2021 - 31.1.2026
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022

Číslo dokumentu: 1506-21
Vyvěšeno: 21.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pk - Podprogram Podpora nových podnikatelských záměrů a rozvoje regionální podnikatelské aktivity - Startovací vouchery.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1449-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(301 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje - Podprogram Podpora investic obcí zlepšujících podnikatelské prostředí.

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.
Číslo dokumentu: 1448-21
Vyvěšeno: 7.9.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 – Podprogram kreativní vouchery

Číslo dokumentu: 593-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(278 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021 –

Podprogram Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských dotačních nástrojích v období 2021-2027

Číslo dokumentu: 592-21
Vyvěšeno: 11.5.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

Dotační program Podpora realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického kraje. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021.

Číslo dokumentu: 310-21
Vyvěšeno: 9.3.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(361 KB)

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2021

Dotační program Podpora lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje.
Číslo dokumentu: 114-21
Vyvěšeno: 19.1.2021 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Dotační program Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 - 2027. Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2020.

Číslo dokumentu: 1848-20
Vyvěšeno: 11.8.2020 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(242 KB)