Oznámení

12

Ukončení zjišťovacího řízení záměru Průmyslový park Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 2708-19
Vyvěšeno: 11.11.2019 - 27.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(190 KB)

Závěr zjišťovacího řízení – D35 Odpočívka Staré Město

Číslo dokumentu: 2707-19
Vyvěšeno: 11.11.2019 - 29.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Asanační podnik

Číslo dokumentu: 2699-19
Vyvěšeno: 11.11.2019 - 11.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Provozovna CZE00261 – Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2698-19
Vyvěšeno: 11.11.2019 - 11.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Nákupní park Fáblovka II. etapa – Oznámení zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2697-19
Vyvěšeno: 11.11.2019 - 10.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(194 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo Trstěnice (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2689-19
Vyvěšeno: 11.11.2019 - 26.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(133 KB)

Zařízení na výrobu skleněných vláken

Číslo dokumentu: 2688-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 9.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

Řízená skládka odpadů Nasavrky – 6. etapa – závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2685-19
Vyvěšeno: 8.11.2019 - 25.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

I/36 Sezemice - obchvat – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2680-19
Vyvěšeno: 7.11.2019 - 6.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Zimoviště masného skotu na parc. č. 214/1, k. ú. Dolní Orlice – Oznámení zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2679-19
Vyvěšeno: 7.11.2019 - 6.12.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(200 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 21. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2659-19
Vyvěšeno: 6.11.2019 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 u obce Lázně Bohdaneč

Číslo dokumentu: 2651-19
Vyvěšeno: 1.11.2019 - 19.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(245 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Pardubice - Počáply

Číslo dokumentu: 2647-19
Vyvěšeno: 1.11.2019 - 19.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Marie Konrádová

Číslo dokumentu: 2646-19
Vyvěšeno: 1.11.2019 - 3.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(25 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jaroslav Veselka

Číslo dokumentu: 2644-19
Vyvěšeno: 31.10.2019 - 3.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(45 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jarmila Skvrnová

Číslo dokumentu: 2643-19
Vyvěšeno: 31.10.2019 - 3.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(23 KB)

Závazné stanovisko EIA záměru Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové

Číslo dokumentu: 2642-19
Vyvěšeno: 31.10.2019 - 16.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(283 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Chrudimi

Číslo dokumentu: 2639-19
Vyvěšeno: 30.10.2019 - 15.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(290 KB)

Přístavba lisovny – VII. etapa – zahájení zjišťovacího řízení EIA MŽP

Číslo dokumentu: 2638-19
Vyvěšeno: 30.10.2019 - 30.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 a I/43 ve Svitavách

Číslo dokumentu: 2637-19
Vyvěšeno: 30.10.2019 - 15.11.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(381 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Petr Nosek

Číslo dokumentu: 2635-19
Vyvěšeno: 29.10.2019 - 3.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(67 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 23. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2623-19
Vyvěšeno: 22.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 7. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2588-19
Vyvěšeno: 23.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 10. 2019

Číslo dokumentu: 2587-19
Vyvěšeno: 24.10.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dagmar Blohoňová

Číslo dokumentu: 2585-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(44 KB)

Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 8. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2584-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Milada Kadlecová s.r.o.

Číslo dokumentu: 2578-19
Vyvěšeno: 18.10.2019 - 18.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(41 KB)

Oznámení záměru ukončit poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Číslo dokumentu: 2541-19
Vyvěšeno: 14.10.2019 - 14.1.2020
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(59 KB)

Pokračování těžby štěrkopísků na výhradním ložisku Dolany v dobývacím prostoru Dolany u Pardubic – oznámení zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2539-19
Vyvěšeno: 14.10.2019 - 14.11.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(197 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 2493-19
Vyvěšeno: 4.10.2019 - 24.1.2020
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu

Číslo dokumentu: 2472-19
Vyvěšeno: 30.9.2019 - 29.2.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – MUDr. Zdeňka Janovská

Číslo dokumentu: 2447-19
Vyvěšeno: 26.9.2019 - 30.11.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(97 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 20. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2355-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2349-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 12. 8. 2019 a mimořádné Rady Pk ze dne 19. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2279-19
Vyvěšeno: 23.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2191-19
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2096-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1839-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1838-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1837-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(156 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018

Číslo dokumentu: 1766-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1682-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1559-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1558-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1388-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1302-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1301-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 v úseku Chlum - Hlinsko z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1281-19
Vyvěšeno: 29.4.2019 - 14.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 3. 2019

Číslo dokumentu: 1172-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 3. 2019

Číslo dokumentu: 931-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)
12