Oznámení

I/34 OOP ve městě Polička

Číslo dokumentu: 908-24
Vyvěšeno: 24.5.2024 - 10.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 22. 4. 2024 + IS

Číslo dokumentu: 905-24
Vyvěšeno: 23.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele CZ LOKO, a.s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 902-24
Vyvěšeno: 23.5.2024 - 7.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 a přidružených komunikacích v rámci konání „Aviatické pouti 2024“

Číslo dokumentu: 887-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 7.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2023

Číslo dokumentu: 885-24
Vyvěšeno: 22.5.2024 - 20.7.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

V termínu od 20.05.2024 do 19.05.2025 bude omezen průjezd na silnici I/35 z důvodu nainstalovaných betonových svodidel

Číslo dokumentu: 791-24
Vyvěšeno: 20.5.2024 - 5.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

I/14 OOP ve městě Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 788-24
Vyvěšeno: 17.5.2024 - 2.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Na silnici D35 Janov-Opatovec se bude realizovat posun betonových svodidel, kdy zároveň dojde k zúžení průjezdní šíře mezi svodidly ze 7m na 6m.

Číslo dokumentu: 761-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 1.6.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ZAPA beton a.s., Praha

Číslo dokumentu: 750-24
Vyvěšeno: 16.5.2024 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(244 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší BV elektronik s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 714-24
Vyvěšeno: 15.5.2024 - 31.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2024/072386-E ze dne 13. 5. 2024

Číslo dokumentu: 685-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(155 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší B M H spol. s r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 683-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

I/35 uzavírka Tunelu Hřebeč

Číslo dokumentu: 680-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 29.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEPRO, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 678-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(198 KB)

Ukončení mimořádných opatření č.j. SVS/2023/066613-E, právní předpis č.j. SVS/2024/072361-E z 13. 5. 2024

Číslo dokumentu: 677-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 29.5.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(148 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska WinProd s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 676-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(163 KB)

2 Rodinné domy Pod Klepáčem – odvolání proti rozhodnutí EIA

Číslo dokumentu: 675-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 10.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – Zařízení k výrobě paliva z odpadní biomasy, provoz Krouna - Rychnov

Číslo dokumentu: 674-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Závazné stanovisko PK LOGISTIK s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 671-24
Vyvěšeno: 14.5.2024 - 30.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

Závěr zjišťovacího řízení „I/2 Pardubice, jihozápadní obchvat“

Číslo dokumentu: 670-24
Vyvěšeno: 13.5.2024 - 29.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(417 KB)

Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu, silnice I. třídy č. 36, OK Spojil Výstavba, částečná uzavírka

Číslo dokumentu: 660-24
Vyvěšeno: 10.5.2024 - 26.5.2027
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 650-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(263 KB)

Záměr kraje - pronájem nebytových prostor v I. PP – kancelář č. 1021 v budově č. p. 127, ulice Jahnova v Pardubicích společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajské sdružení hasičů Pardub

Číslo dokumentu: 648-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 10.6.2024
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

OSC PARDUBICE, obchodně skladové centrum – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 643-24
Vyvěšeno: 6.5.2024 - 5.6.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(322 KB)

Rozpočtové opatření z ZPk ze dne 16. 4. 2024

Číslo dokumentu: 640-24
Vyvěšeno: 6.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 8. 4. 2024

Číslo dokumentu: 639-24
Vyvěšeno: 3.5.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 553-24
Vyvěšeno: 16.4.2024 - 7.6.2024
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 2. 4. 2024

Číslo dokumentu: 526-24
Vyvěšeno: 5.4.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 18. 3. 2024

Číslo dokumentu: 525-24
Vyvěšeno: 4.4.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Ivana Křížová

Číslo dokumentu: 508-24
Vyvěšeno: 3.4.2024 - 3.6.2024
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(55 KB)

Plány povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik – zveřejnění časového plánu a programu prací pro uplatnění připomínek

Číslo dokumentu: 479-24
Vyvěšeno: 1.4.2024 - 30.9.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(970 KB)

Rozpočtové opatření ze RPk ze dne 11. 3. 2024

Číslo dokumentu: 477-24
Vyvěšeno: 25.3.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

Rozpočtové opatření ze ZPk ze dne 20. 2. 2024

Číslo dokumentu: 453-24
Vyvěšeno: 18.3.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 19. 2. 2024

Číslo dokumentu: 304-24
Vyvěšeno: 27.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 5. 2. 2024

Číslo dokumentu: 275-24
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 15. 1. 2024

Číslo dokumentu: 262-24
Vyvěšeno: 14.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2025-2026

Číslo dokumentu: 2695-23
Vyvěšeno: 14.12.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(176 KB)

Oznámení o uzavření smlouvy

Číslo dokumentu: 2345-23
Vyvěšeno: 6.10.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(455 KB)

Oznámení o uzavření smlouvy

Číslo dokumentu: 2344-23
Vyvěšeno: 6.10.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(456 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2022

Číslo dokumentu: 1629-23
Vyvěšeno: 27.6.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(188 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov

Číslo dokumentu: 1590-23
Vyvěšeno: 23.6.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(265 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 mezi křižovatkami se silnicí III/36826, uzavírka tunelu Hřebeč

Číslo dokumentu: 843-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 15.3.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(630 KB)

Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče na možnost zajistit ochranu této lokality smluvně.

Číslo dokumentu: 1835-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21735

Číslo dokumentu: 844-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 a I/17 u obce Chrudim a Slatiňany

Číslo dokumentu: 2152-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Postup odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje pro vyřizování stížností týkajících se poskytování zdravotních služeb na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 182-12
Vyvěšeno: 30.3.2012
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Informace subjektům o zpracování osobních údajů prostředky kamerového systému dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Číslo dokumentu: 584-08
Vyvěšeno: 12.9.2008
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
(204 KB)

Informace o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Číslo dokumentu: 620-04
Vyvěšeno: 15.9.2004
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(107 KB)