Oznámení

12

OOP I/43

Číslo dokumentu: 2269-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 11.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

OOP I/37

Číslo dokumentu: 2268-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 11.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(495 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 4. 9. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 2266-23
Vyvěšeno: 25.9.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 21. 8. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 2265-23
Vyvěšeno: 22.9.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

OOP I/36

Číslo dokumentu: 2264-23
Vyvěšeno: 22.9.2023 - 8.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)

Seznámení s podklady rozhodnutí, novostavba rodinného domu Litomyšl na poz.parc.č. 1599/50 a 1599/51

Číslo dokumentu: 2263-23
Vyvěšeno: 21.9.2023 - 9.10.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(196 KB)

OOP I/17

Číslo dokumentu: 2262-23
Vyvěšeno: 21.9.2023 - 7.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro investora JK2DM, s.r.o., Pardubice

Číslo dokumentu: 2255-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 5.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší STROJON s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2254-23
Vyvěšeno: 20.9.2023 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

Rozvoj výrobního areálu firmy Techplast – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2252-23
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 19.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení - „Retail Park Hlinsko“

Číslo dokumentu: 2251-23
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(342 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – Dostavba farmy skotu Kunčina

Číslo dokumentu: 2250-23
Vyvěšeno: 19.9.2023 - 6.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na komunikacích I/34, I/35, I/43, II/366, III/36625, III/3665, III/0436 v k.ú. Hradec n/S, Svitavy-předměstí, Moravský Lačnov (obchvat Svitav)

Číslo dokumentu: 2248-23
Vyvěšeno: 15.9.2023 - 3.10.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(39 MB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zeppelin CZ s.r.o., Modletice

Číslo dokumentu: 2247-23
Vyvěšeno: 15.9.2023 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(208 KB)

Závazné stanovisko RONAL CR s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2245-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(369 KB)

Závazné stanovisko Liponova EKO DNL SE (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2244-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Rozšíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 2241-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Contipro a.s., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 2239-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(171 KB)

OOP I/34

Číslo dokumentu: 2238-23
Vyvěšeno: 14.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(642 KB)

Zařízení pro výrobu preRDF Zdechovice – zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby (CENIA) k žádosti o vydání integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2236-23
Vyvěšeno: 13.9.2023 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(703 KB)

Terénní úpravy v Hradci nad Svitavou – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2235-23
Vyvěšeno: 13.9.2023 - 13.10.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(343 KB)

OOP I/36

Číslo dokumentu: 2233-23
Vyvěšeno: 12.9.2023 - 28.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

ZEVO Opatovice – oznámení o konání veřejného projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 2232-23
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 27.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(164 KB)

Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2023/120409 - E

Číslo dokumentu: 2230-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 30.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(469 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Autocentrum BARTH a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2229-23
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 27.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(142 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/37 a místní komunikace (ul. Medunova) v obci Slatiňany

Číslo dokumentu: 2228-23
Vyvěšeno: 11.9.2023 - 27.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 68716/2022 o odnětí vlastnického práva Pavle Stehlíkové k pozemku p.č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2225-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 26.9.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(661 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v obci Polička, ul. Starohradská

Číslo dokumentu: 2222-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 26.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Výzva k zapojení se do projektu Pardubického kraje Rozvoj Digitální technické mapy (DTM2) – II. kolo Pardubický kraj vyzývá obce ke spolupráci s Pardubickým krajem při rozvoji digitalizace dopravní a

Číslo dokumentu: 2208-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 17.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(849 KB)

Kabinová lanovka, Dolní Morava – zveřejnění doplněné dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 2205-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 25.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(342 KB)

P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2109-23
Vyvěšeno: 29.8.2023 - 29.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 7. 8. 2023

Číslo dokumentu: 2108-23
Vyvěšeno: 25.8.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

IS - Rozpočtové opatření ze dne 27. 7. 2023

Číslo dokumentu: 2107-23
Vyvěšeno: 24.8.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(28 KB)

Rozpočtové opatření – IS ze dne 27. 6. 2023

Číslo dokumentu: 1893-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(32 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 10. 7. 2023

Číslo dokumentu: 1892-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje – oznámení veřejného projednání návrhu

Číslo dokumentu: 1870-23
Vyvěšeno: 26.7.2023 - 2.10.2023
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(488 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků od 2. 10. do 6. 10. 2023

Číslo dokumentu: 1640-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 27.9.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

Rozpočtové opatření ZPk ze dne 20. 6. 2023

Číslo dokumentu: 1638-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 19. 6. 2023

Číslo dokumentu: 1637-23
Vyvěšeno: 28.6.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 5. 6. 2023

Číslo dokumentu: 1636-23
Vyvěšeno: 27.6.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2022

Číslo dokumentu: 1629-23
Vyvěšeno: 27.6.2023 - 31.12.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(188 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Litvínov

Číslo dokumentu: 1590-23
Vyvěšeno: 23.6.2023 - 10.7.2026
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(265 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 22. 5. 2023

Číslo dokumentu: 1486-23
Vyvěšeno: 14.6.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 9. 5. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1323-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření ZPk ze dne 18. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1226-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 17. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1225-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 3. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1224-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk 20. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1131-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Schválené dotace na podporu výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2023

Číslo dokumentu: 1118-23
Vyvěšeno: 4.4.2023 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 6. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1072-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)
12