Oznámení

12

Farma pro chov a výkrm prasat v Žamberku – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1390-23
Vyvěšeno: 1.6.2023 - 1.7.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(354 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší PDV STAVBY s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1370-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(422 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele ČEZ Energo, s.r.o., Praha

Číslo dokumentu: 1369-23
Vyvěšeno: 31.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1360-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(885 KB)

Logistické centrum pro nakládání s odpady Nasavrky –informace o odvolání proti rozhodnutí

Číslo dokumentu: 1359-23
Vyvěšeno: 30.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

Nařízení Státní veterinární správy, č.j. SVS/2023/074091-E

Číslo dokumentu: 1358-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(469 KB)

KORADO a.s., Zařízení na povrchovou úpravu radiátorů – nabytí právní moci 9. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1356-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 29.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(354 KB)

Oznámení o chybném vyznačení doložky právní moci ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 42336/2022 ve věci odnětí vlastnického práva k pozemku p.č. 4483/27 kat. území Vysoké Mýto

na rozhodnutí č.j. KrÚ 43924/2023/15V/OMSŘI/Kn ze dne 16.05.2023
Číslo dokumentu: 1355-23
Vyvěšeno: 29.5.2023 - 14.6.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(650 KB)

Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu, silnice I. třídy č. 2, Přelouč – Lhota, značení objízdné trasy, uzavírka Kolín, ul. Třídvorská.

Číslo dokumentu: 1354-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Rekreační objekt Pod Slamníkem – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1350-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 20.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(375 KB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele OEZ s.r.o., Letohrad

Číslo dokumentu: 1341-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Technické služby Letohrad s.r.o.

Číslo dokumentu: 1340-23
Vyvěšeno: 26.5.2023 - 10.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Časy – Horní Ředice

Číslo dokumentu: 1337-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 9.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(7 MB)

Zahájení zjišťovacího řízení „Retail Park Hlinsko“

Číslo dokumentu: 1336-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 19.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(380 KB)

Nařízení SVS o ukončení mimořádných veterinárních opatření SVS č.j. SVS/2023/071569-E

Číslo dokumentu: 1335-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.6.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(52 KB)

Nařízení SVS/2023/071571-E

Číslo dokumentu: 1334-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 23.6.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

Návrh závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2022

Číslo dokumentu: 1333-23
Vyvěšeno: 25.5.2023 - 21.6.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(203 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zdeněk Hanák, Chudeřice

Číslo dokumentu: 1331-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele VSJ mechanizace s.r.o., Postřelmov

Číslo dokumentu: 1326-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOVOKOV, spol. s r.o., Nová Ves u Litomyšle

Číslo dokumentu: 1325-23
Vyvěšeno: 24.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích a na silnici I/34 a I/43 ve Svitavách

Číslo dokumentu: 1324-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 9. 5. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1323-23
Vyvěšeno: 22.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Cerekvice n/L - Svitavy

Číslo dokumentu: 1320-23
Vyvěšeno: 23.5.2023 - 8.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(12 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 1314-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(805 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v Pardubicích, ul. Pražská

Číslo dokumentu: 1313-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/34 ve Svitavách

Číslo dokumentu: 1312-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

HORNÍ HEŘMANICE – KRÁLÍKY, NOVÉ VEDENÍ 2x110kV – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1311-23
Vyvěšeno: 18.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(382 KB)

Rozšíření DP ČEPERKA I a následná těžba v ploše tohoto rozšíření – informace o zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1303-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(160 KB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2023/066613-E

Číslo dokumentu: 1302-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice – závazné stanovisko k záměru (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1298-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 5.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(569 KB)

D35 Ostrov Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1297-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 16.6.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(529 KB)

Bioplynová stanice Pardubice – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1296-23
Vyvěšeno: 15.5.2023 - 15.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(362 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Michaela Vylíčilová

Číslo dokumentu: 1289-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 12.8.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(44 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Drahomíra Kobelková

Číslo dokumentu: 1288-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 12.8.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(37 KB)

Terénní úpravy v Hradci nad Svitavou – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1243-23
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 3.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(384 KB)

Rozpočtové opatření ZPk ze dne 18. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1226-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 17. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1225-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 3. 4. 2023

Číslo dokumentu: 1224-23
Vyvěšeno: 2.5.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk 20. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1131-23
Vyvěšeno: 6.4.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Schválené dotace na podporu výstav pořádaných chovatelskými organizacemi pro rok 2023

Číslo dokumentu: 1118-23
Vyvěšeno: 4.4.2023 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Rozpočtové opatření RPk ze dne 6. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1072-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 940-23
Vyvěšeno: 3.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 939-23
Vyvěšeno: 3.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 844-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 mezi křižovatkami se silnicí III/36826, uzavírka tunelu Hřebeč

Číslo dokumentu: 843-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 15.3.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(630 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2024-2025

Číslo dokumentu: 2192-22
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(229 KB)

Oznámení veřejného projednání přepracované dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1963-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 22.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(114 KB)

Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče na možnost zajistit ochranu této lokality smluvně.

Číslo dokumentu: 1835-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2021

Číslo dokumentu: 1078-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21735

Číslo dokumentu: 844-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(474 KB)
12