Oznámení

Žádost o povolení provozu mobilních recyklačních linek společnosti DEMSTAV group, s.r.o.

Číslo dokumentu: 1413-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 11.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(394 KB)

Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě – opravné usnesení závazného stanoviska

Číslo dokumentu: 1412-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 11.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(200 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/35 v úseku Lačnov – Koclířov (SY) z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1411-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 10.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(341 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 u obce Časy

Číslo dokumentu: 1410-19
Vyvěšeno: 24.5.2019 - 11.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(264 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 – Spytovice

Číslo dokumentu: 1408-19
Vyvěšeno: 23.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(243 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 – Pardubice

Číslo dokumentu: 1406-19
Vyvěšeno: 23.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(535 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení – úplnou uzavírku silnice I/34 ve Svitavách z důvodu dokončovacích prací na okružní křižovatce I/34 x II/366

Číslo dokumentu: 1399-19
Vyvěšeno: 22.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o povolení provozu výroby pelet H&H Energy s.r.o. Jevíčko

Číslo dokumentu: 1395-19
Vyvěšeno: 22.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(182 KB)

Aktualizace Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 - 2022 – zahájení zjišťovacího řízení SEA, vedené MŽP

Číslo dokumentu: 1392-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 6.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(111 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Borová u Poličky

Číslo dokumentu: 1390-19
Vyvěšeno: 20.5.2019 - 5.6.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

LIKVIDACE ODPADU CZ a.s. – Zařízení na odstraňování kapalných odpadů Přelouč – nabytí právní moci 7. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1389-19
Vyvěšeno: 20.5.2019 - 20.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1388-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1387-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 31.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(224 KB)

Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou(mimo)–Hradec Králové (mimo)

Číslo dokumentu: 1386-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 3.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUROBIT – čerpací stanice s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1359-19
Vyvěšeno: 17.5.2019 - 3.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně stavby spalovny v CBO AČR Těchonín

Číslo dokumentu: 1354-19
Vyvěšeno: 16.5.2019 - 1.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Pardubice, MÚK Doubravice

Číslo dokumentu: 1335-19
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 28.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(406 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Heřmanův Městec – Nový Dvůr

Číslo dokumentu: 1333-19
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 30.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(308 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 mezi obcemi Sopotnice a Potštejn

Číslo dokumentu: 1332-19
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 30.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(310 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 na obchvatu města Holice

Číslo dokumentu: 1331-19
Vyvěšeno: 14.5.2019 - 30.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(258 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v úseku Valy - Přelouč

Číslo dokumentu: 1328-19
Vyvěšeno: 13.5.2019 - 29.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(332 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích - Doubravicích

Číslo dokumentu: 1327-19
Vyvěšeno: 13.5.2019 - 29.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou – stavba „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany a I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany, doplnění

Číslo dokumentu: 1322-19
Vyvěšeno: 10.5.2019 - 27.5.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(963 KB)

Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě – závazné stanovisko EIA

Číslo dokumentu: 1314-19
Vyvěšeno: 7.5.2019 - 7.6.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(319 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1302-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1301-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Provoz rafinérie – oznámení o vydání 13. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1287-19
Vyvěšeno: 30.4.2019 - 31.5.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(457 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 v úseku Chlum - Hlinsko z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1281-19
Vyvěšeno: 29.4.2019 - 14.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 3. 2019

Číslo dokumentu: 1172-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Jaroslav Ulman

Číslo dokumentu: 1171-19
Vyvěšeno: 4.4.2019 - 1.7.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(50 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 3. 2019

Číslo dokumentu: 931-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 2. 2019

Číslo dokumentu: 506-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – MDDr. Kateřina Pavelková

Číslo dokumentu: 281-19
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 13.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 19. 2. 2019

Číslo dokumentu: 257-19
Vyvěšeno: 5.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 2. 2019

Číslo dokumentu: 240-19
Vyvěšeno: 26.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 28. 1. 2019

Číslo dokumentu: 196-19
Vyvěšeno: 8.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019

Číslo dokumentu: 164-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Galvanovna – 10. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-19
Vyvěšeno: 4.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 12. 2018

Číslo dokumentu: 1-19
Vyvěšeno: 2.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočet Pk na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Pk na roky 2020-2021

Číslo dokumentu: 2854-18
Vyvěšeno: 21.12.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017

Dokument obsahuje informaci o zveřejnění závěrečného účtu Pardubického kraje za rok 2017, dle § 17 odst. 8) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Číslo dokumentu: 1958-18
Vyvěšeno: 11.7.2018 - 30.6.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Postup odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje pro vyřizování stížností týkajících se poskytování zdravotních služeb na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 182-12
Vyvěšeno: 30.3.2012
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Informace subjektům o zpracování osobních údajů prostředky kamerového systému dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Číslo dokumentu: 584-08
Vyvěšeno: 12.9.2008
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
(204 KB)

Informace o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Číslo dokumentu: 620-04
Vyvěšeno: 15.9.2004
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(107 KB)