Oznámení

Rozpočtové opatření RPk ze dne 6. 3. 2023 + IS

Číslo dokumentu: 1072-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 ve Svitavách, v ul. Kpt. Jaroše

Číslo dokumentu: 1071-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 1070-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(820 KB)

Nařízení ústního jednání ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 68716/2022 o odnětí vlastnického práva Pavle Stehlíkové k pozemku p.č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1069-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(658 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DOMI DOTO, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1068-23
Vyvěšeno: 24.3.2023 - 11.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(419 KB)

Přechodná úprava provozu, při úplné uzavírce silnice I. třídy č. 17, uzavírka železničního přejezdu v Heřmanově Městci, objízdné trasy

Číslo dokumentu: 1063-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 8.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Závazné stanovisko provozovatele ENERGEON CZ s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1058-23
Vyvěšeno: 23.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(416 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 na vjezdu do Moravské Třebové ve směru od Svitav

Číslo dokumentu: 1054-23
Vyvěšeno: 22.3.2023 - 7.4.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky a vydání souhlasu dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro posílení populací méně hojných druhů čmeláků rodu Bombus sp.

Číslo dokumentu: 1053-23
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 6.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(450 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska provozovateli ENERGEON CZ s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1050-23
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 5.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(148 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska Jakub Samuhel (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1049-23
Vyvěšeno: 21.3.2023 - 6.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Závazné stanovisko Toiletka s.r.o., Cerea, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1046-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 5.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(415 KB)

Závazné stanovisko TRENDIS, spol. s r.o., Svoboda TMS, s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1045-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 5.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(421 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Recovera Využití zdrojů a.s.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1044-23
Vyvěšeno: 20.3.2023 - 4.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(255 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Číslo dokumentu: 1013-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 17.5.2023
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

Stanovení dobývacího prostoru Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě – vrácení dokumentace (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1012-23
Vyvěšeno: 16.3.2023 - 11.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(175 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 Opatov, posuvné pracovní místo

Číslo dokumentu: 1011-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

Přechodná úprava provozu, při úplné uzavírce silnice I. třídy č. 36, most 36-009, provoz převeden na provizorní přemostění silnice I. třídy č. 36 v místě stavby.

Číslo dokumentu: 1010-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Navýšení úložné kapacity a rekultivace skládky STOH V v areálu SemtinZone – souhlasné závazné stanovisko (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1008-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 10.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 1005-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Mikuleč

Číslo dokumentu: 1004-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Počáply - Holice

Číslo dokumentu: 1003-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 za obcí Svitavy, ve směru na Moravskou Třebovou

Číslo dokumentu: 1002-23
Vyvěšeno: 15.3.2023 - 31.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Svitavy - Lačnov

Číslo dokumentu: 999-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Palackého

Číslo dokumentu: 998-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 30.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 Kočí – Hrochův Týnec výsprava výtluků

Číslo dokumentu: 996-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 29.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(317 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 Chrudim – Kočí, na silnici III/3583 a 3584 Kočí výsprava výtluků

Číslo dokumentu: 995-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 29.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(353 KB)

Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 21 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 994-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 12.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(390 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MDDr. Irena Elčknerová

Číslo dokumentu: 993-23
Vyvěšeno: 13.3.2023 - 13.5.2023
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(275 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, ul. Brněnská v Březové nad Svitavou

Číslo dokumentu: 988-23
Vyvěšeno: 10.3.2023 - 28.3.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(323 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele STRABAG Asfalt s.r.o., Soběslav

Číslo dokumentu: 982-23
Vyvěšeno: 10.3.2023 - 25.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(62 KB)

I/14 Česká Třebová - Opatov (I/43) - přepracovaná dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 981-23
Vyvěšeno: 9.3.2023 - 6.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(413 KB)

Nařízení SVS č. j. SVS/2023/034516-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 943-23
Vyvěšeno: 3.3.2023 - 4.4.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(367 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 940-23
Vyvěšeno: 3.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 939-23
Vyvěšeno: 3.3.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 844-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 mezi křižovatkami se silnicí III/36826, uzavírka tunelu Hřebeč

Číslo dokumentu: 843-23
Vyvěšeno: 27.2.2023 - 15.3.2026
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(630 KB)

ZEVO Opatovice – informace o zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 632-23
Vyvěšeno: 23.2.2023 - 27.3.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(226 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2024-2025

Číslo dokumentu: 2192-22
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(229 KB)

Oznámení veřejného projednání přepracované dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1963-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 22.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(114 KB)

Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče na možnost zajistit ochranu této lokality smluvně.

Číslo dokumentu: 1835-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2021

Číslo dokumentu: 1078-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21735

Číslo dokumentu: 844-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 a I/17 u obce Chrudim a Slatiňany

Číslo dokumentu: 2152-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Postup odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje pro vyřizování stížností týkajících se poskytování zdravotních služeb na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 182-12
Vyvěšeno: 30.3.2012
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Informace subjektům o zpracování osobních údajů prostředky kamerového systému dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Číslo dokumentu: 584-08
Vyvěšeno: 12.9.2008
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
(204 KB)

Informace o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Číslo dokumentu: 620-04
Vyvěšeno: 15.9.2004
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(107 KB)