Oznámení

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064115-E ze dne 11. 5. 2022

Číslo dokumentu: 621-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 31.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(230 KB)

Energetika – nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně č. 25 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 620-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 15.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

Soubor zařízení MPI a MPII na výrobu organických polotovarů v objektu Ry 23 a Ry 24 – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 619-22
Vyvěšeno: 16.5.2022 - 15.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(235 KB)

Výroba technické sklovláknité tkaniny s povrchovou úpravou - nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 15 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 618-22
Vyvěšeno: 13.5.2022 - 13.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2022/064091

Číslo dokumentu: 617-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(231 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Hradec nad Svitavou

Číslo dokumentu: 610-22
Vyvěšeno: 12.5.2022 - 28.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(381 KB)

Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic – závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 609-22
Vyvěšeno: 10.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(460 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Vendolí

Číslo dokumentu: 608-22
Vyvěšeno: 10.5.2022 - 26.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Žádost o vydání změny podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Agrostav Ústí nad Orlicí, a.s.

Číslo dokumentu: 602-22
Vyvěšeno: 11.5.2022 - 27.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Niklovna cz s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 595-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 594-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(223 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení „Recyklační linka na zpracování stavebního odpadu ve Slatiňanech“

Číslo dokumentu: 593-22
Vyvěšeno: 9.5.2022 - 25.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(268 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 592-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/43, III/3665, III/3666 a MK v Březové nad Svitavou

Číslo dokumentu: 591-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 24.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(719 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 589-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Soubor zařízení na výrobu čistých, laboratorních, speciálních a technických chemikálií ve výrobní divizi PENTA, Chrudim – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 588-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 6.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(238 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, extravilán obce Opatovec

Číslo dokumentu: 583-22
Vyvěšeno: 5.5.2022 - 23.5.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(303 KB)

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – závěr zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 581-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – závěr zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 580-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEPS, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 578-22
Vyvěšeno: 4.5.2022 - 20.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(267 KB)

Žádost o vydání změny podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele MANTEX, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 577-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 21.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Stabilizace odpadů BOME - Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o. – informace o dopracované dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 569-22
Vyvěšeno: 3.5.2022 - 2.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(234 KB)

Dokumentace EIA – Kabinová lanovka, Dolní Morava

Číslo dokumentu: 567-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 2.6.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Pardubice – oznámení koncepce

Číslo dokumentu: 566-22
Vyvěšeno: 2.5.2022 - 22.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

VEMA, akciová společnost, Farma pro chov prasnic a prasniček Srní – nabytí právní moci 4. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 552-22
Vyvěšeno: 26.4.2022 - 26.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(231 KB)

Rozšíření zařízení Centra pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice – zahájení zjišťovacího řízení

Číslo dokumentu: 505-22
Vyvěšeno: 21.4.2022 - 21.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(255 KB)

AUTOVRAKOVIŠTĚ Petr Nárožný, Jevíčko – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 491-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 19.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

CEMEX Czech Republic, s.r.o., Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 14. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 489-22
Vyvěšeno: 19.4.2022 - 20.5.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(231 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 467-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 466-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(429 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Pavla Bobková

Číslo dokumentu: 448-22
Vyvěšeno: 11.4.2022 - 11.7.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(26 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 326-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Okresní soud ve Znojmě – „Vyhlášení veřejného popisu věci“

Číslo dokumentu: 279-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 15.9.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(55 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Marie Kulhavá

Číslo dokumentu: 276-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(27 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 250-22
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 249-22
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 248-22
Vyvěšeno: 8.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 172-22
Vyvěšeno: 9.2.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 168-22
Vyvěšeno: 7.2.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 139-22
Vyvěšeno: 27.1.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 107-22
Vyvěšeno: 19.1.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2023-2025

Číslo dokumentu: 2750-21
Vyvěšeno: 30.12.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(224 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 a I/17 u obce Chrudim a Slatiňany

Číslo dokumentu: 2152-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

 

Číslo dokumentu: 1990-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1989-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(442 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2020

Číslo dokumentu: 972-21
Vyvěšeno: 30.6.2021 - 30.6.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Postup odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje pro vyřizování stížností týkajících se poskytování zdravotních služeb na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 182-12
Vyvěšeno: 30.3.2012
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Informace subjektům o zpracování osobních údajů prostředky kamerového systému dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Číslo dokumentu: 584-08
Vyvěšeno: 12.9.2008
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
(204 KB)

Informace o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Číslo dokumentu: 620-04
Vyvěšeno: 15.9.2004
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(107 KB)