Oznámení

12

Pokračování hornické činnosti ve stávajícím DP Bystřec I – zveřejnění dokumentace

Číslo dokumentu: 2102-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 24.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(349 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/36, II/298 a MK v obci Sezemice

Číslo dokumentu: 2097-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 10.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Oznámení o zahájení stavebního řízení, stavba I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP.

Číslo dokumentu: 2096-22
Vyvěšeno: 24.11.2022 - 12.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(546 KB)

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Pardubického kraje na roky 2024-2025

Číslo dokumentu: 2090-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 13.12.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(1002 KB)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu_Nařízení č.j. SVS/2022/147580-E

Číslo dokumentu: 2083-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(80 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 v obci Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 2081-22
Vyvěšeno: 23.11.2022 - 9.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(213 KB)

SEVEN – K, s.r.o., Galvanovna – nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2076-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 23.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(325 KB)

SEVEN – K, s.r.o., Galvanovna – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2075-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 23.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(325 KB)

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027 –informace o stanovisku k návrhu koncepce

Číslo dokumentu: 2059-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(337 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Hradecká

Číslo dokumentu: 2057-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

Adaptační strategie města Polička na změnu klimatu – zahájení zjišťovacího řízení SEA

Číslo dokumentu: 2055-22
Vyvěšeno: 22.11.2022 - 7.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(344 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, II/358, 359, 360 a MK v Litomyšli

Číslo dokumentu: 2054-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 6.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(358 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2053-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 6.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele p. Tomáše Kozla (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2052-22
Vyvěšeno: 21.11.2022 - 6.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(914 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2047-22
Vyvěšeno: 18.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení „Nová lokalita Horní Lipka“

Číslo dokumentu: 2046-22
Vyvěšeno: 18.11.2022 - 5.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(346 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Linhartice - Borušov

Číslo dokumentu: 2044-22
Vyvěšeno: 18.11.2022 - 6.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(406 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli, ul. kpt. Jaroše

Číslo dokumentu: 2040-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Zákaz vstupu do lesa v k.ú Opatov v Čechách a v k.ú Janov u Litomyšle.

Číslo dokumentu: 2036-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 30.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(324 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele CZ LOKO, a.s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2034-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Dibaq a.s., Žamberk

Číslo dokumentu: 2027-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(448 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na přivaděčích dálnice D35 včetně silnice I/17

Číslo dokumentu: 2026-22
Vyvěšeno: 16.11.2022 - 2.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele IMS – Drašnar s.r.o., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2025-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(147 KB)

Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2021-2027 – stanovisko SEA

Číslo dokumentu: 2024-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 30.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(371 KB)

BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání zařízení k odstraňování odpadů – rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 5

Číslo dokumentu: 2023-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 30.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(315 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele KDLAK s.r.o., Brno

Číslo dokumentu: 2022-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(136 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele DŘEVOKUČERA s.r.o., Chornice

Číslo dokumentu: 2021-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(148 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v úseku Bukovina – Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 2020-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(416 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl

Číslo dokumentu: 2018-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(477 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v k.ú. Stradouň

Číslo dokumentu: 2017-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 1.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele První zemědělská a.s. Tuněchody(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2016-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 30.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(197 KB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro provádění ekologického dozoru na stavbách a pro edukativní činnosti

Číslo dokumentu: 2014-22
Vyvěšeno: 15.11.2022 - 30.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(414 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska Sehnoutek a synové s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2007-22
Vyvěšeno: 11.11.2022 - 29.11.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska GasNet, s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2006-22
Vyvěšeno: 11.11.2022 - 29.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(339 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Brtek s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2004-22
Vyvěšeno: 11.11.2022 - 28.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(154 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení „Přírodní koupací biotop Lanškroun“

Číslo dokumentu: 2002-22
Vyvěšeno: 11.11.2022 - 28.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(338 KB)

Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Pavle Stehlíkové ve věci odnětí vlastnického práva k p.č. 6319/39 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1997-22
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 28.11.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(671 KB)

Aalberts Surface Treatment s.r.o., Galvanovna – nabytí právní moci 12. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1994-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 29.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

Stabilizace odpadů BOME - Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o. – nesouhlasné závazné stanovisko k záměru (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1968-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 8.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(216 KB)

Oznámení veřejného projednání přepracované dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1963-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 22.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(114 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1926-22
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče na možnost zajistit ochranu této lokality smluvně.

Číslo dokumentu: 1835-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1797-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1796-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1776-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1765-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Sdělení o možnosti uplatnit odchylný postup – kormorán velký

Číslo dokumentu: 1744-22
Vyvěšeno: 27.9.2022 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(296 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1698-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1637-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1574-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)
12