Oznámení

12

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší LIPONOVA, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 100-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 14.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)

PARAMO, a. s.: Provoz rafinérie – nabytí právní moci rozhodnutí o 17. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 99-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 26.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(412 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 97-23
Vyvěšeno: 27.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 96-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 95-23
Vyvěšeno: 25.1.2023 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Závazné stanovisko Cyklos, výrobní družstvo, Choltice (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 91-23
Vyvěšeno: 24.1.2023 - 9.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Nářízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2023/011665 – E, Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Číslo dokumentu: 90-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 13.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(56 KB)

Nařízení SVS č.j. SVS/2023/011665-E

Číslo dokumentu: 87-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(477 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska Cyklos, výrobní družstvo, Choltice (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 85-23
Vyvěšeno: 23.1.2023 - 8.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(335 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska VEJCE CZ s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 77-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 7.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(518 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele MARENT DEMOLICE s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 76-23
Vyvěšeno: 20.1.2023 - 6.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

Stabilizace odpadů BOME – Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o. – zveřejnění dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 74-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 17.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(192 KB)

Závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SOMA, spol. s r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 73-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(492 KB)

Změna podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele BŐHM PLAST-TECHNIK a.s., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 72-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOPEK, a.s., Vysoké Mýto - provoz Svitavy

Číslo dokumentu: 71-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele NOPEK, a.s., Vysoké Mýto - provoz Hrušová

Číslo dokumentu: 70-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Flídr metal s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 69-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v ulici Hlaváčova v Pardubicích, v místě BUS zastávek

Číslo dokumentu: 68-23
Vyvěšeno: 19.1.2023 - 4.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(672 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v ulici Hlaváčova v Pardubicích

Číslo dokumentu: 60-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(669 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v k.ú. Moravský Lačnov

Číslo dokumentu: 59-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v k.ú. Svitavy - Lačnov

Číslo dokumentu: 58-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v ul. olomoucká ve Svitavách

Číslo dokumentu: 57-23
Vyvěšeno: 18.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(6 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Hradecká

Číslo dokumentu: 51-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 31.1.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Pokračování těžby v lomu Prachovice – vrácení doplněné dokumentace EIA

Číslo dokumentu: 12-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 31.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Recyklační dvůr Vysoké Mýto – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 5-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(444 KB)

Nitrace – nabytí právní moci rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 3.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(426 KB)

Provozovna CZE00261 – Vysoké Mýto – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 3-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(428 KB)

Řízená skládka Nasavrky – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 19 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2-23
Vyvěšeno: 3.1.2023 - 2.2.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(424 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 12. 2022

Číslo dokumentu: 2226-22
Vyvěšeno: 27.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 13. 12. 2022

Číslo dokumentu: 2225-22
Vyvěšeno: 27.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

Rozpočtová opatření z jednání Rady Pk ze dne 5. 12. 2022

Číslo dokumentu: 2224-22
Vyvěšeno: 23.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2024-2025

Číslo dokumentu: 2192-22
Vyvěšeno: 16.12.2022 - 31.12.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(229 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2178-22
Vyvěšeno: 14.12.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2132-22
Vyvěšeno: 30.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2047-22
Vyvěšeno: 18.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Oznámení veřejného projednání přepracované dokumentace vlivů záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1963-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 22.11.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(114 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1926-22
Vyvěšeno: 1.11.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče na možnost zajistit ochranu této lokality smluvně.

Číslo dokumentu: 1835-22
Vyvěšeno: 12.10.2022 - 11.11.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(297 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1797-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1796-22
Vyvěšeno: 6.10.2022 - 1.2.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(454 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1776-22
Vyvěšeno: 5.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1765-22
Vyvěšeno: 4.10.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1698-22
Vyvěšeno: 19.9.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1637-22
Vyvěšeno: 5.9.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1574-22
Vyvěšeno: 24.8.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1414-22
Vyvěšeno: 3.8.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2021

Číslo dokumentu: 1078-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1076-22
Vyvěšeno: 8.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1074-22
Vyvěšeno: 8.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1071-22
Vyvěšeno: 4.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)
12