Oznámení

12

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro zvláštní užívání silnice I/43 – ul. Kpt. Jaroše mezi křižovatkami s MK Slezská a MK Pod Viaduktem a Moravská

Číslo dokumentu: 1966-19
Vyvěšeno: 16.7.2019 - 31.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER

Číslo dokumentu: 1958-19
Vyvěšeno: 15.7.2019 - 30.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(193 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 Sezemice - Časy

Číslo dokumentu: 1936-19
Vyvěšeno: 12.7.2019 - 26.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(365 KB)

Chov hospodářských zvířat – středisko Moravany

Číslo dokumentu: 1935-19
Vyvěšeno: 12.7.2019 - 12.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Žádost o změnu povolení provozu betonárny ZAPA beton a.s. Chvaletice

Číslo dokumentu: 1932-19
Vyvěšeno: 11.7.2019 - 26.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(176 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Sopotnice

Číslo dokumentu: 1929-19
Vyvěšeno: 10.7.2019 - 25.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(257 KB)

Žádost o povoleno provozu recyklační linky stavebních hmot

Číslo dokumentu: 1878-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 24.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(112 KB)

Oznámení o vydání stavebního povolení veřejnou vyhláškou – stavba „I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany a I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. silnice I/17 – Slatiňany, doplnění k

Číslo dokumentu: 1877-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 24.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 - 2022 – závěr zjišťovacího řízení SEA

Číslo dokumentu: 1874-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 9.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(131 KB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší p. Milana Víška (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1873-19
Vyvěšeno: 9.7.2019 - 24.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(205 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2019/080619-E – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1862-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 24.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2019/080393-E – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1861-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 24.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(311 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 Dolní Dvůr - Žamberk

Číslo dokumentu: 1852-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 18.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(686 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 Červená Voda – Dolní Orlice

Číslo dokumentu: 1851-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 18.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(468 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/35 u obce Žipotín a Borušov z důvodu prací na opravě vozovky – sanace a pokládka mikrokoberce v dl. 2,3 km

Číslo dokumentu: 1848-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 19.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(429 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele TEREOS TTD, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1844-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 19.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(236 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení – částečnou uzavírku silnice I/35 v Litomyšli u hotelu Dalibor z důvodu prací na opravě vozovky okružní křižovatky siln

Číslo dokumentu: 1842-19
Vyvěšeno: 3.7.2019 - 18.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(506 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1839-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1838-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1837-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(156 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová

Číslo dokumentu: 1835-19
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 16.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(222 KB)

Výroba pigmentů v objektu N 42 – 3. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1834-19
Vyvěšeno: 2.7.2019 - 1.8.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Oznámení o NPM rozhodnutí Výroba recyklovaného hygienického papíru Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 1828-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 29.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(184 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v úseku Borušov - Žipotín

Číslo dokumentu: 1827-19
Vyvěšeno: 1.7.2019 - 17.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v obci Moravská Třebová

Číslo dokumentu: 1826-19
Vyvěšeno: 1.7.2019 - 17.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(286 KB)

Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA

Číslo dokumentu: 1823-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 29.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Mlékárna Hlinsko, a. s. – Mlékárna Hlinsko – nabytí právní moci 11. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1817-19
Vyvěšeno: 27.6.2019 - 30.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Oznámení o nepřítomnosti MUDr. Jana Tišera v ordinaci během letní dovolené a o zástupu v době jeho nepřítomnosti

Číslo dokumentu: 1772-19
Vyvěšeno: 25.6.2019 - 1.9.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(95 KB)

CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1770-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 25.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018

Číslo dokumentu: 1766-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1682-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Soubor zařízení na výrobu čistých, laboratorních, speciálních a technických chemikálií ve výrobní divizi PENTA, Chrudim – oznámení o vydání 4. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1658-19
Vyvěšeno: 18.6.2019 - 19.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(172 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 1562-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 30.8.2019
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1559-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1558-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Dagmar Holečková

Číslo dokumentu: 1420-19
Vyvěšeno: 28.5.2019 - 2.8.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(91 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1388-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1302-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1301-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 v úseku Chlum - Hlinsko z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1281-19
Vyvěšeno: 29.4.2019 - 14.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 3. 2019

Číslo dokumentu: 1172-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 3. 2019

Číslo dokumentu: 931-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 2. 2019

Číslo dokumentu: 506-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – MDDr. Kateřina Pavelková

Číslo dokumentu: 281-19
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 13.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 19. 2. 2019

Číslo dokumentu: 257-19
Vyvěšeno: 5.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 2. 2019

Číslo dokumentu: 240-19
Vyvěšeno: 26.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 28. 1. 2019

Číslo dokumentu: 196-19
Vyvěšeno: 8.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019

Číslo dokumentu: 164-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Galvanovna – 10. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-19
Vyvěšeno: 4.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 12. 2018

Číslo dokumentu: 1-19
Vyvěšeno: 2.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)
12