Oznámení

12

OOP – V termínu 02. 04. 2024 – 02. 04 .2025 bude osazeno dopravní značení na silnici pro motorová vozidla č. 37 u MÚK D35 a sil. I/37. Návěstění objízdné trasy v důsledku rekonstrukce křižovatky Milet

Číslo dokumentu: 300-24
Vyvěšeno: 23.2.2024 - 10.3.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(5 MB)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Řízená skládka Nasavrky – nabytí právní moci rozhodnutí o 20. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 294-24
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 25.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Závěr zjišťovacího řízení – Rekultivace pískovny Běstovice – recyklační linka

Číslo dokumentu: 293-24
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 10.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(411 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení – Odstranění stávajícího objektu a novostavba stáje pro chov mladého dobytka v Českých Lhoticích

Číslo dokumentu: 292-24
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 10.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(318 KB)

2 Rodinné domy Pod Klepáčem – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 291-24
Vyvěšeno: 22.2.2024 - 21.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(308 KB)

OOP–Přechodná úprava provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje – Značky Morava a.s.

Číslo dokumentu: 289-24
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 8.3.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(377 KB)

LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o. – Biodegradační plocha Štěpánov – nabytí právní moci rozhodnutí o 3. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 288-24
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 23.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Závazné stanovisko (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 287-24
Vyvěšeno: 21.2.2024 - 7.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(312 KB)

Úprava a zpracování mléka pro účely dalšího potravinářského využití – AGRICOL s.r.o., závod Polička – nabytí právní moci 1. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 286-24
Vyvěšeno: 20.2.2024 - 21.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

OOP–I/43 – od 25.3. do 27.3.2024 bude osazeno přenosné dopravní značení na silnici I/43. Intervilán města Lanškroun (okružní křižovatka – částečná uzavírka s vedením objízdné trasy po MK) dle „DIO DI

Číslo dokumentu: 283-24
Vyvěšeno: 20.2.2024 - 7.3.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Zařízení na výrobu organických polotovarů – nabytí právní moci opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 7

Číslo dokumentu: 279-24
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 20.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(285 KB)

Výstavba a provoz malé modulární jaderné elektrárny (SMR) s celkovým výkonem až 1 300 MWe s využitím technologie BWRX-300 na území Polské republiky v lokalitě Ostrołęka, obec Ostrołęka

Číslo dokumentu: 278-24
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 21.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Výstavba a provoz malé modulární jaderné elektrárny (SMR) s celkovým výkonem až 2 000 MWe s využitím technologie BWRX-300 na území Polské republiky v lokalitě Włocławek, obec Włocławek

Číslo dokumentu: 277-24
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 21.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(215 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 5. 2. 2024

Číslo dokumentu: 275-24
Vyvěšeno: 19.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 274-24
Vyvěšeno: 18.2.2024 - 4.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(271 KB)

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 273-24
Vyvěšeno: 18.2.2024 - 4.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu, Uzavírka Mostu Týnec nad Labem, objízdná trasa silnice I. třídy č. 2

Číslo dokumentu: 272-24
Vyvěšeno: 16.2.2024 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(10 MB)

P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 16 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 270-24
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 18.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele BIO VM s.r.o., Vraclav

Číslo dokumentu: 269-24
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele TEPVOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 268-24
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(269 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 265-24
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(151 KB)

Rozšíření skládky Nasavrky – 6. etapa – změna záměru – informace o vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplnění

Číslo dokumentu: 264-24
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 4.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(311 KB)

Pokračování těžby v lomu Prachovice – vrácení dokumentace EIA MŽP

Číslo dokumentu: 263-24
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 15. 1. 2024

Číslo dokumentu: 262-24
Vyvěšeno: 14.2.2024 - 28.2.2025
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 261-24
Vyvěšeno: 15.2.2024 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(187 KB)

OOP–I/43 – osazeno přenosné dopravní značení na silnici I/43. Jedná se se o upozornění na vjezd a výjezd vozidel stavby pro převoz zeminy ze stavby I/43 u okružní křižovatky silnic I/43 x I/35

Číslo dokumentu: 260-24
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 29.2.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

P-D Refractories CZ a.s., Zařízení na výrobu keramických výrobků – divize 03, Dinaska Svitavy – nabytí právní moci rozhodnutí o 6. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 259-24
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 15.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

I/43 Přenosné dopravní značení na silnici I. třídy č. 43 (původní) ul. Kpt. Jaroše. Jedná se o napojení SO104 ze stávající silnice I/43 po rampy mimoúrovňové křižovatky nové pozemní kom.

Číslo dokumentu: 258-24
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 29.2.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(3 MB)

Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 34 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 250-24
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 14.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska Marius Pedersen a.s. (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 249-24
Vyvěšeno: 13.2.2024 - 29.2.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(603 KB)

OOP – Přechodná úprava provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje – PROPE údržba zeleně, s.r.o.

Číslo dokumentu: 247-24
Vyvěšeno: 12.2.2024 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(371 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na budoucí okružní křižovatce silnic I/36 a silnice III/2982 u obce Spojil

Číslo dokumentu: 246-24
Vyvěšeno: 12.2.2024 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OOP – I/43 k.ú. Svitavy (extravilán) – Jedná se o napojení prům. zóny na nově vybudovanou silnici I/43 v km 6,5 – 6,7.

Číslo dokumentu: 245-24
Vyvěšeno: 9.2.2024 - 25.2.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

MLÉKÁRNA MILTRA – nabytí právní moci 5. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 243-24
Vyvěšeno: 9.2.2024 - 11.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(294 KB)

Nitrace – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 14 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 241-24
Vyvěšeno: 8.2.2024 - 11.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Farma pro výkrm brojlerů – Labské Chrčice – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 6 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 240-24
Vyvěšeno: 8.2.2024 - 7.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o. – Zařízení na odstraňování kapalných odpadů Přelouč – nabytí právní moci rozhodnutí o 12. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 239-24
Vyvěšeno: 8.2.2024 - 12.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(288 KB)

Určení termínu sčítání zvěře v roce 2024 v honitbách Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 229-24
Vyvěšeno: 6.2.2024 - 29.2.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Farma pro výkrm drůbeže na hluboké podestýlce Dvořisko – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 227-24
Vyvěšeno: 6.2.2024 - 7.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Cykloturistická základna pod Klepáčem – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 226-24
Vyvěšeno: 6.2.2024 - 7.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(311 KB)

OSC PARDUBICE – Administrativní, obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK - správa, a.s. – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 225-24
Vyvěšeno: 6.2.2024 - 7.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

Nařízení Státní veterinární správy, SVS/2024/022673-E

Číslo dokumentu: 223-24
Vyvěšeno: 3.2.2024 - 3.3.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(464 KB)

Nařízení Státní veterinární správy, SVS/2024/020506-E

Číslo dokumentu: 211-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor krizového řízení
Dokument ve formátu PDF(467 KB)

Centrum pro nakládání s materiály a odpady EKOLA – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 22 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 186-24
Vyvěšeno: 31.1.2024 - 1.3.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(292 KB)

Rozpočtové opatření z RPk ze dne 15. 1. 2024

Číslo dokumentu: 177-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Zařízení na výrobu organických polotovarů – nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 7

Číslo dokumentu: 176-24
Vyvěšeno: 29.1.2024 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(286 KB)

Výroba organických pigmentů, barviv a polotovarů na Ry 171 a 172 – nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 9

Číslo dokumentu: 175-24
Vyvěšeno: 29.1.2024 - 28.2.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(286 KB)

Zařízení na výrobu skleněných vláken – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 14 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 172-24
Vyvěšeno: 30.1.2024 - 29.2.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(291 KB)

P-D Refractories CZ a.s., Divize 06 Březina – Zařízení na zplyňování uhlí – nabytí právní moci rozhodnutí o 8. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 167-24
Vyvěšeno: 26.1.2024 - 26.2.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

Revitalizace areálu Tuněchody – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 158-24
Vyvěšeno: 25.1.2024 - 26.2.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(310 KB)
12