Oznámení

12

Cílem dotačního programu je podpora vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény v souvislosti s

Číslo dokumentu: 716-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 9.6.2020
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Dodatek č. 1 k opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020

Číslo dokumentu: 715-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(499 KB)

Kompostárna Lanškroun – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 712-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 27.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(188 KB)

Zveřejnění informací dle čl. 7 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007

Číslo dokumentu: 711-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 26.3.2030
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(179 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 u obce Přelouč - Lhota

Číslo dokumentu: 700-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 11.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(391 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 na mimoúrovňovém křížení Hrobice

Číslo dokumentu: 699-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 11.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(443 KB)

Změna č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro výkrm brojlerů ¬– Labské Chrčice

Číslo dokumentu: 698-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 29.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(167 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Lanškrouně

Číslo dokumentu: 697-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 11.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(441 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v úseku Vendolí - Svitavy

Číslo dokumentu: 696-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 11.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(273 KB)

Změna č. 2 integrovaného povolení pro zařízení Farma na chov drůbeže – Křenov

Číslo dokumentu: 644-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 29.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny integrovaného povolení pro zařízení Provoz rafinérie

Číslo dokumentu: 612-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 11.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(184 KB)

Změna č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Farma na odchov drůbeže – Holice

Číslo dokumentu: 609-20
Vyvěšeno: 27.3.2020 - 29.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 Polička ul. Čs. armády

Číslo dokumentu: 601-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 14.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(233 KB)

Terénní úpravy areálu pro motokros – deponie p. č. 2376/1 k. ú. Žamberk 794368 – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 600-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 24.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(188 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele DAKO-CZ, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 599-20
Vyvěšeno: 26.3.2020 - 10.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(419 KB)

Žádost o povolení provozu betonárna VCES Pohřebačka

Číslo dokumentu: 560-20
Vyvěšeno: 25.3.2020 - 10.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(552 KB)

Ukončení mimořádných veterinárních opatření – k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 559-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 9.4.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Vysoké Mýto - Hrušová

Číslo dokumentu: 558-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 7.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(571 KB)

Zahájení zjišťovacího řízení EIA, Průmyslový park Opatovice nad Labem

Číslo dokumentu: 557-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 24.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(207 KB)

Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 342 v k.ú. Městec – sp. zn. SpKrÚ 21468/2020

Číslo dokumentu: 550-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 9.4.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(183 KB)

Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Poličské strojírny a.s.(§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 495-20
Vyvěšeno: 24.3.2020 - 8.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(201 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 Svitavy

Číslo dokumentu: 494-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 8.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(208 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 480-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 8.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(826 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v intravilánu města Litomyšle

Číslo dokumentu: 479-20
Vyvěšeno: 23.3.2020 - 8.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(298 KB)

Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020

Číslo dokumentu: 373-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 4.4.2020
Vystavil: Odbor školství
Dokument ve formátu PDF(144 KB)

Opatření hejtmana Pardubického kraje 3/2020

Číslo dokumentu: 372-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 18.4.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(95 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 – Jablonné nad Orlicí

Číslo dokumentu: 371-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 3.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(621 KB)

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 – 2027 – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení SEA Ministerstvem životního prostředí

Číslo dokumentu: 327-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 3.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(134 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 – Holice

Číslo dokumentu: 326-20
Vyvěšeno: 18.3.2020 - 2.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli, k.ú. Nedošín

Číslo dokumentu: 301-20
Vyvěšeno: 17.3.2020 - 2.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(435 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 9. 3. 2020

Číslo dokumentu: 299-20
Vyvěšeno: 19.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – MÚK Palackého, Pardubice

Číslo dokumentu: 296-20
Vyvěšeno: 17.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(558 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Rohozná – Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 295-20
Vyvěšeno: 17.3.2020 - 2.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(373 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby a povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Poličské strojírny a.s.(§ 11 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 201/2012 Sb.

Číslo dokumentu: 294-20
Vyvěšeno: 17.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

Uvědomění o zahájení vyvlastňovacího řízení o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 342 v k.ú. Ostrov – sp. zn. SpKrÚ 21468/2020

Číslo dokumentu: 288-20
Vyvěšeno: 17.3.2020 - 2.4.2020
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(183 KB)

Nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2020/033396-E

Číslo dokumentu: 286-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(330 KB)

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/11 v katastrech obcí Jablonné nad Orlicí, Čenkovice a Červená Voda

Číslo dokumentu: 285-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/2 v obcích Zdechovice, Spytovice a Lhota pod Přeloučí

Číslo dokumentu: 284-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(202 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 283-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(219 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na okružní křižovatce silnic I/17, II/340 v Chrudimi, u Kauflandu

Číslo dokumentu: 282-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(300 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích, místní části Semtín

Číslo dokumentu: 280-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 1.4.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(333 KB)

Operační program Doprava pro období 2021 – 2027 – oznámení koncepce SEA

Číslo dokumentu: 279-20
Vyvěšeno: 16.3.2020 - 16.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(125 KB)

Ukončení mimořádných veterinárních opatření – nebezpečná nákaza (herpesviróza Koi)

Číslo dokumentu: 278-20
Vyvěšeno: 12.3.2020 - 28.3.2020
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(331 KB)

Změna č. 5 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro chov a výkrm prasat v Knapovci

Číslo dokumentu: 277-20
Vyvěšeno: 13.3.2020 - 15.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34

Číslo dokumentu: 263-20
Vyvěšeno: 12.3.2020 - 28.3.2020
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(351 KB)

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) – Choceň – zveřejnění přepracované dokumentace EIA Ministerstvem životního prostředí

Číslo dokumentu: 226-20
Vyvěšeno: 5.3.2020 - 6.4.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(108 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 24.2. 2020

Číslo dokumentu: 211-20
Vyvěšeno: 2.3.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Výstavba objektů DWA a AMMC v areálu BARTH Pardubice – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 207-20
Vyvěšeno: 28.2.2020 - 30.3.2020
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(189 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 2. 2020

Číslo dokumentu: 198-20
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 2. 2020

Číslo dokumentu: 197-20
Vyvěšeno: 26.2.2020 - 28.2.2021
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(239 KB)
12