Oznámení

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Pardubice - Počáply

Číslo dokumentu: 2379-19
Vyvěšeno: 16.9.2019 - 2.10.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 Pardubice – Staré Čívice

Číslo dokumentu: 2378-19
Vyvěšeno: 16.9.2019 - 30.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(340 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli

Číslo dokumentu: 2360-19
Vyvěšeno: 12.9.2019 - 28.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(647 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 20. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2355-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 2354-19
Vyvěšeno: 11.9.2019 - 26.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(108 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a I/36 v okrese Pardubice

Číslo dokumentu: 2352-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 26.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(178 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 2. 9. 2019

Číslo dokumentu: 2349-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla – oznámení o nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 2348-19
Vyvěšeno: 10.9.2019 - 11.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(186 KB)

Žádost o změnu povolení provozu spalovny provozovatele Nemocnice Pardubického kraje v Pardubicích

Číslo dokumentu: 2343-19
Vyvěšeno: 9.9.2019 - 25.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(95 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 v úseku Svitavy - Březová nad Svitavou z důvodu provádění velkoplošných výsprav silnice I/43 – změna

Číslo dokumentu: 2334-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 20.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Časy

Číslo dokumentu: 2333-19
Vyvěšeno: 5.9.2019 - 19.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(282 KB)

Rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení pro zařízení „Komplex zařízení pro výrobu azo-pigmentů a speciálních barviv“ – oznámení o nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 2330-19
Vyvěšeno: 4.9.2019 - 5.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(184 KB)

Řízená skládka odpadů Nasavrky – 6. etapa – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 2324-19
Vyvěšeno: 4.9.2019 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(191 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení – úplnou uzavírku silnice I/34 v Poličce - nábř. Svobody z důvodu pořádání společensko-kulturní akce – Oslavy 100 let

Číslo dokumentu: 2308-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 18.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v obci Staré Čívice

Číslo dokumentu: 2307-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 19.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(419 KB)

Skládka TKO Třebovice. Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 13. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2306-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 3.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(168 KB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb - Ordinace MUDr. Marie Letfusová

Číslo dokumentu: 2305-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 1.11.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(69 KB)

Asanační podnik. Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 4. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2302-19
Vyvěšeno: 30.8.2019 - 30.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(169 KB)

Žádost o změnu povolení provozu SYNPO, akciová společnost Pardubice

Číslo dokumentu: 2301-19
Vyvěšeno: 30.8.2019 - 17.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(57 KB)

Univerzální zařízení na výrobu chemických specialit ve společnosti Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Pardubice – oznámení o vydání 8 změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2298-19
Vyvěšeno: 28.8.2019 - 30.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(170 KB)

Zařízení na výrobu cementového slínku – oznámení o nabytí právní moci

Číslo dokumentu: 2281-19
Vyvěšeno: 22.8.2019 - 23.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(185 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 12. 8. 2019 a mimořádné Rady Pk ze dne 19. 8. 2019

Číslo dokumentu: 2279-19
Vyvěšeno: 23.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2191-19
Vyvěšeno: 8.8.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(159 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 7. 2019

Číslo dokumentu: 2096-19
Vyvěšeno: 26.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 26. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1839-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1838-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1837-19
Vyvěšeno: 4.7.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(156 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018

Číslo dokumentu: 1766-19
Vyvěšeno: 24.6.2019 - 30.6.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(103 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019

Číslo dokumentu: 1682-19
Vyvěšeno: 20.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1559-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 5. 2019

Číslo dokumentu: 1558-19
Vyvěšeno: 11.6.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1388-19
Vyvěšeno: 21.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 15. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1302-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 8. 4. 2019

Číslo dokumentu: 1301-19
Vyvěšeno: 3.5.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 v úseku Chlum - Hlinsko z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky

Číslo dokumentu: 1281-19
Vyvěšeno: 29.4.2019 - 14.5.2021
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(306 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 3. 2019

Číslo dokumentu: 1172-19
Vyvěšeno: 5.4.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 3. 2019

Číslo dokumentu: 931-19
Vyvěšeno: 22.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 25. 2. 2019

Číslo dokumentu: 506-19
Vyvěšeno: 14.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Oznámení o přerušení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb – MDDr. Kateřina Pavelková

Číslo dokumentu: 281-19
Vyvěšeno: 7.3.2019 - 13.10.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 19. 2. 2019

Číslo dokumentu: 257-19
Vyvěšeno: 5.3.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(157 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 11. 2. 2019

Číslo dokumentu: 240-19
Vyvěšeno: 26.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 28. 1. 2019

Číslo dokumentu: 196-19
Vyvěšeno: 8.2.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(158 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019

Číslo dokumentu: 164-19
Vyvěšeno: 23.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Galvanovna – 10. změna integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-19
Vyvěšeno: 4.1.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(242 KB)

Rozpočtové opatření z jednání Zastupitelstva Pk ze dne 18. 12. 2018

Číslo dokumentu: 1-19
Vyvěšeno: 2.1.2019 - 28.2.2020
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočet Pk na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Pk na roky 2020-2021

Číslo dokumentu: 2854-18
Vyvěšeno: 21.12.2018 - 31.12.2019
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Postup odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje pro vyřizování stížností týkajících se poskytování zdravotních služeb na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 182-12
Vyvěšeno: 30.3.2012
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(64 KB)

Informace subjektům o zpracování osobních údajů prostředky kamerového systému dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Číslo dokumentu: 584-08
Vyvěšeno: 12.9.2008
Vystavil: Kancelář ředitele úřadu
(204 KB)

Informace o Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Číslo dokumentu: 620-04
Vyvěšeno: 15.9.2004
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(107 KB)