Oznámení

12

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 13 integrovaného povolení – P-D Refractories CZ a.s., Velké Opatovice, Divize 05 – Skládka Březinka

Číslo dokumentu: 91-22
Vyvěšeno: 17.1.2022 - 16.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(227 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší provozovatele EOP Distribuce, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 90-22
Vyvěšeno: 17.1.2022 - 1.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(90 KB)

Oznámení o podaném odvolání v řízení dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro opětovného vysazování čmeláků zemních

Číslo dokumentu: 89-22
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 31.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(217 KB)

Výroba nitrocelulózy – rozhodnutí o 20. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 88-22
Vyvěšeno: 14.1.2022 - 1.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

Centrální příjem v Orlickoústecké nemocnici, seznámení s podklady a protokol u ohledání

Číslo dokumentu: 74-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 28.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1 MB)

Horní Roveň – Dostavba farmy dojnic – zveřejnění dokumentace

Číslo dokumentu: 73-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 14.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(244 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 72-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 29.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(394 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele GRANITA Lomy s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 67-22
Vyvěšeno: 13.1.2022 - 28.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(681 KB)

EcoWasteEnergy, s.r.o., Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Drtírna tuhých odpadů) – nabytí právní moci 10. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 62-22
Vyvěšeno: 12.1.2022 - 12.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Stabilizace odpadů BOME - Chvaletice v areálu Galmet Trade, s.r.o. – informace o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 41-22
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 9.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(180 KB)

Terénní úpravy p. č. 8262 k. ú. Hradec nad Svitavou – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 40-22
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 9.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(247 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 25 integrovaného povolení – Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla

Číslo dokumentu: 37-22
Vyvěšeno: 7.1.2022 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(403 KB)

Oznámení o nabytí právní moci změny č. 29 integrovaného povolení – Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW

Číslo dokumentu: 36-22
Vyvěšeno: 7.1.2022 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(192 KB)

Zveřejnění stručného shrnutí údajů žádosti o integrované povolení „Galvanovna Lanškroun“ – oznámení zahájení řízení

Číslo dokumentu: 35-22
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 10.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(569 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Opatov

Číslo dokumentu: 33-22
Vyvěšeno: 10.1.2022 - 26.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(361 KB)

Oznámení o zahájení územního řízení : „I/35 Holice, křiž. se sil.III/32256, zvýšení BESIP“

Číslo dokumentu: 32-22
Vyvěšeno: 7.1.2022 - 24.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(545 KB)

Zařízení pro výrobu NCL – éter – opravné rozhodnutí o změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 31-22
Vyvěšeno: 7.1.2022 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

Výroba organických specialit Ry 42, 43 a RY 52, 53 – rozhodnutí o změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 30-22
Vyvěšeno: 7.1.2022 - 7.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(220 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele KM – PRONA, a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 29-22
Vyvěšeno: 7.1.2022 - 24.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(449 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 28-22
Vyvěšeno: 7.1.2022 - 24.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(450 KB)

Anorganické kyseliny – rozhodnutí o změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 26-22
Vyvěšeno: 6.1.2022 - 6.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(219 KB)

Dolní Morava-kanalizace a ČOV

Číslo dokumentu: 24-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(247 KB)

Závazné stanovisko provozovatele Zemědělská a.s. Bystřec (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 19-22
Vyvěšeno: 6.1.2022 - 21.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(251 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele SALVET CZ s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 15-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 20.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(286 KB)

Sdělení-seznámení s podklady rozhodnutí,územní řízení na stavbu:Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Číslo dokumentu: 14-22
Vyvěšeno: 5.1.2022 - 21.1.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Nitrace – nabytí právní moci rozhodnutí o 12. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 4-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 4.2.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(226 KB)

Operační program Rybářství 2021 – 2027 – předání stanoviska k návrhu koncepce

Číslo dokumentu: 3-22
Vyvěšeno: 3.1.2022 - 19.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

Seznámení s podklady rozhodnutí, Rezidence Kopanický Mlýn II. etapa, Chrudim

Číslo dokumentu: 2-22
Vyvěšeno: 4.1.2022 - 20.1.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(4 MB)

Žádost o vydání závazného stanoviska provozovateli Zemědělská a.s. Bystřec (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2783-21
Vyvěšeno: 31.12.2021 - 18.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Změna č. 8 integrovaného povolení pro zařízení Farma pro chov nosnic – Svinčany

Číslo dokumentu: 2771-21
Vyvěšeno: 28.12.2021 - 3.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(225 KB)

Rozpočet Pardubického kraje na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2023-2025

Číslo dokumentu: 2750-21
Vyvěšeno: 30.12.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(224 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2729-21
Vyvěšeno: 20.12.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Zařízení pro výrobu NCL – éter – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2726-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(219 KB)

Zařízení pro výrobu NCL – anorganické soli a jejich roztoky – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2725-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(219 KB)

Deriváty celulózy a polysacharidů – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 2724-21
Vyvěšeno: 17.12.2021 - 17.1.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2702-21
Vyvěšeno: 14.12.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 2700-21
Vyvěšeno: 14.12.2021 - 28.1.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(65 KB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb – MUDr. Iva Bisová

Číslo dokumentu: 2668-21
Vyvěšeno: 7.12.2021 - 7.4.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(33 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2638-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2637-21
Vyvěšeno: 1.12.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2548-21
Vyvěšeno: 15.11.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 2218-21
Vyvěšeno: 25.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/37 a I/17 u obce Chrudim a Slatiňany

Číslo dokumentu: 2152-21
Vyvěšeno: 20.10.2021 - 5.11.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(350 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

 

Číslo dokumentu: 1990-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(252 KB)

Oznámení dle ustanovením § 19 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách

Číslo dokumentu: 1989-21
Vyvěšeno: 8.10.2021 - 31.12.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(442 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1952-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(240 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1951-21
Vyvěšeno: 6.10.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1505-21
Vyvěšeno: 20.9.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)

Sdělení o tom, že nastaly okolnosti pro možnost uplatňovat odchylný postup při usmrcování kormorána velkého v přírodní památce Černý Nadýmač a jejím ochranném pásmu.

Číslo dokumentu: 1498-21
Vyvěšeno: 17.9.2021 - 1.3.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(118 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1415-21
Vyvěšeno: 3.9.2021 - 28.2.2022
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(241 KB)
12