Oznámení

12

Stanovení přechodné úpravy provozu silnice I. třídy č. 11

Číslo dokumentu: 1562-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(14 MB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele INERT-RECYKLACE s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1561-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(245 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Poličce

Číslo dokumentu: 1557-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 6.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(336 KB)

Zveřejnění návrhu koncepce „PDP Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 – 2027“ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1555-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 5.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(418 KB)

Skládka STOH V – oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 10 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1554-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 19.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(256 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37, II/324 a II/298

Číslo dokumentu: 1529-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(583 KB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ZŠ M. Choceňského, Choceň (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1528-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 3.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218 KB)

Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027“

Číslo dokumentu: 1504-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 1.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(277 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu, Ostřetín objízdná trasa po silnici I. třídy č. 35. Oprava komunikace v obci Ostřetín.

Číslo dokumentu: 1501-22
Vyvěšeno: 12.8.2022 - 29.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34, I/35 a III/36824 u obce Koclířov

Číslo dokumentu: 1500-22
Vyvěšeno: 12.8.2022 - 30.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

Žádost o vydání závazného stanoviska STRABAG Asfalt s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1494-22
Vyvěšeno: 11.8.2022 - 27.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(226 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 a I/37 z důvodu realizace stavby kanalizace v Kočí

Číslo dokumentu: 1492-22
Vyvěšeno: 11.8.2022 - 29.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(796 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Poličce, ul. Starohradská

Číslo dokumentu: 1487-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 26.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(314 KB)

LIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o., Zařízení na odstraňování kapalných odpadů Přelouč – nabytí právní moci 11. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1486-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.9.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(254 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2, před křižovatkou se silnicí II/322 za obcí Přelouč

Číslo dokumentu: 1482-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 26.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(190 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 a I/43 Svitavy, Hradec nad Svitavou – doplnění dopravního značení

Číslo dokumentu: 1459-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 25.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(628 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli – prodloužení termínu

Číslo dokumentu: 1458-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 25.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(308 KB)

ZEVO Opatovice – závěr zjišťovacího řízení (EIA MŽP)

Číslo dokumentu: 1457-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 26.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(232 KB)

Energetika – rozhodnutí o změně č. 26 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1445-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 24.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(253 KB)

Biotechnologická výroba produktů pro použití ve farmacii – rozhodnutí o změně č. 12 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1444-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 24.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(251 KB)

Uvědomění o pokračování vyvlastňovacího řízení ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod zn. 34807/2022 ve věci odnětí vlastnického práva Josefa Františka Macase - Schneidera

k pozemku parc. 1464/5 k. ú. Pardubice
Číslo dokumentu: 1428-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 24.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
Dokument ve formátu PDF(662 KB)

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále též „AMP“) na území České republiky.

Číslo dokumentu: 1427-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 22.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(622 KB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1417-22
Vyvěšeno: 5.8.2022 - 22.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(385 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1414-22
Vyvěšeno: 3.8.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší MOL Česká republika, s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1413-22
Vyvěšeno: 4.8.2022 - 20.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(293 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 Polička

Číslo dokumentu: 1412-22
Vyvěšeno: 4.8.2022 - 22.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(408 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Linhartice

Číslo dokumentu: 1411-22
Vyvěšeno: 4.8.2022 - 22.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(466 KB)

Závazné stanovisko Telmax, s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1409-22
Vyvěšeno: 4.8.2022 - 20.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(287 KB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Heřmanově Městci

Číslo dokumentu: 1388-22
Vyvěšeno: 3.8.2022 - 19.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(295 KB)

Sjezdová trať F, zasněžování – Dolní Morava – závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1311-22
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 25.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(423 KB)

Kabinová lanovka, Dolní Morava – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Číslo dokumentu: 1303-22
Vyvěšeno: 25.7.2022 - 25.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(277 KB)

CEMEX Czech Republic, s.r.o., Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 15. změny integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1212-22
Vyvěšeno: 19.7.2022 - 19.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(243 KB)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků – zveřejnění materiálů potřebných k účasti na kurzu

Číslo dokumentu: 1081-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 5.10.2022
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(334 KB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2021

Číslo dokumentu: 1078-22
Vyvěšeno: 11.7.2022 - 30.6.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(289 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1076-22
Vyvěšeno: 8.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1074-22
Vyvěšeno: 8.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 1071-22
Vyvěšeno: 4.7.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 941-22
Vyvěšeno: 21.6.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Smlouva o poskytnutí dotace č. OKSCR/22/21735

Číslo dokumentu: 844-22
Vyvěšeno: 13.6.2022 - 13.6.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 800-22
Vyvěšeno: 7.6.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 799-22
Vyvěšeno: 6.6.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Dotační program „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Číslo dokumentu: 746-22
Vyvěšeno: 1.6.2022 - 31.1.2023
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(2 MB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 718-22
Vyvěšeno: 26.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 592-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 589-22
Vyvěšeno: 6.5.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 467-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 466-22
Vyvěšeno: 12.4.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(429 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 326-22
Vyvěšeno: 23.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(431 KB)

Okresní soud ve Znojmě – „Vyhlášení veřejného popisu věci“

Číslo dokumentu: 279-22
Vyvěšeno: 14.3.2022 - 15.9.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(55 KB)

Rozpočtové opatření

Číslo dokumentu: 250-22
Vyvěšeno: 9.3.2022 - 28.2.2023
Vystavil: Odbor finanční
Dokument ve formátu PDF(432 KB)
12