Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Závazné stanovisko investora Mlékárna Hlinsko, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1310-23
Vyvěšeno: 17.5.2023 - 1.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o vydání závazného stanoviska provozovateli SAVE CZ s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1301-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 31.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o vydání závazného stanoviska investorovi – Mlékárna Hlinsko, a.s. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1300-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 31.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o vydání závazného stanoviska ARPOS, spol. s r.o. (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1299-23
Vyvěšeno: 16.5.2023 - 1.6.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Závazné stanovisko provozovatele Tereos TTD, a.s.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1293-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 29.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Územní rozhodnutí na stavbu:D35,3505 Vysoké Mýto-Džbánov-přeložka VN a NN v k.ú.Vysoké Mýto a Džbánov u Vysokého Mýta

Číslo dokumentu: 1292-23
Vyvěšeno: 12.5.2023 - 30.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele UNION CONSULTING s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1287-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 26.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/14, I/17, I/34, I/35, I/37, I/43 v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1286-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 27.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Výběrové řízení č. 16/2023 – Referent oddělení organizačního – odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Číslo dokumentu: 1285-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 26.5.2023
Vystavil: Ředitel úřadu

Rozhodnutí o povolení výjimky dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro posílení populací méně hojných druhů čmeláků rodu Bombus sp.

Číslo dokumentu: 1284-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 27.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 a I/43 u obce Svitavy - Lačnov

Číslo dokumentu: 1283-23
Vyvěšeno: 11.5.2023 - 27.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele PP-GROUP.cz s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1256-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 25.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o vydání závazného stanoviska provozovateli Tereos TTD, a.s.(§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1255-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 25.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v Pardubicích, ul. Palackého, v úseku OK Lidl – křiž. s ul. kpt. Bartoše

Číslo dokumentu: 1252-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 26.5.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Závazné stanovisko provozovatele Skanska a.s.(§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1251-23
Vyvěšeno: 10.5.2023 - 25.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Deriváty celulózy a polysacharidů – nabytí právní moci rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 6

Číslo dokumentu: 1247-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 24.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Usnesení o ustanovení opatrovníka Dipl. Ing. Karlovi Richterovi, Graz, Rakousko, ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 89222/2022

ve věci omezení vlastnického práva spoluvlastníků k pozemku p.č. 4591/92 kat. území Vysoké Mýto
Číslo dokumentu: 1246-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 25.5.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 7729/2023 ve věci omezení vlastnického práva Josefovi Svatošovi, Choceň k pozemku p.č. 521/5 kat. území Stradouň

 

Číslo dokumentu: 1245-23
Vyvěšeno: 9.5.2023 - 25.5.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Energetika – nabytí právní moci rozhodnutí o změně č. 28 integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1244-23
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 20.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu podmínek povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk

Číslo dokumentu: 1242-23
Vyvěšeno: 5.5.2023 - 22.5.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
12345678910...