Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Veřejná vyhláška-návrh opatření obecné povahy na změnu ZÚ toku Podolka v k.ú. Heřmanův Městec a Klešice

Číslo dokumentu: 2323-19
Vyvěšeno: 3.9.2019 - 12.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Mimořádné veterinární opatření – k zamezení šíření nebezpečné nákazy – mor včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2303-19
Vyvěšeno: 29.8.2019 - 14.9.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Zařízení pro využívání výkopové zeminy na povrchu terénu – Polička – informace o podaném odvolání

Číslo dokumentu: 2296-19
Vyvěšeno: 28.8.2019 - 13.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Číslo dokumentu: 2295-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 10.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v Přelouči, před křižovatkou s MK ul. Tyršova

Číslo dokumentu: 2294-19
Vyvěšeno: 27.8.2019 - 12.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v Lanškrouně, u železničního přejezdu

Číslo dokumentu: 2293-19
Vyvěšeno: 27.8.2019 - 12.9.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u obce Ostrov

Číslo dokumentu: 2292-19
Vyvěšeno: 27.8.2019 - 12.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nařízení státní veterinární správy, č.j. SVS/2019/099084 – E, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 2291-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 13.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora Contipro a.s., Dolní Dobrouč

Číslo dokumentu: 2290-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 10.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové – veřejné projednání EIA

Číslo dokumentu: 2289-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 11.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu spalovacího zdroje vysokotlaké regulační stanice Barchov provozovatele GridServices, s.r.o.

Číslo dokumentu: 2288-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 11.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o možnosti převzít písemnost (usnesení o ustanovení opatrovníka pro doručování)

Číslo dokumentu: 2287-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 11.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici

Číslo dokumentu: 2286-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 10.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele LDM, spol. s r. o., Česká Třebová

Číslo dokumentu: 2285-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 10.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ATEK s.r.o

Číslo dokumentu: 2284-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 10.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 v Brněnci – Moravské Chrastové z důvodu provádění prací na výměně vodovodu

Číslo dokumentu: 2283-19
Vyvěšeno: 26.8.2019 - 10.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele

Číslo dokumentu: 2282-19
Vyvěšeno: 23.8.2019 - 8.9.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 Šedivec - Bredůvka

Číslo dokumentu: 2280-19
Vyvěšeno: 22.8.2019 - 5.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku silnice I/17 v Chrudimi – ul. Dr. M. Horákové z důvodu stavebních prací na okružní křižovatce I/17 x III/3589 – ul. Vlčnovská

Číslo dokumentu: 2278-19
Vyvěšeno: 20.8.2019 - 4.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec

Číslo dokumentu: 2277-19
Vyvěšeno: 20.8.2019 - 5.9.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
12345678910...