Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Energetika – rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 27

Číslo dokumentu: 54-23
Vyvěšeno: 13.1.2023 - 28.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o zahájení stavebního řízení, stavba D35 Opatovec – Staré Město

Číslo dokumentu: 36-23
Vyvěšeno: 11.1.2023 - 27.1.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí MěÚ Litomyšl, odboru výstavby a územního plánování o zamítnutí žádosti o vydání společného povolení na stavbu „Čistá – farma pro výkrm drůbeže“ v k.ú. Čistá u Litomyšl

Číslo dokumentu: 35-23
Vyvěšeno: 12.1.2023 - 28.1.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Sezemice – Vysoké Chvojno – obecní policie

Číslo dokumentu: 32-23
Vyvěšeno: 10.1.2023 - 26.1.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/43 v obci Březová nad Svitavou

Číslo dokumentu: 30-23
Vyvěšeno: 10.1.2023 - 26.1.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oznámení o pokračování řízení ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 72874/2022 ve věci omezení vlastnického práva spoluvlastníků k pozemku v k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 29-23
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 25.1.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Vězeňská služba České republiky (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 28-23
Vyvěšeno: 9.1.2023 - 25.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí: I/36 Pardubice, Trnová-Fáblovka-Dubina, SO 101.2 Optické trasy

Číslo dokumentu: 27-23
Vyvěšeno: 6.1.2023 - 24.1.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SOMA, spol. s r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 26-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 20.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Výběrové řízení č. 2/2023 – Pracovník ekonomického oddělení – odbor školství

Číslo dokumentu: 25-23
Vyvěšeno: 6.1.2023 - 23.1.2023
Vystavil: Ředitel úřadu

Výběrové řízení č. 1/2023 – Pracovník ekonomického oddělení – odbor školství – referent rozpočtu a financování

Číslo dokumentu: 24-23
Vyvěšeno: 6.1.2023 - 23.1.2023
Vystavil: Ředitel úřadu

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší BIOLOGOS s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 21-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 21.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele PŘÍHODA s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 20-23
Vyvěšeno: 5.1.2023 - 20.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy – Lázně Bohdaneč – Dolany – obecní policie

Číslo dokumentu: 16-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 20.1.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy – Lázně Bohdaneč – Libišany – obecní policie

Číslo dokumentu: 15-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 20.1.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Dohoda o zrušení veřejnoprávní smlouvy – Letohrad – Pastviny – přestupky

Číslo dokumentu: 14-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 20.1.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Veřejnoprávní smlouva – Žamberk– Pastviny– přestupky

Číslo dokumentu: 13-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 20.1.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele FLÍDR s.r.o., Široký Důl

Číslo dokumentu: 11-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 19.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17 v k.ú. Stradouň

Číslo dokumentu: 10-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 20.1.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Malečská energetická, s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 9-23
Vyvěšeno: 4.1.2023 - 19.1.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
12345678910...