Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Vyhlášení VŘ na uzavření sml. o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdrav. pojišťovnami. Ambulantní zdrav. péče v oboru paliativní medicína pro území: okres Ústí nad Orlicí

Číslo dokumentu: 2005-22
Vyvěšeno: 14.11.2022 - 22.11.2022
Vystavil: Odbor zdravotnictví

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele RAILWAY CONSTRUCTIONS s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1999-22
Vyvěšeno: 10.11.2022 - 25.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Stavební povolení I/35 Litomyšl – průtah, II. etapa, OŽK

Číslo dokumentu: 1989-22
Vyvěšeno: 9.11.2022 - 25.11.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Seznámení s podklady rozhodnutí Fotovoltaické elektrárny a související stavby a zařízení na pozemcích parc.č. 491/1, 1084, 1092 v kat. území Dražkov nad Labem

Číslo dokumentu: 1988-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 24.11.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Závazné stanovisko EIA – Dotěžení zásob v dobývacím prostoru Vrbatův Kostelec v lomu Zárubka a rekultivace ploch dotčených těžbou

Číslo dokumentu: 1969-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 24.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Východočeská galerie v Pardubicích (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1967-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 24.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1966-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 24.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Výroba nitrocelulózy – rozhodnutí o 21. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 1965-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 22.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Pardubický pivovar a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1964-22
Vyvěšeno: 8.11.2022 - 24.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Brloh – sociálně-právní ochrana dětí

Číslo dokumentu: 1962-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Chvaletice – sociálně-právní ochrana dětí

Číslo dokumentu: 1961-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Lipoltice – sociálně-právní ochrana dětí

Číslo dokumentu: 1960-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Selmice – sociálně-právní ochrana dětí

Číslo dokumentu: 1959-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Marii Štěničkové ve věci odnětí vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta

Číslo dokumentu: 1958-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Boženě Procházkové ve věci odnětí vlastnického práva k p.č. 6319/62 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1957-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Josefovi Zamastilovi a Miladě Zamastilové ve věci odnětí vlastnického práva k p.č. 6320/17 k.ú. Vysok

Číslo dokumentu: 1956-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Účelová komunikace v Horní Lipce – ukončení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1955-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Usnesení o ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 72874/2022 ve věci omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. 269/86 k.ú. Janovičky u Zámrsku

Číslo dokumentu: 1954-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 u obce Zdechovice a na silnici I/37 v Pardubicích

Číslo dokumentu: 1953-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oznámení zahájení vyvlastňovacího řízení a oznámení zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka Emilii Utěšilové ve věci odnětí vlastnického práva k p.č. 6319/21 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 1948-22
Vyvěšeno: 7.11.2022 - 23.11.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic
12345678910...