Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Prodej pozemku v katastrálním území Česká Třebová

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1476-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Choceň

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1475-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Nedošín

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1474-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Vrbatův Kostelec

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1473-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Bystřec

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1472-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Cotkytle

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1471-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod částí pozemku v katastrálním území Bezděkov

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1470-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Směna pozemků v katastrálním území Sklené u Svitav

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1469-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Přelovice

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1468-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Uhersko

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1467-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Tatenice

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1466-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Prodej pozemků a stavby v katastrálním území Polička

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1465-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Sobětuchy

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1464-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Morašice v Železných horách

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1463-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Podměstí a Proseč u Skutče

POZOR ZMĚNA TERMÍNU: případná vyjádření k tomuto záměru nejpozději do 19. 9. 2022.
Číslo dokumentu: 1462-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 14.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Stanovisko k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“

Číslo dokumentu: 1394-22
Vyvěšeno: 3.8.2022 - 18.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Usnesení ve věci ustanovení opatrovníka ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. 3232/2022 ve věci odnětí vlastnického práva Antonína Hanzla, Václava Hromádka, Anežky Hromádkové

k pozemku parc. č. 334/8 k.ú. Janovičky u Zámrsku
Číslo dokumentu: 1385-22
Vyvěšeno: 1.8.2022 - 18.8.2022
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v obci Slatiňany

Číslo dokumentu: 1379-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 18.8.2022
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší KOVOMONT – ŠMEJDA s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1376-22
Vyvěšeno: 2.8.2022 - 18.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší ČEPRO, a.s. (§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 1366-22
Vyvěšeno: 29.7.2022 - 16.8.2022
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
12345678910...