Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 650-24
Vyvěšeno: 9.5.2024 - 24.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Nařízení Státní veterinární správy

Číslo dokumentu: 649-24
Vyvěšeno: 7.5.2024 - 23.5.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Nařízení státní veterinární správy

Číslo dokumentu: 647-24
Vyvěšeno: 7.5.2024 - 23.5.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

I/34 oznámení o zahájení stavebního řízení

Číslo dokumentu: 646-24
Vyvěšeno: 7.5.2024 - 22.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

OOP I/17 – Důvod osazení dopravního značení je označení vjezdů a výjezdů vozidel stavby D35 v rámci akce “D35 Ostrov – Vysoké Mýto“. Dopravní značení bude umístěno v místě výjezdu na silnici I/17 v k.

Číslo dokumentu: 645-24
Vyvěšeno: 7.5.2024 - 23.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o vydání změny povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele Zemědělské družstvo Trstěnice

Číslo dokumentu: 642-24
Vyvěšeno: 6.5.2024 - 21.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o vydání povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele SOMA, spol. s r.o., Lanškroun

Číslo dokumentu: 641-24
Vyvěšeno: 6.5.2024 - 21.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší Svoboda TMS, s.r.o. (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 638-24
Vyvěšeno: 6.5.2024 - 22.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

SVS/2024/068048-E ze dne 2. 5. 2024

Číslo dokumentu: 637-24
Vyvěšeno: 3.5.2024 - 21.5.2024
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Závazné stanovisko (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 636-24
Vyvěšeno: 6.5.2024 - 21.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2024/066261-E

Číslo dokumentu: 634-24
Vyvěšeno: 30.4.2024 - 20.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Veřejná vyhláška, přechodná úprava provozu, silnice I. třídy č. 36, Časy – Holice, Přesun kapličky

Číslo dokumentu: 633-24
Vyvěšeno: 30.4.2024 - 16.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozhodnutí – Hlubinné geotermální vrty pro TČ

Číslo dokumentu: 619-24
Vyvěšeno: 30.4.2024 - 16.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2024/065866-G

Číslo dokumentu: 618-24
Vyvěšeno: 29.4.2024 - 17.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

V průběhu udržovacích prací na náspech a krajnicích sil. I/35 bude vyznačeno pracovní místo na pravé jízdním pruhu pomocí přechodného dopravního značení.

Číslo dokumentu: 615-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

I/34 oprava komunikace ve městě Polička

Číslo dokumentu: 613-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 11.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o vydání závazného stanoviska (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 610-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 13.5.2024
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP I/14 v České Třebové, Dopravní značení bude osazeno z důvodu provádění bezvýkopové sanace kanalizace, provozního staničení od cca km 185,1401 do cca km 185,390 a od cca km 185,600 do cca km 186,00

Číslo dokumentu: 609-24
Vyvěšeno: 26.4.2024 - 12.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozhodnutí o změně č. 1 územního rozhodnutí stavby „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“

Číslo dokumentu: 608-24
Vyvěšeno: 25.4.2024 - 11.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

OOP I/11 v obci Červená Voda – lokalita Mlýnice, bude osazeno dopravní značení z důvodu provádění prací v rámci kanalizace v travnatém příkopu a pomocí protlaku. (13.5–19.7.2024)

Číslo dokumentu: 607-24
Vyvěšeno: 25.4.2024 - 11.5.2024
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
12345678910...