Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:  -  :
:
:
12345678910...

Informace o konání Zastupitelstva Pardubického kraje 19. 9. 2023

Číslo dokumentu: 2227-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 19.9.2023
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

OOP I/43

Číslo dokumentu: 2224-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

OOP I/34 obec Borová

Číslo dokumentu: 2223-23
Vyvěšeno: 8.9.2023 - 24.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

OOP I/35

Číslo dokumentu: 2220-23
Vyvěšeno: 7.9.2023 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Provoz rafinérie – rozhodnutí o změně integrovaného povolení č. 19

Číslo dokumentu: 2219-23
Vyvěšeno: 7.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o vydání závazného stanoviska dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele AGROSPOL, s.r.o., Výprachtice

Číslo dokumentu: 2214-23
Vyvěšeno: 7.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší pro provozovatele UNION ROAD s.r.o., Vsetín

Číslo dokumentu: 2213-23
Vyvěšeno: 7.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu, Most 36-009, Pardubice, Nadjezd u Globusu – část 2

Číslo dokumentu: 2212-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/17, II/355 a III/32246 v obci Hrochův Týnec

Číslo dokumentu: 2209-23
Vyvěšeno: 7.9.2023 - 23.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o vydání závazného stanoviska Liponova EKO DNL SE (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb.)

Číslo dokumentu: 2207-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rozhodnutí o odvolání – skladovací hala na pozemku parc.č.st. 3603 a další v kat. území Svitavy, Dimitrovova ul. Svitavy Areál spol. MACHALA GROUP SE

Číslo dokumentu: 2206-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Společné povolení: “I/2 Opočínek,I/17 Podhořany,I/35 Vysoké Mýto,kontrolní místa“

Číslo dokumentu: 2204-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

OOP I/35

Číslo dokumentu: 2203-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozhodnutí mezitímní ve vyvlastňovacím řízení vedeném pod sp. zn. SpKrÚ 1960/2023 ve věci odnětí vlastnického práva Miroslavovi Lukáškovi, Brno k pozemku p.č. 2245/2 kat. území Nová Ves u Mor. Třebové

Číslo dokumentu: 2198-23
Vyvěšeno: 6.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu, Most 36-009, Pardubice, Nadjezd u Globusu

Číslo dokumentu: 2197-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 21.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Nařízení Státní veterinární správy č. j. Č. j. SVS/2023/115243-G Mimořádná veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území ČR

Číslo dokumentu: 2196-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 22.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rekreační objekt Pod Slamníkem – informace o odvolání proti rozhodnutí EIA

Číslo dokumentu: 2195-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 15.9.2023
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Mezitímní rozhodnutí ve vyvlastňovacím řízení sp. zn. SpKrÚ 89222/2022 o omezení vlastnického práva spoluvlastníků pozemku p.č. 4591/92 k.ú. Vysoké Mýto

Číslo dokumentu: 2194-23
Vyvěšeno: 5.9.2023 - 21.9.2023
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Návrh opatření obecné povahy na dálnicích, silnicích a místních komunikacích na území České republiky

Číslo dokumentu: 2190-23
Vyvěšeno: 4.9.2023 - 20.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

OOP I/17

Číslo dokumentu: 2189-23
Vyvěšeno: 4.9.2023 - 20.9.2023
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
12345678910...