Sejmuté dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

Hledat text:
Platnost (m.d.rrrr):  - 
Kategorie dokumentů:
Vystavil (odbor):
12345678910...

Oznámení o možnosti převzít písemnost – rozhodnutí o odvolání ze dne 27.6.2019, č.j. KrÚ 50216/2019/51/OMSŘI/Fi, sp.zn. SpKrÚ 33639/2019

Číslo dokumentu: 1830-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele AGRO 2000 s.r.o. Třebíč-

Číslo dokumentu: 1829-19
Vyvěšeno: 1.7.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor zdravotnictví

Výběrové řízení č. 28/2019 – referent oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti– odbor dopravy a silničního hospodářství

Číslo dokumentu: 1822-19
Vyvěšeno: 27.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Ředitel úřadu

Ochranný val lomu Litická ve Skutči – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1820-19
Vyvěšeno: 27.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/34 u obce Františky (CR) v úseku Hlinsko - Polička z důvodu prací na opravě vozovky

Číslo dokumentu: 1819-19
Vyvěšeno: 27.6.2019 - 11.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve správním obvodu města Litomyšle

Číslo dokumentu: 1818-19
Vyvěšeno: 27.6.2019 - 13.7.2019
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele -pana Milana Víška (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší)

Číslo dokumentu: 1816-19
Vyvěšeno: 27.6.2019 - 12.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele ECOS Choceň s.r.o.

Číslo dokumentu: 1815-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele GAMA GROUP a.s., České Budějovice

Číslo dokumentu: 1814-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., Praha

Číslo dokumentu: 1813-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Závazné stanovisko pro investora Iveco Czech Republic, a.s.

Číslo dokumentu: 1812-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Závazné stanovisko pro provozovatele – ČEZ Energo, s.r.o. Praha

Číslo dokumentu: 1811-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele SilEnergo, spol. s.r.o., Dolní Dobrouč-

Číslo dokumentu: 1810-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Změna povolení provozu provozovatele Fibertex Nonwovens, a.s, Svitavy

Číslo dokumentu: 1809-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Závazné stanovisko pro investora Pardubický kraj

Číslo dokumentu: 1808-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu provozovatele Recycling J&F, s.r.o. Praha

Číslo dokumentu: 1807-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Ravensburger Karton s.r.o., Polička

Číslo dokumentu: 1806-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Závazné stanovisko pro provozovatele – SŽDC s. o., Praha

Číslo dokumentu: 1805-19
Vyvěšeno: 28.6.2019 - 15.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Rekonstrukce skladu Slatiňany 2020 – zahájení zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 1804-19
Vyvěšeno: 26.6.2019 - 12.7.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/17 v úseku Podhořany u Ronova – hranice kraje z důvodu provádění velkoplošných výsprav vozovky

Číslo dokumentu: 1795-19
Vyvěšeno: 25.6.2019 - 10.7.2019
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
12345678910...