Smlouvy

12345678910...

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OKSCR/21/73770

Číslo dokumentu: 1564-22
Vyvěšeno: 19.8.2022 - 19.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(277 KB)

19/05/2833, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1560-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(805 KB)

19/05/2842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace NZÚ-AMO v Pardubickém kraji

Číslo dokumentu: 1556-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(807 KB)

OŽPZ/22/23497 smlouva o poskytnutí dotace na ČOV Březová nad Svitavou - doplnění linky odvodnění kalu

Číslo dokumentu: 1553-22
Vyvěšeno: 18.8.2022 - 18.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(415 KB)

OŽPZ/22/23492 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Hybridní prodejna potravin, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1551-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(439 KB)

OŽPZ/22/23503 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Multifunkční hřiště Mrákotín, obec Mrákotín

Číslo dokumentu: 1550-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(425 KB)

OŽPZ/22/22627 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provozování prodejny smíšeného zboží, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1549-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(528 KB)

OŽPZ/22/23560 Smlouva o poskytnutí dotace, Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav, obec Budislav

Číslo dokumentu: 1548-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(434 KB)

OŽPZ/22/23564 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Dachov, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1547-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(498 KB)

OŽPZ/22/23566 Smlouva o poskytnutí dotace, Rozšíření splaškové kanalizace Mokrá Lhota – Nové Hrady – 3. etapa, obec Nové Hrady

Číslo dokumentu: 1546-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(417 KB)

OŽPZ/22/23581 Smlouva o poskytnutí dotace, Výtlačný a zásobovací řad obce Čistá, obec Čistá

Číslo dokumentu: 1545-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(421 KB)

OŽPZ/22/22361 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací v obci, obec Dětřichov u Moravské Třebové

Číslo dokumentu: 1544-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

OŽPZ/22/23541 Smlouva o poskytnutí dotace, Bítovany – splašková kanalizace – DPS, obec Bítovany

Číslo dokumentu: 1543-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(520 KB)

OŽPZ/22/23557 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Kozašice, Jankovice, obec Jankovice

Číslo dokumentu: 1542-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

OŽPZ/22/23574 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Strážná, obec Strážná

Číslo dokumentu: 1541-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(426 KB)

OŽPZ/22/23580 Smlouva o poskytnutí dotace, Zásobní vodovodní řad Vendolí – nové tlakové pásmo, obec Vendolí

Číslo dokumentu: 1540-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(430 KB)

OŽPZ/22/23544 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Nabočany – DPS, obec Nabočany

Číslo dokumentu: 1538-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(485 KB)

OŽPZ/22/23556 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace a ČOV Kočí, obec Kočí

Číslo dokumentu: 1537-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(428 KB)

OŽPZ/22/23562 Smlouva o poskytnutí dotace, Odkanalizování obcí Mostek a Sudličkova Lhota - ČOV a stoková síť, obec Mostek

Číslo dokumentu: 1536-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(426 KB)

OŽPZ/22/23568 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1535-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(348 KB)

OŽPZ/22/23569 Smlouva o poskytnutí dotace, Zaječice – dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci, obec Zaječice

Číslo dokumentu: 1534-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(342 KB)

OŽPZ/22/23578 Smlouva o poskytnutí dotace, Honbice – zásobování vodou, obec Honbice

Číslo dokumentu: 1533-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(530 KB)

Dodatek č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/21/72177, obec Řepníky

Číslo dokumentu: 1532-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(255 KB)

OŽPZ/22/23496 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Projektová dokumentace statického zajištění skalní stěny v Ústecké ulici v Letohradě včetně průzkumů a geodetických prací, město Letohrad

Číslo dokumentu: 1531-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(471 KB)

OŽPZ/22/22681 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny potravin KONZUM ve Skořenicích, obec Skořenice

Číslo dokumentu: 1530-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(345 KB)

OSV/22/20619, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1527-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(559 KB)

OSV/22/20584, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1526-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(613 KB)

OSV/22/20615, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1525-22
Vyvěšeno: 17.8.2022 - 17.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(557 KB)

19/05/1742, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III – výzva č. 5

Číslo dokumentu: 1507-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor rozvoje
Dokument ve formátu PDF(466 KB)

OSV/22/20630, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1506-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(547 KB)

OKSCR/22/23422, Smlouva o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2021

Číslo dokumentu: 1505-22
Vyvěšeno: 15.8.2022 - 15.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(485 KB)

OSV/22/20614, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1502-22
Vyvěšeno: 12.8.2022 - 12.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(562 KB)

OKSCR/22/23434, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 na realizaci akce „80 let – nezapomínáme – we remember“

Číslo dokumentu: 1499-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(484 KB)

OKSCR/22/23526, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Chvaletice čp. 124 - bývalá škola, obnova oken - 2. etapa“

Číslo dokumentu: 1498-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(569 KB)

OKSCR/22/23397, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Žamberk, antický pavilon v zámeckém parku – restaurování a oprava“

Číslo dokumentu: 1497-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(617 KB)

OKSCR/22/23524, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Dolní Roveň čp. 121, sokolovna, oprava střechy“

Číslo dokumentu: 1496-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(433 KB)

OKSCR/22/23529, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 na realizaci akce „Bezděčí u Trnávky, restaurování pilíře sv. Trojice“

Číslo dokumentu: 1495-22
Vyvěšeno: 10.8.2022 - 10.8.2025
Vystavil: Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu
Dokument ve formátu PDF(455 KB)

OSV/22/20624, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1481-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(571 KB)

OSV/22/20621, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1480-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(573 KB)

OSV/22/20613, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o soc. službách

Číslo dokumentu: 1479-22
Vyvěšeno: 9.8.2022 - 9.8.2025
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(579 KB)

OŽPZ/22/23539 Smlouva o poskytnutí dotace, Zhotovení PD – výstavba kanalizace v obci Strašov včetně přípojek – PD, obec Strašov

Číslo dokumentu: 1456-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(346 KB)

OŽPZ/22/23555 Smlouva o poskytnutí dotace, Splašková kanalizace Horka, obec Horka

Číslo dokumentu: 1455-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(417 KB)

OŽPZ/22/22495 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Kanalizace a ČOV Lichkov – roční splátky úroků z úvěru, obec Lichkov

Číslo dokumentu: 1454-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(550 KB)

OŽPZ/22/23493 Smlouva o poskytnutí individuální dotace, Nasavrky – dostavba splaškové kanalizace k areálu archeoskanzenu, město Nasavrky

Číslo dokumentu: 1453-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(546 KB)

OŽPZ/22/22124 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v přízemí budovy Jenišovice č.p. 63, obec Jenišovice

Číslo dokumentu: 1452-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(488 KB)

OŽPZ/22/22139 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava komunikace okolo hřiště, obec Miřetice

Číslo dokumentu: 1451-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(474 KB)

OŽPZ/22/22140 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava povrchu místní komunikace v Čejkovicích, obec Mladoňovice

Číslo dokumentu: 1450-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(407 KB)

OŽPZ/22/22141 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy s č.p. 31 ve Skupicích - Lojzička, obec Morašice

Číslo dokumentu: 1449-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(540 KB)

OŽPZ/22/22167 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Opravy místních a účelových komunikací v obci Všeradov, obec Všeradov

Číslo dokumentu: 1448-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(488 KB)

OŽPZ/22/22227 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení – 3.etapa, obec Bukovina nad Labem

Číslo dokumentu: 1447-22
Vyvěšeno: 8.8.2022 - 8.8.2025
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(555 KB)
12345678910...